Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 005521 15339011 na godz. na dobę w sumie
Victor nr 8/492 18 kwietnia 2019 - ebook/pdf
Victor nr 8/492 18 kwietnia 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Aga Press Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

DWUTYGODNIK „Victor” to pismo edukacyjno-rozrywkowo-publicystyczne skierowane do młodzieży w wieku 13–16 lat. - Część edukacyjna – przydatna na co dzień w szkole i w domu, uzupełnia i utrwala wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych. Dodatkowo w każdym numerze przykładowe arkusze egzaminacyjne. - Treści publicystyczne – związane z tematyką młodzieżową, poruszają aktualne problemy życiowe i szkolne nastolatków. - Kierunek zawód – pomaga myśleć o wyborze kolejnych etapów kształcenia. - Orientuj się – poszerza horyzonty, pozwala orientować się we współczesnej kulturze i sztuce. - Pismo daje też możliwość zaprezentowania własnej twórczości i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie, literacko, sportowo…, pokazania swojego regionu, miejscowości. Wśród współpracowników cenieni twórcy literatury młodzieżowej, znani specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki szkolnej oraz doświadczeni nauczyciele.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POPRAW OCENY, WYBIERZ SZKOŁĘ, ZROZUM SWOJE EMOCJE! DWUTYGODNIK DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW KLAS 7 i 8 DWUTYGODNIK DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW KLAS 7 i 8 JĘZYK OBCY – SĄ NA NIEGO – SĄ NA NIEGO – SĄ NA NIEGO SPOSOBY PODCZAS REKRUTACJI − sprawdź, na ile możesz liczyć PROFIL ARTYSTYCZNY − czy to klasa dla ciebie? − czy to klasa dla ciebie? − czy to klasa dla ciebie? Tytułowi patronuje: ZAWALCZ O SWOJĄ SAMOOCENĘ! SAMOOCENĘ! SAMOOCENĘ! OD NIEJ WIELE ZALEŻY… s. 24 O CO CHODZI W WIERSZU: „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza s. 26 DO SZKOŁY: s. 28 PRZEPIS NA WYPRACOWANIE: Artykuł LEKTURA BEZ TAJEMNIC: „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera s. 30 JĘZYK ANGIELSKI: Free time activities Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu Nr 8/492 18 kwietnia 2019 cena 6,55 zł (w tym 5 VAT) G R U P A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== l y z r a p m e z g e 0 0 0 5 1 : ł d a k a n , e n z c y t s i l j a c e p s o m s P i Co znajdziesz w numerze? s. 3 INFORMATOR – ciekawe akcje, projekty i konkursy s. 21 ŚCIANKA – wasza twórczość s. 4 TWOJA SZKOŁA: Profi l artystyczny s. 22 PRZEPIS NA… szybkie i zdrowe dania, bez glutenu, nabiału i cukru s. 5 AKCJA REKRUTACJA: Liczymy punkty s. 23 STREFA LUZU s. 6 ZAWÓD: Logistyk s. 8 TEMAT NUMERU: Potrzebna pomoc s. 10 SOS – moda, uroda, zdrowie, nowości Następny numer „Victora” w sprzedaży już 2 maja! s. 12 TAKI JESTEM: Mój sposób na język s. 14 OBOK NAS: Nie ma zmiany bez działania s. 16 CZYTAM I WIEM: 15 lat razem! s. 18 MIĘDZY NAMI: Wyjątkowe spotkanie z Martą Gałuszewską s. 24 O CO CHODZI W WIERSZU: „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza − wiersz antytotalitarny s. 26 PRZEPIS NA WYPRACOWANIE: Artykuł – jak go napisać? s. 28 LEKTURA BEZ TAJEMNIC: „Dywizjon 303” s. 30 JĘZYK ANGIELSKI: Daj się poznać! Free time activities s. 32 ZA CHWILĘ LICEUM: Razem zawsze jest lepiej! Licealistki z zespołu Open Minds Project pomagają! s. 34 SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY s. 20 KULTURKA – nowości muzyczne, książkowe i fi lmowe Obserwuj nas na: @dwutygodnikVICTOR f www.victor.com.pl Adres redakcji: UL. KAMIONKOWSKA 45, 03–812 WARSZAWA tel. 22 610 11 71 Redaktor naczelna: Agnieszka Wyganowska, redakcja@victor.com.pl Skład: Remigiusz Cichocki (kierownik studia DTP) Współpracownicy: Dorota Nosowska, Ewa Nowak, Lilka Poncyliusz-Guranowska Prenumerata: Malwina Wysocka, prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71 Kolportaż: Marcin Brona, kolportaz@cogito.com.pl, tel./faks 22 610 11 64 Sklep internetowy www.edukram.pl: Anna Śledzińska, edukram@edukram.pl Biuro Reklamy: Magdalena Głogowska (dyrektor), tel. +48 510 273 659, magda@cogito.com.pl Wydawca: GRUPA COGITO Sp. z o.o. Prezes zarządu: Alina Kuźmina Druk: OPOLGRAF S.A., www.opolgraf.com.pl Regulamin konkursów organizowanych na łamach „Victora” jest dostępny na: www.victor.com.pl/regulamin. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść re- klam i ogłoszeń zamieszczanych w czasopiśmie „Victor”. Wydawca czasopisma „Victor” ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych nu- merów czasopisma po cenie innej niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę Wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością sądową. Zdjęcie okładkowe oraz zdjęcia w czasopiśmie: użyte na mocy licencji Ingram Image. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== INFORMATOR Asy Internetu – dla podstawówek w całej Polsce Według badań EU Kids 2018 64,5 nastolatków nigdy nie rozmawiało z nauczycielami o tym, co robią w sieci, a 55 nigdy nie zwróciło się do rodziców z pytaniem, co zrobić, kiedy w sieci coś je zaniepokoi. Dlatego powstał program Asy Internetu, w ramach którego Google z Fundacją Szkoła z Klasą opracowało 20 scenariuszy lekcji, które pomogą nauczycie- lom rozmawiać z uczniami na temat internetu i bezpiecznych zachowań w sieci. Zostaną przeprowadzone również szkole- nia dla nauczycieli, dzięki którym będą oni mogli wykorzysty- wać na lekcjach metodę Design Thinking (myślenia projekto- wego). W planach jest uruchomienie programu mikrogran- tów na promocję działań uczniów i nauczycieli. Wszystkie materiały znajdziesz na: https://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl. #jestnaswiecej – superakcja! W odpowiedzi na problem hejtu wśród młodych ludzi wy- startowała akcja Fundacji Orange pod hasłem #jestnaswie- cej. Ma pokazać, że tych, którzy zachowują się w internecie w porządku, jest więcej i warto, aby zabrali głos w sprawie. Symbolem kampanii są pomarańczowe sznurówki wple- cione w but – noszą je już muzycy zespołu Afromental, Tomson i Baron. Jako amba- sadorzy akcji dzielą się doświadczeniami w filmowym manifeście: – My już przeszli- śmy drogę z hejtem i potrafimy sobie z nim radzić. Ale młodzi ludzie nadal nie wiedzą, jak reagować na takie komentarze. Wcale nie jest najgroź- niejszy ten, co najgłośniej szczeka – mówi Tomson. – Możemy tylko powiedzieć, żeby trzymać głowę wysoko, bo osób przeciwnych chamskim komentarzom w sieci jest więcej – dodaje Baron. Na www.jestnaswiecej.pl znaj- dują się praktyczne porady i in- formacje o tym, jak reagować na hejt. Każdy może też stanąć w obronie atakowanych w sieci, np. używając haszta- gu #jestnaswiecej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3 e w o s a r p y ł a i r e t a m . t o f TWOJA SZKOŁA Sztuka, literatura, film, teatr, taniec, muza – jeśli chcesz być blisko tych tematów, to dobrze trafiłeś. Profil aarara trtr ytyt sttstssts yytyttyt czczc nznz ynyn Przedmioty rozszerzone: język polski, geografia oraz wiedza o społeczeństwie lub język angielski Przedmioty dodatkowe: edukacja teatralna i muzyczna wernisaże i urządzanie szkolnych galerii prac, • wyjścia na koncerty do filharmonii. 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Smak muzyczny, artystyczna dusza, wyczucie kolorów i sztuki w ogóle, a może po prostu szukanie w szkole czegoś więcej niż matma i regułki chemiczne – to najczęstsze powody wyboru tej klasy. W planie lekcji Jak przystało na profil artystyczny, omawia się tu dokładnie historię sztuki: kierunki w sztuce, architekturze, muzyce. Na edukacji informa- cyjnej zdobywa się wiedzę i umie- jętności z zakresu multimediów, a w szczególności: przetwarza- nia grafiki komputerowej, ob- róbki zdjęć, dźwięku i filmu. Powinniście także nauczyć się tworzyć portfolio. Lekcje mogą dotyczyć filmo- znawstwa (elementy historii filmu i kinematografii, anali- za filmu, język filmu, najnow- sze tendencje w kinie polskim i światowym itp.) czy teatrolo- gii (historia i rozwój dramatu itp.) oraz historii tańca i muzyki. A ponadto: • udział w przedsięwzięciach kulturalnych, • współpraca z miejscowym domem kultury, • lekcje muzealne, • przygotowywanie spektakli, • przeglądy kabaretowe, • wyprawy na Zrób coś na własną rękę! Wyobrażamy sobie, że skoro ktoś decyduje się na ten profil, to znaczy, że już jest blisko ze sztuką i dobrze wie, jak działać poza lekcjami. Jednak dość często ktoś, kto np. chodzi do szkoły muzycznej (w podstawówce), wybiera w LO profil np. matema- tyczno-fizyczny (zdolności muzyczne idą bowiem w parze z matematycznymi!), a z kolei do klasy artystycznej trafia ktoś, kto jest totalnym laikiem, kto dopiero poznaje arkana sztuki. Jeśli nale- żysz do tej grupy – polecamy: zapisz się na ognisko muzyczne albo do kółka te- atralnego, weź udział w warsztatach plastycznych (poszukaj takich w naj- bliższym domu kultury). Postaraj się jak najszybciej sprawdzić, w któ- rym artystycznym kierunku chcesz iść w przyszłości. Zawód – artysta Ta klasa liceum ukierunkuje cię do ka- riery zawodowej związanej ze sztuką wprost albo do zawodów zbliżonych, okołoartystycznych. Niekoniecznie od razu musisz być aktorem czy operato- rem filmowym albo konserwatorem dzieł sztuki. Możesz być np. dziennikarzem specjalizującym się w pisaniu o sztuce albo tłumaczem dzieł literackich. Inne zawody to: nauczyciel (historii, polskiego, muzyki, wiedzy o tań- cu), dziennikarz radiowy, te- lewizyjny, producent te- lewizyjny, reżyser, sce- nograf, realizator (np. w radiu), dyrygent, ar- tysta fotografik, arty- sta malarz, projektant mebli czy ubrań.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Victor nr 8/492 18 kwietnia 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: