Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00241 005517 13432659 na godz. na dobę w sumie
Victor Junior nr 23 (347) 16 listopada 2017 - ebook/pdf
Victor Junior nr 23 (347) 16 listopada 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Aga Press Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dwutygodnik „Victor Junior” –  czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI)


W każdym numerze:

- prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach

- listy od czytelników, czyli ich problemy w domu, szkole, z przyjaciółmi  

- świetne opowiadania

- zaskakujące ciekawostki przyrodnicze  

- fajne konkursy, plakaty ze zwierzakami i komiks po polsku i po angielsku

„Victor Junior” do czytania, gdy się jest w podstawówce!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PO REFORMIE B ą d ź z s i e b i e www.victor-junior.pl d u m n y JUŻ JEST KOLEJNY TOM ”MAGICZNE DRZEWO. BERŁO” NIEZWYKŁEJ SERII Zajrzyj na WIRTUALNA-REDAKCJA.PL! Pisz, czytaj, komentuj! Pomóż temu, komu dokuczają! S Z IE M E S N A G D Z T U N J A A R N F Z Nr 23 (347) 16 listopada 2017 cena 6,90 zł (w tym 5 VAT) Pismo specjalistyczne, nakład: 15 000 egzemplarzy ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== G R U P A G R U P A K Ą C I K R Z E C Z N I K A P R A W D Z I E C K A SPECJA L N Y KONKURS D L A S Z K Ó Ł Dyrektorzy, Wychowawcy i Nauczyciele Szkół i Przedszkoli Wielce Szanowni Państwo, 20 listopada, już po raz czwarty, będziemy obchodzić Ogól- nopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustano- wione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji – w tworzeniu światowego syste- mu ochrony praw dziecka. (…) Tegoroczne, centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbędą się w Pile, która zwyciężyła w kon- kursie na miasto gospodarza. Wiem jednak, że nie będzie to jedyne miasto, którego społeczność szkolna będzie świętować, dlatego wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszam do przysyłania do Biu- ra Rzecznika Praw Dziecka informacji o zrealizowanych 20 listopada br. wydarzeniach. Najlepsze inicjatywy postaram się wyróżnić i nagrodzić. Sprawozdania z obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka proszę przesyłać do 8 grudnia br. na ad- res: dzienprawdziecka@brpd.gov.pl. Lista nagrodzo- nych zostanie ogłoszona w styczniu 2018 roku na stronie www.brpd.gov.pl. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania projektów wpisujących się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach. Z mojego doświadczenia wynika, że dzie- ci, wskazując na najważniejsze dla nich z przysługujących im praw, mówią o prawie do wyrażania własnego zdania. Proszę zatem, aby 20 listopada, w trakcie lekcji, szkolnych akademii i debat – przemówiły dzieci, a dorośli uważnie wsłuchiwali się w ich głos. (…) Podczas organizowanych w szkołach obchodów warto zachęcać uczniów do zapoznania się z sylwetkami tych dorosłych, którzy mieli fundamentalny wkład w rozwój praw dziecka oraz bronili ich w heroiczny sposób – tak jak Irena Sendlerowa. Jej niewzruszona postawa moralna i siła charakteru pozwoliły uratować tysiące dziecięcych istnień. Niech Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka stanie się przyczynkiem do rozpoczęcia obchodów Roku Ireny Sen- dlerowej, którym został ogłoszony przez Sejm RP nadcho- dzący rok 2018. Ci którzy wykażą się największą pomysłowością otrzy- mają upominki, natomiast wszyscy – okolicznościowe dy- plomy. Czekam niecierpliwie na zgłoszenia. Patroni medialni konkursu: W następnym numerze startujemy ze specjalną rubryką, której patronuje Rzecznik Praw Dziecka! Rzecznik Praw Dziecka będzie odpowiadał na wasze pytania! ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== OD CZEGO ZACZNIECIE CZYTAĆ TEN NUMER? EMOCJE, ZACHOWANIA, WYBORY… 4 WAŻNY TEMAT Z czego może być dumny nastolatek? A z czego wy jesteście dumni? 8 NA TROPIE Impreza andrzejkowa, która nie wszystkim się podobała… 10 WYPYTANI Agata ma swój sposób na rodziców. Julce jest trud- niej… Co można zrobić, by dobrze dogadywać się z dorosłymi? 16 TO MI SIĘ PRZYTRAFIŁO Zapłakana koleżanka – taki widok zaniepokoił Basię i Martynę. Czego dziewczyny się dowiedziały? Czy były w stanie pomóc? TWÓRCZO I DOCIEKLIWIE… 6 DO POCZYTANIA Fragment najnowszego tomu z cyklu „Magiczne Drzewo. Berło”! Ciekawe, co przydarzy się bohaterom ulubionej serii nastolatków? 12 ZNAMY SIĘ Nasi czytelnicy mówią… o sobie. Zdjęcie okładkowe oraz zdjęcia w czasopiśmie: użyte na mocy licencji Ingram Image Redaktor naczelna: Ewa Mackiewicz, redakcja@victor-junior.pl Studio: Remigiusz Cichocki (kierownik) Opracowanie graficzne: Dorota Domagała / Ilustradorka Zespół i współpracownicy: Artur Maciak, Ewa Nowak, Magda Opoka, Lilka Poncyliusz-Guranowska, Iwona Witt-Czuprzyńska Adres redakcji: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa Dział sprzedaży: Małgorzata Nadziejko-Stefanowicz (dyrektor), malgorzata.nadziejko@cogito.com.pl Ewa Kowalewska (promocja), ewa.kowalewska@cogito.com.pl Katarzyna Jabłońska (prenumerata), prenumerata@cogito.com.pl tel. 22 610 11 71 Anna Śledzińska (kolportaż), kolportaz.cog@gmail.com, tel./faks 22 610 11 64 Sklep internetowy: www.edukram.pl, edukram@edukram.pl Biuro Reklamy: Magdalena Głogowska (dyrektor), tel. +48 510 273 659 Wydawca: GRUPA COGITO Sp. z o.o. Druk: Elanders Polska Sp. z o.o., Płońsk Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzial- ności za treść reklam i  ogłoszeń zamieszczanych w  czasopiśmie „Victor Junior”. Wydawca czasopisma „Victor Junior” ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma po cenie innej niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę Wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością sądową. www.victor-junior.pl Obserwujcie nas na Instagramie! victorjunior–dwutygodnik 14 WIRTUALNA REDAKCJA DZIAŁA! Wszystkich, którzy lubią pisać, zapraszamy na portal wirtualna-redakcja.pl 18 SPRAWDŹ, JAKI JESTEŚ! Odpowiedz na pytania i dowiedz się czegoś o sobie. 20 ZŁAP FINANSOWEGO BAKCYLA! Bank, konto w banku… Jak to się dzieje, że pie- niądze w banku są bezpieczne? 30 KOMIKS Ale mnie boli ząb! Przesyłając odpowiedzi na konkursy organizowane na łamach dwutygodnika „Victor Junior” lub opisy czy zdjęcia do rubryki „Znamy się!”: w yrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ce- lach marketingowych przez GRUPĘ COGITO Sp. z o.o., będącą ad- ministratorem danych, na ich przekazywanie osobom trzecim, a tak- że na ich pr zet war zanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.0 8.19 97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); wyrażasz zgodę na otrzymywanie od GRUPY COGITO Sp. z o.o. oraz pod- miotów współpracujących informacji handlowych drogą elektroniczną zgod- nie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świad- czeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin konkursów organizowanych na łamach „Victora Juniora” jest dostęp- ny na: www.victor-junior.pl/regulamin PRZYDA SIĘ W SZKOLE! 22 TĘ LEKTURĘ NA PEWNO POLUBISZ! Do czyjego pamiętnika wpisywał się autor? I po co w ogóle wpisywać się komuś do pamiętnika? 24 ZWIERZAKI Norki to niezwykłe zwierzątka – niezbyt duże, ale przesympatyczne. Co im grozi? 26 TWÓJ PRZEWODNIK Czy umiałbyś mniej używać smartfona? Sprawdź, czy grozi ci uzależnienie od tego gadżetu! 28 TWOJA TABLICA Ten artykuł przyda się na prezentację z historii! Temat: konstytucje. 34 PRACTICE MAKES PERFECT Co oznaczają napisy na tabliczkach, które spotyka się na angielskiej ulicy? Następnego „Victora Juniora” szukajcie w kioskach i innych punktach sprzedaży od 30 listopada! Konkurs! Wymyślcie tytuł filmu, który chętnie RIKO PRAWIE BOCIAN Osierocony jako pisklę i wy- chowany przez bociany wró- bel Riko święcie wierzy, że sam jest… bocianem. Prawdę o swoim pochodzeniu odkry- wa dopiero w porze migracji, gdy przybrani rodzice – bojąc się, że Riko nie podoła podró- ży – nie pozwalają mu lecieć do Afryki... obejrzelibyście. Wasze pomysły przesyłajcie na: redakcja@victor-junior.pl, w temacie e-maila wpiszcie: FILM. Wśród autorów nadesłanych propozycji wyłonimy zwycięzców, którzy otrzymają od nas zestawy filmów DVD: „Riko prawie bocian”, „Wilk w owczej skórze”, „Szajbus i pingwiny” oraz „Jak zostać kotem”! WILK W OWCZEJ SKÓRZE Młody wilk Szary, syn wodza stada, wcale nie garnie się do tego, aby zostać jego następcą. Interesują go: dobra zabawa, tańce i wycie do Księżyca z kolegami. Pewnego dnia, za spra- wą niefortunnego zaklęcia, jego życie wywró- ci się do góry nogami… SZAJBUS I PINGWINY Największą atrakcją małej wyspy są zamieszkujące ją pingwiny, lecz ich życiu za- graża inwazja lisów. Na ra- tunek pingwinom rusza za- wzięty farmer, wspierany przez 9-letnią wnuczkę… JAK ZOSTAĆ KOTEM Tom Brand jest multimilione- rem. Niestety, brak czasu i licz- ne obowiązki oddalają go od rodziny. Wszystko zmienia się, gdy – w wyniku zdumiewają- cych zdarzeń – zostaje uwię- ziony… w ciele kota… Czekamy na wasze opowiadania! Konkurs trwa do 29 listopada. 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== W A Ż N Y T E M A T K i e d y o s t a t n i o c z u ł e ś d u m ę ? DU M NY M ó w i ą n a s t o l a t k i … NASTOL ATEK ŁUCJA: Jestem z siebie dumna, że w tym roku szkolnym dostałam się do grupy zaawansowanej na angielskim. ADA: Ostatnio byłam z siebie dumna, gdy udało mi się przygotować szczególną prezentację. Nasza szkoła będzie wybierała patrona i każda klasa zgłasza kandydata i robi o nim prezentację. Prezentacja naszej klasy wyszła świetnie, a to właśnie ja ją przygotowałam! ARIANKA: Jestem dumna z mojego małego brata. Jest dopiero w pierwszej grupie w przedszkolu i musiał chodzić na zajęcia logopedyczne, bo niewyraźnie mówił. A ostatnio na przedstawienie nauczył się czterech linijek wierszyka i jak powiedział, to babcia, która z nami przyszła, aż się popłakała ze wzruszenia! 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Victor Junior nr 23 (347) 16 listopada 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: