Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 004179 15207524 na godz. na dobę w sumie
Urlopy wypoczynkowe 2011 - ebook/pdf
Urlopy wypoczynkowe 2011 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-205-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy to na Twojej głowie spoczywa cała ta papierkowa robota związana z obliczaniem wymiaru urlopów, przeliczaniem roboczych dni na godziny? A przecież oprócz tego masz mnóstwo innych równie ważnych spraw!

Zapoznaj się z praktycznym raportem „Urlopy wypoczynkowe 2011” i przekonaj się, z jaką łatwością rozliczysz urlop wypoczynkowy każdego pracownika w Twojej firmie. I to bez względu na jego czas pracy, stanowisko i wymiar zatrudnienia!

Sprawdź, jakich danych potrzebujesz, by prawidłowo ustalić wymiar urlopu. Zapoznaj się z przykładami obliczania wysokości wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop. Przeczytaj, kiedy pracownik ma prawo do pierwszego urlopu i jak długo musi pracować, by złożyć wniosek o kolejny urlop – w pełnym wymiarze. Dowiedz się, dlaczego pracodawcy bardziej opłaca się sporządzić plan urlopów wypoczynkowych niż za każdym razem ustalać termin urlopu indywidualnie z pracownikiem oraz w jakim przypadku pracodawca musi zgodzić się na przesunięcie terminu urlopu.

Jeżeli zastanawiasz się:

Nie zwlekaj! Zapoznaj się z raportem „Urlopy wypoczynkowe 2011” i przekonaj się, jak łatwo znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wszystko w jednym miejscu!

W raporcie „Urlopy wypoczynkowe 2011” znajdziesz starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki, porady i metody obliczeniowe. Wszystko w jednym miejscu, łatwo dostępne, całościowo ogarniające tematykę rozliczania urlopów.

Aby ułatwić Ci wyliczanie urlopów, określanie terminu nabycia przez pracowników prawa do urlopu oraz jego wymiaru, planowanie urlopów w Twojej firmie i w końcu udzielanie urlopów pracownikom, zawarliśmy w raporcie liczne przykłady z życia wzięte, opisujące wątpliwe sytuacje, wskazując na podstawy prawne dotyczące danej sytuacji. Wyróżniliśmy informacje, które powinieneś zapamiętać, oraz wyodrębniliśmy te, które są najważniejsze. W raporcie „Urlopy wypoczynkowe 2011” znajdziesz też praktyczne metody obliczeniowe, zobrazowane na przykładach, abyś nie musiał obawiać się, że popełnisz błąd podczas wyliczania urlopu dla pracowników czy obliczając wartość ekwiwalentu urlopowego.

Doradzają Ci specjaliści

Selekcja materiału oraz sposób jego prezentacji zostały dokonane pod staranną opieką specjalistów-praktyków, którzy kiedyś, tak jak Ty dziś, borykali się z całym tym urlopowym zamieszaniem. Dlatego doskonale wiedzą, jakie kwestie sprawiają Ci największe problemy oraz które przepisy prawa pracy są najtrudniejsze w interpretacji. Właśnie dlatego możesz być pewien, że prezentowane w raporcie „Urlopy wypoczynkowe 2011” porady, opracowania i komentarze, wyliczenia i z życia wzięte przykłady pozwolą Ci bezbłędnie obliczyć każdy wymiar urlopu! W dodatku dużo szybciej niż dotychczas!

Jeśli zastanawiasz się, jak sprawnie, bezbłędnie i bezstresowo rozliczyć urlopy pracowników...

Nie zwlekaj!

...zapoznaj się ze starannie zebranymi i wyselekcjonowanymi informacjami, wskazówkami, poradami i metodami obliczeniowymi, dzięki którym z łatwością rozliczysz urlop wypoczynkowy każdego pracownika w Twojej firmie w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARZĄDZANIE PERSONELEM PRAKTYCZNY INFORMATOR URLOPY wypoczynkowe 2011 PRZYKŁADY • WNIOSKI • WYJAŚNIENIA Rozliczaj urlopy pracowników sprawnie, bezbłędnie i bezstresowo! wzory dokumentów urlopowych praktyczne przykłady wzory • listy kontrolne • podstawa prawna w w w. K a d r y O n l i n e. p l Praktyczny informator „Urlopy wypoczynkowe 2011” – starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki, porady i metody obliczeniowe. Wszystko w jednym tomie, łatwo dost(cid:266)pne, cało(cid:286)ciowo ogarniaj(cid:261)ce tematyk(cid:266) rozliczania urlopów. Wzoru dokumentów urlopowych z obja(cid:286)nieniami, jak je wypełniać. Praktyczne przykłady. Redaktor merytoryczny Iwona Jaroszewska-Ignatowska – radca prawny specjalizuj(cid:261)cy si(cid:266) w prawie pracy Redaktor Anna Makarczuk Kierownik Centrum Wydawniczego Personel Beata Rudnicka Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-205-5 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2011 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład, łamanie, przygotowanie publikacji do wersji elektronicznej Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71 S P I S T R E Ś C I Praktyczny informator „Urlopy wypoczynkowe 2011” został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. Praktyczny informator „Urlopy wypoczynkowe 2011” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w informatorze „Urlopy wypoczynkowe 2011” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Za- kaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem si(cid:266) na (cid:296)ródło. Niniejszy informator został przygotowany z zachowaniem najwy(cid:298)szej staranno(cid:286)ci i wykorzystaniem wysokich kwaliikacji, wiedzy i do(cid:286)wiadczenia. Zaproponowane w informatorze „Urlopy wypoczynkowe 2011” wskazówki, porady i interpretacje dotycz(cid:261) sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku mo(cid:298)e wymagać dodatkowych, pogł(cid:266)bionych konsultacji. Publikowane rozwi(cid:261)zania nie mog(cid:261) być traktowane jako oicjalne stanowisko organów i urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych. W zwi(cid:261)zku z powy(cid:298)szym redakcja nie mo(cid:298)e ponosić odpowiedzialno(cid:286)ci prawnej za zastosowanie zawartych w informatorze „Urlopy wypoczynkowe 2011” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przy- padków. URLOPY WYPOCZYNKOWE 2011 Spis treści Nabycie prawa do urlopu Czy pracownik ma prawo do urlopu? Pierwszy urlop pracownika Urlop już po miesiącu pracy Jak liczysz miesiąc pracy? Niepełny miesiąc pracy Miesiąc zatrudnienia czy miesiąc faktycznej pracy? Pierwszy urlop a umowa zlecenia albo własna działalność Urlop – nagroda za każdy miesiąc pracy Kolejny urlop Urlop na żądanie Kto może skorzystać z urlopu na żądanie? Czy jest to dodatkowy urlop? Udzielanie urlopu na żądanie Niewykorzystany urlop na żądanie Wyliczanie urlopu Wymiar urlopu Okresy nauki wliczane do stażu pracy a wymiar urlopu Inne okresy wliczane do stażu pracy, które wpływają na wymiar urlopu Wliczanie okresów równoległego zatrudnienia Wymiar pierwszego urlopu Zaokrąglać czy nie? Wymiar urlopu na żądanie Urlop proporcjonalny Niższy wymiar urlopu Zmiana pracodawcy Urlop u nowego pracodawcy Terminowa umowa o pracę Przejście na rentę lub emeryturę Urlop w okresie wypowiedzenia Urlop proporcjonalny w czasie trwania zatrudnienia S P I S T R E Ś C I 4 4 4 4 4 6 7 8 9 10 11 11 11 13 13 14 14 14 16 17 18 18 20 21 21 21 22 22 22 22 23 1 www.KadryOnline.pl URLOPY WYPOCZYNKOWE 2011 Ustalanie urlopu proporcjonalnego Urlop przy niepełnym etacie Przeliczanie urlopu na godziny Urlop a zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego Urlop pracowników niepełnosprawnych Urlop pracowników sezonowych Wynagrodzenie urlopowe Podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego 24 26 26 27 29 30 31 31 31 Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki do wynagrodzenia 31 Świadczenia nie wliczane do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego 32 Premie regulaminowe 33 33 Nagrody 34 Premie uznaniowe Zlikwidowane składniki wynagrodzenia 34 35 Składniki wynagrodzenia w stawce miesięcznej w stałej wysokości 35 Wynagrodzenie w zmiennej wysokości Znaczne wahanie zmiennych składników wynagrodzenia 36 37 Zmiany w składnikach wynagrodzenia 38 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 Składniki wynagrodzenia a wysokość ekwiwalentu Ekwiwalent za 1 dzień urlopu Ekwiwalent za niewykorzystany urlop Urlop w wymiarze godzinowym a ekwiwalent Ekwiwalent za zaległy urlop Zasada proporcjonalności Bez ekwiwalentu Przeniesienie urlopu do innego pracodawcy Przedawnienie roszczenia o urlop Obliczanie wysokości wynagrodzenia urlopowego Obliczanie wynagrodzenia wieloskładnikowego Ekwiwalent urlopowy w 2010 r. S P I S T R E Ś C I Planowanie urlopu Tworzenie planu urlopów Kiedy plan? Urlopy bez planu Jak tworzyć plan – jaki urlop uwzględnić? Co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku Podanie planu do wiadomości pracowników Termin opracowania planu Plan urlopów wypoczynkowych – wzór 44 44 44 44 45 46 46 47 49 2 www.KadryOnline.pl URLOPY WYPOCZYNKOWE 2011 Udzielanie urlopu Urlop udzielany w godzinach i na dni pracy Urlop na część dnia pracy Urlop na część dnia pracy pracowników niepełnosprawnych Urlop pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy Urlop w terminie zgodnym z planem urlopów Kiedy można przesunąć urlop na inny termin? Przesunięcie urlopu na wniosek pracownika Przesunięcie urlopu z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy Przesunięcie terminu urlopu a zwrot kosztów poniesionych już przez pracownika Przesunięcie urlopu z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika Urlop w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo Urlop zaległy Przedawnienie roszczenia o urlop Wzory dokumentów urlopowych Wniosek o urlop wypoczynkowy Wniosek o urlop na żądanie Informacja o skorzystaniu z urlopu na żądanie Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego udzielonego na dłużej niż 3 miesiące Wniosek o urlop okolicznościowy Świadectwo pracy – jak wypełnia się część dotyczącą urlopów Podstawa prawna Dział siódmy Kodeksu pracy – urlopy pracownicze: art. 152–175 kp Rozporządzenie urlopowe 52 52 54 55 56 57 58 58 58 59 60 60 60 61 62 62 65 68 71 74 77 80 83 86 90 90 97 S P I S T R E Ś C I 3 www.KadryOnline.pl URLOPY WYPOCZYNKOWE 2011 NABYCIE PRAWA DO URLOPU Czy pracownik ma prawo do urlopu? Pierwszy urlop pracownika Urlop już po miesiącu pracy Pracownik podejmuj(cid:261)cy zatrudnienie po raz pierwszy nie musi ju(cid:298) przepracowywać roku, by nabyć prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik, który rozpoczyna swoj(cid:261) pierwsz(cid:261) prac(cid:266) w ramach stosunku pracy (tj. na podsta- wie: umowy o prac(cid:266), mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o prac(cid:266)), nabywa prawo do urlopu (tzw. Urlopu ułamkowego) z upływem ka(cid:298)dego miesi(cid:261)ca pracy (art. 153 kp). Jak liczysz miesiąc pracy? Przy ustalaniu miesi(cid:261)ca pracy nie kierujesz si(cid:266) liczb(cid:261) dni. Nie mo(cid:298)esz przyj(cid:261)ć, (cid:298)e pracownik nabywa prawo do urlopu z upływem 30 dni. Sposób liczenia terminów okre(cid:286)lonych w art. 112 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do okresów, od których zale(cid:298)y nabycie uprawnie(cid:276) pra- cowniczych (wyrok SN z 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96, OSNAP z 1997 r. nr 17, poz. 310). Miesi(cid:266)czny okres pracy liczysz w sposób, który wskazuje tabela 1. Tabela 1 Data nabycia prawa do pierwszego urlopu, w sytuacji gdy data rozpocz(cid:266)cia pracy wpisana w umowie o prac(cid:266) pokrywa si(cid:266) z pierwszym dniem miesi(cid:261)ca kalendarzowego Data rozpocz(cid:266)cia pracy Data nabycia prawa do urlopu 1 stycznia 1 lutego 1 marca 1 kwietnia 1 maja 1 czerwca 1 lipca 31 stycznia 28 lub 29 lutego 31 marca 30 kwietnia 31 maja 30 czerwca 31 lipca N a b Y C I E P R a w a d O U R L O P U 4 www.KadryOnline.pl URLOPY WYPOCZYNKOWE 2011 Data rozpocz(cid:266)cia pracy Data nabycia prawa do urlopu 1 sierpnia 1 wrze(cid:286)nia 1 pa(cid:296)dziernika 1 listopada 1 grudnia 31 sierpnia 30 wrze(cid:286)nia 31 pa(cid:296)dziernika 30 listopada 31 grudnia Zwykle miesi(cid:261)c pracy pokrywa si(cid:266) z miesi(cid:261)cem kalendarzowym (tak jak wskazuje tabela 1). Czasami jednak jest tak, (cid:298)e pracownik zostaje zatrudniony z innym dniem ni(cid:298) pierwszy dzie(cid:276) miesi(cid:261)ca, np. 7 lutego. W takiej sytuacji pracownik nabywa prawo do urlopu z upływem mie- si(cid:261)ca pracy, tj. w nast(cid:266)pnym miesi(cid:261)cu kalendarzowym w dniu bezpo(cid:286)rednio poprzedzaj(cid:261)cym dzie(cid:276), który nazw(cid:261) lub dat(cid:261) odpowiada dniowi, w którym rozpocz(cid:266)to liczenie okresu (mie- si(cid:261)ca). A zatem w przypadku gdy zatrudniasz pracownika od 7 lutego, prawo do pierwszego urlopu nabywa on 6 marca. Nie liczysz wi(cid:266)c, czy pracownik przepracował dokładnie 30 dni. Niekiedy przepracuje ich wi(cid:266)cej, a niekiedy mniej. PRZYKŁAD Maria Z. rozpocz(cid:266)ła swoj(cid:261) pierwsz(cid:261) w (cid:298)yciu prac(cid:266) 1 maja. Prawo do urlopu nabyła z upływem miesi(cid:261)ca pracy, czyli 31 maja. Gdyby została zatrudniona np. 14 maja, prawo do urlopu nabyłaby 13 czerwca. Gdyby za(cid:286) została zatrudniona 1 lutego, prawo do pierwszego urlopu nabyłaby 28 lub 29 lutego. Nie ma wi(cid:266)c tutaj znaczenia, ile dni liczy poszczególny miesi(cid:261)c kalendarzowy. Pracownik został zatrudniony 12 maja (jest to data rozpocz(cid:266)cia pracy okre(cid:286)lona w umowie o prac(cid:266)).  12 maja . .............................. 11 czerwca .................................................. (o(cid:286) czasu)  Pracownik nabywa prawo do urlo- pu z upływem 11 czerwca. 5 www.KadryOnline.pl URLOPY WYPOCZYNKOWE 2011 Niepełny miesiąc pracy Ustalaj(cid:261)c prawo pracownika do pierwszego urlopu, w pewnym przypadku liczysz jednak liczb(cid:266) dni faktycznie przepracowanych przez pracownika. Jest tak wtedy, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesi(cid:261)ca u jednego pracodawcy, a nast(cid:266)pnie zawarł kolejn(cid:261) umow(cid:266). PRZYKŁAD Anna D. po zdaniu matury rozpocz(cid:266)ła swoj(cid:261) pierwsz(cid:261) w (cid:298)yciu prac(cid:266) na podstawie umowy na okres próbny, na dwa tygodnie. Po zako(cid:276)czeniu dwutygodniowego okresu próbnego pracodawca nie zdecydował si(cid:266) na dalsze zatrudnianie Anny D. Pracownica nie nabyła wi(cid:266)c u niego prawa do urlopu wypoczynkowego, poniewa(cid:298) nie przepraco- wała miesi(cid:261)ca. Po prawie trzymiesi(cid:266)cznej przerwie w zatrudnieniu Anna D. znalazła inn(cid:261) prac(cid:266) i zawarła kolejn(cid:261) umow(cid:266) z pracodawc(cid:261). Jej nowy pracodawca twierdzi, (cid:298)e Anna D. musi przepracować u niego pełny miesi(cid:261)c, aby nabyć prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie ma racji. Anna D. nabywa prawo do urlopu w 16. dniu swojej nowej pracy, poniewa(cid:298) w tym samym roku kalendarzowym, w którym rozpocz(cid:266)ła prac(cid:266) po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej, przepracowała ju(cid:298) 14 dni. A wi(cid:266)c ten okres nale(cid:298)y zaliczyć jej jako okres pracy i po zsumowaniu do 30 dni uznać, (cid:298)e z upływem tego dnia pracownica nabywa prawo do urlopu. ZAPAMIĘTAJ! Miesi(cid:266)czny termin, z upływem którego pracownik nabywa prawo do pierwszego w (cid:298)yciu zawodowym urlopu wypoczynkowego, zaczynasz liczyć od dnia rozpocz(cid:266)cia pracy okre- (cid:286)lonego w umowie o prac(cid:266), a nie od dnia, w którym została podpisana z pracownikiem umowa o prac(cid:266). Tylko w przypadku gdy data rozpocz(cid:266)cia pracy nie została wskazana w umowie (co jest nieprawidłowe!), miesi(cid:266)czny termin liczysz od daty zawarcia umowy. Je(cid:286)li pracownik nie mo(cid:298)e skorzystać z urlopu z upływem miesi(cid:261)ca pracy dlatego, (cid:298)e jego umowa si(cid:266) rozwi(cid:261)zuje, nale(cid:298)y wypłacić mu ekwiwalent. UwaGa! Warunkiem nabycia przez pracownika prawa do urlopu jest przepracowanie miesi(cid:261)ca (pierwszy urlop pracownik nabywa po miesi(cid:261)cu pracy). Dlatego pracownik, który w pierw- szej pracy pracował krócej ni(cid:298) miesi(cid:261)c, nie ma prawa do urlopu (nie przysługuje mu ani urlop w naturze, ani ekwiwalent). 6 www.KadryOnline.pl URLOPY WYPOCZYNKOWE 2011 PRZYKŁAD 1 Pracownik zostaje zatrudniony na trzytygodniowy okres próbny. Gdy umowa rozwi(cid:261)- (cid:298)e si(cid:266) po tym terminie, pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu, poniewa(cid:298) pracownikowi temu nie przysługuje prawo do urlopu (pracownik nie prze- pracował miesi(cid:261)ca). PRZYKŁAD 2 Pracownik zostaje zatrudniony 14 grudnia 2010 r. na trzymiesi(cid:266)czny okres próbny. Nie nabywa prawa do pierwszego urlopu, poniewa(cid:298) do ko(cid:276)ca 2010 r. nie upływa mu mie- si(cid:261)c pracy. Od 1 stycznia 2011 r. pracownikowi przysługuje urlop w pełnym wymiarze. PRZYKŁAD 3 Pracownik zostaje zatrudniony po raz pierwszy 5 pa(cid:296)dziernika 2010 r. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa 4 listopada 2010 r. w wy- miarze 1/12 i nast(cid:266)pnie – 4 grudnia 2010 r. w wymiarze 1/12. Za okres od 5 grudnia do 31 grudnia 2010 r. pracownik nie nabywa prawa do urlopu, poniewa(cid:298) nie przepra- cowuje pełnego miesi(cid:261)ca. Od 1 stycznia 2011 r. pracownikowi przysługuje prawo do kolejnego urlopu – w pełnym wymiarze 20 dni. Miesiąc zatrudnienia czy miesiąc faktycznej pracy? Aby pracownik nabył prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego, nie musi faktycznie wykonywać pracy przez miesi(cid:261)c. Wystarczy, (cid:298)e pozostaje przez miesi(cid:261)c w zatrudnieniu na podstawie: umowy o prac(cid:266), powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o prac(cid:266). ZAPAMIĘTAJ! Pracownik nabywa prawo do urlopu z upływem miesi(cid:261)ca zatrudnienia nawet wtedy, gdy korzysta: – ze zwolnienia lekarskiego, – z urlopu okoliczno(cid:286)ciowego, – z urlopu wypoczynkowego za wcze(cid:286)niejsze miesi(cid:261)ce pracy, – z dwóch dni wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z tytułu wy- chowywania dziecka do lat 14. www.KadryOnline.pl 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlopy wypoczynkowe 2011
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: