Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 011042 16900644 na godz. na dobę w sumie
Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1109
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9258-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trzecie wydanie opracowania Umów w obrocie nieruchomościami, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA, a także interpretacje podatkowe, przedstawia szeroko zakrojone zarówno cywilistyczne, jak i podatkowe aspekty umów zawieranych w obrocie nieruchomościami. Poprzez tego rodzaju odwołania przepisy podatkowe regulujące dosyć skomplikowaną materię, stają się bardziej przystępne i przejrzyste dla Czytelnika.

Publikacja wyczerpująco omawia zagadnienia związane z:

Niewątpliwym atutem publikacji jest jej aktualność: uwzględnia bowiem wszystkie zmiany wynikające ze zmian w prawie podatkowym i w prawie cywilnym.

Opracowanie obejmuje najnowsze zmiany m.in. w zakresie:

Szczególny walor praktyczny książki uwidacznia się w całościowym ujęciu tematu; obok przybliżania podstaw prawa rzeczowego, analizy stosunków zobowiązaniowych, opracowanie uwzględnia także skutki podatkowe wywierane przez każdą z umów.

Publikacja przydatna jest nie tylko dla inwestorów, pośredników i zarządców nieruchomości, lecz także dla osób pragnących pogłębiać wiedzę dotyczącą aspektów podatkowych rynku nieruchomości. Jasne i kompleksowe omówienie wszystkich aspektów obrotu nieruchomościami powoduje, że z książki może korzystać każdy, kto decyduje się na zakup, sprzedaż albo wynajęcie nieruchomości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Stella Brzeszczyńska Umowy w obrocie nieruchomościami Aspekty podatkowe i cywilnoprawne 3. wydanie Analiza czynności prawnych dotyczących nieruchomości z uwzględnieniem aspektów podatkowych Omówienie poszczególnych umów, m.in. sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu oraz amortyzacji podatkowej Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe NIERUCHOMOŚCI Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa nieruchomości: Marian Wolanin PODZIAŁY, SCALENIA I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PROCEDURY EWIDENCYJNE, wyd. 3 Nieruchomości Marian Wolanin WNIOSKI, DECYZJE, UMOWY, ORZECZENIA I INNE PISMA PROCESOWE Z ZAKRESU NIERUCHOMOŚCI Z OBJAŚNIENIAMI I PŁYTĄ CD, wyd. 2 Wzory Pism Becka Dariusz Okolski UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, wyd. 8 Nieruchomości Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 9 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 7 Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Umowy w obrocie nieruchomościami Aspekty podatkowe i cywilnoprawne Stella Brzeszczyńska 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Ewelina Skibniewska © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9257-8 ISBN e-book 978-83-255-9258-5 Spis treści 7 Wykaz skrótów ........................................................................................... XXVII Rozdział 1. Nieruchomość w prawie cywilnym ....................................... 1 1. Własność ............................................................................................ 1 2. Współwłasność .................................................................................. 2 2.1. Współwłasność przymusowa .................................................... 5 2.2. Współwłasność rzeczy a współwłasność spadku ...................... 2.3. Współwłasność rzeczy a wspólny majątek małżonków ........... 8 3. Rzeczy ................................................................................................ 4. Rzeczy ruchome i nieruchomości ...................................................... 5. Nieruchomość gruntowa .................................................................... 6. Części składowe gruntu ..................................................................... 6.1. Urządzenia przesyłowe ............................................................. 7. Pożytki z rzeczy ................................................................................. 8. Nieruchomości rolne .......................................................................... 8.1. Gospodarstwo rolne .................................................................. 8.2. Ewidencja gruntów i budynków ............................................... 8.3. Ustrój rolny ............................................................................... 9. Działki ................................................................................................ 10. Użytkowanie wieczyste ..................................................................... 11. Nieruchomość budynkowa ................................................................ 12. Nieruchomości lokalowe ................................................................... 12.1. Sposoby powstania odrębnej własności lokali .......................... 12.1.1. Ustanowienie odrębnej własności na rzecz nabywcy ... 12.1.2. Jednostronna czynność prawna .................................... 12.1.3. Zniesienie współwłasności ........................................... 12.1.4. Publiczny zasób mieszkaniowy .................................... 12.2. Lokale użytkowe ....................................................................... 12.3. Garaże ....................................................................................... 13. Lokale w spółdzielni mieszkaniowej ................................................. 14. Księgi wieczyste ................................................................................ 15. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych .................................. 16. Ograniczone prawa rzeczowe ............................................................ 16.1. Użytkowanie ............................................................................. 16.2. Służebność ................................................................................ 16.3. Służebność przesyłu .................................................................. 10 10 11 12 13 14 15 16 16 19 20 22 24 27 28 29 30 30 31 31 32 33 34 36 37 38 38 40 VI 17. Hipoteka ............................................................................................. 17.1. Definicja .................................................................................... 17.2. Rodzaje hipoteki ....................................................................... 17.3. Hipoteka w Ordynacji podatkowej ........................................... 18. Posiadanie .......................................................................................... Rozdział 2. Nieruchomości w prawie podatkowym ................................ 1. Wprowadzenie ................................................................................... 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ........................................... 2.1. Nieruchomość, część, udział .................................................... 2.2. Grunty. Prawo wieczystego użytkowania gruntów ................... 2.3. Budynki mieszkalne .................................................................. 2.4. Lokale mieszkalne ..................................................................... 3. Podatek dochodowy od osób prawnych ............................................. 3.1. Sprzedaż lokalu a wydanie rzeczy ............................................ 3.2. Grunty. Prawo wieczystego użytkowania gruntów ................... 3.3. Budynki, lokale ......................................................................... 4. Podatek od towarów i usług ............................................................... 4.1. Towar. Dostawa towaru ............................................................. 4.2. Nieruchomości .......................................................................... 4.3. Grunt ......................................................................................... 4.3.1. Tereny ........................................................................ 4.4. Budynki i lokale ........................................................................ 4.5. Budowle .................................................................................... 4.6. Miejsce opodatkowania ............................................................. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ........................................... 6. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny ............................. 7. Inne pojęcia cywilnoprawne w ustawach podatkowych .................... Rozdział 3. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego ............................ 1. Obowiązek podatkowy. Zobowiązanie podatkowe ............................ 2. Określenie i ustalenie zobowiązania podatkowego .......................... 3. Podatnik, płatnik ................................................................................ 3.1. Podatnik w podatku dochodowym ............................................ 3.2. Podatnik w podatku VAT ........................................................... 3.2.1. Faktura VAT .................................................................. 3.3. Podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych ................... 3.4. Podatnik podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego ............................................................................... 4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe .................................. 4.1. Odpowiedzialność podatnika .................................................... 4.2. Odpowiedzialność płatnika ....................................................... 4.3. Odpowiedzialność osób trzecich ............................................... 4.3.1. Odpowiedzialność małżonka ........................................ 4.3.2. Odpowiedzialność członków rodziny ........................... 4.3.3. Odpowiedzialność nabywcy majątku ........................... 41 41 43 46 48 51 51 53 53 54 55 56 59 59 60 61 62 62 63 64 65 65 67 68 69 69 69 71 71 71 72 75 76 77 78 79 80 80 80 80 81 82 82 Spis treści 4.3.4. Odpowiedzialność oddającego rzecz w użytkowanie .. 4.3.5. Odpowiedzialność dzierżawcy ..................................... 5. Terminy .............................................................................................. 5.1. Obliczanie terminu .................................................................... 6. Informacje podatkowe ....................................................................... 7. Czynności sprawdzające ................................................................... 8. Kontrola podatkowa ........................................................................... 8.1. Zakończenie kontroli ................................................................. 9. Postępowanie podatkowe ................................................................... 9.1. Dowody ..................................................................................... 9.2. Decyzja podatkowa ................................................................... 10. Indywidualna wykładnia prawa ......................................................... 10.1. Skutki wydanej interpretacji .................................................... Rozdział 4. Czynności prawne na rynku nieruchomości ........................ 1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 1.1. Czynności prawne jednostronne i dwustronne .......................... 1.2. Czynności prawne jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące 1.3. Czynności prawne zobowiązujące i rozporządzające ............... 1.4. Czynności prawne konsensualne i realne .................................. 1.5. Kwalifikacja czynności prawnej ............................................... 2. Strony ................................................................................................. 2.1. Wielość stron. Solidarna odpowiedzialność ............................. 2.2. Zdolność do czynności prawnych ............................................. 2.3. Majątek małoletniego ................................................................ 2.3.1. Dochody małoletniego .................................................. 2.4. Rozporządzenie nieruchomością przez małżonków ................. 2.5. Nieruchomość jako składnik majątku wspólników spółki cywilnej ..................................................................................... 2.6. Prawidłowa reprezentacja stron ................................................ 3. Forma czynności prawnej ................................................................. 3.1. Forma ad solemnitatem. Akt notarialny .................................... 3.2. Forma ad probationem .............................................................. 3.3. Forma pisemna .......................................................................... 3.3.1. Forma pisemna z urzędowo poświadczoną datą .......... 3.3.2. Forma pisemna z podpisami notarialnie lub urzędowo poświadczonymi ........................................................... 4. Język czynności prawnej ................................................................... 4.1. Język i waluta faktury VAT ....................................................... 5. Wady oświadczenia woli. Nieważność umowy ................................. 5.1. Skutki podatkowe czynności nieważnej z mocy prawa ............ 6. Warunek ............................................................................................. 7. Przedmiot umowy .............................................................................. 8. Nominalizm. Zasada walutowości ..................................................... VII 83 84 84 85 86 87 88 89 90 90 94 95 96 99 99 100 100 100 101 101 102 103 104 106 107 108 110 114 115 115 117 118 119 119 120 120 121 122 127 128 129 Spis treści VIII 9. Niedozwolone klauzule umowne ....................................................... 10. Dodatkowe zastrzeżenia umowne ...................................................... 10.1. Kara umowna. Odszkodowanie ................................................ 10.1.1. Kara umowna i odszkodowanie a podatek VAT ........... 10.1.2. Kara umowna a podatki dochodowe ............................ 10.2. Zadatek ...................................................................................... 10.2.1. Zadatek i zaliczki a podatki dochodowe ...................... 10.2.2. Zadatek i zaliczka a podatek VAT ................................ 10.3. Umowne prawo odstąpienia. Odstępne ..................................... 10.4. Odsetki ...................................................................................... 10.4.1. Odsetki umowne ........................................................... 10.4.2. Rozłożenie na oprocentowane raty a podatek VAT ...... 10.4.3. Odsetki za zwłokę ......................................................... 11. Inne świadczenie (datio in solutum) .................................................. 12. Nowacja ............................................................................................. 13. Zawieranie umów przez pełnomocnika ............................................. 13.1. Prokura ...................................................................................... 13.2. Fiducjarne nabycie nieruchomości ............................................ 14. Umowa przedwstępna ........................................................................ 14.1. Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli ...................... 15. Umowy przenoszące własność nieruchomości .................................. 15.1. Przetarg i aukcja ........................................................................ 15.2. Charakter umów przenoszących własność nieruchomości ....... 15.3. Umowy zawierane pod warunkiem ........................................... 15.4. Prawo pierwokupu nieruchomości ............................................ 15.5. Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości ... 15.6. Odstąpienie od umowy .............................................................. Rozdział 5. Działalność gospodarcza w prawie podatkowym ................ 1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 1.1. Definicja działalności gospodarczej w prawie podatkowym .... 1.2. Zapłata podatku ......................................................................... 1.3. Informacje podatkowe ............................................................... 1.4. Rachunki ................................................................................... 1.5. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe ............................. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ............................................. 2.1. Przychody z działalności gospodarczej ..................................... 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................. 3.1. Przychody z działalności gospodarczej ..................................... 4. Podatek od towarów i usług ................................................................. 4.1. Obrót nieruchomościami ........................................................... 4.2. Produkcja .................................................................................. 4.3. Wynajmowanie nieruchomości ................................................. 4.4. Działalność niezgodna z prawem .............................................. 132 134 134 135 137 138 139 139 141 142 142 143 147 147 148 149 149 150 151 153 154 155 155 157 158 159 163 165 165 165 166 166 167 168 168 169 170 176 176 176 179 180 180 Spis treści Rozdział 6. Amortyzacja podatkowa ........................................................ 1. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów .................................. 2. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej ............................................... 2.1. Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów .................. 2.2. Zaprzestanie działalności .......................................................... 2.3. Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe .......................................... 3. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów .................................. 3.1. Zwrócone wydatki ..................................................................... 3.2. Nieruchomości oddane do nieodpłatnego używania ................. 3.3. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie .......................................... 3.4. Wkład do spółki zaliczony na kapitał zapasowy ...................... 4. Środki trwałe ...................................................................................... 4.1. Własność .................................................................................. 4.1.1. Inwestycja w obcym środku trwałym ........................... 4.2. Nabycie i wytworzenie ............................................................. 4.2.1. Kompletność i zdatność do użytku .............................. 4.2.2. Przewidywany okres używania .................................... 4.2.2.1. Ujawnienie środka trwałego .......................... 4.3. Klasyfikacja Środków Trwałych ............................................... 4.3.1. Grunty ......................................................................... 4.3.2. Budynki ........................................................................ 4.3.3. Lokale ......................................................................... 4.3.4. Budynek jako samodzielny środek trwały .................... 4.3.5. Budowle ........................................................................ 5. Wartości niematerialne i prawne ........................................................ 5.1. Spółdzielcze prawa do lokali .................................................... 6. Rozpoczęcie amortyzacji. Data wpisu do ewidencji ......................... 6.1. Przekazanie do używania .......................................................... 6.2. Nabycie własności ..................................................................... 6.3. Ujawnienie środka trwałego ...................................................... 7. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .......................................................................................... 7.1. Wpis do ewidencji a przychód ze sprzedaży ............................ 7.1.1. Stan prawny do 31.12.2014 r. ....................................... 7.1.2. Stan prawny od 1.1.2015 r. ........................................... 7.2. Majątek trwały o wartości poniżej 3500 złotych ...................... 8. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych .................................... 8.1. Wykaz środków trwałych .......................................................... 8.2. Ewidencja wyposażenia ............................................................ 9. Podstawa odpisów amortyzacyjnych ................................................ 9.1. Nabycie odpłatne ....................................................................... 9.2. Nabycie udziału w nieruchomości ............................................ 9.3. Część nieruchomości ................................................................. 9.4. Aport ......................................................................................... IX 183 183 184 184 185 188 188 189 190 192 192 195 196 197 199 199 205 205 206 206 206 208 211 211 212 212 212 213 214 215 216 218 218 219 219 221 222 222 222 223 226 228 229 Spis treści X 9.5. Zamiana ..................................................................................... 9.6. Nabycie przedsiębiorstwa ......................................................... 9.7. Nieodpłatne nabycie .................................................................. 9.7.1. Zapis windykacyjny ..................................................... 9.8. Wytworzenie majątku ............................................................... 9.8.1. Remont przed wprowadzeniem do ewidencji ............... 9.8.2. Wycena ........................................................................ 9.8.2.1. Cena nabycia ................................................. 9.8.2.2. Koszt wytworzenia ........................................ 9.9. Wartość lokalu wydzielonego ze wspólnego budynku ............. 9.10. Inwestycje w obcych środkach trwałych .................................. 9.11. Metoda uproszczona ................................................................. 10. Zmiana wartości początkowej ........................................................... 10.1. Wartość początkowa ulepszonego majątku środka trwałego .... 10.1.1. Przebudowa obiektu budowlanego .............................. 10.1.2. Rozbudowa obiektu budowlanego ............................... 10.1.3. Rekonstrukcja obiektu budowlanego ........................... 10.1.4. Adaptacja obiektu budowlanego .................................. 10.1.5. Modernizacja obiektu budowlanego ............................. 10.2. Ulepszenie nieruchomości wspólnej ......................................... 11. Wybór metody ...................................................................................... 11.1. Zasada kontynuacji .................................................................. 11.2. Małżonek kontynuujący działalność ........................................ 11.2.1. Odziedziczenie środków trwałych przez małżonka ..... 11.2.2. Wynajęcie środków trwałych od małżonka .................. 11.3. Amortyzacja liniowa ................................................................. 11.4. Działalność sezonowa ............................................................... 11.5. Obniżenie stawek ...................................................................... 11.6. Amortyzacja według stawek podwyższonych ......................... 11.7. Stawki indywidualne ................................................................. 11.8. Amortyzacja degresywna .......................................................... 11.9. Metoda uproszczona ................................................................. 11.10. Inwestycje w obcych środkach trwałych ................................. 11.11. Nakłady na lokale spółdzielcze ................................................. 12. Amortyzacja lokali spółdzielczych .................................................... 12.1. Amortyzacja po przekształceniu ............................................... 13. Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie ...................... 14. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego .................................. Rozdział 7. Umowa sprzedaży .................................................................. 1. Zagadnienia cywilnoprawne .............................................................. 1.1. Definicja umowy sprzedaży ...................................................... 1.2. Charakter umowy deweloperskiej ............................................. 1.3. Charakter umów ze spółdzielnią mieszkaniową ....................... 231 231 232 232 233 240 242 242 244 246 247 248 249 250 256 256 256 256 256 257 258 259 262 263 264 266 266 266 268 269 275 275 276 277 278 279 279 279 281 281 281 282 284 Spis treści 1.3.1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ............... 1.3.2. Spółdzielcze prawo do miejsca postojowego ............... 1.3.3. Przekształcenie w odrębną własność ............................ 1.3.4. Umowa o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu. Ekspektatywa .................................................... 1.4. Cena .......................................................................................... 1.4.1. Cena w walucie obcej a podatek VAT .......................... 1.4.2. Cena w walucie obcej a podatek dochodowy ............... 1.4.3. Zapłata ceny .................................................................. 1.4.4. Zwłoka z zapłatą ceny ................................................. 1.5. Wydanie rzeczy ......................................................................... 1.6. Gwarancja jakości ..................................................................... 1.7. Gwarancja zysków .................................................................... 1.8. Sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki ....................................................................................... 1.9. Szczególne rodzaje umowy sprzedaży występujące w obrocie nieruchomościami ..................................................................... 1.9.1. Prawo odkupu ............................................................... 1.9.2. Prawo pierwokupu ........................................................ 1.9.3. Sprzedaż na raty ........................................................... 1.9.3.1. Rozłożenie na raty a kredyt kupiecki ............ 1.9.3.2. Rozłożenie na raty a podatek VAT ................ 1.9.3.3. Rozłożenie na raty a podatek dochodowy ..... 1.9.4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego ................................... 1.9.5. Sprzedaż przedsiębiorstwa ........................................... 1.9.5.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek VAT .... 1.9.5.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa a odpowiedzial- ność nabywcy ................................................ 1.10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie .......................................... 2. Podatek dochodowy. Sprzedaż w ramach w działalności gospodarczej 2.1. Podział na źródła przychodów .................................................. 2.1.1. Działalność gospodarcza osób fizycznych .................. 2.1.2. Dochody nierezydentów ............................................... 2.1.3. Podatkowy majątek małżonka-przedsiębiorcy ............ 2.1.4. Majątek przedsiębiorcy a umowa majątkowa małżeńska .................................................................... 2.2. Przychody ze sprzedaży ............................................................ 2.2.1. Przychód należny .......................................................... 2.2.1.1. Modyfikacja ceny .......................................... 2.2.1.2. Zwrot towaru ................................................. 2.2.2. Przychód w walucie obcej ............................................ 2.2.3. Sprzedaż na raty .......................................................... 2.2.4. Zaliczka. Zadatek. Zatrzymany zadatek ....................... 2.2.5. Odpłatne zbycie a datio in solutum .............................. XI 285 286 287 288 291 292 293 293 294 296 297 298 299 300 300 301 303 304 305 306 306 307 308 311 311 312 313 314 320 321 324 326 332 333 335 335 337 338 339 Spis treści XII 2.2.6. Odpłatne zbycie a przejęcie długu ................................ 2.2.7. Odpłatne zbycie a wywłaszczenie ................................ 2.2.8. Przekazanie środka trwałego ze spółki jawnej do majątku wspólnika ................................................... 2.2.9. Zniesienie współwłasności ........................................... 2.2.10. Podział majątku małżonków ......................................... 2.3. Zbycie środków trwałych ......................................................... 2.3.1. Środki trwałe wprowadzone do ewidencji .................. 2.3.2. Nieruchomości o charakterze mieszkalnym ................. 2.3.3. Sprzedaż środków trwałych wycofanych z działalności gospodarczej. Likwidacja działalności ......................... 2.3.4. Koszty odpłatnego zbycia ............................................. 2.4. Koszty uzyskania przychodów ................................................. 2.4.1. Związek z przychodem ................................................. 2.4.1.1. Utracony zadatek. Stracone wadium ............. 2.4.2. Rozliczenie kosztów w czasie ...................................... 2.4.3. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie ....................... 2.4.4. Koszty przy sprzedaży środków trwałych .................... 2.4.4.1. Nabycie, wytworzenie, ulepszenie ................ 2.4.4.2. Sprzedaż udziału w środku trwałym ............. 2.4.4.3. Odszkodowanie ............................................. 2.4.5. Koszty przy sprzedaży towarów handlowych .............. 2.4.6. Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką ............... 2.4.7. Koszty przy sprzedaży nieruchomości wniesionych aportem ......................................................................... 2.4.8. Koszty przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie ................................................................. 2.4.9. Wynagrodzenie pośrednika ......................................... 2.5. Dochód ze sprzedaży środków trwałych ................................... 2.6. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych .......... 2.6.1. Sprzedaż gruntów gospodarstwa rolnego ..................... 2.6.2. Inne zwolnienia ............................................................ 2.7. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ........ 3. Podatek VAT ...................................................................................... 3.1. Podatnik VAT ............................................................................ 3.1.1. Handlowiec ................................................................... 3.1.1.1. Nabycie bez zamiaru sprzedaży .................... 3.1.1.2. Nabycie w drodze spadku i darowizny .......... 3.1.1.3. Sprzedaż nieruchomości a orzecznictwo TSUE ............................................................. 3.1.2. Producent ...................................................................... 3.1.3. Małżeństwo .................................................................. 3.1.4. Rolnik ......................................................................... 3.1.5. Organy władzy publicznej ............................................ 341 342 343 343 344 345 345 348 350 353 354 354 357 358 361 364 364 366 366 369 375 376 379 382 384 384 384 389 390 393 393 394 396 398 401 415 417 420 422 Spis treści 3.1.6. Nabywca nieruchomości od podmiotu zagranicznego . 3.1.7. Działalność gospodarcza ............................................. 3.1.8. Podatnik VAT czynny i zwolniony ............................... 3.1.9. Wystawienie faktury poza systemem VAT ................... 3.1.10. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych ......................................................... 3.1.11. Płatnik podatku VAT .................................................... 3.2. Towary ...................................................................................... 3.2.1. Części budynków i budowli ........................................ 3.2.2. Lokale ......................................................................... 3.2.3. Grunty. Prawo użytkowania wieczystego gruntów ...... 3.2.4. Nieruchomości mieszkalne ........................................... 3.2.5. Budowle ....................................................................... 3.3. Zakres opodatkowania ............................................................. 3.3.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa ........................................... 3.3.2. Odpłatna dostawa towarów .......................................... 3.3.2.1. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ................................. 3.3.2.2. Wywłaszczenie .............................................. 3.3.2.3. Odroczone w czasie przeniesienie własności 3.3.2.4. Leasing .......................................................... 3.3.2.5. Czynności spółdzielni ................................... 3.3.2.6. Użytkowanie wieczyste ................................. 3.3.2.7. Sprzedaż udziału w nieruchomości ............... 3.3.2.8. Zniesienie współwłasności ............................ 3.3.2.9. Wypłata dywidendy w formie rzeczowej ...... 3.3.3. Odpłatne świadczenie usług ......................................... 3.3.4. Umowy mieszane ......................................................... 3.4. Obowiązek podatkowy. Podstawa opodatkowania. Faktura ..... 3.4.1. Zaliczki ......................................................................... 3.4.1.1. Podstawa opodatkowania .............................. 3.4.1.2. Faktura zaliczkowa ........................................ 3.4.1.3. Korekta faktury a korekta obrotu – potwierdzenia odbioru faktury ...................... 3.4.2. Zadatek ......................................................................... 3.4.3. Wadium ........................................................................ 3.4.4. Dostawa budynków i lokali ......................................... 3.4.4.1. Podstawa opodatkowania .............................. 3.4.4.2. Zmniejszenie ceny. Rabat .............................. 3.4.4.3. Zwiększenie ceny .......................................... 3.4.4.4. Faktura ........................................................... 3.4.5. Sprzedaż budowli ......................................................... 3.4.5.1. Obowiązek podatkowy przy sprzedaży gruntu zabudowanego kilkoma obiektami budowlanymi ................................................ XIII 425 425 427 428 428 429 433 434 434 435 436 437 438 438 440 441 443 446 446 447 448 451 451 451 453 455 457 457 460 462 465 471 473 474 480 483 484 487 488 491 Spis treści XIV 3.4.6. Związek gruntu z obiektem budowlanym .................... 3.4.7. Lokale spółdzielcze ...................................................... 3.4.7.1. Obowiązek podatkowy .................................. 3.4.7.2. Podstawa opodatkowania .............................. 3.4.8. Sprzedaż gruntu ........................................................... 3.4.8.1. Budynki (budowle) do rozbiórki ................... 3.4.8.2. Sprzedaż zabudowanego gruntu na rzecz dzierżawcy ..................................................... 3.4.8.3. Zbycie gruntu na rzecz użytkownika wieczystego ................................................... 3.4.9. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego ........... 3.4.10. Sprzedaż egzekucyjna .................................................. 3.4.11. Przeniesienie własności z nakazu władzy .................... 3.4.11.1. Podstawa opodatkowania .............................. 3.4.12. Przeniesienie własności z mocy prawa ......................... 3.5. Stawki podatku .......................................................................... 3.5.1. Sprzedaż gruntu. Dostawa terenu ................................. 3.5.1.1. Zakup przez dzierżawcę ................................ 3.5.1.2. Grunty zabudowane ....................................... 3.5.2. Sprzedaż budynku, lokalu. Budynki (lokale) mieszkalne .................................................................... 3.5.2.1. Budynek w stanie surowym .......................... 3.5.2.2. Miejsca postojowe ......................................... 3.5.2.3. Przydomowy ogródek ................................... 3.5.2.4. Budynki niemieszkalne. Budowle ................. 3.5.3. Sprzedaż gruntu zabudowanego różnymi obiektami .... 3.6. Zwolnienia od podatku .............................................................. 3.6.1. Grunty niezabudowane ................................................. 3.6.1.1. Przepisy obowiązujące do 31.3.2013 r. ......... 3.6.1.2. Przepisy obowiązujące od 1.4.2013 r. .......... 3.6.2. Budynki i budowle ....................................................... 3.6.2.1. Zwolnienie obowiązujące do 31.12.2008 r. – towary używane .......................................... 3.6.2.2. Zwolnienia stosowane od 1.1.2009 r. ........... 3.6.2.3. Pierwsze zasiedlenie. Dyrektywa 2006/112/WE a polskie przepisy ................... 3.6.2.4. Pierwsze zasiedlenie w polskiej ustawie ....... 3.6.2.5. Zakres zwolnienia ......................................... 3.6.2.5.1. Dostawa przed pierwszym zasiedleniem czy w ramach zasiedlenia? ................................... 3.6.2.5.2. Okres krótszy niż 2 lata ................. 3.6.2.5.3. Dostawa części obiektów budowlanych ................................. 492 499 500 502 503 504 508 511 512 515 516 518 519 521 521 523 523 523 527 529 533 533 534 534 534 534 542 545 546 547 547 549 561 562 564 565 Spis treści 3.6.2.6. Pierwsze zasiedlenie a mieszkania spółdzielcze ................................................... 3.6.2.7. Opcja opodatkowania .................................... 3.6.2.8. Obiekty budowlane bez prawa do odliczenia podatku VAT .................................................. 3.6.2.8.1. Odliczenie w stosunku do tego obiektu ........................................... 3.6.2.8.2. Prawo do pomniejszenia podatku należnego ..................................... 3.6.2.8.3. Prawo do odliczenia podatku naliczonego ................................... 3.6.2.8.4. Prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ................................... 3.6.2.8.5. Częściowe prawo do odliczenia .... 3.6.2.8.6. Ulepszenie powyżej 30 .............. 3.6.2.8.7. Poniesienie wydatków na ulepszenie ...................................... 3.6.2.8.8. Odkupienie ulepszeń a prawo do odliczenia ...................................... 3.6.2.8.9. Obligatoryjne zwolnienie od podatku ..................................... 3.6.2.9. Grunty związane z budynkami ...................... 3.6.2.10. Budynek podzielony na części ...................... 3.6.2.11. Sprzedaż gruntu z urządzeniami przesyłowymi ................................................ 3.6.3. Sprzedaż zwolniona od VAT a korekta ......................... 3.7. Rozliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości ........... 3.7.1. Podstawowe zasady ..................................................... 3.7.2. Podmioty uprawnione do odliczenia ............................ 3.7.2.1. Podatnik ......................................................... 3.7.2.2. Podmiot rozpoczynający działalność ............ 3.7.2.3. Odliczenie przez małżonków ........................ 3.7.2.4. Odliczenie przy zawieszonej działalności ..... 3.7.3. Podatek naliczony ......................................................... 3.7.3.1. Faktura zaliczkowa ........................................ 3.7.4. Termin odliczenia przy zakupie nieruchomości .......... 3.7.4.1. Rozporządzanie towarem jak właściciel ....... 3.7.4.2. Odliczenie w innych terminach ..................... 3.7.4.3. Korekta odliczenia po otrzymaniu korekty faktury ........................................................... 3.7.4.4. Powstanie obowiązku podatkowego ............. 3.7.4.5. Otrzymanie faktury ....................................... 3.7.4.6. Odliczenie w innych okresach ....................... XV 566 570 574 575 575 576 577 582 582 583 583 583 584 584 586 586 587 587 589 589 591 593 597 598 598 600 600 602 603 603 604 604 Spis treści XVI 3.7.4.7. Faktura korygująca ........................................ 3.7.5. Związek z czynnościami opodatkowanymi .................. 3.7.5.1. Odliczenie częściowe .................................... 3.7.5.2. Proporcja odliczenia a czynności niepodlegające opodatkowaniu ..................... 3.7.6. Korekta kwoty podatku odliczonego ............................ 3.7.6.1. Korekta związana z proporcją odliczenia ...... 3.7.6.2. Sprzedaż w okresie korekty ........................... 3.7.6.3. Zmiana przeznaczenia środka trwałego ........ 3.7.6.4. Zmiana przeznaczenia towarów handlowych i inwestycji przed jej zakończeniem .............. 3.7.6.5. Nabywca przedsiębiorstwa ........................... 3.7.6.6. Korekta „ujemna” ......................................... 3.7.7. Stopień wykorzystania nieruchomości ........................ 3.7.7.1. Wykorzystanie nieruchomości ...................... 3.7.7.2. Udział procentowy ........................................ 3.7.7.3. Zmiana stopnia wykorzystania nieruchomości 3.7.7.4. Zmiana stopnia wykorzystania a zmiana przeznaczenia ................................................ 3.7.7.5. Stopień wykorzystania a współwłasność nieruchomości ............................................... 3.7.7.6. Sprzedaż nieruchomości w części wykorzy- stywanej w działalności gospodarczej .......... 3.7.8. Sprzedaż egzekucyjna a odliczenie podatku naliczonego 3.7.9. Zakazy odliczenia podatku ........................................... 3.7.9.1. Podatnik zwolniony ze względu na niskie obroty ............................................................ 3.7.9.2. Darowizna ..................................................... 3.7.9.3. Podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur ............................................................. 3.7.9.4. Czynności zwolnione .................................... 3.7.9.5. Czynności niewykonane ................................ 3.7.9.6. Nieważność czynności .................................. 3.7.9.7. Podatnicy VAT czynni ................................... 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Transakcje prywatne ........ 4.1. Trzy systemy opodatkowania .................................................... 4.2. Źródło przychodu ..................................................................... 4.2.1. Nieruchomości należące do przedsiębiorcy ................ 4.2.2. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego ............................................... 4.2.3. Sprzedaż ekspektatywy ............................................... 4.2.4. Pięcioletni termin ......................................................... 4.2.4.1. Przekształcenie własnościowego prawa do lokalu ........................................................ 606 607 610 611 612 614 615 616 621 623 623 624 626 626 627 630 630 630 631 632 633 634 634 635 637 637 639 641 641 643 644 646 648 649 651 Spis treści 4.2.4.2. Przekształcenie użytkowania wieczystego .... 4.2.4.3. Nieruchomość wywłaszczona i zwrócona ..... 4.2.4.4. Zwrot na rzecz spadkobierców ...................... 4.2.4.5. Sprzedaż „gruntów warszawskich” ............... 4.2.4.6. Wykonanie prawa odkupu ............................. 4.2.4.7. Rozwiązanie umowy czy ponowne nabycie .. 4.2.4.8. Sprzedaż gruntu z wybudowanym budynkiem ..................................................... 4.2.4.9. Sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową .......... 4.2.4.10. Sprzedaż budynku wybudowanego przez kogoś innego ................................................. 4.2.4.11. Sprzedaż po zniesieniu współwłasności ........ 4.2.4.12. Majątek małżonków ...................................... 4.2.4.12.1. Zmiana ustroju majątkowego a nabycie rzeczy .......................... 4.2.4.12.2. Podział majątku małżonków a nabycie rzeczy .......................... 4.2.4.13. Nabycie w drodze dziedziczenia ................... 4.2.4.13.1. Dział spadku ................................ 4.2.4.13.2. Dział spadku a zbycie udziału w rzeczy ...................................... 4.2.4.13.3. Sprzedaż po dziale spadku .......... 4.2.4.14. Nabycie w drodze zapisu ............................... 4.2.4.15. Nabycie w drodze zasiedzenia ...................... 4.3. Przychody ze sprzedaży ............................................................ 4.3.1. Charakter przychodu .................................................... 4.3.2. Zadatek ......................................................................... 4.3.3. Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości .................... 4.3.4. Wartość rynkowa .......................................................... 4.3.4.1. Wartość nieruchomości ................................. 4.3.4.2. Obniżenie ceny .............................................. 4.4. Przychód podstawą opodatkowania .......................................... 4.5. Koszty uzyskania przychodu .................................................... 4.5.1. Koszty nabycia nieruchomości ..................................... 4.5.2. Koszty wytworzenia ..................................................... 4.5.3. Koszty nakładów .......................................................... 4.5.4. Opłaty administracyjne ................................................. 4.5.5. Dokumentacja ............................................................... 4.5.6. Podatek od spadków i darowizn ................................... 4.5.7. Waloryzacja .................................................................. 4.5.8. Przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodu ..... 4.5.9. Potrącalność kosztu uzyskania przychodu ................... 4.6. Nieruchomości nabyte lub wybudowane (oddane do użytkowania) do 31.12.2006 r. ................................................. XVII 652 653 654 654 656 656 658 660 660 660 662 662 665 668 670 672 674 675 675 676 676 680 680 681 681 682 684 685 685 691 692 693 693 697 698 698 701 703 Spis treści XVIII 4.6.1. Rozliczenie podatku ..................................................... 4.6.1.1. Termin zapłaty i wysokość podatku. Miejsce zamieszkania ................................................. 4.6.1.2. Charakter oświadczenia o wydatkowaniu przychodu ...................................................... 4.6.1.3. Odsetki .......................................................... 4.6.1.4. Przedawnienie zobowiązania ........................ 4.6.2. Zwolnienia od podatku ................................................ 4.6.2.1. Wydatek na inne cele mieszkaniowe ............ 4.6.2.2. Spłata kredytów ............................................ 4.6.2.3. Nieruchomości mieszkalne wykorzystywane w działalności gospodarczej ......................... 4.6.2.4. Rekreacja ...................................................... 4.7. Nieruchomości nabyte lub wybudowane (oddane do użytkowania) w latach 2007–2008 .......................................... 4.7.1. Rozliczenie podatku ..................................................... 4.7.2. Zwolnienia od podatku. Ulga meldunkowa .................. 4.8. Nieruchomości nabyte (wybudowane) po 1.1.2009 r. .............. 4.8.1. Zwolnienia od podatku. Własne cele mieszkaniowe .... 4.8.1.1. Nabycie innej nieruchomości ........................ 4.8.1.2. Budowa, rozbudowa, remont a tytuł własności ....................................................... 4.8.1.3. Wielkość zwolnienia a współwłasność ......... 4.8.1.4. Spłata kredytu ............................................... 4.8.2. Rozliczenie podatku ..................................................... 4.9. Zwolnienia bezwarunkowe ....................................................... 4.9.1. Nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego ......................................................................... 4.9.2. Zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie .............................................................. 4.9.3. Realizacja prawa pierwokupu ....................................... 4.9.4. Sprzedaż nieruchomości nabytych w zamian za mienie pozostawione za granicą .............................................. 4.9.5. Zakup mieszkań zakładowych ...................................... 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ........................................... 5.1. Sprzedaż rzeczy i praw majątkowych ....................................... 5.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek VAT .......... 5.3. Rozliczenie podatku .................................................................. 5.3.1. Podatnik. Płatnik .......................................................... 5.3.2. Obowiązek podatkowy ................................................ 5.3.3. Podstawa opodatkowania ............................................. 5.4. Zwolnienia ............................................................................... 5.4.1. Gospodarstwo rolne ...................................................... 5.4.2. Budynki na obszarze gospodarstwa rolnego ............... 703 704 705 705 706 707 707 721 722 724 724 725 727 729 729 732 738 743 744 749 751 753 756 757 758 759 759 759 760 764 764 765 765 767 767 772 Spis treści 5.4.3. Nabycie w związku z wywłaszczeniem, sprzedażą na cele publiczne lub wykupem na cele ochrony środowiska ................................................................... 5.4.4. Sprzedaż lokalu w wykonaniu wielostronnej umowy . 5.5. Wyłączenia ................................................................................ 5.5.1. Przepisy o gospodarce nieruchomościami .................... 5.5.2. Drogi krajowe ............................................................... 5.5.3. Ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska .... 5.5.4. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ............................... 5.5.5. Sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym ............................................................. 5.6. Zniesienie współwłasności a podatek od czynności cywilnoprawnych ...................................................................... 5.7. Hipoteka a podatek od czynności cywilnoprawnych ................ 5.8. Zwrot podatku ........................................................................... 5.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych jako koszt uzyskania przychodów ............................................................................... Rozdział 8. Umowa zamiany ..................................................................... 1. Charakterystyka i typy umowy .......................................................... 1.1. Definicja umowy zamiany ........................................................ 1.2. Umowy mieszane ...................................................................... 1.3. Zamiana usług ........................................................................... 1.4. Zamiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz tzw. mieszkania komunalnego .................................................. 1.4.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu .................... 1.4.2. Zamiana na mieszkanie komunalne .............................. 1.5. Zamiana ze Skarbem Państwa lub gminą ................................. 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ........................................... 2.1. Przychód ................................................................................... 2.2. Koszty uzyskania przychodu .................................................... 2.2.1. Przedsiębiorcy .............................................................. 2.2.2. Prywatne transakcje ..................................................... 2.3. Rozliczenie podatku .................................................................. 2.3.1. Przedsiębiorcy .............................................................. 2.3.2. Transakcje prywatne ..................................................... 2.3.2.1. Nieruchomości nabyte do końca 2006 r. ....... 2.3.2.2. Nieruchomości nabyte w latach 2007–2008 . 2.3.2.3. Nieruchomości nabyte po 1.1.2009 r. ............ 2.3.3. Nieruchomości zamienne w postępowaniu wywłaszczeniowym ...................................................... 3. Podatek dochodowy od osób prawnych ............................................. 3.1. Przychód .................................................................................... 3.2. Koszty uzyskania przychodów .................................................. XIX 773 773 774 774 776 777 777 779 781 782 785 786 787 787 787 787 788 788 788 789 792 793 793 795 795 796 797 797 797 797 798 799 801 801 801 803 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: