Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 005610 13609432 na godz. na dobę w sumie
W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży - ebook/pdf
W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2893-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Książka podejmuje problem Zagłady w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży. Jego wysoka frekwencja w XXI-wiecznej literaturze osobnej, choć w dużej mierze z pewnością wynika ze szczególnego charakteru stosunków polsko-żydowskich, to bywa również, jeśli nie przede wszystkim, podyktowana pewnego rodzaju modą na odpamiętywanie przeszłości − memory boom.

Autorka prezentuje wersje narracji o Zagładzie tworzone przez drugie i trzecie pokolenie, choć refleksję o odpamiętywaniu przeszłości rozpoczyna kanoniczną Akademią pana Kleksa Jana Brzechwy stanowiącą, według niej, mit podwalinę opowieści o Holokauście. Kolejne rozdziały zostały poświęcone między innymi sylwetce Janusza Korczaka, współczesnym formom opowiadania o Holokauście, „dziecięcym” realizacjom Zagładowych toposów znanych z literatury adresowanej do dorosłych czytelników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Wójcik-Dudek W(y)czytać Zagładę Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży M a ł g o r z a t a W ó j c i k - D u d e k W ( y ) c z y t a ć Z a g ł a d ę . . . Więcej o książce CENA 24 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-893-4 KATOWICE 2016 W(y)czytać Zagładę Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży NR 3447 Małgorzata Wójcik-Dudek W(y)czytać Zagładę Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej Ewa Jaskółowa Recenzent Grażyna Tomaszewska Spis treści Wzgórze pamięci Kłopoty z postpamięcią Praktyki edukacyjne wobec Zagłady Polska szkoła pamięci Szkolne czytanie o Zagładzie jako wyzwanie etyczne, czyli o roli kontekstu DS804.34 i PZ Uskoki pamięci Trylogia, która nie krzepi. Alternatywna lektura pana Kleksa Jana Brzechwy Gry z Akademią… 1946 — między huśtawką a szafotem Dojrzewanie czy „odczarowanie świata”? Akademia czy cheder? א Alef = Akademia Pozorna przeźroczystość Czym jest wymazywanie? Młodsze siostry Akademii…, czyli książki których nikt nie czyta Dwie trylogie Architektura biografii — przypadek Korczaka Między pomnikiem a literaturą. Od mapowania miasta — do mapo- wania pamięci Rok Korczakowski, czyli kłopotliwa inwazja pamięci Od taktyka do stratega — współczesny pomysł na Korczaka Mikronarracje z obrzeży Zagłady Mikronarracje i przeciw -historia, czyli wyzwalanie z opresji Zagłada według Anny Frank Dziewczyńskie narracje — intymistyka a Zagłada Baśń i Holokaust Pułapka sensów 7 8 17 21 23 30 34 45 45 55 58 64 66 81 83 87 98 101 101 107 112 133 133 136 143 157 167 6 Spis treści Macierzyństwo w stanie zagrożenia Między jidisze mame a Medeą Metonimia matki — casus z ulicy Śliskiej Świat bez matki — wzorce opowiadania Matka jako pretekst Głód/sytość — matka i afekt Kiedy mama jest daleko Zwierzęcy punkt widzenia — inna wersja macierzyństwa Matki Polki i rytuały gościnności Postpamięć i zarządzanie przestrzenią Święty krajobraz Piękne kłamstwo Filosemicka postpamięć Gry z przestrzenią Przestrzeń żydowska   Ciągłość muru   Prześwity prawdy Przestrzeń pożydowska Nie -miejsce — Disneyland pamięci Przestrzeń mówi Homo ludens, czyli opresja zabawy Żydowska etnografia dzieciństwa Biblioteka Shoah Berek — getto jako plac zabaw Dybuk kontra Facebook, czyli Kotka Brygidy i Wszystkie lajki Marczuka Dybuk — przypadek Kotki Brygidy Joanny Rudniańskiej Facebook — przypadek Wszystkich lajków Marczuka Pawła Beręse- wicza Bliscy nieznajomi. Próba podsumowania Bibliografia Indeks osobowy Summary Zusammenfassung 171 171 177 178 182 183 186 194 198 219 219 220 226 229 229 231 243 245 251 257 259 260 262 271 279 280 285 291 295 317 329 331 Indeks osobowy A Abramow-Newerly Jarosław 107 Abramovitch Ilana 140, 295 Abramski Irit 19, 32, 295 Ackerman Diane 231, 237, 266, 295 Adamczyk-Garbowska Monika 30, 172, 295, 309 Adamczykowa Zofia 38, 200, 295 Adorno Theodor W. 18, 27 Agamben Giorgio 254, 295 Ajschtet Andrzej 284, 295 Akavia Miriam 172, 295 Alejchem Szolem 69, 161 Alphen Ernst van 20, 274, 279, 283, Ambrożewski Jacek 159, 202, 221, 310 Amiel Irit 16, 25, 26, 28, 227, 295 Amis Martin 167, 168, 295 Andersen Jan Christian 35, 61, 63, 80, 261, 269, 270, 295, 308 Ankersmit Frank Rudolf 11, 28, 284, 295 295 An-ski Szymon 283 Antczak Jacek 162, 309 Antosiewicz Maciej 193, 312 Appelfeld Aharon 56, 81, 133, 134 Arendt Hannah 18 Armata Jerzy 65, 299 Arystoteles 125, 126, 162, 265, 295 Assmann Aleida 16, 17, 152, 295, 296 Assmann Jan 17, 226, 296, Augé Marc 230, 251, 296 B Bachelard Gaston 55, 296 Baczyński Krzysztof Kamil 80 296 Bajor Agnieszka 263, 305 Balbus Stanisław 160, 309 Baluch Alicja 52, 55, 58, 152, 200, Bałka Mirosław 230, 296 Banasik Łukasz 246, 296 Banasiowa Teodora 38, 295 Banet-Fornalowa Zofia 147, 296 Baran Bogdan 45, 296 Baratay Éric 194, 195, 296 Bardijewska Liliana 52, 296 Barszczewska Ludwika 117, 301, 303, 306, 307, 309 Bart Andrzej 155, 303 Barthes Roland 62, 120, 151, 296, Bartnikowski Bogdan 22, 254, 296 Bartoszewski Władysław 161, 204, Batko Zbigniew 11, 308 Bator Joanna 150, 181, 296 Bauer Ela 174, 296 Bauman Szymon 155, 183 Bauman Zygmunt 155, 162, 230, 296 296, Beethoven Ludwig van 263 Benjamin Walter 86 Bennet Jill 185, 296 Beręsewicz Paweł 6, 43, 154, 252, 257, 285, 286, 287, 288, 296, 304 Bernhard Thomas 85 Betlejewski Rafał 28 Bettelheim Bruno 164, 167, 180, 297 Biedrzycki Krzysztof 28 Bieńczyk Marek 81, 82, 83, 115, 198, 297, 304, 305, 315 Bikont Anna 31, 112, 203, 307 Błońska Wanda 55, 296 318 Indeks osobowy 237 Błoński Jan 25, 26, 160, 161, 224, 297 Bojarska Katarzyna 20, 82, 113, 131, 230, 274, 279, 283, 295, 296, 297, 301, 310 Bolecki Włodzimierz 82, 136, 271, 299, 304, 305, 315 Bomze Nuchim 172, 173, 297 Boone Josh 137 Borkowska Grażyna 151, 214, 312 Borochow Ber 131 Boroń Agnieszka 8, 13, 19, 297 Borowski Mateusz 17, 308 Borowski Tadeusz 22, 25, 179, 198, Borwicz Michał 231, 312 Borysławski Rafał 110, 314 Borzęcka Maria 258, 297 Borzymińska Zofia 172, 297 Boszes Ryfka 147, 301 Bourdieu Pierre 180, 297 Brandys Kazimierz 22 Broniewska Janina 37 Brus-Łapińska Marta 115, 297 Brzechwa Jan 5, 36, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 158, 267, 269, 270, 297, 301, 303, 307, 310, 311, 312, 313, 315 Buber Martin 70, 75, 76, 86, 297, 300, Buczkowski Leopold 22 Budziszewska Magdalena 197, 314 Bukański Meszores 173, Burska Ewa 68, 301 Buryła Sławomir 14, 15, 29, 36, 176, 199, 254, 297, 298, 302, 306 Burzyńska Anna 46, 85, 147, 297, 306 Bussoldowa Stanisława 201 Butler Judith 153, 193, 297 C Caillois Roger 55, 60, 274, 297 Celan Paul 54, 122, 200, 203, 299 Certeau Michel de 115, 229, 297 Charnow Sally 139, 297 Chmielarz Małgorzata 173, 299 314 Chmielewska Iwona 43, 107, 122, 124, 126, 130, 144, 298 Chmielewska Katarzyna 110, 175, 298, 302, 307, 311 Chojna Elżbieta 249, 303 Chomątkowska Beata 230, 298 Chrobak Małgorzata 256, 298 Chrystus 53, 102, 103, 104, 105 Chrząstowska Bożena 50, 298 Chwin Stefan 133 Chymkowski Roman 251, 296 Cichowska Gabriela 146, 147, 149, 150, 151, 153, 302 Cieliczko Paweł 82, 297 Cieplińska Halina 122, 313 Ciesielska Marta 111, 177, 303, 305 Cieśla Ola 32, 33, 121, 299, 310 Cieślikowski Jerzy 31, 135, 260, 272, 276, 298 Cixous Hélène 150 Clark David 196, 298 Cobel-Tokarska Marta 235, 238, 298 Combrzyńska-Nogala Dorota 43, 155, 188, 191, 222, 230, 241, 268, 268, 276, 291, 298 Concejo Joanna 254, 300 Connerton Paul 247, 298 Cuber Marta 15, 83, 298 Cukras-Stelągowska Joanna 172, 298 Cyceron 72, 298 Cygielska Elżbieta 278, 303 Cywińska Izabella 162 Czabanowska-Wróbel Anna 46, 179, 298, Czaja Dariusz 253, 298 Czapliński Przemysław 14, 15, 30, 44, 199, 254, 262, 298, Czarna Anna 197, 314 Czarnacka Agata 10, 193, 297, 314 Czarska Lidia 269 Czartoryscy 22 Czekalska Renata 9, 309 Czerniaków Adam 189, 191, 192, Czernow Anna Maria 114, 115, 297 Czerwińska-Rydel Anna 107, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 126, 127, 129, 130, 229, 299, 309, 313 299 Indeks osobowy 319 D Dagan Batszewa 32, 33, 34, 195, 299 Danek Danuta 63, 167, 180, 297 Dauksza Agnieszka 185, 304 Dauzenroth Erich 101, 299 Dąbrowska Agata 173, 299 Dąbrowska Kamila 260, 299, 306 Dąbrowska Maria 269 Deleuze Gilles 45 Delort Robert 195 Derrida Jacques 54, 67, 200, 299 Dębnicki Kazimierz 107 Dichter Wilhelm 14, 16, 79, 80, 134, 270, 299 299 266 Dickens Charles 269 Didi-Huberman Georges 48, 49, Disney Walt 6, 251, 252, 259, 264, Dłuski Wiktor 17, 308 Dobrogoszcz Tomasz 10,110, 314 Domańska Ewa 10, 11, 28, 54, 110, 113, 126, 136, 140, 169, 177, 194, 284, 295, 298, 299, 301, 303, 304, 305, 310, 314 Domański Henryk 134, 310 Dostojewski Fiodor 263, Dov Kulka Otto 263, 299 Dres Jérémie 21, 299 Dryll Ewa 197, 314 Dulac Edmund 261 Dunin Janusz 261, 299 Dylewska Jolanta 224 Dyroff Stefan 266, 296 Dziadek Adam 14, 54, 200, 299, 307 Dziewulska Małgorzata 205, 299 E Eberl Irmfried 146 Egel Piotr 62, 314 Ehrenreich Barbara 197, 299 Eichmann Adolf 17, 18, Eliach Yaffa 86, 299 Engelking Barbara (Engelking-Boni Barbara) 134, 184, 188, 222, 282, 300, 310 Erber Ralf 197, 314 F Fahrenheit Daniel 114 Fąfrowicz Piotr 159, 310 Feldhorn Juliusz 261 Felman Shoshana 283, 284, 285, 300 Ficowska Elżbieta 156, 200, 201 Ficowski Jerzy 22 Fiderkiewicz Maria 256, 310 Fiedler Arkady 37 Figielski Krzysztof 197, 301 Filipiak Izabela 215, 302 Finkelstein Norman 9, 300 Fiszer Franz 65 Ford Aleksander 106 Fortes Antón 254, 300 Fosse Bob 28 Foucault Michel 89, 136, 151, 154, 300 Fragonard Jean Honoré 55 Frajlich Anna 23 Frank Anna 5, 39, 124, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 152, 154, 271, 295, 297, 300, 310, 313, 314 Frank Hans 39, 40, 140, 210 Frank Otton 140 Frąckiewicz Małgorzata 113 Fredro Aleksander 97, 300 Freinet Celestyn 153 Fresco Nadine 216, 300 Freud Sigmund 53, 73, 111, 140, 268 Friedländer Saul 139, 255, 310, 312 Fros Henryk 74, 304 Fürstenberg Szymon 229, 269 Füssli Johann Heinrich 55 G Gajownik Sylwia 109, 165, 300 Gancarz Natalia 255, 300 Garewicz Jan 70, 297 Gazda Grzegorz 93, 311 Gąsiorowski Wacław 269 Gdak Beata 38, 300 Gibson James 238 Giebułtowski Jerzy 163, 301 Gierasimuk Jerzy 230, 301 Gierymski Aleksander 28 Gilman Sander 162, 300 Glüeckel of Hameln 143 320 Indeks osobowy Głowacka Dorota 162, 168, 253, 300 Głowiński Michał 14, 15, 28, 110, 134, 175, 181, 185, 203, 270, 298, 300, 302, 307, 311, 313, 315 Gołomb Abraham 174, 300 Gombrowicz Witold 98 Gordin Jakub 173 Gorion Micha Jozef bin 76, 173, 300 Gorycki Leszek 27, 300 Gosk Hanna 15, 298 Goździkowski Andrzej 137, 298, 314 Górny Grzegorz 204 Górska Halina 109 Graban-Pomirska Monika 63, 301, Graber Dawid 131 Grabowski Andrzej Marek 43, 155, 208, 209, 210, 230, 268, 292, 301 Grabowski Jan 203 Gradowskim Krzysztof 64, 65, 299 Grajewski Wincenty 142, 305 Grass Günter 111 Green John 137 Grimm (bracia) 61, 157, 313 Grodzieńska Wanda 50, 301 Groński Ryszard Marek 43, 195, 197, 241, 242, 301 Grosman Dawid 13, 14, 168, 301 Gross Jan Tomasz 16, 31, 203 Grubowska Halina 155 Grudzińska-Gross Irena 203 Grupińska Anka 174, 185, 301, 315 Grynberg Henryk 14, 16, 25, 26, 56, 91, 134, 282, 304, 315 Grynberg Mikołaj 289, 301 Gryz Renata 33 Grzebałtowska Magdalena 118, 301 Grzegorzewska Maria 120, 262 Grzymisławski Łukasz 167, 295 H Haddad Philippe 68, 70, 73, 301 Halbwachs Maurice 8, 17, 220, 301 Handke Ryszard 46, 306 Haniec Beata 254, 300 Han-Ilgiewicz Natalia 120, 301 Hauser Irena 184, 302 Heidegger Martin 67, 211, 230, 231, 232, 233, 239, 301 Heine Heinrich 86 Heller Ágneš 141, 301 Hemingway Ernest 269, 319 Hering Ludwik 22 Herman Mark 256 Hertz Aleksander 260 Heska-Kwaśniewicz Krystyna 38, 52, 107, 109, 125, 166, 301, 307, 314 Hesko-Kołodzińska Małgorzata 82, 309 Heweliusz Jan 114 Heymann Danièle 105 Hilberg Raul 163, 301 Hirsch Marianne 8, 12, 113, 123, 194, 227, 279, 301, Hitler Adolf 189, 197 Hoffman Eva 69, 161, 301 Holzmann Avner 14, 301 Hudson-Goff Elizabeth 140 Hurwitz Johanna 140 Hutcheon Linda 10, 302 I Ilski Kazimierz 173, 299 Irigaray Luce 181, 302 Irmfried Eberl 146 Ishioke Fumiko 33 Iwasiów Kinga 85, 176, 302 J Jabés Edmond 141 Jacob Lili 193 Jacyno Małgorzata 31, 302 Jakubowska Wanda 181 Janczewska Marta 184, 302 Janicka Elżbieta 223, 224, 225, 247, 249, 302 Janion Maria 61, 152, 175, 215, 271, 302 Jankiewicz Adam 56, 314 Janko Anna 216 Janus-Sitarz Anna 49, 302 Japola Józef 138, 308 Jarczykowa Mariola 263, 305 Jarniewicz Jerzy 30, 309 Jaromir Adam 43, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 302 Jaskółowa Ewa 28, 44, 106 Jaworski Marek 107 Indeks osobowy 321 Jaworski Stanisław 142, 305 Jędrych Karolina 52, 302 Jędrzejewski Paweł 68, 281, 302 Joselewicz Berek 175, 271 Joteyko Józefa 262 Jurgielewiczowa Irena 37 K Kadłubek Zbigniew 122, 176, 237, 239, 302, 311 Kafka Franz 86, 176 Kalaga Wojciech 207, 314 Kalicka Joanna 12, 137, 247, 307 Kamieńska Anna 40, 41, 302 Kamiński Aleksander 37 Kann Maria 37, 41, 42, 43, 205, 302 Kantor Tadeusz 102 Karasińska Marta 164, 302 Karmon Helena 229, 230, 269 Karolak Sylwia 21, 254, 302 Karpowicz Diana 255, 300 Kasprzysiak Stanisław 196, 254, 305 Kassow Samuel D. 131, 302 Kawka Maciej 50, 303 Kaźmierczak Marek 31, 253, 303 Keff Bożena 14, 23, 215, 302, 303 Kellner Hans 11, 303 Kent Roman 33, 34, 303 Keret Etgar 223 Kern Ludwik Jerzy 179, 266 Kertész Imre 193, 278, 303, Kestner Erich 269 Kicińska Magdalena 145, 146, 303 Kieślowski Krzysztof 162 Kijek Kamil 174, 303 Kircher Hanna 205, 307 Kirshenblatt-Gimblett Barbara 139, 295, 297, 310, 313 Kledzik Emilia 10, 314 Klein Edward 190 Klemperer Victor 192, 303 Kłoczowski Jan 17, 315 Knoll Renia 139, 303 Kobylińska Eugenia 38 Kofman Sarah 162, 168, 300 Kolbuszewski Jacek 251, 283, 306, 313 Kolski Jan Jakub 162 Kołodziej Marian 28 Kołodziejczyk Dorota 110, 314 Kołodziejska Zuzanna 174, 296, 313 Kołyszko Piotr 197, 299 Komar Beniamin 243 Komendant Tadeusz 89, 300 Kondek Stanisław 109, 303 Kopacki Andrzej 141, 301 Kopaliński Władysław 283, 303 Kopciewicz Lucyna 180, 297 Kopczewska Renata 33, 306 Kopeć Zbigniew 173 Koplowicz Abramek 189, 311 Korczak Janusz 5, 22, 36, 37, 65, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,132, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 177, 229, 230, 261, 269, 274, 275, 285, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314 Korczakowska Jadwiga 37 Kordowicz Małgorzata 283, 303 Kornatowski Wiktor 72, 298 Kossak-Szczucka Zofia 161 Kostecka Weronika 158, 164, 166, 303 Kot Wiesław 28 Kowaleczko-Szumowska Monika Kowalska Małgorzata 136, 207, 300, 249, 303 306 Kowalska-Leder Justyna 136, 139, 155, 282, 303 Kownacka Maria 117, 303 Koziołek Krystyna 29, 303 Koziołek Ryszard 17, 91, 98, 303 Krall Hanna 22, 25, 28, 134, 162, 166, 167, 309 Kranz Tomasz 20, 304, 307 Kraskowska Ewa 173, 299 Krasoń Katarzyna 164, 304 Krasuska Karolina 153, 297 Krawcowicz Barbara 25, 309 Krawczyńska Dorota 15, 169, 282, 304, 306 Krążek Maks 190 Kreppel Anulka 190 Krowicki Leszek 167, 280, 307 322 Indeks osobowy Król Marcin 220, 301 Królak Sławomir 181, 254, 295, 302 Królikowski Bohdan 40, 304 Kruczkowski Leon 22 Krupa Bartłomiej 16, 83, 304 Krupiński Piotr 29, 304 Kruszyńska Elżbieta 124, 287, 304 Kryczyńska-Pham Anna 17, 296 Krynicka Natalia 174, 314 Kubiak Ho-Chi Mai 49, 299 Kubicki Roman 86, 314 Kubis Andrzej 284, 295 Kubisiowska Katarzyna 34, 165, 243, Kuciński Paweł 82, 297 Kuczkiewicz-Fraś Agnieszka 9, 309 Kuczyńska-Koschany Katarzyna 285, 299 246, 304 Kuć Wojciech 68, 304 Kuliczkowska Krystyna 37, 304 Kulig Agnieszka 287, 304 Kulmowa Joanna 40, 111, 304 Kulon Stanisław 102 Kurasawa Fuyuki 141, 304 Kuryluk Ewa 14 Kuryś Agnieszka 171, 196, 306 Kurz Iwona 47, 130, 226, 285, 305, 306 299 Kurzweil Zwi Erich 101, 304 Kwaśniewska Monika 85, 205, 297, Kwiatkowska Paulina 47, 130, 226, 285, 305, 306 Kwieciński Bartosz 104, 304 Kwieciński Zbigniew 20, 312 L Labuda Aleksander 142, 305 Lacan Jacques 53, 153 LaCapra Dominick 54, 126, 169, 197, 226, 272, 304, 305 Lachman Michał 284, 300 Lagerlöf Selma 264 Lahav Abshalom Jac 140 Lanckorońska Karolina 16 Landau Irena 43, 155, 156, 205, 206, 228, 267, 292, 305 Landau-Czajka Anna 172, 305 Landsberg Alison 130, 226, 285, 305 Lang Berel 9, 10, 176, 305, Langer Hanna 262, 305 Lanzmann Claude 105, 192, 198, 305 Laskier Rutka 124, 139, 305 Lasocki Wiesław 194 Lasoń-Kochańska Grażyna 216, 305 Lasota Grzegorz 109, 305 Latour Daniel de 187, 222, 312 Lea 171 Lebecka Hanna 285, 305 Lejeune Philippe 142, 305 Lenzer Gertrud 31 Leociak Jacek 15, 56, 111, 120, 134, 148, 161, 175, 177, 204, 223, 252, 253, 271, 301, 303, 305, 306 Leszczyński Damian 152, 300 Leszczyński Grzegorz 31, 46, 52, 54, 59, 64, 89, 104, 111, 164, 165, 240, 302, 304, 305, 311, 312 Leśniak Kazimierz 72, 298 Lewandowicz-Nosal Grażyna 38, Lewańska Adriana 151, 296 Levi Primo 10, 196, 254, 280, 305 Levin Gerszom 174 Lévinas Emmanuel 19, 102, 171, 196, 306 197, 207, 298, 306 Levine Karen 33, 34, 300 Levi-Strauss Claude 150, 306 Lewin Aleksander 107 Lewinówna Zofia 161, 296 Lewis Brendy Ralph 140 Lewis Clive Staples 59, 308 Lewis Harry Sinclair 269 Leyen Fredrich von der 46, 306 Leżeński Cezary 39, 40, 306, 309 Libera Zbigniew 28, 29, 273 Libeskind Daniel 136, 299 Lichański Jakub Zdzisław 109 Lichtenberger André 108, 303 Ligocka Roma 134 Lilientalowa Regina 260, 299, 306 Linke Bronisław 27, 28 Lipszyc Adam 53, 54, 60, 306 Loba Mirosław 10, 314 London Jack 269 Lorentz Zofia 37 Indeks osobowy 323 Lorenz Konrad 197 Lowry Lois 35, 306 Lubas-Bartoszyńska Regina 142, 305 Lubelski Tadeusz 105, 306 Lupa Krystian 85, 297 Luria Izaak 76, 78 Lutosławski Witold 114 Lyotard Jean-François 253, 300 Ł Łapot Mirosław 68, 69, 306 Łazarkiewicz Józef 118, 306 Łaziuk Katarzyna 33, 303 Łebkowska Anna 185, 304 Łoboz Małgorzata 283, 306 Łoskot-Cichocka Dorota 113 Łucka-Zając Elżbieta 256, 298 Ługowska Jolanta 164, 306 Łysak Tomasz 14, 301 M Machczyńska Apolonia 205 Magala Sławomir 123, 311 Maier Charles 280 Majewski Erazm 235 Majewski Tomasz 226, 304 Makarenko Anton 94 Makaruk Katarzyna 110, 298, 302, 311 310 Makuszyński Kornel 269 Malatyńska Maria 104, 295 Malitowska Anna 86, 314 Marciniak Arkadiusz 10, 314 Margański Janusz 10, 302 Marianowicz Antoni 51, 297, 307, Markiewicz Henryk 55, 173, 296, 297, 306, 309 Markowski Jan 102 Markowski Michał Paweł 46, 67, 147, 297, 306 Márquez Gabriel Garcia 45 Marshall Bolesław 102 Martel Yann 168, 306 Marxveldt Cissy van 139 Masłowska Dorota 7, 43 Matyjaszek Konrad 250, 306 May Karol 264 McLuhan Marshall 46, 47, 306 Melcer Wanda 223, 224, 306 Mendelssohn Moses 86 Merzbach Henryk 174, 175, 306 Merżan Ida 124, 307 Meyer zu Uptrup Wolfram 20, 307 Michalski Krzysztof 211, 232, 301 Mickiewicz Adam 23, 174, 307 Mieszkowska Anna 155, 156, 199, 307 Mikurda Jakub 140 Milchman Alan 167, 280, 307 Milewicz Bolesław 117, 301, 303, 306, 307, 309 Miłosz Czesław 22, 179, 297 Moczarski Kazimierz 22 Moles Abraham 255, 307 Montessori Maria 153, 154 Morawiec Arkadiusz 27, 307 Morgenster Janusz 106 Mortkowicz Jakub 112 Mortkowicz Jan 261 Mortkowicz Janina 112 Mortkowicz-Olczak Hanna 36, 107, Moryson Irena 243 Molisak Alina 14, 110, 174, 175, 254, 112, 128 298, 302 Mozart Amadeusz 263 Mucha Danuta 52, 307 Müller Robby 105 Muniak Radosław Filip 74, 307 Murzyn-Kupisz Monika 252, 307 Muskała Monika 84, 307 Mydla Jacek 110, 314 Myrdzik Barbara 52, 312 N Nadel Szlomo 145 Nadolna-Tłuczykont 38, 301 Nadurska Krystyna 50, 307 Nalaskowski Aleksander 70, 102, 307 Nałkowska Zofia 22, 192, 204, 205, 272, 307 Namysło Aleksandra 204 Nancy Jean-Luc 14, 307 Napiórkowski Marcin 247, 298 324 Indeks osobowy Nasiłowska Anna 181, 307 Nastulanka Krystyna 51, 307 Nemo Philippe 102, 306 Newerly Igor 108, 307 Newman Leonard S. 197, 314 Niesporek-Szamburska Bernadeta 122, 166, 259, 307, 311, 314 Nijakowski M. Lech 15, 307 Niklewiczowa Maria 39, 307 Niziołek Grzegorz 85, 205, 297, 299 Nora Pierre 17, 137, 308 Nowak Ewa 28 Nowak Maciej 110, 314 Nussbaum Martha 169, 308 Nycz Ryszard 10, 82, 136, 185, 271, 299, 302, 304, 305, 315 O Obirek Stanisław 9, 309 Ochab Maryna 55, 311 Oczko Alicja 138, 300 Ogłoza Ewa 63, 308 Okoński Michał 134, 310 Okuniewski Natan 21, 299 Olczak-Ronikier Joanna 16, 36, 107, 111, 112, 116, 128, 146, 307, 308 Olędzki Jacek 277, 308 Olson David Richard 269, 308 Olszewska Bożena 101, 165, 156, 298, 300 Ong Walter Jackson 138, 308 Opolska-Kokoszka Bogna 102, 306 Orlev Uri 179, 264, 265, 266, 308 Orsza Helena (Radlińska Helena) 262, 308 Orwid Maria 56 Orzeł Olga 135, 299 Ostachowicz Igor 15 Ostolski Adam 10, 196, 298 Ostrowicka Beata 43, 107, 128, 129, 130 Ostrowska Antonina 134, 310 Ostrowska Bronisława 40 Ouaknin Marc-Alain 66, 68, 72, 308 Oz Amos 70, 78, 308 Ozick Cynthia 11, 308 Oziewicz Marek 59, 308 Oz-Salzberger Fania 70, 78, 308 P Pajączkowska Agnieszka 193, 308 Pajączkowski Olaf 101, 313, 314 Pakier Małgorzata 8, 12, 308 Panas Władysław 66, 67, 76, 77, 308 Pankowski Marian 16, 83, 242, 308 Papuzińska Joanna 38, 47, 48, 54, 97, 105, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 166, 195, 248, 249, 250, 304, 305, 308 Paziński Piotr 15, 70, 81, 38 Perepeczko Andrzej 39, 308 Piątkowska Renata 43, 155, 183, 199, 200, 221, 230, 273, 277, 309 Piłsudski Józef 189 Pinto Diana 250 Podbielski Henryk 265, 295 Pogłódek Małgorzata 44 Pohlmann Lili 155 Polak Beata Anna 9, 49, 309 Polak Tomasz 9, 49, 309 Polański Roman 28 Polit Monika 155, 190, 309 Polkowski Jan 44 Pollak Elsa 102 Pomer Stefan 173, 309 Pomian Krzysztof 211, 232, 301 Popper Wolf 65 Posmysz Zofia 181 Poznański Edward 118, 309 Preizner Joanna 104, 105, 309 Pressler Mirjam 140 Prokopowicz Mariusz 98, 304 Propp Władimir 56, 159, 160, 163, 164, 309 Prot Katarzyna 165, 309 Prus Bolesław 26 Pruska Krystyna 66, 308 Pruski Krzysztof 66, 308 Przecławska Anna 97, 308 Przybyła Piotr 16, 152, 296 Przymanowski Janusz 37 Purchla Jacek 252, 307 Pytlos Barbara 40, 309 Q Quercioli Mincer Laura 11, 309 Indeks osobowy 325 304 R Rabska Zuzanna 195 Rachela 171 Raczyńska Szoszona 32, 33, 299 Radkowska-Walkowicz Magdalena 74, 89, 309 Rajkowska Joanna 29, 247 Rakoczy Marta 269, 308 Ranocchi Emiliano 251, 296 Rappaport Richard Yaffe 219 Rasiński Lotar 152, 300 Ratajczak Józef 45 Rebeka 171 Regulska Justyna 284, 295 Rejniak-Majewska Agnieszka 226, Reszelska Olga 286, 296 Riabinkin Jura 184, 302 Richter-Magnuszewska Jola 129, 308 Ricoeur Paul 11 Riefenstahl Leni 64 Riggs Ramson 81, 309 Ringelblum Emanuel 131, 302 Rodak Paweł 176, 199, 298, 302 Rolland Romain 269 Romanowska Anna 51, 309 Ronen Shoshana 9, 12, 14, 309 Ronikier Michał 69, 301 Rorty Richard 14 Rosenberg Alan 167, 280, 307 Rosenfeld Alvin H. 9, 25, 176, 309 Roskies David G. 30, 36, 309 Roszak Joanna 246, 304 Rothenberg Ellen 140 Rottenberg Anda 274, 309 Rousseau Frédéric 272, 310 Rowling Joanne Kathleen 99 Różewicz Tadeusz 16, 22, 83, 178 Rubinowicz Dawid 124, 139, 184, 311 Rudniańska Joanna 34, 158, 159, 160, 165, 166, 202, 209, 212, 221, 225, 228, 231, 232, 243, 245, 248, 251, 257, 272, 273, 275, 282, 285, 299, 310 Rudnicka Halina 37 Rudnicki Janusz 146, 310 Rumkowski Mordechaj Chaim 155, 189, 190, 309 Runia EElco 117, 310 Rusiłowicz Małgorzata 33, 310 Rusinek Joanna 188, 206, 209, 222, 228, 268, 298, 301, 305 Rusinek Michał 32, 121, 154, 310 Ruszkowski Piotr 65, 310 Rybicka Elżbieta 237, 238, 247, 310 Rybicki Jan 264, 308 Rymkiewicz Jarosław Marek 219, 234, 310 Rymkiewicz Wiesław 51, 310 Rypel Agnieszka 22, 23, 26, 310 S Sabor Agnieszka 161, 162, 310 Sadowski Maciej 107, 108, 310 Saint-Exupéry Antoine 108, 111, 240 Saktsier Borys 102, 124 Salten Felix 264 Saltzman Lisa 131, 310 Santner Eric 139, 310 Sara 171 Saryusz-Wolska Magdalena 12, 16, 17, 137, 152, 247, 295, 296, 307 Sassov Leib von 101 Saussure de Ferdinand 11 Scholem Gershom 18, 74, 78, 310 SchopenhauerArtur 114 Schreiber Rachela 140 Schulz Bruno 23, 25, 67, 76, 94, 306, Sebald Winfried Georg 167 Sekuła Aleksandra 175, 307, 310 Sekuła Elżbieta Anna 256 Semczuk Teresa 101, 299 Sendlerowa Irena 155, 156, 183, 199, 200, 201, 230, 274, 307, Sendyka Roma 20, 279, 295 Sforim Mendele Mojcher 174 Shandler Jeffrey 139, 141, 295, 297, 308 310, 313 Shmeruk Chone 162, 174, 310 Sidi Ela 173, 311 Sidowska Karolina 17, 295 Siemek Andrzej 67, 299 Siemek Marek J. 211, 232 Sieniewicz Mariusz 15 326 Indeks osobowy Sienkiewicz Henryk 39, 98, 99, 180, 264, 265, 266, 267, 269, 303 Sierakowiak Dawid 124, 139, 189, Sikirycki Igor 52, 307 Sikora Aleksandra 34, 311 Sikorska Liliana 151, 214, 312 Sikorska Magdalena 122, 123, 125, 311 311 Sikorski Krzysztof 56, 314 Simonides Dorota 62, 63, 311 Sinclair Upton 269 Singer Isaac Bashevis 25, 28 Skarga Barbara 35, 311 Skibińska Ewa 114, 309 Skłodowska-Curie Maria 114 Skolmowski Roberto 121 Skotnicka Gertruda 32, 311 Skrobiszewska Halina 37, 50, 63, 311 Sławek Tadeusz 122, 237, 239, 311 Sławiński Janusz 45, 155, 311 Sławiński Szymon 155 Słobodzianek Tadeusz 102 Słonimski Antoni 22 Słucki Arnold 66, 281, 315 Smyczyńska Katarzyna 122, 123, 125, 311 Sobczak Jędrzej 262, 311 Sobelman Michał 9, 309 Sobich Agnieszka 52, 311 Sobolewska Anna 106, 107, 126, 311 Sobolewska Elżbieta 193, 303 Sobolewska Joanna 56, 134, 311 Sobolewski Tadeusz 106, 311 Sokołowska Katarzyna 14, 184, 311 Sommer Magdalena 14, 301 Sontag Susan 123, 311 Sosnowski Kirył 55, 56, 311 Sowa Franciszek 74, 304 Spiegelman Art 28, 168, 194 Spielberg Steven 28, 105, 256 Spitzer Leo 138, 311 Srebrnik Szymon 198 Stachowicz Katarzyna 103, 311 Stachura Paweł 10, 314 Stanisławska Irena A. 105, 311 Stańczak-Wiślicz Katarzyna 189 Starobinski Jean 55 Starski Allan 105, 311 Steinlauf Michael C. 16, 35, 312 Stępowski Tadeusz 37 Stiller Robert 76, 300 Stöcker-Sobelman Joanna 145, 312 Struk Janina 193, 312 Stryjkowski Julian 25, 171, 172 Strzemiński Władysław 28 Sugiera Małgorzata 17, 308 Suleiman Susan Robin 14 Swoboda Tomasz 272, 310 Szacki Jakub 289, 307 Szajna Józef 27, 28 Szapiro Kelman Kalonimus 237 Szary Adrian 52, 312 Szawerna-Dyrszka Anna 281, 315 Szczepańska Anita 255, 307 Szczubiałka Michał 263, 299 Szczuka Kazimiera 151, 214, 312 Szczygielski Marcin 43, 166, 187, 188, 222, 230, 232, 233, 234, 236, 240, 269, 31 Szczygieł Jerzy 37 Szczypiorski Andrzej 198 Szekspir William 263 Szenirer Sara 172 Szewc Piotr 16, 83 Szewczyk Matylda 130, 226, 285, 305 Szkudlarek Tomasz 20, 312 Szlązakowa Alicja 107 Szlengel Władysław 231, 312 Szmaglewska Seweryna 22 Szocki Józef 262, 312 Szóstak Anna 50, 52, 53, 59, 312 Szpociński Andrzej 137, 248, 312 Sztachelska Jolanta 31, 312 Szuchta Robert 18, 21, 27, 190, 312 Szulc Andrzej 168, 306 Szulżycka Alina 31, 302 Szuman Stefan 56, 57, 306 Szuster Marcin 30, 255, 309, 312 Szwagrzyk Aleksandra 287, 304 Szwarcman-Czarnota Bella 174, 300 Szymanowicz Maciej 183, 221, 249, 277, 301, 308 Szymański Mateusz 9, 300 Szymborska Karolina 31, 312 Szymkat Janina 50, 303 Thoreau Henry David 122, 313 Tischner Józef 180, 207, 211, 232, 301, 313 297 313 Ś Śliwerski Bogusław 19, 312 Śliwowska Wiktoria 134, 299 Śmietana Urszula 129 Śpiewak Paweł 21, 255, 299, 312 Świetlicki Marcin 44, 279 T Tagore Rabindranath 121, 147, 151 Tałuć Katarzyna 38, 65, 107, 109, 114, 229, 301, 310, 314 Tanaś Sławoj 251, 313 Tarkowski Andriej 55 Tatarkiewicz Anna 55, 274, 297 Tatarkiewicz Władysław 51, 274 Tatelbaum Itzhak B. 133, 134, 313 Thiel-Jańczuk Katarzyna 115, 229, Tokarczuk Olga 153, 297 Tokarska-Bakir Joanna 12, 225, 252, 271, 296, 302, 313 Tomaszewska Agata 16, 312 Tomaszewska Grażyna 44 Torchin Leshu 141, 313 Traba Elżbieta 18, 56, 134, 311, 312 Traba Robert 12, 17, 18, 56, 134, 137, 247, 296, 307, 311, 312 Tramer Maciej 281, 315 Trojański Piotr 21, 27, 190, 300, 312 Tulli Magdalena 14, 216, 313 Tuszyńska Agata 14 Twain Mark 108, 269 Twardowski Jan 118, 301 Tych Feliks 204, 313 Tymiakin Leszek 52, 312 Tynecka-Makowska Słowinia 93, 311 U Ubertowska Aleksandra 7, 141, 143, 145, 203, 313 Ulmów rodzina 204 Umińska Bożena 16, 181, 313 Ungerer Tomi 32, 40, 313 Unterman Alan 75, 313 Indeks osobowy 327 Urbanek Mariusz 64, 65, 90, 92, 313 Urbańczyk Lidia 101, 313, 314 V Verne Jules 235, 264 W Wajda Andrzej 103, 104, 105, 106, 107, 122, 126, 295, 309 Waksmund Ryszard 31, 51, 64, 97, 108, 109, 111, 135, 157, 260, 161, 298, 313 Walc Jan 199, 313 Walkowicz Tomasz 113 Waluga Grażyna 131, 302 Wander Michał 62, 314 Wasilewska Wanda 109 Wat Aleksander 91, 315 Wądolny-Tatar Katarzyna 128, 129, Weber Max 62, 314 Weil Simone 180 Wells Herbert George 235 Wende Ewa 255, 307 Wengeroff Paulina 143 White Hayden 10, 11, 30, 110, 129, 135, 139, 140, 314 Wiecki Evita 174, 314 Wielechowska Katarzyna 207, 314 Wieniawski Henryk 114 Wilczyńska Elżbieta 10, 177, 310, 314 Wilczyńska Stefania 144, 145, 146, 147 Wilczyński Marek 10, 314 Wilkomirski Benjamin 286 Williams Chris 121 Williams Paul Andrew 18 Wilma Zbigniew 103 Winogronówna Esterka 145, 147 Wiśniowieccy 22 Witkowski Lech 20, 312 Witte Bernd 86, 314 Wittgenstein Ludwig 88, 161 Włodarski Józef 117 Wojdowski Bogdan 134, 172, 259 Wojnakowski Ryszard 74, 310 Wolf Diane L. 137, 314 Wolicki Krzysztof 211, 232, 301 Wortman Stefania 157, 314 328 Indeks osobowy Woźna Zofia 102 Wójcik Adrian 197, 314 Wójcik Maja 226, 304 Wójcik Mirosław 86, 299, 314, Wójcik-Dudek Małgorzata 109, 111, 122, 259, 311, 314 Wróblewska Anna 65, 299 Wróblewska Violetta 60, 314 Wróblewski Maciej 287, 304 Wyspiański Stanisław 26, 269 Y Yerushalami Yosef Hayim 86, 314 Young James E. 13, 314 Z Zabierowski Janusz 75, 313 Zaderecki Tadeusz 66, 314 Zagala Bolesław 57, 306 Zajączkowski Andrzej 150, 306 Zajonc Robert B. 197, 314 Zaleski Jan 50, 307 Zaleski Marek 82, 210, 315 Zaremba Łukasz 10, 47, 130, 226, 285, 305, 306, 314 Zarębińska Maria 37, 41, 152 Zawada Wiktor 37, 38 Zeidler-Janiszewska Anna 226, 304 Zenon z Kition 71, 96 Zertal Idith 17, 315 Zgrzembska Janina 199 Zielińska Nina 69, 315 Zieliński Konrad 69, 315 Ziemilski Wojtek 85, 297 Zieniewicz Andrzej 15, 298 Zienkiewicz Olga 131, 231, 266, 295, Ziębińska-Witek Anna 9, 11, 28, 176, Zimmerer Katarzyna 36, 43, 107, Ziółkowski Mariusz Szczęsny 68, Zipes Jack 59, 315 Zok-Smoła Aleksandra 122, 259, 311, 184, 305, 315 128, 130, 315 302 304 314 Zusak Markus 256, 298 Zychowicz Juliusz 192, 303 Ż Żabińska Antonina 267 Żabiński Jan 267 Żeromski Stefan 269 Żmijewski Artur 271 Żołkiewska Wanda 50, 315 Żukowski Tomasz 110, 175, 224, 225, 298, 302, 307, 311 Żukrowski Wojciech 37 Żurek Sławomir Jacek 44, 66, 67, 79, 91, 98, 281, 315 Żychliński Arkadiusz 110, 314 Żytyniec Rafał 226, 296 Małgorzata Wójcik-Dudek To read into the Holocaust Post-memory practices in the Polish children’s and adolescent literature of the 21st century Summary The book addresses the issue of the Holocaust in the most recent Polish litera- ture for children and adolescents. In order to present the main issues concerning post-memory, the author situates the literature for the young readers in different contexts, starting from historical, through ideological to cultural. Although primarily concerned with the 21st century literature, in Jan Brzechwa’s Akademia pana Kleksa, published shortly after the war, the researcher sees a specific founding myth of the narration about the Holocaust. In chapter two, she argues that the author of Pan Kleks’ adventures created a monumental story of the decline of the old world and the attempts at its reconstruction. Drawing from the Kaballah, the author tries to place Brzechwa’s trilogy within the midrashic story about the loss of the Temple and efforts to restore the lost order. The next chapter is devoted to the figure of Janusz Korczak. The author analyses the publications about the pedagogue issued on the occasion of the Korczak Year. It turns out that the hero is revealed through micro-stories, in which he is in his element. These are fragments of biographic stories, Korczak’s own statements, recol- lections of those in his care and memories of his friends. They require extremely careful reading on the part of a biographer and a reader. The pedagogue’s profile defies classification, and he himself seems to be a tactician continuously changing methods to firstly, serve the children, and secondly, save them from the Nazis. Chapter three concerns the form of story about the Holocaust. While, in chap- ter two, referring to Pan Kleks’ adventures, the author points out the exhaustion of the traditional genre of fairy tale, in this part of the book she argues that the story of the Holocaust does not fit within the frames of narration so far used in children’s and adolescent literature. Therefore, it can be acknowledged that the new forms of narration about the Holocaust, including a fairy tale, a diary, and a picturebook, provide, on the one hand, a way of coping with the impossibility of describing the Holocaust, and, on the other hand, prove the powerlessness to fully describe it. The next chapters reflect on the Holocaust toposes. The researcher argues that toposes deriving from a non-adjectival literature are present in texts addressed 330 Summary to children and adolescents. The toposes explored particularly intensely include those of a mother, Jewish and non-Jewish child, hunger, the space of a ghetto, wall, the Aryan side, hideaway, play and book. Seeing in these pictures the borrowings from the adult literature, the author makes an attempt at their description. She ar- rives at the conclusion that the experiences characteristic of children boil down to affective memory, which in turn, becomes a source of recollections. Presenting the collected material, the researcher argues that the kind of prac- tice of post-memory started in the 21st century literature for children and adoles- cents does not paralyse the young reader, but gives them a chance to experience an encounter with the Other. Małgorzata Wójcik -Dudek Die Ausrottung ein(ab)lesen in polnischer Kinder - und Jugendliteratur des 21.Jhs Das Postgedächtnis Zusammenfassung Das Buch hat zum Thema das Problem der Ausrottung in der neuesten polni- schen Kinder -und Jugendliteratur. Um die mit dem Postgedächtnis verbundenen Hauptfragen zu besprechen, bemüht sich die Verfasserin die Literatur für den jun- gen Leser in verschiedene Kontexte (den historischen, ideologischen und kulturel- len Kontext) hineinzupassen. Obwohl sich die Verfasserin besonders für die Literatur des 21. Jahrhunderts interessiert, sieht sie in dem gleich nach dem 2.Weltkrieg veröffentlichten Werk von Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa (dt.: Akademie des Herrn Klecks) einen besonde- ren Gründungsmythos der zeitgenössischen Narration über die Ausrottung. Im zweiten Kapitel weist sie nach, dass der Urheber der Abenteuer von Herrn Klecks eine große Geschichte von dem Niedergang der ehemaligen Welt und von den Bemühungen, sie wiederherzustellen geschaffen hat. Den Bezug auf die Kabbala zu nehmen versucht die Verfasserin, die Brzechwas Trilogie in eine Midrascher- zählung vom Tempelverlust und von den Bemühungen, die verlorene Ordnung zu restituieren, hineinzupassen. Das nächste Kapitel ist dem polnischen Arzt, Kinderbuchautor und bedeuten- den Pädagogen, Janusz Korczak gewidmet. Die Verfasserin analysiert die einzel- nen anlässlich des Korczak -Jahres veröffentlichten Publikationen, in denen Korcz- ak als ein solcher Held erscheint, dessen Interessengebiet Mikrogeschichten sind. Es sind Fragmente der biografischen Geschichten, die Aussagen des Korczak selbst, Erinnerungen dessen Schützlinge und Freunde, die von seinen Biografen und Le- sern äußerst aufmerksam untersucht werden sollten. Die Figur des Pädagogen ließ sich zwar keinesfalls einstufen und er selbst scheint ein guter Taktiker zu sein, der seine Methoden immer wieder ändert, um zum einen den Kindern möglichst gut zur Seite zu stehen und zum anderen — sie vor Nazis zu bewahren. Das dritte Kapitel betrifft die Form der Erzählung über die Ausrottung. Obwohl die Verfasserin im zweiten Kapitel in Bezug auf die Abenteuer des Herrn Klecks darauf hinweist, dass sich die herkömmliche Gattung — Märchen, schon abgenutzt hat, beweist sie hier, dass die Erzählung über Ausrottung den bisherigen Aussage- formen in der Kinder - und Jugendliteratur nicht mehr entspricht. Es lässt sich also 332 Zusammenfassung feststellen, dass neue Formen der Narration über Holocaust, wie z.B.: Märchen, Memoiren, Bilderbücher davon zeugen, dass einerseits — die Unbeschreiblichkeit der Ausrottung schließlich überwunden worden ist und andererseits — die Aus- rottung jedoch nie vollauf in Worten gefasst werden kann. Das nächste und übrige Kapitel passen in die Überlegungen zu Topoi der Aus- rottung hinein. Die Forscherin zeigt auf, dass die aus adjektivloser Literatur stam- menden Topoi in den an Kinder und Jugendliche gerichteten Texten nachweisbar sind. Besonders intensiv werden die u.a. die Topoi der Mutter, des jüdischen und nicht -jüdischen Kindes, des Hungers, des Ghettos, der Mauer, der arischen Seite, des Unterschlupfs, des Spiels, des Buches erforscht. Die Verfasserin sieht in den Bildern die Entlehnungen aus der Literatur für Erwachsene und versucht, sie zu beschreiben. Sie kommt zum Schluss, dass die für die Kinder charakteristischen Erfahrungen auf das Gedächtnis für Affekte zurückzuführen sind, das wiederum eine Quelle der Erinnerungen ist. Auf das gesammelte Material Bezug nehmend überzeugt uns die Verfasserin, dass das im 21. Jahrhundert in der Kinder - und Jugendliteratur in Gang gebrachte Praxis des Postgedächtnisses den jungen Leser keinesfalls lähmt, sondern für ihn eine Chance ist, das Treffen mit dem Anderen zu erleben. Na okładce — graffiti i podwórko Anne Frank Zentrum Rosenthalen Strasse w Berlinie Redaktor Małgorzata Pogłódek Projektant okładki Magdalena Starzyk Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Agnieszka Niewdana Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012‑892‑7 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑893 ‑4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 21,0. Ark. wyd. 25,5. Papier Alto 80 g, vol. 1,5 Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek Małgorzata Wójcik-Dudek W(y)czytać Zagładę Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży M a ł g o r z a t a W ó j c i k - D u d e k W ( y ) c z y t a ć Z a g ł a d ę . . . Więcej o książce CENA 24 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-893-4 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: