Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 005323 19042154 na godz. na dobę w sumie
Wabi sabi. Japońska sztuka dostrzegania piękna w przemijaniu - książka
Wabi sabi. Japońska sztuka dostrzegania piękna w przemijaniu - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4844-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Według zen słowa są główną przeszkodą stojącą na drodze do zrozumienia. Najbardziej głębokie nauki zen nie mogą być przekazane za pomocą słów. Podobnie jest z wabi sabi. Trudno określić w kilku słowach, czym jest. To filozofia tak nieuchwytna, że nawet japońscy uczeni rozmawiają o niej jedynie w poetycki sposób, pozostawiając niewytłumaczalne niewytłumaczalnym. Wabi sabi można określić jako próbę wyrażenia miłości do życia zrównoważonej smutkiem wynikającym z nieuchronności końca. Bazuje na zasadach prostoty, pokory, powściągliwości, naturalności, radości i melancholii, jak również na zasadzie nietrwałości. Skłania nas do ponownego odkrycia intymnego piękna, które odnajdujemy w najdrobniejszych szczegółach tego, co oferuje nam natura.

Ta książka stanowi próbę wyjaśnienia ludziom Zachodu istoty wabi sabi. Być może dzięki niej zyskasz świadomość przejściowej natury ziemskich rzeczy i odkryjesz, jak subtelnie przyjemna jest ta nietrwałość. Wabi sabi to stan umysłu, który jest świadomy otoczenia i akceptuje je. Stopniowo przekonasz się, w jak doskonały sposób wabi sabi pozwala docenić czyste piękno życia. Piękno tkwi w pękniętej wazie, naturalnym kamieniu, dźwięku, jaki wydają krople deszczu uderzające o liście drzew. Dzięki tej książce będziesz myślał o wabi sabi jak o alternatywie dla świata pełnego pośpiechu i masowo produkowanych rzeczy. Być może zwolnisz, aby cieszyć się naturalnym pięknem. Jeśli zechcesz zacząć projektować w myśl tej filozofii, prędko się zorientujesz, jak subtelnej transformacji ulegną Twoje ciało, umysł i... dom.

W tej książce:

Wabi sabi - poczuj słodycz ostatniej poziomki!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SpiS treści Wstęp Wprowadzenie vii 1 Rozwój wabi sabi Wabi sabi w sztuce zen Ceremonia picia herbaty HiStoria 7 15 31 Skok wiary Wabi sabi i japońska osobowość Wabi sabi — sztuka (w trakcie) przemiany Kultura 47 53 59 Wabi sabi w japońskiej sztuce Jak rozumieć estetykę? SztuKa 69 89 DeSign 103 Kształtowanie ekspresji materiałami wabi sabi 121 Zasady designu wabi sabi n Wabi_Sabi.indd 5 2018-07-25 11:00:49 Poleć książkęKup książkę Uniwersalny duch wabi sabi Środowisko wabi sabi Duch 145 149 Życie wabizumai 155 Słownik Dalsza lektura Zgody 161 163 165 Wabi_Sabi.indd 6 2018-07-23 20:23:14 Poleć książkęKup książkę WStęp n Kiedy w wyniku zrządzenia losu próbowałem wytargować dla siebie stary gar w pewnej tureckiej restauracji, uświadomiłem sobie, że lata spędzone w Japonii w radykalny i nieodwracalny sposób zmie- niły moje postrzeganie zarówno sztuki, jak i piękna. Mała, ciemna miska, która przykuła moją uwagę, nie reprezentowała konkretnego stylu, z tą swoją szorstką powierzchnią ukształtowaną przez lata gotowania tureckich potraw, a mimo to było w niej coś zniewalająco atrakcyjnego. Błyszcząca powierzchnia zyskała bogactwo wizual- nych niuansów, a prosta, niewytworna forma była czysta, nieskalana artystyczną wizją — była to jedna z tysięcy podobnych mis, ale jej prostota i całkowite pozbawienie warstwy artystycznej stanowiły niesamowitą formę ekspresji, wyrażając niedoskonałość i nietrwa- łość życia. Misa ta, która stała się obiektem tego zachwytu, posiadała w sobie coś, co Japończycy nazywają wabi sabi. Właściciele tureckiej restauracji, którym zaproponowaliśmy roz- stanie się z misą za znacznie większe pieniądze, niż kosztowałoby ich kupienie nowej, patrzyli na nas jak na dziwaków (mówiąc delikat- nie), ale z radością zaakceptowali zarówno naszą ekscentryczność, jak i zapłatę. Wyjaśnienie, czym jest wabi sabi, osobie niemówiącej w języku japońskim stanowi wyzwanie, a przy naszej znajomości zaledwie dziesięciu słów po turecku postanowiliśmy zrezygnować z tego niewykonalnego zadania. W Wielkiej Brytanii prowadzimy galerię designu o nazwie Wabi Sabi, więc często jesteśmy proszeni o wytłumaczenie znaczenia tej koncepcji. Jednak każda nasza próba objaśnienia dogmatów wabi sabi zazwyczaj kończy się pustym wzrokiem rozmówcy i milczeniem n vii n Wabi_Sabi.indd 7 2018-07-15 21:31:50 Poleć książkęKup książkę Wabi_Sabi.indd 8 2018-07-15 21:31:50 Poleć książkęKup książkę z jego strony. Ta niezdolność do dokładnego sformułowania zasad wabi sabi trwała latami, dopóki nie zaproponowano nam napisania książki na temat tej sztuki — a wspomnimy, że czynu tego nie pod- jęliby się nawet Japończycy. Wabi sabi to filozofia tak nieuchwytna i tak dokładnie zakryta całymi wiekami tajemnicy, że nawet najbar- dziej ambitni japońscy uczeni zachowaliby swoją tradycję i rozma- wialiby o niej jedynie w poetycki sposób. Japończycy mają godną podziwu tendencję do pozostawiania niewytłumaczalnego niewytłu- maczalnym, jak to widać w przypadku szkoły zen, której najbardziej dogłębne z nauk nie mogą być przekazane za pomocą słów. Według zen słowa są główną przeszkodą stojącą na drodze do zrozumie- nia. Mnisi dążą do osiągnięcia swojego celu, jakim jest oświecenie, nie poprzez uczenie się, ale poprzez oduczanie się wszelkich myśli i poglądów na temat życia i rzeczywistości. Lecz dla ludzi Zachodu, zainteresowanych tym, co ma nam do zaoferowania kultura Japonii, musi przecież istnieć jakiś sposób na wniknięcie w światopogląd Japończyków, na poznanie ich idei este- tyki. Książka ta jest więc próbą objaśnienia i zilustrowania pewnych idei w postaci podstaw sztuki wabi sabi. Ponieważ zen i chrześcijań- stwo tak bardzo się od siebie różnią, różnią się od siebie też filozofie, które kierowały rozwojem sztuki w tychże dwóch światach. Mnisi zen prowadzą proste i surowe życie, zawsze świadomi swej śmiertelności. Sztuka wabi sabi jest próbą wydobycia istoty ich pokornych wysiłków, dążących do wyrażenia w postaci fizycznej ich miłości wobec życia zrównoważonej z poczuciem smutku wynikają- cego z nieuchronności końca. Jako aspekt artystyczny całej ideologii zen sztuka wabi sabi ucieleśnia życie mnichów i bazuje na zasa- dach prostoty, skromności, powściągliwości, naturalności, radości i melancholii, jak również na nadrzędnym elemencie nietrwałości. Wabi sabi skłania nas do oduczenia się tego, co myślimy o pięknie, ale też do ponownego odkrycia intymnego piękna, które odnajdu- jemy w najdrobniejszych szczegółach tego, co oferuje nam natura. Wabi sabi nie poddaje się łatwo konkretnej, krótkiej interpreta- cji, ale mamy nadzieję, że za pomocą stronic tej książki dziedzictwo mądrych mnichów zen zaoferuje nowe spojrzenie na duchowość sztuki w świecie niechybnie dążącym do nieograniczonego materializmu. n ix n Wabi_Sabi.indd 9 2018-07-15 21:31:50 Poleć książkęKup książkę Wabi_Sabi.indd 10 2018-07-15 21:31:50 Poleć książkęKup książkę WproWaDzenie n Dawno temu mężczyzna, wybrawszy się na spacer, napotkał na swej dro- dze wygłodniałego tygrysa, który rzucił się za nim w pogoń, zapędzając człowieka na skraj małego urwiska. Mężczyzna skoczył, chcąc uniknąć niebezpieczeństwa, i udało mu się pochwycić gałąź drzewa wyrastają- cego ze skarpy. Wisząc tak, dostrzegł drugiego tygrysa u stóp urwiska, wyczekującego na upadek mężczyzny. Gdy siły zaczęły człowieka opusz- czać, zauważył on dziką truskawkę rosnącą w zasięgu jego ręki. Z gracją wziął ją do ust w pełni świadomy, że będzie to ostatnia rzecz, jaką zje w swym życiu — jakże słodka była. Wabi sabi pod wieloma względami przypomina słodkość ostatniej truskawki z tej starej opowieści zen. Sztuka ta to wyraz piękna prze- jawiającego się w krótkiej przemianie pomiędzy tym, co przychodzi i odchodzi, zarówno w radości, jak i melancholii tego, co składa się na nasze życie. Wabi sabi to idee estetyki, to filozofia, którą najlepiej pojmować w kategoriach filozofii zen ukształtowanej w ciągu ostatniego tysiąca lat. Zen dąży do artystycznej ekspresji w formach równie czystych i wzniosłych jak zasady zen, które te formy manifestują, unika inte- lektualizmu i pozorów, dążąc do odkrycia i ujawnienia piękna obec- nego w tym, co oferuje natura. Wabi sabi ucieleśnia nihilistyczne poglądy zen, poszukując piękna w niedoskonałości odkrywanej, kiedy wszelkie rzeczy, w cią- n 1 n Wabi_Sabi.indd 1 2018-07-15 21:31:50 Poleć książkęKup książkę głym stanie przepływu, rodzą się z niczego i obracają się w nicość. W tym nieustannym ruchu natura postawia po sobie ślady, byśmy mogli je kontemplować, i to te nieprzewidziane wady i niedoskona- łości oferują nam wzorzec dla skromnej, pokornej ekspresji piękna w zgodzie z wabi sabi. Głęboko zakorzeniona w myśli zen sztuka wabi sabi wykorzystuje przemijalność życia do ukazania melancho- lijnego piękna, które przychodzi z takim zrozumieniem. Już w XIII w. mnisi zen połączyli światy sztuki i filozofii w spójną całość, w której funkcje i cele tych dwóch stały się praktycznie nie- rozłączne. Od tego czasu kultura Japonii stanowiła niemożliwą do zatrzymania kreatywną siłę, której wpływ na kulturę i sztukę pozo- stałego świata przewyższał wpływy dowolnego innego kraju. Lista osiągnięć prawie w każdej dziedzinie sztuki jest naprawdę imponu- jąca jak na kraj o rozmiarze 1/13 wielkości Stanów Zjednoczonych. Wpływ wabi sabi na wartości estetyczne Japonii zainspirował ceremonię picia herbaty, sztukę układania kwiatów, poezję haiku, sztukę projektowania ogrodów i teatr nō. Filozofia ta oferuje idee estetyki wykorzystujące bezkompromisowy posmak śmiertelności w celu skupienia umysłu na przemijającym pięknie obecnym we wszystkim tym, co nietrwałe. Wabi sabi można znaleźć w aranżacji pojedynczego kwiatu, w wyrazie emocji za pomocą trzech wersów poezji czy w dostrzeganiu linii gór w zaledwie pojedynczej skale. Tak jak zen, filozoficzny mentor tej sztuki, wabi sabi jest wzniosła w swym wyrafinowaniu. Termin wabi sabi sugeruje takie cechy jak nietrwałość, pokora, asymetria czy niedoskonałość. Te podstawowe zasady są diametral- nie różne od swych odpowiedników w świecie Zachodu, którego wartości zakorzenione są w hellenistycznym światopoglądzie cenią- cym trwałość, wielkość, symetrię i perfekcję. Sztuka japońska, przepełniona duchem wabi sabi, dąży do znaj- dowania piękna w prawdach naturalnego świata, szukając inspiracji w naturze. Powstrzymuje się przed wszelkimi formami intelektu- alnego uwikłania, samooceny i przywiązania, aby odkryć surową, niczym nieprzyozdobioną prawdę natury. Ponieważ natura może być n 2 n Wabi_Sabi.indd 2 2018-07-15 21:31:50 Poleć książkęKup książkę zdefiniowana poprzez swą asymetrię i przypadkowe niedoskonałości, wabi sabi poszukuje czystości w naturalnej nieobecności perfekcji. Rozwój tego podejścia do sztuki w Japonii doprowadził do powstania formy wyrazu artystycznego rezonującej z dogłębną trwałością filozoficzną — trwałością o wielkiej historycznej głębi niepoddającej się zmiennej modzie. Od drzeworytu, który zainspiro- wał impresjonistów takich jak Claude Monet czy Vincent van Gogh, do sztuk kulinarnych, które przetarły szlak dla nouvelle cuisine, od mnogich sztuk walki do arcydzieła Akiry Kurosawy Siedmiu samu- rajów, od haiku, które zachwyciło Gary’ego Snydera, do sztuki ogro- dowej, która przykuła uwagę całego świata — tak, wpływ Japonii na świat Zachodu jest ogromny i niewiele wskazuje na to, by wpływ ten miał osłabnąć. Przekaz wabi sabi w świetle przytłaczającego materializmu świata Zachodu jest równie istotny dziś, jak był istotny w XIII-wiecznej Japonii. To starożytne podejście do życia, nadające nowe znacze- nie zarówno sztuce wizualnej, jak i dekoracyjnej, jest ambiwalentne wobec współczesnej zachodniej kultury, preferując etos bardziej skłaniający się ku naszym wadom i organicznej naturze. Ta spójność pomiędzy zasadami designu i filozofii oznacza, że przekaz wabi sabi jest wciąż istotny dla wielu aspektów współczesnego życia1. n 3 n 1 Uwaga: pojęcia Wschód i Zachód, choć bazują na luźnych stereotypach, służą tu, by pokazać różnice w kulturze, wartościach i sztuce pomiędzy tymi dwoma świa- tami. Ze względu na to, że książka ta skupia się przede wszystkim na japońskiej sztuce i filozofii wabi sabi, dla określenia tego regionu będziemy posługiwać się terminem Wschód. Ponieważ jednak historia kultury Dalekiego Wschodu dotyczy różnych obszarów, które są ze sobą wzajemnie połączone, a spora część kultury Japonii opiera się na ideach przeniesionych z Chin i Korei, nasz termin do pew- nego stopnia będzie uwzględniał również te regiony. Wabi_Sabi.indd 3 2018-07-15 21:31:50 Poleć książkęKup książkę Wabi_Sabi.indd 4 2018-07-15 21:31:50 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wabi sabi. Japońska sztuka dostrzegania piękna w przemijaniu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: