Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00429 005237 15187795 na godz. na dobę w sumie
Urlopy macierzyńskie - ebook/pdf
Urlopy macierzyńskie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 37
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-249-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Urlop macierzyński jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z którego wykorzystaniem przez pracownika wiążą się dla pracodawcy określone obowiązki. A do tego w ostatnim czasie w tej kwestii nastąpiły istotne zmiany w przepisach. Cześć z nich obowiązuje od 2009 r., a część wchodzi w życie w latach 2010 - 2014 r. Czy na pewno znasz je wszystkie?

Jeśli zastanawiasz się:

Skorzystaj z publikacji „Urlopy macierzyńskie”. Znajdziesz w niej odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących urlopów macierzyńskich z uwzględnieniem zmian przepisów wchodzących w życie w latach 2009-2014.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

URLOPY MACIERZYŃSKIE z uwzględnieniem zmian z uwzględnieniem zmian przepisów wchodzących przepisów wchodzących w życie w latach 2009–2014 w życie w latach 2009-2012 Urlopy macierzyńskie – z uwzględnieniem zmian przepisów wchodzących w życie w latach 2009–2014 Wydawca Katarzyna Sénat Konsultacja Agnieszka Różańska prawnik, specjalista prawa pracy Redakcja Grażyna Mazur Opracowanie okładki Monika Gajewska Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978-83-7677-249-3 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2010 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 Skład i łamanie: „Triograf” Dariusz Kołacz Drukarnia: Lotos WSTĘP Urlop macierzyński jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z którego wykorzystaniem przez pracownika wiążą się dla pracodawcy okre- ślone obowiązki. A do tego w ostatnim czasie w tej kwestii nastąpiły istotne zmiany w przepisach. Część z nich obowiązuje od 2009 r., a kolejne wchodzą w życie w latach 2010–2014. Czy na pewno znasz je wszystkie? Sprawdź, czy nie popełniasz błędów w zakresie udzielania pracownikom urlo- pów macierzyńskich. Dowiedz się, jakie uprawnienia ma pracownik, który przebywa na urlopie macierzyńskim, a jakie – gdy powraca z tego urlopu do pracy w Twojej firmie! Koniecznie przeczytaj: 3 Od kiedy rozpoczyna się urlop macierzyński? ....................................... 7 3 W jakich sytuacjach prawo do urlopu macierzyńskiego ma pracownik – ojciec dziecka? ............................................................... 25 3 Kiedy pracownica zatrudniona na czas określony ma prawo do urlopu macierzyńskiego? .................................................. 28 3 Czy w czasie urlopu macierzyńskiego można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę? ................................................................ 31 3 O czym pracodawca powinien pamiętać, gdy pracownik wraca z urlopu macierzyńskiego? ............................................................ 33 3 Kiedy pracodawca musi obowiązkowo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim? ......................... 33 Urlopy macierzyńskie – z uwzględnieniem zmian przepisów... 3 Kto ma prawo do urlopu macierzyńskiego? Rozdział 1 Urlop macierzyński przysługuje pracownicy w związku z urodzeniem dziecka. Oznacza to, że co do zasady ma do niego prawo kobieta, która rodzi dziecko w trakcie pozostawania w stosunku pracy, czyli będąc zatrudnioną na pod- stawie: 3 umowy o pracę, 3 powołania, 3 wyboru, 3 mianowania lub 3 spółdzielczej umowy o pracę. Nie mają tu znaczenia: 3 podstawa nawiązania stosunku pracy, 3 staż pracy, 3 wymiar etatu, 3 rodzaj zawartej umowy o pracę. Przykład Joanna R. podjęła swoją pierwszą pracę w spółce A. Umowa o pracę została za- warta na czas nieokreślony, na 1/2 etatu. Po miesiącu zatrudnienia okazało się, że pracownica jest w czwartym miesiącu ciąży, o czym zawiadomiła pracodawcę. Pracodawca poinformował pracownicę, że nie będzie miała prawa do urlopu macierzyńskiego, ponieważ ma zbyt krótki staż pracy oraz jest zatrudniona na niepełny etat. Pracodawca postąpił nieprawidłowo. Nie może pozbawić pracownicy prawa do urlopu macierzyńskiego. Urlop ten przysługuje bowiem z tytułu urodzenia dziecka przez kobietę pozostającą w zatrudnieniu. Pamiętaj, że odmowa udzielenia urlopu macierzyńskiego, w przypadku gdy pracownica ma do niego prawo, będzie stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Możesz za nie zostać ukarany grzywną. 4 Urlopy macierzyńskie – z uwzględnieniem zmian przepisów.... W wyjątkowych przypadkach urlop macierzyński może przysługiwać pracow- nikowi – ojcu wychowującemu dziecko (patrz  Rozdział 8). Urlop macierzyński w okresie zatrudnienia Rozdział 2 Urlop macierzyński jest nierozerwalnie związany z faktem bycia pracowni- kiem. Jeżeli kobieta nie pozostaje w stosunku pracy, nie przysługuje jej urlop macierzyński. Przykład Elżbieta Z. urodziła pierwszego syna 13 października. W tym cza- sie miała zawartą umowę o pracę z pracodawcą S. na czas określony (od 1 stycznia do 31 października). Pracodawca udzielił jej (na jej wniosek) 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem, a po porodzie udzie- lił tego urlopu jedynie do 31 października. Tymczasem Elżbieta Z. sądzi- ła, że urlop macierzyński będzie miała udzielony w wymiarze tylu tygo- dni, ile zgodnie z przepisami prawa pracy przypada na jedno urodzone dziecko. Pracodawca prawidłowo udzielił pracownicy urlopu macierzyńskiego. Pra- cownica ma bowiem prawo do tego urlopu jedynie w okresie trwania umowy o pracę. Pamiętaj też, że urlop macierzyński powinien być wykorzystany w naturze. Jest to uprawnienie, którego pracownica nie może się zrzec, poza określonymi wyraźnie przypadkami. Przykład 1 Pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu macierzyń- skiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela Urlopy macierzyńskie – z uwzględnieniem zmian przepisów... 5 się jednak pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Przykład 2 Katarzyna S. po wykorzystaniu po porodzie 10 tygodni urlopu macierzyńskiego zgłosiła pracodawcy chęć powrotu do pracy. Pracodawca wprawdzie chciałby przyjąć do pracy tę pracownicę już po 10 tygodniach po porodzie, ponieważ jest bardzo dobrym pracownikiem z dużym doświadczeniem i wiedzą. Jednak w związku z obowiązującymi przepisami odmówił podwładnej. Pracodawca postąpił prawidłowo. Pracownica nie wykorzystała bo- wiem po porodzie wymaganych co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyń- skiego. Przykład 3 Sara P. urodziła dziecko 1 sierpnia. Zgłosiła pracodawcy, że po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego chce powrócić do pracy. Pracodawca zażądał wówczas zaświadczenia pracodawcy zatrudniającego pracownika – ojca dziecka, że pracownik ten wykorzysta pozostałą część urlopu macierzyńskiego. Pracownica oświadczyła jednak, że jej mąż – ojciec dziecka nie zamierza korzystać z urlopu macierzyńskiego, a ona i tak chce zrezygnować z pozostałej części. Pracodawca nie wyraził zgody na rezygnację przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego. Pracodawca postąpił prawidłowo. W opisanej sytuacji rezygnacja z urlopu macierzyńskiego mogłaby nastąpić, jedynie pod warunkiem że pracownik – ojciec dziecka wychowujący dziecko wykorzystałby pozostałą część urlopu. Warunek ten nie został jednak spełniony. Pamiętaj też, że w okresie urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wezwać pracownicy do świadczenia pracy. 6 Urlopy macierzyńskie – z uwzględnieniem zmian przepisów.... BBP 581 GMA01 ISBN 978-83-7677-249-3 ISBN 978-83-7677-088-8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlopy macierzyńskie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: