Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00495 011115 20241780 na godz. na dobę w sumie
Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz - ebook/pdf
Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4417-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towarzystwa budownictwa społecznego stanowi komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących runku nieruchomości. Na całość rozprawy składają się trzy części.

Autor, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony praktyk w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w przystępny i precyzyjny sposób przedstawia problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem wymienionych poniżej uregulowań. Prezentowana publikacja zawiera:

W książce omówiono wybrane przepisy poszczególnych ustaw, dotyczących:

– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r.,

– ustawa Prawo spółdzielcze z 16.9.1982 r.,

– ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.2003 r.;

– Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.2003 r.,

– ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16.9.2011 r. (ustawa deweloperska),

– ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.;

– ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26.10.1995 r.,

– Kodeks spółek handlowych z 15.9.2000 r.

 

Komentarz skierowany jest przede wszystkim dla osób zawodowo zajmujących się stosowaniem prawa – sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy jak również osób spoza grona prawników. Ponadto adresatami komentarza są także deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

Polecany jest również dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, osób przygotowujących się do egzaminu na licencję syndyka, aplikantów radcowskich, adwokackich oraz studentów prawa, zainteresowanych powyższą tematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Polecamy nasze publikacje: Stanisław Gurgul (red.) PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 8 Duże Komentarze Becka Kazimierz Piasecki, Andrzej Marciniak (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. TOM III. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE, W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT, ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE. KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 506–1088, wyd. 5 Duże Komentarze Becka Piotr Zimmermann PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Komentarze Becka Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE, wyd. 4 Komentarze Becka Ryszard Strzelczyk OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Krótkie Komentarze Becka Stella Brzeszczyńska NIERUCHOMOŚCI. ASPEKTY PODATKOWE I CYWILNOPRAWNE Nieruchomości Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, wyd. 2 Komentarze Becka www.księgarnia.beck.pl Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz Stanisław Gurgul WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2012 Redakcja: Elżbieta Jóźwiak Redaktor prowadzący: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4416-4 ISBN e-book 978-83-255-4417-1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) – wyciąg . . . . . . . . . Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio- wych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) – wyciąg . . . . Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) – wyciąg . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070) – wyciąg . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) – wyciąg . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Upadłość spółdzielni… mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Geneza i rozwój spółdzielczości (spółdzielni mieszkaniowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy i tryb ogłoszenia upadłości spółdzielni 3 13 23 53 59 69 77 87 91 93 93 93 V 99 mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 130 PrSpółdz. Ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 131 PrSpółdz. Wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Art. 132 PrSpółdz. Zarządzenie sądu . . . . . . . . . . . . . . . 110 Art. 133 PrSpółdz. Wykreślenie bez postępowania . . . . 111 Art. 134 PrSpółdz. Organy spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . 112 Spis treści Art. 135 PrSpółdz. Wymagalność udziałów . . . . . . . . . . 114 Art. 136 PrSpółdz. Wniosek o wykreślenie . . . . . . . . . . 115 Art. 137 PrSpółdz. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2. Skutki ogłoszenia upadłości spółdzielni mieszkaniowej według ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . . . . . . 117 Art. 16 SpółMieszkU. Skutki likwidacji spółdzielni . . . 117 Art. 1718 SpółMieszkU. Przekształcenie prawa . . . . . . . 122 Art. 1719 SpółMieszkU. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 541 SpółMieszkU. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 3. Skutki ogłoszenia upadłości spółdzielni mieszkaniowej według prawa upadłościowego i naprawczego . . . . . . . . . 134 Art. 86 PrUpN. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej . . 134 A. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 B. Czynności określone w treści art. 41–43 SpółMieszkU . 135 Art. 41 SpółMieszkU. Scalenie, podział, rozgraniczenie . 135 Art. 42 SpółMieszkU. Oznaczenie lokali i udziałów w nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 43 SpółMieszkU. Uchwała zarządu spółdzielni . . . 137 C. Zawieranie przez syndyka (zarządcę) w toku postępowania upadłościowego umów dotyczących lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 D. Roszczenie o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu oraz lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 E. Hipoteka na nieruchomości spółdzielni . . . . . . . . . . . . . 159 F. Zakończenie upadłości spółdzielni mieszkaniowej (przy niepełnej likwidacji majątku masy upadłości) . . . 165 Rozdział II. Upadłość dewelopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 1. Wprowadzenie (geneza i uzasadnienie instytucji upadłości dewelopera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 2. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów . . . . . . 187 Art. 4251 PrUpN. Stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . 187 A. Deweloper jako przedsiębiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 B. Nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 C. Umowa deweloperska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 3. Przedsięwzięcie deweloperskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 4. Zagadnienia intertemporalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Art. 4252 PrUpN. Odrębna masa upadłości . . . . . . . . . . 204 A. Ogłoszenie upadłości dewelopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 B. Powstanie osobnej masy upadłości i jej składniki . . . . . 209 VI Spis treści C. Pierwszeństwo zaspokojenia nabywców z osobnej masy upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Art. 4253 PrUpN. Wyłączenie zastosowania prze pisu . . 227 Art. 4254 PrUpN. Zgromadzenie nabywców . . . . . . . . . 231 A. Zgromadzenie nabywców (powstanie, zwoływanie) . . . 232 B. Uchwały zgromadzenia nabywców . . . . . . . . . . . . . . . . 234 C. Uwagi uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Art. 4255 PrUpN. Przeniesienie prawa własności . . . . . . 243 A. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 B. Podstawy i tryb przeniesienia „prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” . . 244 C. Hipoteka na nieruchomości spółdzielni i na prawach nabywców (hipoteka łączna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Rozdział III. Upadłość towarzystwa budownictwa… społecznego 258 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 2. Kaucja zabezpieczająca – należności przysługujące wynajmującemu z tytułu najmu lokalu . . . . . . . . . . . . . . 259 A. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 B. Pojęcie i zasady zwrotu kaucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 3. Partycypacja najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 4. Wpływ sprzedaży nieruchomości towarzystwa budownictwa społecznego na stosunki najmu lokalu . . . 268 5. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w stosunku do lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 6. Hipoteka na nieruchomości towarzystwa budownictwa społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 7. Zakończenie upadłości towarzystwa budownictwa społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Art. 289 KSH. Upadłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Art. 290 KSH. Zawiadomienie urzędu skarbowego . . . . 277 Art. 477 KSH. Upadłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Art. 136 PrSpółdz. Wniosek o wykreślenie . . . . . . . . . . 278 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 VII Przedmowa Omne opus atque ius hominum causa constitutum est… ta myśl Her- mogenianusa, prawnika rzymskiego z IV wieku, powinna przyświecać każdemu twórcy, przede wszystkim jednak współczesnemu ustawodaw- cy, którego „pierwszym obowiązkiem [jak to wyraził XX-wieczny już myśliciel] jest używanie jasnych, niedwuznacznych sformułowań, któ- re nie tylko eksperci lecz także zwykli ludzie będą interpretować w je- den i tylko jeden sposób” (tak N. Wiener, Cybernetyka a społeczeństwo, Warszawa 1961, s. 121). Niestety, realizacja tego postulatu często po- zostawia wiele do życzenia, czego spektakularnym przykładem są – in- teresujące nas tu w szczególności – przepisy o upadłości spółdzielni mieszkaniowej oraz o upadłości tzw. dewelopera. Drugie z nich, zawar- te w ustawie z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkal- nego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377; dalej: usta- wa deweloperska), liczni przedstawiciele doktryny ocenili zdecydowanie negatywnie, formułując tak ciężkie zarzuty, jak: „niedopracowana i nie- spójna regulacja”, „jedna z najmniej przemyślanych i najgorzej przygo- towanych ustaw uchwalonych w ostatnich latach […] ustawa nadająca się w całości do uchylenia” (tak M. Porzycki, Regulacja upadłości dewelopera – pozorna poprawa sytuacji nabywców mieszkań, MoP 2012, Nr 7, s. 342 i 346), „rozwiązania przyjęte w zakresie upadłości dewelopera pozosta- ją w sprzeczności zarówno z Konstytucją RP jak i z fundamentalnymi za- sadami prawa upadłościowego i naprawczego” (tak A. Machowska, Prze- pisy o upadłości dewelopera w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, MoP 2011, Nr 24, s. 301) itp. Podzielam przytoczone opinie, że dostrzeżone „ułomności” ustawy de- weloperskiej kwalifikują się jako ciężkie naruszenie reguł przyzwoitej le- gislacji (wyrażenie używane przez Trybunał Konstytucyjny), a nie tylko jako przejaw inelegantiae iuris, tj. wyłącznie braku poprawności języko- wej (dotyczy to również, choć w mniejszym stopniu, przepisów regulu- jących upadłość spółdzielni mieszkaniowej oraz upadłość towarzystwa budownictwa społecznego). W tym kontekście z mocą jednak należy pod- kreślić, że w procesie wykładni prawa nie powinno się mnożyć wątpli- wości ponad pewną miarę, po przekroczeniu której trzeba by odmówić zastosowania danego przepisu. Postępowanie takie byłoby sprzeczne z sa- mą istotą stosowania prawa i stanowiłoby w gruncie rzeczy uzurpację IX Przedmowa funkcji tworzenia (derogowania) prawa, musi być zatem odrzucone przy dokonywaniu jego wykładni. Tak sformułowany kanon wykładni prawa jest szczególnie istotny w sprawach upadłości spółdzielni mieszkanio- wej, podmiotu mającego status dewelopera oraz towarzystwa budowni- ctwa społecznego. W sprawach tych, będących przedmiotem niniejszego opracowania, występuje niezwykłe wręcz bogactwo stanów faktycznych, a przede wszystkim problemów jurydycznych, które zarówno w dok- trynie, jak i w orzecznictwie oceniane są na różne, często wykluczające się sposoby, czemu sprzyjają – wspomniane wyżej – „niedopracowanie i niespójność” (niezharmonizowanie) odnośnych przepisów, a nawet ich „sprzeczność […] z fundamentalnymi zasadami prawa upadłościowego i naprawczego” (uważam, że sprzeczności tej nie ma w stosunku do posta- nowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.). Antycypując, podstawowe znaczenie ma tu pytanie, czy roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości (w tym nieruchomości lokalowej) ma status wierzytelności podlegającej zaspoko- jeniu z ogólnych funduszów masy upadłości spółdzielni mieszkaniowej lub dewelopera, czy też status uprawnienia, którego wartość ulega zaspo- kojeniu z wyodrębnionego funduszu obejmującego cenę sprzedaży nie- ruchomości? W przedmiotowej kwestii opowiadam się kategorycznie za drugim rozwiązaniem, przemawiają bowiem za nim zarówno argumenty natury dogmatycznej, tj. z zakresu wykładni językowej, jak i argumenty wyższego stopnia, odwołujące się do arystotelesowskiej zasady etycznej epieikeia i do rzymskiej kategorii metaprawnej aequitas (obszernie o tym w dalszych częściach opracowania). Niniejsza rozprawa składa się z trzech części, z których pierwsza obej- muje zagadnienia związane z upadłością spółdzielni mieszkaniowej, dru- ga – upadłości dewelopera, trzecia zaś – upadłości towarzystwa budowni- ctwa społecznego. Zagadnienia te z reguły cechują się wysokim stopniem abstrakcji prawniczej, dotyczą zaś dobra materialnego mającego niewąt- pliwie największe znaczenie dla olbrzymiej większości „konsumentów”, będących kontrahentami podmiotów, o których mowa. Podstawę analizy upadłości wskazanych podmiotów stanowić będą w szczególności następujące przepisy: 1) upadłości spółdzielni mieszkaniowej – art. 16, 1718, 1719 i 541 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), – art. 130–136 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), – art. 86 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 1112); X Przedmowa 2) upadłości dewelopera – art. 4251–4255 PrUpN, – art. 1, 3, 5, 10 i 22–28 ustawy deweloperskiej, – art. 9 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.); 3) upadłości towarzystwa budownictwa społecznego – art. 23–33 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), – art. 270, 289, 459 i 477 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Wymienione przepisy tworzą niewątpliwie fundament instytucji upad- łości spółdzielni mieszkaniowej, upadłości dewelopera oraz upadłości to- warzystwa budownictwa społecznego. Uzyskanie jednakże pełnego obra- zu instytucji upadłości tych podmiotów wymaga częstego odwoływania się przede wszystkim do „przepisów ogólnych o postępowaniu upad- łościowym i jego skutkach” (art. 2–377 PrUpN), a ponadto do licznych przepisów innych jeszcze ustaw, w tym zwłaszcza przepisów ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) oraz ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Tak szerokie ujęcie podstawy normatyw- nej analizowanej instytucji powinno sprzyjać prawidłowemu kształtowa- niu się praktyki sądowej w tym zakresie. Ideałem (wprawdzie nieosiągal- nym, ku któremu jednak zawsze należy dążyć) byłoby tu osiągnięcie stanu rzeczy, o którym dałoby się powiedzieć aurea theoria – aurea praxis. Publikowana rozprawa uwzględnia stan prawny na dzień 31.8.2012 r. Warszawa, październik 2012 r. Stanisław Gurgul XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoś- ciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) OchrNabU (ustawa deweloperska) ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) OchrPrawLokU . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek- su cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PBudMU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach po- pierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PomPańU . . . . . . . . . . ustawa z 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spła- cie niektórych kredytów mieszkaniowych, refun- dacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 ze zm.) PrBank. . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- PrLok . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. – Prawo lokalowe (t.j. Dz.U. graficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) z 1987 r. Nr 30, poz. 165 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrUp . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Prezydenta PrUpN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) RachunkU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) SpółdzU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.10.1920 r. o spółdzielniach (tekst pier- wotny Dz.U. Nr 111, poz. 733; t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 25, poz. 232 ze zm.) SpółdzZwU . . . . . . . . . ustawa z 17.2.1961 r. o spółdzielniach i ich związ- kach (Dz.U. Nr 12, poz. 61 ze zm.) SpółMieszkU . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SpółdzMieszkZmU . . . ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spół- dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2058 ze zm.) SpółdzMieszkZmU2 . . ustawa z 14.6.2007 r. o zmianie ustawy o spółdziel- niach mieszkaniowych oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) XIV Wykaz skrótów ZamPublU . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 2. Organy orzekające SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma Apel.-Lub. . . . . . . . . . . Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Lub linie BSN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Orzecznictwa Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski OSN. . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzeczni- ctwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), od 1.1.2003 r. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna- OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Dodatkowy OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939 i od OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór 1990) urzędowy, Seria A XV Wykaz skrótów OTK-B . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria B (od 2002 r.) PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr.. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne 4. Piśmiennictwo R. Adamus, Osobne masy upadłości . . . . . . R. Adamus, Osobne masy upadłości w upadłości deweloperskiej, Fenix 2012, Nr 1 M. Allerhand, Komentarz . . . . . . . . . . M. Allerhand, Prawo upadłościowe. Komentarz, J. Brol, Prawo . . . . . . . J. Brol, Prawo upadłościowe w świetle praktyki O. Buber, Prawo . . . . . O. Buber, Polskie prawo upadłościowe, Warszawa Bielsko-Biała 1991 sądowej, Warszawa 1995 1936 D. Chrapoński, Odrębne postępowanie upadłościowe dewelopera . . . . . . . . . D. Chrapoński, Odrębne postępowanie upadłoś- ciowe dewelopera jako instrument ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro- dzinnego, MoP 2012, Nr 13 A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe . . . . . . . A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2012 J. Frąckowiak, [w:] System pr. pryw., t. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . J. Frąckowiak, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012 M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze . . . M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985 XVI Wykaz skrótów S. Grzybowski, [w:] System pr. cyw., t. 1 . . . . . . . . . . . . . . . S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, Wrocław 1985 A. Jakubecki, Prawne . A. Jakubecki, J. Mojak, E. Niezbecka, Prawne za- bezpieczenie kredytów, Lublin 1996 A. Jakubecki, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz . . . . . . . . . . A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i na- prawcze. Komentarz, Warszawa 2010 W.J. Katner, [w:] System pr. pryw., t. 9 . . W.J. Katner, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010 W. Koczara, M. Wosiek, Nowa ustawa deweloperska . W. Koczara, M. Wosiek, Nowa ustawa deweloper- ska – omówienie, Nieruchomości C.H. Beck 2012, Nr 3 J. Korzonek, Komentarz . . . . . . . . . . J. Korzonek, Prawo upadłościowe i prawo o po- stępowaniu układowym. Komentarz, Bydgoszcz 1992, przedruk wydania z 1935 r. A. Machowska, Przepisy o upadłości dewelopera . . . . . . . . . A. Machowska, Przepisy o upadłości dewelopera w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu miesz- kalnego lub domu jednorodzinnego, MoP 2011, Nr 24 K. Opęchowska, Komu będzie przysługiwała ochrona K. Opęchowska, Komu będzie przysługiwała ochrona – kilka uwag do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro- dzinnego, Nieruchomości C.H. Beck 2012, Nr 3 K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz . . . . . . . . . . K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Ko- mentarz, Warszawa 2011 XVII Wykaz skrótów J. Pisuliński, [w:] System pr. pryw., t. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . J. Pisuliński, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, Warszawa 2007 M. Porzycki, Regulacja upadłości dewelopera . . . . . . . . . M. Porzycki, Regulacja upadłości dewelopera – pozorna poprawa sytuacji nabywców mieszkań, MoP 2012, Nr 7 Z. Radwański, [w:] System pr. pryw., t. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Z. Radwański, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, pod red. Z. Rad- wańskiego, Warszawa 2008 System pr. pryw. . . . . . System Prawa Prywatnego, praca zbiorowa pod red. Z. Radwańskiego, t. 1, Warszawa 2012, t. 2, Warszawa 2008, t. 3, Warszawa 2007, t. 4, Warsza- wa 2007, t. 5, Warszawa 2006, t. 6, Warszawa 2009, t. 7, Warszawa 2011, t. 8, Warszawa 2004, t. 9, War- szawa 2010, t. 10, Warszawa 2009, t. 11, Warszawa 2009, t. 12, Warszawa 2003, t. 13, Warszawa 2003, 2007, t. 14A, Warszawa 2012, t. 16, Warszawa 2008, t. 17A, Warszawa 2010, t. 17B, Warszawa 2010, t. 18, Warszawa 2005, 2010, Suplement do t. 18, Warszawa 2006, t. 19, Warszawa 2006 J. Strzępka, [w:] System pr. pryw., t. 7 . . J. Strzępka, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2004 A. Szumański, Łączenie się spółek . . . A. Szumański, Łączenie się spółek w świetle Ko- deksu spółek handlowych, Przegląd Sądowy 2001, Nr 3 J. Wszołek, Zakres . . . . J. Wszołek, Zakres zastosowania nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Nieruchomości C.H. Beck 2012, Nr 3 P. Zimmerman, Komentarz . . . . . . . . . . P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2012 XVIII 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cz. . . . . . . . . . . . . . . . . część etc. . . . . . . . . . . . . . . . . et cetera itd. . . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej itp. . . . . . . . . . . . . . . . . i temu podobne lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi nast. . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) scil. . . . . . . . . . . . . . . . scilicet t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tzn. . . . . . . . . . . . . . . . . to znaczy tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) uchw. . . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp w zw. . . . . . . . . . . . . . . w związku zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz Wykaz skrótów XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: