Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00615 011133 20691685 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 510
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4216-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz do ustawy z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) jest pierwszą publikacją dotyczącą tej tematyki. Jest szczególnie ważny dla wykorzystania środków unijnych na budowę sieci dostępu do Internetu, przyznanych Polsce na lata 2007–2013 w wysokości ponad miliarda euro.

Komentarz jest wydaniem unikatowym również ze względu na autorów, łączących doświadczenia naukowe (prof. Marek Szydło) i sędziowskie (sędzia Tomasz Grossmann) z wieloletnią praktyką w doradztwie prawnym związanym z omawianą tematyką (radcowie prawni Joanna Sebzda-Załuska, Wacław Knopkiewicz i Jacek Wilczewski). Autorzy komentarza na co dzień uczestniczą w realizacji bądź weryfikacji projektów budowy infrastruktury dostępu do Internetu, w szczególności w ramach obsługi samorządów województw, operatorów telekomunikacyjnych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji bądź sądowej kontroli działalności administracji. Zaznaczyć jednak trzeba, że poszczególne części tego komentarza stanowią wyraz indywidualnych poglądów autorów danych części, a nie uzgodnione stanowisko wszystkich współautorów.

Prezentowany komentarz:

W komentarzu uwzględnione zostały najnowsze zmiany wprowadzone:

Autorzy uwzględnili w komentarzu dorobek doktryny oraz orzecznictwa, a jednocześnie zgłosili postulaty doprecyzowania lub zmiany przepisów ustawy, które ułatwiłyby jej wykładnię i praktyczne stosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Polecamy nasze publikacje: Stanisław Piątek PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, wyd. 3 Komentarze Becka Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 1. USTRÓJ ADMINISTRA- CJI PAŃSTWOWEJ CENTRALNEJ Komentarze Becka Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 2. USTRÓJ ADMINISTRA- CJI PAŃSTWOWEJ TERENOWEJ Komentarze Becka Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE, wyd. 2 Komentarze Becka Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 12 Komentarze Kodeksowe Roman Hauser, Marek Wierzbowski (red.) PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRA- CYJNYMI Duże Komentarze Becka Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel (red.) KONSTYTUCYJNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ADMINI- STRACJI PUBLICZNEJ. TOM 2 System Prawa Administracyjnego www.ksiegarnia.beck.pl Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Komentarz Tomasz Grossmann Wacław Knopkiewicz Joanna Sebzda-Załuska Marek Szydło Jacek Wilczewski WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Poszczególne części komentarza opracowali: Tomasz Grossmann: Wprowadzenie do rozdziału 4 i objaśnienia do art. 33–45 Wacław Knopkiewicz: Objaśnienia do art. 12, 17–26, 30–32, 71, 76, 77 ust. 1–2, art. 78, 83, 86 Joanna Sebzda-Załuska: Objaśnienia do art. 50–61, 63, 65, 70, 80–81, 84 Anna Streżyńska: Przedmowa Marek Szydło: Wprowadzenie do ustawy i objaśnienia do art. 1, 3 ust. 4–5, art. 5, 8–11 Jacek Wilczewski: Objaśnienia do art. 2, 3 ust. 1–3, 6–8, art. 4, 6–7, 13–16, 27–29, 46–49a, 62, 64, 66–69, 72–75, 77 ust. 3–4, art. 79, 82, 85, 87 Redaktor prowadzący: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4215-3 ISBN e-book 978-83-255-4216-0 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres regulacji ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Słowniczek ustawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Działalność w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastruktury technicznej finansowanych ze środków publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Działalność j.s.t. w zakresie telekomunikacji . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej . . . . . . Art. 5. Rejestr j.s.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej na rzecz użytkowników końcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Zgoda Prezesa UKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Powierzenie wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Rozdzielenie rachunkowe w jednostkach samorządowych . . . . . Art. 10. Rozdzielenie rachunkowe u beneficjentów środków publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Strukturalna separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego j.s.t. . . Art. 13. Obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego przez j.s.t.; obowiązki regulacyjne przedsiębiorcy telekomunikacyjnego . Art. 14. Reguła kolizyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Działalność j.s.t. w zakresie interwencji po stronie popytu . . . . Art. 16. Podmiotowe ograniczenia działalności telekomunikacyjnej . . . Art. 17. Współkorzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej . . . Art. 18. Umowa o współkorzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Negocjacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Kompetencje Prezesa UKE w zakresie umowy . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Kompetencje Prezesa UKE w zakresie negocjacji . . . . . . . . . . Art. 22. Decyzja w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Postępowanie konsultacyjne; zmiana umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej . . Art. 24. Jawność umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Obowiązek ewidencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI 1 13 13 13 16 21 21 62 64 103 108 118 124 125 127 128 135 143 144 147 151 154 156 159 163 165 168 172 173 V Spis treści Art. 26. Warunki prowadzenia działalności telekomunikacyjnej . . . . . . Art. 27. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Upoważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Inwentaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Łącza telekomunikacyjne w budynkach oraz prawo drogi . Art. 30. Dostęp do nieruchomości i infrastruktury . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Prace instalacyjne, utrzymanie i wymiana zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Prawo drogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Prawo drogi na nieruchomościach obciążonych . . . . . . . . . . . . Art. 35. Prawo drogi dla infrastruktury publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. Prawo drogi w ramach współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Odrębna własność elementów infrastruktury telekomunikacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Odrębna własność włókna światłowodowego . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Udział w części wspólnej kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Włókna niewyodrębnione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. Ustanowienie odrębnej własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Treść umowy; odpowiednie stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. Ustalenie procedury decyzyjnej; obowiązek współdziałania . . Art. 43. Sposób partycypacji w kosztach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Odpowiedzialność za zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Odrębna własność przewodów i rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Szczególne zasady lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Lokalizowanie inwestycji celu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. Infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Legitymacja do zaskarżenia planu miejscowego . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Szczególne zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Lokalizowanie regionalnych sieci szerokopasmowych . . . . . . . Art. 49a. Realizacja bez decyzji o ustaleniu lokalizacji . . . . . . . . . . . . . Art. 50. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. Wniosek inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. Postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53. Wpis w księdze wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55. Oddanie gruntów w użytkowanie inwestora . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56. Wyłączenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Doręczanie decyzji i zawiadomień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59. Związanie organów decyzją o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 174 175 182 184 189 189 208 209 210 265 272 274 277 277 294 301 305 307 315 323 335 339 340 341 341 351 355 358 358 360 361 371 377 385 386 398 400 402 407 416 Spis treści Art. 60. Pozwolenie na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej . . . Art. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. Ustawa o drogach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63. Prawo geodezyjne i kartograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. Ustawa o samorządzie gminnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65. Prawo budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66. Ustawa o gospodarce komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67. Ustawa o gospodarce nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68. Ustawa o samorządzie województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69. Ustawa o samorządzie powiatowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . . . . Art. 71. Prawo telekomunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym . . . . . . . . . . . . . . Art. 74. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75. Dostosowanie planów miejscowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 76. Wniosek o wpis do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77. Umowy w zakresie działalności telekomunikacyjnej; kompetencje Prezesa UKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 78. Dostosowanie postanowień umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 79. Inwestycja drogowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu . . Art. 81. Zachowanie w mocy przepisów wykonawczych . . . . . . . . . . . . Art. 82. Regionalne sieci szerokopasmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83. Raport dotyczący stanu sieci szerokopasmowych . . . . . . . . . . . Art. 84. Zastosowanie do ANR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85. Stosowanie przepisów dotychczasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86. Ogłoszenie raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 422 427 427 441 442 442 445 446 448 450 451 456 468 472 475 477 477 478 479 483 484 485 485 486 487 488 488 489 489 491 VII Przedmowa Ustawa z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) zrodziła się z potrzeby zdynamizowania rozwoju sektora telekomunikacyjnego w naszym kraju. Stopień rozwoju infrastruktury tele- komunikacyjnej oraz dostępność i parametry usług świadczonych w oparciu o tę in- frastrukturę stawiają Polskę na bardzo odległym miejscu spośród krajów Unii Eu- ropejskiej. Jedną z istotnych przyczyn takiego stanu rzeczy były regulacje prawne nie dość sprzyjające, a w niektórych wypadkach wręcz utrudniające realizację inwe- stycji telekomunikacyjnych. Moją ambicją, jako osoby piastującej wówczas funkcję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, było zainicjowanie procesu legislacyj- nego nad aktem prawnym, który będzie likwidował bariery w rozwoju usług i sie- ci telekomunikacyjnych na możliwie wielu polach. Wielopłaszczyznowość tej regu- lacji spowodowała, że już od stadium prac koncepcyjnych zyskała ona przydomek „megaustawy”. Potrzeba jej przyjęcia była niekwestionowana. Oczekiwania pocho- dziły zarówno z sektora publicznego, w szczególności od organów i jednostek odpo- wiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji z funduszy unijnych, jak i ze strony przedsiębiorców oraz użytkowników usług telekomunikacyjnych. Najlepiej zapotrzebowanie na tego rodzaju ustawy obrazuje fakt jej przyjęcia przez Sejm jed- nogłośnie – bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących. Od początku procesu legislacyjnego jego uczestnicy mieli świadomość, że usta- wa – z kilku co najmniej powodów – nie będzie aktem doskonałym i nie zlikwidu- je wszystkich barier utrudniających rozwój sektora. Przeciwnie, postawiła ona już w procesie legislacyjnym nowe pytania, szczególnie związane z celowością uchwa- lania kolejnych specustaw i brakiem systemowych rozwiązań dotyczących wszyst- kich istotnych dla gospodarki infrastruktur oraz ich równomiernego – i tam, gdzie to potrzebne i możliwe – skoordynowanego rozwoju. Ponadto, mimo kluczowego zna- czenia telekomunikacji dla nauki i gospodarki, które porównywane jest do znacze- nia układu nerwowego dla organizmu, trzeba pogodzić potrzeby tego sektora z in- nymi wartościami istotnymi w państwie prawa – w szczególności z poszanowaniem własności prywatnej, planowaniem przestrzennym, ochroną zdrowia i życia ludz- kiego, ochroną środowiska czy też interesami podmiotów działających w innych sektorach niż telekomunikacja. Jednym z powodów unikalności wprowadzonych rozwiązań prawnych, ale także powodem ich komplikacji, było połączenie w jed- nym akcie prawnym dość prostych rozwiązań ułatwiających procesy inwestycyjne, z próbą zdefiniowania roli administracji publicznej, w szczególności samorządowej, w działalności telekomunikacyjnej dotychczas uważanej za komercyjną, tak aby za- gwarantować, że interwencja publicznej ręki nie zakłóci mechanizmów rynkowych i nie przyniesie szkody przedsiębiorcom. Rozwiązania przyjęte w ustawie w istot- nym zakresie mają charakter pionierski, wymagający weryfikacji w praktyce. Ro- dzima ustawa nawiązuje wprawdzie do doświadczeń francuskich, lecz bardziej na poziomie idei uchwalenia tego rodzaju aktu prawnego. Specyfika polskiego syste- mu prawnego oraz konkretnych uwarunkowań faktycznych istniejących w naszym kraju nie pozwala bowiem na proste powielenie zagranicznych wzorców. Nie bez znaczenia jest również, że polska ustawa powstała w stosunkowo krótkim czasie, biorąc pod uwagę jej objętość, liczbę nowelizowanych nią innych aktów prawnych oraz wagę i nowatorski charakter co najmniej kilku spośród wprowadzonych unor- mowań – w nieco ponad rok od przedstawienia pierwszych jej założeń 23.2.2009 r. IX Przedmowa do nadania jej ostatecznego brzmienia 7.5.2010 r. Siłą rzeczy dotknięta jest „choro- bami wieku dziecięcego”. Francja, kraj znacznie bardziej zaawansowany w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, doskonaliła rozwiązania prawne w tym obszarze przez wiele lat. Komentowana ustawa jest aktem trudnym w zrozumieniu i stosowaniu. Zawie- ra postanowienia dotyczące wielu dziedzin prawa, obejmuje swym zakresem wiele różnych podmiotów. Szereg kluczowych artykułów jest bardzo obszernych. Dodat- kowo niejednokrotnie konieczne jest ustalenie relacji przepisów tej ustawy do in- nych aktów prawnych. Trudno w tak krótkim czasie obowiązywania ustawy ocze- kiwać ukształtowanego orzecznictwa sądowego ułatwiającego jej stosowanie. Tym większą radością napawa powstanie niniejszego komentarza, będącego pierwszym tego rodzaju kompleksowym przewodnikiem po „megaustawie”. Zespół autorów zaangażowanych w tematykę ustawy od początku procesu legislacyjnego oraz sto- sujących jej postanowienia w praktyce gwarantuje głębokie i wszechstronne ujęcie tematu. W komentarzu uwzględnione zostały ostanie zmiany wynikające zarówno z usta- wy z 12.10.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko- munikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, jak również z ustawy z 16.11.2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych in- nych ustaw. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Anna Streżyńska X Wykaz skrótów 1. Akty prawne DrPublU .................................... ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) GospGruntU ������������������������������ ustawa z 29�4�1985 r� o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości (t�j� Dz�U� z 1991 r� Nr 30, poz� 127 ze zm�) GospNierU ................................ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoś- ciami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GospNierRolU .......................... ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187) FinPublU ................................... ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych KC ............................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP ......................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA ........................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ........................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KWU ......................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ŁącznD �������������������������������������� dekret z 11�3�1955 r� o łączności (Dz�U� Nr 12, poz� 71 ze zm�) poz� 48 ze zm�) poz� 275 ze zm�) ŁącznU1961 ������������������������������ ustawa z 31�1�1961 r� o łączności (Dz�U� Nr 8, ŁącznU1984 ������������������������������ ustawa z 15�11�1984 r� o łączności (Dz�U� Nr 54, ŁącznU1990 ������������������������������ ustawa z 23�11�1990 r� o łączności (t�j� Dz�U� z 1995 r� Nr 117, poz� 564 ze zm�) OchrGrU ................................... ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) OchrPrzyrU ............................... ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) PlZagospPrzestrzU .................... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) PodpElU .................................... ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym PrBud ........................................ ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrNot ......................................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPostAdm ................................ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PrRzecz ������������������������������������� dekret z 11�10�1946 r� – Prawo rzeczowe (Dz�U� Nr 57, poz� 319 ze zm�) PrSpółdz .................................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrTel .......................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrTel2000 ���������������������������������� ustawa z 21�7�2000 r� – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) (Dz�U� Nr 73, poz� 852 ze zm�) PrWod ........................................ ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. WłLokR �������������������������������������� rozporządzenie z 2012 r. poz. 145) Rzeczypospolitej z 24�10�1934 r� o własności lokali (Dz�U� Nr 94, poz� 848 ze zm�) Prezydenta WłLokU .................................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. WspRozwTelU .......................... ustawa z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) i sieci poz. 675) ZagospPrzestrzU ����������������������� ustawa z 7�7�1994 r� o zagospodarowaniu prze- strzennym (t�j� Dz�U� z 1999 r� Nr 15, poz� 139 ze zm�) ZastRejU ................................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZasWywłNierU �������������������������� ustawa z 12�3�1958 r� o zasadach i trybie wywłasz- czania nieruchomości (t�j� Dz� U� z 1974 r� Nr 10, poz� 64 ze zm�) ZmPrTel .................................... ustawa z 16.11.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 627) ZmWspRozwTelU .................... ustawa z 12.10.2012 r. o zmianie ustawy o wspie- raniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1256) ZTP ............................................ Zasady Techniki Prawodawczej (załącznik do roz- porządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Organy i instytucje NSA ........................................... Naczelny Sąd Administracyjny SA .............................................. Sąd Apelacyjny SN ............................................. Sąd Najwyższy SP .............................................. Skarb Państwa TK ............................................. Trybunał Konstytucyjny XII UKE .......................................... Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK ...................................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE ........................................... Urząd Regulacji Energetyki WSA .......................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny Wykaz skrótów 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. ......................................... Dziennik Ustaw GSP ........................................... Gdańskie Studia Prawnicze KPP ........................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ........................................... Monitor Prawniczy NP .............................................. Nowe Prawo ONSA ........................................ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA .............................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjne- go i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNC ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNC-ZD ................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna. Zeszyty Dodatkowe OSNP ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ..................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych OTK .......................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ...................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A PB .............................................. Prawo Bankowe PiŻ ............................................. Prawo i Życie PiEwT ........................................ Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji PPH ........................................... Przegląd Prawa Handlowego PUG ........................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ............................................ Rejent RPEiS ........................................ Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny ZNSA ........................................ Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4. Inne skróty art. ............................................. artykuł cz. .............................................. część j.s.f.p. ......................................... jednostki sektora finansów publicznych j.s.t. ............................................ jednostka samorządu terytorialnego nast. ........................................... następny Nb .............................................. numer brzegowy niepubl. ...................................... niepublikowany Nr .............................................. numer orz. ............................................ orzeczenie post. ........................................... postanowienie poz. ............................................ pozycja PPTT ......................................... Przedsiębiorstwo Państwowe „Polska Poczta, Te- legraf i Telefon” red. ............................................ redakcja s. ................................................ strona t. ................................................ tom XIII Wykaz skrótów t.j. .............................................. tekst jednolity uchw. ......................................... uchwała USJP .......................................... S� Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka pol- skiego, Warszawa 2003 ust. ............................................. ustęp uw. ............................................. uwaga Uzasadnienie ............................. uzasadnienie do projektu WspRozwTelU (Druk sejmowy Nr 2546 Sejmu VI kadencji) w zw. ......................................... w związku wyr. ............................................ wyrok z. ................................................ zeszyt zd. .............................................. zdanie ze zm. ........................................ ze zmianami XIV Wprowadzenie 1. Znaczenie telekomunikacji we współczesnym świecie. Szeroko rozumiana telekomunikacja (łączność elektroniczna) jest obecnie jednym z centralnych ele- mentów naszego życia. Współcześnie bowiem to właśnie na usługach telekomuni- kacyjnych oraz na telekomunikacyjnej infrastrukturze opiera się przeważająca część gospodarczej oraz społecznej aktywności ludzkiej. Usługi i sieci telekomunikacyjne umożliwiają ludziom bezpośrednie komunikowanie się, pozwalają im na swobodne wyrażanie poglądów, służą ich pracy i zabawie (rozrywce). Dzięki usługom i sie- ciom telekomunikacyjnym poprawia się znacząco jakość życia, chociażby dlatego, że dobrze działająca telekomunikacja umożliwia lepszą opiekę zdrowotną, bezpiecz- niejszy i wydajniejszy transport, a także wpływa na poprawę czystości środowiska. Telekomunikacja daje nowe możliwości w zakresie mediów oraz ułatwia dostęp do różnego rodzaju usług użyteczności publicznej i treści kulturowych. Telekomunika- cja zmienia też współczesną administrację publiczną, która poprzez szerokie wyko- rzystywanie usług elektronicznych ma szansę stać się bardziej partycypacyjna, ot- warta i przejrzysta. Można przy tym ogólnie powiedzieć, że szerokie i skuteczne posługiwanie się we współczesnym świecie usługami i sieciami telekomunikacyj- nymi (czy też szerzej: technologiami cyfrowymi i informacyjno-komunikacyjnymi) daje szansę na skuteczne stawianie czoła większości tych wyzwań cywilizacyjnych, które stoją dziś przed społeczeństwami. 2. Szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz sieci nowej generacji. Wśród usług telekomunikacyjnych, świadczonych w oparciu o sieci telekomunikacyjne, szczególnie istotne znaczenie zyskuje obecnie usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu, czyli usługa polegająca na połączeniu z Internetem za pomocą szyb- kiego łącza lub medium o dużej przepływności (przy czym określenie minimalnej szybkości lub przepływności dostępu pozwalającej zakwalifikować ów dostęp jako szerokopasmowy może się różnić, zależnie od obowiązujących na rynku trendów). Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu mogą być dostarczane przy zastoso- waniu bardzo różnych kombinacji technologii telekomunikacyjnych (tzw. platform), a mianowicie: linii telefonicznych, sieci telewizji kablowej, połączeń bezprzewo- dowych, światłowodów, łączy satelitarnych lub sieci elektroenergetycznych (przy czym na rynku UE dominującą obecnie technologią jest cyfrowa linia abonencka, Digital Subscriber Line – DSL). Jak z tego wynika, technologie szerokopasmowego dostępu mogą się opierać na infrastrukturze sieci stacjonarnej lub wykorzystującej łączność radiową i mogą się wzajemnie uzupełniać lub zastępować w zależności od konkretnej sytuacji. Każda technologia ma określoną własną charakterystykę i od- mienny wpływ na ogólną pojemność, przepustowość i możliwości sieci (komunikat Komisji z 20.3.2006 r. dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komite- tu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Niwelowanie różnic w dostę- pie do łączy szerokopasmowych, COM(2006)129 final, pkt 3.1 i 3.3). Łącza szerokopasmowe i oparte na nich usługi umożliwiają powstawanie zupeł- nie nowych zastosowań, jak również poszerzanie możliwości zastosowań już istnie- jących. Pobudzają wzrost gospodarczy poprzez tworzenie nowych usług, dają nowe możliwości inwestycyjne i przyczyniają się do powstawania miejsc pracy. Dzięki nim można również zwiększyć produktywność wielu istniejących procesów gospo- darczych lub technologicznych, co w efekcie prowadzi do wyższych płac i większej rentowności inwestycji. Łącza szerokopasmowe i usługi szerokopasmowego dostę- Szydło 1 Wprowadzenie pu do Internetu już dzisiaj wywierają olbrzymi wpływ na życie codzienne obywate- li, przy czym wpływ ten będzie stale i konsekwentnie rósł. Aktualne i prospektywne pola zastosowania tego rodzaju szerokopasmowych usług i sieci to m.in. teleme- dycyna i elektroniczne usługi opieki zdrowotnej, elektroniczna administracja (eGo- vernment), edukacja, handel elektroniczny (komunikat Komisji – Niwelowanie róż- nic w dostępie do łączy szerokopasmowych, pkt 2). Jakkolwiek usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu mogą być świadczo- ne za pomocą bardzo różnych technologii czy też platform (łączy) – o czym wspo- mniano już wyżej – to jednak wśród tych zróżnicowanych technologii infrastruktu- ralnych przyszłość należy zdecydowanie do tzw. sieci dostępowych nowej generacji (next-generation access networks, NGA networks). Sieci dostępowe nowej genera- cji (sieci NGA) są to przewodowe sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych. Są to zatem przede wszystkim sieci światłowo- dowe lub zaawansowane zmodernizowane sieci kablowe. Sieci NGA mają w swo- im założeniu zastąpić w pełni lub w znacznej części istniejące sieci szerokopasmo- we wykorzystujące przewody miedziane lub istniejące sieci kablowe. Mają one przy tym zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyższych parame- trach (takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych. Zasadniczo sieci NGA będą się cechowały prędkością i przepustowością umoż- liwiającymi w przyszłości dostarczanie treści o dużej rozdzielczości, takich jak fil- my lub programy telewizyjne. Dzięki sieciom NGA możliwe będzie wsparcie zasto- sowań wymagających dużej przepustowości oraz udostępnianie przedsiębiorstwom niedrogich symetrycznych łączy szerokopasmowych dostępnych obecnie zazwy- czaj wyłącznie w dużych przedsiębiorstwach. Ogólnie sieci NGA mają potencjał, by ułatwić udoskonalenie wszystkich aspektów technologii dostępu szerokopasmo- wego oraz usług szerokopasmowych (komunikat Komisji z 30.9.2009 r. – Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w od- niesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych, Dz.Urz. UE C z 2009 r. Nr 235, s. 7, pkt 52–54; na temat sieci NGA zob. szerzej: J� Li Salina, P� Sali- na, Next Generation Networks. Perspectives and Potentials, Chichester 2007, s. 5 i nast.; N� Wilkinson, Next Generation Network Services. Technologies and Strate- gies, Chichester 2002, s. 167 i nast.; T� Van de Velde, Value-Added Services for Next Generation Networks, New York 2008, s. 34 i nast.; N� Seel, Business Strategies for the Next-Generation Network, Boca Raton 2007, s. 16 i nast.; B� Khasnabish, Next Generation Technologies, Networks, and Services, w: T� Plevyak, V� Sahin (red.), Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, Chi- chester 2010, s. 108 i nast.). 3. Internet przyszłości. Nawet wszakże sieci dostępowe nowej generacji nie sta- nowią kresu dostrzegalnej obecnie ewolucji w technologiach telekomunikacyjnych. Czymś jeszcze bardziej zaawansowanym technologicznie jest tzw. Internet przy- szłości. Pojęcie to obejmuje sieci i usługi internetowe stanowiące ewolucję obec- nych i zupełnie nowych sieci i usług. Internet przyszłości będzie oparty na integra- cji różnych rodzajów sieci, na łączeniu sieci w pełni światłowodowych z sieciami bezprzewodowymi, w tym z bezprzewodowymi sieciami sensorycznymi, oraz na dostarczaniu różnych innowacyjnych usług. Stworzy to zupełnie nową architekturę sieciową, integrującą różne funkcjonalności i multimodalności, wykorzystującą przy tym osiągnięcia nanotechnologii, fotoniki i różnego rodzaju nowe materiały. Internet przyszłości będzie przyczyniał się do rozwijania wielu innowacyjnych usług w róż- nych sektorach i znacząco wpłynie na całą gospodarkę oraz na życie społeczeństw (zob. np. The Seventh Framework Programme. Updated Work Programme 2011 and Work Programme 2012. Cooperation. Theme 3: ICT – Information and Communica- 2 Szydło Wprowadzenie tions Technologies, European Commission C(2011)5068 of 19 July 2011, s. 6 oraz s.14 i nast.). 4. Bariery utrudniające rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych w opisanym powyżej kierunku nie następuje bynajmniej bez problemów i przeszkód. Istnieją bo- wiem – zarówno w Europie, jak i na całym świecie – liczne bariery utrudniające dy- namiczny rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych, sprawiające, że wspomniane usługi oraz sieci nie w pełni mogą odgrywać spodziewaną po nich rolę. Do barier takich należą: (1) wciąż podzielone rynki telekomunikacyjne (nawet w Unii Euro- pejskiej, od lat realizującej politykę rynku wewnętrznego w dziedzinie telekomu- nikacji, nadal występują liczne bariery regulacyjne i inne); (2) brak wystarczającej interoperacyjności sieci i usług telekomunikacyjnych (brak ten bierze się z okreś- lonych niedomogów, m.in. w dziedzinach ustalania norm, zamówień publicznych i koordynacji między organami publicznymi, tak iż wciąż brak jest jednolitych norm i w pełni otwartych platform cyfrowych); (3) wzrost cyberprzestępczości i ryzyko związane z niskim poziomem zaufania do sieci (cyberprzestępczość obejmuje m.in. wykorzystywanie dzieci, kradzież tożsamości i ataki cybernetyczne, z kolei niski po- ziom zaufania do sieci bierze się m.in. z obaw związanych z bezpieczeństwem płat- ności i z prywatnością); (4) braki w zakresie profesjonalnych umiejętności informa- cyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych (przyczyną są tutaj braki w zakresie wiedzy, wykształcenia i kompetencji, w szcze- gólności u ludzi starszych); (5) brak dostatecznych inwestycji w sieci telekomunika- cyjne (powody braku lub opóźniania inwestycji w infrastrukturę sieciową są prob- lemem bardzo swoistym, mającym niezwykle złożone przyczyny i zasługującym na odrębne potraktowanie; w tym miejscu warto wspomnieć o tym, że niedostateczne inwestycje sieciowe są m.in. wynikiem wciąż słabego rozwoju konkurencji na wie- lu rynkach infrastrukturalnych; brak szerszej rywalizacji rynkowej oraz zagrożenia konkurencyjnego ze strony alternatywnych inwestorów publicznych i prywatnych nie stwarzają dostatecznie efektywnych bodźców do inwestowania w infrastruktu- rę); (6) niewystarczające nakłady na badania i innowacje (w szczególności niskie i rozproszone są nakłady publiczne na badania i rozwój, ponadto do dalszych nakła- dów na badania i rozwój zniechęca dostrzegalne obecnie w wielu obszarach bardzo powolne tempo wdrażania innowacji opartych na technologiach informacyjno-ko- munikacyjnych) (na temat barier i przeszkód w rozwoju sieci i usług telekomunika- cyjnych zob. np. komunikat Komisji z 19.5.2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska agenda cyfrowa, COM(2010)245, pkt 1). Wszystkie te bariery i prze- szkody sprawiają, że wiele osób w Europie i na świecie wciąż nie ma dostępu do cyfrowego społeczeństwa i gospodarki, natomiast olbrzymi potencjał tkwiący w te- lekomunikacji, w tym także dla znaczącego zwiększenia ogólnego wzrostu gospo- darczego i poziomu dobrobytu, wciąż nie jest należycie wykorzystywany. 5. Bariery w rozwoju sieci i usług szerokopasmowych oraz przepaść w zakre- sie dostępu szerokopasmowego. Opisane powyżej bariery w rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych są aktualne i odczuwalne w całym obszarze telekomunikacji, ale w szczególnie negatywny sposób odbijają się one na poziomie rozwoju sieci (łą- czy) szerokopasmowych i usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. W tym względzie wypada zauważyć, że w Unii Europejskiej, pomimo ogólnego wzrostu liczby linii szerokopasmowych, dostęp w regionach wiejskich i bardziej oddalonych pozostaje wciąż ograniczony. Przyczyną tego są wysokie koszty spowodowane ni- ską gęstością zaludnienia i dużymi odległościami. Niewielka liczba ludności w tych regionach nie pozwala wykorzystać w pełni efektu skali i prowadzi do słabego po- pytu oraz skromnych perspektyw rentowności inwestycji. Oddalenie często pociąga Szydło 3 Wprowadzenie za sobą konieczność pokonania większych odległości między lokalnymi centralami a poszczególnymi abonentami z jednej strony i siecią szkieletową z drugiej. Ekono- miczne zachęty do inwestowania w budowę sieci szerokopasmowej na tych obsza- rach okazują się często niewystarczające. W rezultacie dostęp do szerokopasmowe- go Internetu skupia się głównie w miastach i regionach podmiejskich. Obszary wiejskie pozostają daleko w tyle za obszarami miejskimi nie tylko w za- kresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, ale również pod względem szybko- ści połączeń. Ponadto o ile na terenach miejskich wyraźna jest tendencja do wzrostu prędkości transmisji, o tyle na obszarach wiejskich utrzymują się one na stałym po- ziomie. Różnica ta wynika ze słabszych parametrów technicznych, mających swoje źródło zarówno w odległościach, jak i w braku konkurencji. Niższa prędkość trans- misji danych może stanowić dla przedsiębiorstw przeszkodę w stosowaniu łączy szerokopasmowych, podobnie jak dla gospodarstw domowych, które z tego powodu nie mogą w pełni wykorzystywać oferty multimedialnej (komunikat Komisji – Ni- welowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych, pkt 3.1). 6. Ogólna charakterystyka środków zaradczych ukierunkowanych na prze- zwyciężanie barier w rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Opisane wyżej bariery w rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych mogą i powinny być na okreś- lone sposoby przezwyciężane, gdyż pogodzenie się z nimi byłoby na dłuższą metę dla społeczeństwa i gospodarki zbyt kosztowne. Ponieważ konsekwentne przezwy- ciężanie wielu z tych barier leży w żywotnym (ekonomicznym) interesie samych przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem sieci i usług telekomunikacyjnych, cały szereg tych przedsiębiorstw gotowych jest z własnej inicjatywy i na własny koszt podejmować takie działania, które będą zwalczały wspomniane przeszkody i stymulowały dalszy progres w kierunku coraz bardziej nowoczesnych i wydajniej- szych sieci i usług (np. przedsiębiorstwa inwestują z własnych środków w prace badawcze i rozwojowe; szkolą i podnoszą umiejętności potencjalnych odbiorców oferowanych przez siebie usług; zwiększają poziom bezpieczeństwa w sieci, a tym samym zaufania do niej, zwłaszcza poprzez bardziej restrykcyjną politykę prywat- ności itp.). Nie ulega wszakże wątpliwości, że wiele z omówionych barier rozwo- jowych nie może być wyeliminowanych w sposób skuteczny i pełny przez same przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Przezwyciężenie tychże barier wymaga bo- wiem zaangażowania ogromnych środków materialnych (finansowych), których w takiej ilości same przedsiębiorstwa telekomunikacyjne nie posiadają. Ponadto duża część wspomnianych barier ma charakter typowo regulacyjny, a więc ich zwal- czenie w ogóle nie mieści się w zakresie możliwości i kompetencji przedsiębiorstw. Nie można wreszcie zapominać, że dla pewnej części przedsiębiorstw telekomuni- kacyjnych wspomniane bariery są w jakimś zakresie korzystne i pozwalają im osią- gać dodatkowe zyski (dotyczy to np. barier utrudniających wchodzenie na rynki no- wym konkurentom). Przedsiębiorstwa te są więc zainteresowane raczej w dalszym trwaniu niż w eliminowaniu tychże barier, nawet jeżeli z punktu widzenia ogólno- społecznego ich dalsze utrzymywanie jest bardzo szkodliwe. Ponieważ więc sami uczestnicy rynku nie są w stanie i/lub nie chcą przezwyciężać barier rozwojowych w telekomunikacji, rolę podmiotu demontującego te bariery muszą wziąć na siebie władze publiczne, działające w interesie ogólnym. Rodzajów potencjalnych środków zaradczych ukierunkowanych na eliminowanie lub przynajmniej na osłabianie przeszkód utrudniających rozwój sieci i usług tele- komunikacyjnych jest oczywiście bardzo wiele i są one zróżnicowane m.in. w za- leżności od charakteru poszczególnych barier. W poniższych rozważaniach warto byłoby w szczególności zwrócić uwagę na niektóre spośród najbardziej obiecują- cych i najczęściej stosowanych środków zaradczych. Owe środki zaradcze zostaną przedstawione i omówione w trzech zasadniczych grupach, obejmujących: (1) środ- 4 Szydło Wprowadzenie ki regulacyjne, (2) publiczne finansowanie inwestycji w sektorze telekomunikacyj- nym, a także (3) niewładcze środki wspierania przedsiębiorstw telekomunikacyj- nych (i sektora telekomunikacyjnego) inne niż publiczne finansowanie. 7. Środki regulacyjne znoszące bariery utrudniające rozwój sieci i usług te- lekomunikacyjnych. Wśród środków znoszących bariery utrudniające rozwój sie- ci i usług telekomunikacyjnych należałoby przede wszystkim wymienić różnego rodzaju działania (środki) regulacyjne ze strony władz publicznych ukierunkowa- ne na liberalizację poszczególnych rynków (liberalizację rozumianą jako znosze- nie ograniczeń prawnych we wchodzeniu na poszczególne rynki) i zapewnianie na nich możliwie intensywnej konkurencji, w tym konkurencji infrastrukturalnej (net- work competition). Jest bowiem dość powszechnie dostrzeganą prawidłowością, że rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych jest najszybszy na rynkach, które są zli- beralizowane (tzn. są w sensie prawnym otwarte) i na których panuje efektywna konkurencja, w tym konkurencja infrastrukturalna. W Unii Europejskiej liberaliza- cję (tj. prawne otwarcie) rynków telekomunikacyjnych zapewnia przede wszystkim obligatoryjne zniesienie wszystkich praw wyłącznych i specjalnych w dziedzinie telekomunikacji oraz zakaz ustanawiania przez państwa członkowskie tego rodza- ju praw w przyszłości (zob. art. 2 Dyrektywy Komisji 2002/77/WE z 16.9.2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej, Dz.Urz. UE L z 2002 r. Nr 249, s. 21). Dla liberalizacji rynków ważny jest też zakaz sto- sowania przez państwa członkowskie instytucji indywidualnych pozwoleń (indy- widualnych zezwoleń) na prowadzenie działalności w zakresie zapewniania sie- ci i świadczenia usług telekomunikacyjnych, przy możliwości posługiwania się w tym zakresie jedynie instytucją zezwoleń ogólnych i wymogu dokonania zgłosze- nia (art. 3 Dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej, Dz.Urz. UE L z 2002 r. Nr 108, s. 21). Ta dokonana na szczeblu unijnym liberalizacja ryn- ków telekomunikacyjnych nie oznacza wszakże, że rynki telekomunikacyjne są już całkowicie zliberalizowane i że podejmowanie przez Unię i/lub przez państwa członkowskie dalszych działań liberalizacyjnych nie jest już możliwe ani potrzeb- ne. Tak z całą pewnością nie jest, chociażby dlatego, że przewidziana w Dyrektywie 2002/20/WE instytucja zezwolenia ogólnego i zgłoszenia w telekomunikacji może być w swoich szczegółach bardzo różnie unormowana na szczeblu krajowym (na temat różnych wariantów regulacyjnych tej instytucji zob. np. M� Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 286–287), przy czym wspomniane tu krajowe regulacje prawne związane z instytucją zezwolenia ogólnego i zgłoszenia mogą dawać przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym większą lub mniejszą swobo- dę działania. W tym zatem zakresie nadal istnieje pole do dalszych działań liberali- zacyjnych, a tym samym pole dla środków, które mogą zintensyfikować rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych. Dla liberalizacji rynków telekomunikacyjnych istotne jest również tworzenie obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych reguł gospodarowania ograniczonymi zasobami w telekomunikacji (o znaczeniu tych za- sobów telekomunikacyjnych dla prowadzenia działalności w telekomunikacji zob. np. S� Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, s. 227 i nast.). Również więc tworzenie bardziej efektywnych reguł gospodarowania ograniczonymi zasobami telekomunikacyjnymi może zintensyfikować rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych. Równie ważne dla dalszych inwestycji w telekomunikacji jest tworzenie środo- wiska regulacyjnego gwarantującego istnienie intensywnej konkurencji (w tym kon- kurencji infrastrukturalnej) na już otwartych (zliberalizowanych) rynkach. Gwaran- cją takiej konkurencji oraz jej efektywnego funkcjonowania są przepisy regulacji sektorowej, w tym zwłaszcza przepisy tzw. regulacji dostępowej. W UE podstawo- Szydło 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: