Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00260 005582 18999642 na godz. na dobę w sumie
VMware vSphere 6.7 od podstaw - ebook/pdf
VMware vSphere 6.7 od podstaw - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 808
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6350-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Termin wirtualizacja od jakiegoś czasu jest bardzo modny. Oznacza abstrakcję zasobów obliczeniowych opartą na innych zasobach, jednak specjaliści IT słowo to kojarzą z abstrakcją sprzętu (serwerów), czyli oddzieleniem systemu operacyjnego od sprzętu, na którym jest uruchomiony. Dzięki temu na jednym fizycznym serwerze można jednocześnie uruchamiać wiele systemów operacyjnych. W takiej właśnie technologii działa rodzina produktów VMware vSphere. Tego rodzaju wirtualizacja przynosi wiele różnych korzyści, od oszczędności wynikających z mniejszej liczby potrzebnego sprzętu po lepszy dostęp do sieci i puli zasobów, które można wykorzystywać z dużo większą efektywnością.

W książce znalazły się wszelkie informacje potrzebne do instalowania, konfigurowania i monitorowania wirtualnego środowiska z wykorzystaniem VMware vSphere 6.7. Zaprezentowano tu szeroki zakres możliwości vSphere, opisano też przydatne funkcjonalności i udogodnienia. Dokładnie przedstawiono zagadnienie instalacji i konfiguracji sieci wraz z magazynami danych vSphere. Kolejne rozdziały poświęcono wysokiej dostępności, nadmiarowości i wykorzystaniu zasobów. Nie zabrakło opisu tworzenia maszyn wirtualnych i zarządzania nimi, a także monitorowania ich pracy i diagnozowania problemów. To wyczerpujące kompendium wiedzy o implementowaniu, utrzymywaniu i diagnozowaniu środowisk wirtualnych klasy korporacyjnej.

W książce między innymi:

VMware vSphere: zostań mistrzem wirtualizacji!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Mastering VMware vSphere 6.7 Tłumaczenie: Lech Lachowski (rozdz. 1 – 7, dodatek), Andrzej Watrak (wprowadzenie, rozdz. 8 – 14, dodatek) ISBN: 978-83-283-6349-6 Copyright © 2019 by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. The SYBEX Brand trade dress is a trademark of John Wiley Sons, Inc. in the United States and/or other countries. Used by permission. The SYBEX Brand i związana z nim szata graficzna są znakami handlowymi John Wiley Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Wiley, the Wiley logo, and the Sybex logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. VMware vSphere is a registered trademark of VMware, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Polish edition copyright © 2020 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/vmwa67 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa .......................................................................................................................... 19 Wprowadzenie ..................................................................................................................... 21 Rozdział 1. Wprowadzenie do VMware vSphere 6.7 ............................................................ 27 Poznajemy VMware vSphere 6.7 ....................................................................................................27 Produkty z pakietu vSphere .......................................................................................................28 Funkcjonalności VMware vSphere ..........................................................................................34 Licencjonowanie VMware vSphere ..........................................................................................44 Dlaczego warto wybrać vSphere? ....................................................................................................46 Podsumowanie ...................................................................................................................................48 Rozdział 2. Planowanie i instalacja hipernadzorcy VMware ESXi ........................................ 49 Architektura hipernadzorcy ESXi VMware ..................................................................................49 Sposób działania ESXi ................................................................................................................49 Badanie komponentów ESXi .....................................................................................................50 Planowanie wdrożenia platformy vSphere VMware ....................................................................51 Wybór platformy serwera ..........................................................................................................52 Określanie architektury pamięci masowej ..............................................................................54 Integracja z infrastrukturą sieciową .........................................................................................55 Wdrażanie hipernadzorcy ESXi VMware ......................................................................................56 Interaktywna instalacja ESXi VMware ....................................................................................57 Przeprowadzanie zautomatyzowanej instalacji VMware ESXi ............................................61 Wdrażanie VMware ESXi za pomocą usługi Auto Deploy vSphere ...................................64 Przeprowadzanie konfiguracji poinstalacyjnej .............................................................................65 Rekonfiguracja sieci zarządzania ..............................................................................................65 Korzystanie z klienta hosta vSphere .........................................................................................68 Konfigurowanie synchronizacji czasu .....................................................................................69 Konfigurowanie rozwiązywania nazw .....................................................................................71 Podsumowanie ...................................................................................................................................72 Kup książkęPoleć książkę 12 | SPIS TREŚCI Rozdział 3. Instalowanie i konfiguracja serwera vCenter .....................................................73 Przedstawiamy vCenter Server ........................................................................................................73 Centralizacja uwierzytelniania użytkowników za pomocą funkcji pojedynczego logowania serwera vCenter ..........................................................................75 Platform Services Controller .....................................................................................................78 Administrowanie za pomocą klienta internetowego vSphere ..............................................79 Zapewnianie rozszerzalnego frameworku ...............................................................................80 Wybór wersji serwera vCenter ........................................................................................................81 Planowanie i projektowanie wdrożenia serwera vCenter ............................................................83 Dobór sprzętu dla serwera vCenter ..........................................................................................83 Planowanie dostępności serwera vCenter ...............................................................................85 Uruchamianie serwera vCenter i jego komponentów jako maszyn wirtualnych ..............88 Instalowanie serwera vCenter i jego komponentów ....................................................................90 Instalowanie serwera vCenter w grupie rozszerzonego trybu połączonego ...........................102 Eksploracja serwera vCenter ..........................................................................................................104 Ekran główny klienta internetowego vSphere ......................................................................105 Korzystanie z nawigatora .........................................................................................................107 Tworzenie inwentarza serwera vCenter i zarządzanie nim .......................................................107 Widoki inwentarzy i obiekty ...................................................................................................108 Tworzenie i dodawanie obiektów inwentarza ......................................................................110 Funkcje zarządzania serwera vCenter ..........................................................................................113 Podstawowe zarządzanie hostem ...........................................................................................114 Podstawowa konfiguracja hosta .............................................................................................116 Korzystanie z zaplanowanych zadań ......................................................................................120 Korzystanie ze zdarzeń i konsoli zdarzeń w serwerze vCenter ..........................................122 Praca z profilami hostów .........................................................................................................122 Znaczniki i atrybuty niestandardowe ....................................................................................126 Zarządzanie ustawieniami serwera vCenter ................................................................................129 Ustawienia ogólne serwera vCenter .......................................................................................129 Licencjonowanie .......................................................................................................................132 Wiadomość dnia .......................................................................................................................132 Ustawienia zaawansowane ......................................................................................................133 Auto Deploy ..............................................................................................................................133 vCenter HA ................................................................................................................................133 Key Management Servers ........................................................................................................133 Storage Providers ......................................................................................................................133 Administrowanie klientem internetowym vSphere ...................................................................133 Roles ............................................................................................................................................134 Licensing ....................................................................................................................................134 vCenter Solution Manager ......................................................................................................134 System Configuration ...............................................................................................................134 VMware Appliance Management Administration .....................................................................137 Summary ....................................................................................................................................138 Monitor ......................................................................................................................................139 Access .........................................................................................................................................140 Networking ................................................................................................................................140 Time ............................................................................................................................................140 Services .......................................................................................................................................140 Kup książkęPoleć książkę SPIS TREŚCI | 13 Update ........................................................................................................................................141 Administration ..........................................................................................................................142 Syslog ..........................................................................................................................................142 Backup ........................................................................................................................................142 Podsumowanie .................................................................................................................................143 Rozdział 4. vSphere Update Manager i narzędzia wsparcia vCenter ................................. 145 vSphere Update Manager ...............................................................................................................145 vSphere Update Manager i urządzenie wirtualne serwera vCenter .........................................148 Instalowanie usługi menedżera pobierania aktualizacji (opcjonalne) ..............................149 Wtyczka VUM ...........................................................................................................................150 Ponowna konfiguracja instalacji VUM lub UMDS za pomocą narzędzia Update Manager Utility .......................................................................................................151 Uaktualnianie VUM do nowszej wersji .................................................................................152 Konfigurowanie narzędzia vSphere Update Manager ...............................................................152 Tworzenie wytycznych ...................................................................................................................159 Aktualizacje rutynowe ....................................................................................................................163 Dołączanie i usuwanie wytycznych lub grup wytycznych ..................................................163 Przeprowadzanie skanowania .................................................................................................166 Pobieranie poprawek ................................................................................................................170 Remediacja hostów ...................................................................................................................171 Aktualizacja narzędzi VMware ...............................................................................................175 Uaktualnianie rozszerzeń hostów ...........................................................................................177 Uaktualnianie hostów za pomocą narzędzia vSphere Update Manager .................................178 Importowanie obrazu ESXi i tworzenie wytycznych uaktualnień hosta ..........................178 Uaktualnianie hosta ..................................................................................................................181 Uaktualnianie sprzętu maszyn wirtualnych ..........................................................................182 Przeprowadzanie uaktualniania orkiestrowanego ......................................................................184 Badanie alternatywnych opcji aktualizacji ...................................................................................185 Korzystanie z vSphere Update Manager PowerCLI ............................................................185 Uaktualnianie i instalowanie poprawek bez vSphere Update Manager ............................186 vSphere Auto Deploy ......................................................................................................................187 Wdrażanie hostów za pomocą Auto Deploy ...............................................................................187 Narzędzia wsparcia vCenter ..........................................................................................................202 ESXi Dump Collector ...............................................................................................................202 Inne narzędzia wsparcia vCenter ............................................................................................206 Podsumowanie .................................................................................................................................207 Rozdział 5. Tworzenie i konfigurowanie sieci vSphere ....................................................... 209 Tworzenie sieci vSphere .................................................................................................................209 Praca ze standardowymi przełącznikami vSphere ......................................................................212 Porównywanie przełączników wirtualnych i fizycznych ....................................................213 Porty i grupy portów ................................................................................................................215 Uplinki ........................................................................................................................................216 Konfigurowanie sieci zarządzania ..........................................................................................219 Konfigurowanie sieci VMkernel .............................................................................................223 Włączanie rozszerzonych funkcji multicastowych ..............................................................227 Konfigurowanie stosów TCP/IP .............................................................................................228 Kup książkęPoleć książkę 14 | SPIS TREŚCI Konfigurowanie sieci maszyn wirtualnych ...........................................................................230 Konfigurowanie VLAN-ów .....................................................................................................232 Konfigurowanie grup kart sieciowych ...................................................................................237 Używanie i konfigurowanie kształtowania ruchu ................................................................249 Złożenie w całość wszystkich elementów ..............................................................................251 Praca z rozproszonymi przełącznikami vSphere ........................................................................254 Tworzenie rozproszonego przełącznika vSphere .................................................................255 Usuwanie hosta ESXi z przełącznika rozproszonego ..........................................................260 Usuwanie przełącznika rozproszonego .................................................................................261 Zarządzanie przełącznikami rozproszonymi ........................................................................262 Praca z rozproszonymi grupami portów ...............................................................................265 Zarządzanie kartami sieciowymi VMkernel .........................................................................272 Korzystanie z NetFlow na rozproszonych przełącznikach vSphere ..................................277 Włączanie protokołów wykrywania przełączników ............................................................280 Włączanie rozszerzonych funkcji multicastowych ..............................................................281 Konfigurowanie VLAN-ów prywatnych ...............................................................................281 Konfigurowanie LACP .............................................................................................................284 Konfigurowanie zabezpieczeń przełącznika wirtualnego ..........................................................289 Korzystanie z trybu mieszanego .............................................................................................291 Zezwalanie na zmiany adresów MAC i sfałszowane transmisje ........................................292 Podsumowanie .................................................................................................................................296 Rozdział 6. Tworzenie i konfigurowanie urządzeń pamięci masowej .................................297 Znaczenie projektu pamięci masowej ..........................................................................................297 Badanie podstaw współdzielonej pamięci masowej ...................................................................299 Porównanie pamięci lokalnej i pamięci współdzielonej .....................................................302 Definiowanie typowych architektur macierzy pamięci masowej ......................................303 RAID ...........................................................................................................................................306 Sieć vSAN ...................................................................................................................................311 Projektowanie macierzy pamięci masowej średniej klasy oraz zewnętrznych klasy enterprise ....................................................................................314 Wybór protokołu pamięci masowej .......................................................................................317 Dokonywanie podstawowych wyborów dotyczących pamięci masowej ..........................332 Implementowanie podstaw pamięci masowej w vSphere .........................................................335 Przegląd podstawowych koncepcji pamięci masowej vSphere ..........................................335 Czym są woluminy wirtualne? ................................................................................................352 Porównanie SC i jednostek LUN ............................................................................................354 Reguły pamięci masowej ..........................................................................................................354 Woluminy wirtualne ................................................................................................................355 Praca z magazynami danych VMFS .......................................................................................355 Praca z pamięcią masową RDM .............................................................................................372 Praca z magazynami danych NFS ..........................................................................................374 Praca z siecią vSAN ..................................................................................................................383 Praca z konfiguracją pamięci masowej na poziomie maszyny wirtualnej ........................385 Wykorzystanie najlepszych praktyk SAN i NAS ........................................................................396 Podsumowanie .................................................................................................................................401 Kup książkęPoleć książkę SPIS TREŚCI | 15 Rozdział 7. Zapewnienie wysokiej dostępności i ciągłości działania ................................. 403 Warstwy wysokiej dostępności ......................................................................................................403 Tworzenie klastrów maszyn wirtualnych ....................................................................................405 Wprowadzenie do tworzenia klastrów równoważenia obciążenia sieciowego ................405 Wprowadzenie do tworzenia klastrów przełączania awaryjnego systemu Windows Server .....................................................................................................406 Implementowanie funkcjonalności vSphere HA ........................................................................418 Klastry vSphere HA ..................................................................................................................419 Podstawowe komponenty vSphere HA .................................................................................420 Włączanie vSphere HA ............................................................................................................424 Konfigurowanie vSphere HA ..................................................................................................428 Konfigurowanie grup, reguł, nadpisań i koordynowanego restartu maszyn wirtualnych vSphere HA .......................................................................................445 Zarządzanie funkcjonalnością vSphere HA ..........................................................................449 Wprowadzenie do vSphere SMP Fault Tolerance ......................................................................452 Korzystanie z vSphere SMP Fault Tolerance w połączeniu z vSphere HA .......................456 Przypadki użycia vSphere Fault Tolerance ...........................................................................457 Planowanie ciągłości działania ......................................................................................................458 Zapewnianie ochrony danych .................................................................................................458 Odzyskiwanie sprawności po katastrofach ...........................................................................461 Korzystanie z vSphere Replication .........................................................................................463 Podsumowanie .................................................................................................................................468 Rozdział 8. Bezpieczeństwo środowiska VMware vSphere ................................................. 469 Ogólne informacje o bezpieczeństwie w środowisku vSphere ..................................................469 Bezpieczeństwo hosta ESXi ............................................................................................................470 Uwierzytelnienie użytkowników hosta ESXi ........................................................................470 Kontrolowanie dostępu do hostów ESXi ...............................................................................475 Regularne instalowanie poprawek oprogramowania hosta ESXi ......................................481 Zarządzanie uprawnieniami w hoście ESXi ..........................................................................482 Rejestrowanie zdarzeń w hoście ESXi ....................................................................................489 Ochrona procesu rozruchu hosta ESXi .................................................................................489 Inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..............................................................................492 Bezpieczeństwo serwera vCenter ..................................................................................................492 Zarządzanie certyfikatami .......................................................................................................493 Magazyny certyfikatów ............................................................................................................493 Pierwsze kroki z menedżerem certyfikatów ..........................................................................496 Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą usługi pojedynczego logowania ................498 Konto vpxuser ...........................................................................................................................502 Zarządzanie uprawnieniami w serwerze vCenter ................................................................503 Rejestrowanie zdarzeń w serwerze vCenter ..........................................................................514 Bezpieczeństwo maszyn wirtualnych ...........................................................................................514 Przygotowanie serwera Key Management Server do szyfrowania maszyn i sieci vSAN ...515 Virtual Trusted Platform Module 2.0 ....................................................................................521 Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa sieci .........................................................................521 Regularne instalowanie poprawek maszyn wirtualnych .....................................................523 Podsumowanie .................................................................................................................................523 Kup książkęPoleć książkę 16 | SPIS TREŚCI Rozdział 9. Tworzenie maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi ..........................................525 Czym jest maszyna wirtualna? .......................................................................................................525 Maszyna wirtualna od środka .................................................................................................526 Maszyna wirtualna od zewnątrz .............................................................................................528 Tworzenie maszyny wirtualnej ......................................................................................................532 Wybór ustawień tworzonej maszyny wirtualnej ..................................................................541 Dobór wielkości maszyny wirtualnej .....................................................................................542 Nazewnictwo maszyn wirtualnych .........................................................................................543 Dobór wielkości dysków maszyny wirtualnej .......................................................................544 Grafika maszyny wirtualnej .....................................................................................................545 Instalacja gościnnego systemu operacyjnego ..............................................................................546 Korzystanie z nośników instalacyjnych .................................................................................547 Instalacja systemu operacyjnego za pomocą nośnika ..........................................................549 Korzystanie z konsoli maszyny wirtualnej ............................................................................550 Instalacja narzędzi VMware Tools ................................................................................................552 Instalacja narzędzi VMware Tools w systemie Windows ...................................................553 Instalacja narzędzi VMware Tools w systemie Linux ..........................................................556 Zarządzanie maszynami wirtualnymi ..........................................................................................559 Dodawanie i rejestrowanie istniejącej maszyny wirtualnej ................................................559 Zmiana stanu zasilania maszyny wirtualnej .........................................................................560 Usuwanie maszyny wirtualnej ................................................................................................561 Kasowanie maszyny wirtualnej ...............................................................................................561 Modyfikowanie maszyn wirtualnych ...........................................................................................562 Modyfikowanie sprzętu maszyny wirtualnej ........................................................................562 Migawki maszyn wirtualnych .................................................................................................566 Podsumowanie .................................................................................................................................571 Rozdział 10. Szablony i wirtualne aplikacje .......................................................................573 Klonowanie maszyn wirtualnych ..................................................................................................573 Tworzenie specyfikacji dostosowania klonowanej maszyny ..............................................574 Klonowanie maszyny wirtualnej ............................................................................................579 Błyskawiczne klonowanie maszyn wirtualnych ...................................................................581 Tworzenie szablonów i wdrażanie maszyn wirtualnych ...........................................................585 Klonowanie maszyny wirtualnej do zwykłego szablonu .....................................................586 Tworzenie maszyny wirtualnej na podstawie zwykłego szablonu .....................................588 Korzystanie z szablonów OVF .......................................................................................................590 Tworzenie maszyny wirtualnej na podstawie szablonu OVF ............................................590 Eksportowanie maszyny wirtualnej do szablonu OVF .......................................................593 Struktura szablonu OVF ..........................................................................................................595 Biblioteki treści ................................................................................................................................596 Dane i magazyn biblioteki treści .............................................................................................597 Synchronizacja biblioteki treści ..............................................................................................597 Tworzenie biblioteki i publikowanie treści ...........................................................................598 Subskrybowanie treści biblioteki ............................................................................................599 Korzystanie z biblioteki treści .................................................................................................600 Wirtualne aplikacje .........................................................................................................................602 Tworzenie wirtualnej aplikacji ................................................................................................602 Modyfikowanie wirtualnej aplikacji .......................................................................................604 Kup książkęPoleć książkę SPIS TREŚCI | 17 Zmiana stanu zasilania wirtualnej aplikacji ..........................................................................607 Klonowanie wirtualnej aplikacji .............................................................................................608 Importowanie maszyn wirtualnych z innych środowisk ...........................................................609 Podsumowanie .................................................................................................................................609 Rozdział 11. Zarządzanie procesem przydzielania zasobów .............................................. 611 Przydzielanie zasobów maszynom wirtualnym ..........................................................................611 Zarządzanie wykorzystaniem pamięci .........................................................................................614 Zaawansowane techniki zarządzania pamięcią hosta ESXi ................................................615 Sterowanie przydzielaniem pamięci .......................................................................................618 Zarządzanie wykorzystaniem procesorów ...................................................................................626 Domyślna alokacja procesorów ..............................................................................................627 Koligacja .....................................................................................................................................628 Rezerwacja .................................................................................................................................629 Limit ............................................................................................................................................630 Udziały ........................................................................................................................................630 Podsumowanie rezerwacji, limitów i udziałów procesorów ..............................................632 Pule zasobów ....................................................................................................................................633 Konfigurowanie puli zasobów ................................................................................................635 Alokowanie zasobów w puli ....................................................................................................636 Zarządzanie wykorzystaniem sieci ................................................................................................641 Zarządzanie wykorzystaniem dysków ..........................................................................................647 Włączanie sterowania SIOC ....................................................................................................648 Konfigurowanie zasobów dyskowych maszyn wirtualnych ...............................................651 Magazyny półprzewodnikowe ................................................................................................654 Podsumowanie .................................................................................................................................658 Rozdział 12. Równoważenie wykorzystania zasobów ........................................................ 661 Różnica między alokowaniem a wykorzystaniem zasobów ......................................................661 Migracja vMotion ............................................................................................................................662 Wymagania funkcjonalności vMotion ..................................................................................666 Migracja vMotion wewnątrz klastra ......................................................................................669 Osiąganie kompatybilności procesorów w vMotion ..................................................................672 Maskowanie procesorów maszyn wirtualnych .....................................................................672 Enhanced vMotion Compatibility ..........................................................................................674 Migracja Storage vMotion ..............................................................................................................678 Łączenie vMotion ze Storage vMotion .........................................................................................680 Migracja vMotion pomiędzy serwerami vCenter .......................................................................684 Wymagania migracji vMotion między serwerami vCenter ................................................684 Inicjowanie migracji vMotion między serwerami vCenter ................................................685 Dyspozytor vSphere DRS ...............................................................................................................686 Tryb ręczny ................................................................................................................................687 Tryb półautomatyczny .............................................................................................................688 Tryb automatyczny ...................................................................................................................688 Praca z regułami dyspozytora DRS ........................................................................................690 Dyspozytor Storage DRS ................................................................................................................696 Tworzenie i wykorzystywanie klastrów magazynów danych .............................................697 Konfiguracja dyspozytora SDRS .............................................................................................701 Podsumowanie .................................................................................................................................709 Kup książkęPoleć książkę 18 | SPIS TREŚCI Rozdział 13. Monitorowanie wydajności VMware vSphere ................................................711 Ogólne informacje o monitorowaniu wydajności ......................................................................711 Alarmy ..............................................................................................................................................713 Zakres alarmu ............................................................................................................................714 Definiowanie alarmów .............................................................................................................714 Zarządzanie alarmami ..............................................................................................................720 Wykresy wydajności .......................................................................................................................721 Widok ogólny ............................................................................................................................722 Widok zaawansowany ..............................................................................................................724 Narzędzie esxtop ..............................................................................................................................732 Monitorowanie wykorzystania procesora ...................................................................................734 Monitorowanie wykorzystania pamięci .......................................................................................738 Monitorowanie wykorzystania sieci .............................................................................................740 Monitorowanie wykorzystania dysków .......................................................................................742 Podsumowanie .................................................................................................................................746 Rozdział 14. Automatyzacja VMware vSphere ...................................................................747 Po co stosować automatyzację? .....................................................................................................747 Możliwości automatyzacji środowiska vSphere ..........................................................................748 Automatyzacja przy użyciu języka PowerCLI .............................................................................749 Języki PowerShell i PowerCLI .................................................................................................749 Co nowego w wersji PowerCLI 11.5? .....................................................................................753 Instalacja i konfiguracja interpretera języka PowerCLI w systemie Windows ................753 Instalacja i konfiguracja interpretera języka PowerCLI w systemie macOS ....................757 Instalacja i konfiguracja interpretera języka PowerCLI w systemie Linux .......................759 Dodatkowe funkcjonalności języka PowerCLI .....................................................................761 Pierwsze kroki z językiem PowerCLI .....................................................................................762 Tworzenie skryptów w języku PowerCLI ..............................................................................767 Zaawansowane funkcjonalności języka PowerCLI ..............................................................776 Dodatkowe materiały ......................................................................................................................779 Podsumowanie .................................................................................................................................780 Dodatek A. Podsumowanie ................................................................................................781 Rozdział 1. Wprowadzenie do VMware vSphere 6.7 .................................................................781 Rozdział 2. Planowanie i instalacja hipernadzorcy VMware ESXi ...........................................782 Rozdział 3. Instalowanie i konfiguracja serwera vCenter ..........................................................783 Rozdział 4. vSphere Update Manager i narzędzia wsparcia vCenter .......................................786 Rozdział 5. Tworzenie i konfigurowanie sieci vSphere ..............................................................788 Rozdział 6. Tworzenie i konfigurowanie urządzeń pamięci masowej .....................................789 Rozdział 7. Zapewnienie wysokiej dostępności i ciągłości działania .......................................793 Rozdział 8. Bezpieczeństwo środowiska VMware vSphere .......................................................795 Rozdział 9. Tworzenie maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi ...............................................796 Rozdział 10. Szablony i wirtualne aplikacje .................................................................................798 Rozdział 11. Zarządzanie procesem przydzielania zasobów .....................................................800 Rozdział 12. Równoważenie wykorzystania zasobów ................................................................802 Rozdział 13. Monitorowanie wydajności VMware vSphere .....................................................804 Rozdział 14. Automatyzacja VMware vSphere ...........................................................................805 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5. Tworzenie i konfigurowanie sieci vSphere W ostatecznym rozrachunku wszystko sprowadza się do sieci. Posiadanie serwerów z uruchomionym hipernadzorcą VMware ESXi i z wirtualnymi maszynami przechowywanymi w wysoce redundantnej pamięci masowej to w sumie świetna sprawa, ale to wszystko będzie właściwie bezużyteczne, jeśli maszyny wirtualne nie będą mogły komunikować się poprzez sieć. Na nic nie zda się uruchomienie 10, 20, 30 czy nawet większej liczby serwerów produkcyjnych na pojedynczym hoście ESXi, jeśli te serwery nie będą dostępne dla klientów w sieci. Okazuje się więc, że dla każdego administratora vSphere kluczowa jest dogłębna znajomość zagadnień dotyczących sieci vSphere w ramach ESXi. W TYM ROZDZIALE: ■ komponenty sieci vSphere, ■ ■ ■ konfigurowanie reguł bezpieczeństwa przełączników wirtualnych. tworzenie standardowych i rozproszonych przełączników vSphere, tworzenie grup kart sieciowych, VLAN-ów i prywatnych VLAN-ów oraz zarządzanie nimi, Tworzenie sieci vSphere Projektowanie i budowanie sieci vSphere z wykorzystaniem hipernadzorcy ESXi i serwera vCenter w pewnym stopniu przypomina projektowanie i budowanie sieci fizycznych, ale mimo wszystko te dwie dziedziny na tyle się różnią, że warto zrobić przegląd komponentów i terminologii związanych z sieciami wirtualnymi. Zanim zajmiemy się omawianiem czynników wpływających na projektowanie sieci w środowisku wirtualnym, zdefiniujmy najpierw komponenty, których można używać do budowania takiej sieci. vSphere Standard Switch (standardowy przełącznik vSphere). Przełącznik programowy, który rezyduje w systemie operacyjnym VMkernel i zapewnia zarządzanie ruchem dla maszyn wirtualnych. Użytkownicy muszą zarządzać standardowymi przełącznikami vSphere niezależnie na poszczególnych hostach ESXi. W tej książce standardowy przełącznik vSphere będziemy nierzadko nazywać po prostu przełącznikiem wirtualnym (ang. vSwitch). vSphere Distributed Switch (rozproszony przełącznik vSphere). Przełącznik programowy, który rezyduje w systemie operacyjnym VMkernel i zapewnia zarządzanie ruchem dla maszyn wirtualnych i systemu VMkernel. Rozproszone przełączniki vSphere są współdzielone i zarządzane przez różne hosty ESXi i klastry w obrębie centrum danych vSphere. Kup książkęPoleć książkę 210 | ROZDZIAŁ 5. TWORZENIE I KONFIGUROWANIE SIECI VSPHERE W tej książce przełącznik rozproszony vSphere będziemy nierzadko nazywać po prostu przełącznikiem rozproszonym lub używać skrótowca VDS pochodzącego od jego angielskiej nazwy. Port/Port Group (port lub grupa portów). Logiczny obiekt w standardowym lub rozproszonym przełączniku vSphere, który zapewnia wyspecjalizowane usługi dla systemu VMkernel lub maszyn wirtualnych. Każdy wirtualny przełącznik może mieć port VMkernel lub grupę portów maszyn wirtualnych, które w rozproszonym przełączniku vSphere są nazywane rozproszonymi grupami portów. VMkernel Port (port VMkernel). Wyspecjalizowany typ portu przełącznika wirtualnego skonfigurowany z adresem IP, który umożliwia hipernadzorcy rejestrowanie działania takich elementów jak ruch zarządzania, vMotion, VMware vSAN, pamięć masowa iSCSI, pamięć masowa NFS (ang. Network File System), vSphere Replication oraz vSphere Fault Tolerance (FT). Porty VMkernel są również tworzone dla punktów końcowych (VTEP) tunelu VXLAN, który jest używany przez platformę wirtualizacji i bezpieczeństwa sieci VMware NSX. Te porty VMkernel tworzy się ze stosem TCP/IP VXLAN, a nie przy użyciu stosu domyślnego. Stosy TCP/IP omówimy w dalszej części tego rozdziału. Port VMkernel jest również nazywany vmknic. Virtual Machine Port Group (grupa portów maszyn wirtualnych). Grupa portów przełącznika wirtualnego, które posiadają wspólną konfigurację i umożliwiają maszynom wirtualnym dostęp do innych maszyn wirtualnych skonfigurowanych w tej samej grupie portów albo znajdujących się w dostępnej sieci PVLAN lub sieci fizycznej. Virtual LAN (wirtualna sieć LAN, tzw.VLAN). Logiczna sieć lokalna skonfigurowana na przełączniku wirtualnym lub fizycznym, która dzięki dostarczaniu ruchu tylko do portów skonfigurowanych dla określonego VLAN-u zapewnia wydajną segmentację ruchu, kontrolę ruchu broadcastowego (rozgłoszeniowego), bezpieczeństwo oraz efektywne wykorzystanie przepustowości. Trunk Port (port trunkowy, tzw. trunking). Port na fizycznym przełączniku, który nasłuchuje ruchu przeznaczonego dla różnych VLAN-ów i wie, jak ten ruch do nich przekazać. W tym celu wykorzystuje znaczniki VLAN-ów zgodne ze standardem 802.1q dla ruchu przechodzącego przez port trunkowy do podłączonych urządzeń. Porty trunkowe są zwykle używane do połączeń między przełącznikami, aby umożliwić VLAN-om swobodny przepływ między nimi. Wirtualne przełączniki obsługują sieci VLAN, a używanie dla nich trunków umożliwia VLAN-om swobodny przepływ do tych przełączników. TRUNKING I AGREGACJA ŁĄCZY W zależności od dostawcy internetowego możesz spotkać się z tym, że termin trunk będzie również używany do opisania agregacji wielu pojedynczych łączy w jedno łącze logiczne. W tej książce słowo trunk opisuje połącze- nie, które transmituje znaczniki wielu VLAN-ów. Agregacja łączy (ang. link aggregation) odnosi się do praktyki łączenia ze sobą wielu indywidualnych łączy. Access Port (port dostępu). Port na fizycznym przełączniku, który przekazuje ruch tylko dla jednego VLAN-u. W przeciwieństwie do portu trunkowego, który dla przechodzącego przez niego ruchu wykorzystuje identyfikację VLAN-ów, port dostępu usuwa dla przechodzącego przez niego ruchu informacje o VLAN-ach. Kup książkęPoleć książkę TWORZENIE SIECI VSPHERE | 211 Network Interface Card Team (grupa kart sieciowych). Agregacja fizycznych kart interfejsów sieciowych (ang. network interface card — NIC), która tworzy pojedynczy logiczny kanał komunikacji. Różne typy grup kart sieciowych (ang. NIC team) zapewniają różne poziomy równoważenia obciążenia ruchem i odporności na awarie. VMXNET Adapter (karta sieciowa VMXNET). Zwirtualizowana karta sieciowa działająca w systemie operacyjnym gościa. Karta sieciowa VMXNET jest zoptymalizowana pod kątem wydajności maszyny wirtualnej. Aby zapewnić sterownik karty sieciowej VMXNET, w systemie operacyjnym gościa muszą być zainstalowane narzędzia VMware. Karta sieciowa VMXNET jest czasem określana mianem sterownika parawirtualizowanego. VMXNET 2 Adapter (karta sieciowa VMXNET 2). Jest oparta na karcie sieciowej VMXNET, ale zapewnia część funkcjonalności wysokiej wydajności powszechnie stosowanych w nowoczesnych sieciach, takich jak ramki jumbo i odciążenia sprzętowe. Aby zapewnić sterownik karty sieciowej VMXNET 2, w systemie operacyjnym gościa muszą być zainstalowane narzędzia VMware. VMXNET 3 Adapter (karta sieciowa VMXNET 3). Jest to parawirtualizowana karta sieciowa nowej generacji, zaprojektowana pod kątem wydajności i nie jest związana z kartami sieciowymi VMXNET lub VMXNET 2. Oferuje wszystkie funkcjonalności dostępne w VMXNET 2 i dodaje kilka nowych funkcji, takich jak obsługa wielokolejkowania (w systemie Windows znanego również jako skalowanie po stronie odbierającej, ang. Receive Side Scsling), odciążenia IPv6 i dostarczanie przerwań MSI/MSI-X. Aby zapewnić sterownik karty sieciowej VMXNET 3, wymagany jest sprzęt maszyn wirtualnych w wersji co najmniej 7, a w systemie operacyjnym gościa muszą być zainstalowane narzędzia VMware. E1000 Adapter (karta sieciowa E1000). Zwirtualizowana karta sieciowa, która emuluje gigabitową kartę sieciową Intel 82545EM. Zazwyczaj system operacyjny gościa zapewnia wbudowany sterownik dla tej karty. Adapter E1000e (karta sieciowa E1000e). Zwirtualizowana karta sieciowa, który emuluje gigabitową kartę sieciową Intel 82574. E1000e wymaga sprzętu maszyn wirtualnych w wersji co najmniej 8. Ta karta sieciowa jest dostępna dla systemów operacyjnych Windows 8 i nowszych; nie jest dostępna dla systemu Linux. Skoro masz już pewną wiedzę na temat komponentów i terminologii, z którymi będziesz miał do czynienia w tym rozdziale, zobaczmy, jak te komponenty współpracują ze sobą w celu wspierania działania maszyn wirtualnych, pamięci masowej opartej na protokole IP oraz hostów ESXi. Odpowiedzi na poniższe pytania w dużej mierze determinować będą Twoje projekty sieci vSphere: ■ Czy potrzebujesz dedykowanej sieci dla ruchu zarządzania lub może ją masz, na przykład do zarządzania przełącznikami fizycznymi? ■ Czy masz dedykowaną sieć lub może jej potrzebujesz dla ruchu vMotion? ■ Czy masz sieć pamięci masowej IP? Czy ta sieć pamięci masowej IP jest siecią dedykowaną? Korzystasz z protokołu iSCSI czy NFS? Czy planujesz zaimplementowanie VMware vSAN? Ile kart sieciowych ma standardowo Twój projekt hosta ESXi? ■ ■ Czy karty sieciowe w hostach obsługują Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, czy 40 Gigabit Ethernet? ■ Czy potrzebujesz bardzo wysokich poziomów odporności na awarie dla maszyn wirtualnych? ■ Czy istniejąca sieć fizyczna składa się z VLAN-ów? ■ Czy chcesz rozszerzyć wykorzystanie sieci VLAN na przełączniki wirtualne? ■ Czy korzystając z NSX, będziesz do swojej sieci wprowadzać nakładki, takie jak VXLAN lub Geneve? Kup książkęPoleć książkę 212 | ROZDZIAŁ 5. TWORZENIE I KONFIGUROWANIE SIECI VSPHERE Jako prekursor konfiguracji architektury sieciowej vSphere musisz zidentyfikować i udokumentować komponenty sieci fizycznej i wymagania bezpieczeństwa dla tej sieci. Ważne jest także poznanie architektury istniejącej sieci fizycznej, ponieważ ma to również duży wpływ na projekt sieci vSphere. Jeśli sieć fizyczna nie obsługuje na przykład VLAN-ów, wówczas projekt sieci vSphere musi uwzględniać to ograniczenie. W tym rozdziale omówimy szczegółowo różne komponenty sieci vSphere. Otrzymasz również wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób różne komponenty wpasowują się w ogólny projekt sieci vSphere. Udany projekt sieci vSphere łączy ze sobą sieć fizyczną, karty sieciowe i przełączniki wirtualne, jak pokazano na rysunku 5.1. R YS UN EK 5 .1 . Udany projekt sieci vSphere to połączenie wirtualnych i fizycznych kart sieciowych oraz przełączników Ponieważ implementacja sieci vSphere zapewnia dostęp do maszyn wirtualnych, kluczowe jest, aby ta sieć została skonfigurowana w sposób zapewniający niezawodną i wydajną komunikację pomiędzy różnymi komponentami infrastruktury sieciowej. Praca ze standardowymi przełącznikami vSphere Architektura sieciowa ESXi obraca się wokół tworzenia i konfigurowania wirtualnych przełączników. Te przełączniki wirtualne to standardowe przełączniki vSphere lub rozproszone przełączniki vSphere. Najpierw omówimy standardowe, a potem rozproszone przełączniki vSphere. Kup książkęPoleć książkę PRACA ZE STANDARDOWYMI PRZEŁĄCZNIKAMI VSPHERE | 213 Standardowe przełączniki vSphere są tworzone i zarządzane za pośrednictwem klienta internetowego vSphere lub interfejsu CLI vSphere przy użyciu polecenia esxcli, ale działają w systemie operacyjnym VMkernel. Przełączniki wirtualne zapewniają komunikację sieciową pomiędzy różnymi komponentami, na przykład: ■ między maszynami wirtualnymi na danym hoście ESXi, ■ między maszynami wirtualnymi na różnych hostach ESXi, ■ między maszynami wirtualnymi oraz innymi wirtualnymi lub fizycznymi identyfikatorami sieciowymi podłączonymi za pośrednictwem sieci fizycznej, ■ między systemem VMkernel i sieciami w celu rejestrowania aktywności różnych funkcjonalności, takich jak Management, vMotion, VMware vSAN, iSCSI, NFS, vSphere Replication lub Fault Tolerance. Spójrz na rysunek 5.2, na którym pokazano, w jaki sposób klient internetowy vSphere przedstawia standardowy przełącznik vSphere na hoście ESXi. Na tym rysunku widzimy jednak nie tylko sam standardowy przełącznik vSphere; mamy tam również grupy portów i uplinki służące do komunikacji zewnętrznej względem hosta. Bez uplinków przełącznik wirtualny nie mógłby komunikować się z siecią upstreamową, a bez grup portów standardowy przełącznik vSphere nie mógłby zapewnić łączności dla systemu VMkernel lub maszyn wirtualnych. Właśnie dlatego, omawiając przełączniki wirtualne, będziemy koncentrować się w dużej mierze na grupach portów i uplinkach. R YS UN EK 5 .2 . Same standardowe przełączniki vSphere nie zapewnią łączności; potrzebują grup portów i uplinków, aby zapewnić łączność zewnętrzną względem hosta ESXi Najpierw przyjrzyjmy się jednak wirtualnym przełącznikom oraz ich podobieństwom i różnicom w stosunku do fizycznych przełączników w sieci. Porównywanie przełączników wirtualnych i fizycznych Przełączniki wirtualne w ESXi są konstruowane przez system operacyjny VMkernel i w nim działają. Ponadto nie są przełącznikami zarządzalnymi i nie zapewniają tych wszystkich zaawansowanych funkcjonalności oferowanych przez wiele nowoczesnych przełączników fizycznych. Z przełącznikiem wirtualnym nie można na przykład połączyć się za pomocą telnetu, aby zmodyfikować jego ustawienia. Oprócz poleceń interfejsu vSphere CLI, takich jak esxcli, lub poleceń PowerCLI, takich jak New-VirtualPortGroup, przełącznik wirtualny nie ma żadnego interfejsu wiersza poleceń Kup książkęPoleć książkę 214 | ROZDZIAŁ 5. TWORZENIE I KONFIGUROWANIE SIECI VSPHERE (ang. command-line interface — CLI). Mimo to pod pewnymi względami działanie przełącznika wirtualnego przypomina działanie przełącznika fizycznego. Przełącznik wirtualny, podobnie jak jego fizyczny odpowiednik, działa w warstwie drugiej: utrzymuje tablice adresów MAC, przekazuje ramki do portów innych przełączników na podstawie adresów MAC, obsługuje konfiguracje VLAN-ów, zapewnia trunking VLAN-ów przy użyciu znaczników IEEE 802.1q i może ustanawiać kanały zwane port channel. Przełącznik rozproszony vSphere obsługuje również PVLAN-y, pod warunkiem że są one obsługiwane na fizycznych przełącznikach upstreamowych. Podobnie jak przełączniki fizyczne, przełączniki wirtualne są skonfigurowane z określoną liczbą portów. Pomimo tych podobieństw przełączniki wirtualne różnią się nieco od przełączników fizycznych. Standardowy przełącznik vSphere nie obsługuje dynamicznych protokołów negocjacyjnych, takich jak DTP (ang. Dynamic Trunking Protocol) lub LACP (ang. Link Aggregation Control Protocol), wykorzystywanych do ustanawiania trunków 802.1q lub kanałów port channel. Jednak rozproszony przełącznik vSphere obsługuje LACP w obu trybach: aktywnym i pasywnym. Przełącznika wirtualnego nie można podłączyć do innego przełącznika wirtualnego, co eliminuje potencjalne skonfigurowanie pętli. Ponieważ nie ma możliwości powstania pętli, przełączniki wirtualne nie stosują protokołu STP (ang. Spanning Tree Protocol), czyli protokołu drzewa rozpinającego. PROTOKÓŁ DRZEWA ROZPINAJĄCEGO W przełącznikach fizycznych protokół STP oferuje redundancję dla ścieżek i zapobiega powstawaniu pętli w to- pologii sieci, blokując redundantne ścieżki i utrzymując je w trybie gotowości. STP aktywuje będącą w trybie go- towości redundantną ścieżkę tylko wtedy, gdy jakaś używana ścieżka przestaje być dostępna. Istnieje pewna możliwość połączenia ze sobą przełączników wirtualnych za pomocą maszyny wirtualnej z oprogramowaniem mostkującym (ang. bridging software) warstwy drugiej i wieloma wirtualnymi kartami sieciowymi, ale skonfigurowanie i uruchomienie tej opcji wymagałoby nieco wysiłku. ■ Przełączniki wirtualne i przełączniki fizyczne różnią się od siebie również pod innymi względami: przełącznik wirtualny posiada autorytatywną wiedzę o adresach MAC podłączonych do niego maszyn wirtualnych, więc nie ma potrzeby, aby uczył się adresów MAC z sieci. ■ Ruch odbierany przez przełącznik wirtualny na jednym uplinku nigdy nie jest przekazywany dalej przez inny uplink. Jest to kolejny powód, dla którego przełączniki wirtualne nie korzystają z protokołu drzewa rozpinającego. ■ Przełącznik wirtualny nie musi stosować szpiegowania IMGP (ang. Internet Group Management Protocol snooping — IGMP snooping), ponieważ wie, jakie transmisje multicastowe będą przeprowadzać podłączone do niego maszyny wirtualne. Jak widać na podstawie tej listy różnic, przełączników wirtualnych po prostu nie można używać w ten sam sposób, w jaki wykorzystuje się przełączniki fizyczne. Nie można na przykład użyć przełącznika wirtualnego jako ścieżki tranzytowej między dwoma przełącznikami fizycznymi, ponieważ ruch odbierany na jednym uplinku nie będzie przekazywany dalej na drugi uplink. Posiadając tę podstawową wiedzę na temat działania przełączników wirtualnych, przyjrzyjmy się teraz portom i grupom portów. Kup książkęPoleć książkę PRACA ZE STANDARDOWYMI PRZEŁĄCZNIKAMI VSPHERE | 215 Porty i grupy portów Jak wyjaśniliśmy wcześniej, przełącznik wirtualny umożliwia kilka różnych rodzajów komunikacji, w tym komunikację w kierunku VMkernel i odwrotną oraz między maszynami wirtualnymi. Aby łatwiej było rozróżnić te różnorakie typy komunikacji, hosty ESXi używają portów i grup portów. Standardowy przełącznik vSphere bez portów lub grup portów jest jak przełącznik fizyczny, który nie ma fizycznych portów. Do takiego przełącznika nie można w żaden sposób nic podłączyć, więc nie służy on żadnemu celowi. Grupy portów określają typy ruchu przechodzącego przez przełącznik wirtualny, a ponadto działają jako granice wykorzystywane w konfiguracji komunikacji i (lub) reguł bezpieczeństwa. Rysunki 5.3 i 5.4 pokazują dwa różne typy portów i grup portów, które można skonfigurować na przełączniku wirtualnym: ■ port VMkernel, ■ grupa portów maszyn wirtualn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VMware vSphere 6.7 od podstaw
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: