Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02331 046926 15672207 na godz. na dobę w sumie
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesiądź się na system open source - książka
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesiądź się na system open source - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4149-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> ubuntu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj prostotę, stabilność i nowoczesność wolnego oprogramowania
Ubuntu Oneiric Ocelot!

Pochodzące z języka południowoafrykańskich plemion słowo 'ubuntu' oznacza 'człowieczeństwo wobec innych'. Ten trudny do przełożenia termin tłumaczy się też jako zwrot 'jestem, bo ty jesteś'. Niezależnie od tego, którą wersję przekładu przyjmiemy, trudno zaprzeczyć, że mamy do czynienia z piękną i szczytną ideą. Nie inaczej jest z noszącą tę nazwę dystrybucją systemu Linux, która kilka lat temu przebojem wdarła się do świata wolnego oprogramowania i nieustannie zdobywa nowych zwolenników zarówno wśród profesjonalistów, jak i 'zwykłych' użytkowników komputerów osobistych. Nic w tym dziwnego, Ubuntu jest bowiem systemem prostym, stabilnym i nowoczesnym, a ponadto zapewnia dostęp do wielu bardzo przydatnych programów użytkowych.

Niestety, związek z Linuksem zupełnie niesłusznie budzi u wielu osób negatywne skojarzenia - przeciętny użytkownik komputera sądzi, że korzystanie z tego systemu operacyjnego wymaga co najmniej ukończenia studiów informatycznych. Na szczęście łatwo się przekonać, że tak nie jest! Wystarczy sięgnąć po książkę Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesiądź się na system open source Przeprowadzi ona początkującego użytkownika przez proces instalacji i konfiguracji systemu, przedstawi interfejs użytkownika, podstawowe narzędzia środowiska oraz sposoby wykonywania operacji na plikach i katalogach, a także pokaże, jak korzystać z najważniejszych aplikacji biurowych, internetowych i multimedialnych.

Poznaj najpopularniejszą dystrybucję
bezpłatnego systemu operacyjnego!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Podziökowania ................................................................................. 7 Wprowadzenie .................................................................................. 9 Rozdziaä 1. Dystrybucja Ubuntu ........................................................................ 11 Co to jest dystrybucja? ................................................................................................... 11 Jeszcze trochĊ o Ubuntu ................................................................................................. 12 Dla kogo zostaáa napisana ta ksiąĪka? ............................................................................ 13 Obowiązkowe lektury na póĨniej ................................................................................... 14 Dlaczego wáaĞnie Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot? ........................................................... 14 Gdzie szukaü pomocy? ................................................................................................... 16 LiveCD ........................................................................................................................... 16 Rozdziaä 2. Pobieranie i instalacja systemu ...................................................... 17 Sposoby instalowania Ubuntu ........................................................................................ 18 Instalacja z pamiĊci przenoĞnej ...................................................................................... 18 Zapisywanie obrazu w pamiĊci przenoĞnej .............................................................. 19 Instalacja w systemie Windows (WUBI) ........................................................................ 20 Instalacja z páyty CD ...................................................................................................... 23 Instalacja Ubuntu ............................................................................................................ 23 Co jest zainstalowane? .................................................................................................... 30 Gotowy na Unity? ........................................................................................................... 30 Jaka karta graficzna dla Unity 3D? ........................................................................... 32 Rozdziaä 3. Witaj w systemie Ubuntu ................................................................ 35 Panel boczny — Launcher (Dock) .................................................................................. 36 Panel górny ..................................................................................................................... 37 Panel gáówny — Dash .................................................................................................... 39 Budowa okien ................................................................................................................. 40 Sterowanie oknami ......................................................................................................... 41 Przeáączanie pomiĊdzy oknami programów — Switcher ............................................... 43 Przeáącznik obszarów roboczych .............................................................................. 44 MenedĪer plików — Nautilus ......................................................................................... 45 Ustawienia — Preferencje ........................................................................................ 46 Panel boczny ............................................................................................................ 47 Zarządzanie katalogami ............................................................................................ 48 Dodawanie zakáadek do panelu bocznego ................................................................ 49 4 Ubuntu Oneiric Ocelot Przeglądanie katalogów za pomocą kart ................................................................... 49 Praca z plikami i folderami ....................................................................................... 50 System plików i jego organizacja ............................................................................. 60 Konsola .................................................................................................................... 61 Ustawienia systemu .................................................................................................. 65 Aktualizacja systemu ................................................................................................ 66 Sieci LAN i WLAN .................................................................................................. 69 Urządzenia Bluetooth ............................................................................................... 71 Drukowanie .............................................................................................................. 71 UĪytkownicy i grupy ................................................................................................ 74 CD, DVD i inne noĞniki danych ............................................................................... 77 Monitor systemu ....................................................................................................... 79 Ubuntu One .............................................................................................................. 80 Notatnik Tomboy ..................................................................................................... 85 Kopia zapasowa (Déjà Dup) ..................................................................................... 86 Instalacja programów ............................................................................................... 89 Modyfikacja wyglądu ............................................................................................... 96 Komunikatory ........................................................................................................ 113 Rozdziaä 4. Praca z Ubuntu ............................................................................ 131 Firefox .......................................................................................................................... 131 Wyskakujące okienka ............................................................................................. 131 Strona gáówna ......................................................................................................... 132 Hasáa ...................................................................................................................... 132 Szybkie wyszukiwanie ........................................................................................... 133 Tryb prywatny ........................................................................................................ 133 Drukowanie stron ................................................................................................... 133 Pobieranie plików ................................................................................................... 134 Przeglądanie plików PDF ....................................................................................... 134 Zakáadki ................................................................................................................. 134 Kanaáy RSS ............................................................................................................ 136 Historia przeglądania .............................................................................................. 136 Zakáadki i Firefox Sync .......................................................................................... 136 Konfiguracja Firefoksa ........................................................................................... 137 Java i JavaScript ..................................................................................................... 137 Dodatki ................................................................................................................... 138 Personas ................................................................................................................. 138 Aplikacje (pluginy) ................................................................................................ 139 Aktualizacja do wersji 10.0.2 ................................................................................. 139 Google Chrome ............................................................................................................ 139 Poczta ........................................................................................................................... 141 Thunderbird 7.0 ...................................................................................................... 141 Rozdziaä 5. Audio-wideo ................................................................................. 149 Banshee ........................................................................................................................ 150 Pierwsze uruchomienie ........................................................................................... 150 Sáuchanie muzyki z CD .......................................................................................... 151 Tuning .................................................................................................................... 152 Okáadki albumów ................................................................................................... 153 Synchronizacja z iPodem (iPhone’em) ................................................................... 153 Rhythmbox ................................................................................................................... 154 Dodawanie stacji radiowych ................................................................................... 154 Radio Tray .................................................................................................................... 155 Totem ........................................................................................................................... 157 Spis treĈci 5 Alternatywne odtwarzacze audio-wideo ....................................................................... 159 MPlayer .................................................................................................................. 159 Xine ........................................................................................................................ 160 VLC ........................................................................................................................ 161 Konwertery (rippery) .................................................................................................... 164 Audio CD Extractor (Sound Juicer) ....................................................................... 165 Arista ...................................................................................................................... 165 WinFF .................................................................................................................... 167 Rozdziaä 6. Uruchamianie programów Windows w Ĉrodowisku Linux ................ 169 Instalacja Diablo 2 ........................................................................................................ 171 PlayOnLinux ................................................................................................................ 172 Instalacja Microsoft Office 2007 ............................................................................ 174 CrossOver ..................................................................................................................... 175 Rozdziaä 7. Programy uĔytkowe ...................................................................... 177 LibreOffice ................................................................................................................... 177 Writer ..................................................................................................................... 178 Calc ........................................................................................................................ 179 Impress ................................................................................................................... 179 OpenOffice ................................................................................................................... 181 Grafika .......................................................................................................................... 181 GIMP 2.6 ................................................................................................................ 181 Inkscape ................................................................................................................. 183 Inne aplikacje ............................................................................................................... 184 JDownloader .......................................................................................................... 184 XAMPP — serwer Apache .................................................................................... 187 Adobe Reader ......................................................................................................... 191 QPSPManager — zarządzanie PSP ........................................................................ 193 QWBFS Manager ................................................................................................... 196 FileZilla .................................................................................................................. 197 GetDeb i PlayDeb ................................................................................................... 198 Rozdziaä 8. Gry na Ubuntu (Linuksa) ............................................................... 201 SuperTuxKart ............................................................................................................... 201 Xonotic ......................................................................................................................... 201 Heroes of Newerth ........................................................................................................ 203 Rozdziaä 9. Nowa wersja Ubuntu 12.04 .......................................................... 205 Unity 5.8 ....................................................................................................................... 206 Aktualizacja do nowej wersji Ubuntu 12.04 LTS ......................................................... 207 Skorowidz .................................................................................... 209 6 Ubuntu Oneiric Ocelot Rozdziaä 6. Uruchamianie programów Windows w Ĉrodowisku Linux Maáy wybór gier na Linux odstrasza graczy od korzystania z tego systemu. Co praw- da ma on takĪe swoje gry, które pod wzglĊdem grafiki i grywalnoĞci nie są wcale gor- sze od innych, lecz niestety dla prawdziwego gracza moĪe to byü za maáo. Mimo Īe znajdziemy wiele odpowiedników programów windowsowych dla systemu Linux (Ubuntu), moĪe zajĞü czasami potrzeba skorzystania z pakietu biurowego MS Office 2007, by móc prawidáowo odczytaü formatowanie pliku .docx. Ubuntu poradzi sobie z uruchomieniem aplikacji biurowych, takich jak Microsoft Office 2007, i wiĊkszoĞci popularnych gier, na przykáad Fallout 3, Fallout New Vegas, Diablo 2 czy Assassin’s Creed, napisanych dla systemu Windows. DziĊki programistom, którzy pracowali nad Winem przez ponad piĊtnaĞcie lat, moĪemy uruchamiaü pod kontrolą Linuksa programy napisane dla Windows. Osoby tworzące Wine’a twierdzą, Īe nie jest to emulator systemu Windows, lecz warstwa kompatybil- noĞci z systemem Windows, a jego wáaĞciwa nazwa to akronim sáów Wine Is Not an Emulator („Wine nie jest emulatorem”). WiĊcej na temat Wine’a przeczytamy na jego oficjalnej stronie http://www.winehq.org/about/. Z przykroĞcią muszĊ stwierdziü, Īe nie kaĪdy program dla systemu Windows urucho- mi siĊ pod kontrolą Wine’a, moĪe teĪ uruchomiü siĊ z báĊdami. Niemniej liczba po- prawnie funkcjonujących aplikacji ciągle roĞnie. Projekt jest wciąĪ rozwijany i powstają nowe wersje. JednoczeĞnie istnieje parĊ programów wykorzystujących Wine’a (bazu- jących na nim), za pomocą których w bardzo áatwy i wygodny sposób zainstalujemy grĊ lub program. Do najpopularniejszych programów tego typu naleĪą:  PlayOnLinux (Linux),  PlayOnMac (Mac OS X),  Winetricks (Linux), 170 Ubuntu Oneiric Ocelot  CrossOver (Linux, Mac OS X),  WineBottler (Mac OS X). Na stronie http://wiki.winehq.org/ThirdPartyApplications znajdziemy jeszcze wiele innych. Program Wine pobierzemy, dodając jego repozytorium do Ĩródeá oprogramowania osób trzecich (Inne oprogramowania) — klikamy przycisk Dodaj w oknie Ĩródeá oprogra- mowania (rysunek 6.1) i wpisujemy poniĪszą linijkĊ: ppa:ubuntu-wine/ppa Rysunek 6.1. Dodawanie repozytorium Wine’a do Ĩródeá oprogramowania NastĊpnie odĞwieĪamy bazĊ repozytorium komendą wiersza poleceĔ w konsoli terminalu: sudo apt-get update DziĊki temu bĊdziemy mogli zainstalowaü Wine’a za poĞrednictwem CoU. JeĞli chce- my zainstalowaü program bez uĪycia narzĊdzi graficznych, naleĪy wykonaü nastĊpu- jące komendy w konsoli terminalu: sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install wine1.2 — wersja stabilna lub sudo apt-get install wine1.3 — wersja beta W trakcie instalacji zostaniemy poproszeni o akceptacjĊ warunków w oknie przypo- minającym swoim wyglądem okno MS DOS. Akceptujemy warunki, klikając OK, a w nastĊpnym oknie Yes (tak). Do przechodzenia pomiĊdzy przyciskami sáuĪą klawi- sze strzaáek, a do akceptacji klawisz Enter. Po zainstalowaniu programu Wine bĊdziemy mogli uruchamiaü aplikacje przeznaczo- ne dla Windows bezpoĞrednio w systemie Ubuntu dwukrotnym klikniĊciem pliku wy- konywalnego .exe. Zostaniemy wówczas poinformowani o jego zabezpieczeniu przed próbą uruchomienia (rysunek 6.2). Rozdziaä 6. i Uruchamianie programów Windows w Ĉrodowisku Linux 171 Rysunek 6.2. Zabezpieczenie pliku wykonywalnego .exe przed jego niepowoáanym uruchomieniem Przyczyną tego jest brak zaznaczenia opcji Wykonanie we wáaĞciwoĞciach tego pliku. Zabezpieczenie to wprowadzono, aby chroniü system przed szkodliwymi plikami (na przykáad wirusami), które mogą uruchamiaü siĊ samoczynnie. Aby prawidáowo uru- chomiü plik, naleĪy w jego wáaĞciwoĞciach zaznaczyü opcjĊ Wykonanie: Zezwolenie na wykonanie tego pliku jako program. Teraz bĊdzie moĪna uruchomiü go dwukrot- nym klikniĊciem LPM. W zaawansowanych ustawieniach programu Nautilus trzeba zaznaczyü opcjĊ Wykonaj dla WáaĞciciel na zakáadce Uprawnienia. Wszystkie programy i gry zainstalowane z zastosowaniem Wine’a (Wine Windows Program Loader) znajdziemy w katalogu domowym, w ukrytym katalogu .wine. Peána ĞcieĪka do tego katalogu to /home/nazwa_uĪytkownika/.wine/drive_c/Program Files. Aby zobaczyü ukryte pliki i katalogi, moĪemy skorzystaü ze skrótu Ctrl+H w progra- mie Nautilus. Instalacja Diablo 2 Tej gry chyba nie trzeba nikomu przedstawiaü. KaĪdy gracz powinien ją dobrze znaü. Wiem, Īe wszyscy maniacy czekają z niecierpliwoĞcią na premierĊ trzeciej czĊĞci lub byü moĪe rozpoczĊli wáaĞnie z nią przygodĊ. Na pewno są teĪ tacy, którzy cenią gry klasyczne i Diablo 2 za grywalnoĞü oraz niepowtarzalny charakter. JeĞli jednak masz z tą grą do czynienia po raz pierwszy, to obszerne informacje o niej znajdziesz pod adresem http://eu.blizzard.com/pl-pl/games/d2/index.html. Oprócz samej gry moĪemy równieĪ zainstalowaü dodatek Lord of Destruction. DziĊki Wine’owi moĪemy cieszyü siĊ peáną wersją Diablo 2 w systemie Ubuntu. InstalacjĊ gry wykonamy za poĞrednictwem programu Wine (w wersji 1.3.36), klikając plik in- stalacyjny gry install.exe PPM i wybierając z menu opcjĊ Otwórz za pomocą Wine Windows Pro…. Otworzy siĊ okno instalatora gry. ĩeby póĨniej zainstalowaü dodatek Lord of Destruction, wybieramy opcjĊ Peána instalacja. NastĊpnie naleĪy postĊpowaü wedáug poleceĔ instalatora gry (rysunek 6.3). W pierwszej kolejnoĞci zostaniemy poproszeni o wáoĪenie páyty z grą do napĊdu CD-ROM. Wkáadamy páytĊ instalacyjną CD2, wysuwając wczeĞniej páytĊ instalacyjną CD1 przez menedĪera plików Nautilus. Na zakáadce Urządzenia klikamy ikonĊ Eject, Īeby prawidáowo wysunąü (odmontowaü) noĞnik CD. Jest bardzo waĪne, aby kaĪda páyta byáa wysuwana w ten sposób — dziĊki temu instalator gry nie bĊdzie miaá problemu z wczytywaniem danych z kolejnej páyty umieszczonej w napĊdzie (rysunek 6.4). Po uruchomieniu drugiej páyty CD zatwierdzamy dalszą czĊĞü instalacji przyciskiem OK. Ubuntu Oneiric Ocelot 172 Rysunek 6.3. Instalacja gry Diablo 2 za poĞrednictwem programu Wine Rysunek 6.4. Wysuwanie (odmontowywanie) páyt instalacyjnych podczas instalacji gry Diablo 2 Po zakoĔczeniu instalacji program D2 Video Test wykona automatycznie test karty graficznej. JeĪeli tryb gry 3D wyĞwietla siĊ z báĊdami graficznymi, spróbuj wykonaü ten test jeszcze raz, lecz wybierając tryb 2D. W przypadku instalacji dodatku Lord of Destruction postĊpujemy tak samo jak pod- czas procesu instalacji Diablo 2. Aby móc korzystaü z kompletnej wersji Diablo 2 bez koniecznoĞci umieszczania páyty z dodatkiem w napĊdzie CD, naleĪy skopiowaü z niej nastĊpujące trzy pliki:  D2XMUSIC.MPQ,  D2XVIDEO.MPQ,  D2XTalk.mpq. Pliki kopiujemy do ukrytego folderu z grą, znajdującego siĊ w katalogu domowym: .wine/driver_c/Program files/Diablo II. GrĊ uruchomimy jak kaĪdy inny program w Ubuntu, wpisując jej nazwĊ w panelu gáównym Dash i klikając ikonĊ aktywatora. PlayOnLinux PlayOnLinux bazuje na Winie i umoĪliwia áatwą instalacjĊ wielu gier i oprogramo- wania napisanego dla platformy Windows. Wykorzystuje wszystkie zaawansowane funkcje Wine’a. Niewiele gier i programów jest w tym momencie przystosowanych Rozdziaä 6. i Uruchamianie programów Windows w Ĉrodowisku Linux 173 do uruchamiania w Ğrodowisku Linux, co moĪe czĊĞü uĪytkowników zniechĊcaü do przejĞcia na ten system. Z pomocą przychodzi przyjazny i áatwy w obsáudze program PlayOnLinux, który umoĪliwia rozwiązanie tego problemu. Program jest bezpáatny, a jego twórcy proszą jedynie o dobrowolne wsparcie pieniĊĪne (ang. donate — daro- wizna) projektu. Aby korzystaü w Linuksie z programów dla Windows, nie trzeba posiadaü licencji Microsoftu. PlayOnLinux jest oparty na jĊzykach Bash i Python. Niestety, program ten ma swoje wady, wymienione poniĪej:  „Zacinanie siĊ” obrazu w grach i gorsza grafika niĪ w przypadku uruchomienia aplikacji na tym samym komputerze w Ğrodowisku Windows XP.  WiĊksze wymagania karty graficznej do poprawnego wyĞwietlania grafiki 3D niĪ w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows 7.  Nie wszystkie gry są wspierane przez gotowe instalatory. W takim przypadku moĪemy uĪyü kreatora instalacji rĊcznej. Program moĪna pobraü z oficjalnej strony http://www.playonlinux.com/pl/download. html, gdzie znajdziemy gotowy pakiet .deb. Pobrany pakiet klikamy dwukrotnie w CoU. MoĪemy teĪ uĪyü terminalu — trzeba wpisaü nastĊpujące komendy: wget -q http://deb.playonlinux.com/public.gpg -O- | sudo apt-key add - sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_oneiric.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list sudo apt-get update sudo apt-get install playonlinux Instalacja aplikacji w PlayOnLinux jest naprawdĊ bardzo áatwa i z pewnoĞcią kaĪdy początkujący uĪytkownik sobie z nią poradzi. Aby zainstalowaü program lub grĊ, wy- starczy wybraü przycisk Zainstaluj, znajdujący siĊ w górnej czĊĞci okna PlayOnLinux. Po lewej stronie nowo otwartego okna widaü wszystkie dostĊpne instalatory progra- mów i gier, które wspóápracują z programem PlayOnLinux. Wszystkie te aplikacje po- dzielone są na kategorie, co usprawnia poszukiwanie konkretnego programu. Wybie- ramy aplikacjĊ, którą chcemy zainstalowaü, a nastĊpnie klikamy przycisk Zainstaluj. Kreator konfiguracji przeprowadzi nas przez caáy proces instalacji; sprowadza siĊ on do wpisania nazwy wirtualnego dysku, na którym zostanie zapisana aplikacja. Ostat- nim krokiem bĊdzie przypisanie skrótu zainstalowanej aplikacji do listy szybkiego uruchamiania w programie PlayOnLinux (rysunek 6.5). Aby jeszcze lepiej zrozumieü proces instalacji, zainstaluj aplikacje napisane dla systemu Windows — pakiet biuro- wy Microsoft Office 2007. Pierwsze wáączenie programu spowoduje uruchomienie instalatora zalecanych czcionek Microsoftu. Podobnie jak w przypadku Wine’a, PlayOnLinux wszystkie swoje aplikacje zapisuje w ukrytym katalogu /home/nazwa_uĪytkownika /.PlayOnLinux/wineprefix. Tam teĪ znajdziemy pliki aplikacji zainstalowanych za pomocą tego programu. JeĪeli jakaĞ gra funkcjonuje niepoprawnie, spróbujmy ją skonfigurowaü przez zmianĊ wersji Wine’a. MoĪemy ją zainstalowaü, wybierając z paska menu programu NarzĊdzia/ Zarządzanie wersjami Wine. Klikając ikonĊ Konfiguruj przy zaznaczonym wczeĞniej 174 Rysunek 6.5. Widok okna programu PlayOnLinux z zainstalowanymi aplikacjami Ubuntu Oneiric Ocelot zainstalowanym programie, moĪemy na zakáadce Ogólne zarządzaü zainstalowanymi wersjami Wine’a. DomyĞlnie PlayOnLinux wykorzystuje biblioteki wczeĞniej zain- stalowanego Wine’a, a w przypadku ich braku pobierze je z zasobów sieciowych pro- jektu Wine. WersjĊ Wine’a moĪemy sprawdziü w opcjach programu — Wersja Wine: System. Przetestowany przeze mnie program dziaáaá stabilnie z wersją 1.3.2. Instalacja Microsoft Office 2007 Czasami moĪe zajĞü potrzeba poprawnego otwarcia pliku zapisanego w programie Microsoft Word. Z reguáy zainstalowany domyĞlnie pakiet LibreOffice bardzo dobrze radzi sobie z otwieraniem plików .doc, lecz niestety jeszcze nie w peáni poprawnie je wyĞwietla. Dlatego teĪ nieraz jesteĞmy zmuszeni korzystaü z aplikacji Microsoftu. Tutaj z pomocą przychodzi nam program PlayOnLinux, który wspomoĪe nas w poprawnym zainstalowaniu pakietu biurowego Microsoft Office 2007. OczywiĞcie istnieją drobne mankamenty graficzne w zainstalowanym programie, na przykáad nieprawidáowo wy- Ğwietla siĊ aktualnie zaznaczona strona w podglądzie miniaturek (czarna ramka do- okoáa strony miniaturki), jednak pod wzglĊdem stabilnoĞci pracy program zachowuje siĊ wzorowo. W instalacji wspomoĪemy siĊ gotowym instalatorem; bĊdziemy potrzebowaü jedynie páyty instalacyjnej Microsoft Office 2007. Po uruchomieniu programu PlayOnLinux klikamy przycisk znajdujący siĊ w menu narzĊdzi Zainstaluj. W naszym przykáadzie wybieramy kategoriĊ Biuro/Microsoft Office 2007 (rysunek 6.6). Jedyną wadą insta- lacji tego pakietu jest to, Īe nie dziaáają programy Access, Groove i Outlook, reszta natomiast, jak Word, Excel czy PowerPoint, bĊdzie funkcjonowaü bezproblemowo. InstalacjĊ zaznaczonego pakietu rozpoczniemy, klikając przycisk Zainstaluj w dolnej czĊĞci okna programu. Poprawnie zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007 bĊdziemy mogli uruchomiü z listy programów PlayOnLinux, klikając dwukrotnie LPM jego ikonĊ. Rozdziaä 6. i Uruchamianie programów Windows w Ĉrodowisku Linux 175 Rysunek 6.6. Okno instalacji programów z dostĊpną listą aplikacji w PlayOnLinux CrossOver Alternatywnym programem dla PlayOnLinux jest komercyjny (páatny) program Cross- Over firmy CodeWeavers. CrossOver zostaá podzielony na dwie niezaleĪne aplikacje: CrossOver i CrossOver Games. Pierwsza aplikacja wspomaga instalacjĊ jedynie pro- gramów uĪytkowych, natomiast druga instalacjĊ gier. Do wyboru mamy trzy wersje programu:  Standard — najtaĔsza wersja (39 dolarów).  Standard — Bundle — wersja z dodatkową opcją CrossOver Games wspomagająca instalacjĊ nowych gier (49 dolarów).  Professional — peána wersja programu wraz ze wsparciem technicznym (69 dolarów). Twórcy CrossOver zapewniają, Īe przy uĪyciu ich oprogramowania w systemach Linux i Mac OS X zarówno programy, jak i gry dziaáają szybciej i stabilniej niĪ przy wyko- rzystaniu samego Wine’a. Tak jak w przypadku PlayOnLinux, aby instalowaü za po- Ğrednictwem CrossOver programy przeznaczone dla Windows, nie jest wymagana li- cencja Microsoftu. Proces instalacji jest bardzo prosty. Swój ulubiony program lub grĊ zainstalujemy paroma klikniĊciami. CrossOver pobierzemy bezpoĞrednio z oficjalnej strony producenta: http://www.codeweavers.com/products/crossover/ Warunkiem pobrania wersji trzydziestodniowej (trial) jest podanie swojego nazwiska i adresu e-mail. Zostanie wówczas aktywowane okno, w którym bĊdziemy mogli po- braü plik programu (.deb) przygotowany do bezpoĞredniej instalacji w CoU. 176 Ubuntu Oneiric Ocelot Aktualna wersja CrossOver 10.1.0-1 nie jest caákowicie kompatybilna z nowym pul- pitem Ubuntu Unity i moĪe Ĩle wyĞwietlaü ikony programu w panelu gáównym Dash. Chodzi przede wszystkim o brak podpisów pod ikonami i brak moĪliwoĞci urucho- mienia programu za ich poĞrednictwem. Twórcy programu pracują nad rozwiązaniem problemu w najnowszej wersji 11.0. Na razie pozostaje nam uruchomienie instalato- ra aplikacji w CrossOver — w menu kontekstowym naleĪy wybraü Otwórz za pomo- cą/CrossOver (instaluj). Aby zainstalowaü program, klikamy CrossOver (uruchom). Wszystkie zainstalowane programy są przechowywane w ukrytym katalogu .cxoffice dla CrossOver: /home/nazwa_uĪytkownika/.cxoffice/setup/drive_c i w katalogu .cxgames dla CrossOver Games: /home/nazwa_uĪytkownika/.cxgames/setup/drive_c. Po pierwszym uruchomieniu programu CrossOver, pojawi siĊ okno z pytaniem, czy chcemy zaktualizowaü bazĊ danych wspieranych aplikacji. Klikamy przycisk Uaktu- alniaj automatycznie, aby pobraü informacje o najnowszych wspieranych aplikacjach dla programu CrossOver (rysunek 6.7). Program jest bardzo podobny do PlayOnLinux. Po lewej stronie okna znajdziemy listĊ wszystkich instalatorów programów, dziĊki którym szybko i sprawnie zainstalujemy daną aplikacjĊ. W przypadku braku instala- tora programu lub gry moĪemy wybraü opcjĊ Niewspierane aplikacje/Inna aplikacja. Polecam jednak poczekaü na stabilniejszą wersjĊ programu, którą najprawdopodob- niej bĊdzie wersja 11.0. Aktualna niestety nie nadaje siĊ do prawidáowego uĪytkowa- nia w najnowszym systemie Ubuntu. Rysunek 6.7. Aktualizacje automatyczne dla programu CrossOver Skorowidz A Adobe Reader, 191 jako plugin w Firefoksie, 192, 193 JavaScript, 193 aktualizacje, 66, 67, 68 AlsaMixer, 149, 150 Ambiance, motyw, 58 Apache, serwer, 187 APT, narzĊdzie, 62, 89 archiwum, tworzenie, 53 Arista, 165, 166, 167 Asystent CD/DVD, 78 ATI, 32 audio, 149 Audio CD Extractor, 165 B Banshee, 30, 150 okáadki albumów, 153 pierwsze uruchomienie, 150 páyty CD, 151, 152 synchronizacja z iPodem, 153, 154 tuning, 152 BIOS, 18, 20 Bluetooth, 71 boot, katalog, 60 Brasero, 30, 79 breadcrumbs, 46 C Calc, 179 Canonical, 12, 15 CD, 77 zapisywanie danych, 78 cd .., polecenie, 62 cd, polecenie, 62 Centrum oprogramowania Ubuntu, Patrz CoU Cheese, 125 chmura, 80 Chrome, 139, 140 clear, polecenie, 62 Closed-Source-Driver, 32 Cloud, Patrz chmura CompizConfig, 37, 96, 103, 104, 206 Drgające okna, efekt, 105, 106 instalacja, 101 Rysowanie, efekt, 105 Szybki wybór, efekt, 104 Zoom Desktop, efekt, 105 CoU, 30, 89, 90, 91 CouchDB, 80 CrossOver, 175, 176 D dane, kompresowanie, 53 Dash, 35, 36, 39 Aplikacje, 39 Dokumenty i pliki, 39 Muzyka, 39 Skróty, 39 skróty klawiszowe, 40 Date and Time, 38 Dconf Tools, 107 Dconf-Editor, 55, 107 Déjà Dup, 86, 87, 88 dev, katalog, 60 DHCP, 69 Diablo 2, instalacja, 171, 172 Document Viewer, 30 210 Ubuntu Oneiric Ocelot drukarki domyĞlna, 73 instalacja, 71, 72 konfiguracja, 72 niewspierane, 73 drukowanie, 71 DVD, 77 zapisywanie danych, 78 dyski, montowanie, 57 dystrybucje, 11, 12 E EDS Contact Integration, 85 Empathy, 30, 113, 114 dodawanie konta Gadu-Gadu, 114 etc, katalog, 60 F FileZilla, 197, 198 Firefox, 30, 131 aktualizacja, 139 dodatki, 138 drukowanie stron, 133 hasáa, 132 historia przeglądania, 136 Java i JavaScript, 137 konfiguracja, 137 Personas, 138 pluginy, 139 pobieranie plików, 134 przeglądanie PDF, 134 RSS, 136 strona startowa, 132 Sync, 136, 137 szybkie wyszukiwanie, 133 tryb prywatny, 133 wyskakujące okienka, 131, 132 zakáadki, 134, 135 FTP, klient, 197 G Gadu-Gadu, konto Empathy, 114 Kadu, 116, 117 Pidgin, 127, 128 GetDeb, 198 GIMP, 181, 182 aktualizacja, 182, 183 Gloobus Preview, 58, 59 instalacja, 59 GLSlideshow, 98 GNOME System Tools, 75 GNOME, instalacja, 31 gnome-screensaver, 98 GRUB, 23, 28 grupy, 54, 74 przypisywanie uĪytkowników, 75, 76 gry, 201 Heroes of Newerth, 203, 204 SuperTuxKart, 201 Xonotic, 201, 202 Gwibber, 30, 128 dodawanie konta z Facebooka, 129 H Heroes of Newerth, 203, 204 HPLIP Toolbox, 73 I ifconfig, polecenie, 63 ikona regulacji gáoĞnoĞci, 38 IMAP, 143, 144 Impress, 179 indykatory, 38 Date and time, 38 dodawanie, 110 ikona regulacji gáoĞnoĞci, 38 Messaging Menu, 38 Network Manager, 38 Inkscape, 183, 184 instalacja, 18 w systemie Windows, 20, 22 z pamiĊci przenoĞnej, 18 z páyty CD, 23, 24, 25, 26, 27, 28 iwconfig, polecenie, 63 J JDownloader, 52, 184, 185 instalacja, 185 integracja z panelem bocznym Unity, 186 jockey-gtk, 32 K Kadu, 115, 116 dodawanie konta Gadu-Gadu, 116, 117 instalacja, 116 okno konfiguracji, 117 kamera, problemy z wykryciem, 125, 126 katalog gáówny, 60 Skorowidz 211 katalog uĪytkownika, 60 katalogi kopiowanie, 50 przeglądanie za pomocą kart, 49 przenoszenie, 51 tworzenie, 48 udostĊpnianie w sieci lokalnej, 51, 52 ukryte, 52 uprawnienia, 54, 55 zarządzanie, 48 zmiana nazwy, 48 kompresowanie danych, 53 komunikatory, 113 Empathy, 113, 114 Kadu, 115, 116, 117 Pidgin, 126, 127 Skype, 119 konsola, Patrz terminal konwertery, 164 kopia zapasowa, 86, 87 przywracanie, 88, 89 szyfrowanie, 88 tworzenie, 87, 88 L LAN, 69 automatyczna konfiguracja, 69 rĊczna konfiguracja, 69 Launcher, 35, 36 dodawanie programów, 36 lib, katalog, 60 LibreOffice, 30, 177, 178 Calc, 179 Impress, 179 Writer, 178, 179 LightDM, 29 LiveCD, 16 ls, polecenie, 62 lsb_release -a, polecenie, 63 M maksymalizacja okna, 41, 42 media, katalog, 60 MenedĪer aktualizacji, 67, 68 MenedĪer archiwów, 53 MenedĪer plików, 45 Messaging Menu, 38 scalanie z ikoną Skype, 121, 122 usuwanie ikony Skype, 124 Microsoft Office 2007, instalacja, 174 minimalizacja okna, 41 Monitor systemu, 79 MPlayer, 159 MyUnity, 97, 106, 107 instalacja, 106 N Natty Narwhal, 13 Nautilus, 45, 46 jako klient FTP, 57 okno ustawieĔ, 46 panel boczny, 47, 48 panel boczny, dodawanie zakáadek, 49 panel boczny, zmiana koloru, 58 pasek przewijania, zmiana wyglądu, 58 tworzenie katalogów, 48 zarządzanie katalogami, 48 Network, 69 Network Manager, 38 Notify OSD, 108 Notify OSD Configuration, 108, 109, 110 Nvidia, 32 O obszary robocze, 45 ograniczone dodatki, 93 okna budowa, 40 maksymalizacja, 41, 42 minimalizacja, 41 przeáączanie pomiĊdzy oknami, 43, 44 skalowanie, 42 sterowanie, 41, 42 OpenOffice, 181 opt, katalog, 60 P pamiĊü przenoĞna usuwanie plików, 78 zapisywanie obrazu, 19 panel boczny, Patrz Launcher panel gáówny, Patrz Dash panel górny, 37 Date and time, 38 ikona regulacji gáoĞnoĞci, 38 indykatory, 38, 110 Messaging Menu, 38 Network Manager, 38 passwd, polecenie, 77 Personal Package Archive, Patrz PPA Pidgin, 126, 127 konto Gadu-Gadu, 127, 128 212 Ubuntu Oneiric Ocelot PlayDeb, 198 PlayOnLinux, 172, 173 Microsoft Office 2007, instalacja, 174 pliki kopiowanie, 50 organizacja, 60, 61 pobieranie, 184 przenoszenie, 51 rozpakowywanie archiwum, 53 ukryte, 52 uprawnienia, 54, 55 páyty, 77 kopiowanie, 79 zapisywanie danych, 78 pobieranie systemu, 17 polecenia cd, 62 cd .., 62 clear, 62 ifconfig, 63 iwconfig, 63 ls, 62 lsb_release -a, 63 passwd, 77 sudo, 62 sudo su, 63 whoami, 63 POP3, 143 Potrace, 183 PPA, 91, 94 programy dodawanie repozytorium, 95 instalacja programów, 94 aktualizacja, 91 instalacja, 89, 90, 92, 93 kompilowanie, 91 przeglądarki Chrome, 139, 140 Firefox, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 Przeáącznik obszarów roboczych, 44 pulpity, 44, 45 Q QPSPManager, 193, 194, 195, 196 QWBFS Manager, 196, 197 R Radio Tray, 155, 156, 157 uruchamianie przy starcie systemu, 156 repozytoria, 93 dodawanie stacji radiowych, 154 Rhythmbox, 154 rippery, 164 Roche, Didier, 206 S Samba, 51 Shotwell, 30 Shuttleworth, Mark, 12, 13 skalowanie okna, 42 Skype, 119 czat, 120, 121 dodawanie znajomego do listy, 119, 120 problemy z wykryciem kamery, 125, 126 rozmowa, 120 scalanie z indykatorem Messaging Menu, 121, 122 usuwanie ikony z Messaging Menu, 124 zasilenie konta, 121 Skype Wrapper, 124, 125 Sound Juicer, 165 sudo su, polecenie, 63 sudo, polecenie, 62 SuperTuxKart, 201 svg, format, 184 Switcher, 43 Synaptic, 91, 92 System Monitor Indicator, 110, 111, 112 system plików boot, katalog, 60 dev, katalog, 60 etc, katalog, 60 katalog gáówny, 60 katalog uĪytkownika, 60 lib, katalog, 60 media, katalog, 60 opt, katalog, 60 organizacja, 60, 61 system, ustawienia, 65 osobiste, 65 sprzĊt, 66 system, 66 T tapeta, zmiana, 97 telepathy-sunshine, 114 terminal, 61 superuĪytkownik , 62 aktualizacja systemu, 68 czyszczenie ekranu, 62 modyfikacja wyglądu, 63, 64 Skorowidz 213 odinstalowanie programu, 98 przeglądanie zawartoĞci katalogu, 62 przejĞcie do kolejnego katalogu, 62 uruchamianie, 61 zakáadki, 63 zmiana hasáa, 77 Thunderbird, 30, 141 aktualizacja, 148 dodawanie konta, 142 EDS Contact Integration, 85 etykiety, 145, 146 filtrowanie wiadomoĞci, 147 ksiąĪka adresowa, 145 Lightning, 147 niechciana poczta, 145 rozszerzenia, 147 synchronizacja kontaktów, 84, 85 wysyáanie i odbieranie poczty, 143, 144 zaáączniki, 146 Tomboy, 30, 85, 86 synchronizacja z serwerem UO, 84 Totem, 30, 157, 158 Transmission, 30 U Ubuntu, 9 publikowanie plików, 83 rejestracja, 81 synchronizacja, 82, 83 synchronizacja kontaktów Thunderbird, 84, 85 wspóádzielenie folderu, 83, 84 zarządzanie plikami, 82, 83 Ubuntu One Free, 80 Ubuntu One Music Store, 80 aktualizacje, 66, 67, 68, 207 dystrybucje, 12 instalacja, 18 modyfikacja wyglądu, 96, 97 Natty Narwhal, 13 ograniczone dodatki, 93 Oneiric Ocelot, 14 pobieranie, 17 pochodzenie nazwy, 9 uruchamianie programów Windows, 169, 170, 173 ustawienia systemu, 65 waĪne cechy, 15 wersja 11.04, 13 wersja 11.10, 14 wersja 12.04, 205, 207 zainstalowane programy, 30 zakup páyty, 17 Ubuntu One, 80, 82 Ubuntu Tweak, 96, 101, 103 instalacja, 98, 99, 100 ubuntu-restrict-extras, 149 ukryte pliki, 52 Unity, interfejs, 13, 30 karta graficzna dla 3D, 32, 33 wersja 5.8, 206 zmiana na GNOME, 31 Unity-JDownloader, 186, 187 instalacja, 186 Universal USB Installer, 19 UO, Patrz Ubuntu One uĪytkownicy, 54, 74 dodawanie, 74 przeáączanie, 77 przypisanie do grupy, 75, 76 zmiana hasáa, 76 zmiana uprawnieĔ, 76 VLC, 161 aktualizacja, 163 Twoflower, 163 VPN, 38 V W Weather Indicator, 112 whoami, polecenie, 63 wideo, 149 Wi-Fi, Patrz WLAN Wine, 169, 171 instalacja, 170 instalacja Diablo 2, 171, 172 pobieranie, 170 WinFF, 167 WLAN, 69 konfiguracja, 70, 71 Writer, 178, 179 WUBI, 20, 21, 22 wady, 21 wygaszacz ekranu, 97, 98 wygląd, modyfikacja, 96, 97 instalacja programów, 98 X XAMPP, 187, 188 graficzny panel kontrolny, 191 instalacja, 188 komendy, 190 lokalizacja waĪnych plików, 190 214 Ubuntu Oneiric Ocelot XAMPP pobieranie, 188 usuwanie, 190 xcf, format, 182 Xine, 160, 161 Xonotic, 201, 202 XScreenSaver, 97 đ Ĩródáa oprogramowania dodawanie, 93 miejsce przechowywania, 96
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesiądź się na system open source
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: