Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00354 005132 18979715 na godz. na dobę w sumie
Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 385
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6694-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wygraj wybory samorządowe!

16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Dowiedz się jak zdobyć mandat radnego oraz jak go efektywnie sprawować zgodnie z przepisami.

„Vademecum radnego” jest przyjaznym i praktycznym przewodnikiem po skomplikowanej strukturze jednostek samorządu terytorialnego oraz gąszczu niejednoznacznych, różnie interpretowanych i często nowelizowanych przepisów prawa. Pozwoli w sposób swobodny poznać specyfikę codziennej pracy radnego oraz skutecznie i efektywnie sprawować mandat, mając na uwadze dobro wspólnoty samorządowej.

W niniejszej publikacji w sposób przystępny przedstawiono także problematykę związaną z prowadzeniem kampanii wyborczej i opracowaniem jej skutecznej strategii w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Omówiono również prawa i obowiązki radnych – wraz z podaniem konkretnych przykładów – wynikające z istoty sprawowania mandatu radnego, jak i pozycji ustrojowej radnych jako członków organów kolegialnych względem organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich osób, które chciałyby lub sprawują mandat radnego – zawiera informacje na temat:

- procedury i wymogów dotyczących zgłaszania kandydatów na radnych,

- prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw,

- specyfiki okręgów jedno- i wielomandatowych,

- komunikacji politycznej i społecznej,

- celu i strategii skutecznej kampanii wyborczej,

- różnic pomiędzy komitetami lokalnymi a partyjnymi,

- analizy potencjału wyborczego w okręgu wyborczym.

W książce omówiono również zagadnienia dotyczące:

- prawidłowego składania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych,

- zakazu prowadzenia określonych rodzajów działalności przez radnych,

- zdarzeń prawnych i faktycznych skutkujących obligatoryjnym wygaszeniem mandatu,

- ochrony stosunku pracy,

- reklamacji od służby wojskowej,

- działalności radnego na forum rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa,

- odpowiedzialności za słowo (znieważenie, zniesławienie, naruszenie dóbr osobistych),

- wybranego katalogu przestępstw związanych ze statusem radnego jako funkcjonariusza publicznego.

W poradniku przedstawiono również zagadnienia wymagające wiedzy specjalistycznej związanej z:

- planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,

- procedurami przygotowania i uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- konstruowaniem wieloletniej prognozy finansowej.

Poradnik opisuje:

- ubieganie się o mandat radnego

- prowadzenie efektywnej kampanii wyborczej

- prawa i obowiązki radnego jako funkcjonariusza publicznego

- zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego


 

Dlaczego warto przeczytać „Vademecum radnego”?

Vademecum radnego JST to kompendium wiedzy na temat pracy radnego i jego obowiązków względem społeczności lokalnej. Niewątpliwą zaletą publikacji jest to, że autorzy są doświadczonymi prawnikami, którzy na co dzień zajmują się problemami związanymi z samorządem terytorialnym i praktycznym stosowaniem przepisów.”

dr Michał Czaykowski

(Przewodniczący Komisji ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy)

„Niniejsza książka to pierwsza publikacja na rynku, w której tak obszernie omówiono wszelkie aspekty związane z pełnieniem mandatu radnego. To przydatna lektura zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych radnych. Dodatkowym atutem jest to, że autorzy przedstawili często niełatwe zagadnienia w przystępny sposób wraz z podaniem praktycznych przykładów.”

Tomasz Kruszyński

(Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady dzielnicy Wola m.st. Warszawy)

„Trzeba pamiętać, ze fenomen samorządu terytorialnego i związana z nim aktywność mieszkańców, społeczników i radnych, a także ekspertów i badaczy, musi spotkać się z realiami, które rządzą polityką. Także próby stworzenia lub stosowania dobrego prawa często zderzają się z oporem machiny biurokratycznej. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i jest praktycznym przewodnikiem po złożonym świecie prawa i polityki na poziomie lokalnym.”

Michał Szczerba

(Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

„Vademecum radnego JST to kompendium wiedzy na temat pracy radnego i jego obowiązków względem społeczności lokalnej. Niewątpliwą zaletą publikacji jest to, że autorzy są doświadczonymi prawnikami, którzy na co dzień zajmują się problema- mi związanymi z samorządem terytorialnym i praktycznym stosowaniem przepisów.” dr Michał Czaykowski (Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy) „Niniejsza książka to pierwsza publikacja na rynku, w której tak obszernie omówiono wszelkie aspekty związane z pełnieniem mandatu radnego. To przydatna lektura zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych radnych. Dodatkowym atutem jest to, że autorzy przedstawili często niełatwe zagadnienia w przystępny sposób wraz z podaniem praktycznych przykładów.” Tomasz Kruszyński (Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady dzielnicy Wola m.st. Warszawy) „Trzeba pamiętać, że fenomen samorządu terytorialnego i związana z nim aktywność mieszkańców, społeczników i radnych, a także ekspertów i badaczy, musi spotkać się z realiami, które rządzą polityką. Także próby stworzenia lub stosowania dobrego prawa często zderzają się z oporem machiny biurokratycznej. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i jest praktycznym przewodnikiem po złożonym świecie prawa i polityki na poziomie lokalnym.” Michał Szczerba (Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej) wzory księgowań, uchwał, zarządzeń stanowiska NSA, WSA, TK 1000 odpowiedzi na pytania z dziedziny finansów publicznych Dodatkowe korzyści www.ekspertbeck.pl Szczegóły w środku l o g e n a i r o t y r e t u d ą z r o m a s i k t s o n d e j o g e n d a r m u c e m e d a V www.ekspertbeck.pl on-line Adam Hać Vademecum redakcja radnego jednostki samorządu terytorialnego ubieganie się o mandat radnego prowadzenie efektywnej kampanii wyborczej prawa i obowiązki radnego jako funkcjonariusza publicznego zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego okladka Vademecum-kopia 2.indd 1 14-08-22 16:04 redakcja Adam Hać Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego Vademecum radnego 1. wydanie Stan prawny: wrzesień 2014 r. Autorzy: Adam Haćn (A, B – współautorstwo, C) Marek Rotkiewicz (B – współautorstwo) Dorota Wołoszyn-Kądziołka (B – współautorstwo) Autorzy: Adam Hać (część A, część B – współautorstwo, część C) Marek Rotkiewicz (część B – współautorstwo) Dorota Wołoszyn-Kądziołka (część B – współautorstwo) Redakcja: Marta Figuła Korekta: Monika Mielczarek Projekt okładki: Wojciech Augustynowicz Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. : 22 33 77 600 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: PanDawer Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6693-7 ISBN e-book 978-83-255-6694-4 Spis treści Wprowadzenie ........................................................................................................................................................... Notki biograficzne ..................................................................................................................................................... Wykaz aktów prawnych .......................................................................................................................................... Wykaz skrótów ............................................................................................................................................................ Część A. Jak uzyskać mandat radnego ............................................................................................................ 1. Zagadnienia prawne związane z ubieganiem się o mandat radnego i prowadzeniem kampanii wyborczej ............................................................................................................................................ 1.1. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego ................................ 1.2. Komitety wyborcze i zgłaszanie kandydatów na radnych ............................................................... 1.3. Prowadzenie i finansowanie kampanii wyborczej ............................................................................. 1.3.1. Prowadzenie kampanii wyborczej ................................................................................................. 1.3.2. Finansowanie kampanii wyborczej ............................................................................................... 1.4. Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe .............................. 1.4.1. Wygaśnięcie mandatu radnego ...................................................................................................... 1.4.2. Wybory uzupełniające i przedterminowe ................................................................................... 1.5. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw ..................................................................................................................................................... 1.5.1. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin ......................................................... 1.5.2. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów ................................................ 1.5.3. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw ............................. 1.6. Postępowanie sądowe w trybie wyborczym ........................................................................................ 1.7. Zakazy i przepisy karne dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej ...................................... 1.7.1. Wykroczenia wyborcze ..................................................................................................................... 1.7.2. Przestępstwa wyborcze ..................................................................................................................... 2. Zagadnienia praktyczne związane z prowadzeniem kampanii wyborczej .............................. 2.1. Zalecenia i porady praktyczne dla kandydatów na radnych startujących po raz pierwszy 2.2. Przygotowanie do kampanii wyborczej ................................................................................................. 2.3. Strategia kampanii wyborczej .................................................................................................................... 2.4. Prowadzenie właściwej kampanii wyborczej ...................................................................................... 2.5. Specyfika kampanii wyborczych radnych ubiegających się o reelekcję .................................... VII IX XI XV 1 3 3 7 16 16 21 31 31 39 41 41 50 51 52 55 55 58 63 63 71 76 82 89 Część B. Jak sprawować mandat radnego ...................................................................................................... 1. Radny jako członek kolegialnego organu stanowiącego .................................................................. 1.1. Konstytucyjna zasada jawności działalności jednostek samorządu terytorialnego ............... 1.2. Statut jednostki samorządu terytorialnego .......................................................................................... 1.3. Kompetencje organu stanowiącego w jednostkach samorządu terytorialnego .................... 91 93 93 99 103 III Spis treści 1.4. Organizacja i tryb pracy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego .......... 1.5. Podejmowanie uchwał przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego ..... 1.6. Komisja rewizyjna ........................................................................................................................................... 1.7. Sprawowanie mandatu radnego ............................................................................................................... 2. Prawa i obowiązki radnego jako funkcjonariusza publicznego .................................................... 2.1. Radny jako funkcjonariusz publiczny i osoba publiczna ................................................................. 2.1.1. Korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych .......................... 2.1.2. Odpowiedzialność karna radnego jako funkcjonariusza publicznego – katalog wybranych przestępstw ................................................................................................................... 2.2. Sprawowanie mandatu radnego a miejsce zamieszkania (prawo wybieralności) .................. 2.3. Oświadczenia lustracyjne ............................................................................................................................ 2.4. Jak prawidłowo wypełnić i złożyć oświadczenie majątkowe .......................................................... 2.4.1. Niezbędne składniki i wzór oświadczenia .................................................................................. 2.4.2. Podstawowe problemy związane z wypełnieniem oświadczenia ..................................... 2.4.3. Skutki niezłożenia lub złożenia nieprawidłowego oświadczenia ....................................... 2.5. Zagadnienia z zakresu prawa pracy związane z zatrudnieniem radnego .................................. 2.5.1. Zakaz zatrudnienia i urlop bezpłatny w jednostce samorządu terytorialnego, w której sprawuje się mandat ......................................................................................................... 2.5.2. Ochrona stosunku pracy ................................................................................................................... 2.5.3. Dieta i obowiązki pracodawcy względem radnego-pracownika ....................................... 2.6. Prowadzenie działalności gospodarczej a sprawowanie mandatu radnego ........................... 2.6.1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu jednostki samorządu terytorialnego ...................................................................................................................................... 2.6.2. Inne ograniczenia związane z funkcjonowaniem na wolnym rynku ................................ 2.7. Sprawowanie mandatu radnego a obowiązek służby wojskowej (reklamacja) ....................... 2.8. Odpowiedzialność za słowo – zniesławienie i ochrona dóbr osobistych radnego ................. 2.8.1. Odpowiedzialność karna .................................................................................................................. 2.8.2. Odpowiedzialność cywilna – ochrona dóbr osobistych ........................................................ 3. Wybrane zagadnienia związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego ........................................................................................................................................................ 3.1. Planowanie i gospodarka przestrzenna ................................................................................................. 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne ............................................................................................................. 3.3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego ........................................................................................ 3.4. Wieloletnia prognoza finansowa ............................................................................................................... Część C. Wybrane zagadnienia związane ze sprawowaniem mandatu radnego ........................ 1. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego .................................................................... 1.1. Ogólne zasady przeprowadzania referendum lokalnego ................................................................ 1.2. Referendum przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ........................................................................................................................... 1.3. Referendum przeprowadzane na wniosek mieszkańców ............................................................... 1.4. Referendum na wniosek mieszkańców w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego ....................................................................................................... 1.5. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego ................. 1.6. Kampania referendalna ................................................................................................................................ 1.7. Finansowanie referendum ........................................................................................................................... 1.8. Tryb przeprowadzania referendum .......................................................................................................... 1.9. Przepisy karne – wykroczenia referendalne .......................................................................................... 110 118 124 130 139 139 139 145 147 148 149 150 155 156 158 158 164 165 167 167 169 169 170 170 173 177 177 189 193 197 201 203 203 206 208 210 215 218 222 224 226 IV Spis treści 2. Ustrój m.st. Warszawy ......................................................................................................................................... 2.1. Miasto stołeczne Warszawa ......................................................................................................................... 2.2. Dzielnice m.st. Warszawy ............................................................................................................................. Część D. Akty prawne ............................................................................................................................................... 1. Ustawa o samorządzie gminnym .................................................................................................................. 2. Ustawa o samorządzie powiatowym ........................................................................................................... 3. Ustawa o samorządzie województwa ......................................................................................................... 229 229 242 251 253 295 333 V Wprowadzenie W książce „Vademecum radnego” w sposób wyczerpujący omówiono wszelkie zagadnie- nia natury praktycznej i teoretycznej, związane zarówno z ubieganiem się o mandat rad- nego, jak i jego późniejszym wykonywaniem. Radni – jako reprezentanci społeczności lokalnych – stoją przed koniecznością zapoznania się z różnymi aspektami działalności jednostek samorządu terytorialnego w celu właściwego i efektywnego wypełniania swo- ich obowiązków. Wobec złożonej struktury organizacyjnej i kompetencyjnej jednostek samorządu terytorialnego, a także szeregu wyzwań rozwojowych, zadania członków or- ganów stanowiących wymagają często specjalistycznego przygotowania oraz szczegóło- wej znajomości przepisów prawa z wielu dziedzin, a także praktycznej wiedzy z zakresu działalności administracji samorządowej. W  niniejszej publikacji w  sposób przystępny przedstawiono problematykę związaną z prowadzeniem kampanii wyborczej i opracowaniem jej skutecznej strategii w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Omówiono również prawa i obowiązki radnych – wraz z podaniem konkretnych przykładów – wynikające z istoty sprawowania mandatu rad- nego, jak i pozycji ustrojowej radnych jako członków organów kolegialnych względem organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. W  książce skupiono się także na najczęściej występujących kwestiach problemowych natury praktycznej, z  którymi spotykają się zarówno początkujący, jak i  doświadczeni radni. Publikacja jest wzbogacona o wybór starannie dobranych orzeczeń władzy sądowniczej i innych, odnoszących się uzupełniająco do poszczególnych zagadnień, które w sposób klarowny rozwiewają pojawiające się wątpliwości dotyczące interpretacji i praktycznego stosowa- nia przepisów prawa. „Vademecum radnego” jest przyjaznym i praktycznym przewodnikiem po skompliko- wanej strukturze jednostek samorządu terytorialnego oraz gąszczu niejednoznacznych, różnie interpretowanych i często nowelizowanych przepisów prawa. Pozwoli w sposób swobodny poznać specyfikę codziennej pracy radnego oraz skutecznie i  efektywnie sprawować mandat, mając na uwadze dobro wspólnoty samorządowej. VII Wprowadzenie województw; Książka stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich osób, które sprawują lub chciałyby sprawować mandat radnego oraz zawiera informacje i porady na temat: – procedury i wymogów dotyczacych zgłaszania kandydatów na radnych; – prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików – specyfiki okręgów jedno- i wielomandatowych; – komunikacji politycznej i społecznej; – celu i strategii skutecznej kampanii wyborczej; – różnic pomiędzy komitetami lokalnymi a partyjnymi; – analizy potencjału wyborczego w okręgu wyborczym. W książce omówiono również zagadnienia dotyczące: – prawidłowego i rzetelnego składania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych; – zakazu zatrudniania radnych lub prowadzenia przez nich określonych rodzajów dzia- – zdarzeń prawnych i faktycznych skutkujących obligatoryjnym wygaszeniem mandatu; – ochrony stosunku pracy; – reklamacji od służby wojskowej; – działalności radnego na forum rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa; – odpowiedzialności za słowo (znieważenie, zniesławienie, naruszenie dóbr osobistych); – wybranego katalogu przestępstw związanych ze statusem radnego jako funkcjonariu- łalności; sza publicznego. W publikacji przedstawiono również zagadnienia wymagające wiedzy specjalistycznej związanej z: – planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym; – partnerstwem publiczno-prywatnym; – procedurami przygotowania i uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; – konstruowaniem wieloletniej prognozy finansowej. VIII Notki biograficzne Adam Hać – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2010 r. Jako wieloletni asystent parlamentarny, pracownik administracji rządowej i warszawski radny posiada bogate doświadczenie z zakresu legislacji oraz specjalizuje się w problematyce samorzą- du terytorialnego i finansów publicznych. Uczestniczył w szkoleniach amerykańskiego Leadership Institute, a zdobytą wiedzę wykorzystywał, doradzając w kilku kampaniach samorządowych i parlamentarnych. Marek Rotkiewicz – prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach spo- łecznych. Zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu prawa pracy, jest autorem wielu publikacji książkowych i prasowych z tej dziedziny. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Dorota Wołoszyn-Kądziołka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczeci- nie, gdzie ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Doświadcze- nie zdobyte jako pracownik i kierownik działu zajmującego się sprawami kadrowymi w  urzędzie terenowego organu administracji rządowej oraz pracownik samorządowy wykorzystuje podczas tworzenia licznych publikacji dotyczących problematyki kadrowej i samorządowej. IX Wykaz aktów prawnych ustawa z  14.6.1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z  2013  r. poz. 267 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112) ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) ustawa z 16.7.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo- jewództw (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782) ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) ustawa z  24.4.2003  r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (t.j.  Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) ustawa z  17.2.2005  r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) XI Wykaz aktów prawnych ustawa z  21.3.1991  r. o  obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i  administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 934 ze zm.) ustawa z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173) ustawa z  20.7.2000  r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) ustawa z  27.3.2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym(t.j.  Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849) ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 706) ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) ustawa z  20.12.1990  r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j.  Dz.U. z  2013  r. poz. 1403 ze zm.) ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1388) ustawa z  30.8.2002  r. – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) XII Wykaz aktów prawnych rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  26.2.2003  r. w  sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekre- tarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. Nr 34, poz. 282) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  26.2.2003  r. w  sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej po- wiatu, osoby zarządzającej i  członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz.U. Nr 34, poz. 283) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.4.2009 r. w sprawie określenia wzorów for- mularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu woje- wództwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika woje- wódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i  członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz.U. Nr 60, poz. 490) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie zasad techniki prawo- dawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908) rozporządzenie Rady Ministrów z 26.7.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) rozporządzenie Rady Ministrów z 26.7.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. Nr 61, poz. 709) XIII Wykaz skrótów art. ........................................... artykuł Dz.U. ....................................... Dziennik Ustaw ew. ........................................... ewentualnie GIP ......................................... Główny Inspektorat Pracy/Główny Inspektor Pracy KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KK ........................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny KP ........................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy KPA ........................................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego lit. ............................................ litera m.in. ....................................... między innymi np. ........................................... na przykład NSA ........................................ Naczelny Sąd Administracyjny Nr ............................................ numer OSNAPiUS ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubez pieczeń Społecznych OSNP ...................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych PIP .......................................... Państwowa Inspekcja Pracy PIS ........................................... Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt ........................................... punkt pkt. .......................................... punkty por. .......................................... porównaj XV Wykaz skrótów poz. ......................................... pozycja przyp. ...................................... przypis r. .............................................. rok red. .......................................... redakcja RM .......................................... Rada Ministrów rozdz. ...................................... rozdział rozp. ........................................ rozporządzenie s. .............................................. strona (y) SN ........................................... Sąd Najwyższy sygn. ....................................... sygnatura tj. ............................................. to jest t.j. ............................................ tekst jednolity tzn. .......................................... to znaczy ust. .......................................... ustęp w zw. ....................................... w związku wg ........................................... według ww. .......................................... wyżej wymieniony (a, e) zd. ........................................... zdanie ze zm. ..................................... ze zmianami zob. ......................................... zobacz zoz ........................................... zakładowa organizacja związkowa ZUS ......................................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych § .............................................. paragraf XVI Część A. Jak uzyskać mandat radnego 1. Zagadnienia prawne związane z ubieganiem się o mandat radnego i prowadzeniem kampanii wyborczej 1.1. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego y Główne zasady wyborów do rad Zgodnie z treścią art. 169 § 2 Konstytucji RP wybory do organów stanowiących jed- nostek samorządu terytorialnego są powszechne, równe, bezpośrednie i  odbywają się w głosowaniu tajnym. WAŻNE Zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzania wyborów, także warunki waż- ności wyborów są określone w ustawie kompleksowo regulującej kwestie związane z wybo- rami, tj. w Kodeksie wyborczym. W przepisach Konstytucji RP brak jest normatywnego wprowadzenia zasady propor- cjonalności, zatem ustawodawca ma pełną swobodę w  określeniu, na jakiej zasadzie (proporcjonalności, większości lub systemu mieszanego) odbywa się podział mandatów w wyniku wyborów na danym szczeblu samorządu terytorialnego. Ma to uzasadnienie ze względu na bardzo duże zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem liczby ludności zarówno między jednostkami różnych szczebli, jak i przede wszystkim jednostkami tego samego szczebla. Stąd też wprowadzenie jednej lub nawet kilku uniwersalnych norm przedstawicielskich w odniesieniu do organów stanowiących 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: