Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 004079 18668483 na godz. na dobę w sumie
Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów - ebook/pdf
Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2281-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ta wyjątkowa publikacja w sposób jasny i przejrzysty przedstawia zasady udzielania urlopu uzupełniającego oraz wypłacania ekwiwalentu za urlop nauczycielom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarządzanie szkołą czerwiec – wrzesień 2013 Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Redakcja: Anna Trochimiuk Redaktor naczelna grupy czasopism: Aldona Kapica Menedżer Produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta Zespół Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Druk MDruk Skład i łamanie Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2281-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsul- tacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzial- ności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spistreści Spis treści I. URLOP UZUPEŁNIAJĄCY ..................................................................................... 9 1. Prawo do urlopu niewykorzystanego w czasie ferii ..................................... 9 1.1. Sytuacje uprawniające do urlopu uzupełniającego ............................... 9 1.2. Termin ustalenia wymiaru urlopu uzupełniającego .............................. 11 1.3. Sposób udzielania urlopu uzupełniającego ......................................... 11 1.4. Wykorzystanie urlopu jednorazowo lub w częściach ........................... 12 1.5. Termin wykorzystania urlopu uzupełniającego .................................... 12 1.6. Urlop uzupełniający po urlopie macierzyńskim ................................... 13 1.7. Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego ............................. 14 1.8. Grzywna za nieudzielenie urlopu ......................................................... 14 1.9. Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego ........................ 14 2. Planowane zmiany w przepisach dotyczących urlopu wypoczynkowego uzupełniającego ................................................................................... 19 3. Urlop uzupełniający w pytaniach i odpowiedziach .................................... 20 3.1. Urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym ...................................... 20 3.2. Za okres tymczasowego aresztowania urlop uzupełniający nie przysługuje ..................................................................................... 21 3.3. Urlop uzupełniający po urlopie wychowawczym ................................ 22 3.4. Urlopu uzupełniającego nie można udzielić w czasie wakacji ............. 23 3.5. Urlop uzupełniający za 2013 i 2014 rok ............................................... 25 II. EKWIWALENT ZA URLOP NAUCZYCIELA .......................................................... 27 1. Prawo do ekwiwalentu za urlop na podstawie Karty Nauczyciela ............. 27 1.1. Ustalenie wymiaru urlopu nauczyciela ................................................ 28 1.2. Ekwiwalent zamiast urlopu – to niezgodne z prawem ........................ 28 nauczycieli ................................................................................................... 16 2.1. 47 dni roboczych urlopu ...................................................................... 17 2.2. Urlop zgodnie z planem urlopów, lecz bez urlopu na żądanie ............. 17 2.3. Urlop także w dni wolne od zajęć dydaktycznych ................................ 17 2.4. W czasie wakacji – albo urlop, albo praca ........................................... 18 2.5. Proporcjonalny wymiar urlopu do okresu przepracowanego .............. 18 2.6. Szerszy katalog nieobecności uprawniających do urlopu 3 Urlopuzupełniającyiekwiwalentzaurlopnauczyciela 1.3. Wykorzystanie urlopu w trakcie kolejnej umowy o pracę ................... 28 1.4. Zastosowanie Kodeksu pracy w placówkach feryjnych i nieferyjnych ... 29 1.5. Termin wypłaty ekwiwalentu ............................................................... 30 1.6. Informacja o wypłaconym ekwiwalencie w świadectwie pracy .......... 30 2. Prawo do ekwiwalentu za urlop w placówkach feryjnych ......................... 32 2.1. Nabycie prawa do pierwszego urlopu ................................................. 32 2.2. Zatrudnienie na czas nieokreślony ...................................................... 33 2.3. Zatrudnienie na okres prowadzenia zajęć ........................................... 33 2.4. Zatrudnienie na okres krótszy niż 10 miesięcy .................................... 34 2.5. Wymiar urlopu bez względu na wymiar etatu ..................................... 35 2.6. Nie każdy zwolniony pracownik otrzyma ekwiwalent ......................... 36 2.7. Ekwiwalent za urlop uzupełniający ...................................................... 37 2.8. Umowa o pracę obejmująca część ferii, by nauczyciel mógł wykorzystać urlop ................................................................................ 38 2.9. Umowa o pracę do końca zajęć lub do 30 czerwca – zagrożenia ......... 38 2.10. Procedura ustalania wymiaru urlopu, za który należy wypłacić 3. Prawo do ekwiwalentu za urlop nauczyciela szkoły feryjnej w pytaniach i odpowiedziach ..................................................................... 41 3.1. Pierwsza praca w szkole a prawo do ekwiwalentu .............................. 41 3.2. Ekwiwalent za urlop po stanie nieczynnym ......................................... 42 3.3. Raz 5,6 dnia, a raz 4,6 dnia urlopu za miesiąc pracy ........................... 44 3.4. Ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego przez część 3.5. Zmiana miejsca pracy w trakcie roku – zatrudnienie do końca 3.6. Zmiana miejsca pracy w trakcie roku – zatrudnienie trwa w kolejnym roku .................................................................................. 48 3.7. Dwie umowy o pracę w jednej szkole to prawo do dwóch urlopów ......... 49 3.8. Prawo do urlopu przy zatrudnieniu w dwóch szkołach ....................... 50 3.9. Wykorzystanie urlopu w trakcie kolejnej umowy o pracę w szkole .... 50 3.10. Łączny wymiar urlopu w ciągu roku kalendarzowego ......................... 52 miesiąca .............................................................................................. 46 roku kalendarzowego .......................................................................... 47 ekwiwalent – szkoła feryjna ................................................................. 39 4 Spistreści ekwiwalent – szkoła nieferyjna ............................................................ 58 4. Prawo do ekwiwalentu za urlop w placówkach nieferyjnych .................... 54 4.1. Zmiana pracodawcy w trakcie roku ..................................................... 56 4.2. Zmiana pracodawcy w trakcie miesiąca .............................................. 57 4.3. Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca .......................................... 57 4.4. Procedura ustalania wymiaru urlopu, za który należy wypłacić 5. Ekwiwalent za urlop w placówkach nieferyjnych w pytaniach i odpowiedziach .......................................................................................... 59 5.1. Wymiar urlopu w pierwszym roku pracy ............................................ 60 5.2. Ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo ......... 61 5.3. Wymiar urlopu w oddziale przedszkolnym .......................................... 62 5.4. Po przejściu z przedszkola niepublicznego do samorządowego wyższy wymiar urlopu ......................................................................... 64 5.5. Wymiar urlopu po przejściu ze szkoły feryjnej do nieferyjnej ............. 64 6. Wysokość ekwiwalentu za urlop nauczyciela ............................................. 66 6.1. Ekwiwalent liczymy jak wynagrodzenie urlopowe .............................. 66 6.2. Składniki wynagrodzenia wliczane do ekwiwalentu ............................ 66 6.3. Stałe składniki wynagrodzenia ............................................................. 67 6.4. Dodatek funkcyjny ............................................................................... 68 6.5. Jednorazowy dodatek uzupełniający ................................................... 69 6.6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa .. 70 6.7. Pozostałe składniki wynagrodzenia .................................................... 72 7. Procedura obliczania wysokości ekwiwalentu za urlop ............................. 73 III. 30 NAJCZęśCIEJ POPEŁNIANYCh bŁędóW dOTYCZĄCYCh URLOPU UZUPEŁNIAJĄCEgO I EKWIWALENTU ZA URLOP NAUCZYCIELA ............. 77 5 WSTĘP Ferie zimowe i wakacje to czas, w którym nauczyciele szkół feryjnych powinni wykorzystać urlop wypoczynkowy. Niekiedy nie jest to możliwe w związku z różnymi okolicznościami, takimi jak: choroba, urlop macie- rzyński, urlop dla poratowania zdrowia czy urlop wychowawczy. Nie zawsze jednak niewykorzystanie urlopu w okresie ferii uprawni nauczyciela do urlopu uzupełniającego. W niniejszej broszurze przedstawiamy zasady, dzięki którym ustalenie prawa i wymiaru oraz udzielanie urlopu uzupeł- niającego nie będzie sprawiało żadnych trudności. Ponadto znajdziecie Państwo omówienie planowanych zmian w Karcie Nauczyciela dotyczą- cych urlopów wypoczynkowych w szkole, które mają obowiązywać już od 1 stycznia 2014 r. Jeżeli w związku z zakończeniem pracy nauczyciel nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo, należy wypłacić mu ekwiwalent za urlop. Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, za który należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, jest o tyle skomplikowane, że trzeba umiejętnie zastosować przepisy Karty Nauczyciela oraz powszech- nego prawa pracy. Obliczając wysokość ekwiwalentu, najwięcej trudności sprawia wliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W bro- szurze znajduje się praktyczna rada, która pomoże poprawnie uśrednić te godziny i wypłacić ekwiwalent w odpowiedniej wysokości. Obliczanie ekwiwalentu za urlop nauczyciela może być proste i przyjemne. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: