Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00475 006635 20592531 na godz. na dobę w sumie
Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2428-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pobierz dodatkowy rozdział do książki! >>


Siódme okno na świat

Lepsze jest starszym bratem dobrego

Niecierpliwie oczekiwany system Windows 7 wreszcie zawitał pod strzechy. Teraz, kiedy i Ty masz już ten siódmy cud świata na swoim komputerze, pewnie chciałbyś móc wykorzystać wszelkie jego możliwości i sprawdzić, ile jest prawdy w reklamie? Z myślą o tym przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik, który gładko i bezboleśnie przeprowadzi Cię przez wszelkie meandry pracy z nową wersją systemu. Ponadto zestaw prezentowanych tu ilustracji ułatwi Ci wykonywanie kolejnych poleceń.

Windows 7 wyposażony został w cały arsenał nowych możliwości, które sprawią Ci mnóstwo frajdy, kiedy tylko nauczysz się ich używać. Ten podręcznik pokaże Ci, jak sprawnie zarządzać całym dostępnym centrum multimedialnym, tworzyć dokumenty tekstowe czy pliki graficzne. Dowiesz się, jak dopasować system do swoich wymagań. Poznasz zarówno zagadnienia podstawowe, jak i te nieco bardziej zaawansowane. Zrozumiesz, jak działa poprawiony moduł bezpieczeństwa oraz funkcja oszczędzania energii. Doświadczysz nowych możliwości przeglądarki Internet Explorer 8 oraz aplikacji Media Player i Media Center. Otrzymasz szczegółowe i jasne instrukcje obsługi.

Ta książka sprawi, że odkryjesz wszystkie przyjemności
pracy z Twoim komputerem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 978-83-246-2428-7 Format: A5, stron: 224 Siódme okno na œwiat • Poznaj nowe funkcje, mo¿liwoœci i udogodnienia • Dopasuj system do swoich wymagañ i potrzeb • Zobacz, jak system pomaga oszczêdzaæ energiê • Naucz siê korzystaæ z pe³ni oferowanych mo¿liwoœci Lepsze jest starszym bratem dobrego Niecierpliwie oczekiwany system Windows 7 wreszcie zawita³ pod strzechy. Teraz, kiedy i Ty masz ju¿ ten siódmy cud œwiata na swoim komputerze, pewnie chcia³byœ móc wykorzystaæ wszelkie jego mo¿liwoœci i sprawdziæ, ile jest prawdy w reklamie? Z myœl¹ o tym przygotowaliœmy dla Ciebie przewodnik, który g³adko i bezboleœnie przeprowadzi Ciê przez wszelkie meandry pracy z now¹ wersj¹ systemu. Ponadto zestaw prezentowanych tu ilustracji u³atwi Ci wykonywanie kolejnych poleceñ. Windows 7 wyposa¿ony zosta³ w ca³y arsena³ nowych mo¿liwoœci, które sprawi¹ Ci mnóstwo frajdy, kiedy tylko nauczysz siê ich u¿ywaæ. Ten podrêcznik poka¿e Ci, jak sprawnie zarz¹dzaæ ca³ym dostêpnym centrum multimedialnym, tworzyæ dokumenty tekstowe czy pliki graficzne. Dowiesz siê, jak dopasowaæ system do swoich wymagañ. Poznasz zarówno zagadnienia podstawowe, jak i te nieco bardziej zaawansowane. Zrozumiesz, jak dzia³a poprawiony modu³ bezpieczeñstwa oraz funkcja oszczêdzania energii. Doœwiadczysz nowych mo¿liwoœci przegl¹darki Internet Explorer 8 oraz aplikacji Media Player i Media Center. Otrzymasz szczegó³owe i jasne instrukcje obs³ugi. • Obs³uga folderów i plików • Praca z poczt¹ elektroniczn¹ • Korzystanie z przegl¹darki internetowej • Funkcje zabezpieczenia i prywatnoœci • Odtwarzanie wideo i ogl¹danie obrazów • Konfigurowanie drukarki • Dodawanie i usuwanie programów • Zabezpieczenia systemu Ta ksi¹¿ka sprawi, ¿e odkryjesz wszystkie przyjemnoœci pracy z Twoim komputerem! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 SpiS treści Wstęp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 co nowego? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 Wymagania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 Dostępne wersje � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 rozdział 1� Witaj w świecie Windows 7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14 pierwsze uruchomienie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17 Ochrona konta hasłem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20 pulpit � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24 pasek zadań � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30 Windows znaczy okna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32 Kończenie pracy z systemem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33 rozdział 2� Obsługa folderów i plików � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 Operacje na plikach � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36 Operacje na folderach � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42 informacje dodatkowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52 rozdział 3� pulpit, czyli porządki na biurku � � � � � � � � � � � � � � � � � 56 ikony pulpitu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58 Wygaszacz ekranu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 60 Kompozycje � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 62 Konfigurowanie skrótów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67 rozdział 4� Aplikacje i akcesoria � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72 Wordpad � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72 Notatnik � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82 Kalkulator � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 86 paint � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91 tablica znaków � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100 informacje o systemie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 102 Narzędzie Wycinanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 104 Gry � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 107 3 WiNDOWS 7 pL. ilustrowany przewodnik rozdział 5� Windows 7 w krainie sieci � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 110 Zacznijmy od definicji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 110 instalowanie sieci � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 114 Udostępnianie zasobów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 119 poczta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 124 Kontakty systemu Windows � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 143 rozdział 6� internet explorer 8 — sieć WWW ujarzmiona � � � � � 148 Wyświetlanie stron WWW � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 150 paski narzędzi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 151 Wyszukiwanie informacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 153 Historia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 158 Dostosowywanie ustawień przeglądarki � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 161 Ulubione � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 164 Funkcje zabezpieczenia i prywatności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 167 rozdział 7. Funkcje multimedialne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 170 Windows Media player � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 170 Windows Live Movie Maker � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 183 Windows Media center � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 193 rozdział 8� Drukowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 203 Konfigurowanie drukarki � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 205 Wybór opcji drukowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 209 Drukowanie obrazu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 216 Udostępnianie drukarek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 219 4 Rozdział 5 Windows 7 w krainie sieci System Windows 7 czuje się w sieci jak ryba w wodzie. Może to być mała sieć osiedlowa, sieć dużej firmy lub sieć rozległa — każda z nich z otwartymi ra- mionami powita komputer z systemem Windows 7. I ta miłość od pierwszego wejrzenia jest w pełni odwzajemniona. Windowsy kochają sieci, a sieci kochają Windowsy. Połączenie lokalne jest tworzone automatycznie dla każdej wykrytej karty siecio- wej. Jeśli więc zainstalowałeś na komputerze kartę sieciową, to podczas urucha- miania komputera system ją wykryje i automatycznie utworzy połączenie lokalne. Skoro wszystko jest takie piękne, zastanawiasz się pewnie, po co w ogóle piszę ten rozdział — w końcu wystarczy podłączyć kabel sieciowy do karty sieciowej i gotowe. I tak, i nie. W końcu chcesz być świadomym użytkownikiem swojego komputera, prawda? Dlatego musisz się dowiedzieć, „co w sieci piszczy”. Zacznijmy od definicji Z pewnością mądre techniczne głowy poczują niesmak, czytając taką ubogą de- finicję, ale powiem, że sieć to co najmniej dwa komputery połączone ze sobą w taki sposób, aby mogły współdzielić zasoby. I już? Już! Jeśli Twój komputer ma podłączoną drukarkę, a żona chce drukować na niej dokumenty ze swojego laptopa — podłącz laptop żony do swojego komputera, a staniesz się szczęśli- wym posiadaczem sieci komputerowej. Twoja sieć komputerowa będzie miała na pewno cechy wspólne z siecią rozległą wielkiej korporacji. Niektóre z nich przedstawiam poniżej. 110 Windows 7 w krainie sieci v Karty sieciowe — mogą być standardowe (wymagają podłączenia kabla, który służy jako medium przesyłające informacje pomiędzy kartami) lub bezprzewodowe (komunikują się z innymi urządzeniami w sieci za pomocą fal radiowych). Karty sieciowe to urządzenia, które potrafią przełożyć to, co mówi Twój komputer, na język zrozumiały przez inne urządzenia w sieci (komputery, routery itp.). v Routery — gdy łączysz ze sobą dwa komputery, wystarczy Ci kabel, ale gdy jest ich więcej — potrzebny Ci będzie router, który dba o prawidłowe dostarczanie informacji pomiędzy podłączonymi do niego urządzeniami. Pozwala on nie tylko połączyć kilka komputerów w jedną sieć, ale również łączyć sieci pomiędzy sobą (np. jeśli zechcesz podłączyć swoją domową sieć do sieci WWW, będzie Ci potrzebny router). v Okablowanie — przez długi czas kable były niezbędnym elementem two- rzenia sieci, ponieważ łączyły urządzenia i pozwalały przesyłać pomiędzy nimi informacje. Teraz coraz bardziej popularne stają się sieci bezprzewodo- we wymagające używania bezprzewodowych kart sieciowych i routerów, ale obchodzące się doskonale bez okablowania. Jak połączysz komputery ze sobą — czy to za pomocą kabli, czy też bezprzewo- dowo — kontrolę nad sytuacją przejmuje system Windows 7, który doskonale radzi sobie z zarządzaniem zadaniami w sieci. Umożliwia m.in. współdzielenie jednego łącza do sieci WWW czy korzystanie z jednej drukarki. W s k a z óWk a Jeśli chcesz sprawdzić, czy komputer, z którego korzystasz, jest już podłączony do sieci, wybierz z menu Start opcję Komputer, a następnie na lewym panelu rozwiń sekcję Sieć. System Windows 7 przeszuka sieć i poda nazwy wszystkich komputerów podłączonych do tej samej sieci, co Twój komputer (rysunek 5.1). Aby podłączyć się do innego komputera, dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy jego ikonę. Aby sprawdzić stan połączenia lokalnego, przejdź do Panelu sterowania i w wido- ku sekcji Sieć i Internet kliknij łącze Wyświetl stan sieci i zadania (rysunek 5.2). Następnie kliknij łącze Połączenie lokalne, co spowoduje wyświetlenie znanego już z poprzednich wersji systemu okna Stan: Połączenie lokalne (rysunek 5.3). Okno zawiera informacje na temat czasu trwania i szybkości połączenia oraz ilości przesłanych danych. Po zapoznaniu się z informacjami znajdującymi się w oknie kliknij przycisk Zamknij. 111 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.1. Po rozwinięciu sekcji Sieć w oknie Komputer możesz się szybko przekonać, czy Twój komputer „widzi” również inne komputery, czyli zobaczysz, czy jest elementem sieci Rysunek 5.2. Dzięki wybraniu z Panelu sterowania skrótu Wyświetl stan sieci i zadania możesz zobaczyć stan połączenia komputera z siecią Rysunek 5.3. Okno Stan: Połączenie lokalne podaje dokładne parametry połączenia z siecią 112 Windows 7 w krainie sieci Kilka dodatkowych definicji Podczas dyskusji o sieciach komputerowych z fachowcami zostaniesz z pewno- ścią zasypany lawiną technicznych określeń, takich jak koncentrator, przełącznik czy punkt dostępu. Nie martw się, jeśli od koncentratora bliższy Ci jest koncen- trat, a przełącznik to dla Ciebie ten pstryczek na ścianie, który zapala lampę. Te wszystkie określenia zostały wymyślone przez specjalistów, aby wszystko wyda- wało się takie mądre i skomplikowane. Ale zaraz zdemaskuję te pojęcia i objaśnię różnice między nimi, a Ty będziesz mógł śmiało stanąć do rozmowy z najbardziej nawet przemądrzałym fachowcem od sieci. Koncentrator (ang. hub) umożliwia komunikację komputerów w sieci. Każdy komputer podłączany jest do koncentratora za pomocą kabla sieciowego, a in- formacje przesyłane między komputerami są transmitowane przez koncentrator. Koncentrator nie może określić źródła ani miejsca docelowego odbieranych in- formacji, dlatego wysyła je do wszystkich połączonych z nim komputerów, w tym do komputera, z którego informację wysłano. Koncentrator może wysyłać i odbierać informacje, jednak nie w tym samym cza- sie. Z tego powodu koncentratory są wolniejsze od przełączników. Są od nich również mniej złożone, ale dzięki temu tańsze. Obecnie koncentratory wychodzą już z użycia i coraz rzadziej można je spotkać w działających sieciach. Przełącznik (ang. switch) działa tak samo jak koncentrator, jednak posiada zdol- ność identyfikowania miejsca docelowego odbieranej informacji, dzięki czemu wysyła ją tylko do komputerów, które daną informację mają odebrać. Przełącznik może jednocześnie wysyłać i odbierać informacje, dzięki czemu działa szybciej niż koncentrator. Jeżeli sieć domowa składa się z co najmniej czterech kompu- terów lub ma być używana do czynności wymagających przekazywania wielu informacji między komputerami (np. podczas gry sieciowej lub udostępniania muzyki), lepiej użyć przełącznika niż koncentratora, choć — niestety — wiąże się to z nieco większym nakładem finansowym. Wspominałam już wcześniej o obowiązkowym składniku sieci, jakim jest router. Oprócz tego, że router umożliwia komunikację komputerów, pozwala również na przekazywanie informacji między dwiema sieciami — np. między siecią domową a siecią WWW. Routery mogą być przewodowe lub bezprzewodowe. Do połącze- nia komputerów odpowiednie są zarówno koncentratory, jak i przełączniki, jednak wszystkie komputery, które mają mieć dostęp do sieci WWW za pośrednictwem jednego modemu, muszą korzystać z routera lub modemu z wbudowanym route- rem. Routery zazwyczaj mają wbudowane zabezpieczenia, takie jak zapora. Punkt dostępu (ang. access point — inaczej stacja bazowa) zapewnia bezprzewo- dowy dostęp do przewodowej sieci. Punkt dostępu jest podłączany do koncentra- tora, przełącznika lub routera przewodowego i wysyła sygnały bezprzewodowe. 113 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Dzięki temu komputery i urządzenia mogą bezprzewodowo połączyć się z sie- cią przewodową. Punkty dostępu działają podobnie do stacji bazowych telefonii komórkowej: można przemieszczać się z miejsca na miejsce i nadal mieć bez- przewodowy dostęp do sieci. Jeżeli chcesz bezprzewodowo połączyć komputery i posiadasz router z taką możliwością, punkt dostępu nie jest potrzebny. Punkt dostępu nie ma wbudowanej technologii udostępniania połączeń internetowych, dlatego aby udostępnić takie połączenie, należy podłączyć punkt dostępu do ro- utera lub modemu z wbudowanym routerem. instalowanie sieci W tym podrozdziale znajdziesz podstawowe informacje dotyczące konfiguro- wania prostej sieci domowej składającej się z kilku komputerów. Nie licz jednak, że dowiesz się, jak skonfigurować rozległą sieć firmową składającą się z setek komputerów. Jeśli masz taki problem, to skontaktuj się ze specjalistami lub kup książkę dogłębnie omawiającą problem. Jeśli jednak chcesz połączyć w sieć swój komputer, laptop żony i drukarkę oraz korzystać ze wspólnego łącza do sieci WWW, to myślę, że jestem w stanie Ci pomóc. Tworzenie sieci ogranicza się do kilku podstawowych kroków: 1. Instalowania potrzebnego sprzętu. 2. Konfigurowania połączenia internetowego (ten krok nie jest obowiązkowy). 3. Podłączania komputerów. 4. Uruchamiania kreatora instalowania routera bezprzewodowego lub punktu dostępu (ten punkt dotyczy wyłącznie sieci bezprzewodowej). Punkt 1., czyli instalowanie potrzebnego sprzętu ogranicza się zasadniczo do zamontowania w każdym z komputerów, który miałby być podłączony do sieci, karty sieciowej i połączenia ich za pomocą kabla (chyba że będzie to sieć bez- przewodowa). Połączenie internetowe nie jest konieczne do zainstalowania sieci, chociaż więk- szość osób chce używać sieci do udostępniania połączenia internetowego. Do zainstalowania połączenia internetowego potrzebny jest kabel lub modem DSL oraz konto u usługodawcy internetowego (ang. Internet Service Provider). Na- stępnie należy uruchomić Kreator połączeń internetowych i postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli potrzebne Ci będą dodatkowe informacje, uzyskasz je od dostawcy usług internetowych. Sposób podłączania komputerów jest uzależniony od zaplanowanej struktury sie- ci. Jeśli tworzysz sieć przewodową, potrzebny Ci będzie koncentrator, przełącz- nik lub router, do którego podłączysz komputery za pomocą kabla sieciowego. 114 Windows 7 w krainie sieci Do udostępnienia połączenia internetowego niezbędny będzie router, który nale- ży podłączyć do modemu. Jeśli natomiast budowana sieć będzie bezprzewodowa, wszystkie komputery będą się łączyły z punktem dostępu, który następnie należy podłączyć do modemu, jeśli chcesz udostępniać połączenie internetowe. Ostatni punkt tworzenia sieci dotyczy sieci bezprzewodowej. Finalny krok to uruchomienie kreatora Skonfiguruj połączenie lub sieć na komputerze podłączo- nym do routera (rysunek 5.4). Kreator poprowadzi Cię przez proces dodawania kolejnych komputerów i urządzeń do sieci. Rysunek 5.4. Okno kreatora Skonfiguruj połączenie lub sieć U W a g a Jeśli Twoja sieć będzie się składać tylko z dwóch komputerów, możesz się obejść bez dodatkowego urządzenia, łącząc ich karty sieciowe ze sobą za pomocą kabla krosowego. Zalecane jest wykonanie testu sieci w celu upewnienia się, że wszystkie kompute- ry i urządzenia są prawidłowo podłączone i funkcjonują poprawnie. Aby wykonać test sieci, na każdym komputerze należy otworzyć okno Komputer i w lewym panelu rozwinąć sekcję Sieć. Powinny być widoczne ikony aktualnie używanego komputera oraz wszystkich innych komputerów i urządzeń dodanych do sieci. U W a g a Jeżeli do testowanego komputera podłączona jest drukarka, ikona drukarki może nie być widoczna na innych komputerach, dopóki drukarka nie zostanie udostęp- niona. 115 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Grupy robocze Jak wszystko na tym świecie, również sieci potrzebują nazw. Nazwa sieci to in- aczej grupa robocza (ang. workgroup), czyli grupa komputerów połączonych za pomocą sieci i udostępniających zasoby (np. drukarki, skanery, pliki itp.). Pod- czas konfigurowania sieci system Windows automatycznie tworzy grupę roboczą i nadaje jej nazwę. Możesz przyłączyć się do istniejącej w sieci grupy roboczej lub utworzyć nową. Tworzenie grupy roboczej zacznij od uruchomienia Panelu sterowania i przejścia do sekcji System i zabezpieczenia, w której następnie należy otworzyć sekcję Sys- tem (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Sekcja System uruchamiana z Panelu sterowania W obszarze Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej komputera klik- nij polecenie Zmień ustawienia. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło admini- stratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Pojawi się okno dialogowe Właściwości systemu (rysunek 5.6). Przejdź na zakładkę Nazwa komputera i kliknij przycisk Zmień. 116 Windows 7 w krainie sieci Rysunek 5.6. Okno dialogowe Właściwości systemu W sekcji Członkostwo okna Zmiana nazwy komputera/domeny (rysunek 5.7) za- znacz pole wyboru Grupa robocza, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności. v Aby przyłączyć się do istniejącej grupy roboczej, wpisz nazwę tej grupy, a na- v Aby utworzyć nową grupę roboczą, wpisz nazwę tej grupy, a następnie klik- stępnie kliknij przycisk OK. nij przycisk OK. Rysunek 5.7. Okno dialogowe Zmiany nazwy komputera/domeny 117 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Adres iP Kiedy wpiszesz w przeglądarce określenie „protokół dyplomatyczny”, znajdziesz tysiące odwołań, ale żadne z nich nie zawiera definicji tego pojęcia. Podobnie jest z protokołem TCP/IP — wszyscy o nim mówią, ale tylko nieliczni wiedzą, co to tak naprawdę jest. Otóż protokół komunikacji w sieci, podobnie jak np. protokół dyplomatyczny, określa konwencje przyjęte w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami. Protokół pozwala określić adresata i cel komunikacji oraz sposoby wymiany in- formacji pomiędzy jednostkami. W sieci WWW najczęściej spotykanym protokołem komunikacji jest proto- kół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). W jego skład wchodzi cały zestaw protokołów. U W a g a Adres IP to liczba 32-bitowa zapisana w postaci czterech liczb z zakresu od 0 do 255, oddzielonych od siebie kropkami. Do konfiguracji połączenia internetowego, w celu umożliwienia innym osobom połączenia z danym komputerem lub przy rozwiązywaniu problemów z siecią może być potrzebny adres IP komputera. Aby go poznać, przejdź do Panelu ste- rowania i w widoku sekcji Sieć i Internet kliknij łącze Wyświetl stan sieci i zadania. Następnie w lewym panelu kliknij łącze Zmień ustawienia karty sieciowej i dwu- krotnie kliknij na ikonie karty sieciowej. W oknie dialogowym Stan: Połączenie lokalne kliknij przycisk Szczegóły. Adres IP jest widoczny w kolumnie Wartość w oknie dialogowym Szczegóły połą- czenia sieciowego (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Okno Szczegóły połączenia sieciowego 118 Windows 7 w krainie sieci Udostępnianie zasobów Aby inni użytkownicy sieci mieli dostęp do zasobów Twojego komputera, musisz je najpierw udostępnić. Pliki i foldery można udostępniać na kilka różnych spo- sobów. Najczęstszym sposobem udostępniania plików w systemie Windows jest udostępnienie ich bezpośrednio z komputera. System Windows zapewnia dwie metody udostępniania plików w taki sposób: można udostępniać pliki z dowol- nego folderu na komputerze lub z folderu publicznego. Wybór metody udostępniania plików zależy od wyboru miejsca przechowywania folderów udostępnionych, od osoby, której mają być one udostępnione, oraz od poziomu kontroli nad plikami. Każda z metod umożliwia udostępnienie plików lub folderów osobie używającej Twojego komputera lub innego komputera w tej samej sieci. Udostępnianie plików z dowolnego folderu na komputerze pozwala zdecydować, kto będzie mógł dokonywać zmian w udostępnionych plikach oraz jakie zmia- ny można będzie wprowadzać (jeżeli w ogóle będzie to możliwe). Pozwala na to ustawienie uprawnień udostępniania. Uprawnienia udostępniania można nadać poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników w tej samej sieci. Tej metody udostępniania można również użyć jako sposobu uzyskania dostępu do plików udostępnionych za pomocą innego komputera, ponieważ pliki udostępnio- ne innym osobom są również widoczne dla Ciebie z poziomu innego komputera. Udostępnianie plików z folderu publicznego na komputerze wymaga skopiowa- nia lub przeniesienia plików do tego folderu i udostępnienia ich w tej lokalizacji. Jeżeli dla folderu publicznego włączone zostanie udostępnianie plików, każdy posiadacz konta użytkownika i hasła na Twoim komputerze oraz wszystkie osoby z danej sieci będą widziały wszystkie pliki w folderze publicznym i znajdujących się w nim folderach. Nie można wprowadzić ograniczenia, aby widoczne były tylko niektóre pliki z folderu publicznego. Można jednak ustawić uprawnienia, które ograniczają dostęp do folderu publicznego wszystkim osobom lub unie- możliwiają dokonywanie zmian w plikach albo tworzenie nowych plików. Można włączyć udostępnianie chronione hasłem. Dostęp sieciowy do folderu publiczne- go będą wówczas miały osoby, którym przypisane jest konto użytkownika i hasło na danym komputerze. Domyślnie dostęp do folderu jest wyłączony. Aby udostępnić pliki w ich bieżącej lokalizacji bez kopiowania do folderu pu- blicznego, odszukaj na dysku folder, który chcesz udostępniać, i na pasku narzędzi wybierz polecenie Udostępnij/Określone osoby. W oknie dialogowym Udostępnianie plików (rysunek 5.9): v Wpisz nazwę osoby, której mają być udostępnione pliki, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 119 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.9. Okno dialogowe Udostępnianie plików v Kliknij strzałkę po prawej stronie pola tekstowego, kliknij nazwę osoby na liście, a następnie kliknij przycisk Dodaj. v Jeżeli na liście nie ma nazwy osoby, której pliki mają zostać udostępnione, kliknij strzałkę po prawej stronie pola tekstowego, a następnie wybierz pole- cenie Utwórz nowego użytkownika, aby utworzyć nowe konto użytkownika i udostępnić pliki osobom z niego korzystającym. W kolumnie Poziom uprawnień kliknij strzałkę obok poziomu uprawnień danej osoby lub grupy (rysunek 5.10), a następnie wybierz jeden z dostępnych pozio- mów udostępniania: v Odczyt — pliki z folderu udostępnionego mogą być jedynie wyświetlane przez osobę lub grupę osób. v Odczyt/zapis — możliwe jest wyświetlanie wszystkich plików, dodawanie pli- ków oraz zmiana lub usuwanie dodanych plików przez osobę lub grupę osób. Rysunek 5.10. Lista dostępnych do wyboru poziomów uprawnień Po wybraniu osób lub grup do udostępnienia plików kliknij przycisk Udostępnij. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło albo potwierdź. Po odebraniu potwierdzenia o udostępnieniu folderu wyślij odpowiednim oso- bom łącze do udostępnionych plików z informacją o udostępnieniu i sposobie uzyskania dostępu do plików (rysunek 5.11). Możesz to zrobić: 120 Windows 7 w krainie sieci Rysunek 5.11. Wybrany folder został udostępniony innym użytkownikom sieci v Klikając łącze poczty-mail, aby w programie Windows Mail automatycznie otworzyć wiadomość e-mail z łączem do udostępnionych plików. v Kopiując i wklejając do wiadomości e-mail wyświetlane na ekranie łącze. Kliknij łącze prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ko- piuj łącze. Następnie otwórz nową wiadomość e-mail i wklej łącze. Jeżeli nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail do osoby, której zostały udostępnio- ne pliki, kliknij przycisk Gotowe. Pamiętaj jednak, że osoba ta nie będzie w stanie znaleźć udostępnionych plików do czasu podania jej informacji o ich lokalizacji. W s k a z óWk a Folderowi udostępnionemu można nadać nazwę udziału, co ułatwi innym osobom znalezienie go na komputerze. Jest to możliwe za pośrednictwem okna dialogo- wego Udostępnianie zaawansowane dla folderu. Aby uzyskać dostęp do tego okna dialogowego, prawym przyciskiem myszy kliknij udostępniony folder, wybierz polecenie Właściwości, przejdź na zakładkę Udostępnianie (rysunek 5.12) i kliknij opcję Udostępnianie zaawansowane (rysunek 5.13). Jeśli zostanie wyświetlony mo- nit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Pliki z folderu publicznego nie są udostępnianie określonym osobom. Dostęp do folderu publicznego mają wszystkie osoby posiadające konto użytkownika na komputerze użytkownika, jednak to użytkownik decyduje o dostępie do tego fol- deru osób z sieci. Może udzielić dostępu wszystkim użytkownikom w sieci lub nie udzielić dostępu żadnemu użytkownikowi. Można włączyć udostępnianie chronione hasłem. Dostęp sieciowy do folderu pu- blicznego będą wówczas miały tylko osoby, którym przypisane jest konto użytkow- nika i hasło na danym komputerze. Domyślnie dostęp do folderu jest wyłączony. 121 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.12. Zakładka Udostępnianie okna dialogowego Właściwości folderu Rysunek 5.13. Okno dialogowe Udostępnianie zaawansowane Aby otworzyć folder Publiczny, w oknie Komputer rozwiń w lewym panelu sekcję Biblioteki, a następnie w sekcji Dokumenty wybierz folder Dokumenty publiczne (rysunek 5.14). Dostęp do folderu publicznego mają wszystkie osoby, którym na Twoim kompu- terze przypisane jest konto użytkownika i hasło, jednak o dostępie do tego folde- ru osób z sieci decydujesz Ty. Nie można wybierać osób, które będą miały dostęp do folderu publicznego z sieci. Udzielić dostępu można wszystkim użytkowni- kom w sieci lub żadnemu. Można jednak ustawić poziom uprawnień, decydując, czy osoby korzystające z folderu publicznego za pośrednictwem sieci mogą tylko otwierać pliki, czy także je zmieniać i tworzyć. 122 Windows 7 w krainie sieci Rysunek 5.14. Najprostszy dostęp do folderu Publiczny jest przez folder Dokumenty Aby ograniczyć dostęp sieciowy do folderu publicznego do osób, którym przypi- sane jest konto użytkownika i hasło na danym komputerze, włącz udostępnianie chronione hasłem. W Panelu sterowania przejdź do sekcji Sieć i Internet, a następ- nie kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. W sekcji Udostępnianie folderu publicznego zaznacz jedną z dwóch dostępnych opcji (rysunek 5.15): v Włącz udostępnianie. v Wyłącz udostępnianie. Rysunek 5.15. Ograniczenie dostępu sieciowego do folderu Publiczny Podobnie jak inni użytkownicy sieci mogą korzystać z udostępnionych zaso- bów Twojego komputera, tak i Ty możesz używać udostępnionych zasobów ich komputerów. Powstaje w tym momencie pytanie, jak odszukać pliki i foldery na innych komputerach w sieci. I tutaj z pomocą przychodzi folder Sieć, który umoż- liwia wygodny dostęp do komputerów w sieci. Możesz w nim zobaczyć zawartość komputerów w sieci oraz znaleźć udostępnione pliki i foldery. W folderze Sieć widoczne są wszystkie komputery i urządzenia podłączone do sieci. Kliknij dwukrotnie ikonę komputera, aby zobaczyć pliki, do których masz dostęp (rysunek 5.16). 123 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.16. Lista folderów, do których dostęp ma bieżący użytkownik na komputerach w sieci Dysk zmapowany to udostępniony folder lub komputer w sieci, do którego two- rzony jest skrót na komputerze lokalnym. Do każdego dysku zmapowanego przypisana jest litera, np. D. Aby znaleźć pliki na zmapowanym dysku: v Wybierz menu Start/Komputer i wskaż interesujący Cię dysk w sekcji Kom- v Kliknij dwukrotnie ikonę dysku zmapowanego, aby zobaczyć pliki i foldery, puter w panelu znajdującym się z lewej strony okna. do których masz dostęp. W s k a z óWk a Jeśli nazwa użytkownika i hasło są inne na komputerze, na którym obecnie pra- cujesz, niż na komputerze, do którego próbujesz uzyskać dostęp, może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie informacji logowania. Można automatycz- nie łączyć się z innym komputerem w sieci, przechowując swoje hasło. Poczta Aby móc korzystać z aplikacji Poczta, konieczne jest jej wcześniejsze pobra- nie z witryny WWW. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę interneto- wą i przejść pod adres http://download.live.com/wlmail. Kliknij przycisk Pobierz, a następnie w oknie dialogowym, które się pojawi, kliknij przycisk Zapisz i wskaż lokalizację, w której ma zostać zapisany plik. Po zakończeniu pobierania przejdź do folderu, w którym plik został zapisany, i uruchom go. Instalator aplikacji Pocz- ta zostanie w ten sposób uruchomiony. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. 124 Windows 7 w krainie sieci Po zainstalowaniu ikona programu Poczta znajduje się domyślnie w lewym pa- nelu menu Start (rysunek 5.17). Po uruchomieniu programu pojawia się główne okno aplikacji, które składa się z elementów znanych również z innych progra- mów (rysunek 5.18). Rysunek 5.17. Po zainstalowaniu ikona programu Poczta jest dodawana do menu Start Rysunek 5.18. Okno aplikacji Poczta systemu Windows 125 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Pasek menu, znajdujący się w górnej części okna, pozwala na dostęp do opcji menu. Pasek narzędzi, położony tuż pod paskiem menu, ułatwia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji. Drzewo folderów w lewym panelu okna umożli- wia dostęp do folderów, a prawy panel okna programu to „obszar zadań”. Domyślnie w prawym panelu widoczny jest podgląd wiadomości, która jest ak- tualnie zaznaczona w środkowym panelu okna. Środkowy panel wyświetla listę wiadomości w aktualnie wybranym katalogu. Lewy panel zawiera listę wszyst- kich dostępnych kont pocztowych oraz katalogów dla poszczególnych kont. Na pasku narzędzi wyświetlane są przyciski: Nowy, Odpowiedz, Odpowiedz wszyst- kim, Prześlij dalej. Zawartość paska narzędzi możesz definiować samodzielnie. Aby dopasować zawartość paska narzędzi, kliknij przycisk Menu znajdujący się na pasku narzędzi i wybierz opcję Dostosuj pasek narzędzi, a następnie w oknie Dostosuj pasek narzędzi wskaż ikony, z których chcesz korzystać (rysunek 5.19). Rysunek 5.19. Okno Dostosowywanie paska narzędzi pozwala użytkownikowi umieścić na pasku skróty do najczęściej używanych narzędzi Tworzenie i konfigurowanie konta W programie Poczta można konfigurować wiele różnych kont, a zarządzanie nimi jest proste, ponieważ każde znajduje się w osobnym folderze. Aby dodać nowe konto w programie Poczta, kliknij łącze Dodaj konto e-mail, znajdujące się w lewym panelu okna programu Poczta. Pojawi się okno Dodaj konto e-mail (ry- sunek 5.20). Wpisz adres e-mail oraz hasło do konta na serwerze, które będziesz dodawać do programu Poczta. Jeśli nie chcesz przy każdym łączeniu się z tym kontem podawać hasła, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło. Hasło zostanie zapamiętane w systemie i będzie automatycznie podawane przy każdej próbie połączenia się z kontem. W polu Adres e-mail wpisz nazwę internetowego adresu e-mail — adresu nada- nego przez dostawcę usług internetowych. Adres ma format nazwa_uzytkownika @dostawcauslug.com. Znak @ oddziela nazwę użytkownika od nazwy domeny do- stawcy usług internetowych. 126 Windows 7 w krainie sieci Rysunek 5.20. W oknie Dodaj konto e-mail należy podać adres e-mail i hasło do konfigurowanego konta U W a g a Nie zaznaczaj pola Zapamiętaj hasło, jeśli komputer wraz z aplikacją Poczta jest dostępny dla wielu użytkowników korzystających z tego samego konta. Jeśli to zrobisz, wszystkie osoby korzystające z tego programu będą mogły czytać i wy- syłać wiadomości z Twojego konta. W polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje prawdziwe imię i nazwisko, swój pseu- donim lub cokolwiek innego. Nazwa, którą tutaj wpiszesz, będzie widoczna dla odbiorcy wiadomości w polu Nadawca. Kliknij przycisk Dalej. W kolejnym oknie dialogowym podaj nazwę serwera pocztowego, którego bę- dziesz używać (rysunek 5.21). Wpisz jego nazwę w polu Serwer poczty przycho- dzącej. Z listy rozwijanej Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer możesz wybrać typ serwera pocztowego. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz nazwę serwera poczty wychodzącej i kliknij przycisk Dalej. U W a g a Nazwy serwera poczty przychodzącej (POP3) i serwera poczty wychodzącej (SMTP) u niektórych dostawców usług internetowych mogą być różne. U W a g a Nazwa konta użytkownika, której używasz do łączenia się z siecią WWW, może być inna niż nazwa konta pocztowego. Jak wiesz, jednemu użytkownikowi moż- na przypisać wiele kont pocztowych, dlatego też konkretna nazwa użytkownika nie musi być identyczna z nazwą konta pocztowego, z którym się łączysz. 127 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.21. Wpisz dane dotyczące serwera poczty, na którym znajduje się konto poczty e-mail Jeśli w ostatnim oknie zaznaczysz pole wyboru Ustaw to konto jako domyślne konto e-mail, to domyślnie to konto będzie wybierane przy tworzeniu nowej wiadomości (rysunek 5.22). Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces konfigurowania konta poczty e-mail. Program podejmie próbę połączenia się z serwerem poczty e-mail i pobrania wiadomości z konta, korzystając z podanych parametrów. Rysunek 5.22. Możesz zaznaczyć pole wyboru Ustaw to konto jako domyślne konto e-mail, co spowoduje, że wiadomości będą domyślnie wysyłane z tego konta 128 Windows 7 w krainie sieci W lewym panelu okna programu Poczta pojawiła się dodatkowa sekcja prze- znaczona do obsługi nowo utworzonego konta. Zawiera ona osobną skrzynkę odbiorczą, nadawczą itd. (rysunek 5.23). Rysunek 5.23. Dodanie nowego konta powoduje pojawienie się kolejnej sekcji w lewym panelu okna programu Aby usunąć konto z programu Poczta systemu Windows, kliknij prawym przy- ciskiem myszy na sekcji konta w lewym panelu okna programu (rysunek 5.24) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń (rysunek 5.25). Rysunek 5.24. Kliknięcie lewym przyciskiem na sekcji konta pocztowego powoduje wyświetlenie menu kontekstowego zawierającego dodatkowe polecenia dla tego konta 129 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.25. Wystarczy wybrać z listy nazwę konta i kliknąć przycisk Usuń, aby konto znikło z programu Menu kontekstowe konta poczty e-mail zawiera również opcje ustawienia dane- go konta jako domyślnego konta e-mail, zdefiniowania koloru oraz opcję Właści- wości, która pozwala wyświetlić szczegółowe właściwości konta. Sprawdzanie wiadomości W programie Poczta systemu Windows można zaplanować automatyczne spraw- dzanie nowej poczty elektronicznej albo sprawdzać pocztę ręcznie. Sprawdzanie ręczne jest przydatne, gdy nie chcesz czekać aż do następnego zaplanowanego sprawdzenia nowych wiadomości w programie. Aby sprawdzać nową pocztę automatycznie, kliknij przycisk Menu i z listy rozwi- janej wybierz Opcje. W oknie dialogowym Opcje przejdź na zakładkę Ogólne (ry- sunek 5.26). W sekcji Wyślij/Odbierz wiadomości zaznacz pole wyboru Sprawdź, czy są nowe wiadomości co i podaj w minutach czas, jaki ma upłynąć pomiędzy kolejnym łączeniem się programu ze skrzynką pocztową na serwerze. Aby sprawdzić pocztę ręcznie, kliknij przycisk Synchronizuj i z listy wybierz kon- to, z którego chcesz odebrać i (lub) wysłać wiadomości, lub opcję Wszystkie konta e-mail, jeśli chcesz odebrać wiadomości ze wszystkich kont (rysunek 5.27). 130 Windows 7 w krainie sieci Rysunek 5.26. Zaznaczenie pola wyboru Sprawdź, czy są nowe wiadomości co spowoduje, że program będzie się automatycznie łączył z serwerem pocztowym w celu odebrania nowych wiadomości Rysunek 5.27. Okno informujące o postępie procesu wysyłania i odbierania wiadomości otwieranie wiadomości Najprostszym sposobem wyświetlenia wiadomości jest czytanie jej w okien- ku podglądu, gdzie można przeglądać zawartość bez jej otwierania w osobnym oknie. Aby wyświetlić większą część dużej wiadomości bez konieczności przewi- jania, można ją jednak otworzyć w osobnym oknie. Kliknij folder poczty (np. Skrzynka odbiorcza) zawierający wiadomości do odczy- tania i wykonaj jedną z następujących czynności. v Aby wyświetlić wiadomość w okienku podglądu, kliknij wiadomość na liście wiadomości. 131 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik v Aby wyświetlić wiadomość w oddzielnym oknie (rysunek 5.28), kliknij ją dwukrotnie na liście wiadomości. Rysunek 5.28. Wiadomość e-mail wyświetlona w osobnym oknie W s k a z óWk a Podczas wyświetlania wiadomości w osobnym oknie można klikać przyciski Poprzednia i Następna, aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości. Tworzenie wiadomości Aby utworzyć nową wiadomość, kliknij przycisk Nowy w prawym rogu paska na- rzędzi. Pojawi się okno Nowa wiadomość (rysunek 5.29). W polu Do wpisz adres osoby, do której chcesz wysłać wiadomość (na potrzeby naszego ćwiczenia wpisz własny adres pocztowy). Jeśli chcesz przesłać kopię tej wiadomości do innych osób, kliknij przycisk Do, co spowoduje pojawienie się okna adresowania, które pozwala wybrać adresy z książki adresowej i umieścić je w odpowiednich polach. Adres osoby, która ma otrzymać kopię wiadomości, powinien znaleźć się w polu DW (skrót od słów: Do wiadomości). Kiedy zakończysz wpisywanie adresatów, kliknij przycisk OK. W polu Temat wpisz temat tworzonej wiadomości, a następnie przejdź do panelu wiadomości i wpisz treść. Po zakończeniu wpisywania wiadomości wykonaj jedną z następujących czyn- ności. v Aby wysłać wiadomość natychmiast, kliknij przycisk Wyślij. v Aby wysłać wiadomość później, kliknij przycisk Zapisz. Wiadomość zosta- nie zapisana w folderze Kopie robocze. 132 Windows 7 w krainie sieci Rysunek 5.29. Okno nowej wiadomości dołączanie plików do wiadomości Do wiadomości e-mail możesz dołączyć plik dowolnego typu (zdjęcie, dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny itd.). Jeśli skończyłeś tworzyć nową wiadomość, kliknij przycisk Dołącz (oznaczony ikoną spinacza biurowego) na pasku narzędzi. Pojawi się okno Otwieranie, w którym możesz przeglądać dostępne w systemie dyski (rysunek 5.30). Zaznacz plik, który chcesz dołączyć do wiadomości, i klik- nij przycisk OK. Lista plików dołączonych do wiadomości jest widoczna w na- główku wiadomości poniżej pola Temat (rysunek 5.31). Rysunek 5.30. Po kliknięciu przycisku Dołącz pojawi się okno Otwieranie, w nim możesz wskazać plik, który ma zostać dołączony do wiadomości Rysunek 5.31. Lista wszystkich plików dołączonych do wiadomości jest widoczna w nagłówku wiadomości 133 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Po otrzymaniu wiadomości zawierającej załącznik w skrzynce adresata, obok ty- tułu wiadomości, pojawi się ikona spinacza, dzięki czemu będzie on wiedział, że otrzymana wiadomość zawiera dołączony plik (rysunek 5.32). Rysunek 5.32. Wiadomości zawierające załączniki są wyróżnione w liście wiadomości ikoną spinacza Jeśli klikniesz przycisk Dodaj fotografie, pojawi się okno dialogowe Dodaj foto- grafie, które pozwoli Ci wskazać pliki graficzne, które mają zostać umieszczone w wiadomości (rysunek 5.33). Rysunek 5.33. Okno dialogowe Dodaj fotografie jest zamykane po kliknięciu przycisku Dodaj 134 Windows 7 w krainie sieci W oknie dialogowym Dodaj fotografie wskaż plik graficzny, który ma zostać umieszczony w wiadomości, i kliknij przycisk Dodaj. Okno nie jest automatycz- nie zamykane po kliknięciu przycisku Dodaj, dzięki czemu użytkownik może dodać wiele obiektów graficznych równocześnie (rysunek 5.34). Aby zakończyć dodawanie obiektów graficznych do wiadomości, kliknij przycisk Gotowe. Rysunek 5.34. Pliki graficzne dodawane za pomocą okna Dodaj fotografie są umieszczane bezpośrednio w treści wiadomości Wysyłanie wiadomości Jeśli skończyłeś pisać wiadomość, kliknij przycisk Wyślij znajdujący się z pra- wej strony paska narzędzi. Spowoduje to umieszczenie wiadomości w Skrzyn- ce nadawczej. Przy folderze Skrzynka nadawcza w lewym panelu okna aplikacji Poczta pojawi się cyfra 1 otoczona nawiasami. Oznacza to, że w Skrzynce nadaw- czej znajduje się jedna wiadomość oczekująca na wysłanie (rysunek 5.35). Rysunek 5.35. W folderze Skrzynka nadawcza jedna wiadomość oczekuje na wysłanie Aby wysłać wiadomości oczekujące w Skrzynce nadawczej, kliknij przycisk Syn- chronizuj (rysunek 5.36). 135 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.36. Kliknięcie przycisku Synchronizuj powoduje wysłanie wiadomości oczekujących w Skrzynce nadawczej odbieranie wiadomości Po kliknięciu przycisku Synchronizuj aplikacja łączy się z serwerem poczty i nowe wiadomości odebrane z serwera mogą pojawić się w Skrzynce odbiorczej. Nowe wiadomości są oznaczone ikoną zamkniętej koperty i w liście wiadomości opi- sane są pogrubioną czcionką (rysunek 5.37). Aby odczytać wiadomość, kliknij lewym przyciskiem myszy nagłówek wiadomości — treść pojawi się w prawym panelu okna programu Poczta. Możesz czytać wiadomość w panelu podglądu lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy nagłówek wiadomości, aby otwo- rzyć wiadomość w osobnym oknie. Rysunek 5.37. Nowe wiadomości wyróżniają się na liście pogrubioną czcionką i ikoną zamkniętej koperty Przeczytane wiadomości oznaczone są ikoną otwartej koperty i pozostają w fol- derze Skrzynka odbiorcza, dopóki ich nie usuniesz lub nie przeniesiesz do innego folderu. Jeśli nie chcesz już przechowywać przeczytanej wiadomości, zaznacz ją 136 Windows 7 w krainie sieci w folderze Skrzynka odbiorcza i kliknij przycisk Usuń znajdujący się na pasku narzędzi. Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Elementy usunięte. Aby wydrukować wiadomość, kliknij lewym przyciskiem myszy nagłówek wia- domości, a następnie wciśnij przycisk Drukuj. Pojawi się standardowe okno dru- kowania systemu Windows 7, w którym możesz wybrać drukarkę i opcje druko- wania (rysunek 5.38). Kliknij przycisk Drukuj w oknie drukowania. Rysunek 5.38. Polecenie drukowania wiadomości jest dostępne po kliknięciu jej nagłówka prawym przyciskiem myszy odpowiadanie na wiadomości Aby odpowiedzieć nadawcy na otrzymaną wiadomość, kliknij lewym przyciskiem myszy nagłówek wiadomości, a następnie kliknij przycisk Odpowiedz. Pojawi się okno wiadomości z wypełnionymi polami Do i Temat. Jeśli nadesłana wiado- mość była zaadresowana do większej liczby osób, kliknięcie przycisku Odpowiedz wszystkim spowoduje, że Twoja odpowiedź zostanie rozesłana do wszystkich ad- resatów wiadomości, na którą odpowiadasz. Jeśli chcesz przesłać swoją wiadomość do osób, które nie otrzymały oryginalnej wiadomości, możesz je umieścić w polach DW i UDW, podobnie jak robisz to, wysyłając nową wiadomość. Aby przesłać otrzymaną wiadomość innej osobie, kliknij przycisk Prześlij dalej i wpisz adres tej osoby w polu Do lub DW. Kiedy skończysz edytować wiadomość, kliknij przycisk Wyślij i wiadomość zosta- nie umieszczona w Skrzynce nadawczej. W s k a z óWk a Wiadomość, na którą odpowiedziałeś, jest oznaczona ikoną otwartej koperty ze strzałką skierowaną w lewo, natomiast wiadomość, którą przesłałeś dalej — iko- ną otwartej koperty ze strzałką skierowaną w prawo. Tworzenie filtrów Jeśli otrzymujesz wiele wiadomości e-mail, którymi nie jesteś zainteresowany i których nie chcesz czytać, możesz określić Reguły wiadomości, aby automatycz- 137 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik nie usuwać wybrane wiadomości, przenosić je do wyznaczonego folderu lub prze- syłać do innego adresata. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości z konkretnych adresów, możesz zablokować ich odbieranie. Kliknij przycisk Menu i wybierz opcję Opcje zabezpieczeń. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń przejdź na zakładkę Zablokowani nadawcy (rysunek 5.39). Rysunek 5.39. Okno dialogowe Opcje zabezpieczeń z aktywną zakładką Zablokowani nadawcy Aby dodać adres do listy zablokowanych adresów, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Dodawanie adresu lub domeny wpisz adres e-mail, z którego wiado- mości chcesz zablokować (rysunek 5.40). Możesz również wpisać nazwę domeny, co spowoduje, że wszystkie wiadomości przychodzące z tej domeny będą bloko- wane. Kliknij przycisk OK. Rysunek 5.40. W oknie dialogowym Dodawanie adresu lub domeny wpisz adres, który chcesz zablokować 138 Windows 7 w krainie sieci Dla poszczególnych adresów możesz zaznaczyć pole wyboru Odbijaj zabloko- wane wiadomości z powrotem do nadawcy, co spowoduje, że wiadomości będą odsyłane pod adres, z którego zostały przesłane. Jednak w wielu przypadkach jest to nieskuteczne, gdyż takie adresy są często tworzone dla pojedynczej akcji spa- merskiej, a jednocześnie potwierdzisz w ten sposób, że Twój adres jest aktywny, co spowoduje, że znajdziesz się na liście aktywnych adresów i będziesz otrzymywał jeszcze więcej tego typu wiadomości. Poczta systemu Windows ma wiele sposobów ochrony użytkownika przed nie- chcianymi lub potencjalnie groźnymi wiadomościami. Oczywiste niechciane ko- mercyjne wiadomości (ang. spam) są przechwytywane i przenoszone do specjal- nego folderu Wiadomości-śmieci przez filtr wiadomości-śmieci. Poziom ochrony przed wiadomościami-śmieciami można zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od liczby otrzymywanych wiadomości-śmieci (rysunek 5.41). Można zapobiec blokowaniu wiadomości wysłanych z konkretnych adresów e-mail, dodając je do listy bezpiecznych nadawców (rysunek 5.42). Rysunek 5.41. W systemie Windows 7 dostępnych jest kilka poziomów ochrony przed niechcianymi wiadomościami Wiadomości-śmieci można przenosić z folderu Wiadomości-śmieci z powrotem do folderu Skrzynka odbiorcza. Jeśli program Poczta systemu Windows podejrzewa wiadomość e-mail o to, że jest to wiadomość-śmieć, reaguje, wyświetlając okno dialogowe pozwalające użyt- kownikowi podjąć decyzję dotyczącą sposobu dalszego postępowania z podejrza- ną wiadomością (rysunek 5.43). 139 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.42. Na zakładce Bezpieczni nadawcy możesz dodać adresy, z których wiadomości nigdy nie mają być blokowane Rysunek 5.43. Okno dialogowe, które pozwala użytkownikowi wybrać dalszy sposób postępowania z podejrzaną wiadomością Korzystanie z folderów Foldery programu Poczta systemu Windows są widoczne w lewym panelu okna programu. Aby przenieść wiadomość do innego folderu, chwyć ją, klikając lewym przyciskiem myszy i trzymając wciśnięty ten przycisk, przeciągnij do innego fol- deru i upuść. Użytkownik może również tworzyć własne foldery, które mogą być szczególnie przydatne, jeśli otrzymuje bardzo dużo nowych wiadomości. Przeno- szenie wiadomości do folderów pomaga utrzymać porządek w skrzynce poczto- wej i wyszukać wiadomości. 140 Windows 7 w krainie sieci Aby utworzyć nowy folder, kliknij przycisk Nowy i z listy wybierz opcję Folder (rysunek 5.44). Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać nazwę nowe- go folderu. Aby utworzyć folder zagłębiony, kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący folder i wybierz opcję Nowy folder, a następnie wpisz nazwę tworzone- go folderu (rysunek 5.45). Rysunek 5.44. Po kliknięciu przycisku Nowy pojawia się lista, z której możesz wybrać opcję Folder, aby utworzyć nowy folder Rysunek 5.45. Okno dialogowe Tworzenie folderu importowanie i eksportowanie wiadomości Jeśli masz więcej niż jeden komputer i do tej pory używałeś programu Poczta lub jego wcześniejszych wersji na innym komputerze albo korzystałeś z innego pro- gramu pocztowego, możesz importować wszystkie stare wiadomości i listę kon- taktów do programu Poczta. Musisz zapewnić jakikolwiek sposób przeniesienia danych, taki jak połączenie sieciowe lub dysk przenośny, a następnie użyć go jako źródła informacji, które mają być importowane. Aby zaimportować wiadomości z innego źródła, należy najpierw wyświetlić pa- sek menu. W tym celu kliknij przycisk Menu i zaznacz opcję Pokaż pasek menu. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj/Wiadomości (rysunek 5.46). 141 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.46. Aby zaimportować wiadomości e-mail do programu Poczta, należy wybrać z menu polecenie Plik/Importuj/ Wiadomości Jeśli chcesz importować informacje do programu Poczta systemu Windows, mu- sisz podać, z jakiej aplikacji dane mają być importowane (rysunek 5.47). Jest to niezwykle ważne, gdyż różne programy pocztowe używają odmiennych formatów zapisu danych. Wybierz odpowiednią aplikację i kliknij przycisk Dalej. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać lokalizację plików z danymi. Może to być dysk lokalny, dysk sieciowy lub dysk CD. Jeśli korzystasz z konfiguracji dwusystemowej, możesz również odszukać lokalizację plików danych programu Poczta systemu Windows z poprzedniej wersji systemu i zaimportować te dane. Aby wybrać lokalizację inną niż domyślna, kliknij przycisk Przeglądaj. Rysunek 5.47. Pierwszym krokiem podczas importowania danych jest wybranie aplikacji, z której dane mają zostać zaimportowane 142 Windows 7 w krainie sieci W zależności od programu pocztowego, z którego importujesz dane, i od ich ilo- ści mogą się pojawić dodatkowe okna dialogowe. Czas importu danych może być dłuższy niż kilka minut. Po zakończeniu importu kliknij przycisk Zakończ. Szukanie ważnych wiadomości w folderach Masz dużą bazę wiadomości przechowywanych w Skrzynce odbiorczej lub innym folderze, a tu nagle wystąpi konieczność szybkiego odszukania konkretnej wia- domości. Nadawanie flag ważności działa poprawnie tylko przy niewielkiej bazie wiadomości. Jeśli nadałeś wysoką flagę ważności kilkuset wiadomościom, możesz stracić dużo czasu na przeszukanie wszystkich i odnalezienie tej konkretnej. Aby tego uniknąć, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania programu Poczta. Wybierz z menu Edycja/Znajdź/Wiadomość. W oknie Znajdowanie wiadomości możesz definiować różne kryteria wyszukiwania, a także określić, który folder ma być przeszukiwany (rysunek 5.48). Rysunek 5.48. Okno dialogowe Znajdowanie wiadomości Kontakty systemu Windows W systemie Windows można zarządzać informacjami o osobach i organizacjach, tworząc dla nich kontakty w oknie Kontakty (rysunek 5.49). Każdy kontakt za- wiera informacje dotyczące jednej osoby lub organizacji. 143 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.49. Okno Kontakty Kiedy chcesz sprawdzić adres e-mail lub numer telefonu znajomego, wystarczy, że otworzysz okno Kontakty i tam znajdziesz potrzebne dane. Gdy musisz zano- tować informacje dotyczące kontaktu biznesowego, możesz je przechować w pro- gramie Kontakty. W tym programie można umieścić dowolny typ informacji do- tyczącej kontaktów — nawet zdjęcia. Program Kontakty funkcjonuje też jako książka adresowa aplikacji Poczta. Pod- czas tworzenia wiadomości e-mail adresatów możesz wybierać z folderu Kontak- ty. Nawet użytkownicy, którzy nie korzystają z aplikacji Poczta jako z programu pocztowego, mogą używać programu Kontakty do przechowywania informacji na temat różnych osób i organizacji. Dla każdego kontaktu możesz zapisać następujące informacje: v Adresy e-mail — dla każdego kontaktu możesz wpisać dowolną liczbę adre- sów e-mail, ustawiając jeden z nich jako adres preferowany, czyli taki, który będzie używany przez aplikację Poczta, gdy zechcesz szybko wysłać wiado- mość e-mail, a nie chcesz wybierać adresu z listy. v Obraz — dodanie obrazu ze zdjęciem kontaktu ułatwia zapamiętanie wy- glądu danej osoby. v Numery telefonów — możesz wpisywać domowe, służbowe i komórkowe numery telefonów oraz numery faksów. v Adresy ulic — dla kontaktu możesz zapisać adres domowy i służbowy. v Informacje o rodzinie — tutaj możesz wprowadzić informacje dotyczące małżonka lub partnera danej osoby, dzieci, płci, daty urodzenia i ważnych rocznic. v Adresy witryn sieci Web — możesz zapisać adresy domowej i służbowej witryny sieci WWW kontaktu. v Uwagi — to miejsce na wszelkie inne informacje związane z kontaktem. Dostęp do programu Kontakty możesz uzyskać, wybierając menu Start/Wszystkie programy/Kontakty. Aby dodać nowy kontakt, kliknij przycisk Nowy i z listy wybierz opcję Kontakt, a następnie wpisz wybrane informacje w polach na dostępnych zakładkach (rysu- nek 5.50). Nie musisz wypełniać wszystkich pól. Wprowadź tylko te dane, które dla danego kontaktu chcesz zachować. 144 Windows 7 w krainie sieci Rysunek 5.50. Okno wprowadzania danych dla tworzonego kontaktu Jeśli chcesz zmodyfikować informacje w utworzonym wcześniej dokumencie, wystarczy, że dwukrotnie klikniesz na liście nazwę kontaktu, a pojawi się okno Właściwości, w którym możesz dowolnie modyfikować dane. Do kontaktów można dodawać obrazy w celu łatwiejszego rozpoznawania i za- pamiętywania osób. System Windows dodaje do każdego kontaktu obraz do- myślny, który może zostać zastąpiony dowolnym obrazem lub grafiką. Tworzenie kategorii Kategoria to zbiór, który ułatwia wysyłanie wiadomości e-mail do grup osób. Adresując wiadomość do grupy kontaktów, można oszczędzić czas, ponieważ nie ma potrzeby dodawania do wiadomości adresu każdego odbiorcy. Można wy- słać wiadomość jednocześnie do wszystkich osób należących do określonej grupy kontaktów. Kategorie zostały zaprojektowane do używania z programem Poczta i czasami są nazywane listami adresowymi. Aby utworzyć kategorię, kliknij na pasku narzędzi przycisk Nowy i z listy wybierz opcję Kategoria. Wpisz nazwę kategorii, a następnie dodaj kontakty, które chcesz umieścić w tej kategorii (rysunek 5.51). W dolnej części okna widoczne są kon- takty, które należą do tworzonej kategorii. Zakończ tworzenie kategorii, klikając przycisk Zakończ. U W a g a Korzystając z grup kategorii, należy pamiętać, że adresy e-mail odbiorców są jawne. W przypadku wysyłania wiadomości do grupy kontaktów każdy odbiorca będzie mógł zobaczyć nazwy i adresy e-mail pozostałych odbiorców. Rozwiąza- niem tego problemu jest umieszczenie grupy kontaktów w polu UDW zamiast w polu Do. 145 WindoWs 7 PL. ilustrowany przewodnik Rysunek 5.51. Właściwości grupy kontaktów U W a g a Jeśli użytkownik uaktualnia system Windows XP do tej wersji systemu Windows, każdy kontakt z Książki adresowej systemu Windows zostanie automatycznie za- pisany w aplecie Kontakty. W s k a z óWk a Możesz wysłać wiadomość e-mail do kategorii, korzystając z programu Poczta. W tym celu należy otworzyć aplet Kontakty, zaznaczyć na liście kategorię, a na- stępnie wybrać z menu polecenie Akcja/Wyślij wiadomość e-mail (rysunek 5.52). Spowoduje to otwarcie w programie Poczta nowej wiadomości e-mail, zaadre- sowanej do wszystkich członków wybranej grupy kontaktów. 146 Windows 7 w krainie sieci Rysunek 5.52. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazwy grupy pozwala wybrać polecenie Akcja/Wyślij wiadomość e-mail 147
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: