Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
03882 012093 20908708 na godz. na dobę w sumie
W sieci korzyści. Jak wykorzystać LinkedIn w kontaktach zawodowych - ebook/pdf
W sieci korzyści. Jak wykorzystać LinkedIn w kontaktach zawodowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9203-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Przekuj wirtualne kontakty w realne korzyści!

Media społecznościowe to dziś integralna część naszego życia. Tweetujemy o premierach kinowych, dzielimy się fotkami z wakacji, udostępniamy swoje treningi i dodajemy filmiki z koncertów. Możliwości są nieograniczone, dlaczego więc nie wykorzystać tego potencjału dla zwiększenia własnego zysku? Internet to nie tylko zabawa!

Odkryj międzynarodowy serwis społecznościowy idealnie dostosowany do Twoich biznesowych potrzeb i nadaj rozpęd swojej karierze zawodowej. Poznaj te możliwości LinkedIn, które pozwolą Ci zdobyć przewagę konkurencyjną. Dzięki temu praktycznemu podręcznikowi nauczysz się w pełni wykorzystywać nowoczesne narzędzia LinkedIn i wprowadzisz na nowy poziom swoje działania związane z poszukiwaniem pracy, prowadzeniem marketingu, rozwojem firmy czy sprzedażą. Wystarczy odrobina zaangażowania, a Twoja sieć kontaktów rozszerzy się jeszcze bardziej, co przyniesie Ci realne zyski.
 
 

Wayne Breitbarth napisał znakomity poradnik korzystania z jednej z najszybciej rozwijających się społecznościowych platform marketingowych. Każdy przedstawiciel świata biznesu dowie się z tej rzeczowej książki, dlaczego warto być obecnym w LinkedIn. Przeczytaj ją i dowiedz się więcej.

Jack Covert, założyciel, 800-CEO-READ

Warunkiem odniesienia sukcesu w dzisiejszych realiach biznesowych jest umiejętność skutecznego wykorzystywania jednego z najpotężniejszych współczesnych narzędzi, czyli serwisu LinkedIn. Lektura książki Breitbartha to znakomity punkt wyjścia.

Erik Qualman, autor międzynarodowego bestsellera Socialnomics

 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Power Formula for LinkedIn Success (Second Edition – Entirely Revised): Kick-start Your Business, Brand, and Job Search Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-9200-2 Copyright ©2013 Wayne Breitbarth All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher. LinkedIn is a registered trademark of LinkedIn Corporation. The author is not associated with any product or vendor mentioned in this book unless otherwise noted. LinkedIn does not endorse any of the material contained herein. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/wsieko Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O ksi(cid:200)(cid:285)ce ...................................................................................13 Wprowadzenie ..........................................................................15 Nigdy nie chcia(cid:239)em rejestrowa(cid:202) si(cid:218) w tym serwisie! Rozdzia(cid:239) 1. Nowy punkt widzenia na media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe ...23 Wzór na sukces z LinkedIn Twoje niepowtarzalne do(cid:258)wiadczenie Twoje niepowtarzalne relacje Narz(cid:218)dzie Rozdzia(cid:239) 2. Projekt na milion boksów ......................................29 LinkedIn — aby niewidoczne sta(cid:239)o si(cid:218) widoczne Rozdzia(cid:239) 3. Konkrety ................................................................41 Profil w serwisie LinkedIn — podstawy Rozdzia(cid:239) 4. B(cid:239)yskawiczna wizytówka ........................................47 Profil w LinkedIn — osobista ramka identyfikacyjna Imi(cid:218) i nazwisko Zdj(cid:218)cie Nag(cid:239)ówek Kup książkęPoleć książkę 8 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 5. (cid:191)yciorys na sterydach ............................................55 Profil w LinkedIn — do(cid:258)wiadczenie Rozdzia(cid:239) 6. Poka(cid:285) si(cid:218) z najlepszej strony ..................................61 Profil w LinkedIn — kolejne pozycje z górnej ramki Lokalizacja i bran(cid:285)a Wykszta(cid:239)cenie Informacje kontaktowe Witryny internetowe Adres URL profilu publicznego Rozdzia(cid:239) 7. Brawo! ..................................................................71 Profil w LinkedIn — podsumowanie Podsumowanie Specjalizacja Rozdzia(cid:239) 8. Nie s(cid:200)dzisz, (cid:285)e jeste(cid:258) dobry? ..................................81 Profil w LinkedIn — rekomendacje Ile rekomendacji powinienem mie(cid:202)? Co powinno by(cid:202) napisane w moich rekomendacjach? Dlaczego rekomendacje s(cid:200) tak wa(cid:285)ne? Wskazówki dotycz(cid:200)ce pozyskiwania rekomendacji Rozdzia(cid:239) 9. Nie jeste(cid:258) szarym Kowalskim .................................89 Profil w LinkedIn — przesy(cid:239)anie plików, dodatkowe sekcje i narz(cid:218)dzia Przesy(cid:239)anie plików Specjalne sekcje profilu Narz(cid:218)dzia Rozdzia(cid:239) 10. Kogo chcia(cid:239)by(cid:258) znale(cid:283)(cid:202)? ......................................105 Wyszukiwanie w LinkedIn Zapisz wyszukiwanie 112 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci (cid:120) 9 Rozdzia(cid:239) 11. Znalaz(cid:239)em Ci(cid:218), ale nie wiem, co mam z Tob(cid:200) zrobi(cid:202) .........................................115 Kontaktowanie si(cid:218) ze znalezion(cid:200) osob(cid:200) Funkcja przedstawie(cid:241) Rozdzia(cid:239) 12. Gdzie(cid:258) tam kryje si(cid:218) z(cid:239)oto ....................................123 Poszerzanie sieci kontaktów Importowanie kontaktów Nawi(cid:200)zywanie kontaktu z kolegami ze szko(cid:239)y Outlook Social Connector „Osoby, które mo(cid:285)esz zna(cid:202)” Akceptowanie lub odrzucanie pró(cid:258)b o nawi(cid:200)zanie kontaktu Nawi(cid:200)zywanie kontaktu z konkurentami Tagi „Kto wy(cid:258)wietla(cid:239) Twój profil” Rozdzia(cid:239) 13. S(cid:239)owa kluczowe to podstawa ..............................135 Maksymalizacja szans na to, aby znale(cid:283)(cid:202) innych i samemu da(cid:202) si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) Dok(cid:239)adne frazy Operator „I” Operator „LUB” Operator „NIE” Optymalizacja profilu pod k(cid:200)tem s(cid:239)ów kluczowych Rozdzia(cid:239) 14. Obecno(cid:258)(cid:202) firm w LinkedIn ...................................143 Poszukiwanie firm i informacji na ich temat Polityki i procedury zwi(cid:200)zane z social media Rozdzia(cid:239) 15. Nadaj swojej obecno(cid:258)ci w LinkedIn wi(cid:218)kszy impet ......................................................151 Potencja(cid:239) grup Kup książkęPoleć książkę 10 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 16. Poka(cid:285) pieni(cid:200)dze! .................................................157 Jakie dzia(cid:239)ania podejmuj(cid:200) skuteczni u(cid:285)ytkownicy? Rozdzia(cid:239) 17. Twoje konto, Twoje ustawienia, Twoje decyzje ...169 Ustawienia i Centrum pomocy w LinkedIn Konta p(cid:239)atne i darmowe Centrum pomocy Rozdzia(cid:239) 18. Nowy najlepszy przyjaciel poszukuj(cid:200)cych pracy ...175 LinkedIn — najwi(cid:218)ksza na (cid:258)wiecie internetowa baza danych dokumentów rekrutacyjnych Rozdzia(cid:239) 19. Gotowi… do startu… start! .................................185 Sze(cid:258)(cid:202) tygodni, dwie godziny tygodniowo, czyli mapa drogowa sukcesu Tygodnie 1. – 6. Organizacja czasu w LinkedIn Rozdzia(cid:239) 20. Zako(cid:241)czenie (a mo(cid:285)e dopiero pocz(cid:200)tek?) ............197 Do którego obozu nale(cid:285)ysz? Rozdzia(cid:239) Moje dzieci s(cid:200) ju(cid:285) na Facebooku dodatkowy — nie mog(cid:200) znale(cid:283)(cid:202) pracy tam? ..........................201 Dlaczego studenci powinni do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) do LinkedIn Zasoby Liczy si(cid:218) ka(cid:285)dy znak .............................................209 Wykorzystaj dost(cid:218)pne miejsce jak najlepiej Profil doskona(cid:239)y ...................................................213 Lista kontrolna optymalizacji profilu w LinkedIn Witryny internetowe w LinkedIn ..........................217 Twój „odno(cid:258)nik” do przysz(cid:239)ych okazji biznesowych Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci (cid:120) 11 Wyszukiwanie osób w LinkedIn ...........................221 Twoja przepustka do wy(cid:285)szego ROI Grupy w LinkedIn ................................................225 Osi(cid:200)gnij dzi(cid:218)ki nim wymierne korzy(cid:258)ci Podzi(cid:218)kowania ........................................................................229 O autorze ..................................................................................233 Kup książkęPoleć książkę 12 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI Kup książkęPoleć książkę R O Z D Z I A (cid:146) 2 Projekt na milion boksów LinkedIn — aby niewidoczne sta(cid:239)o si(cid:218) widoczne Serwis LinkedIn sam siebie charakteryzuje w nast(cid:218)puj(cid:200)cy sposób: „Witamy w LinkedIn, najwi(cid:218)kszej na (cid:258)wiecie sieci specjalistów, licz(cid:200)- cej ponad 300 mln u(cid:285)ytkowników w 200 krajach i terytoriach na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. Nasza misja jest prosta: pomagamy specjalistom z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata nawi(cid:200)za(cid:202) kontakty, co umo(cid:285)liwia im wzrost efektyw- no(cid:258)ci i osi(cid:200)gni(cid:218)cie sukcesu. Do(cid:239)(cid:200)czenie do LinkedIn gwarantuje dost(cid:218)p do innych u(cid:285)ytkowników, ofert pracy, informacji i aktualizacji, czyli niezb(cid:218)dnych czynników w rozwoju kariery”. Chcia(cid:239)bym zacz(cid:200)(cid:202) od tego, jak wygl(cid:200)da dzia(cid:239)anie serwisu od strony praktycznej. Na stronie LinkedIn znajduje si(cid:218) stwierdzenie, (cid:285)e jest to sie(cid:202) specjalistów, czyli de facto zaufanych profesjonalistów. Ludzi nale- (cid:285)(cid:200)cych do Twojej sieci kontaktów w(cid:239)a(cid:258)nie tak nale(cid:285)y nazywa(cid:202). To w(cid:239)a(cid:258)nie pod tym wzgl(cid:218)dem LinkedIn ró(cid:285)ni si(cid:218) od wielu innych ser- wisów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, takich jak Facebook, którego u(cid:285)ytkownicy Kup książkęPoleć książkę 30 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI staraj(cid:200) si(cid:218) pozyska(cid:202) jak najwi(cid:218)cej „znajomych” — przy czym s(cid:239)owo znajomy jest tu zdefiniowane raczej szeroko. W przypadku LinkedIn ca(cid:239)a koncepcja zasadza si(cid:218) na tym, aby nawi(cid:200)zywa(cid:202) kontakt wy(cid:239)(cid:200)cznie z tymi osobami, które uwa(cid:285)asz za zaufanych profesjonalistów. W ten sposób dochodzimy do pierwszej strategicznej decyzji, któr(cid:200) musisz podj(cid:200)(cid:202): sam musisz okre(cid:258)li(cid:202), kogo b(cid:218)dziesz zalicza(cid:239) do grona zaufa- nych profesjonalistów — wszystko zale(cid:285)y od strategii, któr(cid:200) zamie- rzasz realizowa(cid:202) w tym serwisie. Niektórzy postanawiaj(cid:200) skoncen- trowa(cid:202) si(cid:218) na budowaniu jak najwi(cid:218)kszej sieci kontaktów, nawet je(cid:258)li oznacza to stosunkowo lu(cid:283)ne podej(cid:258)cie do przymiotnika zaufany. Ja podchodz(cid:218) do tego inaczej. Dla mnie na miano zaufanej zas(cid:239)u- guje osoba, do której mog(cid:218) w ka(cid:285)dej chwili zadzwoni(cid:202) i poprosi(cid:202) o rekomendacj(cid:218) lub przedstawienie mnie komu(cid:258) — osoba, o której wiem, (cid:285)e na t(cid:218) pro(cid:258)b(cid:218) przystanie. Oczywi(cid:258)cie do tego grona zaliczam równie(cid:285) ludzi, dla których ja zrobi(cid:239)bym to samo. Cz(cid:239)owieka, którego dopiero co pozna(cid:239)e(cid:258) w markecie przy stoisku z warzywami, raczej nie nazwa(cid:239)bym zaufanym profesjonalist(cid:200). Nie wykluczam, (cid:285)e to bardzo mi(cid:239)a osoba i (cid:285)e przeprowadzili(cid:258)cie fajn(cid:200) dwuminutow(cid:200) rozmow(cid:218), ale to jeszcze nie czyni tej osoby zaufanym specjalist(cid:200), którego warto doda(cid:202) do sieci kontaktów z LinkedIn. Okre(cid:258)lenie parametrów „zaufanego” profesjonalisty to niezwykle wa(cid:285)ny punkt wyj(cid:258)cia do korzystania z serwisu. Oczywi(cid:258)cie istnieje wiele ró(cid:285)nych opinii na ten temat. Osobi(cid:258)cie uwa(cid:285)am, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) u(cid:285)ytkowników tego serwisu powinna raczej obra(cid:202) strategi(cid:218) konser- watywn(cid:200). Dodatkowe przemy(cid:258)lenia na temat stawiania na ilo(cid:258)(cid:202) lub jako(cid:258)(cid:202) w kontek(cid:258)cie budowania sieci kontaktów przedstawi(cid:218) w dal- szej cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki. Gdy za(cid:239)o(cid:285)ysz ju(cid:285) konto w serwisie i zaczniesz nawi(cid:200)zywa(cid:202) kon- takty z zaufanymi wspó(cid:239)pracownikami i znajomymi, na g(cid:239)ównej Kup książkęPoleć książkę Projekt na milion boksów (cid:120) 31 stronie swojego profilu znajdziesz informacje na temat Twojej sieci LinkedIn (por. rysunek 2.1). Przedstawione tu informacje umo(cid:285)li- wiaj(cid:200) monitorowanie ogólnych rozmiarów rozwijaj(cid:200)cej si(cid:218) sieci kon- taktów. Aby dok(cid:239)adnie zrozumie(cid:202) potencja(cid:239) serwisu LinkedIn, powi- niene(cid:258) zapozna(cid:202) si(cid:218) z faktycznym znaczeniem tych trzech informacji. Rysunek 2.1. LinkedIn pomaga (cid:258)ledzi(cid:202) rozwój sieci kontaktów Serwis LinkedIn nieustannie si(cid:218) rozwija. Informacje przedstawione na rysunku 2.2 nie s(cid:200) ju(cid:285) tam dost(cid:218)pne w tej formie, w jakiej je pre- zentuj(cid:218). Umie(cid:258)ci(cid:239)em je tutaj, aby skuteczniej zilustrowa(cid:202) koncepcj(cid:218) stopni oddalenia. Nawi(cid:200)zuje ona do teorii Kevina Bacona, zgodnie z któr(cid:200) wszyscy mieszka(cid:241)cy (cid:258)wiata s(cid:200) od siebie odseparowani mak- symalnie o sze(cid:258)(cid:202) stopni oddalenia. Poni(cid:285)ej zobaczysz trzy cyfry w okr(cid:218)gach: 1, 2 i 3. Pierwsza grupa osób jest od Ciebie oddalona o jeden stopie(cid:241) — to Twoi osobi(cid:258)ci znajomi, oznaczeni nag(cid:239)ówkiem „Twoi zaufani znajomi i wspó(cid:239)pracownicy”. Rysunek 2.2. LinkedIn pokazuje, jak wygl(cid:200)da Twoja szeroka sie(cid:202) kontaktów Kup książkęPoleć książkę 32 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI Oto przyk(cid:239)ad relacji wyst(cid:218)puj(cid:200)cej w pierwszym stopniu oddalenia. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e mam przyjaciela o nazwisku Joe Smith. Jeste(cid:258)my zna- jomymi od wielu lat. By(cid:202) mo(cid:285)e stali(cid:258)my razem w deszczu na meczach pi(cid:239)karskich naszych dzieci, a by(cid:202) mo(cid:285)e blisko wspó(cid:239)pracowali(cid:258)my w interesach. Uznaj(cid:218), (cid:285)e powinni(cid:258)my nawi(cid:200)za(cid:202) kontakt w LinkedIn. Znajduj(cid:218) go w wyszukiwarce i wysy(cid:239)am zaproszenie do mojej sieci kontaktów. Gdy Joe zaakceptuje ju(cid:285) zaproszenie, nie musi zaprasza(cid:202) mnie do swojej sieci. W tym momencie obaj jeste(cid:258)my ze sob(cid:200) po(cid:239)(cid:200)- czeni w pierwszym stopniu. Do kontaktów pierwszego stopnia powinni nale(cid:285)e(cid:202) ludzie, którzy s(cid:200) Twoimi znajomymi tak(cid:285)e w prawdziwym (cid:258)wiecie. Dysponujesz sieci(cid:200) znajomo(cid:258)ci, któr(cid:200) budowa(cid:239)e(cid:258) przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie — w szkole (cid:258)redniej, na studiach, w kolejnych miejscach pracy, w klubach, do których nale(cid:285)a(cid:239)e(cid:258), a tak(cid:285)e w ramach znajomo(cid:258)ci, które nawi(cid:200)zywa(cid:239)e(cid:258), prowadz(cid:200)c codzienne (cid:285)ycie. T(cid:218) sie(cid:202) kontaktów nazywam sieci(cid:200) „p(cid:239)a- sk(cid:200)”. Ca(cid:239)a koncepcja serwisu LinkedIn zasadza si(cid:218) na tym, aby przekszta(cid:239)ci(cid:202) t(cid:218) „p(cid:239)ask(cid:200)” list(cid:218) znajomych w sie(cid:202) dynamiczn(cid:200) i wie- lowymiarow(cid:200). Kontaktowanie si(cid:218) ze znajomymi za po(cid:258)rednictwem serwisu LinkedIn umo(cid:285)liwi Ci pog(cid:239)(cid:218)bianie Twojej sieci o kolejne stopnie oddalenia. Twoi znajomi zaczn(cid:200) Ci(cid:218) wspiera(cid:202) na ró(cid:285)ne nowe i warto(cid:258)ciowe sposoby. Wró(cid:202)my do Joego Smitha, mojego znajomego pierwszego stopnia. Kiedy(cid:258) by(cid:239)em w(cid:239)a(cid:258)cicielem firmy handluj(cid:200)cej meblami. Gdyby Joe stawia(cid:239) wówczas jaki(cid:258) budynek i potrzebowa(cid:239) moich produktów i us(cid:239)ug, prawdopodobnie by do mnie zadzwoni(cid:239) — w ko(cid:241)cu bardzo dobrze si(cid:218) znamy. Ca(cid:239)a zabawa zaczyna si(cid:218) w momencie, gdy przej- dziemy na drugi stopie(cid:241) oddalenia. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e Joe Smith zna Boba Andersona. Bob Anderson równie(cid:285) zamierza postawi(cid:202) nowy budynek. Wie(cid:258)(cid:202) gminna niesie, (cid:285)e w budynku tym ma si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) ponad milion Kup książkęPoleć książkę Projekt na milion boksów (cid:120) 33 boksów dla pracowników. Zajmuj(cid:218) si(cid:218) meblami i mam pe(cid:239)n(cid:200) (cid:258)wia- domo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e zlecenie na milion boksów w mie(cid:258)cie rozmiarów mojej miejscowo(cid:258)ci to naprawd(cid:218) du(cid:285)y biznes. W Twoim przypadku odpo- wiednikiem mojego miliona boksów mo(cid:285)e by(cid:202) znalezienie idealnej pracy, pozyskanie strategicznego partnera, który przyniesie Ci dodat- kowe przychody, znalezienie nowego dostawcy, dzi(cid:218)ki któremu obni- (cid:285)ysz koszty produkcji, czy te(cid:285) znalezienie fundacji lub jakiej(cid:258) osoby, zainteresowanych wsparciem Twojej ulubionej organizacji chary- tatywnej. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e dobieg(cid:239)y mnie s(cid:239)uchy, i(cid:285) nowym budynkiem zajmie si(cid:218) firma Boba — The Anderson Company. Wpisuj(cid:218) wi(cid:218)c w wyszu- kiwark(cid:218) LinkedIn fraz(cid:218) „Bob Anderson” albo „The Anderson Com- pany”. Stwierdzam, (cid:285)e mój przyjaciel Joe Smith nale(cid:285)y do sieci kon- taktów Boba Andersona. Sk(cid:200)d to wiem? Gdy wykonuj(cid:218) wyszukiwanie, obok nazwiska Boba pojawia si(cid:218) ikona „2.”, która oznacza, (cid:285)e Bob zna kogo(cid:258) nale(cid:285)(cid:200)cego do mojej sieci pierwszego stopnia. Znam cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) znajomych Joego — grali(cid:258)my razem w golfa, chodzili(cid:258)my na przy- j(cid:218)cia albo sp(cid:218)dzali(cid:258)my razem czas — z pewno(cid:258)ci(cid:200) jednak nie znam ich wszystkich. Na potrzeby tego przyk(cid:239)adu za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e akurat Boba nie znam i nie wiem, na czym polega jego relacja z Joem. Gdy dowiaduj(cid:218) si(cid:218) o tym powi(cid:200)zaniu, podekscytowany dzwoni(cid:218) do Joego i pytam, czy nie skontaktowa(cid:239)by mnie ze swoim znajomym, Bobem Andersonem. Odpowied(cid:283) Joego jest nast(cid:218)puj(cid:200)ca: „(cid:191)artujesz sobie? Pewnie, (cid:285)e was skontaktuj(cid:218). To mój dobry znajomy. Znamy si(cid:218) od bardzo, bardzo dawna. Je(cid:258)li tylko moje wstawiennictwo ci pomo(cid:285)e, zrobi(cid:218) to z przyjemno(cid:258)ci(cid:200)”. Czy(cid:285) nie na tym od zawsze pole- ga(cid:239) networking? LinkedIn daje nam jednak nowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Dzi(cid:218)ki temu serwisowi mam wgl(cid:200)d w kontakty Joego i mog(cid:218) poprosi(cid:202) go o przedstawienie mnie ka(cid:285)dej osobie, z któr(cid:200) chcia(cid:239)bym si(cid:218) spotka(cid:202). Kup książkęPoleć książkę 34 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI Zastanów si(cid:218) przez chwil(cid:218), jak du(cid:285)y tkwi w tym potencja(cid:239). Gdyby nie LinkedIn, jakie by(cid:239)yby szanse na to, (cid:285)e dowiedzia(cid:239)bym si(cid:218) o zna- jomo(cid:258)ci Joego Smitha i Boba Andersona. Dzi(cid:218)ki temu narz(cid:218)dziu dowiaduj(cid:218) si(cid:218) o tym praktycznie natychmiast i mog(cid:218) skorzysta(cid:202) z w(cid:239)a- snej sieci kontaktów, aby nawi(cid:200)za(cid:202) relacj(cid:218) z Bobem. Id(cid:283)my jednak o krok dalej, na trzeci stopie(cid:241) oddalenia. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e Bob Anderson zna Jill Jones. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e ja nie znam ani Boba, ani Jill — znam tylko Joego. Dzi(cid:218)ki LinkedIn mog(cid:218) jednak odszu- ka(cid:202) Jill Jones oraz The Jones Company i dowiedzie(cid:202) si(cid:218), (cid:285)e Jill… Zgad(cid:239)e(cid:258)! Jill buduje budynek z milionem boksów. Mam mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) skontaktowa(cid:202) si(cid:218) z ni(cid:200) przez Joego i Boba. Zerknijmy na ca(cid:239)kowit(cid:200) liczb(cid:218) osób, do których mia(cid:239)em dost(cid:218)p w chwili wykonania zrzutu ekranu (por. rysunek 2.3). Joe jest kon- taktem w pierwszym stopniu oddalenia, Bob to relacja w dwóch Kup książkęPoleć książkę Projekt na milion boksów (cid:120) 35 stopniach oddalenia, a Jill to kontakt trzeciego stopnia. W tej kon- kretnej chwili mia(cid:239)em dost(cid:218)p do 1190 Joe, 109 800 Bobów i ponad 5,6 miliona Jill. Te liczby nigdy nie przestaj(cid:200) mnie zadziwia(cid:202). Cza- sami mam wra(cid:285)enie, (cid:285)e to musi by(cid:202) jaki(cid:258) b(cid:239)(cid:200)d — (cid:285)e to niemo(cid:285)liwe, abym zna(cid:239) tak wielu ludzi biznesu. Tak naprawd(cid:218) jednak w tamtym momencie faktycznie mia(cid:239)em po(cid:258)redni kontakt z ponad 5,7 milio- nami osób. Wiele z nich mog(cid:239)o u(cid:239)atwi(cid:202) mi pozyskanie tego zlecenia na milion boksów. W mojej szerokiej sieci kontaktów od zawsze znaj- duje si(cid:218) 5,7 miliona ludzi. Po prostu do tej pory nie wiedzia(cid:239)em, kim s(cid:200) i w jaki sposób s(cid:200) ze mn(cid:200) powi(cid:200)zani. Od tamtej pory moja sie(cid:202) jeszcze bardziej si(cid:218) rozros(cid:239)a. Rysunek 2.3. Twoja sie(cid:202) kontaktów ro(cid:258)nie w tempie wyk(cid:239)adniczym Pami(cid:218)tasz star(cid:200) i sprawdzon(cid:200) metod(cid:218) prowadzenia networkingu? Gdybym chcia(cid:239) skontaktowa(cid:202) si(cid:218) z Bobem Andersonem albo Jill Jones i porozmawia(cid:202) z nimi o potencjalnej okazji biznesowej, musia(cid:239)bym do nich zadzwoni(cid:202) (gdybym w ogóle zna(cid:239) ich dane osobowe), wys(cid:239)a(cid:202) e-mail, list, pocztówk(cid:218), cokolwiek. Trzynastu innych sprzedawców mebli z mojego miasta si(cid:218)gn(cid:218)(cid:239)oby po te same sztuczki. W rezultacie Bob i Jill pr(cid:218)dzej czy pó(cid:283)niej zacz(cid:218)liby krzycze(cid:202): „Do(cid:258)(cid:202) ju(cid:285) tych kolesiów od mebli!”. Dzi(cid:218)ki serwisowi LinkedIn mog(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) znajomego lub znajomego znajomego, który pomo(cid:285)e mi nawi(cid:200)za(cid:202) Kup książkęPoleć książkę 36 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI kontakt. Metod(cid:200) tradycyjn(cid:200) bardzo trudno by(cid:239)oby to skoordynowa(cid:202). To podstawowy atut serwisu LinkedIn — zamienia normalnie nie- widoczne relacje w kontakty, które wida(cid:202). Pozwól, (cid:285)e przedstawi(cid:218) przyk(cid:239)ad sytuacji, w której Ty i Twoi zna- jomi mieliby(cid:258)cie szersz(cid:200) definicj(cid:218) s(cid:239)owa zaufany. Jestem bardzo pod- ekscytowany potencjaln(cid:200) transakcj(cid:200) na milion boksów, poniewa(cid:285) gdy wyszuka(cid:239)em Boba Andersona oraz jego firm(cid:218), stwierdzi(cid:239)em, (cid:285)e mam ich w mojej sieci drugiego stopnia. Dzwoni(cid:218) zatem do Joego Smitha, mojego znajomego, a on mówi mi: „Chyba go nie znam. Kim jest ten ca(cid:239)y Bob?”. „Bob Anderson — mówi(cid:218). — Masz go w znajomych w LinkedIn. Musisz go zna(cid:202)”. „Wayne, naprawd(cid:218) go nie znam”. „Chyba sobie (cid:285)artujesz. Przecie(cid:285) masz go w swojej sieci pierw- szego stopnia. Widz(cid:218) to. Jak mo(cid:285)esz nie zna(cid:202) kogo(cid:258) z w(cid:239)asnej sieci kontaktów?” Gdyby taka sytuacja powtórzy(cid:239)a si(cid:218) kilkakrotnie, móg(cid:239)bym powie- dzie(cid:202) mojemu znajomemu: „Twoja sie(cid:202) jest do bani, tak naprawd(cid:218) nie znasz tych wszystkich ludzi. Masz na li(cid:258)cie po prostu kolejne imiona i nazwiska, z którymi nie masz (cid:285)adnej g(cid:239)(cid:218)bszej relacji. Jeste(cid:258) jak zwyk(cid:239)y dzieciak z Facebooka”. W(cid:239)a(cid:258)nie dlatego utrzymuj(cid:218), (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi powinna zapra- sza(cid:202) do sieci osoby znane i zaufane. Gdy musisz si(cid:218)gn(cid:200)(cid:202) do kogo(cid:258) oddalonego o trzy stopnie, pozostaje Ci liczy(cid:202) na to, (cid:285)e relacje mi(cid:218)dzy drugim a trzecim stopniem i mi(cid:218)dzy pierwszym a drugim stopniem s(cid:200) równie silne jak Twoje relacje ze znajomym pierwszego stopnia. W przeciwnym razie potencja(cid:239) serwisu oka(cid:285)e si(cid:218) znacznie mniejszy. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)ek i blogów po(cid:258)wi(cid:218)conych networkingowi podaje, (cid:285)e w przypadku ludzi biznesu grupa zaufanych specjalistów powinna Kup książkęPoleć książkę Projekt na milion boksów (cid:120) 37 liczy(cid:202) od 200 do 250 osób. Je(cid:285)eli nie jeste(cid:258) u(cid:285)ytkownikiem LinkedIn, najprawdopodobniej zarz(cid:200)dzasz tymi kontaktami za pomoc(cid:200) jakiego(cid:258) pliku, Outlooka, katalogu kartkowego, listy nazwisk itp. Sugeruj(cid:218) jedynie, (cid:285)e powiniene(cid:258) zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad wprowadzeniem tych kontaktów do LinkedIn. Dzi(cid:218)ki temu b(cid:218)dziesz dysponowa(cid:239) swoimi 200 – 250 znajomymi, a ponadto bezzw(cid:239)ocznie dowiesz si(cid:218), kim s(cid:200) ich kontakty w pierwszym i drugim stopniu oddalenia. Automa- tycznie stan(cid:200) si(cid:218) oni Twoimi znajomymi w drugim i trzecim stopniu. Twoja sie(cid:202) kontaktów w LinkedIn stanie si(cid:218) olbrzymia, o czym mog(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) przekona(cid:202) z poprzedniego przyk(cid:239)adu. Zatrzymajmy si(cid:218) na moment i odpowiedzmy sobie na jedno pyta- nie: czy mo(cid:285)na mie(cid:202) za du(cid:285)o kontaktów pierwszego stopnia? Prawi- d(cid:239)owa (zazwyczaj) odpowied(cid:283) brzmi: tak. Pozwól jednak, (cid:285)e doprecy- zuj(cid:218) to pytanie: Czy mo(cid:285)na mie(cid:202) za du(cid:285)o kontaktów pierwszego stopnia, z(cid:239)o(cid:285)onych wy(cid:239)(cid:200)cznie z zaufanych specjalistów? Teraz odpo- wied(cid:283) brzmi: nie. Zaufanych znajomych pierwszego stopnia nig- dy za wiele. Nie powiniene(cid:258) kwestionowa(cid:202) tego, czym zajmuje si(cid:218) taka osoba, gdzie mieszka albo jakie ma wykszta(cid:239)cenie. Dopóki kto(cid:258) spe(cid:239)nia Twoje kryteria zaufanego kontaktu, dodaj go do swojej sieci pierwszego stopnia, (cid:285)eby(cid:258) móg(cid:239) si(cid:218) dowiedzie(cid:202), kogo on zna. Daje Ci to potencjalny dost(cid:218)p do wszystkich jego znajomych oraz znajo- mych znajomych. Nie wiesz, z kim co tydzie(cid:241) gra w golfa ani z kim ucz(cid:218)szcza do jednego ko(cid:258)cio(cid:239)a. Przez ostatnie lata przeczyta(cid:239)em mnóstwo ksi(cid:200)(cid:285)ek, blogów i arty- ku(cid:239)ów po(cid:258)wi(cid:218)conych serwisowi LinkedIn. Autorzy tych tekstów przez ca(cid:239)y czas staraj(cid:200) si(cid:218) rozstrzygn(cid:200)(cid:202) dylemat mi(cid:218)dzy ilo(cid:258)ci(cid:200) a jako(cid:258)ci(cid:200). To kwestia tego, czy lepiej jest mie(cid:202) du(cid:285)(cid:200) sie(cid:202) z(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) z kontaktów, których nie znasz bardzo dobrze, czy raczej mniejsz(cid:200) sie(cid:202), za to z(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) z osób, z którymi utrzymujesz bliskie relacje. Nieustannie Kup książkęPoleć książkę 38 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI polecam moim s(cid:239)uchaczom tworzenie sieci z(cid:239)o(cid:285)onych przede wszyst- kim z zaufanych specjalistów. Istniej(cid:200) jednak pewne przypadki, w których moim zdaniem warto naruszy(cid:202) t(cid:218) regu(cid:239)(cid:218) ze wzgl(cid:218)dów strategicznych. Jednym z przyk(cid:239)adów s(cid:200) rekruterzy. W ich przypadku niezb(cid:218)dna jest jak najwi(cid:218)ksza sie(cid:202) ludzi o ró(cid:285)nym wykszta(cid:239)ceniu i ró(cid:285)nych umie- j(cid:218)tno(cid:258)ciach. S(cid:239)ysza(cid:239)em o pewnym rekruterze dzia(cid:239)aj(cid:200)cym w skali mi(cid:218)- dzynarodowej, który mia(cid:239) w swojej sieci trzydzie(cid:258)ci tysi(cid:218)cy kontaktów pierwszego stopnia. Kolejnego przyk(cid:239)adu dostarczaj(cid:200) sprzedawcy, którzy tak(cid:285)e mog(cid:200) przedk(cid:239)ada(cid:202) ilo(cid:258)(cid:202) nad jako(cid:258)(cid:202). Moja ksi(cid:200)(cid:285)ka zosta(cid:239)a wydana w trzech j(cid:218)zykach, a moja dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) konsultingowa nabra(cid:239)a ogólnokrajowego charakteru, w zwi(cid:200)zku z czym sam stwierdzi(cid:239)em, (cid:285)e op(cid:239)aca mi si(cid:218) strategicznie poszerzy(cid:202) sie(cid:202) kontaktów. By(cid:202) mo(cid:285)e i Ty znajdujesz si(cid:218) w podobnej sytuacji. Ogólnie rzecz bior(cid:200)c, je(cid:258)li tylko dobrze rozwa(cid:285)ysz t(cid:218) decyzj(cid:218), w(cid:239)a(cid:258)ciwe b(cid:218)dzie ka(cid:285)de strate- giczne podej(cid:258)cie do korzystania z LinkedIn. Gdy na pe(cid:239)en etat zajmowa(cid:239)em si(cid:218) handlem meblami w Mil- waukee, zdarza(cid:239)o mi si(cid:218) zaprasza(cid:202) do sieci ludzi, których pozna(cid:239)em dzie(cid:241) wcze(cid:258)niej na jakim(cid:258) spotkaniu networkingowym. Zwykle mia(cid:239)o to zwi(cid:200)zek z faktem, (cid:285)e odby(cid:239)em z dan(cid:200) osob(cid:200) interesuj(cid:200)c(cid:200) rozmow(cid:218) albo (cid:285)e mia(cid:239)em powody, aby s(cid:200)dzi(cid:202), i(cid:285) kontynuowanie tej znajomo(cid:258)ci mo(cid:285)e przynie(cid:258)(cid:202) nam obopólne korzy(cid:258)ci biznesowe. Do wysy(cid:239)anego zaproszenia do(cid:239)(cid:200)cza(cid:239)em od razu list(cid:218) terminów, w których mog(cid:218) umówi(cid:202) si(cid:218) na lunch albo na kaw(cid:218), aby(cid:258)my mogli pog(cid:239)(cid:218)bia(cid:202) nowo zawart(cid:200) relacj(cid:218). Takie znajomo(cid:258)ci nazywam kontaktami pierwszego stopnia „w toku”. Ci(cid:218)(cid:285)ko pracowa(cid:239)em nad rozwijaniem tych relacji tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) uznawa(cid:239)em, (cid:285)e dana osoba zas(cid:239)uguje na miano zaufanego profesjonalisty. Kup książkęPoleć książkę Projekt na milion boksów (cid:120) 39 Jak ju(cid:285) wspomnia(cid:239)em, prawdziwy potencja(cid:239) serwisu LinkedIn polega na tym, (cid:285)e zamienia on w widzialne to, co dot(cid:200)d by(cid:239)o niedo- strzegalne. Zobacz swoje kontakty — przekszta(cid:239)(cid:202) p(cid:239)ask(cid:200) sie(cid:202) w sie(cid:202) dynamiczn(cid:200) i wielowymiarow(cid:200), a znajdziesz si(cid:218) na najlepszej drodze do pozyskania zamówienia na milion boksów. ZASTOSOWANIE WZORU NA SUKCES (cid:120) Na pocz(cid:200)tek sformu(cid:239)uj swoj(cid:200) definicj(cid:218) zaufanego profesjonalisty. Proponowa(cid:239)bym, aby(cid:258) j(cid:200) sobie zapisa(cid:239). Osoby te sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) na pierwszy sk(cid:239)adnik wzoru na sukces: Twoje niepowtarzalne relacje. (cid:120) Pami(cid:218)taj, (cid:285)e wraz z ka(cid:285)dym nowym kontaktem znajomy pierwszego stopnia tej osoby staje si(cid:218) Twoim znajomym drugiego stopnia, a znajomy drugiego stopnia tej osoby staje si(cid:218) Twoim znajomym trzeciego stopnia. Mechanizm ten powoduje, (cid:285)e Twoja niepowta- rzalna sie(cid:202) ro(cid:258)nie w tempie wyk(cid:239)adniczym. Kup książkęPoleć książkę 40 (cid:120) W SIECI KORZY(cid:165)CI Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W sieci korzyści. Jak wykorzystać LinkedIn w kontaktach zawodowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: