Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00724 008361 15711697 na godz. na dobę w sumie
Victor nr 11/495 30 maja 2019 - ebook/pdf
Victor nr 11/495 30 maja 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Aga Press Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

DWUTYGODNIK „Victor” to pismo edukacyjno-rozrywkowo-publicystyczne skierowane do młodzieży w wieku 13–16 lat. - Część edukacyjna – przydatna na co dzień w szkole i w domu, uzupełnia i utrwala wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych. Dodatkowo w każdym numerze przykładowe arkusze egzaminacyjne. - Treści publicystyczne – związane z tematyką młodzieżową, poruszają aktualne problemy życiowe i szkolne nastolatków. - Kierunek zawód – pomaga myśleć o wyborze kolejnych etapów kształcenia. - Orientuj się – poszerza horyzonty, pozwala orientować się we współczesnej kulturze i sztuce. - Pismo daje też możliwość zaprezentowania własnej twórczości i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie, literacko, sportowo…, pokazania swojego regionu, miejscowości. Wśród współpracowników cenieni twórcy literatury młodzieżowej, znani specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki szkolnej oraz doświadczeni nauczyciele.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POPRAW OCENY, WYBIERZ SZKOŁĘ, ZROZUM SWOJE EMOCJE! DWUTYGODNIK DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW KLAS 7 i 8 CO SIĘ STANIE Z NASZĄ KLASĄ? Z NASZĄ KLASĄ? Z NASZĄ KLASĄ? ZAWÓD: METEOROLOG ELEKTRONICZNA ELEKTRONICZNA ELEKTRONICZNA ELEKTRONICZNA ELEKTRONICZNA − UWOLNIJ SIĘSMYCZ SMYCZ UWOLNIJ SIĘ! UWOLNIJ SIĘ UWOLNIJ SIĘ Czytam i wiem: CZEGO BOJĄ SIĘ LUDZIE JAK ODKRYĆ AMERYKĘ JAKIE SĄ CUDA ŚREDNIOWIECZA G R U P A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== l y z r a p m e z g e 0 0 0 5 1 : ł d a k a n , e n z c y t s i l j a c e p s o m s P i Tytułowi patronuje: s. 24 O CO CHODZI W WIERSZU: Aforyzmy – krótko, przewrotnie i na temat DO SZKOŁY: PRZEPIS NA s. 26 WYPRACOWANIE: Rozprawka egzaminacyjna s. 28 LEKTURA BEZ TAJEMNIC: „Żona modna” Ignacego Krasickiego Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu Nr 11/495 30 maja 2019 cena 6,55 zł (w tym 5 VAT) Co znajdziesz w numerze? (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20) INFORMATOR – ciekawe akcje, projekty i konkursy (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:18) ŚCIANKA – wasza twórczość (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:21) TWOJA SZKOŁA: Profi l politechniczny (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:23) ZAWÓD: Meteorolog (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:25) TEMAT NUMERU: Co dalej, ósma klaso? (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:17) SOS – moda, uroda, nowości (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:19) TAKI JESTEM: Elektroniczna smycz Następny „Victor” w sprzedaży już 13 czerwca! (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:21) OBOK NAS: Coś się czasem kończy (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:23) CZYTAM I WIEM – niesamowite miejsca do zobaczenia, o odkrywaniu Ameryki i o tym, czego boją się ludzie (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:25) MIĘDZY NAMI: „To, co przekazuję innym, jest moje!” – mówi Sarsa (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:17) KULTURKA – nowości muzyczne, książkowe i fi lmowe (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:19) POMYSŁ NA… Szybkie, ale zdrowe sałatki (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:20) CO NOWEGO? Do nagrywania, do ładowania i nie tylko… (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:21) O CO CHODZI W WIERSZU?: Aforyzmy – krótko, przewrotnie i na temat (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:23) PRZEPIS NA WYPRACOWANIE: Rozprawka z egzaminu 2019 (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:25) LEKTURA BEZ TAJEMNIC: „Żona modna” Ignacego Krasickiego (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20)(cid:17) JĘZYK ANGIELSKI: Hello? It`s London calling! (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20)(cid:19) ZA CHWILĘ LICEUM: „Taniec i Rewia to nasze pasje!” – opowiadają licealistki (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20)(cid:21) SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20)(cid:22) PLAKAT z cytatem Obserwuj nas na: @dwutygodnikVICTOR f www.victor.com.pl redakcja@victor.com.pl Adres redakcji: ul. Kamionkowska 45, 03–812 warszawa ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Zagójska 7, lokal 5, 04–160 Warszawa Redaktor naczelna: Agnieszka Wyganowska, redakcja@victor.com.pl Skład: Remigiusz Cichocki (kierownik studia DTP) Współpracownicy: Dorota Nosowska, Lilka Poncyliusz-Guranowska Prenumerata: Malwina Wysocka, prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71 Kolportaż: Marcin Brona, kolportaz@cogito.com.pl, tel./faks 22 610 11 64 Sklep internetowy www.edukram.pl: Anna Śledzińska, edukram@edukram.pl Biuro Reklamy: Magdalena Głogowska (dyrektor), tel. +48 510 273 659, magda@cogito.com.pl, Beata Fluder-Loth, tel. +48 502 535 962, beata11.cog@gmail.com Wydawca: GRUPA COGITO Sp. z o.o. Prezes zarządu: Alina Kuźmina Druk: OPOLGRAF S.A., www.opolgraf.com.pl Regulamin konkursów organizowanych na łamach „Victora” jest dostępny na: www.victor.com.pl/regulamin. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść re- klam i ogłoszeń zamieszczanych w czasopiśmie „Victor”. Wydawca czasopisma „Victor” ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych nu- merów czasopisma po cenie innej niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę Wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością sądową. Zdjęcie okładkowe oraz zdjęcia w czasopiśmie: użyte na mocy licencji Ingram Image. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== INFORMATOR „IV Turniej na Zamku – potyczki wierszowane” Piszesz wiersze? Weź koniecznie udział w tur- nieju poetyckim, który doceni twoją wrażliwość i twórczość literacką. „IV Turniej na Zamku” to świetna okazja do zaprezentowania własnej poezji na forum publicznym oraz poddanie jej ocenie profesjonalnemu jury, które wyłoni i nagrodzi talenty literackie wśród uczniów. Na konkurs możesz wysłać wiersz o dowolnej tematyce. Możesz dołączyć drugi wiersz o tematyce związanej z Golubiem–Dobrzyniem, który zosta- nie oceniony w osobnej kategorii. Masz czas do 5 listopada 2019 roku. Do wygrania są statuetki, dyplomy, biżuteria, książki, albumy. Więcej info na: http://konkursydladzieci.eu/zobacz/iv-turniej-zamku-potyczki-wierszowane/. Zostań uDOSTĘPniaczem! Masz świadomość, że rzeczy dla niektórych oczywi- ste – dla innych są przeszkodą nie do pokonania? Otwórz oczy na bariery i zaproponuj zmiany korzyst- ne dla wszystkich wokół nas. Zgłoś się do ogólnopol- skiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VII). Zadanie konkur- sowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji ba- rier w swoim oto- czeniu utrudnia- jących funkcjonowanie osobom z niepełnospraw- nościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca może mieć formę plastyczną, zdjęciową lub filmową. Każda szkoła biorąca udział w konkursie zgłasza mak- symalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opie- kunem, który wykona pracę konkursową. W tym konkursie nie ma przegranych. Nagrody dostają wszyscy! Laureaci otrzymają wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik i nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczest- nicy dyplomy i upominki. W każdej placówce, która przystąpi do konkursu, zorganizowana zostanie lek- cja o dostępności oraz sześć wyjątkowych warszta- tów dla młodzieży szkolnej. Szkoła powinna wypełnić formularz na stronie kon- kursu do 18 czerwca 2019 roku. Prace konkursowe będą przyjmowane do 27 września 2019 roku. Zajrzyj na stronę konkursu: udostepniacze.miir.gov.pl. „Savoir-vivre w podróży koleją” Za miesiąc wakacje. Pełne przy- gód, cieka- wych po- dróży – taką mamy nadzieję. Zapraszamy uczniów klas V–VIII szkół podstawowych w całej Polsce do udziału w konkursie plastycz- nym, w którym przedstawicie zasady zachowywania się podczas podróży po- ciągiem. Savoir-vivre to w tłumaczeniu z języka francuskiego „sztuka życia” lub „wiedzieć, jak żyć”. Prace powinny ilustro- wać/obrazować zasady i re- guły podróżowania w zgodzie ze współpasażerami, z załogą pociągu, otoczeniem: na dworcu, peronie, w pociągu. Każdy uczeń może przysłać pracę plastyczną w dowolnej technice do 30 czerwca 2019 roku na adres: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, pokój 614 80–560 Gdańsk Dla laureatów konkursu przygotowano nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu: http://trakotargi.amberexpo.pl/ title,TRAKO_DZIECIOM,pid,4129.html. 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== e w o s a r p y ł a i r e t a m . t o f TWOJA SZKOŁA Jeśli postawiłeś na tę klasę, to znaczy, że lubisz przedmioty ścisłe i w przyszłości chcesz studiować kierunek techniczny. Profil POLITECHNICZNY W planie lekcji Króluje matematyka, fizyka. Fizykę może zastą- pić chemia albo informatyka. Na informatyce jest szansa, aby zapoznać się z programami wspomagającymi naukę przedmiotów ścisłych (np. GeoGebra, Cabri), rozwiązywania równań, tworzenia konstrukcji geometrycznych i modelowania brył. Na za- jęciach poznaje się zasady modelowania zja- wisk fizycznych i chemicznych, programy do tworzenia symulacji, elementy programowania obiektowego i wizualnego. Z kolei zajęcia z edukacji technicznej poszerza- ją praktyczną wiedzę uczniów z przedmiotów ścisłych. A dodatkowo: • zajęcia z rysunku technicznego, • wykłady na politechnice, • udział w konkursach typu „Konkurs o indeks stu- denta fizyki”, „Konkurs młodego chemika” itp., • udział w zajęciach laboratoryjnych prowa- dzonych przez kadrę akademicką patronują- cej uczelni, • wycieczka do laboratorium chemicznego. Z życia szkół A jak wygląda nauka w szkołach, które mają klasy politechniczne? Uczniowie I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach biorą udział w projektach fizycznych: EAAE, Sails, GLORIA, PETeR Project, NASA EarthKAM, a także infor- matycznych: Nowa Era Informatyki, Programy z Klasą 2.0, Hour of Code, Małopolskie Talenty. Klasa politechniczna IX LO w Rzeszowie współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== – uczniowie mają zajęcia labora- – uczniowie mają zajęcia labora- toryjne na uczelni, uczestniczą toryjne na uczelni, uczestniczą w programie „Zostań odkrywcą w programie „Zostań odkrywcą – przez eksperyment do wyna- – przez eksperyment do wyna- lazku”. Liceum współpracuje lazku”. Liceum współpracuje z Politechniką Rzeszowską z Politechniką Rzeszowską w ramach programu Kariera w ramach programu Kariera Młodego Inżyniera. Jakie studia? Jakie studia? Po tym profilu możesz Po tym profilu możesz wybrać kierunki studiów wybrać kierunki studiów typu: matematyka, fi- typu: matematyka, fi- zyka, architektura, elektromechanika, Przedmioty nauczane w zakresie Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • Po szkole podstawowej: matematyka, biologia, chemia lub matematyka, fizyka, geografia • Po gimnazjum: matematyka, biolo- gia/fizyka, chemia/geografia Przedmioty uzupełniające: • zajęcia artystyczne • ekonomia w praktyce • historia i społeczeństwo • analiza matematyczna • informatyka dla inżynierów • edukacja techniczna
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Victor nr 11/495 30 maja 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: