Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00540 007871 11006406 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Gesetz uber das Vallstreckungsverfahren in der Varwaltung - ebook/pdf
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Gesetz uber das Vallstreckungsverfahren in der Varwaltung - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3291-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Gesetzes über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung. Diese Auflage, die im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht wird, beinhaltet die neuesten Änderungen Gesetzes, die am 01.01.2012 in Kraft getreten sind.

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie; uwzględnia ostatnią nowelizację ustawy, która obowiązuje od 01.01.2012 roku.

Sonja Stankowski  – deutsche Muttersprachlerin, vom polnischen Justizministerium beeidigte Übersetzerin und Dolmetscherin für Deutsch und Polnisch. Studium der Geschichte und Westslawistik in Leipzig und Krakau, Aufbaustudium Fachübersetzen in Bereichen Jura undWirtschaft an der Wyższa Szkoła Bankowa in Wrocław. Langjährige Übersetzungserfahrung, vor allem im Bereich Recht und Finanzen.

Sonja Stankowski – rodowita Niemka, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Studia magisterskie w zakresie historii i języków zachodniosłowiańskich w Lipsku i w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-prawniczych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wieloletnie doświadczenie w  tłumaczeniach, przede wszystkim w dziedzinie prawa i finansów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Ustawa o post´powaniu Ustawa o post´powaniu egzekucyjnym egzekucyjnym w administracji w administracji Gesetz über das Gesetz über das Vollstreckungsverfahren Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung in der Verwaltung T∏umaczenie Sonja Stankowski Ustawa o post´powaniu egzekucyjnym w administracji Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung T∏umaczenie / Übersetzung Sonja Stankowski y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Ustawa o post´powaniu egzekucyjnym w administracji Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2012 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung Stan prawny: /Rechtsstand: 01.01.2012 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Paulina Papakul Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-3290-1 ISBN e-book: 978-83-255-3291-8 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (tekst jedn. Dz.U. 2005, Nr 229, poz. 1954 ze zm.) Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung vom 17. Juni 1966 (bereinigte Fassung GBl. 2005, Nr. 229, Ziff er 1954 m. Ä.) 1 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (tekst jedn. Dz.U. 2005, Nr 229, poz. 1954 ze zm.) (Zmiany aktu: Dz.U. 2010, Nr 229, poz. 1497; Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075; Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. 2010, Nr 152, poz. 1018; Dz.U. 2010, Nr 122, poz. 826; Dz.U. 2010, Nr 28, poz. 143; Dz.U. 2010, Nr 75, poz. 474; Dz.U. 2010, Nr 40, poz. 229; Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1241; Nr 201, poz. 1540; Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 308; Dz.U. 2009, Nr 3, poz. 11; Dz.U. 2008, Nr 209, poz. 1318; Dz.U. 2007, Nr 192, poz. 1378; Dz.U. 2007, Nr 176, poz. 1243; Dz.U. 2007, Nr 115, poz. 794; Dz.U. 2007, Nr 89, poz. 589; Dz.U. 2006, Nr 133, poz. 935; Dz.U. 2006, Nr 187, poz. 1381; Dz.U. 2006, Nr 104, poz. 711; Dz.U. 2006, Nr 157, poz. 1119; Dz.U. 2006, Nr 104, poz. 708) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne ........................................................... 1–66zp Rozdział 1. Zasady ogólne ............................................. 1–18 Rozdział 2. Organy egzekucyjne ................................... 19–25 Rozdział 3. Zasady prowadzenia egzekucji ................... 26–55a Rozdział 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego ............................................ 56–61 Rozdział 5. Zbieg egzekucji .......................................... 62–63 Rozdział 6. Koszty egzekucyjne .................................... 64–66 Rozdział 7. Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych .......... 66a–66zp Oddział 1. Zasady ogólne ............................................ 66a–66k 2 Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung vom 17. Juni 1966 (bereinigte Fassung GBl. 2005, Nr. 229, Ziff er 1954 m. Ä.) (Gesetzesänderung: GBl. 2010, Nr. 229, Ziff er 1497; GBl. 2009, Nr. 131, Ziff er 1075; GBl. 2009, Nr. 157, Ziff er 1241; GBl. 2010, Nr. 152, Ziff er 1018; GBl. 2010, Nr. 122, Ziff er 826; GBl. 2010, Nr. 28, Ziff er 143; GBl. 2010, Nr. 75, Ziff er 474; GBl. 2010, Nr. 40, Ziff er 229; GBl. 2009, Nr. 157, Ziff er 1241; Nr. 201, Ziff er 1540; GBl. 2009, Nr. 39, Ziff er 308; GBl. 2009, Nr. 3, Ziff er 11; GBl. 2008, Nr. 209, Ziff er 1318; GBl. 2007, Nr. 192, Ziff er 1378; GBl. 2007, Nr. 176, Ziff er 1243; GBl. 2007, Nr. 115, Ziff er 794; GBl. 2007, Nr. 89, Ziff er 589; GBl. 2006, Nr. 133, Ziff er 935; GBl. 2006, Nr. 187, Ziff er 1381; GBl. 2006, Nr. 104, Ziff er 711; GBl. 2006, Nr. 157, Ziff er 1119; GBl. 2006, Nr. 104, Ziff er 708) Inhaltsübersicht Abteilung I. Allgemeine Vorschriften ..................................... 1–66zp Kapitel 1. Allgemeine Grundsätze .............................. 1–18 Kapitel 2. Vollstreckungsorgane .................................. 19–25 Kapitel 3. Grundsätze für die Durchführung der Vollstreckung .............................................. 26–55a Kapitel 4. Aussetzung und Einstellung des Vollstreckungsverfahrens ............................ 56–61 Kapitel 5. Zusammentreff en der Vollstreckung .......... 62–63 Kapitel 6. Vollstreckungskosten .................................. 64–66 Kapitel 7. Erteilung von Hilfe an einen fremden Staat sowie die Inanspruchnahme seiner Hilfe bei der Geltendmachung von geldlichen Forderungen. ...................................................... 66a–66zp Teil 1. Allgemeine Grundsätze .............................. 66a–66k 3 Spis treści Oddział 2. Udzielanie informacji ................................. 66l–66r Oddział 3. Powiadamianie ........................................... 66s–66u Oddział 4. Dochodzenie lub zabezpieczanie należności pieniężnych ............................... 66w–66zp Dział II. Egzekucja należności pieniężnych ........................... 67–115g Rozdział 1. Przepisy ogólne ........................................... 67–71b Rozdział 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę .......... 72–78 Rozdział 3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej ..................................... 79 Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych .................... 80–88 Rozdział 5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych .... 89–96m Oddział 1. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych ................................................. 89–92 Oddział 2. Egzekucja z praw z instrumentów fi nansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych............................ 93–94c Oddział 3. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych ............................................ 95 Oddział 4. Egzekucja z weksla ..................................... 96–96f Oddział 5. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej .............................................. 96g–96i Oddział 6. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością .............. 96j–96k Oddział 7. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych ............................................... 96l–96m Rozdział 6. Egzekucja z ruchomości ............................. 97–111 Oddział 1. Zajęcie ........................................................ 97–103 Oddział 2. Sprzedaż ..................................................... 104–111 Rozdział 7. Egzekucja z nieruchomości ........................ 110–113 4 Inhaltsübersicht Teil 2. Erteilung von Informationen........................ 66l–66r Teil 3. Benachrichtigung ....................................... 66s–66u Teil 4. Geltendmachung bzw. Sicherung von geldlichen Forderungen .............................. 66w–66zp Abteilung II. Vollstreckung geldlicher Forderungen ............. 67–115g Allgemeine Bestimmungen ........................ 67–71b Kapitel 1. Kapitel 2. Vollstreckung aus Vergütung für Arbeit ..... 72–78 Kapitel 3. Vollstreckung aus Leistungen der Altersrentenversorgung und der Sozialversicherung sowie aus einer Sozialrente .................................................. 79 Kapitel 4. Vollstreckung aus Bankkonten und Spareinlagen ............................................... 80–88 Kapitel 5. Vollstreckung aus anderen geldlichen Fälligkeiten und anderen Vermögensrechten ...................................... 89–96m Teil 1. Vollstreckung aus anderen geldlichen Forderungen ............................................... 89–92 Teil 2. Vollstreckung aus Rechten aus Finanzinstrumenten, die auf Wertpapierkonten bzw. anderen Konto eingetragen sind, sowie aus Fälligkeiten aus Geldkonten .......................................... 93–94c Teil 3. Vollstreckung aus Wertpapieren, die nicht auf Wertpapierkonten eingetragen sind ...... 95 Teil 4. Vollstreckung aus Wechsel ......................... 96–96f Teil 5. Vollstreckung aus Urheber- Vermögensrechten und verwandten Rechten sowie aus Rechten des industriellen Eigentums ............................. 96g–96i Teil 6. Vollstreckung aus einem Anteil an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ...... 96j–96k Teil 7. Vollstreckung aus sonstigen Eigentumsrechten ...................................... 96l–96m Kapitel 6. Vollstreckung aus beweglichem Mobiliar 97–111 Teil 1. Pfändung .................................................... 97–103 Teil 2. Verkauf ................................................... 104–111 Kapitel 7. Vollstreckung aus Immobilien ................. 110–113 5 Spis treści Oddział 1. Zasady ogólne ............................................. 110–110b Oddział 2. Zajęcie ........................................................ 110c–110l Oddział 3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości ............................................ 110m–110u Oddział 4. Obwieszczenie o licytacji ............................ 110w–110z Oddział 5. Wadium ...................................................... 111–111b Oddział 6. Licytacja ..................................................... 111c–111l Oddział 7. Przybicie ..................................................... 111m–111t Oddział 8. Przyznanie własności .................................. 112–113 Rozdział 8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego ................................................. 114–114i Rozdział 9. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji .......... 115–115g Oddział 1. Zasady ogólne ............................................. 115–115a Oddział 2. Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości .......................................... 115b–115g niepieniężnym ................................................... 116–153a Rozdział 1. Przepisy wspólne ........................................ 116–118 Rozdział 2. Grzywna w celu przymuszenia ................... 119–126 Rozdział 3. Wykonanie zastępcze ................................. 127–135 Rozdział 4. Odebranie rzeczy ruchomej ........................ 136–140 Rozdział 5. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze lokalu i innych pomieszczeń ....................... 141–147 Rozdział 6. Przymus bezpośredni .................................. 148–153a Dział IV. Postępowanie zabezpieczające ................................. 154–168 Rozdział 1. Przepisy wspólne ........................................ 154–163 Rozdział 2. Zabezpieczenie należności pieniężnych ...... 164–166b Rozdział 3. Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym ............................................ 167–168 Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy ............................................................. 168a–168e Rozdział 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza .......... 168a–168e Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe ........................... 169–174 Odnośnik 1 6 Inhaltsübersicht Teil 1. Allgemeine Grundsätze .............................. 110–110b Teil 2. Pfändung .................................................... 110c–110l Teil 3. Beschreibung und Schätzung des Werts der Immobilie ............................................. 110m–110u Teil 4. Bekanntmachung über die Versteigerung...................................... 110w–110z Teil 5. Sicherheitsleistung...................................... 111–111b Teil 6. Versteigerung .............................................. 111c–111l Teil 7. Zuschlag ..................................................... 111m–111t Teil 8. Zuerkennung von Eigentum ...................... 112–113 Kapitel 8. Vollstreckung aus einem Bruchteil der Immobilie sowie aus dem Nießbrauchrecht 114–114i Kapitel 9. Aufteilung der Summe, die aus Vollstreckung erzielt wurde ........................ 115–115g Teil 1. Allgemeine Grundsätze .............................. 115–115a Teil 2. Besondere Grundsätze bezüglich der Aufteilung der Summe, die aus der Vollstreckung aus einer Immobilie erzielt wurde .......................................................... 115b–115g Abteilung III. Vollstreckung von Verpfl ichtungen nichtgeldlichen Charakters .............................. 116–153a Gemeinsame Vorschriften .......................... 116–118 Kapitel 1. Geldbuße zur Erzwingung ......................... 119–126 Kapitel 2. Kapitel 3. Ersatzweise Ausführung ............................. 127–135 Kapitel 4. Abnahme einer beweglichen Sache ......... 136–140 Kapitel 5. Abnahme einer Immobilie. Leerung eines Kapitel 6. Lokals und anderer Räumlichkeiten ........... 141–147 Unmittelbarer Zwang ................................. 148–153a Abteilung IV. Sicherungsverfahren ......................................... 154–168 Kapitel 1. Gemeinsame Vorschriften .......................... 154–163 Kapitel 2. Sicherung von geldlichen Fälligkeiten ..... 164–166b Kapitel 3. Sicherung von Verpfl ichtungen nichtgeldlichen Charakters ......................... 167–168 Abteilung IVa. Haftung für Verstöße gegen Vorschriften des Gesetzes ............................................................. 168a–168e Entschädigungshaftung .............................. 168a–168e Kapitel 1. Abteilung V. Einführende Vorschriften und Endbestimmungen ............................................ 169–174 Verweis 1 7 Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne Zakres regulacji Ustawa określa: 1) sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zo- bowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków, o któ- rych mowa w art. 2; 2) prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykona- nia lub zabezpieczenia wykonania obowiązków, o których mowa w art. 2; 3) sposób i zakres udzielania pomocy obcemu państwu lub korzysta- nia z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych. Objaśnienia Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) biegłym skarbowym – rozumie się przez to rzeczoznawcę w okre- ślonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiąza- nego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową; 2) czynności egzekucyjnej – rozumie się przez to wszelkie podejmo- wane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastoso- wania lub zrealizowania środka egzekucyjnego; 3) dłużniku zajętej wierzytelności – rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak również bank, pracodawcę, podmiot prowa- dzący działalność maklerską, trasata oraz inne podmioty realizu- jące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego; 4) egzekutorze – rozumie się przez to pracownika organu egzekucyj- nego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych; 1–1a Art. 1 Art. 1a 8 1) die Vorgehensweise von Gläubigern bei Verweigerung der Aus- führung der auf ihnen lastenden Pfl ichten, die in Art. 2 genannt werden; 2) das von den Vollstreckungsorganen geführte Verfahren und die von ihnen angewandten Zwangsmittel, die dazu dienen, die Aus- führung der Pfl ichten, die in Art. 2 genannt werden, auszuführen oder sicherzustellen; 3) die Art und Weise und den Umfang der Erteilung von Hilfe an einen fremden Staat bzw. die Inanspruchnahme seiner Hilfe bei der Geltendmachung von geldlichen Forderungen. Erläuterungen Jedes Mal, wenn im Gesetz die Rede ist, von: Abteilung I. Allgemeine Vorschriften Abteilung I. Allgemeine Vorschriften Kapitel 1. Allgemeine Grundsätze Umfang der Regulierungen Das Gesetz legt fest: 1) einem Steuersachverständigen – versteht sich darunter ein Sach- verständiger im jeweiligen Gebiet, der berechtigt ist, das Ver- mögen des Verpfl ichteten zu schätzen und der auf der Liste der Steuersachverständigen, die von der Finanzkammer geführt wird, eingetragen ist; 2) einer Vollstreckungshandlung – verstehen sich darunter jegliche Maßnahmen, die vom Vollstreckungsorgan eingeleitet wurden, um das Vollstreckungsmittel anzuwenden oder umzusetzen; 3) einem Schuldner einer gepfändeten Forderung – versteht sich darunter ein verpfl ichteter Schuldner sowie eine Bank, ein Ar- beitgeber, ein Unternehmen, das eine Maklertätigkeit ausübt, ein Trassat sowie andere Unternehmen, die auf Auff orderung des Vollstreckungsorgans die Pfändung der Forderung oder eines anderen Vermögensrechts des Verpfl ichteten ausführen; 4) einem Vollstrecker – versteht sich darunter ein Mitarbeiter eines Vollstreckungsorgans, der dazu bestimmt wurde, Vollstreckungs- handlungen vorzunehmen; 1–1a Art. 1 Art. 1a 9 Dział I. Przepisy ogólne 4a) należnościach przywozowych – rozumie się przez to cła i opła- ty o analogicznym charakterze należne przy przywozie towarów oraz opłaty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polity- ki rolnej Unii Europejskiej lub na podstawie odrębnych przepi- sów mających zastosowanie do określonych towarów powstałych w wyniku przetworzenia produktów rolnych; 4b) należnościach wywozowych – rozumie się przez to cła i opłaty o analogicznym charakterze należne przy wywozie towarów oraz opłaty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej lub na podstawie odrębnych przepisów mają- cych zastosowanie do określonych towarów powstałych w wyniku przetworzenia produktów rolnych; 5) nieruchomości – rozumie się przez to również: a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, b) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, c) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkanio- wej, w tym także prawo do lokalu mieszkalnego w domu bu- dowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesie- nia jego własności na członka spółdzielni; 5a) obcym państwie – rozumie się przez to właściwą władzę lub in- stytucję tego państwa, która odpowiednio: a) jest uprawniona do występowania do organu wykonującego o udzielenie pomocy w zakresie, o którym mowa w art. 66d § 1, lub do której organ wnioskujący występuje o udzielenie takiej pomocy, b) jest wierzycielem należności, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, powstałych na terytorium tego państwa, wnioskującego lub rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych za- rzutów; 6) opłacie komorniczej – rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5 kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku za- stosowania środków egzekucyjnych; 1a 10 Abteilung I. Allgemeine Vorschriften 5) Immobilien – verstehen sich darunter ebenso: 4a) Einfuhrforderungen – verstehen sich darunter Zölle und ana- loge Gebühren, die bei der Einfuhr von Waren fällig sind sowie Einfuhrgebühren, die im Rahmen der gemeinsamen Landwirt- schaftspolitik der Europäischen Union festgelegt wurden bzw. auf Grundlage separater Bestimmungen, die Anwendung auf bestimmte Waren fi nden, die im Ergebnis der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten entstanden sind; 4b) Ausfuhrforderungen – verstehen sich darunter Zölle und ana- loge Gebühren, die bei der Ausfuhr von Waren fällig sind sowie Ausfuhrgebühren, die im Rahmen der gemeinsamen Landwirt- schaftspolitik der Europäischen Union festgelegt wurden bzw. auf Grundlage separater Bestimmungen, die Anwendung auf bestimmte Waren fi nden, die im Ergebnis der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten entstanden sind; a) das genossenschaftliche Eigentumsrecht an einem Wohnlokal, b) das genossenschaftliche Recht an einem Geschäftslokal, c) das Recht an einem Einfamilienhaus in einer Wohngenossen- schaft, darunter auch das Recht an einem Wohnlokal in einem Haus, das von einer Wohngenossenschaft gebaut wurde, um sein Eigentum auf ein Mitglied der Genossenschaft zu über- tragen; 5a) einem fremden Staat – versteht sich darunter eine entsprechende Behörde bzw. Institution dieses Staats, die entsprechend: a) berechtigt ist, an das ausführende Organ mit der Bitte um Gewährung von Hilfe heranzutreten, im in Art. 66d § 1 genannten Umfang, bzw. an die das beantragende Organ zwecks Gewährung einer solchen Hilfe herantritt, b) Gläubiger der Forderungen ist, die in Art. 2 § 1 Pkt. 8 und 9 genannt werden, die auf dem Hoheitsgebiet dieses Staats entstanden sind, auf dem Hoheitsgebiet dieses Staats Maßnahmen einleitet, die der Antrag des beantragenden Organs umfasst bzw. zur Lösung in der Frage der angemeldeten Vorwürfe; 6) einer Gerichtsvollziehergebühr – versteht sich darunter eine Ge- bühr, die 5 der dem Gläubiger vom Vollstreckungsorgan bzw. dem Gläubiger vom Verpfl ichteten infolge der Anwendung von Vollstreckungsmitteln übermittelten Summen beträgt; 1a 11 Dział I. Przepisy ogólne 7) organie egzekucyjnym – rozumie się przez to organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środ- ków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiąza- nych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków; 8) organie rekwizycyjnym – rozumie się przez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowa- dzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; 8a) organie wnioskującym – rozumie się przez to organ uprawniony do występowania do obcego państwa z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach dotyczących należności pieniężnych, o któ- rych mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9; 8b) organie wykonującym – rozumie się przez to organ uprawniony do przyjmowania od obcego państwa wniosku o udzielenie po- mocy w sprawach dotyczących należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9; 9) poborcy skarbowym – rozumie się przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egze- kucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym; 9a) podatku od dochodu – rozumie się przez to podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fi zycznych lub inne podatki pobierane w państwach obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu; 9b) podatku od majątku – rozumie się przez to podatek pobierany w obcych państwach i uznany w prawie Unii Europejskiej za po- datek od majątku lub podatek od czynności cywilnoprawnych; 9c) podatku od składek ubezpieczeniowych – rozumie się przez to pobierane w obcych państwach podatki od przychodów zakładów ubezpieczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych lub inne należ- ności związane z analogicznymi podatkami, które uzupełniają lub zastępują podatki od składek ubezpieczeniowych; 10) pracodawcy – rozumie się przez to podmioty wypłacające wyna- grodzenia, o których mowa w pkt 17; 11) składkach na ubezpieczenie społeczne – rozumie się przez to rów- nież składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 1a 12 Abteilung I. Allgemeine Vorschriften 7) einem Vollstreckungsorgan – versteht sich darunter ein Organ, das berechtigt ist, vollständig oder teilweise die gesetzlich festge- legten Mittel anzuwenden, die dazu dienen, dass die Verpfl ich- teten ihren Pfl ichten geldlichen bzw. nichtgeldlichen Charakters nachkommen sowie die Ausführung dieser Pfl ichten sicherge- stellt wird; 8) einem Beschlagnahmungsorgan – versteht sich darunter ein Vollstreckungsorgan mit der gleichen sachlichen Zuständigkeit wie das Vollstreckungsorgan, das die Vollstreckung leitet, dem das Vollstreckungsorgan die Ausführung der Vollstreckungs- handlungen in Auftrag gegeben hat; 8a) einem beantragenden Organ – versteht sich darunter ein Organ, das berechtigt ist, mit einem Antrag auf Gewährung von Hilfe bei Fragen der in Art. 2 § 1 Pkt. 8 und 9 genannten geldlichen Forderungen an einen fremden Staat heranzutreten; 8b) einem ausführenden Organ – versteht sich darunter ein Organ, das berechtigt ist, von einem fremden Staat einen Antrag auf Gewährung von Hilfe bei Fragen der in Art. 2 § 1 Pkt. 8 und 9 genannten geldlichen Forderungen entgegenzunehmen; 9) einem Steuererheber – versteht sich darunter ein Mitarbeiter eines Vollstreckungsorgans, der dazu bestimmt wurde, Vollstreckungs- handlungen bei den Vollstreckungen der Pfl icht geldlichen Cha- rakters vorzunehmen; 9a) Einkommensteuer – verstehen sich darunter die Körperschafts- steuer, Einkommensteuer oder andere Steuern, die in fremden Staaten erhoben werden und im Recht der Europäischen Union als Einkommensteuern anerkannt werden; 9b) Vermögenssteuer – versteht sich darunter die Steuer, die in frem- den Staaten erhoben und im Recht der Europäischen Union als Steuer auf Vermögen bzw. Steuer auf zivilrechtliche Handlungen anerkannt wird; 9c) Steuer auf Versicherungsbeiträge – verstehen sich darunter in fremden Staaten erhobene Steuern auf Einnahmen von Versi- cherungsanstalten aus Versicherungsbeiträgen bzw. andere Fäl- ligkeiten in Verbindung mit analogen Steuern, die Steuern auf Versicherungsbeiträge ergänzen bzw. ersetzen; 10) Arbeitgebern – verstehen sich darunter Unternehmen, die in Pkt. 17 genannte Löhne und Gehälter auszahlen; 11) Sozialversicherungsbeiträgen – verstehen sich darunter auch Beiträge für Krankenversicherung, Arbeitslosenfonds sowie für den Fonds Garantierter Arbeitnehmerleistungen; 1a 13 czenia społecznego, a także z renty socjalnej, niężnych, egzekucję: – z pieniędzy, – z wynagrodzenia za pracę, – ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpie- – z rachunków bankowych, – z innych wierzytelności pieniężnych, – z praw z instrumentów fi nansowych w rozumieniu przepi- sów o obrocie instrumentami fi nansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, – z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku pa- pierów wartościowych, – z weksla, – z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, – z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, – z pozostałych praw majątkowych, – z ruchomości, – z nieruchomości, o charakterze niepieniężnym: – grzywnę w celu przymuszenia, – wykonanie zastępcze, – odebranie rzeczy ruchomej, – odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych po- – przymus bezpośredni; mieszczeń, b) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków Dział I. Przepisy ogólne 12) środku egzekucyjnym – rozumie się przez to: a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pie- 13) wierzycielu – rozumie się przez to podmiot uprawniony do żąda- nia wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administra- cyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 14) właściwym organie jednostki samorządu terytorialnego – rozumie się przez to odpowiednio wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa; 1a 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Gesetz uber das Vallstreckungsverfahren in der Varwaltung
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: