Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00477 041678 15606401 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 232
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3843-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejszy Komentarz stanowi efekt pracy Zespołu ds. rekomendacji interpretacyjnych ustawy o kredycie konsumenckim, powołanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców, organizację samorządową skupiającą przedsiębiorstwa z branży finansowej.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) reguluje jeden z najważniejszych obszarów aktywności przedsiębiorstw finansowych – udzielanie kredytu.

Komentarz zawiera rekomendacje, jak interpretować wybrane postanowienia ustawy, zwłaszcza te przepisy, których stosowanie w praktyce – zdaniem Autorów – może powodować największe trudności i wzbudzać wątpliwości. Komentarz porusza najbardziej istotne zagadnienia, dbając o zachowanie jednolitej formy wypowiedzi, ułatwiającej poruszanie się w jego tekście.

Napisany przez Autorów, którzy brali aktywny udział w procesie legislacyjnym tej ustawy, stanowi przydatną pozycję dla jego adresatów – kredytodawców, osób które zawodowo lub naukowo zajmują się problematyką kredytu konsumenckiego, a także konsumentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka M. Chruściak, M. Kłoda A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun Ustawa o kredycie konsumenckim Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: Jolanta Strusińska-Żukowska, Beata Gudowska (red.) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski (red.) KODEKS CYWILNY. TOM I–II Duże Komentarze Becka Aleksander Raczyński SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZE- NIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Monografie Prawnicze Ilona Kwiecień UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ Ubezpieczenia Marcin Kawiński UBEZPIECZENIA PUBLICZNE I PRYWATNE W POLITYCE SPOŁECZNEJ. SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Ubezpieczenia www.ksiegarnia.beck.pl Ustawa o kredycie konsumenckim Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji Komentarz Małgorzata Chruściak Marcin Kłoda Alicja Kopeć Grzegorz Kott Tomasz Ostrowski Mirosława Szakun WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2012 Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji Stan prawny: luty 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk Poszczególne fragmenty komentarza opracowali: Małgorzata Chruściak art. 1–4 Nb 1–5, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 32, 35, 35a Marcin Kłoda art. 4 Nb 6–15, 18, 19 Nb 1–3, 21, 33, 42, 43, 66 Alicja Kopeć art. 11–16, 27, 48–55 Grzegorz Kott art. 24, 25, 29, 45, 46 Tomasz Ostrowski art. 7–10 Mirosława Szakun art. 36–40, 44, 56–89 © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 © Konferencja Przedsiębiorców Finansowych w Polsce. Związek Pracodawców 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3842-2 ISBN e-book: 978-83-255-3843-9 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) zm. Dz.U. Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181 . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. [Zakres przedmiotowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. [Stosowanie ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. [Umowa o kredyt konsumencki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. [Wyłączenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. [Obowiązek informacji w reklamie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. [Reprezentatywny przykład – reklama] . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. [Ocena ryzyka kredytowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. [Odmowa udzielenia kredytu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. [Udzielenie wyjaśnień] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. [Bezpłatny projekt umowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. [Obowiązek udzielenia informacji przed zawarciem umowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. [Formularz informacyjny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. [Umowa zawierana na odległość] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. [Przekazanie dodatkowych informacji] . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. [Umowa o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozlicze- niowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 18. [Umowa o kredyt przewidujący odroczenie płatności] . . 102 Art. 19. [Formularz informacyjny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 20. [Umowa o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozlicze- niowym zawierana na odległość] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 3 29 31 31 36 38 42 52 52 63 66 79 83 86 88 97 98 99 V Spis treści Art. 21. [Umowa o kredyt przewidująca odroczenie płatności za- warta na odległość] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 22. [Umowa o kredyt zabezpieczony hipoteką] . . . . . . . . . . . 110 Art. 23. [Formularz informacyjny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 24. [Rzeczywista roczna stopa oprocentowania; całkowita kwota kredytu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 25. [Rzeczywista roczna stopa oprocentowania] . . . . . . . . . . 114 Art. 27. [Informacja o stopie referencyjnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Art. 28. [Informacje o kosztach kredytu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Rozdział 3. Umowa o kredyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 29. [Wymogi formalne umowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 32. [Wymogi formalne umowy w rachunku oszczędnościo- wo-rozliczeniowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 33. [Wymogi formalne umowy przewidującej odroczenie płatności] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Art. 35. [Wymogi formalne umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 35a. [Spłata rat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Art. 36. [Zmiana wysokości stopy oprocentowania] . . . . . . . . . . . 133 Art. 37. [Harmonogram spłaty] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 38. [Wyciąg z rachunku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 39. [Informacja o przekroczeniu salda] . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Art. 40. [Zmiana całkowitej kwoty kredytu] . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 42. [Wypowiedzenie umowy o kredyt na czas nieoznaczony] . . . 143 Art. 43. [Wypowiedzenie prawa do wpłat na podstawie umowy o kredyt na czas nieoznaczony] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Art. 44. [Bezskuteczność wyłączenia lub ograniczenia zarzutów] . . 149 Art. 45. [Sankcja kredytu darmowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Art. 46. [Sankcja kredytu darmowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Rozdział 4. Spłata kredytu przed terminem . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Art. 48. [Wcześniejsza spłata kredytu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Art. 49. [Obniżenie kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie] . . . 165 Art. 50. [Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu] . . . . . . . . . . . . 170 Art. 51. [Wyłaczenie prowizji za wcześniejszą spłatę] . . . . . . . . . 175 Art. 52. [Całkowite rozliczenie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Rozdział 5. Odstąpienie od umowy przez konsumenta . . . . . . . . 177 Art. 53. [Termin odstąpienia przez konsumenta] . . . . . . . . . . . . . 177 Art. 54. [Koszty odstąpienia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 55. [Skuteczność odstąpienia wobec osób trzecich] . . . . . . . 187 Art. 56. [Odstąpienie od umowy o kredyt wiązany] . . . . . . . . . . . 190 VI Spis treści Art. 57. [Odstąpienie od umowy o nabycie towaru lub usługi] . . . 201 Art. 58. [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość] . . . . . . . . 202 Art. 59. [Prawo dochodzenia roszczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Art. 66. [Stosowanie przepisów ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 2002/92/WE . . . . . . . dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.12.2002 r. w sprawie pośrednictwa ubez- pieczeniowego (Dz.Urz. UE L 9, s. 3 z 2003 r.) dyrektywa 2008/48/WE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.4.2008 r. w sprawie umów o kre- dyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. UE L 133, s. 66 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KredKonsU . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) OchrKonsU . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ProdNiebOdpU . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 3. Inne skróty nast. . . . . . . . . . . . . . następna poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja RRSO . . . . . . . . . . . . rzeczywista roczna stopa oprocentowania IX Wykaz skrótów s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity UOKiK . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów X Wstęp Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Praco- dawców, to organizacja samorządowa, która uczestniczyła aktywnie w pro- cesie legislacyjnym, najpierw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Ra- dy Unii Europejskiej 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki, a następnie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Niniejszy Komentarz do przedmiotowej ustawy to efekt pracy specjalnie powołanego przez KPF Zespołu ds. rekomendacji interpretacyjnych usta- wy o kredycie konsumenckim. W jego skład którego weszli wybitni przed- stawiciele szeroko rozumianego prawa konsumenckiego w Polsce. Uznali- śmy, że kardynalne znaczenie dla rynku kredytowego w Polsce tej ustawy, implementującej Dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki, wy- maga wyposażenia przemysłu finansowego i konsumentów w narzędzia pozwalające lepiej zrozumieć i praktycznie stosować przepisy tej regulacji. Komentarz zawiera eksperckie wskazania, jak interpretować poszcze- gólne instytucje ustawy, których wykorzystanie w praktyce – zdaniem Au- torów – może powodować największe trudności i wzbudzać wątpliwości uczestników rynku kredytu konsumenckiego. Komentarz porusza zatem najbardziej istotne zagadnienia, dbając o zachowanie jednolitej formy wy- powiedzi, ułatwiając poruszanie się w jego obszarze. Jesteśmy przekonani, że Komentarz będzie znakomitym uzupełnieniem zbiorów prawniczych instytucji finansowych, oferujących produkty kredy- tu konsumenckiego. Będzie z pewnością również pożyteczny dla konsu- mentów, a także organizacji reprezentujących ich interesy i broniący ich praw. Niezależnie od powyższego kręgu adresatów, Komentarz jest dedy- kowany wszystkim podmiotom, które mogą mieć styczność z ustawą o kre- dycie konsumenckim, zarówno w praktyce, jak i w teorii. Andrzej Roter XI Autorzy Małgorzata Chruściak – adwokat, partner kierujący Departamentem Banko- wości i Finansów Międzynarodowych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględ- nieniem prawa bankowego. Doradzała zarówno polskim, jak i zagranicznym bankom w licznych projektach finansowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy transakcjach związanych z finansowa- niem projektów inwestycyjnych, kredytów konsorcjalnych oraz transakcjach restrukturyzacyjnych (w tym związanych z ryzykiem upadłości). Brała także udział w procesie zakładania banków w Polsce oraz nabywania akcji polskich banków oraz innych instytucji finansowych przez inwestorów zagranicznych, w tym w wyniku łączenia międzynarodowych instytucji finansowych. Ponadto doradzała renomowanym polskim bankom w przygotowywaniu standardowej dokumentacji dotyczącej zarówno bankowości korporacyjnej jak i konsumenc- kiej, w tym wzorów umów oraz regulaminów bankowych. Doradztwo w zakre- sie bankowości konsumenckiej obejmuje w szczególności analizę standardowej dokumentacji z punktu widzenia jej zgodności z wymogami ustawowymi i re- gulacjami konsumenckimi. Grzegorz Kott – radca prawny w Kancelarii Wierzbowski Eversheds, ukoń- czył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War- szawskiego. Kieruje zespołem prawa rynków kapitałowych i ubezpieczeń. Posiada 17-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym z rynku finansowego, jak i innych sektorów gospodarki. Specjalizuje się m.in. w regulacjach dotyczących rynków finansowych, a szczególnie kredytu konsumenckiego, rynków kapitałowych i ubezpieczeń. dr Alicja Kopeć – dyrektor Departamentu Prawnego, doradca zarządu, Pro- vident Polska S.A., radca prawny, doktor nauk prawnych. W Provident Polska S.A. pracuje od lutego 2003 r. Jest współautorką komentarzy do ustawy o indy- widualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Swoją karierę zawodową zaczynała jako pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie pracowała jako dyrektor Departamen- tu Prawnego grupy ubezpieczeniowej Commercial Union oraz Zurich Finan- cial Services, a następnie w międzynarodowej kancelarii prawnej Linklaters, gdzie była odpowiedzialna za praktykę w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz funduszy emerytalnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie Prawa Europejskie- XIII Autorzy go na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie biznesu i gospodarki rynkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Hartford USA. Mirosława Szakun – radca prawny, doradca prawny Konferencji Przedsię- biorstw Finansowych w Polsce, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1981 uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Ukończyła studia podyplomowe prawa gospodarczego na Uniwersytecie Gdańskim. Od początku pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku finansowego i prowadzi indy- widualną kancelarię radcy prawnego, wyspecjalizowaną w obsłudze prawnej podmiotów z tego rynku. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących m.in. nowelizacji prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i usta- wy o upadłości konsumenckiej. Od 2002 r. pełni funkcję doradcy prawnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a od 2008 r. jest ekspertem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Komitetu Prawnego EUROFINAS. dr Marcin Kłoda – adwokat, partner w Kancelarii Kłoda Narkiewicz-Jodko Spółka Partnerska Adwokaci, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ukoń- czył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego. Część studiów odbył na Uniwersytecie w Aix-en-Provence. Uzyskał również Dyplom Wyższych Studiów Specjalistycznych w zakresie francuskie- go i europejskiego prawa gospodarczego wydany przez Uniwersytet w Poitiers. W roku 2007 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim tytuł doktora nauk praw- nych na podstawie rozprawy zatytułowanej „Podstawowe zasady polskiego pra- wa międzyczasowego prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem zasady lex retro non agit”. Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień prawa spółek handlowych, prawa umów konsumenckich o usługi finansowe, prawa umów w obrocie gospodarczym i prawa instrumentów płatniczych. Biegle włada ję- zykiem angielskim i francuskim. Jest autorem publikacji z zakresu przepisów o kredycie, prawa międzyczasowego prywatnego i prawa prywatnego między- narodowego. Tomasz Ostrowski – adwokat, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, w la- tach 2007–2009 współpracował z wrocławską Kancelarią Prawną Raven Krupa Stańko Spółka komandytowa, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw należących do grupy kapitałowej Kruk S.A., od 2009 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką we Wrocławiu, specjalizuje się w zagadnieniach obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz systemów wymiany informacji o zobo- wiązaniach, zaangażowany w prace Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce związane z procesami legislacyjnymi, w latach 2009–2011 członek Komisji Etyki KPF. XIV A. Tekst ustawy Ustawa o kredycie konsumenckim1 z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) zm. Dz.U. Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181 Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Umowa o kredyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Spłata kredytu przed terminem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Odstąpienie od umowy przez konsumenta . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1–6 7–28 29–47 48–52 53–59 60–65 66–68 Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie infor- macji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki; 3) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informa- cji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt zabezpieczony hipo- teką oraz obowiązki w zakresie informacji zawartych w umowie o kre- dyt zabezpieczony hipoteką; 4) skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy. Art. 2. [Stosowanie ustawy] Ustawę stosuje się także do umów o kredyt konsumencki, który spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w za- kresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia swo- jemu członkowi. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsu- mencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz.UE L 133 z 22.05.2008 r., str. 66). 3 Art. 3–4 A. Tekst ustawy Art. 3. [Umowa o kredyt konsumencki] 1. Przez umowę o kredyt kon- sumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przy- rzeczenie udzielenia konsumentowi. 2. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: 1) umowę pożyczki; 2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego; 3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakich- kolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; 4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia; 5) umowę o kredyt odnawialny. 3. Za umowę o kredyt konsumencki nie uważa się umów dotyczących odroczenia terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, którego przed- miotem jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług lub dostaw towarów tego samego rodzaju, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie lub dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie obowiązywania umowy. Art. 4. [Wyłączenia] 1. Ustawy nie stosuje się do umów: 1) w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu kon- sumenckiego; 2) leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku przeniesienia własno- ści przedmiotu umowy na konsumenta; 3) zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 usta- wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622); 4) o kredyt, będących wynikiem ugody sądowej, ugody zawartej przed są- dem polubownym lub ugody, która jest wynikiem postępowania media- cyjnego; 5) o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania niższej od po- wszechnie stosowanych na rynku; 6) o kredyt udzielany na mocy przepisów szczególnych: a) z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na rynku lub 4 A. Tekst ustawy Art. 4 b) jeżeli konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub z zastosowaniem innych warunków, które są korzystniejsze dla konsumenta niż powszechnie stosowane na rynku oraz stóp opro- centowania nie wyższych niż powszechnie stosowane na rynku. 2. W zakresie: 1)2 umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką stosuje się art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46; 2) umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsu- menta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do jednego miesiąca stosuje się art. 17 ust. 4; 3) umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym kon- sumenta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, art. 8–10, art. 12, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45, art. 47, art. 57 i art. 59; 4) przekroczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym stosuje się art. 34, art. 39, art. 45 i art. 47; 5) umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spła- ty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą za- dłużenia wynikającego z umowy o kredyt, o ile postanowienia tej umo- wy nie są dla konsumenta mniej korzystne od postanowień zawartych w umowie, do której odnosi się umowa przewidująca odroczenie płat- ności lub sposobu spłaty stosuje się art. 7, art. 8, art. 10, art. 12, art. 18, art. 19, art. 21, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 36, art. 39, art. 42, art. 43, art. 45, art. 47 i rozdział 4; 6) umów określonych w pkt 5, będących umowami o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosu- je się art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8–10, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45 i art. 57. 3. Do umów o kredyt konsumencki nie stosuje się przepisów rozdziału I działu IV tytułu XI księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko- deks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 4. Ustawę stosuje się do umów leasingu i najmu jeżeli umowa odrębna od tych umów, przewiduje przeniesienie własności przedmiotu tych umów, uzależniając je od żądania kredytodawcy. 2 Art. 4 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 29.07.2011 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 984), która wchodzi w życie 26.08.2011 r. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: