Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00514 010096 10730848 na godz. na dobę w sumie
Value Added Tax. A compendium - ebook/pdf
Value Added Tax. A compendium - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 243
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2410-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja dotycząca podatku od towarów i usług, wypełnia w znacznym stopniu lukę na polskim rynku wydawniczym. Opracowanie ma niewątpliwie walory naukowe, a jednocześnie duże znaczenie dla praktyki życia gospodarczego. Wywody są na wysokim poziomie językowym, warsztatowym i merytorycznym. Tekst stanowi wyczerpujące i przejrzyste źródło informacji o konstrukcji polskiego podatku od towarów i usług. Książka jest adresowana zarówno do zagranicznych przedstawicieli doktryny chcących zapoznać się i pogłębić swoją wiedzę o polskim systemie podatkowym, jak i do inwestorów zagranicznych i innych praktyków życia gospodarczego, prawników i doradców podatkowych współpracujących z zagranicznymi przedsiębiorcami także do organów skarbowych stosujących w praktyce przepisy podatkowe do podmiotów zagranicznych.

(Fragment recenzji autorstwa Prof. zw. dr hab. Wanda Wójtowicz Katedra Prawa Finansowego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VALUE VALUE ADDED ADDED TAX TAX m u i d n e p m o C A D O M I N I K G A J E W S K I VALUE ADDED TAX m u i d n e p m o C A VALUE ADDED TAX m u i d n e p m o C A D O M I N I K G A J E W S K I WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Dominik Gajewski Value Addend Tax. A Compendium Redakcja: Aleksandra Kalinowska Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska  Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DMQuadro Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN: 978-83-255-1734-2 ISBN ebook 978-83-255-2410-4 Contents VII Preface .................................................................................................................. IX Author .................................................................................................................. Literature ............................................................................................................. XI Abbreviations ..................................................................................................... XXXIII Chapter 1 General Description of the Tax .................................................. 1 11 Chapter 2 Scope of the Taxation ................................................................... 11 2.1 General remarks ............................................................................... 2.2 Supply of goods ................................................................................ 12 2.3 Provision of services ........................................................................ 15 2.4 23 24 27 27 31 35 35 36 39 39 51 56 59 59 66 68 V Taxation in the case of cessation of economic activities and dissolution of the private partnership ................................... 2.5 Exclusions from the taxation scope .............................................. Chapter 3 Taxpayers and Withholding Agents ........................................... 3.1 he VAT taxpayers .......................................................................... 3.2 Entities obliged to pay the tax ....................................................... 3.3 VAT withholding agents ................................................................. 3.4 Tax representative ........................................................................... 3.5 Capital group ................................................................................... Chapter 4 Tax Obligations ............................................................................. 4.1 General provisions ........................................................................... 4.2 he tax obligation in the case of intra-Community supply of goods and intra-Community acquisition of goods ................ 4.3 he tax obligation in the case of small taxpayers ........................ Chapter 5 Place of Performance ................................................................... 5.1 Place of performance in the case of the supply of goods ........... 5.2 Place of provision in the case of the intra-Community acquisition of goods ........................................................................ 5.3 Place of provision in the case of services ..................................... Contents Chapter 6 Taxation Base ................................................................................ 6.1 General remarks .............................................................................. 6.2 Turnover ........................................................................................... 6.3 Importation of goods and services ................................................ 6.4 Taxation base in the case of actions performed by agents ......... 6.5 Intra-Community acquisition of goods ....................................... 6.6 Determination of the taxation base by tax authorities ............... Chapter 7 Principles of the Tax Assessment and Tax Collection on Importation of Goods ............................................................ 7.1 Preliminary remarks ........................................................................ 7.2 Conditions of application ............................................................... 7.3 Payment of the tax .......................................................................... 7.4 Prescription period and overpayment of the tax on account of importation of goods .................................................................. Chapter 8 Amount of the Tax ....................................................................... 8.1 Rates .................................................................................................. 8.2 Exemptions ...................................................................................... 8.3 Exemptions relating to the importation of goods ....................... 8.4 Particular cases of the 0 per cent tax rate ..................................... 8.5 Particular cases of assessing the output tax amount ................... Chapter 9 Deductions and Refunds of the Tax ........................................... 9.1 Right to deduct the input tax .......................................................... 9.2 Limitations of the right to deduct the input tax .......................... 9.3 Refund of the tax ............................................................................. 9.4 Tax relief in the case of irrecoverable debts .................................. 9.5 Partial deduction of the input tax ................................................. 9.6 Adjustment of the input tax ........................................................... 9.7 Refund of the tax to foreign entities ............................................. Chapter 10 Registration. Tax Returns and Summary Information. Payment of the Tax ....................................................................... 10.1 Registration ....................................................................................... 10.2 Tax returns ....................................................................................... 10.3 Payment of the tax .......................................................................... Chapter 11 Documentation ............................................................................. 11.1 Invoices .............................................................................................. 11.2 Records ............................................................................................. 11.3 Cash registers ................................................................................... Index .................................................................................................................... VI 75 75 76 86 88 91 93 97 97 99 106 112 115 115 133 139 141 144 149 149 155 157 161 164 166 168 171 171 179 184 189 189 200 202 205 Preface he tax legislation is very important for a large group of entities operating in the market economy. his results from two factors. Firstly, the tax legislation is an essential tool used by the state in order to wield inluence on subordinated enti- ties. Secondly, a proper knowledge on taxes allows the taxpayers to adjust to legal solutions and to optimise their taxation. herefore, it is essential to get acquainted with the tax problems, in particular the tax on goods and services (VAT), which is one of the basic taxes functioning in the Polish tax system. he VAT is the basic source of revenues derived by the State Treasury. As a turnover tax, it is a tool of the state’s iscal policy afecting the everyday eco- nomic life. Dynamics of the economic relations, as well as abundance of develop- ments and phenomena taking place within the framework of these relations, pose more and more new challenges faced both by legislators and practitioners dealing with the tax issues. hose challenges are even more important because the VAT system existing in the European Union countries has as its purpose a complete harmonisation of the turnover taxation in the Member States. Systems imple- mented by individual states are already based on a uniform base departures from which are carefully limited. he VAT in the form adopted in Poland is also based on this rule. he purpose of this book is to present all institutions functioning under the VAT Act, both from their theoretical and practical points of view. A number of regulations have been interpreted based upon practical experiences and deci- sions of administrative courts, taking at the same time into account the Euro- pean Union regulations. his publication should make it easier for the taxpayers to learn and correctly apply provisions of the VAT Act. It should be also helpful for representatives of the doctrine as interpretations of the legal rules contained therein include elements of an academic and doctrinal analysis. Furthermore, one should keep in mind that the VAT Act causes the taxpayers a lot of prob- lems linked with understanding its regulations. It is a large document using quite a complicated language and containing lots of references to other acts of the tax law. his is the reason why the VAT act causes a lot interpretation diiculties. VII Preface he study is addressed not only to foreign persons and entities wishing to get acquainted with the Polish tax system, in particular the VAT taxation issues. he book is also addressed to lawyers and tax advisers who cooperate with foreign per- sons and entities wishing to operate on the Polish market. he publication is also intended for foreign representatives of the judicial doctrine (scientiic workers, representatives of the judicial and taxation bodies) who want to get acquainted with aspects of the Polish VAT Act. VIII Author Dominik Gajewski Ph.D. in Law, lawyer, legal counsellor specializing in tax legislation, professor at the Law Department of the University of Finance and Management in Warsaw, author of several dozen scientiic publications in the area of inancial law and international tax law. Graduate of the University of Central Lancashire and the Warsaw School of Economics. Laureate (2nd place) of the competition for the best master’s thesis in the ield of the inancial law – “he tax capital group as a subject of the corporate income tax”. Holder of the grant of the Humboldt University in Berlin and of the Paris Sorbonne University. Lecturer of international tax law. As a lawyer, he provides advisory services to the domestic and international tax groups in the area of tax optimisation and taxation of the capital lows between companies. IX Literature B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, [Tax Ordinance Act. A Commentary], Wroclaw 2004. A. Andrusiak, J. Bukaluk, Działalność socjalna pracodawców a VAT, [Social Ac- tivities of Employers and VAT], Tax Review No. 8/2004. A. Andrusiak, T. Matyka, Teoretyczne i praktyczne problemy rozliczenia VAT w związku z eksportem towarów, [Theoretical and Practical Problems of Settling VAT in Connection with the Exportation of Goods], Tax Review No. 10/2005. J. Antosik, M. Bator, Opodatkowanie świadczeń złożonych, [Taxation of Com- plex Performances], Tax Review No. 10/2003. Z. Banasiak, Niezłożenie deklaracji VAT-7 pozbawia podatnika prawa do od- liczenia?, cz. I, [Failure to Submit the VAT-7 Tax Return Deprives the Taxpayer of the Right to Deduction?, Part I], Tax Review No. 6/2001, cz. II, [Part II], Tax Review No. 7/2001. K. Baran, Odsetki umowne – opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, [Stipulated Penalties – Taxation with the Tax on Goods and Services], Tax Consultancy No. 7–8/2002. K. Baran, Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia i prze- niesienia prawa użytkowania wieczystego, [Taxation of the Establishment and Assignment of the Right to Perpetual Usufruct with the Tax on Goods and Serv- ices], Communal Finance No. 9/2005. M. Barszcz, Import i sprzedaż oprogramowania w świetle przepisów polskiego prawa podatkowego, cz. II, [Imports and Sale of Software in the Light of the Polish Tax Legislation, part II], Tax Monitor No. 2/1997. A. Bartosiewicz, Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec kontrahenta za nieprawidłowe wystawienie faktury VAT, [Liability for Damages Towards Custom- ers with Respect to Incorrect Issuance of the VAT Invoices], Commercial Law Review No. 5/2005. A. Bartosiewicz, Przestępstwa skarbowe i  wykroczenia skarbowe związane z fakturami i rachunkami, [Fiscal Crimes and Offences Concerning Invoices and Checks], Tax Consultancy No. 12/2003. XI Literature A. Bartosiewicz, Skutki niewłaściwego określenia obowiązku podatkowego w VAT w obrocie krajowym, [Efects of Incorrect Determination of the VAT Ob- ligation in Domestic Transactions], Law and Taxes No. 4/2006. A. Bartosiewicz, Szczególna procedura opodatkowania usług turystyki, [Special Procedure for the Taxation of Tourist Services], Tax Monitor No. 10/2004. A. Bartosiewicz, Wykładnia prowspólnotowa prawa krajowego a  skutek bezpośredni norm dyrektyw, [Pro-community Interpretation of the Domestic Legislation and Direct Efect of the Directive Provisions], Tax Review No. 2/2006. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykro- czenia podatkowe i dewizowe, [Fiscal Penal Code. Tax and Currency Crimes and Ofences], Warsaw 2003. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komornik jako podatnik VAT, [Court Enforcement Oicer as the VAT Taxpayer], Tax Review No. 4/2005. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Pomoc prawna z urzędu a VAT, [Ex Oicio Legal Assistance and the VAT], he Bar vol. 1–2/2005. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Przeniesienie praw autorskich a VAT, [Transfer of the Copyright and the VAT], Tax Review No. 3/2005. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Samochody – ograniczenia w  odliczeniu VAT, [Vehicles – Limitations Regarding Deduction of the VAT], Tax Review No. 6/2005. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Sankcje VAT dotyczące okresów rozliczeniowych sprzed 1 V 2005 r., [VAT sanctions concerning settlement periods before 1 May 2005], Tax Monitor No. 11/2005. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, „Stare” sankcje VAT – brak podstaw prawnych, [“Old” VAT Sanctions – Lack of Legal Basis], Tax Review No. 8/2005. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ułomne Przepisy Karne Skarbowe Dotyczące VAT, [Imperfect Fiscal Penal Provisions Regarding VAT], The Gloss No. 7/2002. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustanowienie użytkowania wieczystego dostawą towarów (konsekwencje praktyczne uchwały NSA) – glosa do uchwały 7 sędziów NSA z 8 stycznia 2007 r., [Establishment of the Perpetual Usufruct via Supply of Goods (Practical Consequences of the Resolution of the Supreme Administrative Court) – the gloss to the resolution adopted by 7 judges of the Supreme Administra- tive Court of 8 January 2007], Tax Jurisdiction No. 3/2007. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o podatku dochodowym od osób izycznych. Komentarz, [he Act on Personal Income Tax. A Commentary], Warsaw 2004. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o zwrocie VAT osobom izycznym w bu- downictwie. Komentarz z wzorami wniosków, [The Act on the Refund of the VAT to Natural Persons in the Construction Industry. A Commentary and Applica- tion Forms], Cracow 2006. XII Literature A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, [VAT. A Commentary], Ed. III, Warsaw 2009. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Wolny strzelec wolny od VAT?, [A Freelancer Free from the VAT?], he Gloss No. 9/2004. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na wykładnię przepisów nowej ustawy VAT, [Inluence of the De- cisions of the European Court of Justice on the Interpretation of the New VAT Act], he Gloss No. 5/2004. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaliczalność wydatków do kosztów uzyskania przychodów a odliczenie podatku VAT, [Deductibility of Costs and Deduction of the VAT], Tax Review No. 11/2004. M. Bator, J. Kędzior, Zasada neutralności podatku od wartości dodanej, [Prin- ciple of Neutrality of the Tax on Goods and Services], Tax Review No. 6/2003. A. Bącal, Termin wszczęcia postępowania podatkowego po zakończeniu kon- troli a prawo do korekty deklaracji VAT – wyrok WSA w Bydgoszczy z 17 maja 2006 r., [Deadline to Initiate Tax Proceedings ater Conclusion of the Control and the Right to Adjust the VAT Tax Return – Judgement of the Voivodship Ad- ministrative Court in Bydgoszcz of 17 May 2006], Tax Jurisdiction No. 2/2007. A. Bącal (ed.), Podatek od towarów i  usług, [Tax on Goods and Services], Warsaw 2008. A. Bącal, M. Arnold, Podatek od towarów i usług w orzecznictwie sądowym, [Tax on Goods and Services in the Case Law], Warsaw 1999. A. Bącal, M. Bącal, P. Dębkowski, Podatek od towarów i usług. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, [Tax on Goods and Services. Tax Decisions of the Administrative Courts], Warsaw 2007. M. Bącal, Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, [Limitations of the Right to Deduct the Input Tax], Law and Taxes (special edition). I. Bednarz, M. Zwyrtek, Odsprzedaż usług a zasada refakturowania – problemy ze stawką VAT, [Resale of Services and the Principle of Re-invoicing – Problems with the VAT Rates], Tax Review No. 1/2008. R. Bem, Ukryta cena gwarancji, [A Hidden Price of the Guarantee], Rzeczpos- polita of 21 December 2000. Sz. Bernat, Sz. Pakulski, Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na ratach czynszowych z tytułu leasingu samochodów – analiza przepisów przejściowych, [Right to Deduct the Input VAT on Instalments Paid in the Case of the Leasing of Vehicles – Analysis of the Interim Regulations], Tax Monitor No. 4/2006. A. Bernatek, Podatkowe aspekty przewłaszczenia na zabezpieczenie, [Tax As- pects of the Transfer of Ownership for Security Purposes], Tax Monitor No. 2/1999. XIII Literature A. Bernatek, P. Żurowski, Rozporządzenie wykonawcze VAT – problemy prakty- czne, [Implementing Regulation of the VAT Act – Practical Problems], Tax Review No. 7/2004. P. Bębenek, J. Pyssa, Premie pieniężne a VAT i CIT w kontekście wyroku NSA z dnia 6 lutego 2007 r. oraz pisma MF z dnia 30 grudnia 2004 r. – artykuł dyskusyj ny, [Financial Bonuses and the VAT and CIT Acts in the Context of the Judgement of the Supreme Administrative Court of 6 February 2007 and the Letter of the Minister of Finance of 30 December 2004 – Article for the Discussion], Tax Con- sultancy No. 10/2007. A. Bieńkowska, Odliczenie częściowe i roczna korekta podatku naliczonego, [Partial Deduction and Annual Adjustment of the Input Tax], Tax Monitor No. 12/2004. A. Bieńkowska, Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu usług związanych z nabyciem akcji, [Deduction of the Input Tax Calculated in the Case of Purchase of Services Concerning Purchase of Securities], Tax Monitor No. 2/2006. A. Bieńkowska, Opodatkowanie VAT dostaw towarów realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych, [Taxation of the Supplies of Goods Efected Using Fuel Cards with the VAT], Tax Monitor No. 1/2005. H. Bogdanowska-Kulesza, D. Osada, Współczynnik VAT, czyli jak odliczać po- datek naliczony z działalności bankowej, cz. I, [VAT Co-eicient or How to Deduct the Input Tax in the Banking Sector, part I], Banking Law No. 6/2008. M. Bogusz, Problemy podatku VAT od wynagrodzenia adwokata za udzielenie pomocy prawnej z urzędu, [Issues Concerning the VAT on the Remuneration of Lawyers for the Provision of the Ex Oicio Legal Assistance], he Bar vol. 5–6/2005. E. Bończak-Kucharczyk, VAT-em we wspólnoty mieszkaniowe, [VAT on Hous- ing Communities], Rzeczpospolita of 30 October 2003. G. Borkowski, Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku VAT w orzecz- nictwie – głos krytyczny, [Extension of the Time Limit for the Refund of the VAT in the Context of the Judicial Decisions – a Critical Voice], Tax Monitor No. 11/2001. J. Brolik, Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – brak podstawy prawnej?, [Ad- ditional Tax Obligation – Is there a Legal Basis for it?], Tax Review No. 9/1999. J. Brolik, Nadużycie prawa do odliczenia podatku w świetle orzecznictwa ETS a stosowanie prawa przez organy podatkowe i sądy, [Abuse of the Right to De- duct the Tax in the Light of the Decisions of the European Court of Justice and the Application of the Law by Fiscal Authorities and Courts], Tax Jurisdiction No. 3/2007. S. Brzeszczyńska, Spółdzielcze prawa do lokali i budynków a podatek VAT, [Cooperative Rights to Apartments and Buildings and the VAT], Tax Monitor No. 1/2006. XIV Literature S. Brzeszczyńska, Status podatnika VAT w obrocie nieruchomościami, [Status of the VAT Taxpayer in the Case of Transactions in Real Properties], Tax Monitor No. 7/2005. S. Brzeszczyńska, Użytkowanie wieczyste w podatku VAT, [Perpetual Usufruct and the VAT], Tax Monitor No. 3/2005. S. Brzeszczyńska, H.  Bogdanowska, I.  Georgijew, R.  Gołaj, A.  Kaźmierski, A. Kosmala, M. Lachowicz, A. Mariuk, D. Mikos, R. Pasternak, J. Pietrasik, R.  Sadowski, P.  Skorupa, K.  Szydłowska, J.  Wiśniewski, P.  Zamorowski, Podat- ki 2009 [Taxes 2009], Warsaw 2009. B. Brzeziński, glosa do wyroku NSA z dnia 29 września 2004 r., FSK 301/04, [Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 29 September 2004, FSK 301/04], Jurisprudence of Polish Courts vol. 1/2006. B. Brzeziński, glosa do wyroku NSA z dnia 12 lutego 2002 r., III SA 2400/00, [Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 12 February 2002, III SA 2400/00], Tax Monitor No. 5/2002. B. Brzeziński, glosa do wyroku NSA z dnia 4 stycznia 2006 r., I FSK 959/05, [Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 4 January 2006, I FSK 959/05], Jurisprudence of Polish Courts vol. 1/2007. B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej, [Harmonisation of the Polish Tax Law with the Legislation of the European Union], Warsaw 1998. B. Brzeziński, M. Kalinowski, glosa do wyroku NSA z dnia 25 lipca 2002 r., III SA 3526/01, [Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 25 July 2002, III SA 3526/01], Tax Monitor No. 1/2003. B. Brzeziński, M. Kalinowski, Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecz- nictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [European Tax Legislation in the Light of Decisions of the European Court of Justice], Gdansk 2001. B. Brzeziński, M. Kalinowski, Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, [Tax Legislation of the European Community], Gdansk 2004. J. Bukaluk, VAT w usługach na ruchomym majątku rzeczowym – transakcje transgraniczne, [VAT on Services Concerning Movable Tangible Assets – Cross- border Transactions], Tax Review No. 1/2005. T. Burczyński, D. Dudra, Odliczenie podatku z  “pustej” faktury oraz fak- tury dokumentującej sprzedaż zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu VAT w świetle prawa wspólnotowego, [Deduction of the tax in the Case of an “empty” Invoice and an Invoice Documenting Exempted Transactions, as Well as Transac- tions Excluded from the VAT in the Light of the Community Legislation], Tax Jurisdiction No. 5/2007. XV Literature J. Buziewski, J. Jędrszczyk, Neutralność podatku – podstawowa cecha wspólnego systemu VAT, [Tax Neutrality – the Basic Feature of the Common VAT System], Tax Monitor No. 5/2003. T. Chentosz, M. Świerczewski, Usługi factoringu a VAT, [Factoring Services and the VAT], Tax Review No. 9/2004. M. Chomiuk, VAT a usługi targowe, [VAT and the Market Services], Tax Review No. 7/2005. M. Chomiuk, H. Bogdanowska, Transakcje dotyczące papierów wartościowych na gruncie VAT, [Transactions with Regard to Securities in the Light of the VAT], Tax Monitor No. 9/2005. M. Chomiuk, H. Bogdanowska, Transakcje dotyczące wierzytelności na grun- cie VAT, [Transactions with Respect to Liabilities in the Light of the VAT], Tax Monitor No. 9/2005. M. Chomiuk, T. Fabiański, Czynności inansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w świetle przepisów o VAT, [Activities Financed from the Company Social Beneit Fund in the Light of the Regulations on the VAT Act], Tax Review No. 11/2005. M. Chudzik, Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, [Taxation of the Transactions in Software in the Context of the Tax on Goods and Services], Tax Monitor No. 1/2002. M. Chudzik, Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT, [Services Provided by Creators and Artists and the VAT], Tax Monitor No. 11/2005. Z. Cieśla, Podstawowa zasada czy tylko ulga, [he Basic Rule or Just a Relief], Rzeczpospolita of 18 January 1999. P. Dąbrowska, Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [Consequences of a Preliminary Ruling of the European Court of Justice],Warsaw 2004. J. Dobrucki, Neutralność podatku VAT w Unii Europejskiej, [Neutrality of the VAT in the European Union], he Gloss No. 2/2004. D. Dominik, Ograniczenie prawa do odliczenia VAT co do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów jest niezgodne z prawem unijnym, [Limitation of the Right to Deduct the VAT in the Case of Non-deductible Costs Is Inconsistent with the European Union Legislation], Tax Jurisdiction No. 6/2007. W. Doroszewski (ed.), Słownika języka polskiego, Tom 1–11, [Dictionary of the Polish Language, Vol. 1–11], electronic version, Warsaw 2003. D. Dudra, Czy bonusy i premie pieniężne podlegają opodatkowaniu VAT? – wyrok NSA z 6 lutego 2007 r., [Are Premiums and Financial Bonuses Subject to the Taxation with the VAT? – Judgement of the Supreme Administrative Court of 6 February 2007], Tax Jurisdiction No. 2/2007. XVI Literature D. Dudra, T. Burczyński, Sankcje w podatku od towarów i usług a prawo wspól- notowe, [Sanctions in the Case of the Tax on Goods and Services and the Euro- pean Legislation], Tax Review No. 8/2006. H. Dzwonkowski, Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek stanowiących własność osób izycznych, [Taxation of the Sale of Parcels Owned by Natural Persons with the Tax on Goods and Services], Tax Monitor No. 3/2008. G. Dźwigała, Rabat naturalny, [Natural Rebate], Tax Review No. 6/2003. L. Etel, glosa do wyroku NSA z dnia 7 marca 1997 r., III SA 762/96, [Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 7 March 1997, III SA 762/96], he Gloss No. 9/1997. K. Flis, Zmiany w ustawie o VAT, [Amendments to the VAT Act], Tax Monitor No. 5/2005. J. Głuchowski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, [Harmonisation of the Polish and European Tax Legislations], Warsaw 1998. J. Głuchowski, Międzynarodowe stosunki inansowe, [International Financial Relations], Warsaw 1997. J. Głuchowski, Oazy podatkowe, [Tax Havens], Warsaw 1996. J. Głuchowski, Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, [Tax on Goods and Services and Excise Tax], Warsaw 1995. J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, [Polish Tax Legislation], ed. VI, War- saw 2006. P. Głuszek, G. Młynarczyk, Sezonowość działalności w przepisach VAT, [Seaso- nal Activities and the VAT Regulations], Tax Review No. 6/2001. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, [Taxes and the Tax Law], Warsaw 2002. D. Gotz-Kozierkiewicz, Podatek od wartości dodanej w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Studia inansowe, [Value Added Tax in the Countries of the European Economic Community. A Financial Study], Warsaw 1972. D. Gotz-Kozierkiewicz, Podatki w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, [Ta- xes in the European Economic Community], Warsaw 1975. A. Hanusz, Charakter prawny dodatkowego zobowiązania podatkowego w po- datku od towarów i usług, [Legal Nature of the Additional Tax Obligation in the Case of the Tax on Goods and Services], Tax Review No. 4/2000. A. Hanusz, Zasada potrącalności VAT przy sprzedaży nieruchomości, [Principle of Deductibility in the Case of the Sale of Real Properties], Tax Review No. 5/1999. B. Hejnar, Deiniowanie usług świadczonych droga elektroniczną, [Deining Services Provided Electronically], Tax Consultancy No. 2/2007. XVII Literature A. Hrycaj, Czy wynagrodzenie syndyka jest opodatkowane VAT, [Is the Re- ceiver’s Remuneration Subject to Taxation with the VAT?], Tax Review No. 12/2004. A. Huchla, Oszacowanie w przepisach podatkowych, [Estimation under Tax Regulations], Tax Monitor No. 1/1999. Z. Huszcz, Opodatkowanie napiwków podatkiem od towarów i usług, [Taxation of Tips with the Tax on Goods and Services], Tax Consultancy No. 2/1998. B. Jeżyńska, Opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług, [Taxation of Agricultural Activities with the Tax on Goods and Services], Legal Studies No. 1/2007. J. Jędrszczyk, E. Lis, Świadczenia złożone – problemy praktyczne na gruncie przepisów o podatku VAT, [Complex Services – Practical Problems in the Con- text of the Regulations on the VAT], Tax Monitor No. 6/2006. R. Jurkiewicz, Cash pooling – skutki w podatkach obrotowych, [Cashpooling – Consequences for the Turnover Taxes], Tax Monitor No. 10/2008. K. Kaczmarek, M. Pawlik, Zasady odliczania VAT od zakupu paliwa, [Principles of Deducting VAT in the Case of Purchased Fuel], Tax Review No. 12/2005. A. Kamiński, M. Pogoński, Dotacje z funduszu UE a VAT, [Subventions from the EU Funds and the VAT], Tax Review No. 4/2005. J. Kamiński, Niektóre problemy w zakresie VAT w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, [Certain Problems of the VAT in the Decisions of the Supreme Administrative Court], Tax Monitor No. 12/1997. J. Kamiński, Ustawa o VAT, [he VAT Act], Warsaw 2004. A. Kapczuk, B.J.M. Terra, Działalność ekonomiczna nieobjęta wspólnym sys- temem VAT, [Economic Activities not Covered with the Common System of the VAT], Tax Review No. 8/2008. G. Kaptur, Opodatkowanie podatkiem VAT budynków – stawki i  zezwole- nia, [Taxation of the Buildings with the VAT – Rates and Permits], Real Properties No. 5/2006. S. Karpiński, E. Lis, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – obowiązki do- kumentacyjne, [Intra-Community Supply of Goods – Documentary Duties], Tax Review No. 1/2005. J. Kędzior, Związek podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną, [Rela- tions Between the Input Tax and Taxed Sales], Rzeczpospolita of 29 June 1996. J. Kiszka, Opodatkowanie rolnictwa podatkiem od wartości dodanej. Rozwiązania i ich implikacje dla zmian polskiej regulacji VAT, [Taxation of the Ag- ricultural Activities with the VAT. Solutions and their Implications for the Amend- ment to the Polish VAT Regulations], European Union Legislation No. 5/2000. M. Kłosiński, Komis w nowej ustawie o VAT, [Commission Sale in the New VAT Act], Tax Review No. 8/2004. XVIII Literature K. Kłoskowski, Problemy praktyczne przy obliczaniu wskaźnika proporcji – artykuł dyskusyjny, [Practical Problems Concerning Determination of the Pro- portion Coefficient – Article for the Discussion], Tax Consultancy No. 12/2007. K. Kłoskowski, Sprzedaż nieruchomości przez osoby izyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a status podatnika na gruncie VAT, [Sale of Real Prop- erties by Natural Persons who do not Carry out Economic Activities and their Status in the Context of the VAT Act], Tax Consultancy No. 2/2007. T. Kołaczyk, Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i  usług, [Lump Remuneration for the Withholding Agents of the Income Tax as an Activ- ity not Subject to Taxation with the Tax on Goods and Services], Tax Consultancy No. 1/2007. A. Komar, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, [Tax System of the European Union Member States], Warsaw 1996. K. Komorniczak, Faktura wystawiona na małżeństwo a prawo do odliczenia, [Invoice Issued to a Married Couple and the Right to Deduct the Tax], Tax Con- sultancy No. 12/1999. K. Komorniczak, Kontrakt menedżerski – czy powstrzymanie się od wykony- wania określonych działalności jest usługą?, [Management Contract – is Refraining from the Performance of Certain Activities a Service?], Tax Consultancy No. 9/2000. D. Kosacka-Łędzewicz, Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import 2006, [Taxation. Intra-Community Transactions, Exports, Imports 2006], Wroclaw 2006. D. Kosacka-Łędzewicz, VAT po 1 maja 2004 r., czyli Polska w UE, [he VAT ater 1 May 2004 or Poland in the EU], Zielona Gora 2004. K. Kosakowska, Deinicja czynności opodatkowanych, [Deinition of the Tax- able Activities], Tax Review No. 4/2002. C. Kosikowski, glosa do wyroku TK z dnia 3 kwietnia 2001 r., K 32/99, [Gloss to the Judgement of the Constitutional Tribunal of 3 April 2001, K 32/99], State and Law vol. 7/2001. C. Kosikowski, Przedsiębiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego, [En- trepreneur in the Polish Legislation Compared to the European Law], Warsaw 2003. P. Kowalczyk, P. Skorupa, M. Wojda, Nowa ustawa o VAT. Komentarz, [he New VAT Act. A Commentary], Warsaw 2004. A. Krawczyk, Przekroczenie limitu na reprezentację i reklamę niepubliczną a możliwość odliczenia podatku VAT w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, [Exceeding the Limit for Representation and Non-public Advertising and the Possibility to Deduct the VAT in the Light of the Latest Decisions of Administrative Courts], he Gloss No. 3/2007. XIX Literature R. Krupa, Rozporządzenie unijne z 17 X 2005 r. wpływa na prawa i obowiązki polskich podatników VAT, [European Union Regulation of 17 October 2005 Afects the Rights and Obligations of the Polish VAT Taxpayers], Law and Taxes No. 1/2006. R. Kubacki, Autokorekta deklaracji VAT-7 zgodna z prawem, [Self-adjustment of the VAT-7 Tax Return Conforms to the Law], Tax Consultancy No. 10/1997. R. Kubacki, Sankcje prawnopodatkowe w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, [Tax Legal Sanctions in the Act on Goods and Services and on Excise Tax], he Gloss No. 10/1998. R. Kubacki, Stwierdzenie nadpłaty u podmiotu, który błędnie uznał się za po- datnika VAT, [Overpayment in the Case of Entities which Erroneously Considered hemselves as VAT Taxpayers], Tax Monitor No. 2/2005. R. Kubacki, Wyłudzenie zwrotu VAT – odpowiedzialność karna skarbowa, [Obtaining the VAT Refund under False Pretences – Penal Fiscal Liability], Tax Review No. 9/2002. R. Kubacki, VAT. Księga doradcy podatkowego, [VAT. Tax Advisor Book], Warsaw 2002. A. Kucharski, Notariusz wobec nowej ustawy o podatku od towarów i usług (zagadnienia wybrane), [Notaries in the Context of the New Act on Tax on Goods and Services (Selected Problems)], New Notary Review No. 1/2005. A. Kucharski, Podatek VAT od dostawy niezabudowanych gruntów a zdrowy rozsądek, [he VAT on the Supplies of Undeveloped Lands and the Common Sense], Legal Advisor No. 1/2006. P. Kuźmiak, Pojęcie infrastruktury towarzyszącej w ustawie o VAT, [Concept of the Accompanying Infrastructure in the VAT Act], Tax Monitor No. 1/2005. P. Kuźmiak, Premia za terminową zapłatę a VAT, [Bonus for the Timely Pay- ments and the VAT], Tax Monitor No. 12/2004. K. Lasiński-Sulecki, Dodatkowe zobowiązania podatkowe w VAT – próba oceny zgodności z europejskim prawem wspólnotowym, [Additional VAT Obligations – an Attempt to Assess their Conformity with European Community Legislation], Tax Review No. 5/2006. V. Lenoir, April 1954–April 2004. VAT Exemptions: he Original Misunder- standing, European Taxation 2004, No. 10. P.J. Lewkowicz, Licencja na korzystanie z programów komputerowych a podatek VAT, [License for the Use of Sotware and the VAT], he Gloss No. 11/2001. E. Lis, M. Wilk, Bezumowne lub sprzeczne z  umową korzystanie z  cudzej własności w świetle przepisów o podatku VAT, [Using Someone Else’s Property Without a Contract or Contradictory to a Contract in the Light of the VAT Provi- sions], Tax Monitor No. 12/2007. H. Litwińczuk, Jak działa VAT, [How the VAT Works], Tax Review No. 6/1993. XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Value Added Tax. A compendium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: