Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 006081 18486118 na godz. na dobę w sumie
Wielka Formuła. Maksimum zysku, minimum strat - książka
Wielka Formuła. Maksimum zysku, minimum strat - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1041-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przepis na wyborny napój o smaku zysku, powodzenia i satysfakcji

Witaj w królewskiej kuchni Marka Joynera. Nie musisz być wprawnym kucharzem swojego biznesu ani szefem restauracji serwującej od lat niekoniecznie spożywcze produkty na kilkunastu rynkach. Wystarczy otwarty umysł, chęć nauki oraz:

by przygotować skuteczny eliksir sukcesu, przyjemnie łechcący podniebienia bez względu na branżę, w której działasz.

W swojej pierwszej książce, noszącej tytuł 'Oferta nie do odrzucenia', Mark Joyner pokazał specom od marketingu i handlu oraz biznesmenom, jak przygotować ofertę, której żadna rozsądna osoba nie byłaby w stanie odrzucić. Jednak faktycznie oferta taka jest tylko pierwszym z elementów przepisu na uzyskanie trwałego sukcesu w sprzedaży. Pozostałe jego elementy autor odkrywa w książce 'Wielka Formuła...'

'Wielka Formuła. Maksimum zysku, minimum strat' zaczyna się w miejscu, w którym autor zakończył 'Ofertę nie do odrzucenia' -- wychodzi od oferty nie do przebicia, która jedynie czeka, by coś z nią dalej zrobić. Druga część koncepcji Joynera pokazuje, w jaki sposób można zaprezentować tę ofertę klientom, sprzedać, a następnie sprzedać ponownie. Niezwykła 'Wielka Formuła' jest skuteczna, ponieważ podkreśla prostotę i koncentruje się wyłącznie na tych aspektach i działaniach, które przynoszą wymierne rezultaty.

Sposób na wyśmienity sukces nigdy nie jest skomplikowany:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wielka Formu‡a. Maksimum zysku, minimum strat Autor: Mark Joyner T‡umaczenie: Marcin Kowalczyk ISBN: 978-83-246-1041-9 Tytu‡ orygina‡u: The Great Formula: for Creating Maximum Profit with Minimal Effort Format: A5, stron: 288 Przepis na wyborny nap(cid:243)j o smaku zysku, powodzenia i satysfakcji Witaj w kr(cid:243)lewskiej kuchni Marka Joynera. Nie musisz by(cid:230) wprawnym kucharzem swojego biznesu ani szefem restauracji serwuj„cej od lat niekoniecznie spo¿ywcze produkty na kilkunastu rynkach. Wystarczy otwarty umys‡, chŒ(cid:230) nauki oraz: (cid:149) szczypta kreatywno(cid:156)ci, (cid:149) dwie ‡y¿ki wyci„gu z pasji, (cid:149) porcja trwa‡ych relacji z klientem, (cid:149) p(cid:243)‡ szklanki poufnych informacji, by przygotowa(cid:230) skuteczny eliksir sukcesu, przyjemnie ‡echc„cy podniebienia bez wzglŒdu na bran¿Œ, w kt(cid:243)rej dzia‡asz. W swojej pierwszej ksi„¿ce, nosz„cej tytu‡ (cid:132)Oferta nie do odrzucenia(cid:148), Mark Joyner pokaza‡ specom od marketingu i handlu oraz biznesmenom, jak przygotowa(cid:230) ofertŒ, kt(cid:243)rej ¿adna rozs„dna osoba nie by‡aby w stanie odrzuci(cid:230). Jednak faktycznie oferta taka jest tylko pierwszym z element(cid:243)w przepisu na uzyskanie trwa‡ego sukcesu w sprzeda¿y. Pozosta‡e jego elementy autor odkrywa w ksi„¿ce (cid:132)Wielka Formu‡a(cid:133)(cid:148) (cid:132)Wielka Formu‡a. Maksimum zysku, minimum strat(cid:148) zaczyna siŒ w miejscu, w kt(cid:243)rym autor zakoæczy‡ (cid:132)OfertŒ nie do odrzucenia(cid:148) (cid:150) wychodzi od oferty nie do przebicia, kt(cid:243)ra jedynie czeka, by co(cid:156) z ni„ dalej zrobi(cid:230). Druga czŒ(cid:156)(cid:230) koncepcji Joynera pokazuje, w jaki spos(cid:243)b mo¿na zaprezentowa(cid:230) tŒ ofertŒ klientom, sprzeda(cid:230), a nastŒpnie sprzeda(cid:230) ponownie. Niezwyk‡a Wielka Formu‡a jest skuteczna, poniewa¿ podkre(cid:156)la prostotŒ i koncentruje siŒ wy‡„cznie na tych aspektach i dzia‡aniach, kt(cid:243)re przynosz„ wymierne rezultaty. Spos(cid:243)b na wy(cid:156)mienity sukces nigdy nie jest skomplikowany: (cid:149) Odszukaj spragnione masy. (cid:149) Zaspok(cid:243)j ich pragnienie. (cid:149) Zaoferuj kolejn„ porcjŒ napoju, kt(cid:243)rym wci„¿ bŒd„ siŒ chcia‡y delektowa(cid:230) oraz dzieli(cid:230) z innymi. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie — H×2+O ROZDZIAŁ 2. „Mam tysiąc kanałów telewizyjnych, ale większość z nich to śmieci” ROZDZIAŁ 3. Grupowanie ROZDZIAŁ 4. Wielkie grupowanie ROZDZIAŁ 5. Wielka Formuła ROZDZIAŁ 6. Dlaczego Wielka Formuła działa ROZDZIAŁ 7. Wielka Formuła — krok 1.: Oferta nie do odrzucenia ROZDZIAŁ 8. Wielka Formuła — krok 2.: Przedstaw Ofertę nie do odrzucenia spragnionym masom ROZDZIAŁ 9. Wielka Formuła — krok 3.: Sprzedaj im drugą szklankę ROZDZIAŁ 10. Poszukując spragnionych mas Kupno dostępu do klientów Wymyślenie innowacyjnego sposobu zdobycia klientów Sam zgromadź swoją masę Znalezienie zagubionych klientów 7 9 15 21 27 29 33 37 41 45 46 47 49 49 3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11. Taktyki drugiej szklanki Sprzedaż dodatkowa Sprzedaż krzyżowa Sprzedaż następcza Ciągłość ROZDZIAŁ 12. Wielka Formuła w historii Holiday Inn Bezpieczna maszynka do golenia firmy Gillette Amazon.com Charles Atlas: „Słabeusz, który stał się najlepiej zbudowanym człowiekiem świata” Model T Proszek do pieczenia i książka kucharska Edmondsa Estée Lauder Table for Six ROZDZIAŁ 13. Szaleni Naukowcy stosujący Wielką Formułę Picasso na płytkach Joe Sugarman Dwa wyjątki z korespondencji firmy Boron Gary Halbert Wybór spragnionych mas i przebiegłe techniki podsuwania im drugiej szklanki David Garfinkel W jaki sposób przyciągnąć nowy samochód wart 90 tysięcy dolarów dr Joe Vitale Osobisty e-mail od byłego wiceprezesa BBDO do Marka Joynera Ben Mack 28 tysięcy dolarów leżących na stole Russell Brunson Złoty standard spragnionej masy Paul Galloway 4 51 52 53 54 55 57 57 61 69 72 75 77 79 82 85 88 92 104 108 111 127 129 SPIS TREŚCI Były naukowiec z NASA ekspediuje drugą szklankę na księżyc Harry „Hank” Johnson W jaki sposób po mistrzowsku przekonać swoich nowych klientów, aby rzucili się na drugą szklankę — jeszcze zanim wychylą pierwszą… Albo, ujmując to lepiej… jak zwiększyć sprzedaż o 200 procent lub więcej, robiąc tę jedną prostą rzecz Lee Benson Tajemnice z Blogosfery: w jaki sposób zdobyć lojalnych czytelników, subskrybentów i klientów — za darmo! Jason i Skye Mangrum W jaki sposób dwa magiczne słowa mogą niemal zagwarantować, iż Twoi klienci będą błagać Cię o drugą szklankę Yanik Silver Znajdź pragnienie poprzez elicytację kryteriów Kenrick Cleveland Przygotowywanie umysłów potencjalnych klientów na drugą szklankę Joshua Shafran Robisz się spragniony… baaardzo spraaagnioooony… Tellman Knudson Tworzenie niekończącej się serii promocji, w których wygrywają wszyscy, i zawiązywanie strategicznego partnerstwa dr Joe Rubino Pasja i e-mail w Wielkiej Formule Andrew Fox „Tajemnica całkowitego zdominowania dowolnego rynku w ciągu 180 dni” Brad Callen W jaki sposób utworzyć swoje własne spragnione masy, aby zapewnić sobie automatyczne, cykliczne zyski Craig Perrine 133 137 148 155 162 168 210 223 227 233 242 5 SPIS TREŚCI Niech inni „podają szklankę”: etyka i sukces Shel Horowitz Jak znaleźć spragnione masy za pomocą Google Perry Marshall Jak wyzwolić ukryty popyt, utworzyć nową wartość i uzyskać eksplozję sprzedaży: prawdziwa historia pomysłu, który pozwolił zarobić milion dolarów Perry Marshall 253 261 270 277 Skorowidz 6 R O Z D Z I A Ł 3 Grupowanie C zy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego numery telefo- nów składają się z siedmiu cyfr? Dlaczego nie z sześciu? Albo ośmiu? Albo dwudziestu? George Miller z Uniwersytetu Princeton, zajmujący się psycho- logią kognitywną, w 1956 r. napisał artykuł pod tytułem The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information1 („The Psychological Review” nr 63, 81 – 97). 1 „Magiczna cyfra siedem plus minus dwa: niektóre ograniczenia na- szych zdolności do przetwarzania informacji” — przyp. tłum. 15 WIELKA FORMUŁA. MAKSIMUM ZYSKU, MINIMUM STRAT W tym artykule dowodził, iż umysł ludzki jest w stanie w spo- sób świadomy obsłużyć 5 – 9 informacji. Wydaje się, że jest to pewne biologiczne ograniczenie naszego mózgu. Wyniki tych badań wpłynęły na aktualnie stosowany telefo- niczny system numeryczny. Gdyby numery telefonów były dłuższe, większość osób miałaby spore problemy z zapamiętaniem ich. Być może pewnego dnia przełamiemy tę niemoc naszego umy- słu i pokonamy jego ograniczenia, ale na razie musimy uciekać się do pewnych sztuczek. Pseudonaukowa dziedzina zwana mnemoniką lub mnemotech- niką oferuje kilka przydatnych narzędzi, które pozwalają nam oszu- kać umysł i nauczyć go przechowywania większej ilości informacji. Jedną z tych technik, wskazywaną przez Millera, jest grupo- wanie. Działa to tak: nakłoń mózg do myślenia, że łańcuch informacji stanowi jedną całość. Oto przykład. Spróbuj zapamiętać następujący ciąg cyfr. Przeczytaj go raz, zamknij oczy i spróbuj przypomnieć sobie cyfry w odpowiedniej kolejności. 16 Grupowanie 6 6 9 2 1 1 4 8 9 1 2 9 4 1 Wystarczy. I jak Ci poszło? Prawdopodobnie niezbyt dobrze. Ten ciąg składa się z 14 cyfr i większość osób po prostu nie jest w stanie zapamiętać tak długiej sekwencji — jeden rzut oka nie wystarczy. Problem polega na tym, że traktujesz ten ciąg jako 14 indywi- dualnych cyfr i Twój mózg po prostu nie może przekroczyć ba- riery 7 +/– 2. A teraz spróbujmy oszukać Twój mózg i zobaczmy, co się stanie. Tym razem przeczytaj ten ciąg od dołu do góry i zwróć uwagę na sposób, w jaki je zgrupowałem. 17 WIELKA FORMUŁA. MAKSIMUM ZYSKU, MINIMUM STRAT 6 6 9 2 1 1 4 8 9 1 2 9 4 1 A teraz spróbuj zapisać na kartce te 14 cyfr w takiej kolejności, w jakiej zaprezentowano je powyżej. Prawdopodobnie tym razem nie miałeś z tym większych pro- blemów, zwłaszcza jeśli jesteś dobry z historii. Co się zmieniło? Otóż teraz Twój mózg mógł pogrupować cyfry. Jeśli wykona- łeś to ćwiczenie zgodnie z instrukcją i przeczytałeś ciąg cyfr od dołu do góry, prawdopodobnie zauważyłeś, że… 18 Grupowanie 966 — chrzest Polski 112 — numer alarmowy 1984 — tytuł znanej książki George’a Orwella 1492 — rok, w którym Kolumb odkrył Amerykę 6 6 9 2 1 1 4 8 9 1 2 9 4 1 Spróbuj jeszcze raz i przekonaj się, czy potrafisz odtworzyć z pamięci cały ciąg. Jestem pewien, że tym razem uda się to każdemu Czytelnikowi tej książki. I to już wszystko. Właśnie udało Ci się oszukać własny mózg. Ciąg 14 cyfr zapamiętał jako kilka prostych dat i numer telefonu i nie miał większych problemów z przetworzeniem tych infor- macji. 19 WIELKA FORMUŁA. MAKSIMUM ZYSKU, MINIMUM STRAT Po co piszę o tym wszystkim w książce o tematyce biznesowej? Ponieważ zakładam, że… • jesteś człowiekiem, • masz mózg, • prowadzisz firmę lub też odgrywasz istotną rolę w zarządza- niu nią. Jeśli moje założenia są słuszne, czytaj dalej… 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wielka Formuła. Maksimum zysku, minimum strat
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: