Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 003703 18670473 na godz. na dobę w sumie
Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie - książka
Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1761-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj Ulead Video Studio 11 PL i twórz własne filmy

Program Ulead Video Studio 11 oferuje kompletny zbiór funkcji do projektowania i tworzenia płyt DVD i HD-DVD. Nawet początkujący użytkownicy nie będą z tym mieli żadnych problemów dzięki prowadzącemu ich krok po kroku kreatorowi oraz szablonom. Bardziej zaawansowani natomiast mogą tworzyć rozbudowane menu z wykorzystaniem technologii SmartScene.. Program daje Ci możliwość stosowania wielu ścieżek nakładki i wydłużania osi czasu, dzięki czemu możesz wprowadzać efekty 'obrazu w obrazie' oraz efekty montażowe z maksymalnie sześcioma ścieżkami nakładki. Filtry (automatyczne oraz usuwanie artefaktów i odśnieżanie) poprawiają i korygują materiał, jeśli został nienajlepiej zarejestrowany. Natomiast dźwięk przestrzenny Dolby® Digital 5.1 sprawi, że Twoje filmy zyskają wspaniałą, wręcz kinową oprawę.

Książka 'Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie' pokazuje w jaki sposób możesz efektywnie wykorzystać potencjał tego programu, aby zmienić swój komputer w studio filmowe i tworzyć profesjonalne video! Znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz, by stworzyć i uatrakcyjnić film - informacje jak poprawnie zainstalować program, techniki pracy nad filmem, metody edycji materiału, dodawanie ścieżek dźwiękowych i ciekawych efektów. Przeczytasz także o tym, jak skutecznie rozpowszechnić swoje nagrania.

Zmień swój komputer w profesjonalne studio filmowe!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-1761-6 Format: 158x235, stron: 160 Poznaj Ulead Video Studio 11 PL i tw(cid:243)rz w‡asne filmy (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z kreatora i szablon(cid:243)w? (cid:149) Jak dodawa(cid:230) (cid:156)cie¿ki d(cid:159)wiŒkowe? (cid:149) Jak sprawdza(cid:230) i zmienia(cid:230) parametry renderowania projekt(cid:243)w? Program Ulead Video Studio 11 oferuje kompletny zbi(cid:243)r funkcji do projektowania i tworzenia p‡yt DVD i HD-DVD. Nawet pocz„tkuj„cy u¿ytkownicy nie bŒd„ z tym mieli ¿adnych problem(cid:243)w dziŒki prowadz„cemu ich krok po kroku kreatorowi oraz szablonom. Bardziej zaawansowani natomiast mog„ tworzy(cid:230) rozbudowane menu z wykorzystaniem technologii SmartScene.. Program daje Ci mo¿liwo(cid:156)(cid:230) stosowania wielu (cid:156)cie¿ek nak‡adki i wyd‡u¿ania osi czasu, dziŒki czemu mo¿esz wprowadza(cid:230) efekty (cid:132)obrazu w obrazie(cid:148) oraz efekty monta¿owe z maksymalnie sze(cid:156)cioma (cid:156)cie¿kami nak‡adki. Filtry (automatyczne oraz usuwanie artefakt(cid:243)w i od(cid:156)nie¿anie) poprawiaj„ i koryguj„ materia‡, je(cid:156)li zosta‡ nienajlepiej zarejestrowany. Natomiast d(cid:159)wiŒk przestrzenny Dolbyfi Digital 5.1 sprawi, ¿e Twoje filmy zyskaj„ wspania‡„, wrŒcz kinow„ oprawŒ. Ksi„¿ka (cid:132)Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie(cid:148) pokazuje w jaki spos(cid:243)b mo¿esz efektywnie wykorzysta(cid:230) potencja‡ tego programu, aby zmieni(cid:230) sw(cid:243)j komputer w studio filmowe i tworzy(cid:230) profesjonalne video! Znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz, by stworzy(cid:230) i uatrakcyjni(cid:230) film (cid:150) informacje jak poprawnie zainstalowa(cid:230) program, techniki pracy nad filmem, metody edycji materia‡u, dodawanie (cid:156)cie¿ek d(cid:159)wiŒkowych i ciekawych efekt(cid:243)w. Przeczytasz tak¿e o tym, jak skutecznie rozpowszechni(cid:230) swoje nagrania. (cid:149) Instalowanie programu (cid:149) Edytowanie materia‡u (cid:149) Efekty przej(cid:156)cia (cid:149) Dodawanie nak‡adek i animowanych tytu‡(cid:243)w (cid:149) Dodawanie (cid:156)cie¿ki d(cid:159)wiŒkowej (cid:149) Rozpoczynanie nowego filmu (cid:149) Automatyczne tworzenie pokaz(cid:243)w slajd(cid:243)w i wideo (cid:149) Rozpowszechnianie nagrania Zmieæ sw(cid:243)j komputer w profesjonalne studio filmowe! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................. 5 Co ułatwia Ulead VideoStudio 11 PL ............................................................................... 6 Wymagania systemowe .................................................................................................... 6 Edycja ogólna HDV lub przez proxy ......................................................................... 6 Edycja HDV bez proxy .............................................................................................. 7 Podziękowania .................................................................................................................. 7 Rozdział 1. Jak poprawnie zainstalować program? .............................................. 9 Co będzie potrzebne? ...................................................................................................... 10 Jak zainstalować oprogramowanie? ................................................................................ 11 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 25 Zadania do samodzielnego wykonania ........................................................................... 26 Rozdział 2. Jak rozpocząć nowy film? ............................................................... 29 Uruchamianie programu Ulead VideoStudio 11 ............................................................. 30 Renderowanie ................................................................................................................. 32 Dodawanie klipów .......................................................................................................... 33 Tryb podglądu ................................................................................................................ 36 Zapisywanie .................................................................................................................... 37 Wczytywanie pliku ......................................................................................................... 38 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 39 Zadania do samodzielnego wykonania ........................................................................... 39 Rozdział 3. Jak wygodnie edytować materiał? ................................................... 41 Metoda najprostsza ......................................................................................................... 42 Metoda bardziej zaawansowana ..................................................................................... 42 Przycinanie klipów ......................................................................................................... 46 Szablon motywu ............................................................................................................. 48 Ukrywanie klipów bez usuwania z projektu ................................................................... 50 Pokaz slajdów ................................................................................................................. 50 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 52 Zadania do samodzielnego wykonania ........................................................................... 52 Rozdział 4. Jak uzyskać ciekawy efekt przejścia? ............................................. 53 Wyświetlanie panelu opcji Efekt .................................................................................... 54 Biblioteka efektów przejścia ........................................................................................... 54 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 58 Zadania do samodzielnego wykonania ........................................................................... 59 4 Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie Rozdział 5. Do czego można wykorzystać nakładkę? ......................................... 61 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 71 Zadania do samodzielnego wykonania ........................................................................... 72 Rozdział 6. Jak dodać intrygujący tytuł? ........................................................... 73 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 85 Zadania do samodzielnego wykonania ........................................................................... 86 Rozdział 7. Jak uatrakcyjnić film ścieżką dźwiękową? ....................................... 87 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 98 Zadania do samodzielnego wykonania ........................................................................... 99 Rozdział 8. Jak skutecznie rozpowszechniać nagranie? ................................... 101 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 124 Zadania do samodzielnego wykonania ......................................................................... 124 Dodatek A Jak szybko i bezbłędnie odnaleźć polecenie? ................................. 125 Dodatek B Odpowiedzi do pytań .................................................................... 131 Skorowidz .................................................................................... 133 Rozdział 7. Jak uatrakcyjnić film ścieżką dźwiękową? Z tego rozdziału nauczysz się, jak: (cid:141) wyświetlić w scenorysie ścieżkę narracji i muzyczną, (cid:141) dodać i usunąć nagranie ze ścieżki dźwiękowej, (cid:141) zmienić skalę na osi czasu, (cid:141) regulować czas trwania i szybkość odtwarzania ścieżki dźwiękowej, (cid:141) wczytać plik audio z dysku twardego i nagranie z płyty audio CD, (cid:141) dodać narrację do klipu, (cid:141) zmienić głośność nagrania, (cid:141) uatrakcyjnić nagranie, stosując efekt stopniowego narastania dźwięku lub efekt specjalny. Film niemy ma wiele uroku, ale dodając do niego tło muzyczne lub objaśnienia nar- ratora, można go uatrakcyjnić. Ulead Video Studio 11 umożliwia umieszczanie w filmie oddzielnej ścieżki muzycznej i narracji. Dzięki temu z głośników może jednocześnie płynąć muzyka oraz objaśnienia narratora. Niezależnie można również zmieniać parametry obu nagrań — zarówno czasowe, jak i siły głosu. W ścieżce muzycznej można wykorzystać nagrania z biblioteki dźwięków, plik audio z dysku twardego i nagranie z płyty audio CD, o ile licencja korzystania z nich do- puszcza taką możliwość. 88 Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie Zmiana długości nagrania nie jest problemem w programie Ulead Video Studio 11. Odbywa się w sposób inteligentny. Nagranie oryginalne jest analizowane i modyfi- kowane tak, aby w przypadku skrócenia nie zostało urwane nagle, a w przypadku przedłużenia powtarzany fragment pasował do tego, którym nagranie się kończyło. Aby wyświetlić w scenorysie ścieżkę narracji i muzyczną: 1. Umieść klip w scenorysie. 2. Kliknij ikonę Widok osi czasu (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Ikona Widok osi czasu 3. Wyświetlone zostały ścieżki (rysunek 7.2). Kliknij przycisk Powiększ. Rysunek 7.2. Kliknięcie przycisku Powiększ powoduje, że ścieżki stają się szersze, a ich zawartość lepiej widoczna Aby dodać nagranie do ścieżki muzycznej: 1. Wyświetl w scenorysie ścieżkę narracji i muzyczną. 2. Kliknij ścieżkę, do której chcesz dodać nagranie (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Na ścieżce muzycznej może znajdować się podkład muzyczny 3. Kliknij pozycję Audio (rysunek 7.4). Rozdział 7. ♦ Jak uatrakcyjnić film ścieżką dźwiękową? 89 Rysunek 7.4. Miniatury symbolizują nagrania 4. Kliknij przycisk Powiększ/minimalizuj bibliotekę (rysunek 7.5). Rysunek 7.5. Przycisk Powiększ/ (cid:180)minimalizuj bibliotekę 5. Wyświetlone zostały pozostałe nagrania (rysunek 7.6). Rysunek 7.6. Cała zawartość biblioteki Audio 6. Aby poznać zawartość pliku, umieść na jego symbolu kursor (rysunek 7.7). Rysunek 7.7. Wyświetlona została pełna nazwa pliku 7. Kliknij miniaturę. 8. Została ona wyświetlona w oknie podglądu (rysunek 7.8). Rysunek 7.8. Jedynym sposobem na poznanie zawartości pliku dźwiękowego jest wysłuchanie nagrania 90 Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie 9. Uruchom odtwarzanie nagrania. 10. Aby przerwać odtwarzanie, ponownie kliknij przycisk, którym uruchomiłeś odtwarzanie (rysunek 7.9). Rysunek 7.9. Przycisk wstrzymywania odtwarzania 11. Aby zmienić głośność, kliknij symbol głośnika widoczny na pasku w prawym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.10). Rysunek 7.10. Suwak umożliwia zmianę głośności 12. Przesuń suwak. 13. Powtarzaj punkty od 7. do 10., aż znajdziesz odpowiednie nagranie. 14. Umieść na symbolu nagrania kursor (rysunek 7.11). Rysunek 7.11. Symbol nagrania 15. Przeciągnij miniaturę nagrania na ścieżkę Audio w scenorysie (rysunek 7.12). Rozdział 7. ♦ Jak uatrakcyjnić film ścieżką dźwiękową? 91 Rysunek 7.12. Miniatura po przeciągnięciu na ścieżkę Audio Aby zmienić skalę na osi czasu: 1. Kliknij minus znajdujący się na lewo od suwaka skali (rysunek 7.13). Rysunek 7.13. Przycisk oznaczony minusem 2. Cała oś czasu obejmuje większy odcinek czasu. Plik, który nie mieścił się na ekranie, jest już widoczny (rysunek 7.14). Rysunek 7.14. Plik, który nie mieścił się na ekranie, jest już widoczny 3. Kliknij przycisk Dopasuj projekt do okna osi czasu (rysunek 7.15). Rysunek 7.15. Przycisk Dopasuj projekt do okna osi czasu 4. Skala osi czasu została zmieniona tak, aby zaznaczony plik wypełniał ją w całości (rysunek 7.16). Rysunek 7.16. Zaznaczony plik wypełnia oś czasu w całości 92 Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie Aby zmienić czas trwania ścieżki dźwiękowej: 1. Wyświetl początek lub koniec ścieżki dźwiękowej (rysunek 7.16). 2. Umieść kursor na znaczniku początku lub końca ścieżki (rysunek 7.17). Rysunek 7.17. Kursor po umieszczeniu na znaczniku początku lub końca ścieżki zmienia kształt 3. Wciśnij lewy przycisk myszy i przesuń kursor. 4. Aktualne położenie początku lub końca nagrania wskazuje linia ciągła (rysunek 7.18). Rysunek 7.18. Nagranie można skracać lub wydłużać przez przeciąganie 5. Zwolnij lewy przycisk myszy. Program Ulead dostosowuje nagranie do zmienionej długości w sposób inteligentny. Skrócenie nie spowoduje nagłego urwania dźwięku. Wydłużenie odbywa się przez ponowne odtworzenie fragmentu utworu. Jest on dobierany tak, aby nagranie do- tychczasowe i jego uzupełnienie łączyły się bez dysonansów. Aby zmienić szybkość odtwarzania: 1. Kliknij ścieżkę prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podręcznego wybierz polecenie Szybkość odtwarzania (rysunek 7.19). 3. W oknie Szybkość odtwarzania (rysunek 7.20) ustaw szybkość odtwarzania. Zmiana może sięgać od 0,1 do 10 szybkości oryginalnej. Rozdział 7. ♦ Jak uatrakcyjnić film ścieżką dźwiękową? 93 Rysunek 7.19. Polecenia menu podręcznego Rysunek 7.20. Okno Szybkość odtwarzania Aby usunąć nagranie ze ścieżki dźwiękowej: 1. Kliknij ścieżkę prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podręcznego wybierz polecenie Usuń (rysunek 7.21). Rysunek 7.21. Ścieżkę można usunąć, wybierając polecenie z menu podręcznego Aby wczytać plik audio z dysku twardego: 1. Jeżeli biblioteka jest zmaksymalizowana, kliknij przycisk minimalizujący ją (rysunek 7.22). Rysunek 7.22. Przycisk minimalizujący bibliotekę 2. Kliknij ikonę Załaduj audio (rysunek 7.23). 94 Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie Rysunek 7.23. Ikona Załaduj audio 3. Wyświetlone zostało okno Otwórz plik audio (rysunek 7.24). Umożliwia ono odszukanie pliku, który zawiera nagranie audio. Rysunek 7.24. Lista formatów nagrań audio Aby wczytać nagranie z płyty audio CD: 1. Jeżeli biblioteka jest zmaksymalizowana, kliknij przycisk minimalizujący ją (rysunek 7.22). 2. Kliknij ikonę Importuj muzykę z płyty CD audio (rysunek 7.25). Rysunek 7.25. Ikona Importuj muzykę z płyty CD audio 3. Wyświetlone zostało okno Zgrywanie płyty audio CD (rysunek 7.26). Umożliwia ono odszukanie pliku przeznaczonego do zgrania. Rozdział 7. ♦ Jak uatrakcyjnić film ścieżką dźwiękową? 95 Rysunek 7.26. Okno Zgrywanie płyty audio CD Aby dodać do klipu narrację: 1. Kliknij ikonę Ścieżka dialogowa (rysunek 7.27). Rysunek 7.27. Ikona Ścieżka dialogowa 2. Kliknij ikonę Nagraj głos (rysunek 7.28). Rysunek 7.28. Ikona Nagraj głos 3. Wyświetlone zostało okno Regulacja głośności (rysunek 7.29). Mów do mikrofonu. Zaobserwuj, jak wskaźnik poziomu reaguje na głos. Rysunek 7.29. Okno Regulacja głośności 96 Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy głośnik widoczny w prawym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.30). 5. Kliknij pozycję Urządzenia audio. Rysunek 7.30. Menu poręczne 6. W oknie Dźwięk kliknij kartę Nagrywanie, a następnie ikonę mikrofonu (rysunek 7.31). Rysunek 7.31. Ikona mikrofonu 7. Suwakami Mikrofon i Zwiększenie wydajności mikrofonu (rysunek 7.32) skoryguj wzmocnienie toru rejestracji dźwięku. Rysunek 7.32. Suwaki do korekcji wzmocnienia toru rejestracji dźwięku 8. W oknie Regulacja głośności kliknij przycisk Rozpocznij. Rysunek 7.33. Narrację nagrywaj w fragmentach liczących po 10 – 15 sekund. Krótkie nagrania łatwo jest poprawiać, synchronizować z obrazem itp. Rozdział 7. ♦ Jak uatrakcyjnić film ścieżką dźwiękową? 97 9. Aby zakończyć nagranie, kliknij przycisk Zatrzymaj (rysunek 7.34). Rysunek 7.34. Przycisk Zatrzymaj Aby zmienić głośność nagrania: 1. Kliknij nagranie (rysunek 7.35). Rysunek 7.35. Nagranie, które będzie modyfikowane, zostało wyświetlone w ciemniejszym kolorze 2. Kliknij skierowaną ku dołowi strzałkę widoczną obok pola Muzyka/głos (rysunek 7.36). Rysunek 7.36. Obok pola Muzyka/głos widoczna jest strzałka 3. Wyświetlony został suwak. Ustaw wzmocnienie siły głosu (rysunek 7.37). Rysunek 7.37. Suwak do ustawiania wzmocnienia siły głosu Aby uzyskać efekt stopniowego narastania dźwięku: 1. Kliknij ikonę Pojawianie się (rysunek 7.38). Rysunek 7.38. Ikona Pojawianie się 98 Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie Aby uzyskać efekt specjalny: 1. Kliknij ikonę Filtr audio (rysunek 7.39). Rysunek 7.39. Ikona Filtr audio 2. Wyświetlone zostało okno Filtr audio (rysunek 7.40). Zaznacz nazwę filtru. Rysunek 7.40. Okno Filtr audio 3. Kliknij przycisk Dodaj. 4. Gdy wybierzesz i skonfigurujesz filtry, których chcesz użyć, kliknij przycisk OK. Pytania kontrolne Pytanie 1. Jak można dopasować oś czasu do długości nagrania? a) Kliknąć przycisk Dopasuj projekt do okna osi czasu. b) Skrócić nagranie. c) Wydłużyć nagranie. Pytanie 2. Aby usunąć nagranie ze ścieżki dźwiękowej: a) kliknij ścieżkę prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Usuń. b) nagraj narrację, nic nie mówiąc do mikrofonu. c) zmniejsz siłę głosu nagrania do zera. Rozdział 7. ♦ Jak uatrakcyjnić film ścieżką dźwiękową? 99 Pytanie 3. Aby uzyskać pogłos: a) zastosuj filtr Pogłos. b) umieść mikrofon w wiaderku. c) zleć nagranie studiu dźwiękowemu. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Wczytaj klip. Nagraj narrację. Dobierz takie ustawienia wzmocnienia i odległość od mikrofonu, aby zniekształcenia i szumy były jak najmniejsze.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: