Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 004211 18661158 na godz. na dobę w sumie
Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci - ebook/pdf
Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-291-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny, kieszonkowy przewodnik administratora systemu Exchange!
Poręczny i szczegółowy przewodnik pozwala błyskawicznie znaleźć odpowiedzi na pytania związane z zarządzaniem konfiguracją i klientami systemów Exchange Server 2013 i Exchange Online. Przewodnik koncentruje się na podstawowych procedurach i zadaniach opisywanych za pomocą przydatnych tabel, instrukcji i wykazów, a prezentowane informacje pozwalają szybko rozwiązywać problemy i wykonywać zadania – zarówno w miejscu pracy, jak poza nim.
Dowiedz się, jak:
• Instalować system w siedzibie, w sieci lub w wersji hybrydowej
• Zapewnić dostęp z sieci Web i urządzeń przenośnych
• Konfigurować klientów systemu i nimi zarządzać
• Konfigurować skrzynki pocztowe, dostarczanie i magazynowanie danych
• Administrować kontami użytkowników i kontaktami
• Implementować zabezpieczenia i grupy dystrybucji
• Zarządzać uprawnieniami i kontrolować dostęp za pomocą ról
• Korzystać z poleceń cmdlet programu Windows PowerShell i systemu Exchange
• Przenosić skrzynki pocztowe i przeprowadzać ich migracje
• Rozwiązywać problemy dotyczące konfiguracji i ustawień
O autorze
William R. Stanek zasłużenie uzyskał tytuł Microsoft MVP – ma za sobą przeszło dwudziestoletnie doświadczenia w zarządzaniu systemami i zaawansowanym programowaniu, a także jest wielokrotnie nagradzanym autorem ponad 100 książek, a w tym Vademecum administratora Windows 8 Administration i Windows Server 2012 Inside Out. Jest redaktorem książek popularnej serii Vademecum administratora (Pocket Consultant).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013: Konfi guracja i klienci systemu © 2013 APN PROMISE SA Authorized Polish translation of English edition of Microsoft Exchange Server 2013 Confi guration Clients Pocket Consultant, ISBN: 978-0- 7356-8168-2 Copyright © 2013 by William R. Stanek This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. APN PROMISE SA, biuro: ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady fi rm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fi kcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych fi rm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej fi rmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/about/legal/ en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-142-3 Przekład: Leszek Biolik Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Dziękuję moim Czytelnikom. Microsoft Exchange Server 2013 Vademecum Administratora: Konfiguracja i klienci systemu to moja czterdziesta pierwsza książka dla wydawnictwa Microsoft Press. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną przez tyle lat. Dziękuję mojej żonie – przez wiele lat, wiele książek, milionów słów i tysięcy stron, zawsze wspierała i zachęcała mnie, zamieniając każde miejsce w prawdziwy dom. Moim dzieciom – dziękuję za pomoc w poznaniu nowych sposobów postrzegania świata, za wyjątkową cierpliwość i bezgraniczną miłość oraz za to, że przy Was każdy dzień stawał się przygodą. Dziękuję Annie, Karen, Martinowi, Lucindzie, Julianie i wielu innym, którzy w różny sposób mi pomagali. William R. Stanek ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi 1 Exchange Server 2013 – przegląd administracji . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pierwsze kroki z produktem Exchange 2013 i Exchange Online . . . . . . . . . . . 2 Exchange Server 2013 a używany sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Wersje Exchange Server 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Exchange Server a system Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Usługi dla Exchange Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Uwierzytelnianie i zabezpieczenia Exchange Server . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Grupy zabezpieczeń Exchange Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Exchange Server i Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Przechowywanie informacji w programie Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Routing wiadomości w programie Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Exchange Online i Office 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Korzystanie z graficznych narzędzi administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Używanie narzędzia Exchange Management Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 Wdrażanie Exchange Server 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Role Exchange Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Działanie ról Exchange Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Wdrażanie serwerów Mailbox: podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wdrażanie serwerów Client Access: podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wdrażanie usług Transport: podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Wdrażanie zunifikowanej obsługi wiadomości: podstawy . . . . . . . . . . . . . 42 Integracja ról Exchange Server z usługą Active Directory . . . . . . . . . . . . . . 43 Używanie serwerów Mailbox z usługą Active Directory . . . . . . . . . . . . . . 43 Używanie serwerów Client Access z usługą Active Directory . . . . . . . . . . . 44 Używanie usługi Unified Messaging z usługą Active Directory . . . . . . . . . . 44 Używanie serwerów Edge Transport z usługą Active Directory . . . . . . . . . . 45 Integracja Exchange Server 2013 z istniejącymi organizacjami Exchange . . . . . 46 Współistnienie a usługa Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Konfigurowanie Exchange Server 2013 do pracy z istniejącymi organizacjami Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ustawianie domyślnej książki adresowej trybu offline . . . . . . . . . . . . . . . 50 Migracja do wersji Exchange Server 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Uruchamianie i modyfikowanie działania Exchange Server 2013 Setup . . . . . . 52 Instalowanie nowych serwerów Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Instalowanie Exchange Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Weryfikacja i kończenie instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dodawanie, modyfikowanie lub odinstalowanie ról serwera . . . . . . . . . . . 64 Działanie aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych . . . . . . . . . . . . . . 65 Używanie aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych . . . . . . . . . . . . . 65 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== v Stosowanie aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych . . . . . . . . . . . . 66 Śledzenie numerów wersji Exchange Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Używanie aktualizacji zabezpieczeń za pomocą aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Instalowanie aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych . . . . . . . . . . . . 69 Przygotowanie do instalacji aktualizacji zbiorczej lub pakietu serwisowego . . . 69 Instalowanie aktualizacji zbiorczej lub pakietu serwisowego . . . . . . . . . . . 71 3 Exchange Server 2013 – podstawy administracji . . . . . . . . . . . . . . 75 Uzyskiwanie dostępu i używanie programu Exchange Admin Center . . . . . . . 75 Dostęp do programu Exchange Admin Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Usługi uwierzytelniania i proxy dla połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Używanie certyfikatów Exchange Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Konfigurowanie programu Exchange Admin Center . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Pomijanie programu Exchange Admin Center i rozwiązywanie problemów . . . . 86 Zdalne wykonywanie w programie Exchange Admin Center . . . . . . . . . . . 86 Omijanie programu Exchange Admin Center i Exchange Management Shell . . 87 Rozwiązywanie problemów aplikacji Outlook Web App, ECP, PowerShell i innych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Rozwiązywanie problemów dotyczących certyfikatów SSL . . . . . . . . . . . . 91 Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji Outlook Web App, ECP lub innych katalogów wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Sprawdzenie poprawności licencjonowania Exchange Server . . . . . . . . . . . . 93 Korzystanie z usług programu Exchange i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . 95 Praca z usługami programu Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Sprawdzenie wymaganych usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług Exchange Server . . . . . 97 Konfigurowanie uruchamiania usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Konfigurowanie odzyskiwania usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Dostosowywanie usług zarządzania zdalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4 Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell . . . . . . . . . . . 103 Używanie powłoki Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Wprowadzenie do powłoki Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Uruchamianie i wykorzystywanie powłoki Windows PowerShell . . . . . . . . 104 Wykonywanie i używanie poleceń cmdlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Uruchamianie i używanie innych poleceń i programów narzędziowych . . . . 109 Praca z poleceniami cmdlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Używanie poleceń cmdlet powłoki Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . 110 Używanie parametrów polecenia cmdlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Błędy poleceń cmdlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Używanie aliasów poleceń cmdlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell . . . . . . . . . . . . . . . 115 Uruchamianie i używanie powłoki Exchange Management Shell . . . . . . . . 115 Używanie poleceń cmdlet dla programu Exchange . . . . . . . . . . . . . . . 128 vi Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Używanie zbiorów obiektów i przekierowywanie danych wyjściowych . . . . . 129 Używanie ręcznej powłoki zdalnej do pracy z programem Exchange . . . . . . 130 Przygotowanie powłoki zdalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Ręczne łączenie się z serwerami Exchange 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Ręczne łączenie się z programem Exchange Online . . . . . . . . . . . . . . . 133 Zarządzanie sesjami zdalnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5 Zarządzanie klientami Exchange Server 2013 . . . . . . . . . . . . . . . 135 Konfigurowanie obsługi poczty dla programu Outlook . . . . . . . . . . . . . . 136 Listy adresowe, książki adresowe trybu offline i funkcja wykrywania automatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Konfigurowanie programu Outlook po raz pierwszy . . . . . . . . . . . . . . 139 Konfigurowanie programu Outlook dla serwera Exchange . . . . . . . . . . . 143 Dodawanie internetowych kont pocztowych do programu Outlook . . . . . . 144 Naprawa i zmiana konta poczty programu Outlook . . . . . . . . . . . . . . . 144 Pozostawianie poczty na serwerze dla kont POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Sprawdzanie prywatnych i publicznych folderów w przypadku IMAP4 i serwerów UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Zarządzanie konfiguracją Exchange w programie Outlook . . . . . . . . . . . . 149 Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości e-mail . . . . . . . 149 Naprawa plików danych pst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Naprawa pliku danych ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Dostęp do wielu skrzynek pocztowych Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Przydzielanie uprawnień dostępu do folderów bez delegowania dostępu . . . 157 Używanie profilów poczty do dostosowywania środowiska poczty . . . . . . . . 158 Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profilów pocztowych . . . . . . . . . . . . 159 Wybór określonego profilu używanego podczas uruchamiania . . . . . . . . 160 6 Administracja użytkownikami i kontaktami . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Użytkownicy i kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Podstawy routingu poczty e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Zarządzanie adresatami w siedzibie i w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Zarządzanie kontami użytkowników i funkcjami poczty . . . . . . . . . . . . . . 168 Wyszukiwanie istniejących skrzynek pocztowych, kontaktów i grup . . . . . . 169 Wyszukiwanie zsynchronizowanych, nielicencjonowanych, nieaktywnych i zablokowanych użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Tworzenie kont użytkowników z włączoną obsługą skrzynek pocztowych i poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Dodawanie skrzynek pocztowych do istniejących kont użytkowników domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Ustawianie lub zmienianie nazwy pospolitej (CN) i nazwy logowania dla kont użytkowników domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Ustawianie lub zmienianie informacji kontaktowych w kontach użytkowników 193 Zmiana identyfikatora logowania lub domeny logowania dla użytkowników trybu online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Zmiana nazwy wyświetlania i aliasu użytkownika programu Exchange Server 194 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie adresów e-mail i innych adresów . . . 195 Ustawianie domyślnego adresu zwrotnego dla konta użytkownika . . . . . . 197 Zmienianie dla użytkownika opcji dotyczących sieci Web, usług bezprzewodowych i protokołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Wymaganie zmiany haseł kont użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Usuwanie skrzynek pocztowych kont użytkowników . . . . . . . . . . . . . . 199 Usuwanie kont użytkowników i ich skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . 201 Zarządzanie kontaktami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Tworzenie kontaktów z włączoną obsługą poczty . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Ustawianie lub zmiana nazwy i aliasu kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Ustawianie dodatkowych informacji katalogowych o kontaktach . . . . . . . 206 Zmiana adresów e-mail skojarzonych z kontaktami . . . . . . . . . . . . . . . 206 Wyłączanie i usuwanie atrybutów programu Exchange . . . . . . . . . . . . . 208 Usuwanie kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7 Administracja skrzynkami pocztowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie skrzynek pocztowych specjalnego przeznaczenia . . . . . . . . . . . 211 Korzystanie ze skrzynek pocztowych pomieszczenia i sprzętu . . . . . . . . . 212 Tworzenie skrzynek pocztowych pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Tworzenie skrzynek pocztowych sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Tworzenie połączonych skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Tworzenie skrzynek pocztowych przekierowania . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Tworzenie i używanie archiwalnych skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . 225 Tworzenie skrzynek pocztowych rozstrzygania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Tworzenie skrzynek pocztowych wykrywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Tworzenie udostępnionych skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Tworzenie skrzynek pocztowych folderu publicznego . . . . . . . . . . . . . . 234 Zarządzanie skrzynkami pocztowymi: podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Wyświetlanie bieżących informacji o rozmiarze, liczbie wiadomości i ostatnim logowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Konfigurowanie aplikacji dla skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . 239 Ukrywanie skrzynek pocztowych na listach adresowych . . . . . . . . . . . . 241 Definiowanie niestandardowych atrybutów skrzynek pocztowych dla list adresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Przywracanie użytkowników i skrzynek pocztowych w instalacji dla siedziby . 242 Przywracanie użytkowników i skrzynek pocztowych dla instalacji online . . . 245 Naprawa skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Przenoszenie skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Importowanie i eksportowanie danych poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Przenoszenie i migracja skrzynek pocztowych w instalacji w siedzibie . . . . . 250 Przeprowadzanie przeniesienia skrzynki pocztowej w siedzibie . . . . . . . . 253 Konfigurowanie ograniczeń dostarczania, uprawnień i limitów magazynu . . . 261 Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla kontaktów . . . . . . . . . . 261 Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dostarczanych do i od poszczególnych skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Ustawianie dla kontaktów ograniczeń dotyczących wysyłania i odbierania . . 263 viii Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Ustawianie ograniczeń, dotyczących wysyłania i odbierania wiadomości dla poszczególnych skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Zezwalanie innym użytkownikom na dostęp do skrzynki pocztowej . . . . . . 265 Przekazywanie wiadomości e-mail do nowego adresu . . . . . . . . . . . . . 268 Ustawianie ograniczeń magazynu dla skrzynki pocztowej i archiwum . . . . . 268 Ustawianie okresu przechowywania elementów usuniętych dla poszczególnych skrzynek pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 8 Grupy dystrybucyjne i listy adresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Używanie grup zabezpieczeń i dystrybucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Typy, zakresy i identyfikatory grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Kiedy używane są grupy zabezpieczeń i standardowe grupy dystrybucyjne . . 275 Kiedy używane są dynamiczne grupy dystrybucyjne . . . . . . . . . . . . . . 276 Używanie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych . . . . . . 277 Zasada nazewnictwa grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych . . . . 281 Przypisywanie i usuwanie członkostwa poszczególnych użytkowników, grup i kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Dodawanie i usuwanie menedżerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Konfigurowanie ograniczeń dla członków i moderowanie . . . . . . . . . . . 287 Praca z dynamicznymi grupami dystrybucyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Tworzenie dynamicznych grup dystrybucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Zmiana filtrów kwerendy i warunków filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Wyznaczanie serwera rozwinięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Modyfikowanie dynamicznych grup dystrybucyjnych za pomocą poleceń cmdlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Przeglądanie listy członków dynamicznej grupy dystrybucyjnej . . . . . . . . 297 Pozostałe istotne zadania związane z zarządzaniem grupami . . . . . . . . . . 297 Zmiana informacji dotyczących nazwy grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Zmienianie, dodawanie i usuwanie adresów e-mail grupy . . . . . . . . . . . 298 Ukrywanie grup na listach adresowych programu Exchange . . . . . . . . . . 299 Nakładanie ograniczeń na korzystanie z grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Tworzenie moderowanych grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Usuwanie grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Zarządzanie listami adresowymi w trybie online . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Używanie domyślnych list adresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Używanie zasad książki adresowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tworzenie i stosowanie nowych list adresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Konfigurowanie programów klienckich, by możliwe było korzystanie z list adresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Aktualizowanie konfiguracji i członkostwa list adresowych za pośrednictwem domeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Przeglądanie i edytowanie list adresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Zmiana nazw i usuwanie list adresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Zarządzanie książkami adresowymi trybu offline . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Tworzenie książek adresowych trybu offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Konfigurowanie programów klienckich do używania książki adresowej trybu offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Wyznaczanie serwerów generowania książki OAB i harmonogramów . . . . . 316 Ręczne ponowne konstruowanie książki OAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Ustawianie domyślnej książki adresowej trybu offline . . . . . . . . . . . . . . 318 Zmiana właściwości książki adresowej trybu offline . . . . . . . . . . . . . . . 319 Usuwanie książek adresowych trybu offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 9 Implementowanie zabezpieczeń programu Exchange . . . . . . . . . . 321 Konfigurowanie standardowych uprawnień dla programu Exchange . . . . . . 322 Przypisywanie uprawnień programu Exchange Server i Exchange Online . . . 322 Grupy zarządzania programu Exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Przypisywanie uprawnień do zarządzania użytkownikom i grupom . . . . . . 327 Zaawansowane uprawnienia programu Exchange Server . . . . . . . . . . . . 330 Przypisywanie zaawansowanych uprawnień serwera Exchange . . . . . . . . . 332 Konfigurowanie uprawnień opartych na rolach dla programu Exchange . . . . 334 Działanie uprawnień opartych na rolach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Tworzenie grup ról i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Wyświetlanie, dodawanie i usuwanie członków grup ról . . . . . . . . . . . . 344 Bezpośrednie przypisywanie ról lub za pośrednictwem zasady . . . . . . . . . 346 Konfigurowanie uprawnień zarządzania kontem . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Zarządzanie uprawnieniami zaawansowanymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Tworzenie niestandardowych ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Tworzenie niestandardowych zakresów ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie niestandardowych wpisów ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Korzystanie ze współużytkowanych i rozdzielonych uprawnień . . . . . . . . . 360 Uprawnienia współużytkowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Uprawnienia rozdzielone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 x Spis treści ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Książka Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013: Konfi guracja i klienci systemu pomyślana została jako zwięzłe i interesujące źródło informacji dla administratorów programu Microsoft Exchange Server 2013. Jest to poradnik, który warto mieć zawsze przy sobie. W książce omówione są wszystkie najważniejsze zada- nia administracyjne związane z konfi gurowaniem programu Exchange Server 2013 i jego klientów zarówno w przypadku korzystania z systemu Windows Server 2012, jak i Windows Server 2008 R2. Ponieważ celem książki było dostarczenie maksimum infor- macji w postaci kieszonkowego poradnika, odszukanie potrzebnych rzeczy nie wiąże się z koniecznością przeglądania setek stron – zamiast tego, w książce znajdziemy dokładnie to, co jest potrzebne do realizacji konkretnego zadania. Krótko mówiąc, książka ta opracowana została tak, by stać się podstawowym źród- łem informacji, do którego należy zajrzeć w przypadku jakiegokolwiek pytania na temat konfi guracji programu Exchange Server 2013 i jego klientów. Z tego względu książka koncentruje się na codziennych procedurach administracyjnych, często wykonywanych zadaniach oraz przedstawieniu ważnych przykładów i typowych opcji, a niekoniecznie opisuje wszystkie możliwe ustawienia. Jednym z celów było zachowanie zwięzłości, rozsądnych rozmiarów książki i łatwego posługiwania się książką przy jednoczesnym wypełnieniu jej maksymalną ilością informacji. Dzięki temu Czytelnik, zamiast opasłego 1000-stronicowego tomu bądź też bardzo uproszczonego 100-stronicowego informatora, otrzymuje wartościowy przewodnik, który umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie typo- wych zadań i rozwiązywanie problemów. Pomimo że nie musimy instalować programu Exchange Server 2013 na komputerach z monitorami dotykowymi, urządzeń takich możemy używać do zarządzania instalacją. Jeśli w ten sposób zarządzamy oprogramowaniem, do prawidłowej realizacji naszych zadań podstawowe znaczenie będzie miało poznanie dotykowego interfejsu użytkownika i odpowiednio dostosowanych opcji interfejsu. Z tego względu w całej książce odnosić się będziemy zarówno do interfejsu dotykowego, jak tradycyjnych metod, korzystających z myszy i klawiatury. Podczas korzystania z komputerów z interfejsem dotykowym możemy używać ele- mentów na ekranie takimi sposobami, jakie nie był dostępne dotychczas. Możemy wpro- wadzać tekst przy użyciu klawiatury ekranowej i używać elementów na ekranie w nastę- pujący sposób: ■ Naciśnięcie Naciśnięcie elementu poprzez dotknięcie go palcem. Naciśnięcie lub dwukrotne naciśnięcie elementów ekranu zasadniczo równoważne jest z kliknięciem lub dwukrotnym kliknięciem myszy. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xi ■ ■ ■ Naciśnięcie i przytrzymanie Naciśnięcie palcem i pozostawienie w miejscu na kilka sekund. Naciśnięcie i przytrzymanie elementu na ekranie odpowiada kliknięciu ele- mentu prawym przyciskiem myszy. Szybkie przesunięcie, by  zaznaczyć Przeciągnięcie elementu na krótkim odcinku w kierunku przeciwnym do przewijania strony. Działanie takie zaznacza ele- ment i także może pokazać powiązane polecenia. Jeśli naciśnięcie i przytrzymanie nie wyświetla poleceń i opcji dotyczących obiektu, możemy spróbować szybkiego przesunięcia. Szybkie przesunięcie od  krawędzi (przewijanie) Rozpoczynając od krawędzi ekranu, przesuwanie do środka. Przesuwanie od prawej krawędzi otwiera panel Charms (panel funkcji). Przesuwanie od lewej krawędzi pokazuje otwarte aplikacje i pozwala łatwo przełączać się pomiędzy nimi. Przesuwanie od górnej lub dolnej kra- wędzi pokazuje polecenia dla aktywnego elementu. Uszczypnięcie (pinch) Dotknięcie elementu dwoma palcami, a następnie zbliżenie palców do siebie. Działanie takie powoduje zbliżenie lub pokazywanie mniejszej ilo- ści informacji. Rozciąganie (stretch) Dotknięcie elementu dwoma palcami, a następnie oddale- nie palców od siebie. Rozciąganie powoduje oddalenie lub pokazanie większej ilości informacji. ■ ■ Jak z pewnością można łatwo zauważyć, mnóstwo informacji o programie Exchange Server 2013 dostępnych jest w sieci Web i innych książkach. Możemy napotkać pod- ręczniki, witryny, grupy dyskusyjne, które ułatwiają korzystanie z systemu Exchange Server 2013. Jednakże zaletą niniejszej książki jest to, że większość informacji potrzeb- nych do poznania systemu Exchange Server 2013 znaleźć można w jednym miejscu i są one prezentowane w uporządkowany i zrozumiały sposób. Książka zawiera wszystko to, co potrzebne jest do opanowania konfi guracji systemu Exchange Server 2013 i jego klientów. W tej książce opisuję, jak działają funkcje systemu i dlaczego działają w ten sposób oraz jak dostosowywać funkcje, by spełniały nasze potrzeby. Przedstawiam także specy- fi czne przykłady, ilustrujące, jak pewne funkcje mogą spełniać nasze potrzeby oraz w jaki sposób używać innych funkcji do rozwiązywania napotykanych problemów. Ponadto w tej książce zamieszczono wskazówki, informacje o zalecanych rozwiązaniach i przy- kłady sposobów optymalizowania programu Exchange Server 2013. Niniejsza książka nie poprzestaje tylko na nauczaniu sposobów konfi gurowania produktu Exchange Server 2013, pokazuje także, jak najlepiej wykorzystywać program i jego funkcje. Inaczej niż w przypadku wielu innych książek na temat administracji programu Exchange Server 2013, ta książka nie jest przeznaczona tylko dla użytkowników o okre- ślonym poziomie wiedzy. Nie jest to też książka dla początkujących. Niezależnie od tego, czy Czytelnik to początkujący administrator czy zahartowany profesjonalista, wiele infor- macji zamieszczonych w książce będzie wartościowych i potrzebnych przy pracy z insta- lacjami Exchange Server 2013. xii Wstęp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Dla kogo przeznaczona jest ta książka? Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013: Konfi guracja i klienci systemu uwzględnia wersję Standard i Enterprise programu Exchange Server 2013. Książka jest przeznaczona dla: ■ ■ ■ ■ ■ Administratorów aktualnie zajmujących się produktami Exchange Server 2013 Administratorów aktualnie zajmujących się systemami Windows, którzy chcą poznać Exchange Server 2013 Administratorów, którzy przeprowadzają aktualizacje do wersji Exchange Server 2013 z wersji Exchange 2007 lub Exchange 2010 Administratorów, przenoszących program Exchange 2003 do Exchange Server 2013 Administratorów, którzy przenoszą systemy z innych serwerów przekazywania wiadomości ■ Menedżerów i kierowników, którzy delegowani zostali do zarządzania skrzynkami pocztowymi lub innymi aspektami programu Exchange Server 2013 W celu zamieszczenia w książce możliwie maksymalnej ilości informacji konieczne było przyjęcie założenia, że czytelnik posiada podstawową wiedzę dotyczącą sieci oraz ser- werów pocztowych. Z tego względu w książce pominięte zostały rozdziały, omawiające działanie systemów poczty elektronicznej, a także instalowanie programu Exchange Server 2013. Przestawiony jednak został szczegółowy opis składników organizacji Exchange oraz sposoby używania tych składników. Ponadto w książce znajdziemy szcze- gółowe omówienie zasadniczych zadań związanych z konfi guracją Exchange. Dodatkowo przyjęto założenie, że czytelnik jest dość dobrze zaznajomiony z syste- mem Windows Server. Jeśli potrzebna jest pomoc w tym zakresie, warto zaopatrzyć się w książkę Vademecum administratora Windows Server 2012 (APN Promise, 2012) lub Windows Server 2012 Inside Out (Microsoft Press, 2013)*. Struktura książki Rzym nie został zbudowany w jeden dzień. Książka ta nie została pomyślana, by prze- czytać ją w ciągu jednego dnia, tygodnia czy nawet miesiąca. Najlepiej będzie czytać ją we własnym tempie, po trochu każdego dnia. Książka składa się z 9 rozdziałów, pogrupo- wanych w logicznym porządku i omawiających kolejno różnorodne zadania – od plano- wania i instalowania po konfi gurowanie. Szybkość i łatwość znalezienia odpowiedniej informacji jest podstawową cechą tego kieszonkowego przewodnika. W celu szybkiego znalezienia rozwiązania problemu książka zawiera rozbudowany spis treści, obszerny indeks i wiele innych cech, takich jak opisy procedur „krok po kroku”, wykazy i tabele zawierające najistotniejsze informacje czy odsyłacze do innych rozdziałów. Podobnie jak inne książki z tej serii, Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013: Konfi guracja i klienci systemu została zaprojektowana jako zwięzły i łatwy w użyciu poradnik. Książka ta powinna stale znajdować się na biurku administratora, * Ta pozycja dostępna jest tylko w języku angielskim (przyp. red. wydania polskiego). Dla kogo przeznaczona jest ta książka? xiii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== jako że zawiera wszystkie informacje potrzebne do wykonywania podstawowych zadań konfi guracji serwerów Exchange i klientów Exchange. W szczególności, w książce omó- wiono następującą tematykę: ■ ■ Wdrażanie programu Exchange Server 2013 Podstawy administracji programem Exchange ■ Zarządzanie klientami Exchange Administrowanie użytkownikami, kontaktami i skrzynkami pocztowymi Konfi gurowanie grup dystrybucyjnych i list adresowych Implementowanie zabezpieczeń i uprawnień programu Exchange Server ■ ■ ■ Chociaż przewodnik ten został pomyślany jako pozycja niezależna, może być wykorzy- stywany razem z innym poradnikiem – Microsoft Exchange Server 2013 Pocket Consultant: Databases, Services Management*, który koncentruje się na następującej tematyce: ■ Zarządzanie dostępnością do grup i baz danych programu Exchange Zarządzanie przepływem poczty i usługami transportowymi ■ ■ Wykorzystywanie serwerów Client Access ■ Zarządzanie mobilnymi użytkownikami Konserwacja i monitorowanie serwerów Exchange Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów Exchange ■ ■ Ponieważ książka została napisana tak, by przekazać jak najwięcej wiedzy w formie kie- szonkowego przewodnika, wyszukanie w niej potrzebnych informacji nie wymaga prze- glądania setek stron, a znalezienie konkretnego rozwiązania jest szybkie i proste. W skrócie, książka stanowi kompletny zbiór, dostarczający odpowiedzi na pytania dotyczące konfi guracji serwerów i klientów Exchange i z tego też względu książka skupia się na codziennych procedurach administracyjnych, na często wykonywanych zadaniach ilustrowanych przykładami i opcjach, które są typowe, ale niekoniecznie zawsze stoso- wane. Jednym z celów niniejszej książki był taki dobór zawartości, by książka pozostała podręcznym i łatwym do przeszukiwania źródłem, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zawiera możliwie obszerny zestaw informacji. Konwencje stosowane w książce W niniejszej książce użytych zostało szereg elementów, które powodują, że tekst jest bar- dziej przejrzysty i łatwiejszy w odbiorze. Pojęcia związane z kodem i listami wyróżnione zostały czcionką stałopozycyjną. Jeśli jednak użytkownik powinien rzeczywiście coś wpi- sać, wprowadzany tekst wyświetlany jest czcionką pogrubioną. Wprowadzane czy defi - niowane nowe pojęcia wyświetlane są za pomocą kursywy. Inne elementy to wyróżnione fragmenty, zatytułowane: ■ Ostrzeżenie Zwraca uwagę na potencjalne problemy, które należy wziąć pod uwagę. ■ Ważne Sygnalizuje wagę pojęcia czy zagadnienia. ■ Dodatkowe informacje Wskazanie, gdzie znaleźć można dodatkowe informacje na dany temat. * Również ten tytuł dostępny jest tylko w języku angielskim (przyp. red.). xiv Wstęp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ■ Uwaga Dodatkowe informacje szczegółowe odnoszące się do omawianego tematu lub uzupełniające dane wymagające podkreślenia. ■ W  praktyce Rada wynikająca z doświadczeń zgromadzonych w rzeczywistych zastosowaniach, przekazywana w trakcie omawiania zaawansowanej tematyki. ■ Wskazówka Przydatne wskazówki lub informacji o alternatywnym metodach rea- lizacji zadań. Mam nadzieję, że książka Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013: Konfi guracja i klienci systemu zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonywania najważniejszych zadań administracyjnych możliwie szybko i sprawnie. Wszelkie przemy- ślenia związane z niniejszą książką proszę przesyłać do mnie na adres williamstanek@aol. com. Znaleźć mnie można także na Twitterze (WilliamStanek) oraz na Facebooku (www. facebook.com/William.Stanek.Author). Dodatkowe zasoby Nie istnieje jedna cudowna pozycja, umożliwiająca pełne poznanie programu Exchange Server 2013. Chociaż niektóre książki starają się być poradnikami zawierającymi wszyst- kie informacje, tak naprawdę nie jest to możliwe. Pamiętając o tym, mam nadzieję, że książka ta będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem: jako zwięzły i łatwy w użyciu poradnik. Książka zawiera wszystko to, co jest potrzebne do wykonywania naj- ważniejszych zadań związanych z konfi guracją serwerów i klientów Exchange, nie ozna- cza to jednak, że jest to całkowicie wystarczające źródło i znajdziemy w nim odpowiedzi na wszystkie pytania. Aktualna wiedza Czytelnika w istotny sposób określa, czy ta bądź inna książka o programie Exchange będzie przydatna. Jeśli Czytelnik napotyka nowy temat, powi- nien przeznaczyć czas na ćwiczenia praktyczne związane z przeczytanymi informacjami. Konieczne jest również wyszukiwanie dodatkowych informacji, by uzyskać odpowiednią wprawę i wiedzę. W przypadku tematyki nieomawianej w niniejszej książce, warto zapoznać się z infor- macjami prezentowanymi w książce Microsoft Exchange Server 2013 Pocket Consultant: Databases, Services Management. Polecam także regularne przeglądanie witryny fi rmy Microsoft dotyczącej Exchange Server (microsoft.com/exchangeserver/) oraz witryny sup- port.microsoft.com, by na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych zmianach. W celu jeszcze lepszego wykorzystania niniejszej książki zachęcam do odwiedzenia mojej witryny sieci Web pod adresem pocket-consultant.com. Witryna zawiera informacje na temat pro- gramu Exchange Server 2013 i aktualizacji książki. Pomoc dotycząca książki Wydawnictwo Microsoft Press dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić precyzję swoich książek gromadząc uwagi o nich pod adresem sieci Web oreilly.com: http://aka.ms/ExPC2013CC/errata Niewymienione tam błędy można zgłaszać za pośrednictwem tej samej strony. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Dodatkowe zasoby xv Dodatkowe wsparcie można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną Microsoft Press Book Support i adres: mspinput@microsoft.com. Trzeba pamiętać, że pod wymienionymi powyżej adresami nie jest oferowana pomoc techniczna oprogramowania fi rmy Microsoft. Oczekujemy na Wasze uwagi W fi rmie Microsoft Press najbardziej cenimy zadowolenie naszych Czytelników, a wszel- kie Państwa opinie są dla nas bardzo wartościowe. Swoje komentarze i opinie o książce prosimy kierować pod adres: http://www.microsoft.com/learning/booksurvey Zapoznajemy się z każdym komentarzem i pomysłem. Z góry dziękujemy za przesłane uwagi! Pozostańmy w kontakcie Warto rozmawiać! Jesteśmy na Twitterze pod adresem: http://twitter.com/MicrosoftPress. xvi Wstęp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ROZDZIAŁ 1 Exchange Server 2013 – przegląd administracji Pierwsze kroki z produktem Exchange 2013 i Exchange Online 2 Exchange Server 2013 a używany sprzęt 4 ■ ■ Wersje Exchange Server 2013 8 ■ W tym rozdziale: ■ Exchange Server a system Windows 14 Exchange Server i Active Directory 18 Exchange Online i Office 365 21 Korzystanie z graficznych narzędzi administracyjnych 21 Używanie narzędzia Exchange Management Shell 25 ■ ■ ■ ■ W pierwotnie dostarczanej postaci Microsoft Exchange Server nie był produktem, z którym łatwo było pracować, w szczególności w zakresie zgodności i aktualizacji. Na szczęście kilka rzeczy istotnie zmieniło tę sytuację. Po pierwsze, Exchange Server 2013 został znacząco zaktualizowany w porównaniu do jego oryginalnego wydania i to jest doskonała wiadomość dla każdego, kto chce wdrożyć ten wartościowy system obsługi wiadomości. Po drugie, pracuję z tym produktem już od lata 2012 roku i nauczyłem się „żeglować na niespokojnych wodach” poprawek. W tym rozdziale i w kolejnych ułatwię wyznaczenie właściwego kursu określanego specjalnymi wyzwaniami, które stawia pro- dukt Exchange Server 2013, w szczególności w kwestiach zgodności i aktualizacji. Zanim jednak dotrzemy do tych zagadnień, trzeba wszystko omówić po kolei. Chociaż w tym i innych rozdziałach książki omawiam wpływ rozległych zmian architektury i administracji produktu Exchange 2013, teraz musimy zapoznać się z nie- którymi z tych informacji, ponieważ radykalnie zmieniają one sposób implementacji i zarządzania organizacją Exchange. Dlaczego? Zmiany te powodują, że nasza organizacja Exchange 2013 wygląda całkiem inaczej niż organizacja Microsoft Exchange Server 2010 czy jeszcze wcześniejsze organizacje. Poznając system Exchange Server 2013, powinniśmy skoncentrować się na następu- jących zagadnieniach: ■ ■ ■ ■ Jak zmieniła się architektura Exchange Server 2013? Jak Exchange Server 2013 współpracuje ze sprzętem? Które wersje i wydania produktu Exchange Server 2013 są dostępne i w jakim zakre- sie spełniają nasze potrzeby? Jak Exchange Server 2013 współpracuje z systemami operacyjnymi Windows? ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 ■ ■ Jak Exchange Server 2013 współpracuje z usługą Active Directory? Które narzędzia administracyjne są dostępne? Pierwsze kroki z produktem Exchange 2013 i Exchange Online Usługi Exchange możemy zaimplementować na kilka sposobów: ■ ■ ■ Instalacja lokalna (on-premises) W tym przypadku instalujemy sprzęt serwera Exchange lokalnie w naszej sieci (w siedzibie) i zarządzamy wszystkimi aspektami implementacji, wliczając w to konfi gurację serwera, konfi gurację organizacji i konfi - gurację adresatów. Instalacja online W przypadku implementacji online (lub w chmurze) korzystamy ze sprzętu i usług oferowanych przez fi rmę Microsoft. Wszystkie aspekty konfi guracji serwera są zarządzane przez Microsoft. Sami zarządzamy ustawieniami dotyczącymi usługi, konfi guracji organizacji i konfi guracji adresatów. Instalacja hybrydowa W przypadku instalacji hybrydowej integrowana jest insta- lacja lokalna z instalacją online. Organizacja lokalna i organizacja Exchange Online korzystają ze wspólnej przestrzeni nazw domeny, dzięki czemu poczta jest bezpiecz- nie przekazywana pomiędzy tymi instalacjami i możemy w prosty sposób udostępniać dane pomiędzy implementacjami. W przypadku stosowania implementacji online fi rma Microsoft zarządza konfi guracją sprzętu i zapewnia dostępność. We wszystkich implementacjach lokalnych sami odpo- wiadamy za sprzęt. Exchange Server 2013 wykorzystuje radykalne zmiany wprowadzone w produkcie Exchange Server 2010, jednak różni się też dość znacznie od Exchange Server 2010. Podobnie jak w przypadku Exchange Server 2010, Exchange Server 2013 odchodzi od koncepcji grup składowania, replikacji LCR (Local Continuous Replication), klastrów SCC (Single Copy Cluster) i klastrów serwerów skrzynek pocztowych. Oznacza to, że: Bazy danych nie są już skojarzone z grupami składowania. ■ ■ Grupy dostępności baz danych są używane do grupowania baz danych w celu zapew- nienia wysokiej dostępności. Bazy danych są zarządzane na poziomie organizacji, a nie na poziomie serwera. ■ Exchange Server 2013 integruje mechanizmy zapewniania dostępności z podsta- wową architekturą poprzez poprawienie aspektów replikacji CCR (Cluster Continuous Replication) i SCR (Standby Continuous Replication) oraz połączenie ich w postaci poje- dynczego rozwiązania o wysokim poziomie dostępności zarówno dla replikacji danych wewnątrz lokacji, jak i poza nią. Exchange Server 2013 zapewnia również automatyczną pracę awaryjną i odzyskiwanie bez udziału klastrów, o ile wdrożonych jest wiele serwe- rów poczty. Dzięki tym zmianom budowa zawsze dostępnego serwera skrzynek pocz- towych nie wymaga już sprzętowego klastra ani zaawansowanej konfi guracji klastra. Zamiast tego, podstawowymi składnikami, zapewniającymi wysoką dostępność, są grupy dostępności baz danych. Praca awaryjna jest podejmowana automatycznie dla baz danych skrzynek pocztowych, które stanowią część tej samej grupy dostępności baz danych. 2 Rozdział 1: Exchange Server 2013 – przegląd administracji ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podstawowe reguły dla grup dostępności baz danych nie zmieniły się w porówna- niu z produktem Exchange Server 2010. Każdy serwer skrzynek pocztowych może mieć wiele baz danych, a każda baza danych maksymalnie może mieć 16 kopii. Pojedyncza grupa dostępności baz danych maksymalnie może mieć 16 serwerów skrzynek pocz- towych, zapewniających automatyczne odzyskiwanie na poziomie bazy danych. Każdy serwer w grupie dostępności baz danych może utrzymywać kopię bazy danych skrzynek pocztowych z dowolnego innego serwera w grupie dostępności baz danych. Ten bezproblemowo działający mechanizm zapewniania wysokiego poziomu dostęp- ności jest możliwy dzięki rozdzieleniu baz danych skrzynek pocztowych i serwerów oraz przypisywaniu tego samego globalnie unikatowego identyfi katora (GUID) do każdej kopii bazy danych skrzynek pocztowych. Ponieważ grupy składowania już nie istnieją, ciągła replikacja ma miejsce na poziomie baz danych. Dzienniki transakcji są replikowane do każdego członka grupy dostępności baz danych, który zawiera kopię bazy danych skrzynek pocztowych i są odtwarzane na podstawie kopii bazy danych skrzynek poczto- wych. Podjęcie pracy awaryjnej może następować na poziomie bazy danych lub serwera. W porównaniu do poprzedników, Exchange Server 2013 ma znacznie zmienioną architek- turę. W programach Exchange 2007 i Exchange 2010 składniki były rozdzielone do postaci różnych ról serwera w celu skalowania organizacji Exchange, natomiast w Exchange 2013 usprawnione zostały role serwera i architektura, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego skalowania organizacji Exchange, by spełniać potrzeby przedsiębiorstwa dowolnej wielkości. W szczególności, w programie Exchange 2013 nie są rozdzielone role serwera dla serwerów Hub Transport czy serwerów Unifi ed Messaging. Powiązane składniki są teraz częścią roli Mailbox Server. Powoduje to istotne zmiany w przepływie poczty i stały się jedną z przy- czyn, dla których procesy dotyczące magazynu informacji (Information Store) zostały w pro- gramie Exchange 2013 napisane na nowo. Nowy magazyn Information Store (Microsoft. Exchange.Store.Service.exe) został napisany w C# i jest w pełni zintegrowany z usługą Microsoft Exchange Replication (MSExchangeRepl.exe) i usługą Microsoft Exchange DAG Management (MSExchangeDagMgmt.exe). Ponadto obecnie każda baza danych funkcjonuje pod kontrolą własnego procesu, co ułatwia izolowanie problemów z zarządzanym magazy- nem (Managed Store) w obrębie danej bazy danych. Inną niż rola Mailbox Sever, jedyną inną rolą instalowaną dla Exchange 2013, jest rola serwera Client Access, która może być również instalowana na serwerze Mailbox. Dla każdej organizacji Exchange 2013 potrzebny jest co najmniej jeden serwer Mailbox i jeden serwer Client Access. Nadal możliwe jest instalowanie obu ról na pojedynczym serwerze, ale nie jest możliwe późniejsze odinstalowanie jednej roli bez odinstalowania drugiej. Ponadto Exchange 2013 w swoim pierwotnym wydaniu nie zawiera roli czy funkcji Edge Transport (funkcje te mogą być umieszczone w przyszłych aktualizacjach Exchange 2013). Możemy jednak użyć i zainstalować starsze serwery Edge Transport, co zostało bardziej szczegółowo opisane w rozdziale 2 „Wdrażanie Exchange Server 2013”. Chociaż nadal możemy wykorzystywać oddzielne serwery Client Access, odnośna architektura również została istotnie zmieniona. Rola serwera Mailbox zawiera protokoły dostępu klienta i obsługuje wszystkie aktywności związane ze skrzynkami pocztowymi. Serwery Client Access zostały w ten sposób uproszczone i stały się bezstanowe – nie kolej- kują danych, nie przetwarzają czy generują danych. Serwery te służą tylko do zapewnie- nia uwierzytelnienia, ograniczonego przekierowania i usług proxy. Pierwsze kroki z produktem Exchange 2013 i Exchange Online 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Te zmiany architektury oznaczają, że role serwera Exchange 2013 są obecnie luźno powiązane, co eliminuje wszystkie wymagania związane z koligacjami sesji. Serwer Mailbox, przechowujący aktywną kopię bazy danych skrzynek pocztowych, wykonuje całe wymagane przetwarzanie danych, generowanie i transformacje danych. Serwer Client Access łączy się z serwerem Mailbox i przeprowadza uwierzytelnienie, przekierowanie i realizuje usługi proxy, tylko jeśli zachodzi taka potrzeba. Ponieważ nie są wymagane żadne koligacje sesji pomiędzy serwerem Mailbox a serwerem Client Access, dla połączeń realizowanych przez usługę proxy serwera Client Access mogą być stosowane metody równoważenia obciążeń, takie jak działanie okrężne DNS (Domain Name System) czy wybieranie usługi o najmniejszej liczbie aktywnych połączeń. Obsługiwane protokoły dla połączeń klienta to HTTP, POP, IMAP, RPC poprzez HTTP oraz SMTP. Ponieważ pro- tokół RPC nie jest już dłużej obsługiwany jako bezpośredni protokół dostępu, wszystkie połączenia klientów programu Outlook muszą korzystać z protokołu RPC poprzez HTTP. Warto zwrócić uwagę, że Exchange 2013 został zaprojektowany do współpracy z pro- gramem Outlook 2007 i nowszymi jego wersjami, a także nadal obsługiwana jest apli- kacja Outlook Web App dla dostępu mobilnego. W przeszłości do połączeń z serwerami używane były nazwy FQDN (Fully Qualifi ed Domain Name), natomiast obecnie pro- gram Outlook 2007 i nowsze jego wersje używają usługi automatycznego wykrywania – Autodiscover, by tworzyć punkty połączeń w oparciu o część domenową podstawowego adresu SMTP użytkownika i identyfi kator GUID (Globally Unique Identifi er) każdej skrzynki pocztowej. Uproszczona architektura zmniejsza wymagania dotyczące przestrzeni nazw dla pro- jektów lokacji Exchange. Jeśli występuje koegzystencja z organizacją Exchange 2010 lub instalujemy nową organizację Exchange 2013, potrzebna jest tylko jedna przestrzeń nazw dla protokołów klienta i jedna przestrzeń nazw dla usługi Autodiscover. Aby nadal obsłu- giwać protokół SMTP, potrzebna będzie nam także przestrzeń nazw SMTP. W przypadku Exchange 2013 najlepiej będzie umieszczać serwery Mailbox na sprzę- cie, który łatwo można rozbudować „w górę” (czyli poprzez dodanie kolejnych proce- sorów do jednego systemu), natomiast serwery Client Access powinny być instalowane na sprzęcie, który łatwo rozbudować „wszerz” (rozłożenie na wiele serwerów). Exchange Server 2013 a używany sprzęt Przed wdrożeniem Exchange Server 2013 powinniśmy starannie zaplanować architekturę obsługi wiadomości. W ramach planowania implementacji trzeba przyjrzeć się dokładnie wymaganiom instalacji i sprzętowi, który zostanie użyty. Exchange Server to skompli- kowana platforma obsługi wiadomości, która zawiera wiele współpracujących ze sobą składników i które razem udostępniają wszechstronne rozwiązanie do przekierowywania, dostarczania i udostępniania wiadomości e-mail, wiadomości głosowych, faksów, kontak- tów i informacji kalendarzowych. Trzy elementy zapewniają skuteczne administrowanie programem Exchange Server: ■ Administratorzy Exchange o odpowiednich umiejętnościach Solidna architektura ■ ■ Odpowiedni sprzęt 4 Rozdział 1: Exchange Server 2013 – przegląd administracji ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Dwa pierwsze warunki są spełnione: Czytelnik jest wystarczająco inteligentnym admini- stratorem – w końcu kupił tę książkę, by radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz wybrał Exchange Online, Exchange Server 2013 lub oba, które spełniają wysokie wymagania w zakresie obsługi wiadomości. Pozostaje kwestia sprzętu. Jeśli korzystamy z Exchange Online, fi rma Microsoft zapewnia sprzęt. W innych sytuacjach, w przypadku imple- mentacji w siedzibie, Exchange Server 2013 powinien być uruchamiany na systemach z odpowiednią ilością pamięci, procesorami i miejscem na dysku. Potrzebna jest również odpowiednia ochrona danych i plan ochrony systemu na poziomie sprzętu. System Exchange Server 2013 wymaga dwóch różnych typów sprzętu serwera. Będziemy wybierać sprzęt dla serwerów Mailbox pamiętając o możliwości skalowania „w górę” oraz sprzęt dla serwerów Client Access pamiętając o możliwości skalowania „wszerz”. Skalowanie „w górę” oznacza zazwyczaj zainstalowanie dodatkowych lub szyb- szych procesorów i dodatkowej pamięci na istniejących serwerach, by zaspokoić zwięk- szone wymagania. Skalowanie „wszerz” oznacza najczęściej instalowanie dodatkowych serwerów. Główne wskazówki dotyczące wyboru sprzętu dla Exchange Server są następujące: Pamięć Minimalna ilość pamięci RAM to 9 GB dla serwerów pełniących obie role Mailbox Server i Client Access Server, 8 GB dla serwerów Mailbox oraz 4 GB dla serwerów Client Access. W większości przypadków stosuje się pamięć co najmniej dwa razy większą od zalecanego minimum. Główną tego przyczyną jest wydajność. Większość uruchamianych przeze mnie serwerów Mailbox używa od początku 16 GB pamięci RAM (nawet w przypadku małych instalacji). W instalacjach o wielu ser- werach Exchange serwer Mailbox powinien mieć co najmniej 2 GB pamięci RAM plus 5 MB pamięci RAM na każdą skrzynkę pocztową (niezależnie od zachowania minimum 8 GB). We wszystkich konfi guracjach serwera Exchange plik stronicowania powinien mieć co najmniej wielkość pamięci RAM w serwerze plus 10 MB. CPU Exchange Server 2013 funkcjonuje w oparciu o procesory x64 fi rmy AMD i Intel, a w tym AMD64 i Intel 64. Znaczną poprawę wydajności można uzyskać dzięki wyższemu poziomowi pamięci podręcznej procesora. Należy sprawdzić dostępne opcje pamięci podręcznej L1, L2 i L3 – większa pojemność pamięci podręcznej to lep- sza ogólna wydajność. Warto również przyjrzeć się magistrali FSB – większa szybkość magistrali zapewnia szybszy dostęp procesora do pamięci. Exchange Server 2013 działa tylko na sprzęcie 64-bitowym. Główne zalety pro- cesorów 64-bitowych w porównaniu do 32-bitowych dotyczą ograniczeń pamięci i dostępu do danych. Ponieważ procesory 64-bitowe mogą adresować więcej niż 4 GB pamięci jednocześnie bez stosowania rozszerzenia adresu fi zycznego, pozwalają przechowywać więcej danych w głównej pamięci, zapewniając bezpośredni dostęp do nich i szybsze przetwarzanie. Ponadto procesory 64-bitowe mogą przetwarzać dane i wykonywać zestawy instrukcji, które są dwa razy większe niż w przypadku pro- cesorów 32-bitowych. Dostęp do 64 bitów danych (zamiast 32 bitów) daje znaczną korzyść w przypadku skomplikowanych obliczeń wymagających dużej dokładności. SMP Exchange Server 2013 obsługuje wieloprocesorowość symetryczną i możemy zaobserwować znaczną poprawę wydajności po zastosowaniu wielu procesorów – nie tylko wielu rdzeni jednego procesora. Istotna jest także częstotliwość zegara CPU, Exchange Server 2013 a używany sprzęt 5 ■ ■ ■ ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ■ a także liczba logicznych rdzeni procesora i liczba jednocześnie obsługiwanych wąt- ków. Jeśli Exchange Server obsługuje niewielką organizację o pojedynczej domenie, jedna jednostka CPU z wieloma rdzeniami może być wystarczająca. Jeśli natomiast serwer obsługuje organizację dużą czy średniej wielkości lub obsługuje pocztę dla wielu domen, warto rozważyć zainstalowanie dodatkowych procesorów. W odniesie- niu do liczby rdzeni procesorów, wolę dwa wielordzeniowe procesory, niż pojedynczy procesor o tej samej liczbie rdzeni (biorąc pod uwagę aktualne kompromisy dotyczące ceny i wydajności). Alternatywnym rozwiązaniem jest dystrybucja obciążenia między różne serwery w oparciu o lokalizację zasobów. Dyski Wymagana wielkość pamięci zewnętrznej zależy w całości od ilości i rozmiaru danych, które będą przekazywane, rejestrowane lub przechowywane przez serwer Exchange. Potrzebna jest dostateczna pojemność do przechowywania wszystkich danych i dzienników, a także dla obszarów roboczych, plików systemowych i pamięci wirtualnej. Równie ważna (jak pojemność dysków) jest przepustowość systemu wej- ścia/wyjścia (I/O). Zamiast stosowania jednego dużego dysku należy używać kilku dysków, które pozwolą skonfi gurować macierz RAID, zapewniającą odporność na uszkodzenia. Podczas planowania sprzętu ważne jest zwrócenie uwagi na to, że Exchange 2013 obsługuje wiele baz danych na tym samym woluminie, co powo- duje, że na jednym woluminie będziemy mieli mieszankę aktywnych i pasywnych kopii. Pamiętajmy jednak o możliwej liczbie operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) dla dysków fi zycznych, z których budowane są te woluminy. Zwróćmy także uwagę na to, że nawet jeśli mamy przypisanych wiele numerów jednostek logicznych (LUN) używanych dla magazynu, te różne numery LUN mogą być rozłożone na tych samych dyskach fi zycznych. ■ Ochrona danych Ochronę przed nieoczekiwanymi awariami dysków można zapew- nić stosując nadmiarowe magazyny. W przypadku dysków rozruchowych i systemo- wych używamy macierzy RAID 1 na dyskach wewnętrznych. Ze względu jednak na nowe funkcje zapewniania wysokiego poziomu dostępności, dla danych i dzienni- ków Exchange pewnie nie będziemy używać programowych macierzy RAID, a także kosztowych systemów magazynów dyskowych. Zamiast tego, będziemy instalowali wiele serwerów Exchange z wymaganymi rolami serwera. Jeśli decydujemy się stosować programowy nadmiarowy magazyn, dla wolumi- nów dyskowych możemy wykorzystywać przeplatanie dysków z parzystością lub bez parzystości. Przeplatanie dysków bez parzystości zapewnia dobrą wydajność odczytu/ zapisu, ale uszkodzenie dysku oznacza, że Exchange Server nie może kontynuować operacji w bazie danych (przechowywanej na uszkodzonym dysku) do momentu wymiany dysku i przywrócenia danych z kopii zapasowej. Dyski lustrzane tworzą duplikat kopii danych na oddzielnych dyskach; w trakcie odbudowywania lustrzanej jednostki i przywracania pełnej funkcjonalności możemy kontynuować operacje (jeśli uszkodzeniu uległ jeden dysk zestawu). Przeplot dysków z parzystością oferuje dobrą ochronę w przypadku awarii jednego z dysków zestawu, ale metoda ta ma mniejszą wydajność zapisu. Aby zachować najlepszą wydajność i oc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: