Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 011292 10766011 na godz. na dobę w sumie
Uprawa ziół - ebook/pdf
Uprawa ziół - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 65
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-662-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Popularność stosowania ziół w życiu codziennym stale rośnie. Wracamy do naturalnych smaków i naturalnego leczenia. Warto pomyśleć o własnym kawałku zieleni w przydomowym ogródku lub na parapecie. Prezentowany poradnik zawiera wszystkie niezbędne informacje o uprawie ziół, ich pielęgnacji, rozmnażaniu i najpopularniejszych gatunkach. Instruktażowe rysunki, kolorowe fotografie i rzetelne polskie opracowanie to z pewnością atuty poradnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Agnieszka Gawłowska UPRAwA ZIÓŁ Spis treści WSTĘP 3 Ogólna charakTerySTyka 4 Usytuowanie rabaty w ogrodzie 7 Ogólne wymagania ziół 8 UPraWa 10 Sposoby uprawy ziół 10 Wymagania pokarmowe ziół 13 Pożądane i niepożądane sąsiedztwo innych roślin 13 Sadzenie ziół 16 PielĘgnacja 18 Nawożenie ziół 18 Sposoby przycinania ziół 19 Terminy pozyskiwania surowców leczniczych 19 Podlewanie ziół 22 Odchwaszczanie ziół 22 Ściółkowanie 23 Szkodniki ziół i ich zwalczanie 23 rOzmnażanie 24 gaTUnki 26 PrzykładOWe rOzWiązania 46 Romby 56 Rabata podniesiona 57 Zygzak 58 Pachnąca 59 Leśna 60 Promienista 61 Pizza 62 Wstęp Zioła od wieków są obecne w ogrodach. W Polsce występuje około 2 tysięcy gatun- ków tych roślin, z czego w zielarstwie używa się jedynie 530. Książka zawiera opisy wymagań różnych gatunków ziół oraz sposobów ich wyko- rzystania w ogrodzie. Wobec dzisiejszego powrotu tych roślin do dawnej popularno- ści opisano również sposoby ich uprawy, pielęgnacji oraz rozmnażania. Każda roślina zielarska ma specyficzny dla siebie okres, w którym powinno się pozyskiwać jej części wykorzystywane później jako surowiec lecz- niczy lub przyprawa. Powyższe wiadomości zostały zamieszczone w osobnej tabeli. Opisy poszczególnych gatunków roślin zawierają nie tylko wskazówki dotyczące ich rozmieszczenia i sąsiedztwa na rabatach, ale także informacje o zastosowaniu w kuchni oraz właściwościach leczniczych. Przykładowe projekty rabat ziołowych zostały opracowane dla różnorodnych wa- runków glebowych i świetlnych. Propono- wane rozwiązania są łatwe do zmodyfiko- wania przez ogrodnika amatora i można je dopasować do różnych założeń ogrodo- wych. Każdy z projektów wolno dowolnie pomniejszyć lub powiększyć. Ogólna charakterystyka W Polsce występuje ponad dwa tysiące gatun- ków roślin. Dla celów zielarskich używa się je- dynie 530 z nich, przy czym aż 75 tych roślin pochodzi ze specjalnych upraw, a jedynie 25 pozyskuje się ze stanowisk naturalnych. Popularność ziół w ostatnich latach rośnie. Ma to prawdopodobnie związek z coraz więk- szym udziałem w naszych jadłospisach żywności przetworzonej i wynikającą z tego tęsknotą za naturą i staropolskimi recepturami na zdrowie, radość i dobre samopoczucie. Prawie każdy czu- je nostalgię na myśl o apteczkach „przyjemnych i pożytecznych”, które dawniej prowadziły panie domu. Wiedza o tym, kiedy zbierać użyteczne rośliny, jak rozpoznawać ich gatunki, które części do czego wykorzystywać, nie jest dziś powszechnie znana. Sekretne zeszyty prababek rzadko kiedy przetrwały wojnę, stąd wiele prze- pisów popadło w zapomnienie. Moda na kąciki ziołowe w ogrodach jest próbą powrotu do cza- sów, gdy rośliny uprawiano na własny użytek. Współczesne ogródki ziołowe wyglądają dziś nieco inaczej niż te, które dostarczały roślin na- szym przodkom. Przede wszystkim przy ich za- kładaniu bierze się pod uwagę estetykę i użyte- czność, a czasem także kwestię wygodnej i ła- twej uprawy. Zioła są dość zróżnicowaną grupą roślin. Środowisko ich życia wiąże się z pochodzeniem z danego zbiorowiska roślinnego. Oznacza to, PLAN DZIAŁANIA Moda na ogródki ziołowe wynika z tęsknoty za czasami, gdy nasze babcie hodowały zioła na własny użytek • przygotować miejsce do suszenia ziół • kupić szczelnie zamknięte słoiki i hermetyczne torebki do ich przechowywania • zastanowić się, w którym miejscu usytuować rabatę ziołową • dowiedzieć się, w jakim środowisku naturalnym rośnie dane zioło 4 że nie dla wszystkich ziół można zrobić wspól- ną rabatę. Nie sposób przecież posadzić obok siebie macierzanki piaskowej i tataraku, chociaż obydwa gatunki mają zastosowanie w kuchni. Równie ważne jak środowisko życia ziół jest ich suszenie i przechowywanie, co może stać się swojego rodzaju hobby. Surowiec zielarski powi- nien być suszony w przewiewnych szopach lub przechłodzonych piecach jak najszybciej po ze- braniu. Bardzo ważne jest również to, aby świa- tło nie miało do niego bezpośredniego dostępu. Dobrze wysuszone zioła powinny zachować swój kolor i zapach, a także łatwo się kruszyć. Jeśli suszy się rośliny o intensywnych aroma- tach, do ich przechowywania powinno się uży- wać szczelnie zamkniętych słoików. Można też przetrzymywać je w hermetycznych i czystych torebkach papierowych (np. śniadaniowych), ale trzeba pamiętać, że niezależnie od sposobu magazynowania rośliny ziołowe po mniej więcej roku od ich zebrania w dużej mierze tracą swoje właściwości. Nie warto więc robić zbyt dużych zapasów. kącik SPeca Większość ziół traci swoje właściwości już po roku. Owoce ziół można przechowy- wać do trzech lat, a korzenie do pięciu lat. Suszone zioła najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętych słoikach Zioła powinno się suszyć w przewiewnych miejscach, do których nie mają dostępu promienie słoneczne UPraWa ziół 5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Suszenie nie dotyczy oczywiście tych ziół, które wykorzystuje się w stanie świeżym (np. mięty lub bazylii). Nie oznacza to, że nie nadają się one do suszenia, ale trzeba pamiętać, że suszone i świeże mają całkiem odmienny smak i aromat. Niektóre zioła można również mrozić, gdyż w tej postaci zachowują większość cennych sub- stancji. Współczesny ogródek ziołowy ma najczęś- ciej zastosowanie kuchenne. Dużo rzadziej słu- ży jako apteczka. Zioła zwykle są postrzegane jako rośliny wyłącznie jednoroczne, ale zalicza się do nich również byliny oraz niektóre krze- wy. Oznacza to, że rabatki z ziołami mogą być atrakcyjne przez cały sezon wegetacyjny, a nie- które z nich będą cieszyły oczy przez długie lata. Zioła dobrze wyglądają w kompozycji z innymi roślinami (np. z kwiatami). Większość z nich ma Kwiaty ziół dostarczają pokarm motylom i pszczołom Niektóre zioła można mrozić, ponieważ w tej postaci nie tracą swoich właściwości ozdobne, wonne liście, ale niektóre uprawia się też dla nasion, korzeni lub kwiatów, które, na- wet jeśli mają zastosowanie w kuchni, są nieoce- nioną skarbnicą pokarmu dla owadów – motyli i pszczół. Rośliny wabiące owady mogą się stać dodatkową atrakcją ogrodu. Kwiaty ziół często są jednak usuwane, zwłaszcza wtedy, gdy rośli- na jest uprawiana ze względu na jak największą ilość aromatycznych liści. Jeśli jest cenna z uwagi na aromatyczne nasiona, ale jej liście również są wykorzystywane, należy pozostawić kilka kwia- tów, aby zawiązały się owoce. Zioła na ogół są dość odporne na szkodniki. Rzadko też atakują je choroby, ponieważ zawarte w wielu z nich olejki eteryczne i inne związki sku- tecznie odstraszają zwierzęcych łakomczuchów. czy WieSz, że… zawarte w ziołach olejki eteryczne i inne sub- stancje odstraszają niektóre szkodniki? 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uprawa ziół
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: