Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02768 014168 17246200 na godz. na dobę w sumie
Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych - książka
Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0567-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual studio - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Programuj w języku C# i zarabiaj na swoich aplikacjach!

Microsoft Visual Studio 2013 to środowisko programistyczne, które znacząco ułatwia proces pisania kodu aplikacji — internetowej, przeznaczonej dla urządzeń mobilnych lub działającej na tradycyjnym komputerze. Zestaw profesjonalnych narzędzi w tym pakiecie dostępny jest dla kilku języków programowania, a składa się m.in. z edytora kodu, debuggera, bibliotek Windows Forms i WPF, narzędzia do tworzenia klas i projektowania baz danych. Wbudowane mechanizmy refaktoryzacji kodu przyczyniają się do zachowania jego wysokiej jakości.

Jeśli jesteś początkującym programistą C# i chcesz wykorzystać darmową wersję Visual Studio 2013 w swojej pracy, ta książka bardzo Ci w tym pomoże! Znajdziesz tu obszerny opis języka C#, a także informacje o tym, jak pisać aplikacje na różne platformy systemowe i sprzętowe. Sprawdzisz, jak pisać programy komercyjne dla Sklepu Windows. Zobaczysz, jak działa technologia LINQ i do czego może przydać się wzorzec MVC. Poznasz odpowiedzi na pytania, które często sprawiają kłopot młodym programistom, a na koniec dowiesz się, jak możesz spieniężyć swoje aplikacje!

Programowanie w Visual Studio 2013 to czysta przyjemność!

 

Dawid Farbaniec — jest inżynierem informatyki. W 2011 roku zdobył certyfikat 'Microsoft IT Academy: C#.NET Programowanie obiektowe'. Zawodowo pracuje jako programista, pisze oprogramowanie w oparciu o platformę .NET i język C#. W wolnym czasie tworzy gry i aplikacje na platformę Windows Phone oraz pisze książki informatyczne. Ma doświadczenie w pracy z językiem C#, platformą .NET, Asemblerem x86/x64, Unity3D, Windows Phone i Windows API.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/vs13ta Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0567-0 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p .............................................................................................. 7 Odkrywanie (cid:286)rodowiska Visual Studio ............................................................................. 7 Rozdzia(cid:228) 1. J(cid:246)zyk C# .......................................................................................... 9 1.1. Zmienne, sta(cid:225)e i typy danych ..................................................................................... 9 1.1.1. Typy proste ...................................................................................................... 9 1.1.2. Typy referencyjne ......................................................................................... 10 1.1.3. Typy nullable ................................................................................................ 11 1.1.4. Typy anonimowe ........................................................................................... 12 1.1.5. Zmienne i sta(cid:225)e .............................................................................................. 12 1.1.6. Typ strukturalny ............................................................................................ 13 1.1.7. Typ wyliczeniowy ......................................................................................... 13 1.1.8. Rzutowanie i konwersja typów ...................................................................... 13 1.2. Komentarze .............................................................................................................. 14 1.2.1. Komentarz blokowy ...................................................................................... 14 1.2.2. Komentarz liniowy ........................................................................................ 14 1.2.3. Komentarz XML ........................................................................................... 14 1.3. Instrukcja warunkowa .............................................................................................. 15 1.4. Instrukcja wyboru .................................................................................................... 17 1.5. Operatory ................................................................................................................. 18 1.5.1. Podstawowe ................................................................................................... 19 1.5.2. Jednoargumentowe ........................................................................................ 21 1.5.3. Mno(cid:298)enie, dzielenie i modulo ....................................................................... 23 1.5.4. Przesuni(cid:266)cia ................................................................................................... 23 1.5.5. Relacje i sprawdzanie typów ......................................................................... 24 1.5.6. Równo(cid:286)(cid:252) i ró(cid:298)no(cid:286)(cid:252) ........................................................................................ 25 1.5.7. Koniunkcja logiczna ...................................................................................... 25 1.5.8. Alternatywa wykluczaj(cid:261)ca logiczna .............................................................. 25 1.5.9. Alternatywa logiczna ..................................................................................... 25 1.5.10. Koniunkcja warunkowa ............................................................................... 26 1.5.11. Alternatywa warunkowa .............................................................................. 26 1.5.12. Operator warunkowy ................................................................................... 26 1.5.13. Przypisania .................................................................................................. 26 Poleć książkęKup książkę 4 Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych 1.6. P(cid:266)tle ......................................................................................................................... 28 1.6.1. P(cid:266)tla do-while .............................................................................................. 28 1.6.2. P(cid:266)tla for ....................................................................................................... 28 1.6.3. P(cid:266)tla foreach ................................................................................................ 31 1.6.4. P(cid:266)tla while ................................................................................................... 32 1.6.5. Kontrola przep(cid:225)ywu ..................................................................................... 32 1.7. Tablice ..................................................................................................................... 35 1.7.1. Przekazywanie tablic jako argumentów metod ........................................... 36 1.7.2. Klasa System.Array ..................................................................................... 37 1.8. Metody ..................................................................................................................... 40 1.8.1. Deklaracja metod ......................................................................................... 41 1.8.2. Przekazywanie przez referencj(cid:266) lub przez warto(cid:286)(cid:252) ..................................... 42 1.9. Wska(cid:296)niki ................................................................................................................ 42 1.9.1. Kod nienadzorowany (ang. unsafe code) ..................................................... 42 1.9.2. Typy wska(cid:296)nikowe ...................................................................................... 43 1.10. Klasy i obiekty ....................................................................................................... 44 1.10.1. Konstruktor i destruktor ............................................................................ 47 1.10.2. Dziedziczenie ............................................................................................ 48 1.10.3. Klasy zagnie(cid:298)d(cid:298)one ................................................................................... 49 1.10.4. Modyfikatory dost(cid:266)pu ............................................................................... 50 1.10.5. Wczesne i pó(cid:296)ne wi(cid:261)zanie ......................................................................... 52 1.11. Przeci(cid:261)(cid:298)anie metod ................................................................................................ 53 1.12. Przeci(cid:261)(cid:298)anie operatorów ........................................................................................ 54 1.12.1. S(cid:225)owa kluczowe implicit i explicit ............................................................ 55 1.13. Sk(cid:225)adowe statyczne ................................................................................................ 57 1.14. Przestrzenie nazw .................................................................................................. 57 1.15. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, akcesor get i mutator set .................................................................. 60 1.16. Interfejsy ................................................................................................................ 60 1.16.1. P(cid:225)ytka i g(cid:225)(cid:266)boka kopia obiektu .................................................................. 62 1.17. Indeksery ............................................................................................................... 64 1.18. Wielopostaciowo(cid:286)(cid:252) (polimorfizm) ......................................................................... 66 1.18.1. Sk(cid:225)adowe wirtualne ................................................................................... 68 1.18.2. Ukrywanie sk(cid:225)adowych klasy bazowej ...................................................... 69 1.18.3. Zapobieganie przes(cid:225)anianiu wirtualnych sk(cid:225)adowych klasy pochodnej ..... 70 1.18.4. Dost(cid:266)p do wirtualnych sk(cid:225)adowych klasy bazowej z klas pochodnych ..... 71 1.18.5. Przes(cid:225)anianie metody ToString() ............................................................... 71 1.19. Delegaty, metody anonimowe i wyra(cid:298)enia lambda ............................................... 72 1.19.1. Metody anonimowe ................................................................................... 73 1.19.2. Wyra(cid:298)enia lambda ..................................................................................... 74 1.19.3. Delegat Func ............................................................................................. 74 1.20. Zdarzenia (ang. events) .......................................................................................... 75 1.21. Metody rozszerzaj(cid:261)ce ............................................................................................ 75 1.22. Typy generyczne .................................................................................................... 77 1.22.1. Klasa generyczna Queue ........................................................................... 77 1.22.2. Klasa generyczna Stack ............................................................................. 78 1.22.3. Klasa generyczna LinkedList .................................................................... 79 1.22.4. Klasa generyczna List ............................................................................... 80 1.22.5. Klasa generyczna Dictionary ..................................................................... 81 1.22.6. Klasa generyczna SortedDictionary .......................................................... 83 1.22.7. Klasa generyczna KeyedCollection ........................................................... 85 1.22.8. Klasa generyczna SortedList ..................................................................... 88 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:264)ci 5 1.23. Kontrawariancja i kowariancja .............................................................................. 90 1.24. Operator konwersji as ............................................................................................ 91 1.25. Obs(cid:225)uga wyj(cid:261)tków ................................................................................................. 91 1.25.1. Podsumowanie .......................................................................................... 92 1.26. Sk(cid:225)adnia async i await ........................................................................................... 93 1.27. Klasy abstrakcyjne i zapiecz(cid:266)towane (ang. sealed) ............................................... 93 Rozdzia(cid:228) 2. Aplikacje dla Pulpitu ...................................................................... 95 2.1. Aplikacje konsolowe ............................................................................................... 95 2.1.1. Argumenty wiersza polecenia ....................................................................... 95 2.1.2. Przyk(cid:225)ad: kalkulator naukowy ....................................................................... 96 2.1.3. Przyk(cid:225)ad: system walki do gry RPG .............................................................. 99 2.2. Windows Forms ..................................................................................................... 103 2.2.1. Przegl(cid:261)d kontrolek ....................................................................................... 103 2.2.2. W(cid:225)asne kontrolki (ang. user controls) .......................................................... 107 2.2.3. Przyk(cid:225)ad: kalkulator .................................................................................... 108 2.2.4. Przyk(cid:225)ad: rejestrator d(cid:296)wi(cid:266)ku ...................................................................... 110 2.2.5. Przyk(cid:225)ad: szpieg klawiatury (keylogger) ..................................................... 111 2.3. Windows Presentation Foundation ........................................................................ 129 2.3.1. J(cid:266)zyk XAML ............................................................................................... 129 2.3.2. Przegl(cid:261)d kontrolek ....................................................................................... 129 Rozdzia(cid:228) 3. Aplikacje dla Sklepu Windows ...................................................... 133 3.1. Przyk(cid:225)adowa aplikacja: Cytat na dzi(cid:286) .................................................................... 133 Rozdzia(cid:228) 4. Aplikacje dla Windows Phone ....................................................... 137 4.1. Kontrolka Hub ....................................................................................................... 137 4.2. Kontrolka Pivot ..................................................................................................... 138 4.3. Kontrolka Panorama .............................................................................................. 138 4.4. Przyk(cid:225)ad: Stoper .................................................................................................... 139 Rozdzia(cid:228) 5. Aplikacje internetowe ASP.NET MVC ............................................ 143 5.1. Przegl(cid:261)d frameworka Bootstrap ............................................................................. 145 5.1.1. Podstawowy szablon ................................................................................... 145 5.1.2. Cytat blokowy ............................................................................................. 146 5.1.3. Kod inline .................................................................................................... 146 5.1.4. Wej(cid:286)cie z klawiatury ................................................................................... 146 5.1.5. Blok kodu .................................................................................................... 147 5.1.6. Tabela z pod(cid:286)wietlanymi wierszami ............................................................ 147 5.1.7. Prosty formularz .......................................................................................... 147 5.1.8. Przyciski ...................................................................................................... 148 5.1.9. Obrazki i miniatury ..................................................................................... 149 5.1.10. Stronicowanie ............................................................................................ 149 5.1.11. Etykiety ..................................................................................................... 149 5.1.12. Odznaki (ang. badges) ............................................................................... 150 5.1.13. Jumbotron .................................................................................................. 150 5.1.14. Powiadomienia .......................................................................................... 150 5.1.15. Pasek post(cid:266)pu ............................................................................................ 151 5.1.16. Panel .......................................................................................................... 152 Rozdzia(cid:228) 6. LINQ ............................................................................................ 153 6.1. 65 przyk(cid:225)adów LINQ ............................................................................................. 154 6.1.1. Restrykcja .................................................................................................... 154 6.1.2. Projekcja ...................................................................................................... 155 6.1.3. Dzielenie ..................................................................................................... 159 Poleć książkęKup książkę 6 Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych 6.1.4. Kolejno(cid:286)(cid:252) ..................................................................................................... 161 6.1.5. Grupowanie ................................................................................................. 164 6.1.6. Zestawy ....................................................................................................... 165 6.1.7. Konwersje ................................................................................................... 166 6.1.8. Operacje elementarne .................................................................................. 167 6.1.9. Operatory generowania ............................................................................... 168 6.1.10. Kwantyfikatory .......................................................................................... 168 6.1.11. Operatory agregacji ................................................................................... 169 6.1.12. Ró(cid:298)ne ........................................................................................................ 171 6.1.13. (cid:224)(cid:261)czenia (ang. join) ................................................................................... 172 Rozdzia(cid:228) 7. Zarabianie jako wolny strzelec ...................................................... 175 7.1. Rozliczanie dochodów z aplikacji mobilnych ........................................................ 177 Rozdzia(cid:228) 8. FAQ (cid:650) najcz(cid:246)(cid:264)ciej zadawane pytania ........................................... 179 8.1. Jak pobra(cid:252) adres IP na podstawie nazwy hosta? .................................................... 179 8.2. Jak wys(cid:225)a(cid:252) wiadomo(cid:286)(cid:252) e-mail? .............................................................................. 179 8.3. Jak wys(cid:225)a(cid:252) plik na serwer FTP? ............................................................................. 180 8.4. Jak wywo(cid:225)a(cid:252) funkcj(cid:266) z kodu niezarz(cid:261)dzanego? ..................................................... 181 8.5. Jak wykonywa(cid:252) operacje na du(cid:298)ych liczbach? ...................................................... 181 8.6. Jak wykonywa(cid:252) operacje na liczbach zespolonych? .............................................. 182 8.7. Jak kopiowa(cid:252) katalogi? .......................................................................................... 182 8.8. Jak wylistowa(cid:252) pliki w katalogu? .......................................................................... 183 8.9. Jak wylistowa(cid:252) katalogi w podanej (cid:286)cie(cid:298)ce? ......................................................... 184 8.10. Jak odczyta(cid:252) dane z pliku tekstowego? ................................................................ 185 8.11. Jak zapisa(cid:252) dane do pliku tekstowego? .............................................................. 185 8.12. Jak kompresowa(cid:252) i dekompresowa(cid:252) dane w formacie ZIP? ................................ 186 8.13. Jak stworzy(cid:252) klucz w rejestrze? ........................................................................... 186 8.14. Jak odczyta(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) klucza w rejestrze? ............................................................ 187 8.15. Jak rzuca(cid:252) i (cid:225)apa(cid:252) wyj(cid:261)tki? .................................................................................. 187 8.16. Jak zaszyfrowa(cid:252) dane operatorem XOR? ............................................................ 188 8.17. Jak wyszuka(cid:252) pliki okre(cid:286)lonego typu? ................................................................. 188 Dodatek A S(cid:228)owa kluczowe j(cid:246)zyka C# .............................................................. 191 Dodatek B Asembler IL (CIL, MSIL) ............................................................... 193 Skorowidz ................................................................................... 197 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 4. Aplikacje dla Windows Phone Aplikacje dla telefonów z Windows Phone maj(cid:261) trzy rodzaje g(cid:225)ównych kontrolek, na których zbudowana jest aplikacja. Mo(cid:298)e to by(cid:252) aplikacja sk(cid:225)adaj(cid:261)ca si(cid:266) z jednej strony lub z kontrolki Hub, Pivot albo Panorama. 4.1. Kontrolka Hub Kontrolka ta jest dost(cid:266)pna dla Windows Phone 8.1. Nie korzysta ona z Silverlighta. Pozwala stworzy(cid:252) aplikacj(cid:266) z kilkoma sekcjami. Po dotkni(cid:266)ciu okre(cid:286)lonego elementu mo(cid:298)liwe jest wy(cid:286)wietlenie szczegó(cid:225)ów tego elementu. Przyk(cid:225)adowy szablon aplikacji z t(cid:261) kontrolk(cid:261) prezentuje rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Aplikacja Windows Phone z kontrolk(cid:261) Hub Poleć książkęKup książkę 138 Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych 4.2. Kontrolka Pivot Kontrolka Pivot pozwala na utworzenie wielu stron aplikacji. U(cid:298)ytkownik, aby przej(cid:286)(cid:252) do innej strony, mo(cid:298)e przesun(cid:261)(cid:252) po ekranie d(cid:225)oni(cid:261) w prawo lub w lewo. Mo(cid:298)e te(cid:298) dotkn(cid:261)(cid:252) nag(cid:225)ówka danej strony, aby si(cid:266) do niej przenie(cid:286)(cid:252). Kontrolk(cid:266) Pivot prezentuje rysunek 4.2. Rysunek 4.2. Kontrolka Pivot 4.3. Kontrolka Panorama Kontrolka Panorama pozwala utworzy(cid:252) aplikacj(cid:266) z wieloma podprogramami. Na gó- rze mo(cid:298)na umie(cid:286)ci(cid:252) tytu(cid:225) aplikacji. Zawarto(cid:286)(cid:252) jest podzielona na sekcje, które mog(cid:261) zawiera(cid:252) ró(cid:298)ne elementy. Kontrolk(cid:266) Panorama przedstawia rysunek 4.3. Rysunek 4.3. Kontrolka Panorama Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 4. (cid:105) Aplikacje dla Windows Phone 139 4.4. Przyk(cid:228)ad: Stoper Uruchom Microsoft Visual Studio Express 2013 dla Windows. Stwórz nowy projekt, wybieraj(cid:261)c w górnego menu FILE New Project.... Jako szablon wybierz Blank App (Windows Phone Silverlight). W oknie Solution Explorer kliknij dwa razy lewym klawiszem myszy MainPage.xaml. Teraz w widoku j(cid:266)zyka XAML zamie(cid:276) kod: SupportedOrientations= Portrait Orientation= Portrait na nast(cid:266)puj(cid:261)cy: SupportedOrientations= Landscape Orientation= Landscape W ten sposób zmienili(cid:286)my orientacj(cid:266) strony aplikacji z pionowej na poziom(cid:261). Teraz w widoku projektowania interfejsu u(cid:225)ó(cid:298) kontrolki podobnie jak na rysunku 4.4. Rysunek 4.4. Projekt interfejsu programu Stoper Gdy zaznaczysz kontrolk(cid:266) klikni(cid:266)ciem, to mo(cid:298)esz w oknie dokowanym Properties ustawi(cid:252) jej w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci. Content to zawarto(cid:286)(cid:252) kontrolki (np. tekst). Mo(cid:298)esz ustawi(cid:252) rozmiar czcionki, kolor czcionki, kolor obramowania, grubo(cid:286)(cid:252) obramowania i wiele innych. Po(cid:286)wi(cid:266)(cid:252) troch(cid:266) czasu i zapoznaj si(cid:266) z tym. Gdy zaznaczysz kontrolk(cid:266), w oknie Properties pojawi si(cid:266) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Name, czyli nazwa. Kontrolka tekstowa do wy- (cid:286)wietlania czasu mo(cid:298)e mie(cid:252) nazw(cid:266) np. txtTime, a przyciski, kolejno: btnStart, btnStop i btnReset. Kliknij teraz podwójnie lewym klawiszem myszy przycisk Start, aby utwo- rzy(cid:252) zdarzenie klikni(cid:266)cia. W widoku kodu dodaj na górze: using System.Windows.Threading;. Natomiast powy(cid:298)ej zdarzenia ... _Click dodaj kod jak na listingu 4.1. Listing 4.1. Obs(cid:225)uga licznika DispatcherTimer DispatcherTimer timer1 = new DispatcherTimer(); int hundrethOfASecond = 0; int second = 0; private void dispatcherTimer_Tick(object sender, EventArgs e) Poleć książkęKup książkę 140 Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych { hundrethOfASecond++; if(hundrethOfASecond = 99) { second++; hundrethOfASecond = 0; } txtTime.Text = second.ToString( D2 ) + : + hundrethOfASecond.ToString( D2 ); } Teraz wystarczy, (cid:298)e w zdarzeniu klikni(cid:266)cia przycisku Start dodasz kod jak na listingu 4.2. Listing 4.2. Kod zdarzenia klikni(cid:266)cia przycisku Start timer1.Tick += new EventHandler(dispatcherTimer_Tick); timer1.Start(); Pozosta(cid:225)o jeszcze utworzy(cid:252) zdarzenia przycisków Stop i Reset. W oknie projektowa- nia interfejsu kliknij podwójnie dany przycisk, aby utworzy(cid:252) zdarzenie. Do zdarzenia przycisku Stop dodaj kod timer1.Stop();, a do przycisku Reset dodaj kod jak na li- stingu 4.3. Listing 4.3. Kod zdarzenia klikni(cid:266)cia przycisku Reset second = 0; hundrethOfASecond = 0; txtTime.Text = 00:00 ; Ca(cid:225)y kod aplikacji przedstawia listing 4.4. Listing 4.4. Kod aplikacji Stoper DispatcherTimer timer1 = new DispatcherTimer(); int hundrethOfASecond = 0; int second = 0; private void dispatcherTimer_Tick(object sender, EventArgs e) { hundrethOfASecond++; if(hundrethOfASecond = 99) { second++; hundrethOfASecond = 0; } txtTime.Text = second.ToString( D2 ) + : + hundrethOfASecond.ToString( D2 ); } private void btnStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { timer1.Tick += new EventHandler(dispatcherTimer_Tick); timer1.Start(); } private void btnStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e) Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 4. (cid:105) Aplikacje dla Windows Phone 141 { timer1.Stop(); } private void btnReset_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { second = 0; hundrethOfASecond = 0; txtTime.Text = 00:00 ; } Aby uruchomi(cid:252) aplikacj(cid:266) w emulatorze Windows Phone, wci(cid:286)nij klawisz F5. Dzia(cid:225)anie aplikacji prezentuje rysunek 4.5. Rysunek 4.5. Dzia(cid:225)anie aplikacji Stoper w emulatorze Poleć książkęKup książkę 142 Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych Poleć książkęKup książkę Skorowidz A AdMob, 175 adres operandu, 22 akcesor, 60 get, 60, 64 set, 60 akcja, 144 aplikacja ASP.NET MVC, 143, 176 konsolowa, 95 tworzenie, 133, 137, 138 Windows Forms, 75 Windows Phone, 137, 175 argument, 37, 42 Asembler IL, 193 ASP.NET, 176 B badge, Patrz: odznaka biblioteka, 91 Bootstrap, 145, 148, 149 C CheckBox, 130 cytat blokowy, 146 czas, 104 licznik, 106 czcionka, 104 D dane kompresja, 186 szyfrowanie, 188 data, 104, 130 dekrementacja, 20 delegat, 11, 72, 73, 90 Func, 74 tworzenie, 73, 74 destruktor, 10, 48 dziedziczenie, 48, 68 ograniczenie, 94 E e-mail, 179 enkapsulacja, Patrz: hermetyzacja etykieta, 149 tekstowa, 104, 131 w formie hiper(cid:225)(cid:261)cza, 104 event, Patrz: zdarzenie F FIFO, Patrz: kolejka FTP, 180 funkcja anonimowa, 72, 74 Main, 95 statyczna, 54 G Google AdMob, 175 Google Adsense, 175 gra RPG, 99 H hermetyzacja, 51 I IL, 193 Ilasm.exe, 193 ildasm.exe, 194 indekser, 10, 19, 64 inkrementacja, 19 instrukcja p(cid:266)tli, Patrz: p(cid:266)tla switch, 32 warunkowa if, 15 wyboru, 17 interfejs, 11, 60 ICloneable, 62 implementacja, 61 System. Collections. System.Collections. (cid:180)IEnumerable, 31 u(cid:298)ytkownika, 129 intermediate language, Patrz: j(cid:266)zyk po(cid:286)redni adres, 179 (cid:180)Generic.IEnumerable, 31 J j(cid:266)zyk po(cid:286)redni, 193 XAML, 129 jumbotron, 150 Poleć książkęKup książkę 198 Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych K kalendarz, 105, 130 kalkulator, 108 naukowy, 96 katalog kopiowanie, 182 listowanie, 183, 184 keylogger, 111 klasa, 10, 44 abstrakcyjna, 85, 93 bazowa, 66, 85 generyczna Dictionary, 81 KeyedCollection, 85 LinkedList, 79 List, 80 Queue, 77 SortedDictionary, 83 SortedList, 88 Stack, 78 hierarchia, 66 pochodna, 66, 68, 71 przes(cid:225)onianie, 68 System.Array, 37 System.Math, 96 zagnie(cid:298)d(cid:298)ona, 11, 49 zapiecz(cid:266)towana, 94 klucz, 186, 187 kod nienadzorowany, 42 niezarz(cid:261)dzany, 21 wywo(cid:225)anie funkcji, 181 kolejka, 77 kolekcja kluczy i warto(cid:286)ci, 81 posortowana, 83, 88 komentarz blokowy, 14 liniowy, 14 XML, 14 konstruktor, 10, 20, 47 kontrawariancja, 90 kontroler, 144 kontrolka, 75, 103 BackgroundWorker, 103 Button, 103, 129 Calendar, 129 CheckBox, 103 CheckedListBox, 103 ColorDialog, 103 ComboBox, 104, 130 DatePicker, 130 DateTimePicker, 104 FolderBrowserDialog, 104 FontDialog, 104 GroupBox, 104, 130 grupowanie, 104, 130 has(cid:225)a, 131 Hub, 137 Image, 130 kalendarza, 105, 130 Label, 104, 131 licznika czasu, 106 LinkLabel, 104 ListBox, 104, 131 ListView, 105, 131 listy, 131 MaskedTextBox, 105 MonthCalendar, 105 NumericUpDown, 105 OpenFileDialog, 105 Panel, 105 Panorama, 137, 138 PasswordBox, 131 PictureBox, 105 Pivot, 137, 138 podpowiedzi, 106 ProgressBar, 106, 131 przegl(cid:261)darki internetowej, 132 przewijana, 132 RadioButton, 106, 131 RichTextBox, 106, 131 ScrollViewer, 132 Slider, 132 suwaka, 106, 132 TabControl, 106 TextBlock, 132 TextBox, 106 Timer, 106 Tooltip, 106 TrackBar, 106 TreeView, 107, 132 tworzenie, 107 WebBrowser, 132 widoku drzewa, 107, 132 zak(cid:225)adek, 106 kowariancja, 90 L LINQ, 153 lista, 75, 80, 105, 131 podwójnie (cid:225)(cid:261)czona, 79 posortowana, 88 rozwijana, 104, 130 M metoda, 10 abstrakcyjna, 93 anonimowa, 72, 73 BinarySearch, 38 Clear, 38 Clone, 38, 62 Copy, 38 deklarowanie, 41 Find, 38 FindAll, 39 IndexOf, 39 Initialize, 39 Main, 57 nazwana, 73 Object.ReferenceEquals, 62 przeci(cid:261)(cid:298)anie, 53 przypisana do delegatu, 90 Reverse, 40 rozszerzaj(cid:261)ca, 75, 76 Sort, 40 statyczna, 57 ToString, 71 wirtualna, 66, 94 Microsoft Visual Studio 2013 Model View Controller, Patrz: Express wersja, 7 MVC modyfikator kompatybilno(cid:286)(cid:252) z typem, 24 kopia g(cid:225)(cid:266)boka, 63 p(cid:225)ytka, 62 niszczenie, 48 tworzenie, 20, 47 typ, 20 dost(cid:266)pu, 50, 51, 61 internal, 50 private, 50, 51 protected, 50 protected internal, 50 public, 50 MVC, 143 null, 11 N O obiekt, 44 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:264)ci 199 obrazek, 130, 149 obs(cid:225)uga b(cid:225)(cid:266)dów, Patrz: wyj(cid:261)tek odznaka, 150 okno dialogowe otwierania pliku, 105 zapisu pliku, 106 przegl(cid:261)dania folderów, 104 operacja na du(cid:298)ych liczbach, 181 na liczbach zespolonych, 182 wej(cid:286)cia-wyj(cid:286)cia synchroniczna, 93 operator, 11, 18 przesuni(cid:266)cia, 23 przypisania, 12, 26, 62 relacji, 24 sizeof, 23 typeof, 20 unchecked, 21 warunkowy, 26 P panel, 152 pasek post(cid:266)pu, 106, 131, 151 p(cid:266)tla s(cid:225)ownik, 81 posortowany, 83 s(cid:225)owo kluczowe, 191 abstract, 68, 93 break, 32 catch, 91 class, 10, 44 continue, 33 explicit, 55, 56 finally, 91 goto, 33 implicit, 55 interface, 60 internal, 50 new, 69, 70 operator, 54 out, 42 override, 68, 70 private, 50, 51 protected, 50 protected internal, 50 public, 44, 50 readonly, 51 ref, 42 return, 34 sealed, 70, 94 static, 41 this, 46 throw, 34 try, 91 unsafe, 42 using, 58 virtual, 68, 94 sta(cid:225)a, 10, 13 stos, 78 strona internetowa, 132 orientacja, 139 stronicowanie, 149 struktura, 11 suwak, 106, 132 System.Object, 11 System.String, 11 szpieg klawiatury, Patrz: keylogger T tablica, 19, 35, 36 d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252), 37 element indeks, 39 kolejno(cid:286)(cid:252), 40 kopiowanie, 38 !, 17, 22 !=, 11, 25, 44 , 23 , 22, 25, 44 , 17 (), 19 *, 23, 44 /, 23 ??, 27 [ ], 19, 44 ||, 17 ~, 22 +, 21, 44 ++, 19, 44 , 24, 44 , 23 =, 24, 44 =, 26, 62 ==, 11, 25, 44 , 24, 44 - , 21, 44 =, 24, 44 , 23 agregacji, 169 alternatywy, 25 warunkowej, 26 wykluczaj(cid:261)cej, 25 as, 24, 91 checked, 20 dereferencji, 23, 44 generowania, 168 indeksowania, 44 is, 24 jednoargumentowy, 21 koniunkcji, 22, 25, 26 konwersji, 24, 91 kropki, 19 negacji, 22 new, 20 priorytet, 18 przeci(cid:261)(cid:298)anie, 18, 54, 55 do-while, 28 for, 28, 95 foreach, 31 while, 32 zamkni(cid:266)cie, 32 plik pole, 10 tekstowy, 185 wyszukiwanie, 188 tekstowe, 106, 132 z mask(cid:261), 105 wyboru jednokrotnego, 106, 131 wielokrotnego, 103, 130 polimorfizm, 66 powiadomienie, 150 program Ilasm.exe, 193 ildasm.exe, 194 przegl(cid:261)darka internetowa, 132 przepe(cid:225)nienie, 20, 21 przestrze(cid:276) nazw, 57 System, 57 tworzenie, 58, 76 przycisk, 75, 103, 129, 148 R referencja, 62 rejestr, 186, 187 rejestrator d(cid:296)wi(cid:266)ku, 110 RPG, 99 S serwer FTP, 180 Silverlight, 137 sk(cid:225)adowa abstrakcyjna, 93 asynchroniczna, 93 Poleć książkęKup książkę 200 Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych typ anonimowy, 12 bool, 10, 43 byte, 43 ca(cid:225)kowitoliczbowy, 9 char, 43 decimal, 10, 43 double, 43 enum, 43 float, 43 generyczny, 77 int, 43, 71 konwersja, 13 logiczny, 10, 43 long, 43 niezarz(cid:261)dzany, 43 nullable, 11 object, 53 polimorficzny, 68 prosty, 9 konwersja, 53 tablica inicjalizacja, 39 jako argument metody, 36 kopia, 38 liczba wymiarów, 37 przeszukiwanie, 38, 39 rozmiar, 40 sortowanie, 40 wyszukiwanie binarne, 38 referencyjny, 10, 11, 24, 62 rozmiar, 23 rzutowanie, 13 sbyte, 43 short, 43 strukturalny, 13 uint, 43 ulong, 43 ushort, 43 wska(cid:296)nikowy, 43 wyliczeniowy, 13 zmiennoprzecinkowy, 10 U unsafe code, Patrz: kod nienadzorowany W warto(cid:286)(cid:252) null, Patrz: null wiadomo(cid:286)(cid:252) e-mail, 179 wi(cid:261)zanie, 52 wielopostaciowo(cid:286)(cid:252), Patrz: polimorfizm wiersz polecenia, 95 Windows Forms, Patrz: WinForms Windows Presentation Foundation, 129, 175 WinForms, 75, 103, 175 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252), 10, 60 HasValue, 12 Length, 37 Rank, 37 wska(cid:296)nik, 19 wyj(cid:261)tek, 34, 91, 187 wyra(cid:298)enie lambda, 72, 74 logiczne, 22 Z zak(cid:225)adka, 106 zapytanie LINQ, 153, 168, 169, 171 dzielenie, 159 grupowanie, 164 kolejno(cid:286)(cid:252), 161 konwersja, 166 kwantyfikator, 168 (cid:225)(cid:261)czenie, 172 operacja elementarna, 167 projekcja, 155 restrykcja, 154 zapis, 153 zestaw, 165 zdarzenie, 11, 75, 103 zmienna, 12 inicjalizacja, 12 kapsu(cid:225)kowanie, 13 licznikowa, 29 nazwa, 13 opakowywanie, 53 znacznik XML, 14, 15 znak !, 17, 22 !=, 11, 25, 44 , 23 , 22, 25, 44 , 17 (), 19 *, 23, 44 */, 14 ., 19 /, 23 /*, 14 //, 14 ///, 14 ??, 27 @, 191 [ ], 19, 44 ||, 17 ~, 22 +, 21, 44 ++, 19, 44 , 24, 44 , 23 =, 24, 44 =, 12, 26 ==, 11, 25, 44 , 24, 44 - , 21, 44 =, 24, 44 , 23 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: