Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 006703 18479830 na godz. na dobę w sumie
Umowa o dzieło w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Umowa o dzieło w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 95
Wydawca: Klim Baron Business Solution Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-957086-0-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Umowa o dzieło jest jedną z najchętniej wykorzystywanych umów w firmach. Jest również świetnym narzędziem optymalizacyjnym.

Zastanawiasz się jak działa?

Wiesz, że od umowy o dzieło nie trzeba płacić składek ZUS oraz podatku.

Słyszałeś jednak, że podczas kontroli często umowy o dzieło są pod specjalnym ostrzałem, dlatego boisz się ich używać?

Dowiedz się jak działa, kiedy jej użycie jest legalne, a kiedy to naciąganie faktów

GRATISY: 5 wzorów umów o dzieło dopasowanych do różnych branż, wzór umowy licencyjnej, wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, tabele w podziale na branże z typowymi zapisami pasującymi do umów o dzieło.

CZEGO SIĘ DOWIESZ: na co zwracają szczególną uwagę urzędnicy podczas kontroli, w jaki sposób poprawnie zdefiniować umowę o dzieło, jak zabezpieczyć się przed ewentualnym zakwestionowaniem umowy przez urzędników, w jakich wypadkach możesz legalnie używać 50% kosztów uzyskania przychodu, w jaki sposób wygląda poprawnie zawarta umowa o dzieło, czy możesz na stałe współpracować z kimś na podstawie umowy o dzieło, jak wykorzystać umowę o dzieło, jako element optymalizacji kosztów w spółce z o.o..

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h U M O W A O D Z I E Ł O J u s t y n a B r o n i e c k a M a r c i n M n i c h o w s k i Spi s t eśc eni mową z e? eło? Cz a o d t u mow m j eło, a u y u mową o d ięd e są różni e m ić Z a pła y o d mow y od u Cz S? eło t i pod k t a z apła ić od u mow y o d eło? e kos mow ją w u tępu u w a pr ani y u hod eło? o d y 50 ? ać kos y można z tosow u? sploa Co to j wor i u e e t pol h? tor e pr Z c m w iąże s ię pr eni eni w a eło? a o d ać u inna z y pow ent e e mow e dok ent y m y pos ać pr y z ani u u mow y o d eło? mą osobą? mów z tą s eć w y można z Cz e u u s W j i sposób roz ać s ię z prog tą, k tór e coś z S? y pr mow m u ani ionow lny ent d e ię pr zpi k z yć s m z z Z k z zpi yć s ię pr d e ent lny m z ionow ani m u mow y pr z U S? eło t Cz k VAT? apła a z y o d y od u mow ić pod Cz mow j ? gospod eło może zos Cz y u mow a o d mow Cz j)? j, c kom lne tow and eła? i j kość d e odpow a m ić, g Co z rob y ni a opóźni ić, g Co z m u konani a s kona rob ię z w y w mow k ob yć w yna rod eni e od u mów o d eło? eć u y można z Cz m pr woi eło z mowę o d e s Co d ini e u a o pr h a tor h? mowę o d en podpi ini to pow ać u u spółk eło? ać z a z c złonk m z cowni m e tow m? y o d eło? y? eło może zos ać złonk rod iny pr ypa ała lnośc o ząd i z o.o.? eło o może zos ać spólni spółk osobow (j wne j, 1 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 r i y e s z i J a k i c z z i l e c z i r z e b c U J a k a t e r z e b c z i J a k i z t z y s k z y c y s i e z i K i e d a s z t e s k t a c j t z y z e s i a u s k i c J a k i l e m a w i e r z i J a k i u m u s i m i a d z a w i e r z i a w r z i e l a a k l i c z r a m i s e m t a l l e c a m J a a b e e c z z e w u a a k w e s t e z e U J a a b e e c z z e w u a a k w e s t e z e z i r z e b c a t e y u a d z i t z a w a r t a z c i e m z w z d k u d z i i a r c z e z i t a w a r t i e a r y u a d z i t z a w a r t a z e w k i e m i e j a y e y w i d i a d a z i d y w c y e z i J a l i c z g z z i a w r z z i a k i e t a y e f u j s t a w a w a c u s k i c K s z i i z o.o.? u spółk mów o d eło? ząd m z eło z c złonk mowę d ać u to może podpi głość? eło na od mowę o d eć u k z ażna? Cz y u mow a o d eło ni epodpi ana f zni e j t w eło? y o d e z u ać w ypła e w m t W j mow rod yna ini eni to m a z apła ić pod k doc hodow y od u mow y o d eło? eło? jąc kogoś na d T z ić P zę w y m Cz dni Cz y b z og ani ń mogę s tosow ać pod yżs zone K P (50 )? ię pr m różni s Cz enc a l eni h od u w a e pr eni eni tor i? Cz m j t l enc a na kor ani e z u wor u? eła? ać d k w eni i? enc k opod kow any j t pr hód z l i? s kont ją u zęśc a co na rol gę pod j z j f W j m mom enc e w to pom yśl eć o s woj e z t w u u e d e d anża h b gólny eła w pos ini jąc Dod k od pr wni ałąc zni zor y u mów o d k nr 1: W ałąc zni ałąc zni k nr 1 Aa ałąc zni osob e t ałąc zni k nr 2: W zór u e proj m na s - a u dom eni wor en e ok eło o w y o d mow ałąc zni k nr 3: W zór u konani rony w yny s a w eło s y o d mow zór u k nr 4 A: W ałąc eni wor zni go u infor ałąc zni k nr 4 B: W zór u mow y o d eło na pr kła e s zne k nr 4 C: W ałąc h i b c proj konani eło o w y o d mow zór u zni e pr tow 87 ałąc k nr 5: W zni eło h pr tor eni eło z pr y o d zór u w m jąt m a mow eni a z fotog e kor kła zór u : W mow y l enc jne j na pr ani nr zór protokołu z y o d eło z proj zo – od ior go mow ant kow 1 A: zór mow o eło możl wośc ią pow eni konani eła u m 2 and ing 23 24 25 25 25 26 27 28 29 29 30 31 43 45 48 54 59 66 72 75 81 24 30 63 91 K s z i i e a r J a a w r z z i l e z i s i z y c e s a k i e r m c g z z i K c a t e z i u s y s t a w I a t r u a z i e r c z e w U y z e s i a u s k i c d z i e l i c j y e s i c j z y s t t J a y c z i J a a t e s z y c i c j N j c i e w r a c a w a c z a a k i i a r e i r m i a m i a s i e l z i T a b e l e f u z i z c z e c r c h a t e a k a Z k i W z i Z z i z e s i e u s k i c a a y c h Z i c y z y d z i z y s t r a f i i Z k W u y d z i z i i e r z a w y a d z i i r z e c i e j Z z i e k t e m r c h i t e k t e t z e k t u Z z i y i Z z i t z i t r t w w Z z i z y d z i y s t e m m a t y c Z z i y a e k y c r a r k i Z d a w c b c z e Cz m j t u mow a o d eło? rona umową formy jes internetowa, nie płacimy dzieło o dzieło, a umową Umowa być logo, o dzieło umowie między umową z powodu prawnej tej co wowe, Organy Pańs napisana zlecenie i na umowę zawieranych (nawet umów niewiele i rzadko da się je wykorzys źle, lub nie będzie to taj Mowa o rzeczy, którą o projekt, worzone za czyjś czas rezultat. wyt ot rzymujemy. terowy. program To może Przy różnica to rządzenie, lecz za jej efekt. To pracy, przedsiębiorcy tety częs przez sowych, Jeżeli ZUS uzna, to może zos tać wiadczenia doś o kompu pods tawowa mocno nie są co że umowa przekształcona znakomita rezultat rezultat, ug mojego zlecenie. Nies podatkowo-zu kont role. o sze umowa Wedł umowami wpływa optymalizacji na częs typowo oskładkowana. 4 na 5) są tak naprawdę nadużywają przez lubiane jes o dzieło na siłę większość tać. Poza tym przedsiębiorcy częs zlecenie. Umów to mylą umowę o dzieło z przeniesieniem praw au tor skich ze zwykłą umową, która jes O tym jednak więcej przeczytasz w dalszej części książki. W przypadku dzieło umowy t inaczej opodatkowana. nie ma mowy o o prowizyjnej. reści zatem należy określić kwotę, na którą się umówiliśmy, za gotowy wyrób. Co W t części przypadku umowa czy zos tały płacić za wykonanie dzieła częściowego, to nie mu umowy? o dzieło simy tego robić. Załóżmy, nie zos tała tylko 2 czy 4, napisane wykonania Umowa o dzieło powinna być zamknięta w czasie, czyli posiadać datę rozpoczęcia i zakończenia, na czas nieokreślony. W jednej firmie mamy prawo posiadać nawet war unkiem że rzeczywiście te dzieła są realizowane. Co więcej, możemy zaw z tą samą osobą. ramach której osoba powinna pracę wykonać. Nie możemy zawierać jes umowy tawce godzinowej, akordowej czy tyku łów. Jeżeli Nieważne, nie chcemy że zamówiliśmy 5 ar pełni wykonana. podpisanych kilkaset rzeć kilka umów umów o dzieło, pod wypowiedzieć. nie realizuje Kolejnym aspektem są Możemy ugi, się „zlecenie” Możemy zgodzić się na pewną formę aneks z nar wyciągać konsekwencje. z obu szeniem umowy wypowiedzenia jedynie ods tąpić przekroczyła umowy o dzieło. Umowy unkiem od umowy, lub nie wykonuje termin u, płatności czy porozumienia w związku ron. lepiej dogadać się, war pod Zaw sze o dzieło generalnie że osoba jej zgodnie nie da przyjmująca z umową. nie idzie, niż jeśli coś komu 3 y e s z i t t u s t u t t t t s w w w u s ł u s t ś Częs tym zapisem w liczby poprawek. konkretnej nie podoba i czego oczekujemy w dr umowie Po o dzieło, ot rzymaniu szys ugiej. To w łaszcza tko w ramach jednej umowy. zw szej pier o wer sji e są różni e m ięd y u mową o d eło, a u mową eni e? logo, możemy czy projekt powiedzieć, jes określenie co nam się – prawnych, jedną na wykonywanie cywilno pracę,np. z umów porozumieniem zlecamy komu a więc podlega czynności. zlecenie jes wale obs uga również sprzątanie. Umowa ta może być zawierana na czas określony lub nieokreślony z możliwością za godzinę ( na rok 2020 to 17 zł br to) oraz ewidencjonowania godzin pracy. wypowiedzenia. programowanie, konieczność Na dziś obowiązuje pod Może być więc mediów kodeks cywilny. zawierana społecznościowych, Umowa tam, gdzie ale minimalnej rzymania tawki eni a z mow Jes mow a o d eło Umowa się jes umówić wypadkach możemy ods o dzieło na określoną rezultat. umową tawkę. Możemy tąpić od umowy, co oznacza jej unieważnienie. nie może zos o Umowa zatem bez względu wypowiedziana. tać na wkład czasowy W szczególnych mow eni e o d eło, a z kła S w u i Z To chyba najbardziej zau ważalna różnica między umową o dzieło, a zlecenie. Od umowy się o dzieło generalnie jak to ZUS. Oczywiście pracę umowę składkom podpisaną w całości będzie podlegać składkom ZUS. z prawnikiem o jes tylko prawie podatek. bywa Umowy opłaca polskim i z tym samym chcemy zaw tat u. jeden rzeć W przypadku się płaci umów ZUS. Wyjątkiem są zlecenie składki umowy od tzw. zależą zawar te umowy życia. Tym samym przychody z umowy zlecenie wlicza się do późniejszej emeryt z uczniami Dziś lub s ry, czy renty. nie podlegają Jeżeli mamy o dzieło to ona o dzieło wyjątek. umowę praktycznie udentami do od każdej roku 26 4 t w J a k i c z z i z l e c U l e c e t t t r ś ł u t s u t U z i t s S d k U i z i l e c e w t s u s t u eni eło, a z e o d Pod mow k w u umowy W przypadku umowy 32 . W przypadku tać możemy j skorzys i w praw tedy skich au tniej. wyjść zdecydowanie korzys tor podatek obowiązują zlecenia o dzieło podwyższonych podatek opłacać z tzw. się wg progów opłaca tawki te same s uzyskania kosztów 17 od połowy podatkowych, a więc jednak w tej syt podatkowe, przenoszeniu przy podatkowo przychodu A więc 17 i uacji może przychodu. eni ypow eło, a z y o d e u eni mow Umowa tego sztywne umowy zlecenie może żadne podlegać przepisy. o dzieło możemy regulują przypadku wykonania. Taka umowa nie podlega wypowiedzeniu. okresowi Na rynku jedynie ods tąpić wypowiedzenia przyjęły się war od takiej o tości umowy dowolnej 14 dni z powodu dł ugości. lub 30 Nie dni. W jej złego Cz y od u mow y o d eło t a pła ić Z S? Umowa o dzieło jes więc nie podlega składkom ZUS. jak to ujemy gdy podpis przypadku, samej firmie ma podpisaną umowę o pracę). Oczywiście, generalnie w Polsce umowę umową, od której opłaca się tylko podatek dochodowy. A bywa są o dzieło jednak ze s woim syt uacje pracownikiem wyjątkowe. ZUS zapłacimy która tej ( czyli osobą, umowę zobowiązani zlecenie? –W takiej naliczyć tylko A co mamy zrobić, od umowy uacji syt podatek dochodowy. o dzieło jeśli jednocześnie nie płacimy mamy podpisaną składek ZUS. Jes teśmy 5 a t e i z i l e c e W i e d z z i l e c e z i r z e b c U t w w i pod k t a z apła ić od u mow y o d eło? Umowa o dzieło jak w Do kwoty jes przypadku pier że bierzemy więcej, podatkowe, podatkowe. Jeżeli zarobimy pamiętać, przychodu). szego tedy pod a więc cywilno-prawną, umów pracowniczych. ( na rok 2020 nad pier umową innych od nadwyżki wagę progu dochód (przychód szy 85 kwota próg pomniejszony obowiązują takie same zasady Tym samym obowiązują opłacamy opłacamy 528) nas podatek 32 . Mu simy koszty o progi 17 . jednak uzyskania Dla przykładu Janek ma przychód z umów o dzieło za rok 2019 wysokości 67000 uzyskania zł i koszty limicie pier szego progu, naliczany jes podatek przyjrzyjmy A teraz uacji, szego progu. Wtedy podatek obliczamy nas i tym samym dochód się zł syt 000 24 wyniosą pier której 96000 Janek zarobił zł. Łat wo wierdzić, 120 000 że Janek przekroczył zł. Wtedy jego koszty kwotę przychodu 13400 zł. Tym samym jego dochód wynosi 67000 – 13400= 53600 zł. się Od tej kwoty, mieści ponieważ 17 , a więc 53 600 X 17 = 9 112 zł. 85 528 x 17 = 14 540,00 zł (96 000- 85 528) = 10 472 zł 10 472 x 32 = 3 351,00 zł W s umie podatku : 17 891,00 zł Realnie, gdy osoby na założenie decydują się pracujące tępująco: na umowach to częs liniowego. (Zapraszamy do naszej publikacji „Wszys działalności o dzieło gospodarczej przekraczają i rozliczanie progi się podatkowe za pomocą bardzo podatku tko o działalnościach gospodarczych”). 6 J a k a t e r z e b c z i t w w w u : w w w t w s t w e kos y u ani a pr hod u w tępu ją w u mow o d eło? Umowa o dzieło charakteryzuje się dwoma rodzajami kosztów uzyskania przychodu. Aby mówić war o to tościach war jakie mu simy licencji itp. W przypadku wydać, spomnieć, aby osiągnąć uzyskania czym są dochód, koszty firmy kosztami koszty np. są Są to przychodu. z dojazdem, ry. W przypadku związane fakt prowadzenia tandardowe koszty grafik mamy 1 000 uzyskania zł br to przychodu oznacza to wynoszą 20 . , że podatek z możliwością wiążą 50 . Mówimy się o nich w zas tedy, tosowania podwyższonych z umową raz kiedy w kosztów o dzieło 1 tor jes tawy t. au 1 skiego jakiejkolwiek 8 t. Z przepis której podano t. publicznej o i prawach tor skim au prawie każdy przejaw taci, pos w. 2 tym charakterze działalności tości, niezależnie od war wynika, natomias tawy widoczniono jakikolwiek wiadomości pokrewnych wórczej przeznaczenia iż domniemywa na egzemplarzach inny sposób o i sposobu się, wor związku że wynika, indywidualnym z że Tym samym możemy uznać, kiedy można tosować że jes teśmy podwyższone au torem uzyskania koszty i worzyliśmy coś przychodu do indywidualnym o takich pieniądze rzymaniem umów cywilno- prawnych są to u W umowach więc rednione kwoty. za przygotowanie na umowie cywilno-prawnych Jeżeli należy obliczyć od 800 zł ( 20 z 1 tys. to 200 zł). umowy o dzieło przychodu – czyli tor skie do tego, co wykonaliśmy Niektóre uzyskania przenosimy prawa au a a tor Co to zna y, że pr zę pr enos reści Z t przedmiotem charakterze, wyrażenia wórcą lub której rozpow e? t. ar prawa talony (u wór). osoba, au wo tor szechnianiem u jes wor u. dzieł, charakterze. ar nazwisko do zas 7 J a k i z t z y s k z y c y s i e z i w u t u ś s u t c z z a w u s k i u s u s t t u s w t u u s w u s t t t w u u t u s t w w t s t y można z tosow ać kos y 50 ? 9 pkt 1-3 prawa układu tawy o podatku dochodowym od osób łasności scalonego, wynalazku, wzor wzor zdobniczego użytkowego, czy znaku Kwes 22 t. ● ● tię ar za przeniesienie topografii wórcy przemys łowego, licencyjną przemys reguluje tę t. fizycznych (updof). Stos uje się je w związku z: zapłatą wzor towarowego, opłatą wzor towarowego, którą zawar korzys pokrewnych, tymi prawami - w przypadku działalności: to umowę licencyjną, przez łowego, ot rzymaną wórców rozumieniu taniem za przeniesienie topografii pier ● ○ szym z praw odrębnych uk szt tys ry, plas wa ar tyki, ry tycznego, szt pięknej, w zakresie architekt wórczej rbanis literat terowych, choreografii, audiowizualnej, programów kompu lu tnict uki ludowej oraz dziennikar wa, badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej, tys ar tycznej radowej, es wokalis dziedzinie szt uki tanecznej szt umentalis tyki, ins tiumografii, scenografii, tyki, kos dziedzinie produkcji audiowizualnej uki aktor skiej i cyrkowej obrazu i dźwięku, montażys tów, kaskaderów, tycznej. publicys rzymuje gdy podatnik zł, może zas tosować do ot ○ ○ ○ ○ ○ ○ W przypadku, 000 10 : 8 wysokości 5 000 zł. prawa układu łasności scalonego, wania roku wzor wynalazku, zdobniczego wzor od pier licencji szej użytkowego, tki, czy znaku jednos z au tor skich przepisów, architekt tycznych, tów i ar tys lub rozporządzania wykonawców przez z praw nich ry wnęt rz, architekt ry krajobrazu, muzyki, fotografiki, wórczości reżyserii dziedzinie teat dyrygent ralnej ry, radowej, i es oraz tów, operatorów reżyserów, scenarzys wynagrodzenie nich 50 koszty tanie za korzys uzyskania z praw przychodu au skich tor wysokości i K i e d a s z t u s u s t w u u u w u u u w w t r w t w t u u u u u t s t w t t w u t r w w w Co to j t pol e e sploa i u wor u? Pełne prawo jak i majątkowe. oczywiście prawo jego eksploatacji. Twórca eksploatacji. au tor skie. do korzys tania on Może skich zbycia au tor może Ważne, aby w przekazać z u wor dowolny praw tor osobis ma au sposób tych) - przys ugują rozporządzać i korzys tać mu zarówno tymi wor z u prawa tkich prawami na w szys komu umowie innemu określić tor skie pełne ramach jakich obszarów prawa au lub określone przenosi au tor osobis te, (wyłączając polach pól wg prawa Odniesiemy się do przykładów eksploatacji: ● ● ● ● ● ● ● ● worów audiowizualnych, warzanie u egzemplarzy worów, publiczne odt worzenia u worów (w tym wykonanie na żywo), publiczne wykonywanie u wyś wietlanie i publiczne odt wypożyczanie nośnikach dźwięku i obrazu, walanie i zwielokrotnianie u worów, nadawanie u wykorzys tanie u wys tawienia (dramatów, komedii, mu worów przez s worów w sieciach bezpoś tacje radiowe i telewizyjne, redniego dos worów worów walonych np. na płytach, kasetach i innych tępu, takich jak internet, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych sicali, oper, baletów i innych tego typu dzieł). Ar Ar 1) 2) ł 50 u tawy o prawach au tyku t. 50 Odrębne pola eksploatacji s skich i pokrewnych brzmi nas tanowią w szczególności: tor tępująco: egzemplarzy techniką cyfrową; zakresie u, wor walania i zwielokrotniania ską, ukar dr tym techniką wor reprograficzną, - wyt warzanie zapis określoną magnetycznego techniką oraz wprowadzanie do obrot obrot zakresie u, użyczenie lub najem oryginał oryginałem u albo egzemplarzy; albo egzemplarzami, na których wór walono - 9 e s k t a c j t t u ł w t u ś w t t t u t u t r u t r t t t u t s w u t r u t u u t w u w u u t u t r
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa o dzieło w pytaniach i odpowiedziach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: