Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 016760 17206564 na godz. na dobę w sumie
W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku - ebook/pdf
W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2991-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-27%), audiobook).

Zbiór dwunastu szkiców interpretacyjnych poświęconych twórczości współczesnych polskich poetów (Leśmian, Sebyła, Broniewski, Białoszewski, Kamieńska, Szymborska, Lipska) i prozaików (Kapuściński, Dehnel, Opfer). W bezpośredniej bliskości tekstu prowadzone są lekturowe rozważania na temat wybranych wątków dorobku literackiego wymienionych autorów. Problematyka pamięci, splot prawdy i kłamstwa, opresja językowych klisz, dramat pośmiertnego rozproszenia, zwodnicze piękno ideologicznych manifestów, kontrapunkt światła i mroku, mikroujęcia rzeczywistości,  trudna koegzystencja bytów ludzkich i zwierzęcych – to tylko niektóre kwestie napotkane przez autorkę książki w jej wędrówce po „cudzym słowie”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W-Cudzyslowie.indb 1 2016-12-17 00:54:22 NR 3493 W-Cudzyslowie.indb 2 2016-12-17 00:54:23 W-Cudzyslowie.indb 3 2016-12-17 00:54:23 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Joanna Grądziel-Wójcik Redakcja Katarzyna Więckowska Projekt okładki i strony tytułowej Anna Krasnodębska-Okręglicka Korekta Urszula Bańcerek Opracowanie DTP Tomasz Gut Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-990-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-891-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14.75 Ark.wyd. 10.5 Papier Munken Polar 100 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław W-Cudzyslowie.indb 4 2016-12-17 00:54:23 Spis treści Od autorki / 7 Drobiażdżki i omieciny. O rozproszeniu ciała w poezji Bolesława Leśmiana / 9 Poezja Władysława Broniewskiego – jak to działa / 27 „Śmiech nosimy – i ból”. O jednym wierszu Władysława Sebyły / 43 Wielkie małe rzeczy Anny Kamieńskiej / 55 „Gdzie są moje granice?”. O swobodzie wypowiedzi w poezji Mirona Białoszewskiego / 73 Retory. Mirona Białoszewskiego wiersz o zachowaniu się przy stole / 91 „W gęstej jak syrop mikroliryce materii”. O Mikrokosmosie Wisławy Szymborskiej  / 101 „Ubyliśmy zwierzętom. / Kto ubędzie nam”. Posthumanizm Wisławy Szymborskiej / 117 „Świat w wolnych chwilach jest różowy”. O Drugim zbiorze wierszy Ewy Lipskiej / 135 Warsztat Greka. O Podróżach z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego / 151 5 W-Cudzyslowie.indb 5 2016-12-17 00:54:23 „O śmierci bez przesady”. Lala Jacka Dehnela / 175 „A skąd pani weźmie prawdę?”. Trylogia o Halszce Opfer / 189 Bibliografia / 207 Nota bibliograficzna / 225 Indeks osobowy / 227 Summary / 233 Zusammenfassung / 235 W-Cudzyslowie.indb 6 2016-12-17 00:54:23 Od autorki Jedną z największych przyjemności lektury jest jej zdarze- niowość i nieprzewidywalność. Błądzenie wśród bibliotecz- nych regałów, lustrowanie księgarskich lad, niekończące się odsłanianie internetowych witryn poświęconych książkom – wszystko to składa się na – może nieco kompulsywny i cha- otyczny, ale jakże atrakcyjny – sposób obcowania z litera- turą. W warunkach lektury akademickiej ta swoboda czytania zostaje z oczywistych względów nieco ograniczona. Zaintere- sowania badawcze i przynależność do konkretnego instytutu naukowego czy zakładu siłą rzeczy zawężają pole, w jakim poruszamy się jako zawodowi czytelnicy. Hasła przewodnie konferencji, projektów grantowych i publikacji zbiorowych ukierunkowują nasze czytanie i pisanie, mobilizując do wypo- wiedzi na zadany temat. Zgromadzone w niniejszej książce teksty powstały właśnie w takich okolicznościach. Zatem i one są na swój sposób zdarzeniowe. Za inspirację ze strony osób i środowisk, z zaproszeń których skorzystałam – serdecznie dziękuję. 7 W-Cudzyslowie.indb 7 2016-12-17 00:54:23 Indeks osobowy* Andersen Hans Chris- tian 204 Awdiejew Aleksy 100 Bachtin Michaił 12, 20, 22, 23, 94 Bajerowicz Marcin 26 Balandier Georges 170 Balcerzan Edward 162 Baranowska Małgorzata 115 Barańczak Stanisław 77, 83, 87, 92 Bassaj Maria 151, 206 Bauer Zbigniew 89 Bereś Witold 154, 156 Berger John 121 Białoszewski Miron 73–89, 91–100, 225 Bieniecka Helena 178 Bieńczyk Marek 10, 40 Bieńkowska Danuta 56 Bizan Marian 55 Bogdańska Agata 115 Bolecki Włodzimierz 80, 87 Brach-Czaina Jolanta 71 Broniewski Władysław 27– 41, 225 Bujnicki Tadeusz 33 Burkot Stanisław 82 Burnetko Krzysztof 154, 156 Burzyńska Maria 191 Capote Truman 156, 171 Celsjusz Anders 103 Chrząstowska Bożena 28 Culler Jonathan 151, 206 Czaplejewicz Eugeniusz 12 Czechowicz Jarosław 205 Dąbrowska Magdalena 130 Degas Edgar 145, 146 Dehnel Jacek 175–188, 226 Demokryt 112 Diamond Jared 125 Dickens Charles 204 Domański Piotr 109 1*  W indeksie nie uwzględniono nazwisk z Bibliografii. 227 W-Cudzyslowie.indb 227 2016-12-17 00:54:44 Dröscher Vitus B. 121 Dzięgielewski Stanisław 131 Einstein Albert 142 Elektorowicz Leszek 82 Fert Józef 86 Fraget Józef 184 Głowiński Michał 16, 75, 81, 92, 94, 95, 100, 172 Gombrowicz Witold 77 Gondowicz Jan 122 Goodall Jane 125 Goreniowa Anna 12 Goreń Andrzej 12 Grądziel Joanna zob. Grą- dziel-Wójcik Joanna Grądziel-Wójcik Joanna 80, 118 Grice Paul 100 Grochowiak Stanisław 101, 177 Gucwińska Hanna 131 Gucwiński Antoni 131 Hadot Pierre 109 Hammer Seweryn 151 Herbert Zbigniew 170 Hernas Czesław 43 Herodot 151–174, 228 Hertz Paweł 55 Hochschild Adam 163 Hoppe Stanisław 131 Hutnikiewicz Artur 27, 43 Iwasiów Inga 198, 200 Jakimowicz Andrzej 20 Jakimowicz-Shah Marta 20 Jakobson Roman 91 Janion Maria 38, 75, 81, 86 Janowska Katarzyna 158 Japola Józef 53 Jarosz Ewa 191, 193, 204 Jastrzębski Zdzisław 20 Jochemczyk Mariusz 33, 44, 225, 226 Joteyko Józefa 56 Juruś Jerzy 115 Kajtoch Jacek 84 Kałuża Anna 226 Kamieńska Anna 30, 55–72, 225 Kapuściński Ryszard 142, 151–174, 226 Kasperski Edward 107 Kędzierski Sławomir 225 Kingsley Mary 170 Kisiel Joanna 51, 225 Klimek Franciszek J. 119 Klubowicz Marta 193 Kochanowski Jan 99, 117 Kokoszka Magdalena 226 Kopaliński Władysław 16, 107 Kopernik Mikołaj 103 Kossobudzka Margit 109, 112 Kotyczka Marzena 130 Kowalczykowa Alina 38 Kozubal Krystyna 126 Krall Hanna 152 Krasiński Zygmunt 10 Krauze Zygfryd 20 Krynicki Ryszard 28, 122 Krzyżanowski Julian 18–21, 43 Kubacki Wacław 21 Kubitsky Jacek 190 228 W-Cudzyslowie.indb 228 2016-12-17 00:54:44 Kuźma Erazm 80 Kwiatkowski Jerzy 44, 147 Labuda Alberta 95, 172 Lagercrantz Olof 190 Lam Andrzej 27, 40 Latawiec Bogusława 115 Lecomte Benjamin 36 Legeżyńska Anna 146 Lenin Władimir Iljicz 31, 33 Leśmian Bolesław 9–26, 36, 37, 51, 84, 225 Libera Leszek 20 Lichodziejewska Feliksa 27 Ligęza Lidia 15 Ligęza Wojciech 115 Lipska Ewa 135–149, 226 Lorenz Konrad 124 Lubaś Władysław 100 Lurker Manfred 20 Lyotard Jean-François 40 Ładoń Monika 226 Ładyga Zuzanna 226 Łapiński Zdzisław 16 Łopieńska Barbara N. 170 Łukasiewicz Jacek 101, 177 Madyda Aleksander 9 Majchrowski Zbigniew 29 Makowiecki Andrzej Zdzi- sław 29, 43–45, 47, 53 Malczewski Jacek 20 Mann Tomasz 123, 142 Marjańska Ludmiła 56 Maryańska Teresa 120 Markiewicz Henryk 91, 151, 192 Márquez Gabriel Garcia 156 Maryańska Teresa 120 Masłowska Dorota 54 Masson Jeffrey Moussa- ieff 126 Matuszewski Ryszard 29 McCarthy Susan 126 Merdas Alina RSCJ 55 Mickiewicz Adam 20–22, 107, 118, 126 Miłosz Czesław 73, 86, 122, 174 Montaigne Michel de 126 Mozart Wolfgang Amade- usz 142 Mucharski Piotr 158 Mytych Beata zob. Mytych- -Forajter Beata Mytych-Forajter Beata 225, 226 Nawarecki Aleksander 33, 225 Niewęgłowski Wiesław, ks. 55 Norwid Cyprian Kamil 86 Nowacka Beata 153, 163 Nyczek Tadeusz 19, 146, 149 Olejniczak Józef 226 Olszański Grzegorz 146, 177, 226 Ong Walter Jackson 53 Opacki Ireneusz 11, 21, 22 Opfer Halszka 189–206, 228 Ostaszewska Danuta 225 Papieska Agnieszka 115, 119 Pawelec Dariusz 177 Pawlikowska-Jasnorzewska Markowski Michał Paweł 9, Maria 94 10, 16, 36, 37, 125, 154 Pieniążek Szczepan 131 229 W-Cudzyslowie.indb 229 2016-12-17 00:54:44 Pietrych Krystyna 118 Pilch Jerzy 119 Piotrowiak Jan 44, 45, 47 Piotrowiak Miłosz 33, 225 Platon 142 Polkowski Jan 28 Pomorska Krystyna 91 Prokop Jan 23, 24, 34, 81 Prorok Leszek 132 Pytasz Marek 80, 92 Rabelais François 12, 22 Radziwon Marek 168 Rimbaud Arthur 36 Rosiek Stanisław 29 Rowiński Cezary 12 Różycki Tomasz 177 Rutkowski Krzysztof 75, 94, 97 Rylejew Konrad 31, 33, 35 Rymkiewicz Jarosław Ma- rek 18 Salij Jacek, OP 56 Sandauer Artur 18, 24, 34, 40, 41, 84 Santorski Jacek 193 Saussure Ferdynand de 99 Schulz Bruno 9, 36, 37 Sebyła Władysław 43–54, 227 Sienkiewicz Henryk 204 Sikora Sławomir 121 Siwek Marcin 177 Skibski Krzysztof 118 Skoneczny Stanisław 57 Skórnicki Jerzy 84 Sławiński Janusz 16, 34, 78– 81, 83, 94, 151, 192 Słowacki Juliusz 21, 22 Słucki Arnold 136 Sobolewska Anna 73, 83–85, 87, 89 Sokołowski Jan 121 Sołtyńska Maria S. 111 Stachura Edward 75, 94 Staff Leopold 20, 69 Stande Stanisław Ryszard 30 Stańczakowa Jadwiga 74 Stefanowska Zofia 21, 126 Stein Gertruda 135 Stone Rochelle H. 22 Strączek Krystyna 154 Surmiak-Domańska Katarzy- na 192, 193, 197–201 Suska Dariusz 177 Szaruga Leszek 136 Szawerna-Dyrszka Anna 226 Szczygieł Mariusz 197 Szymański Wiesław Paweł 45 Szymczak Mieczysław 94, 107 Szymborska Wisława 101– 133, 177, 226 Śpiewak Jan 55, 57, 60 Świeściak Alina 177, 226 Tempels Placide 170 Teokryt 121 Tkaczyszyn-Dycki Euge- niusz 177 Todorov Tzvetan 94, 95, 172 Toulouse-Lautrec Henri de 76 Tramer Maciej 33, 225 Trznadel Jacek 18 Trznadel-Szczepanek Anna 84 Tuczyński Jan 20 Turasiewicz Romuald 151 Tuwim Julian 36 230 W-Cudzyslowie.indb 230 2016-12-17 00:54:44 Ulicka Danuta 94 Varga Krzysztof 37 Walas Teresa 114 Wandurski Witold 30 Waryński Ludwik 27, 36 Weiner January 125 Wencel Wojciech 177 Węgrzyniakowa Anna 80, 92, 131 Winiecka Elżbieta 74, 78, 86, 89 Witan Jan 34, 136 Witkacy zob. Witkiewicz Sta- nisław Ignacy Włodarczyk Justyna 228 Wojnakowski Ryszard 20 Woźniak Olga 104 Wróbel Elżbieta 225 Wyka Kazimierz 87 Wyka Marta 34, 84, 136 Zaleski Marek 84 Zarych Elżbieta 13 Ziątek Zygmunt 173 Zięba Józef 56 Żebrowski Michał 32 Żelabow Andriej Iwano- wicz 31, 33, 35 Witkiewicz Stanisław Igna- Żeleński Tadeusz, pseud. cy 9, 36, 37 Wittgenstein Ludwig 79 Boy 94 W-Cudzyslowie.indb 231 2016-12-17 00:54:44 Iwona Gralewicz-Wolny In quotes On the Polish literature of the 20th and 21st century Summary The book consists of twelve interpretative essays which relate the author’s close encounters with the Polish literature of the 20th and 21st century. The publication opens with a micrological look into the poetry of Bolesław Leśmian as a story of the simul- taneous power and misery of life, which by being embodied in an infinite number of forms ensures permanence of existence to none of these forms. The subsequent essay is a reading, guided by poetics, of the ideological poems of Władysław Broniewski, whose layer of content admittedly lost their appeal but they continue to enchant the reader with their masterly form which conceals both the mystery of their contemporary success with the readers as well as the reason for the present interest of the researchers in these poems. In the text that follows the author suggests a shared reading of a Władysław Sebyła poem which begins with *** [„Jesteśmy gnojem, mój bracie...”] (*** [“We are the muck, my brother…”]), here treated as a subtle counterpoint to the dark tone of the entire oeuvre of the author of the Koncert egotyczny (An egotistical concert). A return to the micrological perspective is featured in the article devoted to the works of Anna Kamieńska, in which the poet demonstrates a particular sensibility to small everyday things as a source of the answers to the questions about the sense of the existence of the world, 233 W-Cudzyslowie.indb 233 2016-12-17 00:54:44 of man and of God. The two subsequent chapters of the book are devoted to the works of Miron Białoszewski as a poet of transgression who consistently observes and deconstructs all patterns that he encounters. The protagonist of the two texts which follow is Wisława Szymborska as the author of the poem entitled Mikrokosmos (Microcosmos), which is one of the instances of proof, presented in the book, that she is fond of the world of micromatter and that she is a precursor of posthumanist thought in the context of Polish modern poetry. The final text which refers to poetry is an analysis of the volume by Ewa Lipska enti- tled Drugi zbiór wierszy (Second collection of poems), in which ironic notes resonate against the background of bitter diagnoses of modernity, enabling the reader to maintain distance toward the existential pitfalls which endanger both the individual and the community. The problems of the three final chapters, devoted to the accomplishments of Ryszard Kapuściński, Jacek Dehnel and Halszka Opfer in the field of prose, oscillate around the cate- gory of truth and fiction associated with the problem of the rela- tion about the present time and the past time, the testimony of memory or the horizon of readerly expectations toward the text. W-Cudzyslowie.indb 234 2016-12-17 00:54:44 Iwona Gralewicz-Wolny Im Anführungsstrich Zu polnischer Literatur im 20. und 21. Jahrhundert Zusammenfassung Der Band besteht aus zwölf Interpretationsskizzen, die über enge Begegnungen der Verfasserin mit der polnischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts berichten. Die Publikation eröff- net mikrologische Betrachtung der Poesie von Bolesław Leś- mian als einer Erzählung von gleichzeitiger Macht und Elend des Lebens, das zahlreiche Formen annehmend, keiner von ihnen dauerhaftes Bestehen sicherstellt. Die nächste Skizze ist die der Poetik folgende Lektüre der ideologischen Gedichte von Władys ław Broniewski, die zwar schon vergangen, immer noch mit ihrer Meisterform verführen können, was das Geheim- nis deren früheren Beliebtheit bei den Lesern als auch Ursache heutiger Interesse der Literaturforscher ist. Im nächsten Text bietet seine Verfasserin die gemeinsame Lektüre des Gedich- tes von Władysław Sebyła inc. *** [„Jesteśmy gnojem, mój bra- cie…“] (*** [„Wir sind Dreck mein Freund,…”]) an, das hier wie ein feinsinniger Kontrapunkt zu dunkler Tönung aller Werke des Autors von Koncert egotyczny (Egozentrisches Konzert) behan- delt wird. Aus mikrologischer Perspektive werden die von Anna Kamieńska verfassten Gedichte untersucht, in denen die Dich- terin besondere Empfindsamkeit den täglichen Kleinigkeiten als Anlass zum Fragen nach dem Sinn des Daseins von der Welt, dem Menschen und Gott zum Ausdruck bringt. Die zwei 235 W-Cudzyslowie.indb 235 2016-12-17 00:54:44 weiteren Kapitel betreffen das Werk von Miron Białoszewski, dem Transgressionsdichter, der jedes bestehende Schema konse- quent zu betrachten und zu dekonstruieren suchte. Zur Heldin der zwei nächsten Texte wird Wisława Szymborska als Autorin des Gedichts Mikrokosmos, das einer von den hier erbrachten Beweisen für ihre Neigung zur Welt der Mikromaterie ist, und als Wegbereiterin für posthumanistische Ideen auf dem Gebiet der polnischen gegenwärtigen Dichtkunst. Die letzte, der Poesie gewidmete Skizze ist die Analyse des Bandes von Ewa Lipska Drugi zbiór wierszy (Zweite Anthologie der Gedichte), in dem im Hintergrund von bitterer Beurteilung der Gegenwart ironische Töne mitklingen, welche sowohl dem Individuum, als auch der Gesamtheit erlauben, von existentiellen Fallen Abstand zu hal- ten. Die in drei letzten Kapiteln behandelte Problematik ist den Prosawerken von Ryszard Kapuściński, Jacek Dehnel und Hal- sz ka Opfer gewidmet. Diese Problematik schwankt zwischen der Kategorie der Wahrheit und der Fiktion, die solche The- men, wie: Darstellung der heutigen und der vergangenen Welt, Gedenken oder die Horizonte der von den Lesern an dem Text geknüpften Erwartungen berührt. W-Cudzyslowie.indb 236 2016-12-17 00:54:44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: