Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 003304 18798568 na godz. na dobę w sumie
Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów - ebook/pdf
Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 256
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322636442 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Książka jest efektem badań i analiz trzech autorów zajmujących się problematyką związaną ze świadomością ekonomiczną (pracą, przedsiębiorczością, mobilnością za pracą, konsumpcją). W niniejszej publikacji uwaga została skoncentrowana na młodym pokoleniu – studentach polskich i ich świadomości ekonomicznej. Książka adresowana jest do naukowców zajmujących się tą problematyką, praktyków społecznych oraz studentów.

Autorzy swoją analizę oparli na przeprowadzonych badaniach socjologicznych. Badania te były częścią szerszego projektu zrealizowanego wśród studentów wyższych uczelni czterech krajów partnerskich Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, i Węgier. Zostały one wsparte finansowo w ramach Visegrad Standard Grant: „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries” nr. 21420008.

W monografii najpierw omówione są założenia teoretyczne badań. Przedstawiona jest definicja i rozumienie świadomości ekonomicznej oraz metodologiczne podstawy badań. W następnych rozdziałach, zgodnie z modelem teoretycznym badań Autorzy przedstawiają: system wartości i wiedzę ekonomiczną studentów, wartość pracy i jej cechy,  mobilność wewnętrzną i zagraniczną w celu podjęcia pracy, przedsiębiorczość, wartość pieniędzy i oszczędności, postawy wobec bogactwa i biedy oraz konsumpcję. Wyniki badań porównywane są do wyników badań studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. W Zakończeniu zarysowany jest syntetyczny stan świadomości ekonomicznej polskich studentów. Następnie skonstruowane typy studentów, uwzględniając różne elementy świadomości ekonomicznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści / 15 19 Wstęp / 9 ROZDZIAŁ 1 Teoretyczno ‑metodologiczne podstawy badań / 15 1.1. Świadomość ekonomiczna – problemy definicyjne 1.2. Elementy świadomości ekonomicznej 18 1.2.1. Wiedza ekonomiczna 1.2.2. System wartości i aspiracje ekonomiczne 1.2.3. Praca i przedsiębiorczość 21 1.2.4. Wartość pieniędzy i oszczędzania 1.2.5. Postawy wobec biedy i bogactwa 1.2.6. Konsumpcja 23 24 / / 25 18 / / / / 1.3. Metodologiczne podstawy badań / 26 / ROZDZIAŁ 2 Struktura społeczno‑demograficzna studentów / 29 2.1. Płeć, wiek, rodzaj studiów i miejsce zamieszkania respondentów 2.2. Sytuacja rodzinna badanych studentów 32 / / 29 ROZDZIAŁ 3 System wartości. Ekonomia w życiu studentów / 40 / 40 Wprowadzenie 3.1. Wartości jako przedmiot badań – problemy definicyjne 3.2. System wartości młodzieży – przegląd badań 43 3.3. Wartości preferowane przez studentów / 47 / 3.3.1. Rodzina 3.3.2. Zdrowie 3.3.3. Praca / 3.3.4. Edukacja / / 50 / 49 50 51 / 40 6 Spis treści 3.3.5. Przyjaciele i znajomi 53 3.3.6. Pieniądze 3.3.7. Czas wolny 54 3.3.8. Religia / / / 55 / 52 / 57 kiej 3.4. System wartości studentów polskich na tle państw Grupy Wyszehradz‑ 3.5. Zainteresowanie studentów problematyką ekonomiczną 3.6. Poziom ekonomicznej wiedzy studentów 3.7. Opinie studentów na temat problemów globalnej ekonomii Podsumowanie 58 63 69 62 / / / / ROZDZIAŁ 4 Doświadczanie pracy i jej wartość w świadomości studentów / 72 / 72 Wprowadzenie 4.1. Praca, praca zawodowa, wartość pracy – zagadnienia definicyjne 4.2. Doświadczanie pracy przez młodych Polaków 4.3. Charakter wykonywanej pracy, motywacje do podjęcia pracy 4.4. Praca a obowiązki studenta 4.5. Praca w systemie wartości młodego pokolenia Polaków 4.6. Twierdzenia dotyczące pracy 4.7. Cechy pracy Podsumowanie 96 100 88 87 75 91 / / / / / / / / 73 81 ROZDZIAŁ 5 Mobilność w poszukiwaniu pracy / 103 Wprowadzenie 5.1. Deklarowane aktywności w celu zdobycia lepszej pracy 103 / 5.1.1. Poświęcanie czasu wolnego na podnoszenie kwalifikacji 5.1.2. Przekwalifikowanie się i zmiana zawodu 5.1.3. Wolontariat 5.1.4. Praca w innej miejscowości 112 110 114 / / / 5.2. Mobilność międzynarodowa – deklarowana gotowość 5.3. Mobilność międzynarodowa – nabyte doświadczenia Podsumowanie 122 / / / 117 119 / 107 / 107 ROZDZIAŁ 6 Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość młodego polskiego pokolenia / 125 / 125 Wprowadzenie 6.1. Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość – analiza teoretyczna 6.2. Ocena warunków przedsiębiorczości w Polsce 6.3. Ocena własnej aktywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży studenc‑ 6.4. Predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 6.5. Realia i plany w zakresie własnej aktywności i przedsiębiorczości Podsumowanie 132 135 kiej / / 129 126 127 142 / / / / ROZDZIAŁ 7 Postawy studentów wobec biedy i bogactwa / 144 / 144 Wprowadzenie 7.1. Bogactwo w świadomości młodzieży studiującej 7.2. Postawy studentów wobec ubóstwa Podsumowanie 157 153 / / Spis treści 7 / 145 ROZDZIAŁ 8 Czy pieniądze są wartością? Stosunek studentów do pieniędzy / 159 159 tyczna Wprowadzenie 8.1. Stosunek wobec pieniędzy oraz preferowane postawy  – analiza teore‑ 8.2. Pieniądze w systemie wartości 8.3. Znaczenie pieniędzy w życiu 8.4. Wydawanie – oszczędzanie pieniędzy Podsumowanie 160 165 162 176 181 / / / / / / ROZDZIAŁ 9 Znaczenie konsumpcji w życiu studentów / 183 / 183 Wprowadzenie 185 9.1. Codzienne zakupy – zwyczaje / 9.2. Stosunek do ceny, marki i jakości / 9.3. Konsumpcja a stosunek do pieniędzy Podsumowanie 197 / 191 / 194 Zakończenie / 199 Bibliografia / 205 Summary / 219
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: