Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00492 014110 11055699 na godz. na dobę w sumie
Umowy odnoszące się do osób trzecich - ebook/pdf
Umowy odnoszące się do osób trzecich - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 175
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-009-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Umowy odnoszące się do osób trzecich to praca, która zawiera kompleksową analizę prawną przepisów art. 391-393 KC dotyczących: umowy o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 KC), umowy o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC) oraz umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 KC). W ramach omówienia wymienionych umów, które odnoszą się (w zróżnicowany konstrukcyjnie, właściwy sobie sposób) do prawnych konsekwencji uczestnictwa przy realizacji zobowiązań osób niebędących podmiotami umów, z których te stosunki powstają, wskazano również na jurydyczne możliwości (i skutki prawne skorzystania z nich) spięcia między sobą kilku stosunków prawnych. W pracy wiele miejsca poświęcono praktycznym sposobom wykorzystywania wymienionych regulacji - co istotne zwiększa szanse na realizację określonych świadczeń.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

jest to seria, w której ukazują się publikacje Monografie Prawnicze omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagad- nienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników po- szukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. to praca, która zawiera „Umowy odnoszące się do osób trzecich” kompleksową analizę prawną przepisów art. 391–393 KC dotyczą- cych: umowy o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 KC), umowy o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC) oraz umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 KC). W ramach omówienia wymienionych umów, które odnoszą się (w zróżnicowany konstrukcyjnie, właściwy sobie sposób) do prawnych konsekwencji uczestnictwa przy realizacji zobowiązań osób niebędących podmiotami umów, z których te stosunki powstają, wskazano również na jurydyczne możliwości (i skutki prawne sko- rzystania z nich) spięcia między sobą kilku stosunków prawnych. W pracy wiele miejsca poświęcono praktycznym sposobom wyko- rzystania wymienionych regulacji – co istotnie zwiększa szanse realiza- cji o kreślonych świadczeń. – profesor prawa w INP PAN, członek-korespondent Ewa Łętowska PAN, członek-korespondent PAU, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przemysław Drapała dzielczego WPiA UMK, radca prawny. – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Spół- Małgorzata Bednarek – adiunkt w INP PAN, radca prawny. www.sklep.beck.pl, e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: (22) 33 77 600, fax: (22) 33 77 601 ISBN 83–7483–009–3 9 7 8 8 3 7 4 8 3 0 0 9 6 Cena: 49,00 z³ I H C C E Z R T B Ó S O O D Ê I S E C ¥ Z S O N D O Y W O M U K E R A N D E B . M , A £ A P A R D . P , A K S W O T Ê £ . E k c e B . H . C MONOGRAFIE PRAWNICZE UMOWY ODNOSZ¥CE SIÊ DO OSÓB TRZECICH EWA £ÊTOWSKA PRZEMYS£AW DRAPA£A MA£GORZATA BEDNAREK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA £ÊTOWSKA, PRZEMYS£AW DRAPA£A, MA£GORZATA BEDNAREK · UMOWY ODNOSZ¥CE SIÊ DO OSÓB TRZECICH Polecamy: Z. Radwański, A. Olejniczak ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 6 Podręczniki Prawnicze K. Sosiński, J. Toczkowski PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA. TEKSTY. KAZUSY. TABLICE Repetytoria J. Rajski (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 7, wyd. 2 System Prawa Prywatnego J. Panowicz-Lipska (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 8 System Prawa Prywatnego KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOSZTY SĄDOWE, wyd. 6 Edycja Sądowa KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, wyd. 14 Teksty Ustaw Becka KODEKS CYWILNY, wyd. 24 Teksty Ustaw Becka KODEKS CYWILNY, wyd. 22 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl UMOWY ODNOSZ¥CE SIÊ DO OSÓB TRZECICH EWA ŁĘTOWSKA PRZEMYSŁAW DRAPAŁA MAŁGORZATA BEDNAREK Redakcja: Agnieszka Mikos Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK, Warszawa ISBN 83-7483-009-3 5FEI JHA ?E 5FEIJHA ?E 5FEIJHA ?E 1: 2HA@M= :1 9O= IHJM EJAH=JKH= F@IJ=MM= :811  9FHM=@AEA @ FH A=JOE KM =HJ ! `! ! + 1 7MO =HJ ! `! ! + = MC(cid:23)@O ?D=H=JAH ME =E= 11 5OIJA=JO?A KEAI?MEAEA HACK=?E KM =HJ ! `! ! M + 111 .K?A KM =HJ ! `! ! + 18 2HAFEIO =HJ ! `! ! + = MHA? HACK=?OO  7M= ME=@?AEA FHA I JHA?E =HJ ! + 1 C= ?D=H=JAHOIJO= EIJOJK?E  9O= EAEA =MEI= KM= ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E FHOHA?AEA ME=@?AE= FHA JHA?EAC = KM= ME K ?= FHOHA= ?AC E EAH@ ?= FME ?E I O JHA?EA  /AA= DEIJHO?= ! 7=@ IJIKM E EJAHAIM E(cid:23)@O FHOHA= ?O ME=@?AEA ` @ EH? FHOHA?AE= ` I JHA?E  IJ=JM=EA IE(cid:23) JAHAJO?A FH A=JOE KMO ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E # .K?A KMO FHOHA?AE= ME=@?AE= FHA I (cid:23) JHA?E $ @H5EAEA FHOHA?AE= ME=@?AE= FHA I (cid:23) JHA?E @ EIJOJK?E FHAMO?D 11 7M= ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E M @AIEA ?OMEO =HJ ! +  ACEI=?OA K(cid:23)?EA KMO ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E M =HJ ! + 2HA@EJMO =HAI KMO @MEA FIJ=?E FHOHA?AC =?DM=E= IE(cid:23) I O JHA?EA ! 2HOHA?AEA @K5E=  ! # ! ! ! ! ! 8 5FEI JHA ?E 5OJK=?= I O JHA?EA # 5KJE =M=H?E= KMO =HJ ! + JHA  ME =E= FHOHA= ?AC $ @I@M=M?O ME A @K5E= 7FM=5EAEA FHAEAA  -E?O IAI ME =E= CM=H=?OAC =HJ ! +  +D=H=JAHOIJO= ME =E= MOE= ?AC KMO ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E A MC(cid:23)@K = BK?(cid:23)  +D=H=JAHOIJO= ME =E= MOE= ?AC KMO ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E = ?O ?E FH=MA =K= FHOIFHAE= @ EH?O FHOHA?AE= =K= KMO =HJ ! +  .K?M=EA ME =E= MOE= ?AC KMO ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E ! 9OC= E(cid:23)?EA ME =E= =HJ ! + E AC IKJE  EAMO=EA EA=A5OJA MO=EA ME =E= MOE= ?AC KMO =HJ ! + 111 2H=JO?A =IJIM=E= KMO ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E  /M=H=?= =M=  /M=H=?= A IJHO EIJOJK?E K AFEA?AEMA @JO? ?= =F=JO =A5 ?E M H==?D KMO IFHA@=5O ! /M=H=?A E FH(cid:23)?AE= 5=H K 2=IJM=  7MO IAHMEIK CM=H=?OAC # 7MO BBIAJMA $ 2=EAJO I?=A  7MO @A ?HA@AHA  ME =E= @@=JMA JH=JK ?AC  7MO =F=J(cid:23) M=@K EAI=EMAC = ?= IF@EAE 18 2@IKM=EA  ! 7M= MEAEA @K*E= FHA I JHA?E  ME K ME=@?AE= =HJ ! + 1 7M=CE MIJ(cid:23)FA 11 1IJJ= E FHA@EJ KMO MEAEA @K5E= FHA I (cid:23) JHA?E  ME K ME=@?AE= 111 +D=H=JAH FH=MO KMO MEAEA @K5E= FHA I (cid:23) JHA?E  ME K ME=@?AE= 18 5KJE FH=MA =M=H?E= KMO MEAEA @K5E= FHA I (cid:23) JHA?E  ME K ME=@?AE= 81 ! # $ # # # # # #! # # #$ # # $ $ $ $# $# $ ! 5FEI JHA ?E 5OJK=?= FH=M= MEAHO?EA=  5OJK=?= FH=M= I O JHA?EA CM=H=J= ! 5OJK=?= FH=M= @K5E= 8 @H5EAEA KMO MEAEA @K5E= FHA I (cid:23) JHA?E  ME K ME=@?AE= @ EO?D EIJOJK?E FH=MO?D 81 =IJIM=EA M FH=JO?A KMO MEAEA @K5E= FHA I (cid:23) JHA?E  ME K ME=@?AE= 811 2MIJ=EA ME =E= =HJ ! + M ME K EA@ ?EA @ IKJK KMO M=E= ?A FHA(cid:23)?EA @KCK =HJ # +  7M= ME=@?AEA = HA? I O JHA?EA =HJ ! ! + 1 C= ?D=H=JAHOIJO= EIJOJK?E  2(cid:23)?EA  4M DEIJHO?O ! =IJIM=EA E BK?A M H?EA 11 @H5EAEA @ EIJOJK?E F@ O?D 111 4ACK=?= KMO = HA? I O JHA?EA M @AIEA ?OMEO 7M=CE MIJ(cid:23)FA  ,MEA FIJ=?E KMO = HA? I O JHA?EA ! =IJHA5AEA ME=@?AE= = HA? I O JHA?EA  @M=EA K E== =IJHA5AE= # /IF@=H?A E FH=MA FHO?OO FHOIFHAE= = HA? I O JHA?EA $ 4@=A ME=@?A I = JHA?E= 5KJA =IJHA5AE= E FHAI=E AC =IJ FEAE=  5OJK=?= FH=M= I O JHA?EA  5KJE FHO(cid:23)?E= =IJHA5AE= FHA I (cid:23) JHA?E M K=@EA JHIJHO ! # !  $  #   $ ! ! ! 1@AI HA?MO  # 811 2HA@M= 2HA@M= 2HA@M= FH=?M=EA FH A=JOE =HJ ! `! ! + FHA =KJHM EEA IA IE 5E ME 5A IE(cid:23) E?D MIFFH=? 5OIJAA 2H=M= 2HOM=J AC ) O 5A K5 BH=CAJO 5OIJAK EA OO =H=5A = @A= JK=E=?(cid:23) 9O@=ME?JM +0 *A? =FHFM= MO@=EA EEA IA CH=BEE )KJHO I = J M@E(cid:23)?E 9?A EAI= FK E=?= K5EME= F FEAHMIA MA ?EA = HOA ?OJAE?O M HJE ?= IEA F =FEI=EK JAIJK = F @HKCEA ` A H=EA @ ME=@?A E =JA HE=M @ AMAJK=O?D K@I=A JAIJK FHA@ F=MEAEA IE(cid:23) C M 5OIJAEA 7MO @I ?A IE(cid:23) @ I JHA?E?D =HJ ! `! ! + @JO? FHKEA JHA ` ? ?OMEIJA ` EA ==@= 5=@O?D ME = = I O JHA?EA =A JHA =A5 @ =JACHEE TKM K M=?D^ 1?D =@=EA AIJ MOHAM=EA ME(cid:23)E FH=MA IFE= ?A E= ME = @AI ?OMEO M =HJ ! `! ! HACKKA JHO KMO @ I ?A IE(cid:23) M H5E?M=O IJHK?OEA IFI @ FH=MO?D IAMA?E K?AIJE?JM= FHO HA=E=?E ME = J=5A I EA (cid:23)@ ?O?D F@EJ=E KM JHO?D JA IJIKE FMIJ= 7IJ=M @=M?= MI=KA JK KHO@O?A 5EM ?E E IKJE FH=MA IHOIJ= E= E?D TIFE(cid:23)?E= A I ^ EK IJIKM FH=MO?D 6 FME = EA =IJ(cid:23)FKA = O ME(cid:23)IO I=IA HA=E=?E ME=@?A EO?D KM BK?= = AFEA?= ?= E FAI=?O= KM =HJ ! E ! + = TKFH ?E FHA EACE^ J=E?D ME=@?A =HJ ! ! + E5= ?O IE(cid:23) M JO MC(cid:23)@EA @ FHA=K 5?ACM= ==E= @ C=JO?= KM @I ?O?D IE(cid:23) @ I JHA?E?D E?D @CH=E?A EA @ EO?D FHAMO?D ?O E5O?D EIJOJK?E MI==EA = FJA?=A 5EM ?E MOHOIJ=E= M H?EA I FHA@EJA E EAIA IE 5E )KJHO @E(cid:23)K 2=E =J=HOEA H?D = F? M FHOCJ M=EK FH=?O @ @HKK 9=HI=M= F= @EAHE # H )KJHO 1: 9O= IHJM 9O=IHJM 9O=IHJM H@= FH=M= + KIJ=M= ! $ H ` @AI ?OMEO ,7 H $ F ! A + =KIJH @AI ?OMEO =KIJHE=?E  H + BH=? @AI ?OMEO BH=?KIE  H + EA @AI ?OMEO EAEA?E  $ H + IM=? @AI ?OMEO IM=?=HIE  H + MI 0 HFH @AEA 2HAO@AJ= 4A?OFIFEJA @AI ?OMEO MIE  H $ ! H ` @AI D=@MO ,7 H # F # A IJOJK?= 42 KIJ=M=  H ` IJOJK?= 4A?OFIFE JA 2IEA ,7 H F ! 2 KIJ=M= $$ H ` @AI FH=?O JAIJ A@ ,7  H H F A 50 KIJ=M= #  H ` @AI IFA D=@MO?D ,7 H F ! A  HFH @AEA 2HAO@AJ= 4A?OFIFEJA  !! H ` @AI ME = ,7 H F # 2H*= KIJ=M=  H ` 2H=M =MA JAIJ A@ ,7  H H F $$# A 2H 5M=? FH=M EC=?OA IM=?=HIEA  H A  HC=O HA= ?A -65 -KHFAIE 6HO K= 5FH=MEA@EM ?E 5) =?AO 5 @ )@EEIJH=?OO 5) 5 @ )FA=?OO 5 5 @ =MO5IO 5 1+ 5 @ =MO5IO ` 1 = +OME= 5  5 @ =MO5IO M I=@EA IEA@EK I(cid:23)@EM :1 9O= IHJM ! +=IFEI= /5 /=AJ= 5 @M= 22 M=HJ=E 2H=M= 2HOM=JAC 2 EJH 2H=ME?O 2 EJH 2IE 2 MA 2H=M 5  EH HA?A 5 @K =MO5IAC HA?AE= 1 O +OMEA M =J=?D !!` HA?E?JM 5 @K =MO5IAC M =J=?D #!` $ 1 O +OMEA E 1 O =HA M $ H 1 O +OMEA M =J=?D $!` 1 O +OMEA H= 1 O 2H=?O E 7 A FEA?A 5FA?O?D M =J=?D ` 1 O +OMEA E )@EEIJH=?OA H= 1 O 2H=?O E 7 A FEA?A 5FA?O?D M =J=?D ` 1 O +OMEA H= 1 O )@EEIJH=?OA 2H=?O E 7 A FEA?A 5FA?O?D M # H 1 O +OMEA 2= 2=AIJH= 2* 2H=M *=MA 2E2 2=IJM E 2H=M 220 2HAC @ 2H=M= 0=@MAC 220 2H AO 2H=MA 0=@K =CH=E?AC 2H 5F 2H=M 5FA 25 2HAC @ 5 @MO 27/ 2HAC @ 7IJ=M@=MIJM= /IF@=H?AC 4A 4 2H 4=@?= 2H=MO 42-E5 4K?D 2H=ME?O -E?O E 5?CE?O 5+ 5JK@E= +OMEEIJO?A 52 5JK@E= 2H=ME?A 7 AIOJO =KMA 7EMAHIOJAJK =CEAIEAC 4AAJ 2E EAE?JM +=?DHIE  # $   9 +=?DHIE ME =E= =HOI MO=@K FH= ?M=EA ) *HMIE 5=B= - 5MH I=*?E= 9=HI=M=  # $  +=?DHIE $  9 +=?DHIE 2H=M ME = M =HOIEA 9=H I=M= $  :11 9O= IHJM + AJ=HA J  @AI ?OMEO AJ=HA F@ HA@ 9E E=H= J 1 E 11 MO@ 1 9=HI=M=  MO@ 11 9=HI=M= AJ=H + F@ HA@ - /EAM= @AI ?OMEO J 1 ` AJ=H @ =HJOKM `#! F@ HA@ - /EAM= 9=HI=M= AJ=H + J  @AI ?OMEO AJ=H F@ HA@ 2EAJHO MIEAC J 1 MO@ 1 9=HI=M=  MO@ 11 9=HI=M=  MO@ 111 9=HI=M=  MO@ 18 9=HI=M= # J 11 MO@ 1 9=HI=M=  MO@ 11 9=HI=M= MO@ 111 9=HI=M= ! MO@ 18 9=HI=M= # AJ=H +  J  @AI ?OMEO AJ=H FH=?= EHM= F@ HA@ 4AIE?D= 1C=JME?= 2EAJHOMIEA C E 1 *EAIEAC J 1`111 9=HI=M= AJ=H @ + I  J  AJ=H @ @AIK ?OMEAC IE(cid:23)C= FEAHM I= +(cid:23) C= MO@ 1 9=HI=M=  MO@ 11 9=HI=M=  MO@ 111 9=HI=M= MO@ 18 9=HI=M=  MO@ 8 9=HI=M= ! MO@ 81 9=HI=M= # IE(cid:23)C= @HKC= 9=I E EA FH= M= HA?MA MO@ 1 9=HI=M= $ MO@ 11 9=H I=M=  MO@ 111 9=HI=M= MO@ 18 9=H I=M=  MO@ 8 9=HI=M= ! MO@ 81 9=H I=M=  IE(cid:23)C= JHA?E= ME =E= J 1 E 11 MO@ 1 9=HI=M= $ MO@ 11 9=HI=M=  MO@ 111 9=HI=M= MO@ 18 9=HI=M=  MO@ 8 9=HI=M= ! MO@ 81 9=HI=M= # IE(cid:23)C= ?M=HJ= 5F=@E MO@ 1 9=HI=M= # MO@ 11 9=HI=M=  MO@ 111 9=HI=M= MO@ 18 9=HI=M=  MO@ 8 9=HI=M= ! MO@ 81 9=HI=M= C?D=FI @A *AHEAH ME =E= 4 C?D=FI @A *AHEAH ME =E= 2= D=ME? /HIE =HOI ) D=ME? /HIE =HOI FH=M= ME = 9=HI=M=  :111 9O= IHJM 4=@M=IE 2=ME?EFI= $  !  4=@M=IE 2=ME?EFI= ME =E= ` ?(cid:23) I?ACM= 9=HI=M= $  ! 4=@M=IE ME =E=  $  ! 4=@M=IE ME =E= ` ?(cid:23) C= 9=H I=M=  $  ! 5OIJA J  5OIJA FH=M= ?OMEAC FH=?= EHM= J 1 MO@ IIEAK  J 1 MO@ 11 IIEAK # J 11 IIEAK  J 111 ? IIEAK  J 111 ? IIEAK $ J 18 IIE AK $ 5OIJA 2H2HOM J  5OIJA 2H=M= 2HOM=JAC J 9=HI=M=  J ! 9=HI=M= ! J MO@ 1 9=HI=M= MO@ 11 9=HI=M=  J 9=HI=M= 9JAH 1C=JME? 5JAB=EK 2H=M ?OMEA   ) 9JAH 1C=JME? 5JAB=EK 2H=M ?OME A =HOI ?(cid:23) ?E CA 9=HI=M=    ?(cid:23) # 1A IHJO =HJ =HJOK ? EJ@ E J= @=A EJF E JO F@ A I IE(cid:23)C= E E(cid:23)@O EOE  =IJ(cid:23)F= EAFK  EAFK EM=O F = FHO=@ H KAH H HA?AEA FJ FKJ FH FHM= FIJ FIJ=MEAEA H H :18 9O= IHJM HA@ HA@=?= H@ H@E= HF HFH @AEA I IJH= IF  IF= CH=E? @FMEA@E= ?E J J JAIJ A@ JAIJ A@EJO J J AIJ J J =?O JM J= M=A K?DM K?DM== KIJ KIJ(cid:23)F MO@ MO@=EA MOH MOH M M M ME K @ @=EA A  A E==E   F=H=CH=B  =? :8 EJAH=JKH= F@IJ=MM= ,H=F== 2 M=E= ?A FHA(cid:23)?EA @KCK 9=HI=M=  ,H=F== 2 7M= MEAEA @K5E= FHA I (cid:23) JHA?E  ME K EJAH=JKH=F@IJ=MM= EJAH=JKH=F@IJ=MM= ME=@?AE= 25 ! H /E 0 7M= FHAMK FHAIOA M JH=IFH?EA @MO = H@= KMO ME=@?AEA = HA? I O JHA?EA =JME?A # 2H=?A = KMA 7EMAHIOJAJK IEAC M =JME?=?D H ?D ) 7M= CM=H=?E =MA = FIJ= KMO ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E =HJ ! + M IE(cid:23)C= F=E JM= K ??E 2HBAIH= AF@= 5JA?EAC 6HK  K =I ) 7M= = HA? I O JHA?EA 7 $ 2H=?A 2H=ME?A H KE?E ) 7M= ME=@?AEA = HA? I O JHA?EA 9O@=ME?JM= 7EMAHIOJAJK E== FAHE= M 6HKEK 6HK $ 3JMI= - 7M= ME=@?AEA FHA I (cid:23) JHA?E 9=HI=M=  6H=? / 7M= CM=H=?E A I?ACO KMC(cid:23)@EAEA CM=H=?E = MA H=M  :811  9FHM=@AEA @ FH A=JOE KM =HJ ! `! ! + 17MO =HJ! `! !+=MC @O?D=H=JAH 9FHM=@AEA@FH A=JOEKM=HJ! `! ! 9FHM=@AEA@FH A=JOEKM=HJ (cid:23)JMI= ! `! !+ ME =E= + 9 ME =E=?D ` ? AIJ E?D ?A?D ?D=H=JAHOIJO? ` IJIK A FH=MO @E== JO E(cid:23)@O IJH=E JMH ? ME(cid:23) FH=M JO @= E?D 9OK?= J 5EM MOFHM=@=E= J=EAC IJIKK =E?DMEA ME M @= I JHA?E?D 4ACK= E5 EA 5= IE(cid:23) IKJA?EA ME OM= T=^ C EA C K F? JM DEIJHO?AC HMK FH=M= FHAI @== JO 5A ME =EA 5A EIJEA JO E(cid:23)@O AC F@EJ=E JHA ME =O IE(cid:23) I E ?EA =MEAH= ? KM(cid:23) 2AHI=O ?D=H=JAH @E==E= FHO =M=H?EK KMO E MO ? JA IJ=JEA = H@= ME =E= JO @= A IJH K=M= MM?=I = IAMA?(cid:23) KFE=MIEA =I=@O =JAHE IJEFK=HE A FJAIJ EJ EA 5A IE(cid:23) ME OM= A IKJEA @= C EAC 2EAHMJEA =I=@(cid:23) J(cid:23) HKE= MEA J= HOCHOIJO?EA 5A ME@E= M EA FHAI @(cid:23) @ MOIJ=?AE= IE(cid:23) EIJOJK?E FA?E?JM= ?O KMO = HA? I O JHA?EA KMO JHA @= I O JHA?EA MOE= KFH=MEAE= E HI?AE= 2A?E?JM MEA MO=C= HA OC=?E FHA=E= MO ?EA I EIJO @E==EK FHO =?E C=EK ME =E= =JE=IJ KM= = HA? I O JHA?EA = MFH=M @EA K CAAO MOE= ?A EA MEAHOJA ?E M= EA TKM(cid:23)^ JOA 5A EA AIJ J KM= TM=I=^ IJH ME =O?D EC=? 9 EIJ EAEK =I=@O =JAHE IJEFK=HE A FJAIJ ME@E= =JA FHAI @(cid:23) @ =?AFJ=?E E@AE FA?E?JM= E F=?JK E B=LHA JAHJEE KMO = HA? JHA?EAC 0EIJHO?= AMK?= FH=M= E FH=ME ?A @JHOO ME@= @ IJFEMAC =C@AE= FC @K = J=E HO CHO =I=@O ?E A FAHI=AC ?D=H=JAHK ME =E= 4M ,EC # !  7 AH ,EA -JME?KC @AH @EHAJA 5JALAHJHAJKC K@ @AI 8AHJH=CAI K CKIJA ,HEJJAH 5JKJJC=HJ $ 3JMI= 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy odnoszące się do osób trzecich
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: