Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 017342 20915714 na godz. na dobę w sumie
Upadki jako wielki zespół geriatryczny - ebook/pdf
Upadki jako wielki zespół geriatryczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 28
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-151-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Upadek to nagła i niezamierzona utrata równowagi, w wyniku której osoba poszkodowana znajduje się na ziemi lub innej niżej położonej płaszczyźnie. U osób starszych upadki niosą dużo większe ryzyko, ze względu chociażby na gorszy stan zdrowia, czy dłuższy czas gojenia się urazów.

Starsi pacjenci często nie zgłaszają upadków pracownikom opieki zdrowotnej wpisując je na karb wieku i zmniejszonej sprawności. Obowiązkiem pracowników służby zdrowia jest zapytanie chorego o występowanie tego problemu. Dokładne doprecyzowanie występowania upadków, prawidłowe poinformowanie o ich skutkach oraz metodach postępowania przy upadku w znaczny sposób usprawni codzienne funkcjonowanie pacjenta oraz ułatwi opiekę nad nim.

Publikacja:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy www.dashofer.pl Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska, Ewa Zasadzka Upadki jako wielki zespó∏ geriatryczny S∏u˝ba zdrowia Nowe metody terapii osób niepe∏nosprawnych – program TEACCH Metody pracy z dzieckiem i rodzinà Copyright © 2013 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa Copyright © 2013 ISBN 978-83-7537-151-2 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Bie˝anowska 7, 02-655 Warszawa tel.: 22 559-36-13, faks: 22 829-27-27, 829-27-00 www.dashofer.pl, www.ekoinfo.pl, www.eduinfo.pl, www.budinfo.pl email: b-uzg@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Teresa Pasznik Sk∏ad: Dariusz Ziach Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. – 2 – – 2 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Upadki jako wielki zespół geriatryczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: