Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00412 005831 15693779 na godz. na dobę w sumie
Victor nr 9/493 2 maja 2019 - ebook/pdf
Victor nr 9/493 2 maja 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Aga Press Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

DWUTYGODNIK „Victor” to pismo edukacyjno-rozrywkowo-publicystyczne skierowane do młodzieży w wieku 13–16 lat. - Część edukacyjna – przydatna na co dzień w szkole i w domu, uzupełnia i utrwala wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych. Dodatkowo w każdym numerze przykładowe arkusze egzaminacyjne. - Treści publicystyczne – związane z tematyką młodzieżową, poruszają aktualne problemy życiowe i szkolne nastolatków. - Kierunek zawód – pomaga myśleć o wyborze kolejnych etapów kształcenia. - Orientuj się – poszerza horyzonty, pozwala orientować się we współczesnej kulturze i sztuce. - Pismo daje też możliwość zaprezentowania własnej twórczości i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie, literacko, sportowo…, pokazania swojego regionu, miejscowości. Wśród współpracowników cenieni twórcy literatury młodzieżowej, znani specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki szkolnej oraz doświadczeni nauczyciele.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POPRAW OCENY, WYBIERZ SZKOŁĘ, ZROZUM SWOJE EMOCJE! DWUTYGODNIK DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW KLAS 7 i 8 DWUTYGODNIK DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW KLAS 7 i 8 JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ? DOBRĄ DECYZJĘ! DA SIĘ PODJĄĆ Entuzjastycznego PODEJŚCIA DO ŻYCIA MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ E-PAPIEROSY – czy naprawdę nie szkodzą? – czy naprawdę nie szkodzą? G R U P A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== l y z r a p m e z g e 0 0 0 5 1 : ł d a k a n , e n z c y t s i l j a c e p s o m s P i ZAWÓD PILOT − dobre zarobki, − dobre zarobki, − dobre zarobki, prestiż i… mnóstwo nauki Tytułowi patronuje: s. 24 O CO CHODZI W WIERSZU: „Warkoczyk” Tadeusza Różewicza s. 26 DO SZKOŁY: s. 28 PRZEPIS NA WYPRACOWANIE: Formy użytkowe – ogłoszenie i zaproszenie LEKTURA BEZ TAJEMNIC: „Świtezianka” Adama Mickiewicza s. 30 JĘZYK ANGIELSKI: Na zdrowie! Bless you! Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu Nr 9/493 2 maja 2019 cena 6,55 zł (w tym 5 VAT) Co znajdziesz w numerze? s. 3 INFORMATOR – ciekawe akcje, projekty i konkursy s. 4 TWOJA SZKOŁA: Klasa o profi lu medycznym s. 5 AKCJA REKRUTACJA: Jak wybrać szkołę? s. 6 ZAWÓD: Pilot s. 8 TEMAT NUMERU: E-moda czy e-głupota? s. 10 SOS – moda, uroda, zdrowie Następny numer „Victora” w sprzedaży już 16 maja! s. 12 TAKI JESTEM: Entuzjasta s. 14 OBOK NAS: Ciekawiej i szczerze s. 16 CZYTAM I WIEM – warto wiedzieć więcej! s. 21 ŚCIANKA – wasza twórczość s. 22 PRZEPIS NA… żółte i owocowe koktajle s. 23 STREFA LUZU s. 24 O CO CHODZI W WIERSZU: „Warkoczyk” Tadeusza Różewicza s. 26 PRZEPIS NA WYPRACOWANIE: Formy użytkowe – ogłoszenie i zaproszenie s. 28 LEKTURA BEZ TAJEMNIC: „Świtezianka” Adama Mickiewicza s. 30 JĘZYK ANGIELSKI: Na zdrowie! Bless you! s. 32 ZA CHWILĘ LICEUM: „W górę serca” – o swojej akcji pomagania dzieciom w szpitalach opowiadają licealistki z Warszawy s. 18 MIĘDZY NAMI: „Ważne są dla mnie relacje z fanami” – mówi Cleo s. 34 SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY s. 20 KULTURKA – nowości muzyczne, książkowe i fi lmowe Obserwuj nas na: @dwutygodnikVICTOR f www.victor.com.pl Adres redakcji: UL. KAMIONKOWSKA 45, 03–812 WARSZAWA tel. 22 610 11 71 Redaktor naczelna: Agnieszka Wyganowska, redakcja@victor.com.pl Skład: Remigiusz Cichocki (kierownik studia DTP) Współpracownicy: Dorota Nosowska, Ewa Nowak, Lilka Poncyliusz-Guranowska Prenumerata: Malwina Wysocka, prenumerata@cogito.com.pl, tel. 22 610 11 71 Kolportaż: Marcin Brona, kolportaz@cogito.com.pl, tel./faks 22 610 11 64 Sklep internetowy www.edukram.pl: Anna Śledzińska, edukram@edukram.pl Biuro Reklamy: Magdalena Głogowska (dyrektor), tel. +48 510 273 659, magda@cogito.com.pl Wydawca: GRUPA COGITO Sp. z o.o. Prezes zarządu: Alina Kuźmina Druk: OPOLGRAF S.A., www.opolgraf.com.pl Regulamin konkursów organizowanych na łamach „Victora” jest dostępny na: www.victor.com.pl/regulamin. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść re- klam i ogłoszeń zamieszczanych w czasopiśmie „Victor”. Wydawca czasopisma „Victor” ostrzega P.T. Sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych nu- merów czasopisma po cenie innej niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę Wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością sądową. Zdjęcie okładkowe oraz zdjęcia w czasopiśmie: użyte na mocy licencji Ingram Image. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” To ważna ogólnopolska kampania, która pokazuje, jak ważne są autorytety w naszym życiu i na czym polega ich siła. Akcja jest skierowana do uczniów z klas IV–VIII wszystkich szkół podstawowych w Polsce, ich rodziców i na- uczycieli. Ta kampania promuje autorytet jako fundament relacji między dziećmi i dorosłymi. Zaangażuj się w poszukiwanie autorytetu, odwiedź stronę: www.autorytet.org. INFORMATOR „Rowerowy Maj” – supersprawa! Genialna ogólnopolska inicjatywa! Promująca nie tylko zdrowy, sportowy, ale i eko styl ży- cia wśród uczniów szkół pod- stawowych i ich nauczy- cieli. Poprzez zabawę połączoną z elementa- mi rywaliza- cji popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków. Zasady uczestnictwa w akcji są pro- ste: każdy uczeń i nauczyciel, który w maju do- trze na lekcje na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzyma naklejki do rowero- wego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placó- wek przewidziane są nagrody. Dołącz koniecznie do tej akcji. Zajrzyj na stronkę: https://rowerowymaj.eu/. Narysuj „Olimpijskie stulecie” na konkurs! Polski Komitet Olimpijski zapra- sza do udziału w konkursie pla- stycznym wszyst- kich uczniów szkół podstawowych. Ten konkurs organizowany jest w ramach Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919–2019, a ho- norowy patronat nad nim objął Minister Sportu i Turystyki. Aby wziąć udział w konkursie, należy przeczytać tekst „TOP 100. Olimpijska kronika wydarzeń” (dostępny na http://olimpijski.pl/) i stworzyć do niego ilustrację. Pracę konkursową należy wykonać na papierze o wymiarach 50 x 35,3 cm (format B3). Technika może być dowolna (rysunek, malarstwo, wy- cinanka, wydzieranka, kolaż itp.) z wyjątkiem grafiki komputerowej. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksy- malnie 10 prac w dwóch katego- riach wiekowych: uczniowie klas IV–VI i VII–VIII. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== e w o s a r p y ł a i r e t a m . t o f TWOJA SZKOŁA Świetny wybór dla tych, którzy kochają biologię i chemię. Klasa medyczna przygotowuje nie tylko na medycynę, ale też do studiów przyrodniczych czy kosmetologicznych. Profil MEDYCZNY Wybierz profil medyczny, jeśli te przedmioty w szkole podstawowej lub gimnazjum są two- ją mocną stroną: • biologia, • chemia, • język obcy. Czego się będziesz uczyć? Nie w każdej klasie o profilu medycznym jest język łaciński, ale byłoby dobrze, aby przyszli lekarze, farmaceuci uczyli się go już w szkole średniej, gdyż cała wiedza medyczna (anatomia człowieka, nazwy leków, chorób, terminy me- dyczne) operuje łaciną. Każda szkoła w swojej ofercie proponuje zaję- cia uzupełniające. W klasie medycznej wska- zane są ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty w pracowniach chemicznych. Klasy patronackie • W niektórych szkołach są patronackie klasy medyczne, np. w 38 Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka- -Jeziorańskiego w Poznaniu. W tej szkole klasa medyczna objęta jest patronatem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Biologii UAM, Wydziału Chemii UAM, a także Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF. Zajęcia są nie tylko w szkole, ale również na uczelniach w formie ćwiczeń labo- ratoryjnych i warsztatów. 4 Takie przedmioty mogą pojawić się w programie: • łacina • biochemia • informatyka dla medyków • fizyka medyczna • podstawy wiedzy medycznej • wychowanie ekologiczne Jakie studia? • Program tej klasy przygotowuje do kierun- ków medycznych takich jak lekarski, stomato- logia, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, analityka medyczna, techniki dentystyczne. Inne możliwości to: rehabilitacja, dietetyka, kosmetologia, zdrowie publicz- ne czy fizjoterapia. • Po profilu medycznym bę- dziesz dobrze przygotowany na studia z psychologii czy resocjalizacji. Możesz wybrać np. technologię żywienia. Mając maturę rozszerzoną z fizyki czy chemii, śmiało mo- żesz startować na politechnikę – na biochemię, biotechnolo- gię, ochronę środowiska czy inżynierię biomedyczną. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Victor nr 9/493 2 maja 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: