Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 003328 18662898 na godz. na dobę w sumie
Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą - ebook/pdf
Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2829-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzięki poradom zawartym w publikacji Umowa spółki z o.o. możliwe będzie takie skonstruowanie umowy, dzięki któremu firma uniknie pata decyzyjnego. Warto zadbać o prawidłowe zapisy w umowie – pomocne w tym będzie nasze kompendium. Eksperci wskazują, jakie zapisy będą korzystne zarówno dla wspólników spółki, jak i członków zarządu. Podpowiedzą także, jakie zapisy mogą okazać się błędne, dzięki czemu wspólnicy mogą uniknąć żmudnego procesu zmiany umowy spółki. Zaprezentowane przykłady postanowień pozwolą uniknąć w przyszłości wielu wątpliwości związanych z funkcjonowaniem spółki.

Ponadto eksperci przeprowadzą czytelnika przez stosunkowo „młody” proces rejestracji spółki drogą elektroniczną. Podpowiedzą nie tylko, jak utworzyć własne konto czy zgłosić spółkę, ale i jakie dokumenty należy przygotować. Dzięki temu jej rejestracja nie będzie miała przed czytelnikiem tajemnic.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ R a d a n a d z o r c z a w s p ó ł c e z o . o . S k u t e c z n a k o n t r o l a w f i r m i e 39,90 zł brutto UOQ 11 UOQ11 okladka.indd 1 3/4/2014 5:27:37 PM Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie fi rmą UOQ11 srodki.indd 1 UOQ11 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/4/2014 5:15:24 PM 3/4/2014 5:15:24 PM Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat, adwokat Marcin Sarna, radca prawny Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny: Urszula Wróblewska Redaktor: Joanna Banasiak-Lach Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-2829-1 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: spolkazoo@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Umowa spółki z o.o. wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Umowie spółki z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Umowa spółki z o.o. została przygotowana z zachowaniem najwyż- szej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Umowa spółki z o.o. oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w kon- kretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Umowa spółki z o.o. lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wska- zówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Centrum Obsługi Klienta: Tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOQ11 srodki.indd 2 UOQ11 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/4/2014 5:16:01 PM 3/4/2014 5:16:01 PM Spis treści Wstęp .......................................................................... 5 Rozdział I Zapisy umowy spółki z o.o........................................ 7 Niezgodne z przepisami zapisy umowy spółki ........ 8 Obowiązkowe zapisy umowy spółki z o.o. ............ 11 Dodatkowe zapisy umowy spółki ........................... 15 Dodatkowe korzyści i obowiązki wspólników ......... 16 Ograniczenie zbywalności udziałów ......................... 20 Zapisy o dziedziczeniu udziałów .............................. 22 Sposób podziału zysku .............................................. 32 Umorzenie udziałów ................................................. 33 Stosunki majątkowe małżeńskie ............................... 35 Odebranie wspólnikowi prawa kontroli .................... 36 Zasady funkcjonowania zarządu ............................... 36 Funkcjonowanie rady nadzorczej ............................. 37 Zwołanie zgromadzenia wspólników ....................... 38 Większość głosów na zgromadzeniu wspólników .... 39 Wyłączenie wspólnika .............................................. 40 Podwyższenie kapitału zakładowego z umowy spółki .... 41 Pismo do ogłoszeń spółki.......................................... 42 Prawo pierwokupu udziałów ..................................... 42 Rozdział II Rejestracja spółki z o.o. w KRS w trybie S24 ....... 49 Przebieg rejestracji spółki w trybie S24 .................... 50 Formularz umowy spółki z o.o. ................................ 51 Koszty założenia spółki w trybie S24 ....................... 54 UOQ11 srodki.indd 3 UOQ11 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/4/2014 5:16:01 PM 3/4/2014 5:16:01 PM Rozdział III Zmiana umowy spółki............................................. 57 Załącznik 1 Wzór aktu założycielskiego spółki z o.o. ............... 59 Załącznik 2 Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ................................................. 64 Załącznik 3 Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki ........... 71 UOQ11 srodki.indd 4 UOQ11 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/4/2014 5:16:02 PM 3/4/2014 5:16:02 PM Wstęp Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Spółce pilnie potrzebne są pieniądze. Jak je najtaniej uzyskać? Najlepiej użyć zwrotnych dopłat. Wspólnicy zaglądają do umowy spółki i… niestety, nie ma w niej zapisu przewidującego taką możliwość. Okazuje się, że wspólnicy zawiązując spółkę, nie przewidzieli takiego przypadku. Kwestia odpowiednich postanowień w umowie spółki dotyczy nie tylko spółek nowo zakładanych, ale także istniejących. Umowę zawsze można, a czasem nawet trzeba zmienić, tak by odpowiadała aktualnym potrze- bom spółki. Warto przy tym pamiętać, że to, czy zapis umowy spółki jest korzystny dla wspólników lub spółki, czy nie, zależy od konkretnej sytuacji. Może się okazać, że zapis, który teraz jest dla udziałowca korzystny, może być dla niego bardzo szkodliwy, gdy np. ktoś inny przejmie udziały w spółce.Dlatego też warto np. unikać umieszczania w umowie spółki zapisów będących powieleniem przepi- sów. Dodatkowe prawa i obowiązki wspólnika powinny być wpisane do umowy spółki, w przeciwnym razie będą dla spółki bezskuteczne. W przypadku zmiany umowy spółki warto postarać się wszystkie zapisy umowy spółki zmienić za jednym razem. W ten sposób oszczędzamy czas i pieniądze. UOQ11 srodki.indd 5 UOQ11 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/4/2014 5:16:02 PM 3/4/2014 5:16:02 PM Oddajemy w Państwa ręce już piątą broszurę z serii „Bi- blioteczka spółki z o.o.”. Omawiamy w niej najważniejsze zapisy w umowie spółki. Nasi eksperci podpowiadają, jakie konkretne zapisy umowy spółki będą korzystne w zależności od sytuacji i celów udziałowców. Wyjaśnią, jakich zapisów dotyczących dywidend lepiej unikać i czy w umowie spółki warto przewidzieć wypłatę zaliczki na dywidendę. W publikacji wskazujemy, nie tylko jakie są najczęstsze błędy popełniane w zapisach o dopłatach, ale także jak skutecznie ograniczyć wejście nowych osób do spółki. Zwracamy uwagę, które zapisy umowy spółki będzie trud- no zmienić i jak wiele spraw warto uregulować w umowie. Warto także zwrócić uwagę na rozdział III – nasz eks- pert krok po kroku wyjaśnia procedurę rejestracji spółki w formie elektronicznej. Każdego roku przybywa spółek rejestrowanych tym sposobem, jest to szybszy i tańszy sposób zgłoszenia spółki do KRS. Dlatego też warto zain- teresować się tym sposobem zarejestrowania spółki z o.o. Na końcu broszury znajdą Państwo przydatne wzory dokumentów – akt założycielski, umowę spółki oraz uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki. Z poważaniem Joanna Banasiak-Lach redaktor prowadzący UOQ11 srodki.indd 6 UOQ11 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/4/2014 5:16:02 PM 3/4/2014 5:16:02 PM Umowa spółki z o.o. 7 Rozdział I Zapisy umowy spółki z o.o. W umowie spółki powinny się znajdować zapisy, które będą zarówno korzystne dla wspólników, jak i zgodne z obowiązującymi przepisami. Warto o tym pamiętać, by umieścić w niej dogodne dla siebie zapisy, gdyż to właśnie ten dokument określa w dużej mierze prawa i obowiązki wspólników oraz sposób funkcjonowania fi rmy. Zapisy umowy spółki są bardzo ważne, gdyż większość prze- pisów ksh dotyczących tych kwestii obowiązuje, jeżeli wspólnicy w umowie spółki nie postanowią inaczej (są to tzw. przepisy dyspozytywne). Jeśli więc w umowie spółki znajdzie się niekorzystny zapis lub zabraknie za- pisu korzystnego, wówczas inne osoby, np. wspólnicy, mogą na tym skorzystać. PRZYKŁAD W umowie spółki znajduje się zapis: Każdy ze wspólników ma prawo do mianowania jednego członka rady nadzorczej. Jeśli wspólnik posiada np. 40 udziałów spółki, to zapis taki jest dla niego niekorzystny, w przypadku gdy oprócz niego jest trzech wspólni- ków, z których każdy ma po 20 udziałów. Zapis taki będzie jednak korzystny, jeśli w spółce jest tylko dwóch wspól- ników. Wówczas, chociaż ma mniej udziałów, jest w radzie nadzorczej reprezentowany tak samo jak większościowy wspólnik. Biblioteczka spółki z o.o. www.doradcaprezesa.wip.pl UOQ11 srodki.indd 7 UOQ11 srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/4/2014 5:16:02 PM 3/4/2014 5:16:02 PM biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ R a d a n a d z o r c z a w s p ó ł c e z o . o . S k u t e c z n a k o n t r o l a w f i r m i e 39,90 zł brutto UOQ 11 UOQ11 okladka.indd 1 3/4/2014 5:27:37 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: