Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 003307 18798580 na godz. na dobę w sumie
Uporządkuj swój umysł. Jak pozbyć się negatywnych myśli, odnaleźć spokój i szczęście - ebook/pdf
Uporządkuj swój umysł. Jak pozbyć się negatywnych myśli, odnaleźć spokój i szczęście - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4104-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Czy nie masz czasami dość swojego wewnętrznego monologu? Nic nie potrafi dobić skuteczniej niż nieuporządkowany umysł pełen negatywnych myśli. Niepokoi Cię sprawami, na które nie masz większego wpływu, przypomina o przykrych obowiązkach, uparcie wypomina błędy i potknięcia. Co więcej, natłok takich natrętnych myśli potrafi wprowadzić w Twojej głowie trudny do opanowania chaos. Nieustanny wewnętrzny dialog odwraca uwagę od tego, co dzieje się dookoła, tu i teraz. Sprawia, że przegapiasz cenne doświadczenia, i odbiera radość z pięknych chwil.

Na szczęście można przynajmniej częściowo nad tym zapanować i zaprowadzić porządek we własnej głowie. W tej książce znajdziesz szereg wskazówek, wyjaśnień i ciekawych ćwiczeń samoświadomości, które pozwolą Ci na nabycie pożytecznych nawyków. Uspokoisz złe myśli, wytrenujesz swoją uważność i zaczniesz cieszyć się wewnętrznym spokojem i szczęściem. Zyskasz jasność myślenia, dzięki której łatwiej ustalisz priorytety i uświadomisz sobie, czego pragniesz od życia. Przygotuj się jednak na to, że oczyszczanie umysłu i ćwiczenie uważności przypomina sprzątanie domu: potrzebna jest systematyczność. Warto więc wprowadzić ćwiczenia do codziennej praktyki. Dzięki tej książce nie będzie to jednak trudne zadanie!

Dowiedz się, jak:

Uporządkuj swój umysł, a znajdziesz spokój i szczęście!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Declutter Your Mind: How to Stop Worrying, Relieve Anxiety, and Eliminate Negative Thinking Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-283-4103-6 Copyright © 2016 by Oldtown Publishing LLC All rights reserved. Translated and published by Grupa HELION SA with permission from Oldtown Publishing. This translated work is based on Declutter Your Mind: How to Stop Worrying, Relieve Anxiety, and Eliminate Negative Thinking by S.J. Scott and Barrie Davenport. © 2016 Oldtown Publishing. All Rights Reserved. Oldtown Publishing is not affiliated with Grupa HELION SA or responsible for the quality of this translated work. Translation arrangement managed RussoRights, LLC on behalf of Oldtown Publishing. Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/uposwu Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:316)CI Wst(cid:171)p ................................................................................................................5 O tym, jak my(cid:286)li decyduj(cid:261) o efektach ......................................................6 Historia Barrie… ...................................................................................13 Historia Steve’a… .................................................................................14 Dlaczego WARTO przeczyta(cid:252) ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266) „Uporz(cid:261)dkuj swój umys(cid:225)”? .....15 Cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) I. Porz(cid:167)dkowanie my(cid:321)li .......................................................................17 Cztery przyczyny mentalnego ba(cid:225)aganu ................................................18 Cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) II. Porz(cid:167)dkowanie (cid:352)yciowych obowi(cid:167)zków ......................................44 Rola fundamentalnych warto(cid:286)ci .............................................................45 Cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) III. Porz(cid:167)dkowanie relacji ...................................................................73 Negatywny wp(cid:225)yw z(cid:225)ych relacji ............................................................74 Cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) IV. Porz(cid:167)dkowanie otoczenia ........................................................... 101 Dlaczego warto uporz(cid:261)dkowa(cid:252) swoje otoczenie? ................................102 Upro(cid:286)(cid:252) swój dom .................................................................................104 Upro(cid:286)(cid:252) cyfrowe (cid:298)ycie ..........................................................................110 Upro(cid:286)(cid:252) swoje dzia(cid:225)ania ........................................................................115 Upro(cid:286)(cid:252) sprawy, które Ci(cid:266) dekoncentruj(cid:261) (aby pokona(cid:252) prokrastynacj(cid:266)) .........................................................125 Upro(cid:286)(cid:252) swoje dzia(cid:225)ania ........................................................................131 Podsumowanie .............................................................................................139 Ko(cid:276)cowe przemy(cid:286)lenia dotycz(cid:261)ce oczyszczania umys(cid:225)u ....................140 Czterysta s(cid:225)ów, które okre(cid:286)laj(cid:261) Twoje warto(cid:286)ci (dodatek) ..................145 Czy podoba(cid:225)a Ci si(cid:266) ksi(cid:261)(cid:298)ka „Uporz(cid:261)dkuj swój umys(cid:225)”? ....................153 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę WST(cid:163)P 5 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT, BARRIE DAVENPORT O tym, jak my(cid:317)li decyduj(cid:160) o efektach „Do szcz(cid:170)(cid:321)liwego (cid:352)ycia potrzeba bardzo niewiele; wszystko jest w tobie, w twoim sposobie my(cid:321)lenia”. — Marek Aureliusz Czu(cid:175)e(cid:321) si(cid:171) kiedy(cid:321) przyt(cid:175)oczony w(cid:175)asnymi my(cid:321)lami? Zmaga(cid:175)e(cid:321) si(cid:171) ze stre- sem albo z niepokojem zwi(cid:167)zanym z zadaniami, które musisz wykonywa(cid:250) w ci(cid:167)gu tygodnia? A mo(cid:352)e chcia(cid:175)by(cid:321) po prostu w ogóle przesta(cid:246) si(cid:164) mar- twi(cid:246) (cid:348)yciem? Wszyscy raz na jaki(cid:321) czas do(cid:321)wiadczamy przejawów negatywnego my(cid:321)le- nia. Ale je(cid:321)li czujesz si(cid:171) przyt(cid:175)oczony przez takie my(cid:321)li, to powiniene(cid:321) uwa(cid:352)nie przyjrze(cid:250) si(cid:171) temu, o czym my(cid:321)lisz i jak te rozwa(cid:352)ania wp(cid:175)ywaj(cid:167) na Twój psychiczny dobrostan. Wewn(cid:171)trzny monolog jest naturalnym elementem naszej psychiki. Jest w niej obecny bez przerwy, w dzie(cid:302) i w nocy — przypomina o zakupach, po które powiniene(cid:321) pój(cid:321)(cid:250), zawstydza Ci(cid:171), bo zapomnia(cid:175)e(cid:321) o urodzinach siostry, albo budzi niepokój zwi(cid:167)zany z bie(cid:352)(cid:167)cymi wydarzeniami (polityk(cid:167), ekologi(cid:167) czy stanem gospodarki). Te my(cid:321)li s(cid:167) szumem w tle codziennego (cid:352)ycia, nawet je(cid:321)li nie zawsze zdajesz sobie spraw(cid:171) z ich nieustannej obecno(cid:321)ci. Po(cid:321)wi(cid:171)(cid:250) teraz chwil(cid:171) na ws(cid:175)u- chanie si(cid:171) w tok w(cid:175)asnych my(cid:321)li. Spróbuj go powstrzyma(cid:250). Prawda, (cid:352)e to trudne? P(cid:175)yn(cid:167) nieprzerwanym strumieniem, jedna po drugiej, nieproszone i cz(cid:171)sto niepo(cid:352)(cid:167)dane. Wiele my(cid:321)li jest zupe(cid:175)nie przypadkowych i bezu(cid:352)ytecznych: „Sw(cid:171)dzi mnie r(cid:171)ka”, „Mam wra(cid:352)enie, (cid:352)e zaraz zacznie pada(cid:250) deszcz”, „Gdzie ja po(cid:175)o(cid:352)y- (cid:175)em te klucze?”. Z drugiej strony wiele my(cid:321)li jest natr(cid:171)tnych i negatywnych: „Ten facet to sko(cid:302)czony dupek”, „Kompletnie zawali(cid:175)em to przedsi(cid:171)wzi(cid:171)cie”, „Czuj(cid:171) si(cid:171) winny z powodu tego, co powiedzia(cid:175)em mamie”. 6 Poleć książkęKup książkę UPORZ(cid:166)DKUJ SWÓJ UMYS(cid:174) Bez wzgl(cid:171)du na to, czy maj(cid:167) one negatywny, neutralny, czy pozytywny wyd(cid:350)wi(cid:171)k, te my(cid:317)li wprowadzaj(cid:160) zam(cid:164)t w naszych g(cid:168)owach, na tej samej zasadzie jak w domu, w którym jest za du(cid:352)o sprz(cid:171)tów i bibelotów, mo(cid:352)e (cid:175)atwo zapanowa(cid:250) ba(cid:175)agan. Niestety, uporz(cid:167)dkowanie ba(cid:175)aganu w g(cid:175)owie nie jest tak proste jak wyrzu- cenie paru zb(cid:171)dnych rzeczy. Nie da si(cid:171) wyrzuci(cid:250) jakiej(cid:321) my(cid:321)li z g(cid:175)owy i oczekiwa(cid:250), (cid:352)e nie wróci. Tak naprawd(cid:171), troch(cid:171) jak w nieko(cid:302)cz(cid:167)cej si(cid:171) za- bawie w zbijanie wyskakuj(cid:167)cych figurek, negatywne my(cid:321)li maj(cid:167) swoje spo- soby na to, by wej(cid:321)(cid:250) oknem, gdy tylko wyrzucisz je przez drzwi. 7 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT, BARRIE DAVENPORT Sk(cid:160)d si(cid:164) bior(cid:160) negatywne my(cid:317)li? Wyobra(cid:350) sobie umys(cid:175) jako idealnie uporz(cid:167)dkowany dom — mieszkanie, w którym nie ma (cid:352)adnych zb(cid:171)dnych, irytuj(cid:167)cych i bezu(cid:352)ytecznych przed- miotów, które dzia(cid:175)aj(cid:167) Ci na nerwy. Co by by(cid:175)o, gdyby(cid:321) potrafi(cid:175) otoczy(cid:250) si(cid:171) wy(cid:174)(cid:167)cznie takimi my(cid:321)lami, które dodaj(cid:167) skrzyde(cid:175), inspiruj(cid:167) i uspokajaj(cid:167)? Przez chwil(cid:171) potraktuj umys(cid:175) jako pogodne, bezchmurne niebo, na któ- rym tylko od Ciebie zale(cid:352)y, co si(cid:171) pojawi. Je(cid:321)li taki bezchmurny mentalny krajobraz jest tak po(cid:352)(cid:167)dany, to dlaczego do tego stopnia dajemy si(cid:171) osa- czy(cid:250) my(cid:321)lom i mamy tak ma(cid:175)o filtrów, które oddzieli(cid:175)yby te pozytywne i niezb(cid:171)dne od przypadkowych i zupe(cid:175)nie niepotrzebnych? Mózg sk(cid:175)ada si(cid:171) z oko(cid:175)o 100 miliardów neuronów, a kolejny miliard wchodzi w sk(cid:175)ad rdzenia kr(cid:171)gowego. Sumaryczn(cid:167) liczb(cid:171) po(cid:175)(cid:167)cze(cid:302) synap- tycznych mi(cid:171)dzy neuronami — komórkami odpowiedzialnymi za prze- twarzanie informacji — szacuje si(cid:171) na 100 bilionów. Nasze pot(cid:171)(cid:352)ne mózgi nieustannie przetwarzaj(cid:167) najró(cid:352)niejsze do(cid:321)wiadcze- nia i analizuj(cid:167) je w formie my(cid:321)li. My(cid:321)li za(cid:321) tworz(cid:167) to, co postrzegamy jako rzeczywisto(cid:321)(cid:250). Mo(cid:352)emy kontrolowa(cid:250) i ukierunkowywa(cid:250) nasze my(cid:321)li, ale cz(cid:171)sto mamy wra(cid:352)enie, (cid:352)e (cid:352)yj(cid:167) one w(cid:175)asnym (cid:352)yciem i to one nas kontroluj(cid:167); decyduj(cid:167) o tym, jak si(cid:171) czujemy. My(cid:321)lenie jest niezb(cid:171)dne do rozwi(cid:167)zywania proble- mów, analizowania, podejmowania decyzji i planowania, ale pomi(cid:171)dzy okresami zapobiegliwych mentalnych stara(cid:302) umys(cid:175) zachowuje si(cid:171) jak swawolna ma(cid:175)pka i wiedzie nas na manowce dywagacji i negatywnych skojarze(cid:302). Nieustanny wewn(cid:171)trzny dialog odwraca uwag(cid:171) od tego, co dzieje si(cid:171) wo- kó(cid:175) nas, tu i teraz. Sprawia, (cid:352)e przegapiamy cenne do(cid:321)wiadczenia, i odbiera rado(cid:321)(cid:250) z (cid:352)ycia chwil(cid:167). O ironio, zak(cid:175)adamy, (cid:352)e powinni(cid:321)my my(cid:321)le(cid:250) wi(cid:171)cej albo intensywniej, aby doj(cid:321)(cid:250) do tego, dlaczego nie jeste(cid:321)my tak szcz(cid:171)(cid:321)liwi albo spe(cid:175)nieni, jak 8 Poleć książkęKup książkę UPORZ(cid:166)DKUJ SWÓJ UMYS(cid:174) by(cid:321)my chcieli. Staramy si(cid:171) dociec, jakie doczesne dobra, ludzie albo prze- (cid:352)ycia mog(cid:167) zaspokoi(cid:250) nasze t(cid:171)sknoty i ul(cid:352)y(cid:250) w nieszcz(cid:171)(cid:321)ciu. Im d(cid:175)u(cid:352)ej rozmy(cid:321)lamy nad w(cid:175)asn(cid:167) rozpaczliw(cid:167) sytuacj(cid:167), w tym wi(cid:171)ksze popadamy przygn(cid:171)bienie. Nasze my(cid:321)li budz(cid:167) niepokój, rodz(cid:167) pustk(cid:171) i dra(cid:352)ni(cid:167), kiedy staramy si(cid:171) spojrze(cid:250) w przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250) albo szukamy odpowiedzi w przesz(cid:175)o(cid:321)ci. Tak naprawd(cid:171) niemal wszystkie negatywne my(cid:321)li maj(cid:167) zwi(cid:167)zek z przesz(cid:175)o- (cid:321)ci(cid:167) albo przysz(cid:175)o(cid:321)ci(cid:167). Bardzo cz(cid:171)sto wpadamy w pu(cid:175)apk(cid:171) zakl(cid:171)tego kr(cid:171)gu (cid:352)alów albo zmartwie(cid:302), nawet kiedy rozpaczliwie próbujemy zag(cid:175)uszy(cid:250) zaci(cid:171)t(cid:167) p(cid:175)yt(cid:171), która w kó(cid:175)ko odtwarza si(cid:171) w naszych g(cid:175)owach. Zmagasz si(cid:171) wi(cid:171)c nie tylko z my(cid:321)lami, ale te(cid:352) z niemo(cid:352)no(cid:321)ci(cid:167) wyzbycia si(cid:171) ich. Im d(cid:175)u(cid:352)ej negatywne my(cid:321)li Ci(cid:171) osaczaj(cid:167), tym gorzej si(cid:171) czujesz. To niemal tak, jakby(cid:321) istnia(cid:175) w dwóch osobach — my(cid:321)liciela i s(cid:171)dziego, cz(cid:175)o- wieka maj(cid:167)cego przemy(cid:321)lenia i cz(cid:175)owieka (cid:321)wiadomego istnienia tych(cid:352)e, który os(cid:167)dza, jak bardzo s(cid:167) z(cid:175)e. Ta relacja mi(cid:171)dzy my(cid:321)leniem i os(cid:167)dzaniem przysparza nam bolesnych emocji. Im wi(cid:171)cej jest w naszych my(cid:321)lach obaw, poczucia winy i (cid:352)alu, tym bardziej jeste(cid:321)my zestresowani, niespokojni, depresyjni i gniewni. Czasami my(cid:321)li parali(cid:352)uj(cid:167) nas pasmem z(cid:175)ych uczu(cid:250), te uczucia za(cid:321) ograbiaj(cid:167) nas z wewn(cid:171)trznego spokoju i satysfakcji. Cho(cid:250) nasze my(cid:321)li przysparzaj(cid:167) nam tylu strapie(cid:302), wychodzimy z za(cid:175)o(cid:352)e- nia, (cid:352)e niewiele da si(cid:171) z nimi zrobi(cid:250). Nie da si(cid:171) wszak powstrzyma(cid:250) umys(cid:175)u przed my(cid:321)leniem. Nie da si(cid:171) wy(cid:175)(cid:167)czy(cid:250) mózgu na zawo(cid:175)anie albo wyzby(cid:250) si(cid:171) wewn(cid:171)trznych rozwa(cid:352)a(cid:302) i zwi(cid:167)zanych z nimi emocji, które uniemo(cid:352)li- wiaj(cid:167) czerpanie pe(cid:175)nej satysfakcji z (cid:352)ycia. Sporadycznie zdarzaj(cid:167) si(cid:171) nam chwile psychicznego spokoju i wyciszenia. Cz(cid:171)(cid:321)ciej jednak staramy si(cid:171) zag(cid:175)uszy(cid:250) wewn(cid:171)trzne monologi, ordynuj(cid:167)c sobie nadmiar jedzenia, alkoholu, narkotyków, pracy, seksu albo (cid:250)wicze(cid:302) fizycznych. S(cid:167) to jednak tylko przej(cid:321)ciowe rozwi(cid:167)zania, pozwalaj(cid:167)ce cza- sowo st(cid:175)umi(cid:250) szum i z(cid:175)agodzi(cid:250) ból. Nie minie wiele czasu, gdy nasze my(cid:321)li zaatakuj(cid:167) ponownie i ca(cid:175)y cykl zacznie si(cid:171) od pocz(cid:167)tku. 9 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT, BARRIE DAVENPORT Czy jeste(cid:321)my skazani na bycie ofiarami rozbrykanego „ma(cid:175)piego umys(cid:175)u”? Czy musimy nieustannie walczy(cid:250) z my(cid:321)lami i pozwala(cid:250) im si(cid:171) do(cid:175)owa(cid:250) w poczuciu trosk, (cid:352)alu i niepokoju? Czy jest jaki(cid:321) sposób na oczyszczenie rozumu, wyzbycie si(cid:171) negatywnego nastawienia i bólu? By(cid:250) mo(cid:352)e nie uda Ci si(cid:171) na sta(cid:175)e uchroni(cid:250) swojego mentalnego domu od ba(cid:175)aganu, ale mo(cid:352)esz wp(cid:175)yn(cid:167)(cid:250) na my(cid:321)li wystarczaj(cid:167)co, by znacz(cid:167)co popra- wi(cid:250) jako(cid:321)(cid:250) (cid:352)ycia i poczucie szcz(cid:171)(cid:321)cia. My(cid:321)lenie mo(cid:352)e si(cid:171) wydawa(cid:250) proce- sem automatycznym, niedaj(cid:167)cym si(cid:171) kontrolowa(cid:250), ale wiele z naszych my- (cid:321)lowych schematów wynika z nawyków i… no có(cid:352), bezmy(cid:321)lno(cid:321)ci. Cho(cid:250) mo(cid:352)e si(cid:171) wydawa(cid:250), (cid:352)e Ty i Twoje my(cid:321)li jeste(cid:321)cie nieroz(cid:175)(cid:167)czni, masz w(cid:175)adz(cid:171) nad „(cid:321)wiadomym sob(cid:167)”, który mo(cid:352)e rozmy(cid:321)lnie wkroczy(cid:250) do akcji i wzi(cid:167)(cid:250) my(cid:321)li w karby. Masz nad my(cid:321)lami znacznie wi(cid:171)ksz(cid:167) kontrol(cid:171), ni(cid:352) s(cid:167)dzisz. Kiedy nauczysz si(cid:171) panowa(cid:250) nad w(cid:175)asnym umys(cid:175)em, otwo- rzysz drzwi do nieprzebranych zasobów kreatywno(cid:321)ci, inspiracji i b(cid:175)ysko- tliwo(cid:321)ci, które kryj(cid:167) si(cid:171) tu(cid:352) za chaosem nieko(cid:302)cz(cid:167)cych si(cid:171) rozwa(cid:352)a(cid:302). Dzi(cid:171)ki rozmaitym (cid:250)wiczeniom samo(cid:321)wiadomo(cid:321)ci i praktycznym nawy- kom mo(cid:352)esz odebra(cid:250) my(cid:321)lom ich moc i wygospodarowa(cid:250) w g(cid:175)owie wi(cid:171)cej przestrzeni na cieszenie si(cid:171) wewn(cid:171)trznym spokojem i szcz(cid:171)(cid:321)ciem. Zyskasz jasno(cid:321)(cid:250) my(cid:321)lenia pozwalaj(cid:167)c(cid:167) priorytetowo traktowa(cid:250) to, co w Twoim (cid:352)yciu jest najwa(cid:352)niejsze, wskazywa(cid:250) sprawy, które ju(cid:352) nie s(cid:175)u(cid:352)(cid:167) obranym przez Ciebie celom, i u(cid:321)wiadamia(cid:250) sobie, jakie (cid:352)ycie chcesz wie(cid:321)(cid:250) dzie(cid:302) po dniu. 10 Poleć książkęKup książkę UPORZ(cid:166)DKUJ SWÓJ UMYS(cid:174) „Uporz(cid:160)dkuj swój umys(cid:168)” — tytu(cid:168)em wst(cid:164)pu Cel tej ksi(cid:167)(cid:352)ki jest prosty: nauczymy Ci(cid:171) nawyków, dzia(cid:175)a(cid:302) i postaw, które mo(cid:352)esz wykorzysta(cid:250) do uporz(cid:167)dkowania mentalnego chaosu, niepozwa- laj(cid:167)cego Ci si(cid:171) skupi(cid:250) i (cid:352)y(cid:250) z wi(cid:171)kszym rozmys(cid:175)em. Zamiast mówi(cid:250) Ci, co masz robi(cid:250), poka(cid:352)emy, jak praktyczne, bazuj(cid:167)ce na naukowych badaniach dzia(cid:175)ania — je(cid:321)li b(cid:171)dziesz je regularnie podejmowa(cid:175) — mog(cid:167) si(cid:171) przyczyni(cid:250) do wprowadzenia prawdziwych i trwa(cid:175)ych zmian. Ksi(cid:167)(cid:352)ka Uporz(cid:167)dkuj swój umys(cid:174) zosta(cid:175)a podzielona na cztery wype(cid:175)nione praktycznymi informacjami cz(cid:171)(cid:321)ci, którymi mo(cid:352)esz si(cid:171) pos(cid:175)u(cid:352)y(cid:250), aby zmieni(cid:250) konkretny aspekt swojego (cid:352)ycia wywo(cid:175)uj(cid:167)cy u Ciebie stres lub poczucie przyt(cid:175)oczenia. Konkretnie jest w niej mowa o nast(cid:171)puj(cid:167)cych zagadnieniach: 1. Porz(cid:167)dkowanie my(cid:321)li. 2. Porz(cid:167)dkowanie (cid:352)yciowych obowi(cid:167)zków. 3. Porz(cid:167)dkowanie relacji. 4. Porz(cid:167)dkowanie otoczenia. Ksi(cid:167)(cid:352)ka ta jest pe(cid:175)na (cid:250)wicze(cid:302), które mog(cid:167) wywrze(cid:250) natychmiastowy, pozy- tywny wp(cid:175)yw na Twoje nastawienie. Poniewa(cid:352) materia(cid:175) jest obszerny, sugerujemy za pierwszym razem lektur(cid:171) ca(cid:175)o(cid:321)ci, a potem ponowne jej przejrzenie pod k(cid:167)tem tego obszaru (cid:352)ycia, który wymaga najwi(cid:171)kszego nak(cid:175)adu pracy. Innymi s(cid:175)owy, poszukaj w niej prostej i skutecznej recepty, która od r(cid:171)ki wp(cid:175)ynie na jako(cid:321)(cid:250) Twojego (cid:352)ycia. 11 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT, BARRIE DAVENPORT Kim jeste(cid:317)my? Barrie jest za(cid:175)o(cid:352)ycielk(cid:167) Live Bold and Bloom, nagradzanego serwisu interne- towego po(cid:321)wi(cid:171)conego rozwojowi osobistemu. Jest te(cid:352) certyfikowan(cid:167) tre- nerk(cid:167) osobist(cid:167) (coachem) i autork(cid:167) kursów online pomagaj(cid:167)cych ludziom w stosowaniu praktycznych strategii pozwalaj(cid:167)cych wyj(cid:321)(cid:250) poza stref(cid:171) komfortu i zacz(cid:167)(cid:250) prowadzi(cid:250) szcz(cid:171)(cid:321)liwsze, pe(cid:175)niejsze i bardziej udane (cid:352)y- cie. Barrie napisa(cid:175)a te(cid:352) kilka po(cid:321)wi(cid:171)conych samodoskonaleniu si(cid:171) ksi(cid:167)(cid:352)ek dotycz(cid:167)cych pozytywnych nawyków, (cid:352)yciowych pasji, rozwijania pewno(cid:321)ci siebie, samo(cid:321)wiadomo(cid:321)ci i kultywowania prostoty. Jako przedsi(cid:171)biorczyni, matka trojga dzieci i w(cid:175)a(cid:321)cicielka domu Barrie doskonale wie, jak cenne i jak wa(cid:352)ne jest uproszczenie wewn(cid:171)trznego oraz zewn(cid:171)trznego (cid:352)ycia i zapanowanie nad nim w sposób pozwalaj(cid:167)cy z(cid:175)agodzi(cid:250) stres oraz w pe(cid:175)ni cieszy(cid:250) si(cid:171) chwil(cid:167). Steve (vel „S.J.”) prowadzi blog Develop Good Habits i jest autorem serii ksi(cid:167)(cid:352)ek po(cid:321)wi(cid:171)conych nawykom (wszystkie pozycje s(cid:167) dost(cid:171)pne w sklepie Amazon i na stronie HabitBooks.com). W tej ksi(cid:167)(cid:352)ce jego celem jest pokaza- nie, jak ci(cid:167)g(cid:175)a praca nad rozwijaniem nawyków mo(cid:352)e prowadzi(cid:250) do lep- szego (cid:352)ycia. Wspólnie jeste(cid:321)my te(cid:352) autorami dwóch wcze(cid:321)niejszych ksi(cid:167)(cid:352)ek o samo- (cid:321)wiadomo(cid:321)ci i prowadzeniu mniej skomplikowanego stylu (cid:352)ycia: 10-Minute Declutter: The Stress-Free Habit for Simplifying Your Home („10-minutowe po- rz(cid:167)dki: bezstresowy nawyk upraszczania domu”) oraz 10-Minute Digital Declutter: The Simple Habit to Eliminate Technology Overload („10-minutowe cyfrowe porz(cid:167)dki: prosty nawyk eliminowania przesytu technolo- gicznego”). Te ksi(cid:167)(cid:352)ki nie tylko ucz(cid:167) praktycznego podej(cid:321)cia do zapano- wania nad znajduj(cid:167)cymi si(cid:171) w naszym posiadaniu dobrami, ale te(cid:352) poka- zuj(cid:167), jak pozbycie si(cid:171) „szumu” w (cid:352)yciu mo(cid:352)e pozytywnie wp(cid:175)yn(cid:167)(cid:250) na zdrowie psychiczne. Ka(cid:352)de z nas kierowa(cid:175)o si(cid:171) jednak innymi powodami nie tylko w kwestii przyj(cid:171)cia opisanych dalej zasad, ale te(cid:352) — a mo(cid:352)e nawet przede wszystkim — w kwestii napisania tej ksi(cid:167)(cid:352)ki. 12 Poleć książkęKup książkę UPORZ(cid:166)DKUJ SWÓJ UMYS(cid:174) Historia Barrie… Przez kilka minionych lat Barrie wprowadzi(cid:175)a daleko id(cid:167)ce zmiany w stylu (cid:352)ycia i w (cid:352)yciowych priorytetach. Poczucie pustki i konieczno(cid:321)(cid:250) cz(cid:171)stego zmagania si(cid:171) z szeroko poj(cid:171)tymi l(cid:171)kami sk(cid:175)oni(cid:175)y j(cid:167) do podj(cid:171)cia osobistej misji w celu znalezienia pasji innej ni(cid:352) rola matki oraz sposobu na ucisze- nie „g(cid:175)osów w g(cid:175)owie”, które wyzwala(cid:175)y niepokój i przysparza(cid:175)y cierpie(cid:302). Misja ta doprowadzi(cid:175)a j(cid:167) do obrania zupe(cid:175)nie nowej drogi kariery jako trenerki osobistej, blogerki specjalizuj(cid:167)cej si(cid:171) w dziedzinie rozwoju osobi- stego, nauczycielki i autorki. W trakcie pracy i bada(cid:302) do(cid:321)wiadczy(cid:175)a kilku chwil ol(cid:321)nienia — sta(cid:175)o si(cid:171) to, kiedy zg(cid:175)(cid:171)bia(cid:175)a wiedz(cid:171) na temat praktyko- wania samo(cid:321)wiadomo(cid:321)ci i upraszczania (cid:352)ycia. Te prze(cid:175)omowe spostrze(cid:352)e- nia wskaza(cid:175)y jej kilka nowych (cid:352)yciowych priorytetów, na które postano- wi(cid:175)a po(cid:321)wi(cid:171)ci(cid:250) wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) czasu i energii. Niedawno przeprowadzi(cid:175)a si(cid:171) z przeludnionych, ruchliwych przedmie(cid:321)(cid:250) Atlanty do Asheville w Karolinie Pó(cid:175)nocnej, gdzie czerpie rado(cid:321)(cid:250) z wol- niejszego tempa (cid:352)ycia w mie(cid:321)cie, w którym du(cid:352)(cid:167) wag(cid:171) przywi(cid:167)zuje si(cid:171) do zdrowego (cid:352)ycia, dobrego jedzenia, relacji mi(cid:171)dzyludzkich, przyrody i muzyki. Przenios(cid:175)a si(cid:171) do znacznie mniejszego domu, a przy tym pozby(cid:175)a si(cid:171) wi(cid:171)k- szo(cid:321)ci rzeczy i odchudzi(cid:175)a garderob(cid:171). Relacje mi(cid:171)dzyludzkie, do(cid:321)wiadcze- nia i prac(cid:171) maj(cid:167)c(cid:167) sens ceni sobie wy(cid:352)ej ni(cid:352) dobra doczesne, pieni(cid:167)dze i presti(cid:352). W codziennym (cid:352)yciu stara si(cid:171) koncentrowa(cid:250) na wewn(cid:171)trznej równowadze i czerpaniu z chwili obecnej, wykorzystuj(cid:167)c w tym celu na- rz(cid:171)dzia takie jak medytacja, trening i czas sp(cid:171)dzany na (cid:175)onie przyrody. 13 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT, BARRIE DAVENPORT Historia Steve’a… Przez wiele lat Steve wiód(cid:175) stosunkowo nieskomplikowane (cid:352)ycie, ale po- cz(cid:167)wszy od drugiej po(cid:175)owy 2015 roku, w (cid:352)yciu tym zasz(cid:175)y cztery wa(cid:348)ne zmiany (ma(cid:175)(cid:352)e(cid:302)stwo, dziecko, zakup domu i za(cid:175)o(cid:352)enie w(cid:175)asnej dzia(cid:175)alno- (cid:321)ci). Cho(cid:250) same w sobie wszystkie te wydarzenia by(cid:175)y wspania(cid:175)e, to przy- sporzy(cid:175)y mu znacznie wi(cid:171)cej stresów. Pocz(cid:167)tkowo Steve czu(cid:175) si(cid:171) przyt(cid:175)oczony, ale z czasem nauczy(cid:175) si(cid:171) opano- wywa(cid:250) m(cid:171)tlik my(cid:321)li i koncentrowa(cid:250) na tym, co w danej chwili robi(cid:175). Dzi(cid:321) wi(cid:171)c, je(cid:321)li sp(cid:171)dza czas z (cid:352)on(cid:167) i synem, to anga(cid:352)uje si(cid:171) w to na sto procent, a kiedy pracuje — wykonuje wa(cid:352)ne zadania w produktywny sposób. Strategie, których u(cid:352)yli Steve i Barrie do pokonania stresów codziennego (cid:352)ycia, nie s(cid:167) (cid:175)atwe do wdro(cid:352)enia. Bezsprzecznie jednak s(cid:167) skuteczne — je(cid:321)li zechcesz ich przestrzega(cid:250) na co dzie(cid:302). Z tymi metodami zapoznasz si(cid:171) w dalszej cz(cid:171)(cid:321)ci ksi(cid:167)(cid:352)ki. 14 Poleć książkęKup książkę UPORZ(cid:166)DKUJ SWÓJ UMYS(cid:174) Dlaczego WARTO przeczyta(cid:246) ksi(cid:160)(cid:348)k(cid:164) „Uporz(cid:160)dkuj swój umys(cid:168)”? Ta ksi(cid:167)(cid:352)ka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy s(cid:167) (cid:321)wiadomi, (cid:352)e nie- spokojne my(cid:321)li zaburzaj(cid:167) ich koncentracj(cid:171), produktywno(cid:321)(cid:250), poczucie szcz(cid:171)(cid:321)cia i spokój ducha. Lektura ksi(cid:167)(cid:352)ki Uporz(cid:167)dkuj swój umys(cid:174) przyda Ci si(cid:171), je(cid:321)li: (cid:120) Cz(cid:171)sto wpadasz w pu(cid:175)apk(cid:171) niespokojnego, negatywnego i bezproduktywnego my(cid:321)lenia. (cid:120) Tracisz cenny czas, uwag(cid:171) i energi(cid:171) na zb(cid:171)dne dywagacje i troski. (cid:120) Czujesz si(cid:171) rozdra(cid:352)niony i zagubiony, bo nie potrafisz powstrzyma(cid:250) negatywnych, kompulsywnych my(cid:321)li. (cid:120) Do(cid:321)wiadczasz silnego stresu, rozdra(cid:352)nienia, zaniepokojenia, a nawet cierpisz na depresj(cid:171) z powodu uczucia psychicznego przyt(cid:175)oczenia. (cid:120) Starasz si(cid:171) zape(cid:175)ni(cid:250) pustk(cid:171) i zag(cid:175)uszy(cid:250) smutek pieni(cid:171)dzmi, dobytkiem, prac(cid:167), sukcesami albo presti(cid:352)em. (cid:120) Czujesz si(cid:171) tak zaj(cid:171)ty, przyt(cid:175)oczony i zestresowany, (cid:352)e zatraci(cid:175)e(cid:321) poczucie tego, kim naprawd(cid:171) jeste(cid:321). (cid:120) W dora(cid:350)nych bod(cid:350)cach, alkoholu, narkotykach i innych kompulsywnych rozwi(cid:167)zaniach szukasz sposobów na zag(cid:175)uszanie bolesnych my(cid:321)li i uczu(cid:250). (cid:120) Chcia(cid:175)by(cid:321) zmieni(cid:250) priorytety i nauczy(cid:250) si(cid:171) panowa(cid:250) nad swoimi my(cid:321)lami, a tak(cid:352)e je zrozumie(cid:250) tak, by nie rz(cid:167)dzi(cid:175)y Twoim (cid:352)yciem. (cid:120) Twój szef, partner (cid:352)yciowy albo cz(cid:175)onkowie rodziny skar(cid:352)(cid:167) si(cid:171), (cid:352)e jeste(cid:321) rozkojarzony, nieobecny duchem, rozdra(cid:352)niony albo nieustannie zestresowany. (cid:120) Po prostu chcia(cid:175)by(cid:321) prowadzi(cid:250) bardziej ukierunkowane, spokojniejsze i pogodniejsze (cid:352)ycie. 15 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT, BARRIE DAVENPORT Wnioski? Je(cid:321)li chcia(cid:175)by(cid:321) wie(cid:321)(cid:250) prostsze i spokojniejsze (cid:352)ycie — a przy tym odzyska(cid:250) troch(cid:171) czasu i energii psychicznej, które trawisz na nadmierne rozmy(cid:321)lania i niepokoje — to znakomicie trafi(cid:175)e(cid:321). Dzi(cid:171)ki tej ksi(cid:167)(cid:352)ce nie tylko opanujesz umiej(cid:171)tno(cid:321)ci potrzebne do uporz(cid:167)dkowania my(cid:321)li i zapanowania nad nimi, ale te(cid:352) odkryjesz praktyczne metody, które da si(cid:171) od r(cid:171)ki wcieli(cid:250) w (cid:352)ycie. Mamy wiele do omówienia, zacznijmy wi(cid:171)c od zastanowienia si(cid:171) nad tym, dlaczego do tego stopnia pozwalamy si(cid:171) osacza(cid:250) w(cid:175)asnym my(cid:321)lom i jak to na nas wp(cid:175)ywa. 16 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uporządkuj swój umysł. Jak pozbyć się negatywnych myśli, odnaleźć spokój i szczęście
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: