Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00093 006859 20942368 na godz. na dobę w sumie
Wartość własnej pracy małżonka podatnika i jego małoletnich dzieci - rozliczenie podatkowe i składkowe - ebook/pdf
Wartość własnej pracy małżonka podatnika i jego małoletnich dzieci - rozliczenie podatkowe i składkowe - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 16
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-615-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z początkiem 2019 r. zmieniono przepisy dotyczące rozliczania w kosztach wynagrodzeń małżonków i małoletnich dzieci podatników oraz wspólników spółek niebędących osobami prawnymi. W publikacji wyjaśniamy kiedy wynagrodzenia członków rodziny mogą być kosztem na przykładach oraz przedstawiamy zasady opłacania składek ZUS z tego tytułu. Dowiesz się z niej m.in.:
• w którym momencie zaliczać do kosztów wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci podatników
• jak rozliczać wynagrodzenia członków rodziny w spółkach osobowych
• kiedy członkowie rodziny posiadający status osoby współpracującej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wartośćwłasnejpracymałżonkapodatnikaijegomałoletnichdzieci III.RAPORTMONITORAKSIĘGOWEGO 1 Wartośćwłasnejpracymałżonkapodatnika ijegomałoletnichdzieci–rozliczenie podatkoweiskładkowe Z początkiem 2019 r. zmieniono przepisy dotyczące rozliczania w kosztach wynagrodzeń małżonków i małoletnich dzieci podatników oraz wspólników spółek niebędących osobami prawnymi. W raporcie wyjaśniamy na przykła- dach, kiedy wynagrodzenia członków rodziny mogą być kosztem oraz przed- stawiamy zasady opłacania składek ZUS z tego tytułu. 1.Wynagrodzeniamałżonkówimałoletnichdzieci podatnikawkosztach–zasadyobowiązującedokońca 2018 r. Z art. 23 ust. 1 pkt 10 updof w brzmieniu obowiązującym do końca ubiegłego roku wynika- ło, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: § (...) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przy- padku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Przywołany przepis wyłączał możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wy- nagrodzeń wypłacanych małżonkom i małoletnim dzieciom podatników oraz wspólników. Wynikało to z tego, że za „wartość własnej pracy”, o której mowa w tym przepisie, należało rozumieć wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca była świad- czona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy-zlecenia, umowy o dzieło), czy też bez podstawy prawnej (bezumownie). Takie stanowisko potwierdzały również organy podatkowe. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skar- bowej w Bydgoszczy z 2 kwietnia 2014 r. (sygn. ITPB1/415-2b/14/MR): (…) pojęcie „praca własna” oznacza wartość wszelkiego rodzaju nakładów pracy MF świadczonej przez podmioty wymienione w omawianym przepisie. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnopraw- nej mającej charakter umowy zlecenia czy umowy o dzieło (z wyłączeniem sytuacji, gdy umowę zawarto z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w ramach jej działalności), czy bezumownie. 2.Wynagrodzeniamałżonkówimałoletnichdzieci podatnikawkosztach–zasadyobowiązującew2019r. Z początkiem 2019 r. treść art. 23 ust. 1 pkt 10 updof została znowelizowana. Obecnie wy- nika z niego, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: § (…) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przy- padku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także 3 wrzesień 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wartość własnej pracy małżonka podatnika i jego małoletnich dzieci - rozliczenie podatkowe i składkowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: