Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 008377 18398776 na godz. na dobę w sumie
VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnicwie - ebook/pdf
VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnicwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326959011 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W rolnictwie obowiązują szczególne zasady ustalania VAT. Rolnik może sam podjąć decyzję, jak będzie go rozliczał. Istnieją bowiem dwie metody, z których może skorzystać. Wybór obu trzeba rozważyć w trakcie prowadzenia działalności. Każda z nich przynosi określone korzyści, których nie daje druga. Przy spełnieniu wielu warunków są jednak możliwe zmiany zasad opodatkowania w trakcie prowadzenia gospodarstwa rolnego i korzystanie z zalet obu zasad rozliczania VAT. Przeczytasz o tym w broszurze 'VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie Dowiedz się, jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania Prowadzenie gospodarstwa rolnego coraz częściej wymaga wszechstron- nej wiedzy, między innymi z  zakresu prawa podatkowego. W  związku z tym prowadzący gospodarstwo rolnik powinien posiadać szczegółową wiedzę na temat zasad, według których ewidencjonuje się oraz opłaca wszelkie daniny na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek lokalnych. W  tej broszurze przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z rozliczaniem VAT. Najbardziej problematyczne kwestie są zilustrowane praktycznymi przykładami oraz stanowiskami sądów i organów podat- kowych. Z publikacji dowiesz się: • • • • w jakich przypadkach trzeba zgłosić rezygnację ze zwolnienia z VAT, • o czym trzeba pamiętać przy wystawianiu faktur. jakie są warunki uznania podatnika za rolnika ryczałtowego, jakie są przywileje rolnika ryczałtowego, jakie są zasady rozliczania podatku, (cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:16)(cid:24)(cid:28)(cid:19)(cid:20)(cid:16)(cid:20) (cid:28) (cid:26) (cid:27) (cid:27) (cid:22) (cid:21) (cid:25) (cid:28) (cid:24) (cid:28) (cid:19) (cid:20) (cid:20) 49 zł 1 5 1 B O U : 978-83-269-4328-7 UOB151-Okladka.indd 1 UOB151-Okladka.indd 1 21.12.2016 13:52:41 21.12.2016 13:52:41 UOB151-Okladka.indd 2 UOB151-Okladka.indd 2 21.12.2016 13:52:45 21.12.2016 13:52:45 VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie Dowiedz się, jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania UOB151-Srodki.indb 1 UOB151-Srodki.indb 1 27.02.2017 10:25:52 27.02.2017 10:25:52 (cid:70)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:280)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:34)(cid:3) Zobacz nasze fachowe (cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:29) (cid:58)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:199)(cid:318)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:38)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:50)(cid:69)(cid:86)(cid:260)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:46)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:29) @ 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl (cid:58)(cid:918)(cid:218)(cid:38)(cid:40)(cid:45)(cid:3)(cid:49)(cid:36)(cid:29) FABRYKAWIEDZY.com (cid:50)(cid:53)(cid:36)(cid:61)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:41)(cid:36)(cid:38)(cid:40)(cid:37)(cid:50)(cid:50)(cid:46)(cid:17)(cid:38)(cid:50)(cid:48)(cid:18)WIEDZAIPRAKTYKA UOB151-Srodki.indb 2 UOB151-Srodki.indb 2 27.02.2017 10:25:53 27.02.2017 10:25:53 Spis treści Spis treści Wstęp ........................................................................................................... 5 VAT w rolnictwie ........................................................................................ 7 Stawka VAT na produkty i usługi rolne oraz zwolnienie z VAT rolnika ryczałtowego ...................................................................... 9 Warunki uznania podatnika za rolnika ryczałtowego .......................... 13 Przywileje rolnika ryczałtowego, zasady rozliczania podatku .............. 19 Dokumentacja transakcji prowadzonych z udziałem rolników ryczałtowych ............................................................................. 24 Faktury .................................................................................................. 24 Rachunki uproszczone i kasa fiskalna ............................................... 28 Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, jako rolnik ryczałtowy, jako podatnik europejski oraz zgłoszenie rezygnacji ze zwolnienia z VAT ........................................................................... 29 Zgłoszenie rejestracyjne dla rolników ryczałtowych ....................... 30 Zgłoszenie rolników ryczałtowych do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE .................................................... 33 Rezygnacja z opodatkowania VAT a korekta rozliczeń podatkowych ........................................................................................ 36 Rozporządzenie ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ........................................ 39 3 UOB151-Srodki.indb 3 UOB151-Srodki.indb 3 27.02.2017 10:25:55 27.02.2017 10:25:55 UOB151-Srodki.indb 4 UOB151-Srodki.indb 4 27.02.2017 10:25:56 27.02.2017 10:25:56 Wstęp Wstęp Prowadzenie gospodarstwa rolnego coraz częściej wymaga komplek- sowej, wszechstronnej wiedzy obejmującej nie tylko zagadnienia zwią- zane z rolnictwem, ale też szerokiej wiedzy ogólnej, obejmującej między innymi także posługiwanie się przepisami prawa podatkowego. Zarówno w przypadku kupna maszyn rolniczych, nawozów czy usług rolnych, jak i przy sprzedaży własnych produktów i płodów rolnych należy liczyć się z możliwością naliczenia podatku od towarów i usług. W związku z tym prowadzący gospodarstwo rolne powinien posiadać szczegółową wiedzę na temat zasad, według których ewidencjonuje się oraz opłaca wszelkie daniny na rzecz Skarbu Państwa oraz jedno- stek lokalnych. W tej broszurze przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z rozliczaniem VAT. Najbardziej problematyczne kwestie są zilustro- wane praktycznymi przykładami oraz stanowiskami sądów i organów podatkowych. 5 UOB151-Srodki.indb 5 UOB151-Srodki.indb 5 27.02.2017 10:25:56 27.02.2017 10:25:56 UOB151-Srodki.indb 6 UOB151-Srodki.indb 6 27.02.2017 10:25:56 27.02.2017 10:25:56 VAT w rolnictwie VAT w rolnictwie VAT stanowi element ceny większości towarów i usług znajdujących się w obrocie. Płaci się go od wartości dodanej – sprzedawca nalicza go przy sprzedaży, przenosząc jego wartość na nabywcę. Sprzedawca nie płaci podatku w całej kwocie zawartej w cenie produktu, lecz ma prawo odjąć od niego podatek, jaki zawarty był przy wcześniejszym nabyciu towaru. Obciąża go zatem wyłącznie podatek od nadwyżki – zysku, jaki wygeneruje on z tytułu sprzedaży. Ze względu na to, że podatek rozlicza się i płaci okresowo – miesięcz- nie lub kwartalnie, w każdym takim okresie rozliczeniowym zapłacie podlega tylko różnica pomiędzy podatkiem należnym w tym okresie a podatkiem naliczonym od dokonanych zakupów związanych z dzia- łalnością opodatkowaną VAT. Szczególne zasady ustalania podatku od towarów i usług obowiązują w rolnictwie. Rolnik może sam podjąć decyzję, jak będzie go rozliczał. Istnieją bowiem dwie metody, z których może skorzystać. Wybór obu trzeba rozważyć w trakcie prowadzenia działalności. Każda z nich przy- nosi określone korzyści, których nie daje druga. Przy spełnieniu wielu warunków są jednak możliwe zmiany zasad opodatkowania w trak- cie prowadzenia gospodarstwa rolnego i korzystanie z zalet obu zasad rozliczania VAT. Prowadzący gospodarstwo rolne posiadający status rolników ryczał- towych mogą: • korzystać ze zwolnienia z VAT z prawem do zryczałtowanego zwrotu podatku od sprzedawanych produktów rolnych albo • rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Wybór zasad ogólnych pozwala rozliczać sprzedaż produktów i usług rolnych na takich samych zasadach, na jakich dokonują tego pozostali podatnicy podatku od towarów i usług. Podstawową zaletą rozliczania podatku na zasadach ogólnych jest prawo do odliczenia VAT zawar- tego w cenie nabywanych towarów i usług. 7 UOB151-Srodki.indb 7 UOB151-Srodki.indb 7 27.02.2017 10:25:56 27.02.2017 10:25:56 VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykony- wania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. 8 UOB151-Srodki.indb 8 UOB151-Srodki.indb 8 27.02.2017 10:25:56 27.02.2017 10:25:56
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnicwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: