Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00387 006221 13847865 na godz. na dobę w sumie
Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze - ebook/pdf
Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 460
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3369-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Nomadyczność współczesnej (i nie tylko!) kultury stanowi trudny do podważenia fakt. Ludzie wędrują przez życie, ale i przemieszczają się w rozmaitych innych formach. Podróże w sensie geograficznym, mentalnym, metaforycznym… wyznaczają kształt naszej egzystencji, nieodmiennie związanej z różnymi formami ruchu. Złożoność tej problematyki, jej wielowątkowość oraz nieoczywistość potwierdzają autorki i autorzy niniejszej monografii, którzy za przedmiot opisu i interpretacji wybrali różne odsłony wędrówki, podróży, migracji. Nierzadko, co warto podkreślić — odsłony  to oryginalne, odkrywcze i niebanalne. Takie podejście do tematu tomu należy uznać z pewnością za jego wartość.

Zgromadzone teksty pogrupowano w siedmiu ogniwach tematycznych. Pierwsze (Mapy i granice) obejmuje opracowania podejmujące z różnych perspektyw kwestie mapowania świata, ale też wytyczania granic — pojmowanych tu bardzo różnorodnie. Część druga (Oblicza wędrówki) gromadzi teksty odnoszące się do wędrówki i wędrowania, tak w sensie dosłownym, jak i metaforycznym czy umownym. Ważnym z punktu widzenia problemów współczesności jest zagadnienie (e)migracji, nad którym  także pochyliły się nasze autorki. Tej tematyki dotyczy ogniwo trzecie nazwane (E)migrant i (e)migracja. Tytułowe pojęcia tomu stały się przedmiotem namysłu naukowego jako konceptualizowane w systemie polszczyzny oraz jej realizacjach tekstowych — odzwierciedlają to studia pomieszczone w części czwartej (Konceptualizacja wędrówki, podróży, migracji w języku i tekście). Najobszerniej reprezentowane są opracowania  poświęcone podróży jako tematu podejmowanego w różnych epokach, dyskursach i obszarach komunikacji. Znalazły się one w ogniwie piątym (Pisanie (o) podróży). Przedstawianie innych kultur, lądów i języków, ale także stanów wewnętrznych autorów to zagadnienie ważne i równie często podejmowane w niniejszym tomie, o czym świadczy część szósta zatytułowana Rozmowa nieobecnych — podróż w dialogu. Tom zamyka ogniwo, w którym znalazły się studia poświęcone ważnej z punktu widzenia współczesnej humanistyki wędrówki form generycznych oraz tej odbywającej się w ich obrębie (Wędrówka gatunków, wędrówka w gatunku).

Książka adresowana jest do polonistów, slawistów i humanistów w ogóle oraz wszystkich zainteresowanych podróżami, wędrówkami i migracją.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redaktorzy serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz, Mirosława Siuciak Recenzenci Mariusz Rutkowski, Małgorzata Witaszek-Samborska Spis treści Wprowadzenie (Ewa Biłas-Pleszak, Joanna Przyklenk, Artur Rejter, Katarzyna Sujkowska-Sobisz) 9 Mapy i granice Bożena Witosz: Centrum – prowincja, peryferie, marginesy. Wędrówka pojęć w świecie dyskursów, znaczeń i aksjologii Bogdan Walczak: Migracje a dzieje języków i językowa mapa świata Ewa Sławkowa: Wędrówki słów. Kilka zdań na temat pracy Émile’a Ben- veniste’a Le vocabulaire des institutions indo-européennes Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec: O mapie jako elemencie językowej i geopoetyckiej konstrukcji dyskursu eseistycznego (na podstawie lektury Mapy Andrzeja Niewiadomskiego) Oblicza wędrówki Marta Wójcicka: Wędrówki (w) pamięci zbiorowej (na przykładzie motywu Artur Rejter: Wędrówka „ręka w łapę”. Intymistyczny wymiar dyskursu Kopciuszka) posthumanizmu Magdalena Graf: Interdyskursywność (jako wędrówka nazw, idei i pojęć) w polskiej powieści uniwersyteckiej Urszula Sokólska: Wokół nazw osób, które z domu na wędrówkę wyruszyły – kilka uwag leksykalno-semantycznych 13 25 37 47 69 81 95 109 6 Spis treści (E)migrant i (e)migracja Małgorzata Gębka-Wolak: Trudne powroty do polszczyzny. Uwagi o przy- czynach problemów językowych dzieci z polskich rodzin reemigranc- kich Marta Smykała: Obraz kryzysu migracyjnego i migranta w prasie niemieckiej na podstawie tygodnika „Die Zeit” Bernadetta Ciesek: Strategie kształtowania postaw wobec uchodźcy we współczesnym polskim dyskursie katolickim Konceptualizacja wędrówki, podróży, migracji w języku i tekście Iwona Burkacka: Słowotwórczy obraz podróży i wędrówki Karolina Lisczyk: Najeździł się, ale czy się wyjeździł? O ekwiwalentach (?) semantycznych w grupie czasowników saturatywnych Izabela Domaciuk-Czarny: Onimiczne realizacje motywu quest w tekstach fantasy Wioletta Wilczek: Podróż w głąb ziemi. Wizerunek górnika dawniej i dziś . Pisanie (o) podróży Jolanta Klimek-Grądzka: Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zaba- wie – wielojęzyczność w Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie Ignacego Pietraszewskiego Joanna Przyklenk: Podróż w poszukiwaniu tożsamości – geografia i mit we Wiesław Setlak: Żywioł nomadyczny w twórczości Edwarda Stachury (z per- Wschodzie Andrzeja Stasiuka spektywy geopoetyki) lingwistyczne Ewa Ficek: Podróż (i podróżowanie) oczyma blogerów. Refleksje nie tylko Beata Duda: Budowanie wspólnoty podróży na przykładzie zjawiska car- poolingu – analiza komunikatów na stronach internetowych i forach dyskusyjnych poświęconych tematyce współdzielenia przejazdów Beata Grochala: O podróżowaniu i kibicowaniu przed telewizorem, czyli kolarska podróż przez Europę 123 139 163 181 197 207 219 237 251 267 283 297 311 Rozmowa nieobecnych – podróż w dialogu Danuta Kowalska: Czego możemy się dowiedzieć o języku mieszkańców . Czarnego Lądu na podstawie Listów z Afryki Henryka Sienkiewicza? 325 Spis treści 7 Magdalena Pietrzak: Językowe sposoby opisywania (przybliżania) obcej . Leonarda Mariak: Deskrypcje egzotyki krajów Wschodu w korespondencji rzeczywistości w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza prywatnej Sienkiewicza Barbara Kudra: Życie podróżą jest… – o wędrówce idei (na podstawie niezna- nych, prywatnych, oryginalnych listów Jerzego Szaniawskiego z lat 1965–1970) Irmina Kotlarska: Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w Roz- mowach podręcznych dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie języka angielskiego (1857) Franciszka Kuszla Wędrówka gatunków, wędrówka w gatunku Magdalena Hawrysz: Konwencjonalne i niestandardowe elementy przewod- nika Warszawa kobiet Sylwii Chutnik – perspektywa genologiczna Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz: Podróżowanie na małym ekranie: od telewizyj- nego magazynu podróżniczego do reality show Paweł Graf: Teoria i praktyka dyskursu turystycznego (na przykładzie Słowa- cji i Rzymu wpisanych w przewodniki) Alicja Bronder: Pande(me)mia – o strategiach migracyjnych memu interneto- wego w ujęciu genologicznym 345 361 377 391 407 423 433 449 Wprowadzenie Nomadyczność współczesnej (i nie tylko!) kultury stanowi trudny do podważenia fakt. Ludzie wędrują przez życie, ale i przemieszczają się w roz- maitych innych formach. Podróże w sensie geograficznym, mentalnym, meta- forycznym… wyznaczają kształt naszej egzystencji, nieodmiennie związanej z różnymi formami ruchu. Złożoność tej problematyki, jej wielowątkowość oraz nieoczywistość potwierdzają autorki i autorzy niniejszej monografii, którzy za przedmiot opisu i interpretacji wybrali różne odsłony wędrówki, podróży, migracji. Nierzadko, co warto podkreślić – odsłony to oryginalne, odkrywcze i niebanalne. Takie podejście do tematu tomu należy uznać z pewnością za jego wartość. Zaproszenie do publikacji przyjęły osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe, ale też różne dyscypliny i metody opisu naukowego. Takie, interdy- scyplinarne i wieloaspektowe, ujęcie zaproponowanej problematyki wydaje się szczególnie cenne, bo i sytuacja we współczesnej humanistyce temu sprzyja, i temat wręcz tego wymaga. Zgromadzone teksty pogrupowano w siedmiu blokach tematycznych. Pierw- szy (Mapy i granice) obejmuje opracowania podejmujące z różnych perspektyw badawczych kwestie mapowania świata, ale też wytyczania granic – przed- stawianych tu bardzo różnorodnie. Część druga (Oblicza wędrówki) gromadzi teksty odnoszące się do wędrówki i wędrowania zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym czy umownym. Ważne z punktu widzenia problemów współczesności jest zagadnienie (e)migracji, nad którym także pochyliły się nasze autorki. Tej tematyki dotyczy ogniwo trzecie nazwane (E)migrant i (e)mi- gracja. Tytułowe pojęcia tomu stały się przedmiotem namysłu naukowego jako konceptualizowane w systemie polszczyzny oraz jej realizacjach tekstowych – odzwierciedlają to studia pomieszczone w części czwartej (Konceptualizacja wędrówki, podróży, migracji w języku i tekście). Najobszerniej reprezentowane są opracowania poświęcone podróży jako tematowi podejmowanemu w różnych 10 Wprowadzenie epokach, dyskursach i obszarach komunikacji. Znalazły się one w ogniwie piątym (Pisanie (o) podróży). Przedstawianie innych kultur, lądów i języków, ale także stanów wewnętrznych autorów to zagadnienie ważne i równie często poruszane w niniejszym tomie, o czym świadczy część szósta zatytułowana Rozmowa nieobecnych – podróż w dialogu. Tom zamykają studia omawiające ważną z punktu widzenia współczesnej humanistyki wędrówkę form gene- rycznych oraz tę odbywającą się w ich obrębie (Wędrówka gatunków, wędrówka w gatunku). Pozostajemy z nadzieją, że tak wielowątkowo i szeroko sprofilowane ujęcie problematyki wędrówki, podróży, migracji zachęci do lektury książki, ale też może do dalszych poszukiwań naukowo-badawczych oraz kolejnych publikacji. Ewa Biłas-Pleszak Joanna Przyklenk Artur Rejter Katarzyna Sujkowska-Sobisz Redakcja Katarzyna Więckowska Projekt okładki, stron: przedtytułowej, tytułowej oraz działowych Anna Krasnodębska-Okręglicka Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Marzena Marczyk Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3368‑7 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑226‑3369‑4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 28,75. Ark. wyd. 33,0. Papier offset. kl. III, 100 g Cena 34 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: