Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 003506 18771579 na godz. na dobę w sumie
Ubuntu LTS. Księga eksperta - książka
Ubuntu LTS. Księga eksperta - książka
Autor: , Liczba stron: 968
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2172-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> ubuntu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj potęgę Ubuntu i sprawnie korzystaj z jego narzędzi

Ubuntu to dystrybucja systemu operacyjnego Linux, oparta na Debianie. Z punktu widzenia użytkowników to kompletny, otwarty i niezwykle uniwersalny system. Ubuntu podlega dynamicznym zmianom i wciąż jest aktualizowany, dzięki czemu zyskuje na stabilności oraz niezawodności. Dodatkowo wyróżnia go łatwość użytkowania. System ten oferuje również wsparcie dla osób niepełnosprawnych i tłumaczenie wszystkich komponentów dystrybucji. A co najważniejsze -- każdy może dopasować go do własnych potrzeb i upodobań.

Książka 'Ubuntu LTS. Księga eksperta' zawiera wszystkie informacje potrzebne do tego, aby zainstalować system Ubuntu i sprawnie z niego korzystać. Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować zasoby systemu i dostosować go do własnych potrzeb. Nauczysz się budować sieć, pracować z aplikacjami biurowymi i grafiką oraz korzystać z potężnych narzędzi Linuksa, takich jak powłoka systemowa. Poznasz także wszelkie procedury administracyjne oraz podstawowe zasady programowania i administrowania serwerem WWW czy siecią komputerową.

Skorzystaj z wiedzy ekspertów i dostosuj Ubuntu do Twoich potrzeb

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ubuntu LTS. Ksiêga eksperta Autor: Andrew Hudson, Paul Hudson T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-2172-9 Tytu³ orygina³u: Ubuntu Unleashed 2008 Edition: Covering 8.04 and 8.10 (4th Edition) Format: 172×245, stron: 968 Odkryj potêgê Ubuntu i sprawnie korzystaj z jego narzêdzi (cid:129) Jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ w³asne Ubuntu? (cid:129) Jak zarz¹dzaæ us³ugami systemowymi i kontami u¿ytkowników? (cid:129) Jak korzystaæ z dokumentacji systemu Ubuntu? Ubuntu to dystrybucja systemu operacyjnego Linux, oparta na Debianie. Z punktu widzenia u¿ytkowników to kompletny, otwarty i niezwykle uniwersalny system. Ubuntu podlega dynamicznym zmianom i wci¹¿ jest aktualizowany, dziêki czemu zyskuje na stabilnoœci oraz niezawodnoœci. Dodatkowo wyró¿nia go ³atwoœæ u¿ytkowania. System ten oferuje równie¿ wsparcie dla osób niepe³nosprawnych i t³umaczenie wszystkich komponentów dystrybucji. A co najwa¿niejsze -- ka¿dy mo¿e dopasowaæ go do w³asnych potrzeb i upodobañ. Ksi¹¿ka „Ubuntu LTS. Ksiêga eksperta” zawiera wszystkie informacje potrzebne do tego, aby zainstalowaæ system Ubuntu i sprawnie z niego korzystaæ. Z tego przewodnika dowiesz siê, jak skonfigurowaæ zasoby systemu i dostosowaæ go do w³asnych potrzeb. Nauczysz siê budowaæ sieæ, pracowaæ z aplikacjami biurowymi i grafik¹ oraz korzystaæ z potê¿nych narzêdzi Linuksa, takich jak pow³oka systemowa. Poznasz tak¿e wszelkie procedury administracyjne oraz podstawowe zasady programowania i administrowania serwerem WWW czy sieci¹ komputerow¹. (cid:129) Instalacja systemu Ubuntu (cid:129) œrodowisko graficzne X Windows System (cid:129) Aplikacje biurowe i multimedialne (cid:129) Drukowanie w systemie Ubuntu (cid:129) Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników (cid:129) Automatyzacja zadañ (cid:129) Budowanie i organizacja sieci (cid:129) Zdalne udostêpnianie plików przez FTP (cid:129) Serwer proxy i reverse-proxy (cid:129) Administrowanie us³ugami baz danych (cid:129) Praca z Pythonem (cid:129) Skrypty PHP (cid:129) Zarz¹dzanie oprogramowaniem Skorzystaj z wiedzy ekspertów i dostosuj Ubuntu do Twoich potrzeb Spis treści Spis treści O autorach .................................................................................................... 25 Wprowadzenie ............................................................................................. 27 Część I Instalacja i konfiguracja ......................................................... 35 Rozdział 1. Instalacja systemu Ubuntu ......................................................................... 37 Nim rozpoczniesz instalację ...................................................................................................... 38 Przegląd posiadanego sprzętu komputerowego .............................................................. 38 Opcje instalacji ...................................................................................................................... 39 Planowanie strategii podziału dysków na partycje .......................................................... 39 Program rozruchowy (ang. boot loader) .......................................................................... 40 Instalacja z dysku CD lub DVD ......................................................................................... 40 Instalacja krok po kroku ............................................................................................................. 41 Rozpoczęcie instalacji .......................................................................................................... 41 Pierwsza aktualizacja ............................................................................................................ 48 Wubi — prosty instalator Ubuntu dla użytkowników Windows ................................. 50 Zamykanie systemu .............................................................................................................. 51 Warto zajrzeć ............................................................................................................................... 52 Rozdział 2. Ubuntu zainstalowane — co dalej? ........................................................... 53 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją systemu po zakończeniu procesu instalacji .......54 Polecenie sudo ............................................................................................................................. 56 Pierwsza aktualizacja ................................................................................................................... 57 Konfigurowanie repozytoriów oprogramowania ................................................................... 59 Instalowanie sterowników kart graficznych ............................................................................ 62 Zmiana wyglądu i stylu Ubuntu ................................................................................................ 63 Zmiana tła pulpitu ................................................................................................................ 64 Zmiana kolorów .................................................................................................................... 64 Czcionki systemowe ............................................................................................................. 66 Wygląd menu ........................................................................................................................ 66 Efekty graficzne ..................................................................................................................... 67 Zachowanie środowiska ............................................................................................................. 67 Preferowane aplikacje .......................................................................................................... 68 Napędy i nośniki wymienne ............................................................................................... 68 Urządzenia wejściowe ................................................................................................................. 69 Skróty klawiszowe ................................................................................................................ 70 Układ klawiatury .................................................................................................................. 70 Mysz ........................................................................................................................................ 71 7 Spis treści Wykrywanie i konfigurowanie modemu ................................................................................. 72 Konfigurowanie modemu portu szeregowego ................................................................. 72 Konfigurowanie win-modemów w laptopach .................................................................. 73 Konfiguracja zarządzania energią ............................................................................................. 73 Ustawianie daty i czasu ............................................................................................................... 74 Zastosowanie polecenia date ............................................................................................... 75 Zastosowanie polecenia hwclock ....................................................................................... 76 Zmiana daty i godziny ......................................................................................................... 76 Konfiguracja i używanie napędów CD, DVD oraz CD-RW ................................................. 77 Kontrola przypisania napędu ............................................................................................. 77 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej .................................................................................... 79 Warto zajrzeć ............................................................................................................................... 81 Rozdział 3. Środowisko graficzne X Window System .................................................. 83 Środowisko graficzne GNOME ................................................................................................. 85 GNOME: Obiektowy model środowiska sieciowego GNU ........................................... 85 Efektowne błyskotki .................................................................................................................... 87 Podstawowe pojęcia związane z systemem X Window ......................................................... 88 Korzystanie z systemu X ............................................................................................................. 90 Składniki pliku konfiguracyjnego X.Org .......................................................................... 91 Konfiguracja systemu X Window ...................................................................................... 97 Uruchamianie systemu X Window ........................................................................................... 99 Korzystanie z menedżera ekranu logowania .................................................................... 99 Zmiana środowiska graficznego ....................................................................................... 109 Popularna alternatywa — KDE ............................................................................................... 111 XFce ............................................................................................................................................. 111 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 112 Rozdział 4. Wprowadzenie do wiersza poleceń ......................................................... 115 Czym jest wiersz poleceń? ........................................................................................................ 116 Poruszanie się po systemie plików ................................................................................... 120 Zarządzanie plikami z poziomu powłoki ........................................................................ 123 Praca na plikach skompresowanych ................................................................................ 124 Korzystanie z podstawowych poleceń zawartych w katalogach /bin oraz /sbin ....... 125 Wykorzystywanie i edycja plików zawartych w katalogu /etc ..................................... 125 Ochrona zawartości katalogów użytkowników — /home ............................................ 126 Wykorzystywanie zawartości katalogu /proc do obsługi jądra systemu .................... 126 Katalog /usr — oprogramowanie współdzielone ........................................................... 128 Katalog /tmp do przechowywania plików tymczasowych ........................................... 128 Katalog /var — pliki „różne” ............................................................................................. 128 Logowanie i praca z systemem Linux ..................................................................................... 128 Logowanie za pomocą konsoli trybu tekstowego .......................................................... 129 Wylogowanie się ................................................................................................................. 129 Logowanie i wylogowanie ze zdalnego komputera ....................................................... 129 Korzystanie ze zmiennych środowiskowych .................................................................. 130 8 Spis treści Korzystanie z edytorów tekstu ................................................................................................ 133 Korzystanie z edytora vi i vim .......................................................................................... 134 Korzystanie z programu emacs ........................................................................................ 136 Zarządzanie prawami dostępu ................................................................................................. 137 Przydzielanie praw dostępu .............................................................................................. 138 Prawa dostępu do katalogu ............................................................................................... 140 Korzystanie z praw SUID (Set User ID) oraz SGID (Set Group ID) .......................... 142 Użytkownik root i jego zadania ............................................................................................... 143 Tworzenie kont użytkowników ........................................................................................ 145 Usuwanie kont użytkowników ......................................................................................... 146 Zamykanie systemu ............................................................................................................ 146 Restart systemu ................................................................................................................... 147 Korzystanie z dokumentacji ..................................................................................................... 147 Używanie stron podręcznika man ................................................................................... 148 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 148 Część II Ubuntu na biurku ................................................................. 151 Rozdział 5. W internecie ............................................................................................... 153 Firefox ......................................................................................................................................... 154 Wybór programu pocztowego ................................................................................................. 156 Program Evolution ............................................................................................................. 157 Mozilla Thunderbird ......................................................................................................... 159 Program KMail ................................................................................................................... 161 Pozostałe programy pocztowe .......................................................................................... 161 Czytniki RSS ............................................................................................................................... 163 Firefox .................................................................................................................................. 163 Liferea ................................................................................................................................... 163 Komunikator Pidgin ................................................................................................................. 164 Internet Relay Chat ................................................................................................................... 165 Grupy dyskusyjne Usenet ........................................................................................................ 167 Czytnik grup dyskusyjnych Pan .............................................................................................. 170 Wideokonferencje w programie Ekiga ................................................................................... 171 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 173 Rozdział 6. Aplikacje biurowe ...................................................................................... 175 Pakiet biurowy OpenOffice.org ............................................................................................... 176 Konfigurowanie pakietu OpenOffice.org ....................................................................... 178 Obsługa edytora OpenOffice.org Writer ........................................................................ 181 Obsługa arkusza kalkulacyjnego OpenOffice.org Calc ................................................. 184 Inne pakiety biurowe w Ubuntu ............................................................................................. 188 Gnome Office ...................................................................................................................... 189 Pakiet KOffice ..................................................................................................................... 193 Aplikacje biurowe dla systemu Microsoft Windows ........................................................... 195 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 196 9 Spis treści Rozdział 7. Aplikacje multimedialne ........................................................................... 197 Muzyka i dźwięki ....................................................................................................................... 198 Karty dźwiękowe ................................................................................................................ 199 Sterowanie głośnością ........................................................................................................ 199 Formaty dźwięku ................................................................................................................ 200 Słuchanie muzyki ............................................................................................................... 202 Obróbka grafiki .......................................................................................................................... 208 GIMP — GNU Image Manipulation Program .............................................................. 208 Korzystanie ze skanerów ................................................................................................... 210 Obsługa formatów graficznych ........................................................................................ 211 Wykonywanie zrzutów ekranu ......................................................................................... 213 Ubuntu i aparaty cyfrowe ......................................................................................................... 213 Cyfrowe aparaty fotograficzne .......................................................................................... 214 Program F-Spot .................................................................................................................. 215 Nagrywanie płyt CD i DVD ..................................................................................................... 216 Nagrywanie płyt CD i DVD w środowisku graficznym ............................................... 217 Nagrywanie płyt CD z poziomu wiersza poleceń .......................................................... 220 Nagrywanie płyt DVD z poziomu wiersza poleceń ....................................................... 221 Oglądanie filmów ...................................................................................................................... 224 Wymagany sprzęt ............................................................................................................... 225 Formaty wideo .................................................................................................................... 227 Oglądanie filmów ............................................................................................................... 228 Cyfrowy magnetowid ......................................................................................................... 229 Odtwarzacze DVD i wideo ................................................................................................ 229 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 230 Rozdział 8. Drukowanie w systemie Ubuntu .............................................................. 233 Podstawy drukowania w systemie Ubuntu ............................................................................ 234 Konfiguracja i zarządzanie usługami drukowania ............................................................... 236 Szybkie wprowadzenie do graficznej konfiguracji drukarki ........................................ 237 Zarządzanie usługami drukowania .................................................................................. 237 Definiowanie i konfiguracja drukarek lokalnych ................................................................. 240 Tworzenie kolejek wydruków ........................................................................................... 240 Edycja ustawień drukarki .................................................................................................. 242 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 245 Rozdział 9. Gry ............................................................................................................... 247 Gry w Linuksie ........................................................................................................................... 248 Instalowanie zamkniętych sterowników kart graficznych ........................................... 249 Instalowanie gier w Ubuntu ..................................................................................................... 251 DOOM 3 .............................................................................................................................. 251 Unreal Tournament 2004 .................................................................................................. 252 Quake 4 ................................................................................................................................ 253 Wolfenstein: Enemy Territory ......................................................................................... 253 Battle for Wesnoth ............................................................................................................. 255 Gry dla Windows a Cedega ............................................................................................... 255 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 256 10 Spis treści Część III Zarządzanie systemem Ubuntu .......................................... 257 Rozdział 10. Zarządzanie kontami użytkowników ...................................................... 259 Konta użytkowników ................................................................................................................ 260 Użytkownik uprzywilejowany — root ............................................................................. 261 Identyfikator użytkownika (UID) oraz identyfikator grupy (GID) ............................ 263 Prawa dostępu do plików .................................................................................................. 264 Zarządzanie grupami użytkowników ..................................................................................... 264 Narzędzia do zarządzania grupami użytkowników ...................................................... 267 Zarządzanie kontami użytkowników ..................................................................................... 268 Narzędzia przeznaczone do zarządzania kontami użytkowników .............................. 269 Dodawanie nowych użytkowników ................................................................................. 271 Monitorowanie poczynań użytkowników systemu ....................................................... 272 Zarządzanie systemem haseł .................................................................................................... 274 Podstawowe założenia systemu haseł .............................................................................. 274 Plik haseł .............................................................................................................................. 275 Przesłanianie haseł (ang. shadow passwords) ................................................................ 276 Zarządzanie bezpieczeństwem haseł ................................................................................ 279 Wsadowa zmiana haseł ...................................................................................................... 280 Nadawanie zwykłym użytkownikom praw administratora systemu ................................. 281 Tymczasowe przełączanie konta użytkownika przy użyciu polecenia su .................. 281 Nadawanie użytkownikom praw do wykonywania wybranych poleceń z poziomu użytkownika root — polecenie sudo ......................................................... 284 Limitowanie ilości dostępnego miejsca na dyskach ............................................................. 287 Implementacja systemu limitów dyskowych .................................................................. 288 Manualna konfiguracja limitów dyskowych .................................................................. 289 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 290 Rozdział 11. Automatyzowanie zadań .......................................................................... 293 Uruchamianie usług przy rozruchu systemu ........................................................................ 294 Inicjalizacja procesu uruchamiania systemu ......................................................................... 295 Ładowanie jądra systemu Linux ....................................................................................... 296 Usługi systemowe oraz poziomy uruchamiania ............................................................ 298 Definicje poszczególnych poziomów uruchamiania systemu ..................................... 298 Uruchamianie systemu Ubuntu na domyślnym poziomie uruchamiania ................ 299 Uruchamianie systemu Ubuntu na wybranym poziomie uruchomieniowym z wykorzystaniem programu rozruchowego GRUB .................................................. 300 Tajemnice skryptów init oraz końcowa faza inicjalizacji systemu .............................. 301 Sterowanie uruchamianiem usług ................................................................................... 302 Zmiana poziomów uruchomieniowych .......................................................................... 302 Ręczne zatrzymywanie i uruchamianie usług systemowych ............................................... 303 Planowe wykonywanie zadań .................................................................................................. 304 Odkładanie wykonywania zadań na później .................................................................. 304 Regularne wykonywanie zadań za pomocą crona ......................................................... 307 Elementarz programowania powłoki ..................................................................................... 310 Wiersz poleceń powłoki .................................................................................................... 311 Porównywanie wzorców w powłoce ................................................................................ 312 11 Spis treści Przekierowywanie wejścia i wyjścia programów ........................................................... 314 Potoki danych ..................................................................................................................... 315 Przetwarzanie w tle ............................................................................................................. 315 Tworzenie i uruchamianie skryptów powłoki ...................................................................... 316 Uruchamianie nowo utworzonego skryptu powłoki .................................................... 318 Udostępnianie skryptów w systemie ............................................................................... 319 Wskazywanie powłoki do interpretacji skryptów ......................................................... 320 Zmienne w skryptach powłoki ......................................................................................... 321 Przypisywanie wartości do zmiennych ........................................................................... 322 Odwołania do wartości zmiennych ................................................................................. 322 Parametry pozycyjne .......................................................................................................... 323 Przykład wykorzystania parametru pozycyjnego .......................................................... 323 Pozyskiwanie wartości z wiersza polecenia za pomocą parametrów pozycyjnych .....324 Skryptowa automatyzacja zadań ...................................................................................... 324 Zmienne wbudowane ........................................................................................................ 326 Znaki specjalne ................................................................................................................... 327 Działanie znaków podwójnego cudzysłowu ................................................................... 328 Działanie znaków pojedynczego cudzysłowu ................................................................ 329 Działanie znaku lewego ukośnika .................................................................................... 329 Działanie znaku pojedynczego cudzysłowu otwierającego .......................................... 330 Wyrażenia porównania w powłokach pdksh i bash ...................................................... 330 Wyrażenia porównania w powłoce tcsh ......................................................................... 335 Instrukcja for ....................................................................................................................... 339 Instrukcja while .................................................................................................................. 340 Instrukcja until .................................................................................................................... 342 Instrukcja repeat (tcsh) ...................................................................................................... 343 Instrukcja select (bash i pdksh) ........................................................................................ 343 Instrukcja shift .................................................................................................................... 344 Instrukcja if .......................................................................................................................... 345 Instrukcja case ..................................................................................................................... 346 Instrukcje break oraz exit .................................................................................................. 348 Funkcje w skryptach powłoki ........................................................................................... 348 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 349 Rozdział 12. Zarządzanie zasobami systemu ............................................................... 353 Monitorowanie systemu w wierszu poleceń .......................................................................... 354 Korzystanie z polecenia kill do sterowania procesami ................................................. 356 Korzystanie z priorytetów i sterowanie nimi ................................................................. 356 Wyświetlanie informacji o zajętej i dostępnej pamięci za pomocą polecenia free ... 358 Przestrzeń dyskowa ............................................................................................................ 359 Limitowanie dostępnej przestrzeni dyskowej ................................................................ 360 Graficzne narzędzia do zarządzania procesami i systemem ........................................ 360 Narzędzia do monitorowania procesów i systemu dla środowiska KDE ................... 363 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 364 12 Spis treści Rozdział 13. Kopie zapasowe ......................................................................................... 365 Wybór strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa danych ............................................. 366 Dlaczego dochodzi do utraty danych? ............................................................................. 367 Ocena wymaganego zakresu kopii bezpieczeństwa oraz dostępności zasobów systemowych ...................................................................... 369 Ocena strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa ..................................................... 371 Dokonaj właściwego wyboru ............................................................................................ 377 Wybór urządzeń i nośnika przeznaczonego do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych ................................................................................................ 377 Wymienne nośniki danych ............................................................................................... 378 Tworzenie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa na dyskach sieciowych ................. 379 Tworzenie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa na urządzeniach taśmowych ...... 380 Zastosowanie oprogramowania dedykowanego do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych ................................................................................................ 381 Podstawowe narzędzie archiwizacji — polecenie tar .................................................... 382 GNOME File Roller — graficzne narzędzie do archiwizacji danych .......................... 384 Zastosowanie pakietu Amanda ........................................................................................ 387 Alternatywne pakiety oprogramowania do archiwizacji danych ................................ 389 Kopiowanie plików ................................................................................................................... 390 Kopiowanie plików przy użyciu polecenia tar ............................................................... 390 Pakowanie, szyfrowanie i wysyłanie potoków tar .......................................................... 392 Kopiowanie plików przy użyciu polecenia cp ................................................................ 392 Kopiowanie plików przy użyciu polecenia mc ............................................................... 393 Odtwarzanie systemu ................................................................................................................ 394 Dysk awaryjny systemu Ubuntu ...................................................................................... 395 Tworzenie kopii i odtwarzanie głównego sektora rozruchowego ............................... 395 Zastosowanie programu ładującego GRUB ................................................................... 396 Stosowanie mechanizmu odzyskiwania systemu ........................................................... 396 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 397 Rozdział 14. Sieci ............................................................................................................. 399 Wylewanie fundamentów: interfejs lokalny .......................................................................... 400 Sprawdzanie dostępności interfejsu lo ............................................................................ 400 Ręczna konfiguracja interfejsu lo ..................................................................................... 401 Budowa sieci TCP/IP ................................................................................................................ 403 Adresowanie TCP/IP ......................................................................................................... 403 Stosowanie maskarady IP w systemie Ubuntu ............................................................... 407 Porty ..................................................................................................................................... 408 Organizacja sieci ........................................................................................................................ 408 Tworzenie podsieci ............................................................................................................. 409 Maski podsieci ..................................................................................................................... 409 Adresowanie do jednego, do grupy lub do wszystkich komputerów ......................... 410 Urządzenia sprzętowe sieci ...................................................................................................... 411 Karty sieciowe ..................................................................................................................... 411 Okablowanie sieciowe ........................................................................................................ 414 Koncentratory i przełączniki sieciowe ............................................................................ 415 Routery i mosty ................................................................................................................... 416 Inicjalizowanie nowego sprzętu sieciowego ................................................................... 417 13 Spis treści Narzędzia konfiguracji sieci ..................................................................................................... 420 Konfigurowanie interfejsów sieciowych z wiersza poleceń .......................................... 420 Pliki konfiguracji sieci ........................................................................................................ 424 Używanie graficznych narzędzi konfiguracyjnych ........................................................ 427 Protokół dynamicznej konfiguracji węzła (DHCP) ............................................................. 429 Jak działa protokół DHCP? ............................................................................................... 430 Wykorzystanie protokołu DHCP podczas instalacji i uruchamiania systemu ......... 431 Instalacja i konfiguracja oprogramowania DHCP ........................................................ 432 Używanie protokołu DHCP do konfigurowania hostów ............................................. 434 Inne zastosowania protokołu DHCP ............................................................................... 436 Sieci bezprzewodowe ................................................................................................................ 436 Zakres obsługi sieci bezprzewodowych w systemie Ubuntu ........................................ 437 Zalety sieci bezprzewodowych .......................................................................................... 438 Wybór spośród dostępnych protokołów transmisji bezprzewodowej ....................... 439 Kurs na internet ......................................................................................................................... 440 Konfiguracja połączeń — informacje ogólne ........................................................................ 441 Konfiguracja połączeń DSL ..................................................................................................... 443 Zastosowanie protokołu PPPoE ....................................................................................... 444 Ręczna konfiguracja połączeń PPPoE ............................................................................. 445 Konfiguracja połączeń modemowych .................................................................................... 447 Ręczna konfiguracja połączeń typu dial-up ................................................................... 448 Rozwiązywanie problemów z połączeniami z internetem .................................................. 450 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 451 Strony WWW ..................................................................................................................... 452 Książki .................................................................................................................................. 452 Rozdział 15. Dostęp zdalny przez SSH i Telnet ............................................................. 453 Uruchamianie serwera usługi Telnet ...................................................................................... 454 Telnet kontra SSH ..................................................................................................................... 455 Uruchamianie serwera SSH ..................................................................................................... 455 Narzędzia SSH ........................................................................................................................... 456 Kopiowanie pojedynczych plików pomiędzy komputerami za pomocą scp ............. 457 Kopiowanie wielu plików pomiędzy komputerami za pomocą sftp ........................... 458 Logowanie z wykorzystaniem klucza .............................................................................. 458 Zdalne sesje X ............................................................................................................................. 460 XDMCP ............................................................................................................................... 461 VNC ...................................................................................................................................... 462 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 462 Część IV Ubuntu jako serwer .............................................................. 465 Rozdział 16. Pliki i drukarki ............................................................................................ 467 Używanie sieciowego systemu plików (NFS) ........................................................................ 469 Instalacja oraz uruchamianie i zatrzymywanie usług NFS ........................................... 469 Konfigurowanie serwera NFS ........................................................................................... 470 Konfigurowanie klienta NFS ............................................................................................ 471 14 Spis treści Korzystanie z pakietu Samba ................................................................................................... 472 Konfigurowanie pakietu Samba bezpośrednio w pliku /etc/samba/smb.conf .......... 474 Testowanie konfiguracji poleceniem testparm .............................................................. 477 Uruchamianie demona smbd ........................................................................................... 478 Montowanie udziałów SMB .............................................................................................. 479 Konfigurowanie połączeń Samba przy użyciu programu SWAT ............................... 480 Sieciowe usługi wydruku w Ubuntu ....................................................................................... 485 Definiowanie drukarek sieciowych ......................................................................................... 485 Drukarki w sieci lokalnej ................................................................................................... 485 Drukowanie za pomocą protokołu SMB ........................................................................ 486 Zarządzanie zasobami CUPS przez WWW ........................................................................... 487 Tworzenie w systemie CUPS wpisu o drukarce ............................................................. 488 Unikanie problemów z obsługą drukarek .............................................................................. 492 Urządzenia wielofunkcyjne ............................................................................................... 492 Używanie drukarek USB i tradycyjnych ......................................................................... 492 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 493 Rozdział 17. Zarządzanie serwerem WWW Apache ..................................................... 495 Serwer WWW Apache .............................................................................................................. 496 Instalowanie serwera Apache .................................................................................................. 498 Instalacja serwera z pakietów dystrybucyjnych ............................................................. 498 Samodzielna kompilacja kodu źródłowego serwera ..................................................... 500 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Apache ................................................................. 502 Ręczne uruchamianie serwera Apache ............................................................................ 502 Korzystanie ze skryptu /etc/init.d/apache2 .................................................................... 504 Ustawienia konfiguracyjne serwera ........................................................................................ 506 Dyrektywy konfiguracyjne ................................................................................................ 507 Edycja głównego pliku konfiguracyjnego Apache ......................................................... 508 Moduły MPM ...................................................................................................................... 510 Pliki konfiguracyjne .htaccess ........................................................................................... 511 Uwierzytelnianie i kontrola dostępu ...................................................................................... 513 Ograniczanie dostępu dyrektywami allow oraz deny ................................................... 514 Uwierzytelnianie ................................................................................................................. 515 Kontrola dostępu raz jeszcze ............................................................................................ 518 Moduły serwera Apache ........................................................................................................... 519 mod_authz_host ................................................................................................................. 520 mod_alias ............................................................................................................................. 520 mod_asis .............................................................................................................................. 520 mod_auth_basic i mod_authn_file .................................................................................. 521 mod_auth_dbm .................................................................................................................. 521 mod_auth_digest ................................................................................................................ 521 mod_autoindex ................................................................................................................... 521 mod_cgi ............................................................................................................................... 521 mod_dir oraz mod_env ..................................................................................................... 522 mod_expires ........................................................................................................................ 522 mod_headers ....................................................................................................................... 522 mod_include ....................................................................................................................... 522 15 Spis treści mod_info oraz mod_log_config ....................................................................................... 523 mod_mime oraz mod_mime_magic ............................................................................... 523 mod_negotiation ................................................................................................................ 523 mod_proxy .......................................................................................................................... 523 mod_rewrite ........................................................................................................................ 523 mod_setenvif ....................................................................................................................... 524 mod_speling ........................................................................................................................ 524 mod_status .......................................................................................................................... 524 mod_ssl ................................................................................................................................ 524 mod_unique_id .................................................................................................................. 524 mod_userdir ........................................................................................................................ 524 mod_usertrack .................................................................................................................... 525 mod_vhost_alias ................................................................................................................. 525 Serwery wirtualne ...................................................................................................................... 525 Węzły wirtualne rozróżniane adresami IP ..................................................................... 526 Węzły wirtualne rozróżniane nazwami ........................................................................... 526 Rejestrowanie ............................................................................................................................. 528 Inne serwery WWW dostępne dla użytkowników Ubuntu ................................................ 530 Sun Java System Web Server ............................................................................................. 530 Zope ...................................................................................................................................... 530 Zeus Web Server ................................................................................................................. 531 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 531 Rozdział 18. Zdalne udostępnianie plików przez FTP ................................................. 533 Serwery FTP ............................................................................................................................... 534 Serwer z uwierzytelnianiem czy anonimowy? ................................................................ 535 Oprogramowanie serwera FTP dla systemu Ubuntu .................................................... 535 Pozostałe serwery FTP ....................................................................................................... 535 Oprogramowanie serwera FTP ............................................................................................... 536 Serwer Proftpd ........................................................................................................................... 537 Instalacja i konfiguracja serwera Proftpd ....................................................................... 538 Użytkownicy usługi FTP ................................................................................................... 538 Plik konfiguracyjny serwera Proftpd ............................................................................... 538 Graficzny interfejs konfiguracji serwera Proftpd .......................................................... 541 Serwer vsftpd .............................................................................................................................. 543 Instalacja i konfiguracja serwera vsftpd ................................................................................. 543 Kontrola poczynań użytkowników anonimowych ........................................................ 543 Pozostałe pliki konfiguracyjne serwera vsftpd ............................................................... 544 Uruchamianie serwera vsftpd ........................................................................................... 545 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 547 Rozdział 19. Obsługa poczty elektronicznej ................................................................ 551 Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej ....................................................................... 552 Oprogramowanie MTA ..................................................................................................... 553 Wybór oprogramowania MTA ........................................................................................ 555 Oprogramowanie MDA .................................................................................................... 555 Oprogramowanie MUA — programy pocztowe ........................................................... 555 16 Spis treści Podstawy konfigurowania i stosowania programu Postfix ................................................. 558 Maskarada ........................................................................................................................... 559 Smart Hosts ......................................................................................................................... 559 Interwał czasowy kolejnych prób dostarczenia poczty ................................................. 559 Przekazywanie poczty ........................................................................................................ 560 Aliasy adresów poczty elektronicznej .............................................................................. 560 Pobieranie poczty — program Fetchmail .............................................................................. 562 Instalowanie programu Fetchmail ................................................................................... 562 Konfigurowanie programu Fetchmail ............................................................................. 563 Wybór oprogramowania MDA ............................................................................................... 566 Procmail ............................................................................................................................... 567 Spamassasin ......................................................................................................................... 568 Squirrelmail ......................................................................................................................... 568 Skanery antywirusowe ....................................................................................................... 568 Demony pocztowe ..................................................................................................................... 569 Alternatywy dla Microsoft Exchange Server ......................................................................... 569 Microsoft Exchange Server i Outlook ............................................................................. 570 CommuniGate Pro ............................................................................................................. 571 Oracle Collaboration Suite ................................................................................................ 571 Bynari ................................................................................................................................... 571 Open-Xchange .................................................................................................................... 571 phpGroupWare ................................................................................................................... 571 PHProjekt ............................................................................................................................ 572 Horde ................................................................................................................................... 572 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 572 Zasoby sieci WWW ............................................................................................................ 572 Książki .................................................................................................................................. 574 Rozdział 20. Serwer proxy i reverse-proxy ................................................................... 575 Co to jest serwer proxy? ............................................................................................................ 576 Instalowanie Squida .................................................................................................................. 576 Konfigurowanie klientów ......................................................................................................... 577 Listy kontroli dostępu ............................................................................................................... 578 Określanie adresów IP klientów .............................................................................................. 583 Konfiguracje przykładowe ....................................................................................................... 584 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 586 Rozdział 21. Administrowanie usługami baz danych .................................................. 587 Krótkie wprowadzenie do baz danych ................................................................................... 589 Zasada działania relacyjnych baz danych ....................................................................... 590 Podstawy języka SQL ......................................................................................................... 592 Tworzenie tabel ................................................................................................................... 592 Wypełnianie tabel danymi ................................................................................................ 593 Pobieranie informacji z bazy danych ............................................................................... 594 Wybór bazy danych: MySQL kontra PostgreSQL ................................................................ 597 Szybkość ............................................................................................................................... 597 Blokowanie danych ............................................................................................................ 597 17 Spis treści Przetwarzanie transakcji a ochrona spójności danych — reguły ACID .................... 598 Podzapytania SQL .............................................................................................................. 599 Języki proceduralne i wyzwalacze .................................................................................... 599 Konfigurowanie bazy danych MySQL ................................................................................... 600 Tworzenie bazy danych ..................................................................................................... 601 Przyznawanie i odbieranie uprawnień w bazie danych MySQL ................................. 602 Konfigurowanie bazy danych PostgreSQL ............................................................................ 603 Inicjalizowanie katalogu danych bazy PostgreSQL ....................................................... 604 Tworzenie bazy danych ..................................................................................................... 606 Tworzenie kont użytkowników bazy danych PostgreSQL ........................................... 607 Usuwanie kont użytkowników bazy danych PostgreSQL ............................................ 608 Przyznawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom bazy danych PostgreSQL ......608 Programy-klienty baz danych .................................................................................................. 609 Dostęp do bazy danych za pośrednictwem SSH ............................................................ 609 Dostęp do serwera bazy danych za pośrednictwem programu klienta wyposażonego w interfejs graficzny .............................................................................. 611 Dostęp do serwera bazy danych za pośrednictwem interfejsu WWW ...................... 611 Program klienta bazy danych MySQL ............................................................................. 612 Program klienta bazy danych PostgreSQL ..................................................................... 614 Interfejsy graficzne ............................................................................................................. 614 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 615 Rozdział 22. LDAP ........................................................................................................... 617 Konfigurowanie serwera .......................................................................................................... 618 Konfiguracja systemu do uwierzytelniania z LDAP ...................................................... 620 Wypełnianie katalogu ........................................................................................................ 621 Konfigurowanie klientów ......................................................................................................... 624 Evolution .............................................................................................................................. 625 Thunderbird ........................................................................................................................ 626 Czynności administracyjne ...................................................................................................... 626 Warto zajrzeć ............................................................................................................................. 627 Część V Programowanie w Linuksie ................................................. 629 Rozdział 23. Język Perl .................................................................................................... 631 Perl w system
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubuntu LTS. Księga eksperta
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: