Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 006838 18478846 na godz. na dobę w sumie
Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski - po 17 czerwca 2013 r.  - ebook/pdf
Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski - po 17 czerwca 2013 r. - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 45
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2339-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj szczegóły nowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego – po 17 czerwca 2013 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski – po 17 czerwca 2013 r. Przykłady, wzory, wyliczenia W publikacji m.in.: • Jakie zmiany wprowadza ostatnia prorodzinna nowelizacja Kodeksu pracy • Komu przysługuje nowy urlop rodzicielski • Jak udzielać podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopów adopcyjnych • Co zmieniło się, jeśli chodzi o korzystanie z urlopu wychowawczego • W jaki sposób formułować wnioski o dodatkowy urlop macierzyński czy urlop rodzicielski • Jakie inne dokumenty potrzebuje pracodawca aby pracownik mógł skorzystać z przysługujących mu uprawnień • Na jakich zasadach moŜna łączyć dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą • W jaki sposób rodzice mogą wspólnie korzystać z urlopu rodzicielskiego • Co się zmieniło, jeśli chodzi o zasiłek macierzyński 1BC02 Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski – po 17 czerwca 2013 r. Od 17 czerwca matki i ojcowie mają do dyspozycji aŜ 3 płatne urlopy na opiekę nad dzieckiem: macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski. Korzystanie z nich moŜe wydawać się dość skomplikowane. Ustawodawca wprowadził tu bowiem wiele moŜliwości, dając rodzicom prawo wyboru, jak chcą korzystać z przysługujących im uprawnień. Mogą od razu po porodzie zadeklarować korzystanie ze wszystkich tych urlopów w pełnym wymiarze. Jest teŜ inna opcja: wykorzystanie najpierw tylko urlopu macierzyńskiego i dobranie pozostałych dwóch później. W całości lub w części. Rozdział I Urlop macierzyński Podstawowym uprawnieniem, jakie przysługuje pracownicy w związku z urodzeniem dziecka, jest urlop macierzyński. Musi on być wykorzystany w pełnym wymiarze, wynoszącym obecnie: • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. 2 Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski – po 17 czerwca 2013 r. Do 6 tygodni przed porodem Urlop macierzyński moŜe być wykorzystany: • w całości po porodzie – wówczas dzień porodu to pierwszy dzień urlopu, albo • w części przed przewidywaną datą porodu. Od 17 czerwca 2013 r. przed przewidywaną datą porodu moŜe przypadać nie więcej niŜ 6 tygodni urlopu macierzyńskiego (w poprzednim stanie prawnym przepis wskazywał na „co najmniej 2 tygodnie”). Przykład Pracownica ma ustalony termin porodu na 10 września 2013 r. Do tego dnia przedstawiła pracodawcy zwolnienie lekarskie. Poród nie odbył się jednak w terminie i pracownica złoŜyła pracodawcy wniosek o urlop macierzyński od 11 września 2013 r. Pracownica urodziła dziecko 16 września 2013 r. Urlop macierzyński, liczony od 11 września 2013 r., zakończy się 28 stycznia 2013 r. Określenie urlopu macierzyńskiego, jaki moŜna wykorzystać przed porodem, ma zapewnić odpowiedni wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania po porodzie. Poprzednio obwiązujące regulacje dawały bowiem moŜliwość wykorzystania przed porodem nawet całego nie wykorzystywano w ten sposób urlopu macierzyńskiego (lekarze raczej kierowali pracownice na zwolnienia lekarskie). Matka – obowiązkowo 8 lub 14 tygodni Pracownica – w zaleŜności od okoliczności – musi wykorzystać 8 lub 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. Urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni przysługuje pracownicy w sytuacji, gdy: urlopu macierzyńskiego. Choć w praktyce nowego, maksymalnego wymiaru 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski - po 17 czerwca 2013 r.
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: