Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00377 006469 20587576 na godz. na dobę w sumie
VAT 2018. Podatki cześć 2 - ebook/pdf
VAT 2018. Podatki cześć 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-98-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 2018 r. Minister Finansów planuje wprowadzić wiele zmian. Obecnie trwają prace nad pięcioma projektami zmieniającymi ustawę VAT od 2018 r. Niektóre zmiany są już znane. Zostaną wprowadzone system podzielonej płatności split payment oraz e-kasy. Każdy podatnik VAT będzie wysyłał JPK_VAT. Zmienią się zasady:

rozliczania ulgi na złe długi,

uzyskiwania zwrotów VAT,

prowadzenia ewidencji VAT,

składania deklaracji.

Przygotowana publikacja zawiera:

ujednolicony tekst ustawy o VAT,

komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,

komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. i 1 kwietnia 2018 r. w formie tabelarycznego przewodnika po zmianach.

Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODATKI NR 4 INDEKS 36990X ISBN 978-83-65887-98-6 STYCZEŃ 2018 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) VAT 2018 UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2018 PODATKI CZĘŚĆ 2 Ujednolicony tekst ustawy o VAT Komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT Przewodnik po zmianach VAT – tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem ISBN 978-83-65887-98-6 Partner merytoryczny Najbardziej praktyczny komentarz do VaT Publikacja VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które wejdą w życie w styczniu 2018 r. i w lipcu 2018 r. Zamów publikację w prZedsprZedaży 299 zł zamiast 399 zł Oprawa flexi, 1400 stron Polecamy wersję PREMIUM Publikacja dostępna w wersji PREMIUM z paKIeTeM 4 WIdeOsZKOLeŃ na pendrive. Zamów wersję PREMIUM 389 zł zamiast 519 zł sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl VAT 2018 ZMIANY OD 8 KWIETNIA 2016 R. Ujednolicony tekst ustawy o VAT Komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT Przewodnik po zmianach VAT – tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem JPK_VAT 2018 Nowe obowiązKi Przedsiębiorców Zamów publikację już dziś! sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl VAT 2018 Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Anita Jackiewicz Sekretarz redakcji Artur Borkowski Redaktor graficzno-techniczny Edyta Wojtecka Korekta Jolanta Bugaj Adres redakcji 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Reklamy Kamilla Alchimowicz e-mail: kamilla.alchimowicz@infor.pl tel. 22 530 40 75 Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: KF Partner Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl SPIS TREŚCI VAT 2018 USTAWA O VAT 9 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DZIAŁ II. Zakres opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 DZIAŁ V. Miejsce świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów . . . . . . . . 27 Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rozdział 1. Stawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rozdział 2. Zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego . . . . . . . . . . . . 59 DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności . . . . . . . 69 Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego . . . . . . . . . . . 70 DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku . . . . . . . . . . . . . 73 Rozdział 1. Rejestracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Rozdział 2. Deklaracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Rozdział 3. Informacje podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Rozdział 4. Zapłata podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach . . . . . . . . . . . . 82 DZIAŁ XI. Dokumentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rozdział 1. Faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rozdział 1a. Mechanizm podzielonej płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Rozdział 2. Ewidencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Rozdział 3. Kasy rejestrujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 www.infor.Pl 3 VAT 2018 Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 DZIAŁ XII. Procedury szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . 99 Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a . . . . . . . 107 Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona . . . . . 111 DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . 112 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O VAT Zwrot VAT Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Faktury Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur . . . . . . . . 146 Stawki VAT Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Kasy rejestrujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących . . . . . . . . 162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Rejestracja podatników Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 4 PodATKi 2018 VAT 2018 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług . . . . . . 204 Deklaracje VAT Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Przedstawiciel podatkowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Transakcje wewnątrzwspólnotowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Import towarów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Zwrot VAT podróżnym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym . . . . . . . . . . . . . . . 248 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług . . . . 249 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym . . . . . . . . . . . . . . . 249 Zwrot VAT niektórym podmiotom Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 wrze śnia 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym oso bom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 www.infor.Pl 5 VAT 2018 Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa środków transportu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Ulga na złe długi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Taksówki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Pojazdy samochodowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej . . . . . . . 279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika . . . . . . . . . . . . 281 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Kaucja gwarancyjna Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Krajowa informacja podsumowująca Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Komornicy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Preproporcja Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Paliwa silnikowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Transakcje na rachunkach Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 PRZEWODNIK PO ZMIANACH 6 PodATKi 2018 USTAWA O VAT art. – USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg 8 PodATKi 2018 USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg art. 1–2 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)1 – Wyspy Normandzkie – ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ­ nej, c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z teryto­ rium Unii Europejskiej; terytorium państwa członkowskiego – rozumie się przez to terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a; terytorium państwa trzeciego – rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład te­ rytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3; państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to państwo członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług te­ lekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych; towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii; imporcie towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na teryto­ rium Unii Europejskiej; eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z te­ rytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekre­ acyjnych oraz turystycznych statków powietrz­ nych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Eu­ ropejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych; 5) 5a) 6) 7) 8) Ujednolicony tekst ustawy zawiera zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., oraz zmiany, które zostały uchwalone do końca 2017 r., a wejdą w życie w trakcie 2018 r. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., zostały wprowadzone: – ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846), – ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024). I zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2018 r., zostały przytoczone wadzone: – ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania do w ramce z podaniem daty ich wejścia w życie i zostały wpro­ druku ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw) – zmiany wejdą w życie 1 lipca 2018 r., – ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wy­ łudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – zmiany wejdą w życie 13 stycznia 2018 r., – ustawą z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (na dzień oddania do druku ustawa nie została opu­ blikowana w Dzienniku Ustaw) – zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji. 2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. www.infor.Pl 9 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]2 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od to­ 4) warów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód bud­ żetu państwa. Art. 2. [Definicje] Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a; państwie członkowskim – rozumie się przez to pań­ stwo członkowskie Unii Europejskiej; terytorium Unii Europejskiej – rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako teryto­ rium Republiki Cypru, b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z te­ rytorium Unii Europejskiej: – wyspę Helgoland, terytorium Buesingen – z Republiki Federalnej Niemiec, – Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie – z Króle­ stwa Hiszpanii, – Livigno, Campione d’Italia, włoską część je­ ziora Lugano – z Republiki Włoskiej, – francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – z Republiki Francuskiej, – Górę Athos – z Republiki Greckiej, – Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii, 1) 2) 3) 1 art. 2 USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg 9) 10) 11) 12) 13) imporcie usług – rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4; nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów: a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojem­ ności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 ki­ lowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopusz­ czenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi reje­ stracji w celu dopuszczenia do ruchu drogo­ wego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestra­ cji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabyw­ cy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez pro­ ducenta, b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 go­ dzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o któ­ rych mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment do­ puszczenia do użytku jednostki pływającej uzna­ je się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla ce­ lów demonstracyjnych przez producenta, c) statki powietrzne o maksymalnej masie starto­ wej większej niż 1550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użyt­ ku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjąt­ kiem środków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopusz­ czenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla ce­ lów demonstracyjnych przez producenta; podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na tery­ torium państwa członkowskiego, z wyjątkiem po­ datku od towarów i usług nakładanego tą ustawą; obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozu­ mie się przez to budynki mieszkalne stałego za­ mieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11; urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla po­ datnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 10 PodATKi 2018 14) pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to od­ danie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu na­ bywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulep­ szenie, w rozumieniu przepisów o podatku do­ chodowym, stanowiły co najmniej 30 wartości początkowej; 15) 14a) wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; działalności rolniczej – rozumie się przez to produk­ cję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję ro­ ślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produk­ cję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowe­ go oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzy­ bów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wy­ lęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerko­ wych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżow­ nic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych; gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to go­ spodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o po­ datku rolnym; gospodarstwie leśnym – rozumie się przez to go­ spodarstwo prowadzone przez podatnika, na któ­ rym ciąży obowiązek podatkowy w podatku le­ śnym; gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to pro­ wadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie; rolniku ryczałtowym – rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pocho­ dzących z własnej działalności rolniczej lub świad­ czącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwol­ nienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg ra­ chunkowych; produktach rolnych – rozumie się przez to towa­ ry wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałto­ wego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i ry­ backim; 20) 16) 17) 18) 19) 21) 22) 23) 24) 25) USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg art. 2 usługach rolniczych – rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy; sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dosta­ wę towarów i odpłatne świadczenie usług na te­ rytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrz­ wspólnotową dostawę towarów; sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – rozu­ mie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od to­ warów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż te­ rytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz: a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podat­ ku od wartości dodanej, którzy nie mają obo­ wiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędą­ cego podatnikiem podatku od wartości dodanej; sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – rozu­ mie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowa­ nego towaru, pod warunkiem że dostawa jest do­ konywana na rzecz: a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej po­ datnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowe­ go nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, nie­ będącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrz­ wspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9; małym podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpo­ wiadającej równowartości 1 200 000 euro, b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zlece­ niobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wyna­ grodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpo­ wiadającej równowartości 45 000 euro – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogła­ szanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku po­ datkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 25a) usługach telekomunikacyjnych – rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sy­ gnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszel­ kiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi prze­ niesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświa­ towych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające­ go środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od warto­ ści dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 282/2011”; 25b) usługach nadawczych – rozumie się przez to usłu­ gi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporzą­ dzenia 282/2011; usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków komunika­ cji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozpo­ rządzenia 282/2011; 26) 26a) systemie gazowym – rozumie się przez to system gazowy znajdujący się na terytorium Unii Europej­ skiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim syste­ mem; wyrobach akcyzowych – rozumie się przez to wy­ roby akcyzowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym; 27) 27a) systemie elektroenergetycznym – rozumie się przez to system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Pra­ wo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 i 791); 27b) wartości rynkowej – rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługo­ biorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczci­ wej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy to­ warów lub świadczenia usług, przez wartość ryn­ kową rozumie się: a) w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podob­ nych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy, b) w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług; 27c) magazynie konsygnacyjnym – rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towa­ rów należących do podatnika podatku od warto­ ści dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z któ­ www.infor.Pl 11 art. 2a USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg rego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przenie­ sienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania; 27d) prowadzącym magazyn konsygnacyjny – rozumie się przez to podatnika, który przechowuje w ma­ gazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu; 27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – rozu­ mie się przez to organizacyjnie i finansowo wyod­ rębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji okre­ ślonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo sa­ modzielnie realizujące te zadania; 27f) czasopismach specjalistycznych – rozumie się przez to drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kul­ turalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i me­ todycznej, regionalnej lub lokalnej, a także prze­ znaczone dla osób niewidomych i niedowidzą­ cych, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) obję­ tych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regular­ nych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem: a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktu­ alnych wydarzeniach krajowych lub zagranicz­ nych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników, b) publikacji zawierających treści pornograficz­ ne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważa­ jące z tych powodów grupę ludności lub po­ szczególne osoby oraz publikacji propagują­ cych ustroje totalitarne, c) wydawnictw, w których co najmniej 33 po­ wierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno­reklamowych, reklamowych, fol­ derów i katalogów reklamowych, d) wydawnictw, które zawierają głównie komplet­ ną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w for­ mie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, e) publikacji, w których więcej niż 20 powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, f) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, g) czasopism, na których nie zostanie uwidocz­ niona wysokość nakładu; 12 PodATKi 2018 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) Ordynacji podatkowej – rozumie się przez to usta­ wę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko­ wa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935); (uchylony) PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowa­ niu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie; fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fak­ turę w formie elektronicznej wystawioną i otrzyma­ ną w dowolnym formacie elektronicznym; terenach budowlanych – rozumie się przez to grun­ ty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miej­ scowym planem zagospodarowania przestrzenne­ go, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodaro­ wania terenu, o których mowa w przepisach o pla­ nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całko­ witej nieprzekraczającej 3,5 tony; podmiocie prowadzącym skład podatkowy – rozu­ mie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o po­ datku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937); zarejestrowanym odbiorcy – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 usta­ wy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; Obowiązuje od 1 lipca 2018 r. 37) rachunku VAT – rozumie się przez to rachunek VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo­ ­kredytowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2065). Art. 2a. [Określenie terytorium kraju w przypad­ ku zawarcia umów w sprawie budowy lub utrzy­ mania mostów transgranicznych] 1. W przypadku umów zawartych między Rzecząpo­ spolitą Polską a państwem członkowskim lub państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg, za te­ rytorium kraju uznaje się most lub wspólny odcinek dro­ gi oraz miejsce ich budowy, położone poza terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialna Rzeczpospolita Polska, jeżeli w odniesieniu do tej umo­ wy została wydana decyzja Rady upoważniająca do sto­ sowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dy­ rektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości do­ danej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2006/112/WE”. USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg art. 3–7 2. W przypadku umów zawartych między Rzecząpo­ spolitą Polską a państwem członkowskim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg, za terytorium tego państwa członkowskiego uznaje się most lub wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy, położone na terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialne to państwo członkowskie, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. 3. W przypadku umów zawartych między Rzecząpo­ spolitą Polską a państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych od­ cinków dróg, za terytorium tego państwa trzeciego uzna­ je się most lub wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy, położone na terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialne to państwo trzecie, jeże­ li w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowią­ cych odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. Art. 3. [Właściwość miejscowa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. W przypadku podatników: 1) 2) 3) (uchylony) nieposiadających siedziby działalności gospodar­ czej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym or­ ganem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzę­ du Skarbowego Warszawa­Śródmieście, zwany da­ lej „naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego”; o których mowa w art. 130a pkt 2, i podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szcze­ gólnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których państwem człon­ kowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. 3a. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) Art. 4. [Wyłączenie stosowania ulg i zwolnień] Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług. DZIAŁ II Zakres opodatkowania rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 5. [Zakres opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) 3) 4) 5) eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wyna­ grodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatko­ waniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z za­ chowaniem warunków oraz form określonych przepisa­ mi prawa. 3. Opodatkowaniu podatkiem podlegają również to­ wary w przypadku, o którym mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokona­ ne czynności, o których mowa w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przy­ padku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa. 5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czyn­ ności, o których mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnię­ cie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Art. 5a. [Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5] Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicz­ nej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Art. 6. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) 2) 3) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizo­ wanej części przedsiębiorstwa; czynności, które nie mogą być przedmiotem praw­ nie skutecznej umowy. (uchylony) rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług Art. 7. [Dostawa towarów] 1. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozpo­ rządzania towarami jak właściciel, w tym również: 1) 2) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego orga­ nu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własno­ ści towarów w zamian za odszkodowanie; wydanie towarów na podstawie umowy dzierża­ wy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, je­ żeli umowa przewiduje, że w następstwie normal­ nych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwi­ lą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione; www.infor.Pl 13 art. 8 USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg 3) 4) 5) 6) 7) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wy­ danie towarów przez komisanta osobie trzeciej; wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobo­ wiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komi­ tenta; ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdziel­ czego własnościowego prawa do lokalu oraz prze­ kształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własno­ ściowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłat­ nie przez podatnika towarów należących do jego przed­ siębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobi­ ste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjo­ nariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia; wszelkie inne darowizny 2) – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w czę­ ści, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwo­ tę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wy­ tworzenia tych towarów lub ich części składowych. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodar­ czą podatnika. 4. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jed­ nej osobie towary: 1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku po­ datkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia to­ waru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jed­ nostkowy koszt wytworzenia, określone w momen­ cie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. 2) 5. (uchylony) 6. (uchylony) 7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właści­ wości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: 1) 2) ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbior­ cy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nie­ 14 PodATKi 2018 odłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. 8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje do­ stawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w ko­ lejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów doko­ nał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynno­ ściach. 9. Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przed­ miotami są grunty. Art. 8. [Świadczenie usług] 1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz oso­ by fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi do­ stawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) 2) 3) 1) 2) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej doko­ nano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytu­ acji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu wła­ dzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 2. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębior­ stwa podatnika do celów innych niż działalność go­ spodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałow­ ców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich do­ mowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podat­ nikowi przysługiwało, w całości lub w części, pra­ wo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składo­ wych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjo­ nariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nie­ odpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. 2a. W przypadku gdy podatnik, działając we wła­ snym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. Przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przy­ padku użycia pojazdów samochodowych do celów in­ USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg art. 9–10 nych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli po­ datnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów 1) lub nabycia, importu lub wytworzenia części składo­ wych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, im­ portu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podat­ ku należnego o kwotę podatku naliczonego. 2) 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Art. 9. [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów] 1. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transpor­ towane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysył­ ki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. 2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że: 1) 2) 1) 2) nabywcą towarów jest: a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podat­ nik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o któ­ rym mowa w lit. a – z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. 3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy: nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1; dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2 – jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu. Art. 10. [Wyłączenia] 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy: 1) dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach; dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez: a) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, b) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie 2) 3) 4) 5) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, c) podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, d) osoby prawne, które nie są podatnikami – jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnoto­ wego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł; dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce we­ wnątrzwspólnotowe nabycie towarów na teryto­ rium kraju: a) nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika po­ datku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo sta­ nowiłaby taką dostawę towarów, ale dokony­ waną przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie po­ dobne zwolnienia, z wyjątkiem przypadku, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki trans­ portu, lub b) stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2; dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodat­ kowana podatkiem od wartości dodanej na teryto­ rium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiada­ jących regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie po­ twierdzające nabycie towarów na tych zasadach; dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokony­ wana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opo­ datkowania podatkiem od wartości dodanej obo­ wiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw to­ warów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnoto­ wej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie po­ twierdzających nabycie towarów na tych szczegól­ nych zasadach. 2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, jeżeli całkowita war­ tość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na tery­ torium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podat­ kowym kwoty 50 000 zł. 3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są: 1) 2) nowe środki transportu; wyroby akcyzowe. 4. Przy ustalaniu wartości, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie wlicza się kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium pań­ www.infor.Pl 15 art. 11–12a USTAwA o PodATKU od TowArów i USłUg stwa członkowskiego, z którego towary te są wysyła­ ne lub transportowane. Do wartości, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się wartości z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 3. 5. W przypadku gdy u podmiotów, u których zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie występuje wewnątrzwspólnotowe naby­ cie towarów, zostaje przekroczona kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty. 6. Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatni­ kami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego naby­ cia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skar­ bowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów nume­ ru, o którym mowa w art. 97 ust. 10. 7. Wybór opodatkowania, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokona­ nia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla któ­ rego dokonano takiego wyboru. 8. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, mogą ponow­ nie skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zawiadomią pisemnie naczelnika urzędu skarbo­ wego o rezygnacji z opodatkowania przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują z opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu określonego w ust. 7. 9. (uchylony) Art. 11. [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towa­ rów za wynagrodzeniem] 1. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez po­ datnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na teryto­ rium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatni­ ka na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaim­ portowane, i towary te mają służyć działalności gospo­ darczej podatnika. 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wyna­ grodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, ma za­ stosowanie również do przemieszczenia towarów przez siły zbrojne Państw­Stron Traktatu Północnoatlantyckie­ go lub przez towarzyszący im personel cywilny z teryto­ rium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, w przypadku gdy towary nie zostały przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami re­ gulującymi opodatkowanie podatkiem od wartości doda­ nej na kra
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT 2018. Podatki cześć 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: