Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 008651 10734931 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Einkommensteuergesetz. Körperschaftsteuergesetz - ebook/pdf
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Einkommensteuergesetz. Körperschaftsteuergesetz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 843
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6894-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: kwiecień 2015 r.

Niemieckie tłumaczenie polskich ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Publikacja ułatwia zrozumienie specyfiki polskiego systemu podatkowego. Jest niezastąpioną pomocą dla osób i firm zajmujących się doradztwem na rzecz inwestorów z krajów niemieckojęzycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Einkommensteuergesetz Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku Ustawa o podatku dochodowym od osób dochodowym od osób fizycznych fizycznych Ustawa o podatku Ustawa o podatku dochodowym od osób dochodowym od osób prawnych prawnych T∏umaczenie Rödl Partner y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I I e i n a d y W Ustawa_o_pod.dochod_N_str:Rechtung_str 3/18/15 2:19 PM Page 1 Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa_o_pod.dochod_N_str:Rechtung_str 3/18/15 2:19 PM Page 2 T∏umacze: Ekkehard Grube Anna Koper El˝bieta Suchocka Ustawa_o_pod.dochod_N_str:Rechtung_str 3/18/15 2:19 PM Page 3 y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I I e i n a d y W Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych We wspó∏pracy z / In Zusammenarbeit mit WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Einkommensteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Körperschaftsteuergesetz Stan prawny: / Rechtsstand: kwiecień 2015 / April 2015 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Produkt Manager-Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-6893-1 ISBN ebook: 978-83-255-6894-8 Spis treści/ Inhaltsübersicht Wstęp ....................................................................................... VI Einleitung ................................................................................. VII 2 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ................ Einkommensteuergesetz ........................................................... 3 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ................. 476 Körperschaftsteuergesetz .......................................................... 477 V Wstęp Nasze kolejne wydanie tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki obejmuje aktualizację tłumaczenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze stanem prawnym na dzień 1 kwietnia 2015 roku. Publikacja ta stanowi kontynu- ację serii tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki, którą specjaliści Rödl Partner zapoczątkowali w 2004 roku, jak i jest ona efektem ponad 20 letniego doświadczenia Rödl Partner w Polsce w doradztwie na rzecz klientów z niemieckiego obszaru językowego. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzono do ustaw o podatkach docho- dowych całkowicie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych. Zmiany o fundamentalnym znaczeniu dotyczą zasad określania przychodów i kosztów przy świadczeniach nie- pieniężnych oraz niedostatecznej kapitalizacji, w szczególności możliwości stosowania alternatywnej metody liczenia odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Uzupełniono ponadto regulacje dotyczące m.in. cen transferowych i dokumentacji podatkowej, niepodzielonego zysku przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, wymiany udziałów, momentu powstania przychodu czy też certyfikatów rezydencji. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerzono katalog zwolnień z podatku. Do istotnych w praktyce zmian należy zaliczyć również uregulowanie zasad ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Przygotowywane przez nas aktualizacje tłumaczeń najważniejszych polskich ustaw podatkowych umożliwiają inwestorom zagranicznym monitorowanie zmian legislacyjnych i skutków z nich wynikających, a tym samym podej- mowanie racjonalnych decyzji związanych z ich działalnością gospodarczą w Polsce. Życzymy przyjemnej lektury! dr hab. dr Marcin Jamroży Warszawa, marzec 2015 VI Einleitung Unsere nächste Ausgabe der deutschen Übersetzung der polnischen Gesetze umfasst die Aktualisierung der Übersetzung des polnischen Kör- perschaftsteuergesetzes und des polnischen Einkommensteuergesetzes, Rechtsstand: 01.04.2015. Diese Publikation ist die Fortsetzung der Serie von Übersetzungen polnischer Gesetze in die deutsche Sprache, mit welcher die Spezialisten von Rödl Partner im Jahr 2004 begonnen haben. Sie ist ebenfalls das Ergebnis der über 20-jährigen Erfahrung von Rödl Partner in der Beratung deutschsprachiger Mandaten. Zum 01.01.2015 wurden ganz neue Vorschriften über die Besteuerung der Einkünfte von beherrschten ausländischen Gesellschaften in das Ein- kommen- und Körperschaftsteuergesetz aufgenommen. Die Änderungen von fundamentaler Bedeutung betreffen die Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben bei Sachleistungen sowie die Unterkapitalisierung – ins- besondere die Möglichkeit, eine alternative Methode zur Berechnung von steuerlich nicht abzugsfähigen Zinsen anzuwenden. Darüber hinaus wurden u.a. die Regelungen über die Verrechnungspreise und die Verrech- nungspreisdokumentation, den thesaurierten Gewinn bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft, den Austausch von Anteilen, den Zeitpunkt der Entstehung von Einnahmen und die Ansäs- sigkeitsbescheinigungen ergänzt. Im Einkommensteuergesetz wurde der Katalog der Steuerbefreiungen erweitert. Zu den in der Praxis wichtigen Änderungen gehören auch die Grundsätze der Wertermittlung einer unentgeltlichen Leistung bei der Nutzung von Dienstwagen für Privatzwecke. Die von uns erstellte Aktualisierung der Übersetzung der wichtigsten po- lnischen Steuergesetze wird es den ausländischen Investoren ermöglichen, die Gesetzesänderungen und deren Konsequenzen zu verfolgen und somit rationale Entscheidungen bezüglich ihrer Gewerbetätigkeit in Polen zu treffen. Wir wünschen eine angenehme Lektüre! Dr. habil. Dr. Marcin Jamroży Warschau, März 2015 VII Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z 2012 r.; Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) Einkommensteuergesetz vom 26.07.1991 (konsolidierte Fassung aus 2012; Dz.U. [polnisches Gesetzblatt] aus 2012 Pos. 361 m.Ä.) 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Einkommensteuergesetz. Körperschaftsteuergesetz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: