Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 010765 17232981 na godz. na dobę w sumie
Uziemienie – z jakimi systemami w ciele człowieka jest powiązane - ebook/pdf
Uziemienie – z jakimi systemami w ciele człowieka jest powiązane - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7115-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ujemny potencjał Ziemi wpływa na stabilność wewnętrznego bioelektrycznego środowiska naszych organizmów. Facilituje funkcję wszystkich naszych systemów. Z e-booka dowiesz się, jakie znaczenie ma oscylacja i intensywność tego potencjału w regulacji okołodobowych rytmów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FizjoTERAPIA FUNKCJONALNA Uziemienie – z jakimi systemami w ciele człowieka jest powiązane Uziemienie – z jakimi systemami w ciele człowieka jest powiązane Ujemny potencjał Ziemi wpływa na stabilność wewnętrznego bioelektrycznego środowiska naszych organizmów. Facilituje funkcję wszystkich naszych systemów. Sprawdź, jakie znacze- nie ma oscylacja i intensywność tego potencjału w regulacji okołodobowych rytmów. Jacek Soboń ukończył studia na AWF we Wrocławiu w 1996 roku. Na tej samej uczelni w 2006 roku obronił pracę doktorską. Rok później uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny fizjoterapii. Jest współzałożycielem firmy Neuroreha działającej w Opolu od 10 lat, dzięki czemu może realizować się w pracy z pacjentami. Jest również współzałożycielem Instytutu Rehabi- litacji Postawy, którego główną działalnością jest prowadzenie szkoleń. Od paru lat jego działania są skupione wokół filozofii PRI i Postural Restoration Institute w Nebrasce interakcjach między zdrowiem ludzkim a otacza- Pod pojęciem „uziemienie” rozumiemy kontakt na- szego ciała z elektronami pochodzącymi z powierzch- ni Ziemi, m.in. przez chodzenie boso na zewnątrz czy siedzenie, spanie i pracę wewnątrz pomieszczeń z wy- korzystaniem urządzeń i wyposażenia, które mają wła- ściwości przewodzące, będące w stanie transferować energię z Ziemi do naszego ciała [1]. Medycyna środowiskowa skupia się między innymi na jącym nas środowiskiem. Rozważa takie czynniki, jak zanieczyszczenie powietrza i wody czy toksyczność chemikaliów, analizuje, jak te czynniki przyczyniają się bezpośrednio lub pośrednio do powstawania cho- rób. Istnieje także druga pozytywna strona wpływu otaczającego nas środowiska, a często niedoceniana. Są to korzyści płynące bezpośrednio z powierzchni Ziemi. To mało dyskutowane i niedoceniane zjawisko dotyczące tego, że Ziemia jest nieustannym, odnawial- nym źródłem wolnych elektronów. Powierzchnia naszej planety, poza bardzo suchymi jej obszarami, tj. pusty- niami, jest dobrym przewodnikiem elektrycznym [1]. Sugeruje się, że ujemny potencjał Ziemi może wpły- wać na stabilność wewnętrznego bioelektrycznego środowiska naszych organizmów, facilitując funkcję wszystkich naszych systemów. Więcej, oscylacja i in- tensywność tego potencjału mogą być ważne w regu- lacji okołodobowych rytmów [2]. Jest powszechnie wiadomo, że elektrony pochodzą- ce od antyoksydantów neutralizują wolne rodniki. Wolnymi rodnikami tlenowymi nazywamy cząstecz- ki zdolne do niezależnej egzystencji, zawierające co najmniej jeden atom tlenu i posiadające co najmniej jeden lub więcej niesparowanych elektronów. Wiele rodników tlenowych powstaje w naszym organizmie 1 w wyniku oddychania tlenowego oraz procesów za- palnych [3]. Wolne rodniki odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu komórki [4]. Biorą udział między inny- mi w skurczach mięśni, wydzielaniu hormonów, w funk- cjach układu immunologicznego czy regulacji napięcia naczyniowego, usuwaniu leków z ustroju. Warunku- ją aktywność bakteriobójczą i bakteriostatyczną śliny. Kiedy jest ich nadmiar, biorą bezpośredni udział w de- strukcji organizmu. Poza czynnikami endogennymi wiele czynników egzogennych może przyczynić się do ich nadmia- ru w naszym organizmie, np. nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu. Wzmożo- ne tempo oddychania podczas wysiłku oraz zanie- czyszczenia środowiskowe i przemysłowe stanowią dodatkowe źródło wytwarzania znacznej ilości wol- nych rodników. Kiedy dochodzi do zaburzenia rów- nowagi między powstawaniem wolnych rodników a ich usuwaniem, dochodzi także do stresu oksyda- cyjnego. Narządami szczególnie narażonymi na ten rodzaj stresu są: układ oddechowy, układ krążenia, mózg i narząd wzroku. Stres oksydacyjny jest waż- nym czynnikiem w patogenezie wielu chorób, m.in. układu krążenia, płuc, oczu, zapalenia wątroby, za- palenia trzustki, cukrzycy, chorób degeneracyjnych układu nerwowego [3]. Przypuszcza się, że wpływ wolnych elek- tronów pochłanianych przez nasze ciało, przez bezpośredni kontakt z Ziemią praw- dopodobnie neutralizuje wolne rodniki, tym samym redukując zarówno ostre, jak i chro- niczne stany zapalne [5]. Uziemienie – z jakimi systemami w ciele człowieka jest powiązane
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uziemienie – z jakimi systemami w ciele człowieka jest powiązane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: