Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00457 007882 15700040 na godz. na dobę w sumie
Victor nr 15/499 25 lipca 2019 - ebook/pdf
Victor nr 15/499 25 lipca 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Aga Press Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

DWUTYGODNIK „Victor” to pismo edukacyjno-rozrywkowo-publicystyczne skierowane do młodzieży w wieku 13–16 lat. - Część edukacyjna – przydatna na co dzień w szkole i w domu, uzupełnia i utrwala wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych. Dodatkowo w każdym numerze przykładowe arkusze egzaminacyjne. - Treści publicystyczne – związane z tematyką młodzieżową, poruszają aktualne problemy życiowe i szkolne nastolatków. - Kierunek zawód – pomaga myśleć o wyborze kolejnych etapów kształcenia. - Orientuj się – poszerza horyzonty, pozwala orientować się we współczesnej kulturze i sztuce. - Pismo daje też możliwość zaprezentowania własnej twórczości i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie, literacko, sportowo…, pokazania swojego regionu, miejscowości. Wśród współpracowników cenieni twórcy literatury młodzieżowej, znani specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki szkolnej oraz doświadczeni nauczyciele.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WAKACJE, PRZYGODY, SPOTKANIA, UCZUCIA – Z „VICTOREM”! DWUTYGODNIK DLA GIMNAZJALISTÓW DWUTYGODNIK DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW KLAS 7 i 8 JAK ODNALEŹĆ SIĘ W NOWEJ SZKOLE? PROBLEMY NA WAKACJACH? Możesz liczyć na pomoc Opt y m i ś c i y mMOGĄ WIĘCEJ! ONA I ON 5 SPOSOBÓW, 5 SPOSOBÓW, ŻEBY RODZICE BYLI NA TAK SPRAWDŹ: CO, GDZIE I KIEDY TEGO LATA JAKIE APKI POMOGĄ CI SIĘ ZRELAKSOWAĆ CO W TOBIE DRZEMIE G R U P A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== l y z r a p m e z g e 0 0 0 5 1 : ł d a k a n , e n z c y t s i l j a c e p s o m s P i Tytułowi patronuje: Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu Nr 15/499 25 lipca 2019 cena 6,55 zł (w tym 5 VAT) Co znajdziesz w numerze? (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20) TEMAT NUMERU: Myśl w dobrym kierunku (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:25) CZYTAM I WIEM: Czym szokował Jean-François Millet? Ecce homo – co to znaczy? (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:23) INFORMATOR: Serwis lato – co, gdzie, kiedy, czyli wakacyjny rozkład jazdy (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:17) KULTURKA – nowości książkowe, fi lmowe i muzyczne (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:25) TAKI JESTEM: Gdy potrzebujesz pomocy... (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:19) ŚCIANKA – wasza twórczość (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:17) SOS – moda, uroda, nowości (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:19) OBOK NAS: Wakacje z poszukiwaczem przygód (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:21) CO NOWEGO?: Czas na relaksik (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:23) STREFA LUZU (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:24) PORA NA… Bruschetta z pomidorami Następny „Victor” w sprzedaży już 8 sierpnia! (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:19)(cid:25) TURYSTYCZNY MIKS: Sudety − nie tylko dla speleologów (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:21) PRZETESTUJ SIĘ: Ile jest w tobie szaleństwa? (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20)(cid:17) ZA CHWILĘ LICEUM: Jak odnaleźć się w nowej szkole? (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:18)(cid:23) AKADEMIA UCZUĆ: Ratunku! Rodzice go nie lubią (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20)(cid:21) SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY (cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:20)(cid:22) PLAKAT z cytatem Obserwuj nas na: @dwutygodnikVICTOR f www.victor.com.pl redakcja@victor.com.pl Adres redakcji: ul. Kamionkowska 45, 03–812 Warszawa ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Zagójska 7 lokal 5, 04–160 Warszawa Redaktor naczelna: Agnieszka Wyganowska, redakcja@victor.com.pl Skład: Remigiusz Cichocki (kierownik studia DTP) Współpracownicy: Dorota Nosowska, Lilka Poncyliusz-Guranowska, Magda Opoka Prenumerata: Malwina Wysocka, prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71 Kolportaż: Marcin Brona, kolportaz@cogito.com.pl, tel./faks 22 610 11 64 Sklep internetowy www.edukram.pl: Anna Śledzińska, edukram@edukram.pl Biuro Reklamy: Magdalena Głogowska (dyrektor), tel. +48 510 273 659, magda@cogito.com.pl, Beata Fluder-Loth, tel. +48 502 535 962, beata@cogito.com.pl Wydawca: GRUPA COGITO Sp. z o.o. Prezes zarządu: Alina Kuźmina Druk: OPOLGRAF S.A., www.opolgraf.com.pl Regulamin konkursów organizowanych na łamach „Victora” jest dostępny na: www.victor.com.pl/regulamin. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść re- klam i ogłoszeń zamieszczanych w czasopiśmie „Victor”. Wydawca czasopisma „Victor” ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych nu- merów czasopisma po cenie innej niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę Wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością sądową. Zdjęcie okładkowe oraz zdjęcia w czasopiśmie: użyte na mocy licencji Ingram Image. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== MyślMyśl w dobrym kierunku TEMAT TEMAT NUMERU NUMERU Monika wyjrzała przez okno. Zza ciemnych chmur nieśmiało prześwitywało słońce. – Dziś znowu będziemy mieć zajęcia w budynku – mruknęła w stronę łazienki, gdzie od dobrych piętnastu minut siedziała Dagmara. – Będzie lało. Czuję to. – No i co z tego? I tak będzie fajnie! – odpowie- działa jej koleżanka, po czym wyszła z szerokim uśmiechem na twarzy, jakby grała w rekla- uśmiechem na twarzy, jakby grała w rekla- uśmiechem na twarzy, jakby grała w rekla- mie pasty do zębów. – Pani Ania zawsze mie pasty do zębów. – Pani Ania zawsze mie pasty do zębów. – Pani Ania zawsze wymyśla niezłe akcje. Pamiętasz tę wymyśla niezłe akcje. Pamiętasz tę grę z czekoladą? Tak się uśmiałam, grę z czekoladą? Tak się uśmiałam, gdy nikt nie zdążył zjeść nawet gdy nikt nie zdążył zjeść nawet kawałka! kawałka! – No to było w porządku – No to było w porządku – No to było w porządku – mruknęła bez entuzjazmu Mo- – mruknęła bez entuzjazmu Mo- – mruknęła bez entuzjazmu Mo- nika. – Ale teraz tak nie będzie nika. – Ale teraz tak nie będzie nika. – Ale teraz tak nie będzie – dodała szybko. – Słyszałam, jak – dodała szybko. – Słyszałam, jak – dodała szybko. – Słyszałam, jak wychowawczynie mówiły coś wychowawczynie mówiły coś wychowawczynie mówiły coś o fi lmie… o fi lmie… – Też może być – Też może być cool. Wyobrażasz cool. Wyobrażasz sobie: siedzimy sobie: siedzimy sobie: siedzimy w piżamkach, w piżamkach, w rękach pop- w rękach pop- w rękach pop- corn… – roz- corn… – roz- marzyła się marzyła się Dagmara. Dagmara. Ale Moni- Ale Moni- ka prze- ka prze- rwała jej rwała jej brutal- brutal- brutal- nie: nie: nie: – Nie na- – Nie na- kręcaj się. kręcaj się. kręcaj się. Nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie. – A to niby czemu? – A to niby czemu? – Słyszałam, jak pani Ala narze- – Słyszałam, jak pani Ala narze- kała, że tu bardzo słabo chodzi kała, że tu bardzo słabo chodzi net! Pewnie nie damy rady nic net! Pewnie nie damy rady nic Czy wiecie, że od optymistów więcej zależy? Dzięki swojemu nastawieniu zmieniają świat na lepsze. Ci, którzy z góry zakładają, że nic się nie uda, nawet nie próbują niczego zmieniać. obejrzeć – odpowiedziała jej ponurym obejrzeć – odpowiedziała jej ponurym obejrzeć – odpowiedziała jej ponurym obejrzeć – odpowiedziała jej ponurym głosem koleżanka. głosem koleżanka. głosem koleżanka. Dagmara spojrzała na nią zdumiona. Dagmara spojrzała na nią zdumiona. Dagmara spojrzała na nią zdumiona. Czasami kompletnie Moniki nie ro- Czasami kompletnie Moniki nie ro- Czasami kompletnie Moniki nie ro- zumiała. Przecież nie po to człowiek zumiała. Przecież nie po to człowiek zumiała. Przecież nie po to człowiek jedzie na obóz, żeby ciągle tylko jedzie na obóz, żeby ciągle tylko narzekać i spodziewać się najgor- narzekać i spodziewać się najgor- szego. szego. szego. *** *** Dagmara ma rację. Na pewno Dagmara ma rację. Na pewno Dagmara ma rację. Na pewno nie po to jedzie się na obóz, nie po to jedzie się na obóz, żeby ciągle narzekać. Tym żeby ciągle narzekać. Tym bardziej na sprawy, na bardziej na sprawy, na które nie mamy wpły- które nie mamy wpły- które nie mamy wpły- wu. Ale niektórzy lu- wu. Ale niektórzy lu- wu. Ale niektórzy lu- dzie nie potrafi ą ina- dzie nie potrafi ą ina- dzie nie potrafi ą ina- czej. Zawsze widzą czej. Zawsze widzą czej. Zawsze widzą świat w czarnych świat w czarnych barwach. Urodzili barwach. Urodzili się pesymistami. się pesymistami. Pesymista to Pesymista to człowiek, który człowiek, który dostrzega przede dostrzega przede wszystkim wszystkim ujemne strony ujemne strony życia i niezbyt życia i niezbyt dobrze widzi dobrze widzi przyszłość. przyszłość. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 33 Dlaczego optymistom żyje się łatwiej?  • Ludzie lepiej czują się w towarzy- stwie osób radosnych i pełnych ży- cia. Dlatego optymiści mają więcej przyja- ciół i znajomych, a tym samym więcej powo- dów do radości. • Optymiści są zdrowsi i silniejsi. Rza- dziej uskarżają się na problemy z ser- cem i ciśnieniem. Mają lepszą sprawność fi zyczną, bo chętniej ćwiczą, zamiast użalać się nad sobą. Rzadziej cierpią na otyłość. Szybciej zwalczają infekcje i żyją dłużej! Samo to wystarczy, żeby wybrać optymizm! • Od optymistów więcej zależy. Dzięki swojemu nastawieniu zmieniają świat na lepsze. Ci, którzy z góry zakładają, że nic się nie uda, nawet nie próbują niczego zmie- niać. Tym samym ich myślenie staje się sa- mospełniającym proroctwem – i rzeczywi- ście niewiele im się udaje. *** Na niebie są chmury? Pewnie będzie padać. Będzie padać? Zmoknę i rozchoruję się. Nie ma żadnych powodów do radości. Optymista to przeciwieństwo pesymisty. We wszyst- kim potrafi dostrzec pozytywy. Na niebie są chmu- ry? Pewnie będzie padać. Będzie padać? Super, urządzimy mokre disco i zabawę w rozchlapywanie kałuż! Same powody do radości. Między pesymistą a optymistą jest jeszcze realista. On widzi rzeczy takimi, jakie są. Na niebie są chmu- ry? Jest 80 szans na to, że będzie padać. To ani do- brze, ani źle. Z nieba spadnie trochę wody. Trzeba wziąć płaszcz i parasol, żeby nie zmoknąć. Jesteś optymistą czy pesymistą? Popatrz na tę szklankę. Jak byś ją opisał? Dla optymisty szklanka jest do po- łowy pełna. Cieszy się, że jeszcze jest w niej tyle płynu, że można się napić. Pesymista powie, że szklanka jest do połowy pusta. Już prawie nic nie zostało. A jaka ta szklanka jest dla ciebie? 44 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Victor nr 15/499 25 lipca 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: