Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
04469 012669 20909332 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3437-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Publikacja zawiera komentarz do ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Komentowana ustawa jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia zmian, zarówno w zakresie zasad organizacji systemu ochrony zdrowia, jak i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie zawodowe Autorki w Departamencie Organizacyjno-Prawnym Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych publikacja pozwala:

Komentarz prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących:

Publikacja zawiera również komentarz do najnowszych zmian dotyczących:

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla: adwokatów, radców prawnych, urzędników, dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, pracowników organów założycielskich odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o działalności leczniczej Polecamy nasze najnowsze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: M. Grabowski USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH T. Ostrowski USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI GOSPODAR- CZYCH I WYMIANIE DANYCH GOSPODARCZYCH M. Pawełczyk, P. Sokal USTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA BUDOW- NICTWA MIESZKANIOWEGO A. Kopeć, M. Chruściak, M. Szakun, M. Kłoda, G. Kott, T. Ostrowski USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM. REKOMENDACJE INTERPRETACYJNE PODSTAWOWYCH REGULACJI R. Strzelczyk OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO L. Ogiegło, Ł. Chmielniak, R. Blicharz, M. Tarnawski, L. Wilk, P. Ślęzak USTAWA O WYROBACH MEDYCZNYCH M. Rojewski, M. Szuchnik USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA. USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDRO- WOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. USTAWA „REFUNDACYJNA”. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ www.księgarnia.beck.pl Ustawa o działalności leczniczej Komentarz Joanna Nowak-Kubiak WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2012 Redakcja: Wioleta Beczek Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3436-3 ISBN e-book 978-83-255-3437-0 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Art. 1. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Art. 2. Definicja pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 3. Działalność lecznicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Art. 4. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Art. 5. Działalność lecznicza – formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Art. 6. Działalność lecznicza – formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 7. Samodzielne publiczne ZOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Art. 8. Rodzaje działalności leczniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Art. 9. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne . . . . 168 Art. 10. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne . . . . . . . . . . . . 169 Art. 11. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne . . . . . . . . . . . . . 169 Art. 12. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne . . . . 169 Art. 13. Inna działalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 14. Informacja o zakresie i rodzajach udzielanych świad- czeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Art. 15. Niedopuszczalność odmowy świadczenia . . . . . . . . . . 183 Art. 16. Działalność lecznicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Art. 17. Podmiot leczniczy; warunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Art. 18. Warunki dla lekarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Art. 19. Warunki dla pielęgniarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Art. 20. Miejsce wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Art. 21. Wolontariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Art. 22. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń . . . . . . . . . . . 208 Art. 23. Stosowanie regulaminu organizacyjnego . . . . . . . . . . . 209 Art. 24. Zawartość regulaminu organizacyjnego . . . . . . . . . . . . 211 Art. 25. Umowa ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Art. 26. Zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych . . . 221 V Spis treści Art. 27. Umowa o udzielenie zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Dział II. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych . . . . . 231 Rozdział 1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne . . . . . . 231 Art. 28. Powiadomienie najbliższych; przechowywanie zwłok . 231 Art. 29. Wypis pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 30. Koszt transportu sanitarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 31. Sekcja zwłok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Art. 32. Sekcja zwłok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 33. Odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 34. Zaprzestanie działalności leczniczej . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 35. Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej . . . . . . . . 246 Art. 36. Oznakowanie identyfikacyjne pracowników . . . . . . . . . 248 Rozdział 2. Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji . . . . . . . . . 249 Art. 37. Wyłączenie stsosowania ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 38. Nałożenie obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Art. 39. (uchylono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Art. 40. Zakres wykonywania świadczeń jednostek podległych 253 Art. 41. Podejmowanie uchwał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Rozdział 3. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami . . . . . 255 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Art. 42. Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Art. 43. Pozbawienie mienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Art. 44. Świadczenia bezpłatne i odpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Art. 45. Świadczenia bezpłatne i odpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Art. 46. Odpowiedzialność za zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Art. 47. Kierownik podmiotu leczniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Art. 48. Rada społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Art. 49. Konkurs na najwyższe stanowiska . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Art. 50. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek . . . . . . . . . 277 Oddział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej . . . . . 279 Art. 51. Gospodarka finansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Art. 52. Koszty działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Art. 53. Plan finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Art. 54. Majątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Art. 55. Uzyskanie środków finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Art. 56. Wartość majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Art. 57. Fundusz zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Art. 58. Decyzja o podziale zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 VI Spis treści Art. 59. Ujemny wynik finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Art. 60. Likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Art. 61. Likwidacja – zobowiązania i należności . . . . . . . . . . . . 289 Art. 62. Nagrody jubileuszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Art. 63. Odprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Art. 64. Nagrody jubileuszowe, odprawy – regulacja . . . . . . . . 291 Art. 65. Dodatek za wysługę lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Art. 66. Połączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Art. 67. Połączenie – wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Art. 68. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Art. 69. Przekształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Art. 70. Wskaźnik zadłużenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Art. 71. Wskaźnik zadłużenia – obliczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Art. 72. Wartość wskaźnika zadłużenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Art. 73. Przekształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Art. 74. Porozumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Art. 75. Organ dokonujący przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Art. 76. Kwestionariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Art. 77. Akt przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Art. 78. Akt przekształcenia – zawartość . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Art. 79. Zastąpienie czynności określonych w Kodeksie spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Art. 80. Dzień przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Art. 81. Dzień przekształcenia – pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . 304 Art. 82. Określenie wartości rynkowej nierucho mości . . . . . . . . 304 Oddział 3. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej . . . . . 326 Art. 83. Tworzenie, przekształcenie i likwidacja – formy . . . . . 326 Art. 84. Utworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Art. 85. Przekształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Art. 86. Gospodarka finansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 87. Likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Art. 88. Wynagrodzenie pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Rozdział 4. Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Art. 89. Umowa o udostępnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Art. 90. Środki finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Art. 91. Kierownictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Art. 92. Zatrudnienie nauczycieli akademickich . . . . . . . . . . . . 339 VII Spis treści Dział III. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych . . . 341 Art . 93 . Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Art . 94 . Stosowanie rozkładów czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Art . 95 . Dyżur medyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Art . 96 . Zatrudnienie przekraczające 48 godzin tygodniowo opt-out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Art . 97 . Prawo do nieprzerwanego odpoczynku . . . . . . . . . . . . . 350 Art . 98 . Pozostawanie w gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Art . 99 . Dodatek za pracę w porze nocnej i święta . . . . . . . . . . . 352 Dział IV. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Art . 100 . Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Art . 101 . Wniosek o wpis – zawartość dla lekarza . . . . . . . . . . . 356 Art . 102 . Wniosek o wpis – zawartość dla pielęgniarki . . . . . . . 362 Art . 103 . Obowiązek uzyskania wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Art . 104 . Termin dokonania wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Art . 105 . Opłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Art . 106 . Organ prowadzący rejestr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Art . 107 . Zgłaszanie zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Art . 108 . Odmowa wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Art . 109 . Dokonanie zmiany wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Art . 110 . Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania admini- stracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Art . 111 . Uprawnienie do kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Art . 112 . Protokół z czynności kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Art . 113 . Stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospo- darczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Dział V. Zasady przekazywania środków publicznych podmio- tom wykonującym działalność leczniczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Art . 114 . Środki publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Art . 115 . Środki finansowe na podstawie umowy . . . . . . . . . . . 398 Art . 116 . Wymogi formalne umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Art . 117 . Stosowanie przepisów o finansach publicznych . . . . . 405 Dział VI. Kontrola i nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Art . 118 . Zakres kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Art . 119 . Uprawnienia kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Art . 120 . Informacja o wynikach kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Art . 121 . Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Art . 122 . Upoważnienie kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 VIII Spis treści Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . 419 Art . 123–189 . (pominięto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Dział VIII. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe . . . . 419 Art . 190 . Przekształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Art . 191 . Umorzenie zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Art . 192 . Umorzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Art . 193 . Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań . . . . . . . . . 422 Art . 194 . Należności z tytułu zobowiązań podatkowych . . . . . . 422 Art . 195 . Wydanie decyzji o umorzeniu zobowiązań . . . . . . . . . 423 Art . 196 . Dotacja celowa z budżetu państwa . . . . . . . . . . . . . . . 430 Art . 197 . Warunki uzyskania dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Art . 198 . Wniosek o udzielenie dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Art . 199 . Sposób udzielenia dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Art . 200 . Umowa o dotacji celowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Art . 201 . Przeznaczenie dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Art . 202 . Dotacja niewykorzystana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Art . 203 . Łączna kwota dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Art . 204 . Sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Art . 205 . Przedsiębiorstwa lecznicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Art . 206 . Dostosowanie działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Art . 207 . Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń . . . . . . . . . . . . 441 Art . 208 . Rejestry praktyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Art . 209 . Uzyskanie tytułu specjalisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Art . 210 . Pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Art . 211 . Umowy o udzielenie zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Art . 212 . Stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Art . 213 . Uzyskane uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Art . 214 . Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Art . 215 . Rozliczanie środków z dopłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Art . 216 . Zmiana formy organizacyjno-prawnej . . . . . . . . . . . . 446 Art . 217 . Rejestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Art . 218 . Doprecyzowanie pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Art . 219 . Przepisy przechodnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Art . 220 . Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Art . 221 . Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 IX Przedmowa Oddajemy w Państwa ręce jedno z pierwszych na polskim rynku wy- dawniczym opracowań do ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), w którym w sposób dogłębny i prak- tyczny omówiono nowe zasady funkcjonowania podmiotów wykonują- cych działalność leczniczą. Ze względu na znajomość przebiegu procesu legislacyjnego, w którym autorka brała udział, w komentarzu można od- naleźć cele, na które wskazywał projektodawca proponując poszczególne rozwiązania legislacyjne. Komentarz skierowany jest do osób zarządzających podmiotami leczni- czymi i podmiotami tworzącymi w tym, w szczególności, w jednostkach samorządu terytorialnego. Będzie on praktycznym narzędziem pracy w rę- kach prawników obsługujących podmioty lecznicze. Komentarz bowiem przeprowadzi Państwa przez zmiany, które zostały wprowadzone do sys- temu ochrony zdrowia, w tym przez zupełnie nowe rozwiązania prawne dotyczące przekształcania SP ZOZ w spółki prawa handlowego. Ustawa będąca przedmiotem komentarza zawiera nowe, często w polskim syste- mie prawnym wręcz nowatorskie, rozwiązania, budzące liczne wątpliwo- ści praktyczne, które przy pomocy tego komentarza, mam nadzieję, uda się Państwu rozwiązać. Warszawa, kwiecień 2012 r. Joanna Nowak-Kubiak XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DysFinPublU. . . . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za na- ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) DziałLeczU . . . . . . . . . ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) InstBadU . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.2010 r. o instytutach badawczych KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. − Kodeks cywilny (Dz.U. KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. − Kodeks pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KSH. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. − Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. − Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. − Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PRMU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) PrPacRPPU . . . . . . . . . ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz- niku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159) XIII Wykaz skrótów PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. − Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. − Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SysInfOchrZdrU . . . . . ustawa z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochro- nie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 ze zm.) ŚwOpZdrowU . . . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdro- wotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) WolU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku pu- blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) WyrMedU . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) ZawPielPołU . . . . . . . . ustawa z 5.7.1996 r. o zawodach pielęgniarki i po- łożnej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) ZOZU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowot- nej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy i instytucje CMKP . . . . . . . . . . . . . Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego DPS . . . . . . . . . . . . . . . Dom Pomocy Społecznej KRS . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy NFZ . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia NIK . . . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli XIV Wykaz skrótów NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NZOZ . . . . . . . . . . . . . niepubliczny zakład opieki zdrowotnej SP ZOZ . . . . . . . . . . . . samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej SP . . . . . . . . . . . . . . . . Skarb Państwa TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma Biul. SN. . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjne- OSNAPiUS . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- go i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego − se- PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego ria A 4. Inne CEIDG . . . . . . . . . . . . Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej EFTA . . . . . . . . . . . . . . Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu JST . . . . . . . . . . . . . . . jednostki samorządu terytorialnego m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następny niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany NIP . . . . . . . . . . . . . . . numer identyfikacji podatkowej REGON . . . . . . . . . . . Rejestr Gospodarki Narodowej t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity w zw. z . . . . . . . . . . . . w związku z ww. . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniona XV A. Tekst ustawy Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) (zm.: Dz.U. 2011, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) Spis treści Art. Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–27 Dział II. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . 28–92 Rozdział 1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne . . . . . . . . 28–36 Rozdział 2. Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji . . . . . . . . . . . . . 37–41 Rozdział 3. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami . . . . . . . . . 42–88 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–50 Oddział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej . . . . . . . 51–82 Oddział 3. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej . . . . . . . 83–88 Rozdział 4. Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89–92 Dział III. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych . . . . . . . . . . . . 93–99 Dział IV. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą . . . . . . . 100–113 Dział V. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114–117 Dział VI. Kontrola i nadzór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118–122 Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123–189 Dział VIII. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe . . . . . . . . . . . . 190–221 Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres podmiotowy] Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczni- czą niebędących przedsiębiorcami; 3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych; 5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczni- czej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: