Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 013845 17190504 na godz. na dobę w sumie
Ulga na złe długi - w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Ulga na złe długi - w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405546 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące korekty VAT od tzw. wierzytelności nieściągalnych. Popularna ulga na złe długi pozwala sprzedawcy skorygować VAT z niezapłaconych faktur, a kupującego zobowiązuje w takiej sytuacji do korekty odliczonego VAT. Wiele wątpliwości wynika z faktu, że w praktyce istnieją różne sposoby obrotu wierzytelnościami, które często również nie pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania z ulgi na złe długi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MARCIN JASIŃSKI ULGA NA ZŁE DŁUGI – W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH isbn SPIS TREŚCI 2 Ulganazłedługi–wpytaniachiodpowiedziach 1. Ulga na złe długi u wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1. Czy w przypadku gdy wierzyciel otrzymał odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu nieuregulowania należności przez kupującego, może skorzystać z ulgi na złe długi . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2. Czy wezwanie dłużnika, który okazał się niewypłacalny, do natychmiastowej zapłaty zmienia ustalony wcześniej termin płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3. Czy sprzedawca może naprawić błąd, gdy w niewłaściwym okresie rozliczeniowym skorzystał z ulgi na złe długi, a obecnie nie spełnia warunków, aby ją rozliczyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4. Czy skierowanie sprawy na drogę sądową wydłuża termin skorzystania z ulgi na złe długi, gdy dłużnik kwestionował należność . . . . . . . . . . . . . 7 1.5. Czy wierzyciel może skorygować VAT, gdy dłużnik zmienił formę prawną prowadzonej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.6. Czy wierzyciel traci prawo do ulgi na złe długi, gdy umorzył dług . . . . . 9 1.7. Czy należy dokonać ponownej korekty po cesji wierzytelności . . . . . . . 10 1.8. Czy wierzyciel, który skorzystał z ulgi na złe długi, musi zapłacić VAT, gdy dłużnik zapłacił za fakturę po likwidacji przez niego działalności . . 11 1.9. Czy wierzyciel może odliczyć VAT z faktury od faktora . . . . . . . . . . . . . . 12 2. Korekta VAT naliczonego przez dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.1. Czy przesunięcie terminu płatności wpływa na termin korekty odliczonego VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2. Czy dłużnik musi korygować odliczony VAT, gdy należności reguluje za niego faktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3. Czy zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy, jako kaucji gwarancyjnej, zwalnia z obowiązku korekty odliczonego VAT . . . . . . . . . 14 2.4. Czy połączenie spółek dłużnika i wierzyciela zwalnia dłużnika z obowiązku korekty odliczonego VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.5. Czy trzeba skorygować odliczony VAT z faktury dokumentującej aport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.6. Czy dłużnik, który wybrał zwolnienie, musi skorygować odliczony VAT z nieopłaconej faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 październik 2015 r. IFK ULGA NA ZŁE DŁUGI – W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 3 ulga na złe długi, wierzyciel, dłużnik, cesja wierzytelności zm!any 2016 1. Ulga na złe długi – w pytaniach i odpowiedziach Popularna ulga na złe długi pozwala sprzedawcy skorygować VAT z nie- zapłaconych faktur, a kupującego zobowiązuje w takiej sytuacji do ko- rekty odliczonego VAT. Zmiany w rozliczeniu ulgi na złe długi nastąpiły od 1 lipca 2015 r., a kolejne będą miały miejsce od 1 stycznia 2016 r. Wiele wątpliwości wynika z faktu, że w praktyce istnieją różne sposo- by obrotu wierzytelnościami, które często również nie pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Warunki, jakie musi spełnić sprzedawca, aby skorzy- stać z ulgi na złe długi, określa art. 89a ustawy o VAT. Natomiast obowiązki kupującego, gdy nie opłaci faktu- ry, określa art. 89b ustawy o VAT. Posłuchaj audiokomentarza eksperta „Zmiany w VAT – lipiec 2015” dostępnego w Bibliotece IFK na www.inforfk.pl Radio Ulganazłedługi–kiedymożna,akiedytrzebazastosować Jakrozliczyćulgę nazłedługi Zasadyrozliczeńulgiprzezwierzyciela VAT od jakich wierzy- telności można skory- gować w ramach ulgi na złe długi? Wierzyciel (sprzedawca) może skorygować VAT należny, gdy wie- rzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek for- mie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określo- nego w umowie lub na fakturze. Do jakich faktur ma zastosowanie ulga na złe długi? Kto może zastoso- wać ulgę na złe długi? Możemy korygować VAT wynikający z faktur, od daty wystawienia których nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym zo- stały wystawione. Do końca 2015 r. możemy zastosować ulgę na złe długi do faktur wystawionych w 2013 r. Ulgę na złe długi może zastosować wierzyciel, który na dzień dokonania dostawy i na dzień poprzedzający dzień złożenia de- klaracji podatkowej, w której dokonuje korekty, jest czynnym po- datnikiem VAT. Jaki status musi mieć dłużnik, aby wierzy- ciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi? Dłużnik na dzień dokonania dostawy i na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której wierzyciel dokonuje korekty: n musi być czynnym podatnikiem VAT – obecnie można to spraw- dzić na portalu pfr.mf.gov.pl, październik 2015 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ulga na złe długi - w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: