Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00708 008126 14294567 na godz. na dobę w sumie
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze - książka
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze - książka
Autor: , Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3703-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zawartość FTP »

Programuj w chmurze... i wznieś się wysoko!

W 2008 roku na konferencji w Los Angeles firma Microsoft po raz pierwszy zaprezentowała publicznie swoje niezwykle interesujące dzieło - platformę Windows Azure. Jednak dopiero dwa lata później poprawiona, ustandaryzowana i ulepszona platforma podbiła serca wielu właścicieli firm. Dlaczego tak się stało? Otóż Azure pozwala projektować i uruchamiać oprogramowanie w zupełnie nowatorski sposób. Jej architektura umożliwia firmie pozbycie się własnej, często kłopotliwej infrastruktury IT oraz stworzenie skalowalnych i niezawodnych narzędzi, idealnie dopasowanych do specyfiki działalności, a także gwarantuje opłacalność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Z tych powodów programiści 'działający w chmurze' są dziś najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku!

Książka 'Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze' jest jedną z pierwszych pozycji dotyczących tej nowoczesnej technologii, napisanych w języku polskim. Przeznaczona dla osób zajmujących się technologiami webowymi oraz studentów kierunków informatycznych, zawiera opis wszystkich najważniejszych składników 'chmury Azure'. Dowiesz się z niej, jak działa chmura i jak stworzyć oraz uruchomić aplikację na tej platformie. Będziesz mógł przeanalizować trzy kompletne, coraz bardziej skomplikowane przykłady budowania aplikacji z wykorzystaniem frameworka NET 4.0 i Windows Azure SDK. Znajdziesz tu także aż siedem dodatków, między innymi na temat polecanej literatury, wdrożenia aplikacji, dysku wirtualnego Azure Drive i diagnostyki - wszystkie napisane z myślą o praktycznym wykorzystaniu możliwości Windows Azure.

Nie przegap kolejnego kroku w ewolucji technologicznej
- zdobądź wiedzę o Windows Azure!


Przykłady zamieszczone na serwerze FTP zawierają trzy kompletne aplikacje opisane szczegółowo w książce. Aplikacja pierwsza, o nazwie Kalkulator nie sprawi trudności żadnemu programiście. Znajomość platformy .NET i języka C# w stopniu elementarnym wystarczy do jej szybkiego zbudowania i uruchomienia. Przy tej okazji czytelnik będzie miał możliwość wykonania działań niezbędnych do konfiguracji środowiska Visual Studio 2010 oraz Windows Azure SDK.

Aplikacja druga, o nazwie Moja-Muzyka, wykorzystuje różne formy magazynowania danych oferowane przez Azure Storage i działa z wykorzystaniem dwóch ról (typów wirtualnych serwerów). Instancje ról komunikują się z wykorzystaniem Azure Queues, przechowują obiekty multimedialne Azure Blobs oraz składują niewielkie dane strukturalne Azure Tables.

Trzecia aplikacja, o nazwie Moje-Zdjęcia, ilustruje wykorzystanie bazy danych SQL Azure do składowania danych relacyjnych. Aplikacja jest zbudowana na podstawie wzorca projektowego MVC, Framework...a ASP.NET MVC 3 oraz Entity Framework 4.1 z obiektami POCO.

Wszystkie trzy aplikacje mają postać rozwiązań Visual Studio 2010 i po skonfigurowaniu środowiska programistycznego można je natychmiast uruchomić w lokalnym emulatorze chmury. W książce czytelnik znajdzie również szczegółowe instrukcje jak każdą z tych aplikacji zmodyfikować, przesłać i uruchomić również w chmurze Windows Azure.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autorstwo: Zbigniew Fryźlewicz (wstęp, rozdziały 1–7, dodatki), Daniel Nikończuk (wstęp, rozdziały 1–7, dodatki). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?winazu Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody aplikacji opisanych w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/winazu.zip ISBN: 978-83-246-3703-4 Copyright © Helion 2012 • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Ewolucja infrastruktury IT oraz sposobu wytwarzania i uĪywania aplikacji ............8 Podstawowe modele usáug chmury ...........................................................................9 Wady i zalety chmury .............................................................................................. 12 Typowe scenariusze biznesowe ............................................................................... 14 Odbiorcy ksiąĪki ...................................................................................................... 15 Rozdziaä 1. Platforma Windows Azure ............................................................... 17 1.1. Windows Azure ................................................................................................ 19 1.1.1. Kontroler zarządzania .................................................................................... 19 1.1.2. Obliczenia ...................................................................................................... 19 1.1.3. Dane .............................................................................................................. 20 1.1.4. Sieü CDN ....................................................................................................... 21 1.2. Windows Azure AppFabric .............................................................................. 21 1.3. SQL Azure ........................................................................................................ 21 1.4. Opáaty za korzystanie z platformy .................................................................... 22 Rozdziaä 2. Magazynowanie danych w Windows Azure ....................................... 25 2.1. Azure Storage ................................................................................................... 25 2.1.1. BezpieczeĔstwo danych w Azure Storage ..................................................... 26 2.1.2. Azure Tables .................................................................................................. 27 2.1.3. Azure Blobs ................................................................................................... 30 2.1.4. Azure Queues ................................................................................................ 33 2.2. SQL Azure ........................................................................................................ 36 2.2.1. Architektura SQL Azure ................................................................................ 37 2.2.2. Protokoáy dostĊpu do SQL Azure .................................................................. 39 2.2.3. Ograniczenia SQL Azure ............................................................................... 39 2.3. Dysk wirtualny w Azure Blobs ......................................................................... 42 4 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Rozdziaä 3. Przygotowania do utworzenia pierwszej aplikacji w Windows Azure .. 43 3.1. Zakáadanie konta na witrynie Microsoft Online Services i subskrypcja usáug ........................................................................................... 44 3.2. ZaáoĪenie projektu i uruchamianie usáug na portalu zarządzającym Windows Azure ................................................................................................ 49 3.2.1. Usáuga Hosted Service ................................................................................... 50 3.2.2. Konto w Azure Storage ................................................................................. 52 3.3. NiezbĊdne i przydatne narzĊdzia do pracy z platformą Windows Azure ......... 54 3.4. Role i ich instancje na platformie Windows Azure .......................................... 56 3.5. Gwarancja jakoĞci Ğwiadczonych usáug (SLA) ................................................ 56 Rozdziaä 4. Kalkulator w chmurze Azure ........................................................... 59 4.1. Przygotowanie projektu oraz wybór ról ............................................................ 60 4.2. Przegląd plików utworzonych ze wzorca projektu ........................................... 60 4.3. Strona gáówna oraz obsáuga kontrolek .............................................................. 65 4.4. Debugowanie lokalne ....................................................................................... 67 4.5. WdroĪenie aplikacji do chmury z wykorzystaniem Visual Studio i Azure SDK ..................................................................................................... 69 4.6. Zatrzymanie i usuniĊcie aplikacji ..................................................................... 74 Rozdziaä 5. Studium przypadku: serwis Moja-Muzyka ......................................... 77 5.1. Biznesowa wizja systemu ................................................................................. 78 5.2. Projektowa wizja systemu ................................................................................ 78 5.3. Test przetwarzania plików wideo ..................................................................... 79 5.4. Tworzenie projektu serwisu Moja-Muzyka ...................................................... 82 5.5. Budowanie warstwy prezentacji ....................................................................... 83 5.6. Parsowanie strony filmu w serwisie YouTube ................................................. 84 5.7. Komunikacja pomiĊdzy rolami (Azure Queues) .............................................. 85 5.8. Logika roli ProcesorWideo ............................................................................... 88 5.9. Lista wyników i lokalne testowanie aplikacji ................................................... 92 5.10. Zmiany w projekcie przed wdroĪeniem do chmury ...................................... 101 5.11. WdroĪenie aplikacji do chmury Windows Azure ......................................... 103 5.12. Dodanie nowych instancji ról ....................................................................... 104 Rozdziaä 6. Studium przypadku: serwis Moje-Zdjöcia ....................................... 107 6.1. Biznesowa wizja systemu ............................................................................... 108 6.2. Projektowa wizja systemu .............................................................................. 108 6.3. Moje-ZdjĊcia — wersja lokalna ..................................................................... 109 6.3.1. Tworzenie projektu ...................................................................................... 110 6.3.2. Dodanie modelu ........................................................................................... 110 6.3.3. Wygenerowanie kontrolera i widoków ........................................................ 113 6.3.4. Modyfikacja kontrolera ............................................................................... 115 6.3.5. Modyfikacje widoków ................................................................................. 121 6.3.6. Dodanie metody-akcji i widoku Search ....................................................... 129 Spis treĈci 5 6.4. Moje-ZdjĊcia — wersja w chmurze ................................................................ 130 6.4.1. Zakáadanie bazy SQL Azure ........................................................................ 131 6.4.2. Modyfikacja plików konfiguracyjnych ........................................................ 133 6.4.3. Dodanie bibliotek MVC i silnika Razor ...................................................... 134 6.4.4. WdroĪenie serwisu do chmury .................................................................... 135 Rozdziaä 7. Podsumowanie ............................................................................. 137 Dodatek A Literatura ..................................................................................... 139 A.1. KsiąĪki ........................................................................................................... 139 A.2. Zasoby internetowe ........................................................................................ 139 Dodatek B WdroĔenie aplikacji do chmury ...................................................... 141 B.1. Utworzenie paczki wdroĪeniowej w Visual Studio ....................................... 141 B.2. Wysyáanie paczki i pliku konfiguracyjnego do chmury ................................. 142 B.3. Wykorzystanie plików wykonywalnych Windows Azure SDK .................... 143 Dodatek C Windows Azure nie tylko dla Ĉrodowiska .NET ............................... 145 C.1. PHP w Windows Azure ................................................................................. 146 C.2. Java w Windows Azure ................................................................................. 150 Dodatek D Diagnostyka w Windows Azure ..................................................... 157 Dodatek E Montowanie i uĔywanie dysku wirtualnego Azure Drive .................. 163 Dodatek F Migracja do SQL Azure ................................................................. 169 Dodatek G Dostawcy chmur .......................................................................... 177 Skorowidz ....................................................................................................... 179 6 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Rozdziaä 4. Kalkulator w chmurze Azure Po uzyskaniu konta i subskrypcji usáug na portalu Microsoft Online Services (http:// mocp.microsoftonline.com), a nastĊpnie zaáoĪeniu projektu na portalu zarządzającym Windows Azure (https://windows.azure.com) moĪemy przejĞü do tworzenia aplikacji przeznaczonych dla chmury Azure. Naszą pierwszą aplikacją bĊdzie kalkulator z ope- racjami dodawania, odejmowania, mnoĪenia i dzielenia. Ten prosty przykáad z powo- dzeniem zilustruje peány cykl budowania aplikacji z wykorzystaniem Visual Studio 2010, Azure Software Development Kit (SDK) oraz jĊzyka C#. Zakáadamy, Īe czytel- nik zna podstawy ASP.NET i potrafi w tej technologii stworzyü proste aplikacje we- bowe. Budowanie aplikacji dla chmury Azure wygląda w duĪej mierze tak samo jak w klasycznej aplikacji ASP.NET. Na poziomie „biznesowym” aplikacjĊ moĪna scharakteryzowaü nastĊpująco: kalkulator ma realizowaü cztery podstawowe operacje arytmetyczne — dodawanie, odejmowa- nie, mnoĪenie i dzielenie. Ma byü wyposaĪony w graficzny interfejs do wprowadza- nia argumentów i wyprowadzania wyników. Argumenty i wyniki to liczby zmienno- przecinkowe. Opis aplikacji na poziomie projektowym musi byü bardziej szczegóáowy. Argumenty operacji są wprowadzane za pomocą dwóch kontrolek typu TextBox. Wybór operacji i początek obliczeĔ jest wyzwalany klikniĊciem jednej z czterech kontrolek typu Button. Zasadnicze obliczenia są realizowane w procedurze obsáugi zdarzenia klikniĊcia i prze- sáania danych. W tej procedurze — metodzie zdarzeniowej — kolejno nastĊpują: po- branie i konwersja argumentów na wartoĞci typu double, identyfikacja operacji i obli- czenie wyniku. Wynik, po zamianie na typ string, wyĞwietla siĊ w kontrolce Label. Jak widaü, projektowany kalkulator jest nieskomplikowaną aplikacją, ale powinien mieü graficzny interfejs uĪytkownika. Oznacza to, Īe w kalkulatorze istnieje koniecznoĞü utworzenia co najmniej jednej instancji Web Role. 60 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze 4.1. Przygotowanie projektu oraz wybór ról Po zainstalowaniu Azure Software Development Kit (podczas pisania tej ksiąĪki byáa dostĊpna wersja 1.4) w Visual Studio pojawia siĊ moĪliwoĞü utworzenia projektu typu Cloud Service. Po wybraniu tej opcji wyĞwietli siĊ okno dialogowe, w którym musimy zdecydowaü, jakie role chcemy dodaü do projektu. Role i ich znaczenie opisano w roz- dziale 3., „Przygotowania do utworzenia pierwszej aplikacji w Windows Azure”. Doko- nane wybory spowodują wygenerowanie plików, które odróĪnią projektowaną aplikacjĊ od typowego projektu ASP.NET. Dodatkowe pliki są powiązane z dodanymi rolami oraz wáaĞciwoĞciami projektu, dostĊpnymi na najwyĪszej gaáĊzi drzewa plików projektu. PrzystĊpując do tworzenia projektu, naleĪy uruchomiü Visual Studio 2010 jako admi- nistrator. JeĞli tego nie zrobimy, to istnieje moĪliwoĞü, Īe w póĨniejszym kroku nie uruchomi siĊ Development Fabric, czyli lokalny emulator chmury. Oto wymagane dziaáania: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki ikonkĊ Visual Studio 2010 (VS) i z menu kontekstowego wybierz Uruchom jako administrator. 2. Utwórz nowy projekt, wybierając z menu File/New/Project. 3. W nowym oknie dialogowym, w gaáĊzi jĊzyka Visual C#, wybierz opcjĊ typu projektu Cloud. W Ğrodkowej czĊĞci okna pojawi siĊ tylko jeden rodzaj projektu: Windows Azure Project. 4. Podaj lokalizacjĊ i nazwĊ projektu; dla uproszczenia opisu wprowadĨ C:\Azure oraz Kalkulator. Rysunek 4.1 przedstawia okno dialogowe po tej operacji. Kliknij przycisk OK. 5. Po klikniĊciu OK pojawi siĊ okno dialogowe doboru ról do projektu. Wybierz ASP.NET Web Role, a nastĊpnie kliknij przycisk ze znakiem . Po prawej stronie w oknie powinna siĊ pojawiü wybrana rola — rysunek 4.2. Taki sposób postĊpowania pozwala dodaü wiĊkszą liczbĊ ról do projektu. Na potrzeby projektowanego kalkulatora dodaj tylko ASP.NET Web Role i potwierdĨ wybór klikniĊciem przycisku OK. Po tych czynnoĞciach Visual Studio wygeneruje podstawowe pliki projektu. MoĪna je zobaczyü w drzewie plików projektu, w prawej górnej czĊĞci ekranu. 4.2. Przeglñd plików utworzonych ze wzorca projektu ĝrodowisko Visual Studio automatycznie wygenerowaáo podstawowe pliki projektu, tak samo jak w przypadku klasycznego projektu ASP.NET. Jednak w tym przypadku pojawi siĊ kilka nowych plików, które wczeĞniej nie wystĊpowaáy. Przyjrzyjmy siĊ im. Rozdziaä 4. i Kalkulator w chmurze Azure 61 Rysunek 4.1. Okno dialogowe wyboru typu projektu, jego lokalizacji i nazwy Rysunek 4.2. Dodanie do nowego projektu roli serwera webowego ASP.NET Web Role Zaraz po utworzeniu projektu drzewo powinno wyglądaü tak jak na rysunku 4.3. Za- uwaĪmy, Īe tak naprawdĊ Ğrodowisko VS utworzyáo dwa projekty — projekt Kalkula- tor oraz projekt WebRole1. Pierwszy jest projektem typu CloudService, drugi — pro- jektem ASP.NET z dodatkowym plikiem o nazwie WebRole.cs. 62 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Rysunek 4.3. Drzewo plików projektu Projekt Kalkulator jest odpowiedzialny za konfiguracje ról (gaáąĨ Roles) i ogólnych ustawieĔ projektu Azure. GdybyĞmy dodali wiĊcej ról do projektu niĪ tylko WebRole1, to pojawiáoby siĊ odpowiednio wiĊcej gaáĊzi w katalogu Roles projektu Kalkulator. W projekcie Kalkulator moĪna znaleĨü trzy dodatkowe pliki: ServiceDefinition.csdef, ServiceConfiguration.Local.cscfg oraz ServiceConfiguration.Cloud.cscfg. Pierwszy opisuje, z jakiego typu kodu skáada siĊ budowana aplikacja. Plik ServiceDefinition.csdef powstaje przy tworzeniu projektu i nie moĪna go zmieniaü w czasie dziaáania aplika- cji (po wdroĪeniu). Pozostaáe pliki (ServiceConfiguration.Local.cscfg i ServiceConfi- guration.Cloud.cscfg) zawierają wáaĞciwoĞci ról i dodatkowe ustawienia, które moĪna edytowaü. Tworzone są dwa pliki konfiguracji — jeden jest uĪywany przy lokalnym wytwarzaniu aplikacji (Local), a drugi przy wdroĪeniu do chmury. To wáaĞnie w pli- ku ServiceConfiguration.Cloud.cscfg ustawiamy liczbĊ instancji roli do uruchomienia. Plik konfiguracyjny moĪna edytowaü w dowolnej chwili dziaáania aplikacji. Przykáa- dowo, jeĞli w pewnym momencie zdecydujemy, Īe utworzona aplikacja wymaga ist- nienia wiĊkszej liczby instancji ról, to powinniĞmy edytowaü lub zmieniaü wáaĞnie ten plik. Wymiana i edytowanie są moĪliwe takĪe z portalu zarządzającego, w którym za- káadaliĞmy projekt — zob. rozdziaá 3. Oba wymienione pliki moĪna oczywiĞcie edy- towaü z poziomu Ğrodowiska Visual Studio i, jak wiĊkszoĞü plików konfiguracyjnych, mają one format dokumentów XML. Warto wspomnieü, Īe Visual Studio dostarcza interfejsowy konfigurator dla kaĪdej roli i automatycznie generuje pliki konfiguracyjne na podstawie wprowadzonych da- nych — rysunek 4.4. Po dwukrotnym klikniĊciu na gaáąĨ WebRole1 moĪna zmieniaü wáaĞciwoĞci roli, miĊdzy innymi takie jak: Rozdziaä 4. i Kalkulator w chmurze Azure 63 Rysunek 4.4. Konfigurator wáaĞciwoĞci roli — generuje czĊĞü pliku konfiguracyjnego odpowiedzialnego za daną rolĊ  liczba instancji roli;  poziom zaufania roli w Ğrodowisku .NET (ang. .NET trust level);  wielkoĞü maszyny wirtualnej, na której ma dziaáaü aplikacja (ang. VM Size);  punkty koĔcowe (ang. Endpoints), którymi bĊdzie moĪna siĊ poáączyü z rolą (HTTP, HTTPS). Po utworzeniu projektu pliki konfiguracyjne mają domyĞlną zawartoĞü — listingi 4.1 i 4.2. Listing 4.1. DomyĞlna zawartoĞü pliku ServiceDefinition.csdef ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? ServiceDefinition name= Kalkulator xmlns= http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceDefinition WebRole name= WebRole1 Sites Site name= Web Bindings Binding name= Endpoint1 endpointName= Endpoint1 / /Bindings /Site /Sites Endpoints InputEndpoint name= Endpoint1 protocol= http port= 80 / /Endpoints Imports Import moduleName= Diagnostics / /Imports /WebRole /ServiceDefinition 64 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Listing 4.2. DomyĞlna zawartoĞü pliku ServiceConfiguration.Cloud.cscfg (lub Local) ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? ServiceConfiguration serviceName= Kalkulator xmlns= http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration osFamily= 1 osVersion= * Role name= WebRole1 Instances count= 1 / ConfigurationSettings Setting name= Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString value= UseDevelopmentStorage=true / /ConfigurationSettings /Role /ServiceConfiguration NaleĪy równieĪ poĞwiĊciü uwagĊ plikowi WebRole.cs i podobnym, np. WorkerRole.cs. Zawierają one klasy o nazwach WebRole, WorkerRole etc., które dziedziczą po klasie RoleEntryPoint. Klasa RoleEntryPoint zawiera metody, które moĪna przesáoniü i w ten sposób zdefiniowaü reakcje danej instancji roli na zmiany Ğrodowiskowe. Gáówne me- tody klasy RoleEntryPoint do przesáoniĊcia to:  OnStart — wywoáywana, gdy instancja jest uruchamiana po raz pierwszy;  OnStop — wywoáywana, gdy instancja jest wáaĞnie zatrzymywana;  Run — wywoáywana, gdy instancja roli zostanie zainicjalizowana (OnStart); w metodzie tej implementowane powinny byü dáugotrwaáe zadania obliczeniowe, np. pobieranie asynchroniczne zadaĔ z kolejki. Ostatni przypadek, czyli metoda Run, jest opisana dokáadniej w rozdziale 5. (serwis Moja-Muzyka), przy okazji omawiania roli Worker Role. System zarządzający apli- kacjami w Azure (AppFabric) wywoáuje przy uruchamianiu instancji roli metodĊ On- Start z klasy WebRole. Gdy ta metoda zwróci wartoĞü true, system wywoáuje metodĊ Application_Start (znaną z pliku Global.asax w klasycznym ASP.NET). Z chwilą gdy instancja roli koĔczy dziaáanie, najpierw wywoáywana jest metoda Applica- tion_End — znana z pliku Global.asax — a na koniec metoda OnStop z klasy WebRo- le. Listing 4.3 zawiera klasĊ WebRole wygenerowaną przez Visual Studio. Listing 4.3. Klasa WebRole domyĞlnie wygenerowana przez Visual Studio public class WebRole : RoleEntryPoint { public override bool OnStart() { // For information on handling configuration changes // see the MSDN topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166357. return base.OnStart(); } } Na potrzeby opisywanego przykáadu nie musimy niczego w niej zmieniaü. Do dziaáa- nia aplikacji konieczne jest zwrócenie wartoĞci true przez metodĊ OnStart, inaczej rola w ogóle siĊ nie uruchomi. Rozdziaä 4. i Kalkulator w chmurze Azure 65 4.3. Strona gäówna oraz obsäuga kontrolek PoznaliĞmy juĪ nowy rodzaj projektu i dodatkowy plik roli (WebRole.cs). NajwyĪszy czas zająü siĊ zasadniczą czĊĞcią rozwoju aplikacji Kalkulator, czyli rozmieszczeniem kontrolek na stronie oraz implementacją ich obsáugi. Na stronie Default.aspx — zgodnie z opisem projektowym aplikacji — umieĞcimy kilka kontrolek: dwie kontrolki typu TextBox do wprowadzenia argumentów operacji, czte- ry kontrolki typu Button do wskazywania wymaganej operacji i jedną kontrolkĊ typu Label do wyĞwietlania wyniku. Oto wymagane czynnoĞci: 1. Kliknij dwukrotnie plik Default.aspx w gaáĊzi plików projektu. 2. Gdy do Ğrodkowej czĊĞci ekranu zaáaduje siĊ kod strony, ustaw ją w trybie Design (kliknij przycisk Design w lewym dolnym rogu Ğrodkowego panelu). 3. UsuĔ ze strony tekst powitalny. 4. ZmieĔ tytuáowy napis na stronie z My ASP.NET Application na Kalkulator w chmurze. W tym celu otwórz i poddaj edytowaniu w trybie Design plik Site.Master. Po zmianie tekstu zapisz i zamknij plik Site.Master. Wróü do edytowania pliku Default.aspx. 5. W przyborniku — panel o nazwie Toolbox — wyszukaj potrzebne kontrolki i po prostu przeciągnij je na stronĊ Default.aspx. Na stronie umieĞü, jedna pod drugą, dwie kontrolki TextBox. NastĊpnie wstaw cztery kontrolki Button, po dwie przy kaĪdej kontrolce TextBox. Na koniec, poniĪej kontrolek TextBox, wstaw kontrolkĊ Label. Kontrolkom Button zmieĔ wáaĞciwoĞü Text na znaki odpowiadające operacjom arytmetycznym — czynnoĞci te wykonaj za pomocą panelu Properties. Po tych operacjach strona Default.aspx powinna mieü wygląd taki jak na rysunku 4.5. Dla przejrzystoĞci kodowania warto teĪ nazwaü wszystkie kontrolki wedáug jakiejĞ konwencji, przypisując wartoĞci atrybutom ID. Rysunek 4.5. Ekran gáówny kalkulatora po wstawieniu kontrolek 6. KaĪdej kontrolce Button, dalej nazywanej przyciskiem, ustaw wáaĞciwoĞü CommandName na nazwĊ tekstową danej operacji arytmetycznej: dla + niech to bĊdzie dodaj, dla - niech to bĊdzie odejmij etc. 66 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze 7. Otwórz plik Default.aspx.cs i do klasy _Default dodaj metodĊ wykonaj z listingu 4.4. Listing 4.4. ZawartoĞü metody wykonaj, odpowiedzialnej za wykonywanie obliczeĔ kalkulatora protected void wykonaj(object sender, CommandEventArgs e) { double dArg1 = 0.0; double dArg2 = 0.0; // zamiana danych uĪytkownika na wartoĞci double bool wart1OK = Double.TryParse(arg1.Text, out dArg1); bool wart2OK = Double.TryParse(arg2.Text, out dArg2); if (wart1OK wart2OK) { double liczba = 0; string op = ; switch (e.CommandName) { case dodaj : op = + ; liczba = dArg1 + dArg2; break; case odejmij : op = - ; liczba = dArg1 - dArg2; break; case pomnoz : op = * ; liczba = dArg1 * dArg2; break; case podziel : op = / ; liczba = dArg1 / dArg2; break; } wynik.Text = arg1.Text + op + arg2.Text + = + liczba; } else { wynik.Text = Nie moľna obliczyè wyniku na podstawie wprowadzonych wartoħci ; } } 8. Kolejnym krokiem jest przypisanie do obsáugi zdarzenia Command wszystkich czterech przycisków pojedynczej metody wykonaj. W tym celu w panelu wáaĞciwoĞci (ang. Properties) kliknij symbol Īóátej báyskawicy i przejdĨ do listy zdarzeĔ danego obiektu. Dla kaĪdego przycisku znajdĨ pozycjĊ Command i powiąĪ z nią metodĊ wykonaj. 9. Zapisz wszystkie zmiany dokonane w projekcie. Teraz moĪemy przystąpiü do przetestowania dziaáania zbudowanej aplikacji. WciĞniĊ- ciem klawisza F5 uruchamiamy kompilacjĊ i zaczynamy debugowanie lokalne. Dziaáa ono podobnie jak w okienkowych aplikacjach Windows. Po naciĞniĊciu F5 zostanie Rozdziaä 4. i Kalkulator w chmurze Azure 67 uruchomiona domyĞlna przeglądarka internetowa, a w niej aplikacja Kalkulator. JeĞli wczeĞniej nie uruchomiliĞmy Visual Studio jako administrator, moĪe pojawiü siĊ báąd jak na rysunku 4.6. W takim przypadku naleĪy zamknąü projekt oraz Visual Studio, a nastĊpnie ponownie uruchomiü Ğrodowisko, ale tym razem z uprawnieniami admi- nistratora. Ponadto moĪe siĊ pojawiü monit systemu o koniecznoĞci dodania wyjątku bezpieczeĔstwa dla emulatora Windows Azure. NaleĪy wtedy potwierdziü zgáaszany wyjątek. Rysunek 4.6. Báąd, który pojawia siĊ w przypadku gdy nie uruchomiliĞmy VS jako administrator 4.4. Debugowanie lokalne Z chwilą gdy w trybie administratora uruchomimy Visual Studio i otworzymy nowo utworzony projekt Kalkulator, uruchomi siĊ emulator Development Fabric. Emulator ten symuluje zarówno obliczenia w chmurze, jak i magazynowanie danych w chmurze, czyli Azure Storage. Uruchomienie emulatora jest sygnalizowane báĊkitnym logo na pasku zadaĔ — obszar obok systemowego zegara i datownika — rysunek 4.7. Rysunek 4.7. Logo Development Fabric w pasku ikon powiadomieĔ JeĞli po tej czynnoĞci logo jest niewidoczne, to trzeba kliknąü biaáy trójkącik na pasku zadaĔ i w oknie dialogowym wybraü ikonĊ Windows Azure Simulation Monitor, a ja- ko zachowanie wskazaü PokaĪ ikony i powiadomienia. Zaletą Development Fabric jest równieĪ moĪliwoĞü podglądania na bieĪąco zachowaĔ emulatora chmury. Wystarczy kliknąü prawym przyciskiem myszki na báĊkitne logo i w ten sposób uruchomiü menu kontekstowe. Z menu kontekstowego (widocznego na rysunku 4.8) moĪna wybraü róĪ- ne opcje, miĊdzy innymi Show Compute Emulator UI oraz Show Storage Emulator UI. Dodatkowo w dowolnej chwili moĪna wyáączyü poszczególne czĊĞci Development Fabric przez wybranie opcji Shutdown Compute Emulator lub Shutdown Storage Emu- lator. JeĞli wybierzemy Exit, to natychmiast zamkniemy Ğrodowisko emulujące. Kliknijmy opcjĊ Show Compute Emulator UI i zobaczmy, jak pracuje jedyna instan- cja roli WebRole1, która uruchamia siĊ przy starcie kalkulatora. Zaraz po uruchomie- niu aplikacji moĪemy wyĞwietliü konsolĊ naszej roli, wybierając ją z lewego panelu — rysunek 4.9. 68 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Rysunek 4.8. Menu kontekstowe Development Fabric Rysunek 4.9. Panel administracyjny emulatora Windows Azure àatwo zauwaĪyü, Īe emulator Development Fabric najpierw wywoáaá metodĊ OnStart, a nastĊpnie metodĊ Run, dokáadnie tak, jak zostaáo to wczeĞniej opisane. JeĪeli chodzi o lokalny emulator skáadowania danych — równieĪ moĪemy otworzyü jego interfejs uĪytkownika, klikając w menu kontekstowym Development Fabric opcjĊ Show Storage Emulator UI. MoĪna w nim zobaczyü, pod jakimi portami figurują od- powiednie komponenty Development Storage. MoĪemy je równieĪ zresetowaü lub za- trzymaü — rysunek 4.10. Rysunek 4.10. Interfejs uĪytkownika Development Storage Rozdziaä 4. i Kalkulator w chmurze Azure 69 Na koniec warto dodaü, Īe dziĊki Development Fabric moĪemy dokáadnie tak samo jak w klasycznym ASP.NET debugowaü aplikacje. JeĞli jednak istnieje wiĊcej niĪ jedna instancja danej roli, to puáapki bĊdą reagowaáy tak jak w aplikacjach wspóábieĪnych. Z tego powodu warto najpierw przetestowaü aplikacjĊ przy jednej instancji, a dopiero potem zwiĊkszaü ich liczbĊ. 4.5. WdroĔenie aplikacji do chmury z wykorzystaniem Visual Studio i Azure SDK Nareszcie nadszedá czas, gdy po przetestowaniu aplikacji lokalnie chcemy ją pokazaü caáemu Ğwiatu, innymi sáowy: wysáaü ją do chmury Azure. MoĪna to zrobiü dwojako. Sposób pierwszy to przygotowanie specjalnej paczki wdroĪeniowej i zaáadowanie jej do chmury razem z plikiem konfiguracyjnym poprzez portal https://windows.azure. com. Sposób drugi to skorzystanie z nowych komend Ğrodowiska Visual Studio, które pojawiają siĊ w nim po zainstalowaniu Windows Azure Tools for Visual Studio oraz Windows Azure SDK. Preferowany jest drugi sposób, bo zdecydowanie uáatwia wdro- Īenie aplikacji w chmurze Azure. Do sukcesu wdroĪenia z Visual Studio niezbĊdne jest zainstalowanie w systemie odpowiedniego certyfikatu X.509. JeĞli zdecydujemy siĊ na opcjĊ drugą, to utworzenie i zainstalowanie certyfikatu za pomocą Visual Studio bĊdą doĞü proste. JeĪeli dziĊki wiadomoĞciom zawartym w poprzednim rozdziale udaáo nam siĊ utwo- rzyü projekt na portalu https://windows.azure.com, wykorzystamy go teraz do wdro- Īenia zbudowanego kalkulatora. PamiĊtajmy, Īe musimy mieü zarówno uruchomioną usáugĊ Hosted Service, jak i zaáoĪone konto Storage Account — zob. rozdziaá 3. Oto konieczne czynnoĞci: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonkĊ projektu CloudService (w naszym przypadku Kalkulator) i wybierz opcjĊ Publish. 2. W nowym oknie dialogowym pojawi siĊ trzykrokowy kreator. W pierwszym kroku Sign in (domyĞlnie otwartym) z menu rozwijalnego Choose your subscription: wybierz Manage… . Pojawi siĊ nowe okno (rysunek 4.11), w którym naleĪy dodaü swoje dane identyfikacyjne. MoĪemy to zrobiü, klikając przycisk New. W kolejno otwartym oknie pozwolimy programowi Visual Studio na wygenerowanie certyfikatu, który póĨniej — z portalu zarządzającego — naleĪy dodaü do zaufanych certyfikatów. 3. W menu rozwijalnym Create or select an existing certificate for authentication wybierz Create… . W nowym oknie nadaj przyjazną nazwĊ swojemu nowemu certyfikatowi i kliknij OK. Po klikniĊciu tego przycisku certyfikat zostaje utworzony i zainstalowany w systemie. Teraz naleĪy go wysáaü do portalu zarządzającego. 70 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Rysunek 4.11. Okno zarządzania poĞwiadczeniami do Windows Azure 4. Nie zamykając poprzedniego okna, zaloguj siĊ do portalu https://windows. azure.com. 5. Po zalogowaniu, korzystając z menu Hosted Services, Storage Accounts CDN, wybierz odsyáacz Management Certificates; wtedy w górnej czĊĞci okna dialogowego pojawi siĊ przycisk Add certificate. Po jego klikniĊciu wyĞwietli siĊ nowe okno dialogowe, w którym — po klikniĊciu przycisku Browse — moĪesz wskazaü plik certyfikatu na dysku swojego lokalnego komputera. Najáatwiej w tym miejscu bĊdzie wróciü do poprzedniego okna w Visual Studio i kliknąü link, od którego zaczyna siĊ drugi punkt, czyli Copy the full path. NastĊpnie w oknie dialogowym wyboru pliku certyfikatu po prostu wklej skopiowaną ĞcieĪkĊ. Kliknij przycisk Otwórz, a nastĊpnie OK. Po chwili certyfikat zostanie zaáadowany. 6. Wróü do okna Visual Studio. Trzeci punkt to proĞba o wprowadzenie Subscription ID. WartoĞü tĊ równieĪ moĪna znaleĨü na portalu zarządzającym. W lewym panelu wybierz menu Hosted Services, zaznacz wĊzeá swojego projektu, a po prawej stronie, w sekcji Subscription ID, zobaczysz wáaĞciwe ID. Identyfikator ten naleĪy skopiowaü do pola oznaczonego etykietą Copy the ID for your subscription from the Windows Azure Portal. W ostatnim polu naleĪy wprowadziü dowolną nazwĊ, którą w przyszáoĞci bĊdziemy identyfikowaü teraz wprowadzone dane. Okno po tych operacjach powinno wyglądaü tak jak na rysunku 4.12. Kliknij przycisk OK — w tym momencie Visual Studio áączy siĊ z serwerami Windows Azure i sprawdza, czy wprowadzone dane są poprawne. 7. Po klikniĊciu OK nastąpi powrót do poprzedniego okna, w którym pojawi siĊ na liĞcie konto Twoich poĞwiadczeĔ do Azure. Kliknij Close. 8. W oknie, do którego powróciáeĞ (rysunek 4.13), w menu rozwijalnym Choose your subscription: powinny byü juĪ wybrane nowo dodane poĞwiadczenia. Kliknij Next . 9. W kolejnym kroku pojawi siĊ okno dodawania nowego Hosted Service. PoniewaĪ wykonaliĞmy juĪ to poprzez portal zarządzający, pomijamy ten krok, klikając w oknie Create Windows Azure Services przycisk Cancel. Widzimy w tym momencie okno drugiego etapu wdraĪania aplikacji. Rozdziaä 4. i Kalkulator w chmurze Azure 71 Rysunek 4.12. Okno wprowadzania danych do uwierzytelnienia komputera Rysunek 4.13. Pierwszy krok wdraĪania aplikacji do chmury 10. W oknie tym, widocznym na rysunku 4.14, z listy rozwijalnej Hosted service: wybierz zaáoĪony w poprzednim rozdziale projekt AzureTest. Z listy Enviroment: wybierz Staging. ĝrodowisko Staging jest Ğrodowiskiem testowym, a Production — Ğrodowiskiem finalnym, przeznaczonym dla koĔcowego uĪytkownika. Zawsze warto wysáaü aplikacjĊ najpierw do Ğrodowiska Staging, aby po przetestowaniu, tym razem w prawdziwej chmurze, przeáączyü ją póĨniej do Ğrodowiska Production. Przeáączenie do Ğrodowiska Production wymaga jednego klikniĊcia na portalu zarządzającym. 11. Z listy Build configuration: wybierz Release, a z Service configuration: wybierz Cloud. W zakáadce Advanced Settings (rysunek 4.15) naleĪy upewniü siĊ, Īe w polu Storage account: jest wybrane Twoje konto Storage. ZatwierdĨ ustawienia klikniĊciem Next . 72 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Rysunek 4.14. Drugi krok wdraĪania aplikacji do chmury: wybieranie projektu, Ğrodowisk i konfiguracji Rysunek 4.15. Zakáadka Advanced Settings z miejscem wyboru konta Storage 12. Kolejne okno przed potwierdzeniem powinno wyglądaü tak jak na rysunku 4.16. Aby rozpocząü wdraĪanie do chmury, kliknij przycisk Publish. Uruchomi to proces wysyáania paczki aplikacji do chmury. Proces ten moĪe trwaü kilka minut. W Visual Studio wszelkie komunikaty moĪna obserwowaü w maáym okienku w dolnym panelu ekranu — rysunek 4.17. 13. Gdy w oknie komunikatów pojawi siĊ komunikat Complete, moĪesz sprawdziü dziaáanie aplikacji w Ğrodowisku testowym — Staging. W tym celu kliknij link oznaczony Website URL — rysunek 4.17. JeĪeli stwierdzisz, Īe aplikacja dziaáa poprawnie, to moĪesz ją przeáączyü do Ğrodowiska Production. Rozdziaä 4. i Kalkulator w chmurze Azure 73 Rysunek 4.16. Okno podsumowania przed ostatecznym wdroĪeniem do chmury Rysunek 4.17. Panel podglądu postĊpu áadowania aplikacji do chmury 14. Na portalu zarządzającym wybierz Hosted Services, nastĊpnie wĊzeá z subskrypcją, a potem wáaĞciwe wdroĪenie (w tym przypadku jego nazwa to „Kalkulator — data wysáania”). Na górze ekranu pojawi siĊ przycisk Swap VIP — rysunek 4.18. Po jego klikniĊciu pojawi siĊ okno potwierdzenia — rysunek 4.19. Kliknij przycisk OK. Z chwilą potwierdzenia nastĊpuje zamiana adresów wewnĊtrznych Ğrodowiska Staging na Production. Wtedy w sekcji DNS Name pojawi siĊ koĔcowy adres URL utworzonej aplikacji — rysunek 4.20. Rysunek 4.18. Ekran pokazujący lokalizacjĊ przycisku Swap VIP JeĞli dotaráeĞ do tego miejsca opisu, to prawdopodobnie udaáo Ci siĊ zbudowaü, zaáa- dowaü i uruchomiü swoją pierwszą aplikacjĊ w chmurze Windows Azure — przyjmij gratulacje! 74 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Rysunek 4.19. Okno potwierdzenia zmiany Ğrodowiska Staging na Production Rysunek 4.20. Panel boczny, w którym pojawi siĊ koĔcowy adres URL zbudowanej aplikacji Jednak z chwilą uruchomienia aplikacji w chmurze Azure rozpoczyna siĊ naliczanie opáat związanych z czasem dziaáania i zuĪywanymi zasobami. Dlatego od razu warto wiedzieü, co naleĪy zrobiü, aby zatrzymaü to naliczanie. 4.6. Zatrzymanie i usuniöcie aplikacji Jedynym sposobem na zatrzymanie licznika páatnoĞci Azure jest zatrzymanie aplikacji (Hosted Service) i usuniĊcie konta Azure Storage. PoniewaĪ w aplikacji Kalkulator nie magazynujemy w chmurze Īadnych danych, konta Storage wáaĞciwie nie musimy usuwaü. Jednak warto poznaü sam mechanizm usuwania i mieü pewnoĞü, Īe Īadne opáaty za nieuĪywane konto nie bĊdą naliczane i pobierane. Aby usunąü aplikacjĊ z chmury, trzeba ją najpierw zatrzymaü. Oto wszystkie wyma- gane dziaáania: 1. Zaloguj siĊ na swoje konto na portalu zarządzającym Windows Azure (https://windows.azure.com). 2. W lewym menu wybierz Hosted Services. 3. W Ğrodkowej czĊĞci ekranu powinny siĊ pojawiü wĊzáy wszystkich aplikacji umieszczonych w chmurze. Wybierz wĊzeá z aplikacją kalkulatora oznaczony „Kalkulator — data i godzina”. Rozdziaä 4. i Kalkulator w chmurze Azure 75 4. W menu w górnej czĊĞci ekranu powinien siĊ uaktywniü przycisk Stop — rysunek 4.21; kliknij go. Rysunek 4.21. Zatrzymywanie aplikacji 5. Poczekaj do momentu aĪ kolumna Status przy aplikacji kalkulatora zmieni siĊ na Stopped. Czas oczekiwania moĪe siĊ wydáuĪyü nawet do kilku minut. 6. W menu w górnej czĊĞci ekranu powinien siĊ teraz uaktywniü przycisk Delete — rysunek 4.22; kliknij go. Rysunek 4.22. Usuwanie aplikacji z chmury 7. Poczekaj, aĪ aplikacja kalkulatora caákowicie zniknie z drzewa wraz z wĊzáem roli i jej instancji. Od tego momentu nie bĊdą juĪ naliczane Īadne opáaty za usáugĊ Hosted Services (przez aplikacjĊ kalkulatora). Do usuniĊcia konta Storage niezbĊdne są nastĊpujące dziaáania: 1. Zaloguj siĊ na swoje konto na portalu zarządzającym Windows Azure (http://windows.azure.com). 2. W lewym menu wybierz Storage Accounts — rysunek 4.23, punkt 1. 3. W Ğrodkowej czĊĞci ekranu pojawią siĊ wĊzáy powiązane z kontem i aplikacjami; zaznacz wáaĞciwy mojstorage1 — rysunek 4.23, punkt 2. 4. W menu w górnej czĊĞci ekranu powinien siĊ uaktywniü przycisk Delete Storage — rysunek 4.23, punkt 3.; kliknij go. Pojawi siĊ monit potwierdzenia usuniĊcia konta; kliknij przycisk Yes. Po krótkim czasie konto powinno zniknąü z listy. Od tej pory nie páacimy juĪ za ko- rzystanie z konta Storage, trzeba jednak pamiĊtaü, Īe usuniĊcie konta Storage wiąĪe siĊ z bezpowrotną utratą przechowywanych w nim danych. 76 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze Rysunek 4.23. Trzy kroki do usuniĊcia konta Storage Skorowidz A B aplikacja jako usáuga, SaaS, 10 aplikacja Javy w chmurze, 150, 155 aplikacja webowa, 109 aplikacje hostowane w chmurze, 18 ASP.NET, 20 ASP.NET MVC, 20 PHP, 20 WCF, 20 architektura SQL Azure, 37 archiwum aplikacji webowej, 152 ASP.NET, 20 ASP.NET MVC, 20 ASP.NET MVC 3, 54 Azure Blobs, 16, 20, 26, 30, 42 prawa dostĊpu do kontenera, 33 struktura, 31, 32 Azure Queues, 16, 20, 26, 33 struktura, 34 Azure Service Management API, 106 Azure Storage, 25 Azure Blobs, 26, 30 Azure Queues, 26, 33 Azure Tables, 26 bezpieczeĔstwo danych, 26 skalowalnoĞü, 26 Azure Tables, 16, 20, 26, 27 encje, entities, 27 komunikacja, 29 partycjonowanie poziome, 30 podziaá skáadników, 28 tabele, tables, 27 wáaĞciwoĞci, properties, 27 baza danych SQL Azure, 130, 131 bezpieczeĔstwo danych, 26 biblioteka Microsoft.WindowsAzure.CloudDrive, 163 biblioteki MVC, 134 billing i zuĪycie, 39 blob, 30, 31 blob podzielony na fragmenty, Block Blob, 31 blob stronicowany, Page Blob, 31, 32, 163 Block Blob, 31 bloki, blocks, 31 BPOS, Business Productivity Online Suite, 12 C chmura, 7 IaaS, infrastruktura jako usáuga, 10 modele usáug, 9 PaaS, platforma jako usáuga, 10 rodzaje chmur, 10 SaaS, aplikacja jako usáuga, 10 wady i zalety, 12 chmura Azure, 15 chmura obliczeniowa, 7, 137 chmura prywatna, 9 chmura publiczna, 9 chmura Windows Azure, 103 Cloud Computing, 7, 106, 137 cmd, 143 Code-First, 108 Content Delivery Network, 21 CRUD, Create, Read, Update, Delete, 113 180 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze cspack, 143 csrun, 144 cykl Īycia komunikatu, 35 D debuger Visual Studio, 100 definicja chmury, 7 definiowanie dla roli pamiĊci lokalnej, 90, 163 dekompilowanie kodu, 33 diagnostyka, 160 diagnostyka w Windows Azure, 157 diagnozowanie aplikacji, 162 diagram przypadków uĪycia, 109 diagram sekwencji, 79 dodanie instancji ról, 104 klasy modelu, 110 kontrolera ZdjecieController, 114 metody-akcji, 129 silnika Razor, 134 widoku Search, 129 dodatki, 55 dodawanie poĞwiadczeĔ, 102 bibliotek MVC, 134 widoków, 128 dostawcy chmur, 177 dysk wirtualny, 42, 163 dzielenie przez zero, 158 E emulator Azure Storage, 77 encja, entity, 27, 28 Entity Framework, 107 Entity Framework 4.1, 16, 108 etapowe uruchamianie aplikacji, 77 ewolucja infrastruktury IT, 8 F FIFO, 36 folder bin, 143 format VHD, 42 framework ASP.NET MVC 3, 16, 107 G generowanie paczki wdroĪeniowej, 142 gwarancja jakoĞci, 56 gwarancja SLA, 57 I IaaS, Infrastructure as a Service, 10 infrastruktura jako usáuga, IaaS, 10 inicjalizacja pamiĊci cache, 164 instalacja ASP.NET MVC 3, 54 Visual Studio 2010, 54 Windows Azure SDK, 54 Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio, 54 instalowanie Windows Azure dla Eclipse, 146 IntelliTrace, 157, 159, 162 interfejs serwisu Moja-Muzyka, 83 J Java w Windows Azure, 150 jĊzyk C#, 17 jĊzyk VB, 17 JSP, Java Server Pages, 152 K klasa _Default, 86, 165 definiująca model danych, 93 LocalResource, 164 WorkerRole, 88, 89 Zdjecie, 108 ZdjecieController, 129 klient Azure Blobs, 88, 164 klient Azure Storage, 164 klucz do konta, 102 klucz gáówny, 28 kod strony index.jsp, 152 kodek FFMPEG, 79 kolejka inputqueue, 78 kolejki, 34 komenda cmd, 143 cspack, 143 csrun, 144 komunikacja pomiĊdzy rolami, 85 komunikat, 34 MessageID, 35 MessageTTL, 35 PopReceipt, 35 VisibilityTimeout, 35 konfiguracje maszyn wirtualnych, 105 konta w serwisie MSN Hotmail, 45 kontener, 30, 31 kontener dysków wirtualnych, 164 konto MOCP, 46 Skorowidz 181 konto w Azure Storage, 52 kontroler, 115 kontroler dostĊpu, Access Control, 17, 21 kontroler zarządzania, Fabric Controller, 19 kontroler ZdjecieController, 113 kontrolka lastBulletedList, 94 L linia komend, 143 LINQ, Language Integrated Query, 29 lista wyników, 92 logi IntelliTrace, 160 logi IntelliTrace pobrane z chmury, 161 lokalne Ğrodowisko uruchomieniowe, 77 lokalny emulator chmury, 144 M magazynowanie danych, 25 Azure Storage, 25 SQL Azure, 36 maszyna wirtualna, 20 mechanizm Azure Drive, 163 mechanizm IntelliTrace, 157 metoda Create, 165 Delete, 120 Details, 120 HttpNotFound, 120 Mount, 165 OnStart, 86, 88, 89, 96, 164 Page_Load, 86, 94, 164 parsująca, 84 Run, 89, 90, 97 startButton_Click, 94 updateList, 94 wykonaj zmodyfikowana, 157 metody-akcje Create, 116 Delete, 119 DeleteConfirmed, 119 Edit, 117 Search, 129 migracja bazy, 175 migracja do SQL Azure, 169 model usáugi, service model, 19 modyfikacja kontrolera, 115 modyfikacja plików konfiguracyjnych, 133 modyfikacje widoków, 121 montowanie Azure Drive, 163 MP3, 79 MP4, 79 MSMQ, Microsoft Message Queueing, 34 MVC, 16 N narzĊdzie Azure Storage Explorer, 100 do przeglądania baz SQL Azure, 136 SQL Azure Migration Wizard, 169 O obiekt CloudStorageAccount, 86, 101 POCO, 110 Regex, 84 StreamWriter, 165 ViewResult, 120 obiekty bazy, 172 obliczenia, Compute, 19 obsáuga zdarzenia klikniĊcia, 87 Office 365, 12 opcja CDN, 21 opáaty, 22 P PaaS, Platform as a Service, 10 paczka wdroĪeniowa, 141 Page Blob, 31, 32, 163 pamiĊü lokalna, 77 parametry poáączenia do bazy SQL Azure, 174 do bazy SQL Server, 171 do magazynów danych, 162 parsowanie strony filmu, 84 PartitionKey, 28, 30 PHP w Windows Azure, 146 platforma jako usáuga, PaaS, 10 platforma Windows Azure, 7, 16, 17, 137 komponenty, 18 opáaty, 22 podziaá platformy, 18 SQL Azure, 17, 21 Windows Azure, 17, 19 Windows Azure AppFabric, 17, 21 plik _Layout.cshtml, 121 cmd.exe, 143 Create.cshtml, 114, 122 cspack.exe, 143 csrun.exe, 144 Default.aspx, 83, 167 Default.aspx.cs, 80, 83, 165 Delete.cshtml, 114, 126 Details.cshtml, 114 182 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze plik Edit.cshtml, 114, 124 ffmpeg.exe, 89 Index.cshtml, 121 index.php, 147 konfiguracyjny, 106 MojeZdjecia.cshtml, 128 MvcWebRole1, 133 NotSupportedByAzureFile.Config, 169 OutputqueueMP3.cs, 83 OutputqueueMP3DataServiceContext.cs, 83 ServiceConfiguration.Cloud.cscfg, 100 ServiceConfiguration.cscfg, 96, 133, 141, 155 ServiceConfiguration.Local.cscfg, 100, 144 ServiceDefinition.csdef, 89, 164 Site.Master, 83 Tomcat.cspkg, 155 Tomcat.sln, 150 VHD, 163 WAR, 152 Web.config, 112, 114, 133 WebRole.cs, 82 WorkerRole.cs, 82, 103 ZdjecieController.cs, 114 pliki .cshtml, 121 cmd Buildme.cmd, 154 cmd Packme.cmd, 154 cmd Runme.cmd, 154 konfiguracyjne, 133 wideo, 79 wykonywalne narzĊdzia SDK, 143 pobieranie klucza, 102 POCO, 16 pojemniki w chmurze, 162 poáączenie z bazą danych, 133 poĞwiadczenie konta, 77, 101 prawa dostĊpu do kontenera, 33 ProcesorWideo, 78 projekt JSP, 152 Kalkulator, 137, 157 Moja-Muzyka, 78 Moje-ZdjĊcia, 107 PHPAzure1, 147 Windows Cloud Project, 82 protokóá REST, 17 SOAP, 18 XML, 18 provisioning, 39 przechowywanie danych, 27 przekazywanie komunikatów, 78 przestrzeĔ dla magazynu danych, Azure Storage, 19 przestrzeĔ nazw System.IO, 165 przetwarzanie plików wideo, 79 przycisk Start, 87 R relacyjna baza danych, 17 relacyjna baza danych w chmurze, 37 rodzaje chmur, 10 rola, roles, 20 Web Role, 20, 78 Worker Role, 20, 78 rola Aplikacja, 82, 92 rola ProcesorWideo, 82, 88 routing, 39 RowKey, 28, 30 S SaaS, Software as a Service, 10 scenariusz biznesowy, 14 schemat wspóádziaáania ról, 79 serwer bazy danych, 132 SQL Azure, 131 Tomcat, 151 wirtualny, 145 serwis Moja-Muzyka, 77, 137 Moje-ZdjĊcia, 107, 138 Shared Access Signatures, 33 sieü CDN, Content Delivery Network, 19 skalowalnoĞü aplikacji, 104 skáadowanie danych, 25, 30 skrypty migracyjne, 173 SLA, Service Level Agreement, 56 SQL Azure, 21, 36, 37, 107, 131, 170 architektura, 37 ograniczenia, 39 protokoáy dostĊpu, 39 sposoby dostĊpu, 40 warstwa infrastruktury, 38 warstwa kliencka, 38 warstwa platformy, 38 warstwa usáug, 38 subskrypcja usáug platformy, 44 system kolejkowania, 34 system operacyjny chmury, 17 system zarządzania komunikatami, 33 szyna danych, Service Bus, 17, 21 Skorowidz ć ĞcieĪka do pamiĊci lokalnej, 164 Ğrodowisko .NET, 145 Development Fabric, 153 Eclipse, 17, 145 Hyper-V, 19 Visual Studio, 147 Visual Studio 2010, 15, 54 T tabela, table, 27 TDS, Tabular Data Stream, 39 technologia Ajax, 17 ASP.NET, 15 MS SQL Server, 36, 37 Silverlight, 17 test kodeka, 81 testowanie aplikacji, 148 TimeStamp, 28 T-SQL, 40 tworzenie aplikacji webowej, 150 bazy danych, 174 paczki wdroĪeniowej, 143 pierwszej aplikacji, 43 projektu Moje-ZdjĊcia, 110 projektu serwisu, 82 wirtualnego dysku w chmurze, 163 Worker Role, 154 typ danych Binary, 29 Boolean, 29 DateTime, 29 Double, 29 Guid, 29 Int32, 29 Int64, 29 String, 29 U usáuga Azure Storage, 20 Hosted Service, 50 hostingu, 56 „na Īądanie”, 7 WCF, 20 uĪytkownik anonimowy, 108 uĪytkownik zarejestrowany, 108 typ danych SQL Azure, 40 Windows Azure Tools for Microsoft Visual 183 V VHD, Virtual Hard Drive, 42, 163 Visual Studio, 147 Visual Studio 2010, 15, 54 W warstwa infrastruktury, 38, 39 kliencka, 38 platformy, 38, 39 prezentacji, 82 usáug, 38, 39 billing i zuĪycie, 39 provisioning, 39 routing, 39 WCF Data Services, 20, 29 wdraĪanie aplikacji do chmury, 103, 130, 141 wdraĪanie aplikacji PHP do chmury, 149 wdroĪenie serwisu do chmury, 135 Web Role, 20 wĊzeá, 30 widok Delete, 126 Details, 126 Edit, 124 Index, 129 widok MojeZdjecia, 128 Windows Azure, 19, 25, 43 dane, 20 Java, 150 kontroler zarządzania, 19 obliczenia, 19 PHP, 146 sieü CDN, 21 Windows Azure Activity Log, 104 Windows Azure AppFabric, 21 Windows Azure SDK, 15, 54, 141 Windows Azure SDK dla Eclipse, 145 Windows Azure Tomcat Solution Accelelator, 151 Studio, 54 Windows Azure Tools for Visual Studio, 86, 141 Windows Intune, 12 Windows Live SkyDrive, 12 wirtualne Ğrodowisko hostingowe, 11 wizja systemu, 78, 108 wáaĞciwoĞci komunikatu, 35 wáaĞciwoĞü, properties, 27, 29 nazwa, name, 29 typ, type, 29 wartoĞü, value, 29 184 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze wáaĞciwoĞü Clean on role recycle, 90 Worker Role, 20 wspóádziaáanie ról, 79 wspóádzielone sygnatury dostĊpowe, 33 wtyczka diagnostyczna, 159 wtyczka Silverlight, 33 wybór ról, 82 wybór wzorca projektu, 111 wygenerowanie kontrolera, 113 wygenerowanie widoków, 115 wysyáanie paczki do chmury, 142 wywoáanie báĊdu, 160 Z zakáadanie bazy SQL Azure, 131 zakáadanie konta, 44 zaáoĪenie projektu, 49 zmienna Ğrodowiskowa Path, 143 zwiĊkszenie instancji roli, 105
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: