Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00634 009740 11017067 na godz. na dobę w sumie
Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw - ebook/pdf
Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 230
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7344-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 139/2004. Książka ma na celu podkreślenie znaczenia metody oceny skutków regulacji („OSR”) w procesie stanowienia nowego prawa i nowelizacji istniejącego. Zdaniem Autorki, metoda OSR jest użyteczna w procesie legislacyjnym i powinno się jej poświęcić więcej uwagi w polskiej literaturze naukowej. Przeprowadzone badania mogą więc służyć wzbogaceniu istniejącego stanu wiedzy o analizę efektywności znowelizowanego systemu odesłań spraw z rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw przy zastosowaniu metody OSR. W książce zdefiniowano pojęcie koncentracji przedsiębiorstw, określono cel regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji oraz opisano reformę rozporządzenia w sprawie koncentracji przedsiebiorstw. Następnie, przedstawiono proces przebiegu komunikacji Komisji Europejskiej z właściwymi organami ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej i przedsiębiorstwami w celu podjęcia decyzji o odesłaniu sprawy. Co więcej, szczegółowo opisano mechanizm funkcjonowania systemu odesłań spraw (kwestie proceduralne) i podano praktyczne przykłady jego zastosowania przez Komisję, strony zamierzające dokonać koncentracji i państwa członkowskie. W książce stworzono model służący do oceny efektywności regulacji. Wnioski sformułowane po zastosowaniu modelu zostały skonfrontowane z ekonomiczną analizą prawa. Na zakończenie przedstawiono ocenę efektywności systemu odesłań spraw. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa, urzędników, ekonomistów i studentów ekonomicznej analizy prawa.

Autorka jest doktorem nauk prawnych.  Autorka studiowała równolegle prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej.  Obydwie uczelnie ukończyła z oceną bardzo dobrą. Autorka była ciekawa jak funkcjonują systemy prawne w innych jurysdykcjach.  Dlatego też odbyła praktyki w kancelariach prawnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz ukończyła studia prawa angielskiego i europejskiego Uniwersytetu Cambridge (Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim).  Następnie wyjechała do Londynu gdzie ukończyła angielską aplikację prawniczą (dyplom z wyróżnieniem) i została wpisana na listę radców prawnych Anglii i Walii (ang. solicitor) w 2012 r.  Obecnie autorka pracuje w londyńskim biurze amerykańskiej kancelarii prawnej w dziale restrukturyzacji przedsiębiorstw. Autorka opublikowała cztery artykuły dotyczące prawa europejskiego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wygłosiła referat na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Konstytucja dla Europy”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE UNIJNE PRAWO KONKURENCJI EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ODESŁAŃ SPRAW DOTYCZĄCYCH KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW ANNA M. NOLAN Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA M. NOLAN • UNIJNE PRAWO KONKURENCJI. EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ODESŁAŃ SPRAW DOTYCZĄCYCH KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl UNIJNE PRAWO KONKURENCJI EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ODESŁAŃ SPRAW DOTYCZĄCYCH KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW ANNA M. NOLAN WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja: prof. zw. dr hab. Artur Kuś prof. UG dr hab. Tomasz Koncewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7343-0 ISBN e-book 978-83-255-7344-7 Mojej córeczce Natalii Angelinie, mężowi Jayowi i rodzicom Ewie i Mirosławowi Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Rozdział I. Wprowadzenie   ......................................................................................  § 1.  Cel monografii ..............................................................................................  § 2.  Rozważania ogólne ......................................................................................  § 3.  Metodologia ..................................................................................................  XI XIII XVII 1 1 1 5 Rozdział II. Unijne prawo kontroli koncentracji i zmiany następujące wraz z postępowaniem integracji europejskiej   ...........................................  § 1.  Pojęcie koncentracji przedsiębiorstw ........................................................  § 2.  Cel regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie   konkurencji ...................................................................................................  § 3.  Rozporządzenie Rady (WE) 4064/89 ........................................................  § 4. Reforma prawa unijnego dotyczącego koncentracji przedsiębiorstw .  § 5.  Rozporządzenie Rady (WE) 139/2004 ......................................................  § 6.  Stosowanie środków zaradczych ...............................................................  Rozdział III. Znowelizowany system odesłań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw  ...........................................................................  § 1.  Odesłanie badania koncentracji do państwa członkowskiego   na wniosek przedsiębiorstw .......................................................................  § 2.  Odesłanie badania koncentracji przedsiębiorstw do KE na wniosek   stron ................................................................................................................  § 3.  Odesłanie sprawy przez KE do państwa członkowskiego .....................  § 4.  Odesłanie badania koncentracji przedsiębiorstw przez państwo   członkowskie do KE .....................................................................................  § 5.  Aspekt administracyjny: rozłożenie kompetencji do rozpatrywania   spraw pomiędzy unijnymi i KOOK ...........................................................  § 6.  Strategia KOOK dotycząca odesłań spraw ...............................................  § 7.  Strategia przedsiębiorstw zamierzających dokonać koncentracji ........  § 8.  Komunikacja stron z KE przed dokonaniem zgłoszenia   koncentracji ...................................................................................................  9 9 18 23 26 29 37 43 43 51 60 67 76 79 82 84 VII Spis treści Rozdział IV. Wyniki konsultacji społecznej będącej częścią oceny skutków regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji   ..........................................................................................................  § 1.  Ocena efektywności systemu odesłań spraw przez KOOK ...................          I.  Odesłanie spraw do państwa członkowskiego na wniosek   przedsiębiorstw .................................................................................  II.  Odesłanie badania koncentracji do KE na wniosek stron..........  III.  Odesłanie sprawy przez Komisję do państwa członkowskiego   IV.  Odesłanie sprawy przez państwo członkowskie do KE ..............  § 2.  Ocena efektywności systemu odesłań spraw przez pozostałych   uczestników konsultacji ..............................................................................          I.  Odesłanie spraw do państwa członkowskiego na wniosek   przedsiębiorstw .................................................................................  II.  Odesłanie badania koncentracji do KE na wniosek stron..........  III.  Odesłanie sprawy przez Komisję do państwa członkowskiego   IV.  Odesłanie sprawy przez państwo członkowskie do KE ..............  § 3.  Konkluzje dotyczące funkcjonowania systemu odesłań spraw         z rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 ....................................................  I.  Odesłanie spraw na wniosek przedsiębiorstw ..............................  II.  Odesłanie sprawy przez Komisję do państwa członkowskiego   III.  Odesłanie sprawy przez państwo członkowskie do KE ..............  Rozdział V. Metoda oceny skutków regulacji a ekonomiczna efektywność prawa   .....................................................................................................................  § 1.  Określenie pojęcia ekonomicznej efektywności prawa .........................  § 2.  Skuteczność a efektywność.........................................................................  § 3.  Skuteczność normy prawnej .......................................................................  § 4.  Model oceny efektywności regulacji koncentracji przedsiębiorstw ....  § 5.  Ocena skutków regulacji .............................................................................  I.  Istota oceny skutków regulacji ........................................................  II.  Znaczenie oceny skutków regulacji ...............................................  III.  Ocena skutków regulacji przez KE ................................................  IV.  Ocena skutków regulacjia ekonomiczna analiza prawa .............  Rozdział VI. Ekonomiczna ocena efektywności regulacji   ...............................  § 1.  Ekonomiczna analiza prawa .......................................................................  § 2.  Teorie ekonomiczne dotyczące alokacji kompetencji do badania           koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji ............ § 3.  Ekonomiczna analiza efektywności regulacji koncentracji   przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji ....................................  I.  Efektywność w sensie V. Pareto  .....................................................    VIII 87 87 87 88 89 90 92 92 97 100 103 106 106 111 113 117 117 118 119 120 122 122 125 126 131 133 133 136 140 140 Spis treści     II.  Teoria gier ze szczególnym uwzględnieniem stanu równowagi   Nasha ...................................................................................................  III.  Ekonomiczna analiza O. Budzinskiego  .........................................  § 4.  Konkluzje KE ................................................................................................  § 5.  Zagadnienia ogólne  .....................................................................................  § 6.  Badanie funkcjonowania systemu odesłań spraw przy zastosowaniu   danych statystycznych KE ..........................................................................  Rozdział VII. Praktyka KE w kontekście efektywności regulacji   ..................  § 1.  Praktyczne zastosowanie art. 4 ust. 4 a efektywność regulacji ............  I.  Sprawa Advent/Priory ......................................................................  II.  Sprawa Carlsberg Deutschland/Nordmann/JV Nordic               Getränke .............................................................................................  § 2.  Praktyczne zastosowanie art. 4 ust. 5 a efektywność regulacji ............  I.  Sprawa Metso/Aker Kvaerner .........................................................  II.  Sprawa Google/DoubleClick  ..........................................................  § 3.  Praktyczne zastosowanie art. 9 a efektywność regulacji .......................  I.  Sprawa Carrefour/Ahold Polska .....................................................  II.  Sprawa Tesco/Carrefour ...................................................................  § 4.  Praktyczne zastosowanie art. 22 a efektywność regulacji .....................  I.  Sprawa Glatfelter v. JR Crompton ...................................................  II.  Sprawa Procter Gamble/Sara Lee ................................................  III.  Sprawa Gas Natural-Endesa ............................................................  § 5.  Podsumowanie przedstawionych spraw...................................................  Rozdział VIII. Wnioski   ............................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................        142 145 149 152 157 165 165 165 167 169 169 172 175 175 178 181 181 185 187 189 193 203 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: