Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00702 010514 10724758 na godz. na dobę w sumie
Wielka księga Tao - ebook/pdf
Wielka księga Tao - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 107
Wydawca: My Book Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7564-057-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wielka księga Tao to nic innego, jak po prostu mała książeczka (można ją włożyć do kieszeni i zabrać na majówkę), która zrobiła oszałamiającą karierę. Chyba jedynie Biblia, Bhagavad Gita, Koran i Czteroksiąg Konfucjański mogą się z nią równać. Jeśli zaś chodzi o liczbę dokonywanych przekładów na inne języki, przegrywa pewnie tylko z Biblią. Dotychczasowe tłumaczenia na język polski bazowały na wersjach w języku angielskim lub rosyjskim, wreszcie jednak Wielka księga Tao doczekała się literackiego przekładu bezpośrednio z oryginału.
Wielka księga Tao (w dosłownym przekładzie: Księga Drogi i Cnoty) została napisana za czasów panowania dynastii Zhou. Dynastia ta panowała nad swoiście skonfederowanymi państewkami, z których połączenia powstało w 221 r. p.n.e. imperium zwane przez nas Chinami. Poza przybliżoną datą powstania tego dzieła niewiele o nim wiemy. Autorem jest podobno pewien starzec zwany Lao-tsy. Niektórzy powiadają, iż tak naprawdę nazywał się Li Er i był swego czasu archiwistą na dworze jakiegoś ważnego jegomościa. Inni twierdzą zaś, że w ogóle go nie było, a ktoś go tylko wymyślił.
Jeśli ktoś wierzy w Lao-tsy'ego, słyszał pewnie historię o tym, jak to rozgoryczony życiem dworskim postanowił wsiąść na byka, zbiec z Chin i udać się na zachód. Strażnik graniczny zagroził Lao-tsy'emu, iż go nie wypuści, dopóki ten nie spisze mu swej nauki. Tak oto powstała ta książeczka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LXVI ☯ (cid:13029)(cid:13309)(cid:5329)(cid:10438)(cid:5483)(cid:18307)(cid:14144)(cid:15620)(cid:21181)(cid:14865)(cid:18059) .................. 86 LXVII ☯ (cid:8111)(cid:5265)(cid:15628)(cid:20872)(cid:10391)(cid:22233)(cid:8109) ........................... 87 LXVIII ☯ (cid:7178)(cid:14144)(cid:8049)(cid:18059)(cid:5267)(cid:12780)............................. 89 LXIX ☯ (cid:15278)(cid:6139)(cid:11663)(cid:20614).................................... 90 LXX ☯ (cid:6852)(cid:20614)(cid:15264)(cid:11417)(cid:15979)(cid:15264)(cid:11417)(cid:20178)........................... 91 LXXI ☯ (cid:15979)(cid:5267)(cid:15979)(cid:8864)(cid:15977) ................................. 92 LXXII ☯ (cid:12951)(cid:5267)(cid:15317)(cid:8327)(cid:6349)(cid:8109)(cid:8327)(cid:18553) ........................ 93 LXXIII ☯ (cid:6477)(cid:5396)(cid:11240)(cid:6349)(cid:12864)............................... 94 LXXIV ☯ (cid:12951)(cid:5267)(cid:15317)(cid:12801)(cid:8142)(cid:5595)(cid:5483)(cid:12801)(cid:10370)(cid:5329) .................. 95 LXXV ☯ (cid:12951)(cid:5329)(cid:24424) ..................................... 96 LXXVI ☯ (cid:5440)(cid:5329)(cid:15269)(cid:5349)(cid:11866)(cid:9655) ............................ 97 LXXVII ☯ (cid:8111)(cid:5329)(cid:22233)(cid:6140)(cid:14780)(cid:9659)(cid:9625)(cid:12773) ...................... 98 LXXVIII ☯ (cid:8111)(cid:5265)(cid:18993)(cid:11866)(cid:9655)(cid:5396)(cid:12986)........................ 99 LXXIX ☯ (cid:6930)(cid:8109)(cid:9902)(cid:9803)(cid:11663)(cid:24478)(cid:9902)........................ 100 LXXX ☯ (cid:8853)(cid:7569)(cid:8807)(cid:12951)................................. 101 LXXXI ☯ (cid:5735)(cid:20614)(cid:5267)(cid:17940)(cid:17940)(cid:20614)(cid:5267)(cid:5735) ..................... 102 10 I Cokolwiek by o Nim nie mówić, istoty Tao nie da się opisać1. MoŜna nadać Mu nazwę, ale nie będzie to właściwa nazwa. Nicość to początek Nieba i Ziemi. Byt zaś jest Matką wszystkiego stworzenia. Poprzez Nicość moŜna poznać, jak subtelne jest Tao. Dzięki Bytowi moŜna ujrzeć Jego bezmiar. Oba jednocześnie się wyłoniły, a potem odrębne przyjęły nazwy. Pozostały jednak równie tajemnicze. Tajemnicze, a z kaŜdym dniem jeszcze bardziej tajemnicze się stają. Z nich się rodzi ogrom i subtelność. 1 Inni tłumaczą: „Droga, którą moŜna podąŜać, nie jest niezmienną Drogą” albo „Tao, które moŜna opisać, nie jest niezmiennym (=prawdziwym) Tao”. Samo słowo tao ((cid:22233)) – w hanyu pinyin zapisywane dao – znaczy pierwotnie „droga”. Z czasem nabrało ono równieŜ in- nych znaczeń np. „iść”, „zasady”, „porządek wszech- świata”, a nawet „mówić” czy „opisywać”. Stąd (zamie- rzona) wieloznaczność tego zdania. 11 II KaŜdy wie, Ŝe to, co jest piękne, to jest piękne. Dzięki temu wiadomo, co jest brzydkie. KaŜdy teŜ wie, Ŝe dobre jest to, co jest dobre. Stąd wiadomo, co nie jest dobre. W ten sposób jednocześnie się zrodziły Byt i Nicość. Tak powstaje to, co trudne i to, co łatwe; długie i krótkie przedmioty nawzajem się określają, a wysokie i niskie są dla siebie miarą. Tak samo teŜ postępują mędrcy, którzy działają nie robiąc nic i nauczają nie uŜywając słów. Wszystkie rzeczy w Nim istnieją, Ono jednak nie ingeruje. Tworzy, lecz nie posiada. Nie polega na tym, co uczyni. Nie pyszni się tym i dlatego, co uczyni, wiecznie trwa. 12 III Jeśli się nie będzie ludzi wybitnych stawiać na świeczniku, to lud nie będzie zawistny. Jeśli się nie będzie cenić rzadkich dóbr, to lud nie będzie kradł. Jeśli się nie będzie wystawiać na widok publiczny drogocenności, to lud nie będzie się burzył. Mędrcy kierują się takimi oto zasadami: – opróŜnić umysły, a napełnić brzuchy, – osłabić ducha, a wzmocnić ciało2. Dzięki temu lud o niczym wiedział nie będzie i niczego nie będzie pragnął. Ci zaś, którzy juŜ wiedzą, nie będą w stanie niczego zdziałać. Postępować naleŜy tak, aby niczego nie robić, a wtedy panował będzie ład. 2 Jak widać totalitaryzm nie był Chińczykom obcy juŜ w staroŜytności. 13 IV Tao jest puste, ale zastosowań ma bez liku. Ono jest jak otchłań morska. Wydaje się być przodkiem wszystkiego stworzenia. Przytępia to, co w nim ostre, a to, co zawiłe, rozsupłuje. Blask swój przyćmiewa i łączy swój pył3. Niedostrzegalne, a jednak wiecznie trwa. Nie wiem, skąd się wzięło, ale wydaje mi się, Ŝe istniało wcześniej niźli Stwórca4. 3 Chodzi o to, Ŝe staje się czymś zwyczajnym, powszednim jak pył i kurz, lub teŜ po prostu czymś bez połysku. 4 Chińczycy w odległej staroŜytności wyznawali (naj- prawdopodobniej) jakąś monoteistyczną religię. 14 V Niebo i Ziemia nie są miłosierne: nie martwią się o los tego, co istnieje5. Święci mędrcy równieŜ nie są miłosierni: nie obchodzi ich los ludzkości. Przestrzeń między Niebem i Ziemią zda się być niczym miech: pusta, a jednak niewyczerpana, z której za kaŜdym podmuchem coraz więcej i więcej się rodzi. Słowami nic tu nie wskóram: juŜ lepiej nie mówić nic. 5 Dosłownie: „Traktują rzeczy jak słomiane psy”. Psy takie składano w ofierze, a losem ich się nie przejmo- wano: nie Ŝałowano ich ani nie pogardzano nimi. 15 VI Tao jest jak doliny i bóstwa, które nigdy nie przeminą6. Nazywam Je „tajemniczą Ŝeńskością”, bramę wiodącą do „tajemniczej Ŝeńskości” nazywam fundamentem Nieba i Ziemi. Ono jest jak pajęczyna: ledwo co istnieje; a jednak nie ma końca. 6 Niektórzy tłumaczą: „Duch doliny nigdy nie umiera”. 16 VII Niebo i Ziemia istnieją od dawna. Tak długowieczne są dlatego, Ŝe same siebie nie tworzą: oto sekret ich Ŝywotności. Mędrcy postępują tak samo: nie stawiają siebie na pierwszym miejscu, a mimo to stoją na czele; nie dbają o siebie, a jednak mają za co Ŝyć. CzyŜ zabiegają oni wciąŜ o swoje? Nie. Dlatego teŜ zawsze dopną swego. 17 VIII Najznakomitsi ludzie są jak woda, woda bowiem znakomicie zaspokaja potrzeby wszystkiego stworzenia: nie siłuje się z nimi; przebywa w miejscach, którymi człowiek gardzi, dlatego teŜ jest blisko Tao7. Ludzie tacy znakomicie potrafią wybrać sobie miejsce zamieszkania, opróŜnić serca z pragnień i obdarowywać z czystej dobroci. Potrafią teŜ doskonale mówić, łatwo więc uwierzyć w ich słowa. Umieją sprawnie rządzić i załatwiać róŜne sprawy, dlatego wiele mogą. Bezbłędnie wybierają porę na swój ruch. Z niczym się nie siłują i dlatego nie popełniają błędu, i nie mają czego Ŝałować. 7 Chodzi o to, Ŝe woda płynie w dół, w przeciwieństwie do ludzi zabiegających o karierę, którzy pną się do góry. 18 IX Co za duŜo, to nie zdrowo, lepiej przerwać póki czas. Ostrze często szlifowane nie będzie ci długo słuŜyć. Jeśli swój dom wypełnisz po brzegi nefrytem i złotem, nie będzie komu go strzec. Jeśli zgromadzisz majątek i zbierzesz zaszczyty, sam na siebie tym nieszczęście ściągniesz. Kiedy juŜ zrobisz, co do ciebie naleŜy, wycofaj się; taka jest bowiem naturalna kolej rzeczy. 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wielka księga Tao
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: