Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00746 009601 20250406 na godz. na dobę w sumie
Uczenie się a pamięć. Encyklopedia zdrowia - ebook/pdf
Uczenie się a pamięć. Encyklopedia zdrowia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-410-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przystępnie napisany poradnik, w którym znajdziesz najnowsze informacje dotyczące skutecznych metod uczenia się. Dowiesz się, jak pobudzić umysł oraz jak stworzyć odpowiednie warunki do nauki. Zaprezentowano najnowsze sposoby szybkiego zapamiętywania oraz kilka sposobów na trening pamięci. Zamieszczono najnowsze informacje na temat wpływu odpowiedniej diety i suplementów na wzmocnienie pamięci.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Uczenie się Podczas przyswajania nowego materiału wskazane jest nie- zbyt silne napięcie mięśni. Pomocna może okazać się zabawka– balonik wypełniony sypkim materiałem, np. mąką, tak zwany „gniotek” używany do ułatwiania koncentracji. Etapy skutecz- nego uczenia się Naukę zaczynamy od zmysłowej percepcji. Do poznania otaczają- cego świata używamy wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku– w zależności od sytuacji rola niektórych jest mniejsza, innych znacząca. Podstawową zasadą rejestro- wania wydarzeń w pamięci jest skupienie uwagi i zainteresowa- nie tym, czego się uczymy. Nie przypomnimy sobie przecież czegoś, czego w ogóle nie zoba- czyliśmy lub nie usłyszeliśmy. Pamiętamy informacje, które nas interesują. 12 ZASADY DOBREJ REJESTRACJI POMAGAJĄ... PRZESZKADZAJĄ... • wyostrzenie zmysłów– „do- brze widzę, do- kładnie słyszę” • uwaga i zain- teresowanie przedmiotem • zrozumienie informacji • równowaga nastroju • szybkie tempo pracy • umiarkowany ruch • odprężenie i koncentracja • bodźce zewnętrzne • głośne dźwięki • nieprzyjemne uczucia towarzy- szące percep- cji– problem emocjonalny, ból, przykrość • zakłócenia we- wnętrzne • rozproszenie myśli, chaos, stres, roztar- gnienie, złość Kiedy nasz umysł jest już właści- wie pobudzony i przygotowany do rozpoczęcia intensywnej nauki, kolej na przyswojenie konkretnego materiału: rozdziału podręcznika, artykułu, książki, cyklu wykła- dów, bibliogra¡ i przedmiotu. JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ? KROK PO KROKU 1. Obejrzyj materiał Zbiór treści, które chcesz sobie przyswoić, potraktuj jak przed- miot, którego wygląd, zawartość i znaczenie dopiero co poznajesz. Jeśli masz przed sobą książkę, obejrzyj okładkę, przeczytaj tytuł, zastanów się, co wiesz o autorze, czego można dowiedzieć się z za- mieszczonej na końcu recenzji. Etapy skutecznego uczenia się • Szybkim ruchem przekładaj stro- ny, skupiając zarazem wzrok na kartce, która akurat się otwiera. Ciągle miej w pamięci cel czyta- nia i odpowiedzi, których szu- kasz. Kiedy skończysz, postaraj się przypomnieć sobie wszystko, czego się dowiedziałeś. • Innym sposobem, bardziej dokładnym, jest czytanie ze wskaźnikiem. Ułóż tekst w takiej odległości od oczu, by wzrokiem objąć całą stronę. Po każdej stronie prze- suwaj z góry na dół wskazujący palec, wyłączony długopis lub cienki patyczek, rób to dość szybkim ruchem. Cały czas wzrok powinien być skupiony na tekście wokół wskaźnika. Czynność należy po- wtórzyć, czytając kolejne strony. • Mimo że treść poznajemy szyb- ciej, zapamiętujemy ją lepiej, niż czytając słowo po słowie. 13 2. Czego szukam? Sformułuj pytania, na które szu- kasz odpowiedzi w posiadanych materiałach. Czego muszę się dowiedzieć, by dobrze napisać sprawdzian lub zaliczyć egzamin? 3. Czytanie dynamiczne i czytanie ze zrozumieniem Jak szybko poznać treść książki, która ma nawet kilkaset stron? Przeczy- tać stertę notatek lub powtórzyć rozdział do sprawdzianu, gdy czasu na naukę zostało niewiele? Pomocne będzie szybkie czytanie. • Najpierw przeczytaj spis treści– dowiesz się, jakie zagadnienia au- tor rozwija szczegóło- wo. • Następnie po prostu zacznij kartkować książkę. Uczenie się Nie czytaj powoli! Wykorzystaj zdolność mózgu do całościo- wego „fotografowania” obrazu. Mózg uwielbia nowe wyzwa- nia! Wymagaj od niego coraz więcej, a znacznie poszerzysz swoją umiejętność uczenia się. Szybkie czytanie pozwala na wyłapanie z treści lektury naj- ważniejszych zagadnień. Niektóre z nich musimy jednak przeanalizować bardziej szcze- gółowo. Tutaj nieodzowne jest czytanie ze zrozumieniem. • Podkreśl lub zaznacz fragmenty, które są kluczowe, najważniejsze. • Zastanów się chwilę i przeanali- zuj je w myślach lub na głos. 4. Notowanie Sporządzenie notatki pozwoli na uporządkowanie treści, a zarazem będzie też formą powtórki. Wyko- rzystaj dowolny sposób zapisu: • streszczenie • konspekt • mapę umysłu. 5. Sprawdzenie Pora na gruntowne przyswojenie materiału– korzystając ze sporzą- dzonych notatek, spróbuj ponow- nie odpowiedzieć na postawione sobie wcześniej pytania dotyczące 14 treści. Jeśli ci się to uda, znaczy, że uczysz się efektywnie. Dobrym sposobem sprawdzenia wiedzy jest wymiana informacji z drugą osobą. 6. Praktyka Wyuczone informacje możemy na- zwać wiedzą, jeśli potra¡ my znaleźć ich praktyczne zastosowanie. Jeśli informacje lub czynności, których się uczymy, poddamy generalizacji, czyli przeniesiemy w nowe sytuacje, spróbujemy znaleźć ich zastosowanie w życiu, skojarzymy z własnym doświad- czeniem– staną się częścią na- szego sposobu myślenia, jedną ze strategii postępowania, a więc zapiszą się w nim na stałe. Przykład: Jeśli uczyliśmy się zagadnień mate- matycznych, spróbujmy je zastoso- wać w zadaniach różnego typu. Pr zer w y Warto mieć swoje zdanie. Zapoznaj się z opiniami prze- ciwnymi poglądom, które przyswajasz, i sformułuj wła- sną opinię na ten temat. PRZERWY W cyklu uczenia się niezbędnym elementem są przerwy przeznaczone na regenerację sił i „zapisanie” przez mózg nowo poznanych informacji. Nauka w stanie wyczerpania nie przynosi efektów. Jeśli uczysz się już długo i intensywnie lub odczuwasz zniechęcenie, ozna- cza to, że czas na odpoczynek! Jeśli chcesz na dłużej zacho- wać siły do pracy umysłowej, rób sobie krótkie przerwy co 0,5-2 godz. w zależności od intensywności nauki. Do regeneracji ciała i umy- słu wystarczy już 5 minut! W czasie odpoczynku postaraj się zrelaksować: • zmień pozycję ciała, połóż się • popraw krążenie– w tym celu przyjmij pozycję z nogami opar- tymi powyżej poziomu serca • uwolnij swoje myśli– przez chwi- lę nie myśl o niczym • porozmawiaj z kimś • wyjdź na krótki spacer • gimnastykuj się • wsłuchaj się w swoje ciało– jeśli poczujesz się wypoczęty, możesz z nową energią powrócić do nauki. Rozluźnij układ nerwowy– oddychaj przeponą • Wciągnij powietrze nosem. Oczyść płuca, robiąc krótkie wydechy przez zaciśnięte war- gi– tak jakbyś chciał utrzymać w powietrzu piórko. • Połóż ręce na brzuchu. Kiedy wdychasz powietrze, ręce pod- noszą się, a podczas wydechu opuszczają. • Wciągnij powietrze i policz do trzech. • Zatrzymaj oddech na 3 sekundy i wypuść powietrze. • Powtórz całe ćwiczenie. Stałe obciążenie umysłu intensyw- ną pracą powoduje obniżenie jego efektywności, prowadzi do dezor- ganizacji i chaotycznych decyzji. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uczenie się a pamięć. Encyklopedia zdrowia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: