Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00229 003230 18639439 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny - książka
Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny - książka
Autor: Liczba stron: 752
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1358-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Kompleksowy przewodnik dla użytkowników i administratorów Windows Vista

System Windows Vista od swojego pojawienia się na rynku zdobył już spore grono zwolenników. Najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego dała użytkownikom nie tylko efektowny interfejs graficzny, ale przede wszystkim mnóstwo nowych możliwości. Nadal jednak wiele z nich pozostaje nieodkrytych lub nie w pełni wykorzystanych. Niewiele też osób wie, w jaki sposób optymalnie skonfigurować ten system i administrować nim, szczególnie w przypadku wykorzystywania go w grupie roboczej. Poznanie wszystkich aspektów zarządzania Vistą jest także niezbędne dla administratorów sieci.

Książka 'Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny' to zestawienie najistotniejszych informacji koniecznych do sprawnego administrowania systemem Windows Vista i siecią kontrolowaną przez ten system. Czytając ją, poznasz możliwości i funkcje Visty, podobieństwa i różnice pomiędzy jej wersjami oraz metody personalizacji. Dowiesz się, jak zainstalować system, zoptymalizować jego działanie oraz stworzyć profile użytkowników. Nauczysz się zabezpieczać Vistę, definiować prawa użytkowników i grup, ustalać udziały dyskowe i zasady konta. Przeczytasz także o rozwiązywaniu problemów z działaniem systemu, tworzeniu kopii zapasowych, o pracy z wierszem poleceń systemu Windows Vista i współpracy z przeglądarką Internet Explorer 7.

Zostań prawdziwym ekspertem w zakresie administracji systemem Windows Vista!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny Autor: Brian Culp T‡umaczenie: Adam B„k, Grzegorz Werner, Ma‡gorzata D„bkowska-Kowalik, Micha‡ Rzemieniecki ISBN: 978-83-246-1358-8 Tytu‡ orygina‡u: Windows Vista Administration: The Definitive Guide Format: 168x237, stron: 752 Kompleksowy przewodnik dla u¿ytkownik(cid:243)w i administrator(cid:243)w Windows Vista (cid:149) Jak prawid‡owo zainstalowa(cid:230) VistŒ? (cid:149) Jak j„ optymalnie skonfigurowa(cid:230)? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z wiersza poleceæ? System Windows Vista od swojego pojawienia siŒ na rynku zdoby‡ ju¿ spore grono zwolennik(cid:243)w. Najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego da‡a u¿ytkownikom nie tylko efektowny interfejs graficzny, ale przede wszystkim mn(cid:243)stwo nowych mo¿liwo(cid:156)ci. Nadal jednak wiele z nich pozostaje nieodkrytych lub nie w pe‡ni wykorzystanych. Niewiele te¿ os(cid:243)b wie, w jaki spos(cid:243)b optymalnie skonfigurowa(cid:230) ten system i administrowa(cid:230) nim, szczeg(cid:243)lnie w przypadku wykorzystywania go w grupie roboczej. Poznanie wszystkich aspekt(cid:243)w zarz„dzania Vist„ jest tak¿e niezbŒdne dla administrator(cid:243)w sieci. Ksi„¿ka (cid:132)Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny(cid:148) to zestawienie najistotniejszych informacji koniecznych do sprawnego administrowania systemem Windows Vista i sieci„ kontrolowan„ przez ten system. Czytaj„c j„, poznasz mo¿liwo(cid:156)ci i funkcje Visty, podobieæstwa i r(cid:243)¿nice pomiŒdzy jej wersjami oraz metody personalizacji. Dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) system, zoptymalizowa(cid:230) jego dzia‡anie oraz stworzy(cid:230) profile u¿ytkownik(cid:243)w. Nauczysz siŒ zabezpiecza(cid:230) VistŒ, definiowa(cid:230) prawa u¿ytkownik(cid:243)w i grup, ustala(cid:230) udzia‡y dyskowe i zasady konta. Przeczytasz tak¿e o rozwi„zywaniu problem(cid:243)w z dzia‡aniem systemu, tworzeniu kopii zapasowych, o pracy z wierszem poleceæ systemu Windows Vista i wsp(cid:243)‡pracy z przegl„dark„ Internet Explorer 7. (cid:149) Nowo(cid:156)ci w systemie Windows Vista (cid:149) Przegl„d wersji Visty (cid:149) Konfigurowanie parametr(cid:243)w pracy w sieci (cid:149) Tworzenie kont u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Personalizacja systemu i konfigurowanie u‡atwieæ dla os(cid:243)b niepe‡nosprawnych (cid:149) Uruchamianie systemu i praca w trybie awaryjnym (cid:149) Konfigurowanie parametr(cid:243)w sprzŒtowych (cid:149) Zarz„dzanie drukarkami (cid:149) Instalowanie nowego oprogramowania (cid:149) Wdra¿anie Windows Visty (cid:149) Optymalizacja wydajno(cid:156)ci systemu (cid:149) Zabezpieczanie (cid:156)rodowiska Visty (cid:149) Dob(cid:243)r parametr(cid:243)w pracy grupowej (cid:149) Rozwi„zywanie problem(cid:243)w z systemem Zostaæ prawdziwym ekspertem w zakresie administracji systemem Windows Vista! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................7 1. Co nowego w Windows Vista? ................................................................................... 15 15 24 27 39 44 47 47 51 56 60 62 64 Vista — interfejs użytkownika Pasek boczny i gadżety Bezpieczeństwo Kontrola konta użytkownika Szyfrowanie dysku za pomocą mechanizmu BitLocker Zabezpieczanie usług systemowych Nowe metody wyszukiwania Wyszukiwanie za pomocą Windows Explorera Nowy harmonogram zadań Opcja SideShow Nowe możliwości drukowania Podsumowanie 2. Różne wersje Windows ...............................................................................................67 68 98 104 Pięć wersji Visty Windows Vista na tabletach PC Podsumowanie 3. Sieci w systemie Windows Vista ............................................................................... 107 108 114 124 134 148 164 170 172 173 Przyłączanie do domeny Windows Server Konfiguracja TCP/IP Narzędzia sieciowe Visty Sieci bezprzewodowe Korzystanie z sieci Pliki offline Tworzenie konta użytkownika Windows Vista i Live OneCare Podsumowanie 3 4. Personalizowanie Visty ..............................................................................................175 175 187 194 199 211 217 Kontrolowanie menu Start Kontrolowanie paska zadań Kontrolowanie zasobnika systemowego Kontrolowanie kompozycji i wyglądu pulpitu Kontrolowanie ekranu Podsumowanie 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? ................................................................ 219 220 223 237 245 252 255 260 Zmiana języka i ustawień regionalnych Rozpoznawanie pisma Korzystanie z rozpoznawania mowy Ułatwienia dostępu Synchronizowanie urządzeń Korzystanie z technologii Bluetooth Podsumowanie 6. Rozruch i zamykanie Visty ........................................................................................263 263 268 275 281 286 288 295 297 307 315 Indeks wydajności komputera Uruchamianie systemu Wydajność rozruchu Logowanie się do systemu Windows Vista Automatyczna defragmentacja dysków Zamykanie systemu Zarządzanie zasilaniem w Viście Zaawansowane opcje rozruchu Usprawnianie rozruchu systemu Podsumowanie 7. Praca ze sprzętem .......................................................................................................317 317 332 349 359 372 Instalowanie urządzenia Instalowanie nowego dysku twardego Drukowanie w systemie Windows Vista Konsola Zarządzanie drukowaniem Podsumowanie 8. Praca z oprogramowaniem .......................................................................................373 373 377 384 Instalowanie i usuwanie oprogramowania Instalowanie komponentów Visty Automatyczne uruchamianie programów 4 | Spis treści Określanie akcji i programów domyślnych Konfigurowanie zgodności aplikacji Podsumowanie 390 398 406 9. Wdrażanie Visty ........................................................................................................407 407 412 417 425 435 441 Przegląd wdrożenia Visty Scenariusze instalacji Visty Uruchamianie nadzorowanej instalacji Wdrożenie za pomocą oprogramowania obrazującego Przenoszenie danych użytkownika Podsumowanie 10. Internet Explorer 7 .....................................................................................................443 444 Dla czytelników 472 Za kurtyną Podsumowanie 492 11. Optymalizacja wydajności ........................................................................................493 494 508 527 536 Zbieranie informacji o wydajności systemu Podsystemy wydajności Administracja wiersza polecenia Podsumowanie 12. Zabezpieczenie środowiska systemu Vista ..............................................................537 537 543 553 558 576 584 587 591 594 596 Potrzeba zabezpieczeń Funkcje zabezpieczeń w systemie Vista Zarządzanie inspekcją Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem Szyfrowanie pliku Zarządzanie przydziałami dysków Zabezpieczenia sieciowe Inne zabezpieczenia danych Posiadanie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczeń Podsumowanie 13. Vista i Zasady grupy ..................................................................................................599 599 612 633 Zasady grupy systemu Windows Czym można zarządzać za pomocą Zasad grupy Podsumowanie Spis treści | 5 14. Zasadnicze elementy rozwiązywania problemów ..................................................635 636 644 648 657 666 672 679 682 683 Automatyczne aktualizowanie systemu Vista Rozwiązywanie problemów z dyskiem twardym Korzystanie z pomocy zdalnej Pulpit zdalny Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową Kopia zapasowa i przywracanie Zastosowanie dzienników systemu Vista Uzyskiwanie pomocy od grup dyskusyjnych Podsumowanie 15. Wskazówki i sztuczki systemu Vista ........................................................................685 686 707 718 Kilka naprawdę fajnych rzeczy w dowolnej kolejności A teraz: co byśmy zmienili w systemie Vista, gdyby tylko… Podsumowanie Skorowidz ..............................................................................................................................721 6 | Spis treści ROZDZIAŁ 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Choć tytuł tego rozdziału może sugerować, że Vista jest nieporęczna w działaniu i nawet średnio zaawansowani użytkownicy potrzebują skrzyni wypełnionej poradami i wskazówka- mi, aby korzystać z tego systemu, jest to jednak wrażenie dalekie od rzeczywistości. Jak można było dowiedzieć się z poprzednich rozdziałów, wiele z wprowadzonych w Viście usprawnień miało na celu właśnie poprawienie łatwości użytkowania. Wyszukiwanie jest teraz wykony- wane dużo szybciej, zabezpieczenia systemu są w dużej mierze zautomatyzowane, gadżety udostępniają przydatne informacje w czytelniejszej postaci i tak dalej. W tym rozdziale przedstawiono kilka kolejnych usprawnień, które przenoszą łatwość użytko- wania na następny, wyższy poziom. Załóżmy, że użytkownik mniej czasu spędza za biurkiem, a często podróżuje i potrzebuje komputera dostosowanego do takich warunków. To może dotyczyć lekarza rodzinnego, odwiedzającego swoich pacjentów, lub kierownika projektu, nadzorującego postęp prac na budowie. Czy w takich przypadkach nie byłoby łatwiej korzy- stać z komputera z systemem Vista w taki sposób, w jaki robi się to z tradycyjnym, papiero- wym notatnikiem, czyli za pomocą pióra — a nie klawiatury? Dzięki jednej z technologii zasto- sowanych w tym systemie — pismu ręcznemu — jest to możliwe. A co jeżeli czytelnik lub osoba, dla której konfiguruje się komputer, musi zmierzyć się z pro- blemem w postaci niesprawnej ręki? Czy dostępne są opcje ułatwiające korzystanie z tego sys- temu operacyjnego? Owszem — a w tym rozdziale zamieszczono informacje i wskazówki, jak można odpowiednio je skonfigurować. Kolejną oferowaną przez Vistę możliwością, która wpływa na łatwość jej obsługi, jest syn- chronizowanie danych między systemem operacyjnym i na przykład telefonami komórkowy- mi. Dzięki temu użytkownik — zamiast zarządzać wieloma różnymi zestawami danych, roz- rzuconymi po różnorodnych urządzeniach przenośnych — może teraz zająć się pojedynczym. W tym rozdziale omówiono działanie Centrum synchronizacji, które umożliwia obserwowanie wszystkich połączeń między takimi urządzeniami, a w niektórych przypadkach nawet zarzą- dzanie danymi za pomocą scentralizowanego interfejsu. Ale nim omówione zostaną wszystkie te funkcje, najpierw kilka słów o jeszcze innej, równie przydatnej technologii umożliwiającej systemowi Vista porozumiewanie się z użytkownikami niemal w każdym języku używanym na Ziemi. 219 Zmiana języka i ustawień regionalnych System Vista umożliwia łatwą zmianę języka używanego do wyświetlania zawartości menu, kreatorów, okien dialogowych itd. Funkcja dostępna jest w wydaniach: • Enterprise, • Ultimate, • Home Basic, Home Premium i Business z zainstalowanym pakietem LIP (ang. Language Interface Pack), który omówiono poniżej. Przed wykonaniem procedury opisanej poniżej należy upewnić się, że w komputerze zainsta- lowano odpowiednie pliki językowe. W systemie Vista dostępne są dwa rodzaje takich plików. Zostaną one przedstawione w dalszej części tego rozdziału. Pakiet MUI Zwykle sytuacja, w której potrzebny jest system oferujący wiele języków, dotyczy dużych kon- cernów, dlatego też pakiet ten dostępny jest w wersjach Enterprise i Ultimate. MUI (ang. Mul- tilingual User Interface) wymaga licencji; oferuje przetłumaczone wersje interfejsu systemu Windows Vista. Oto korzyści płynące z korzystania z pakietu MUI oferowanego w wersjach Enterprise i Ulti- mate systemu Vista: • Obsługa trzydziestu sześciu języków. • Możliwość prostego przełączania się pomiędzy dostępnymi językami. • Możliwość użycia jednego obrazu do instalacji na wielu urządzeniach — z zastosowa- niem różnych języków; co więcej, ten sam obraz może być stosowany na różnych typach komputerów: stacjonarnych, przenośnych, tabletach itd. • Ograniczenie kosztów spowodowane mniejszą liczbą obrazów koniecznych do zainstalo- wania określonej liczby systemów korzystających z różnych języków. W pozostałych wersjach systemu Windows Vista, w których pakiet MUI nie jest dostępny, użyt- kownicy wciąż mają możliwość przełączania się między różnymi językami. W wersjach Home Basic, Home Premium i Business można wykorzystać w tym celu pakiet LIP. Pakiet LIP Pakiet LIP (ang. Language Interface Pack) jest nieco mniej rozbudowany niż jego kuzyn, pakiet MUI; oferuje tłumaczenie tylko najczęściej wykorzystywanych obszarów interfejsu użytkownika. Dobrą wiadomością jest to, że istnieje możliwość pobrania go nieodpłatnie ze stron Microsoftu1 (wystarczy wyszukać ciąg Language Interface Pack). Pakietu tego można używać przede wszyst- kim w systemach Vista. 1 Niestety — wbrew zapowiedziom — Microsoft nie udostępnił jeszcze plików językowych LIP, dlatego obec- nie funkcja ta nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Ten brak ma zostać uzupełniony, dlatego też zamieszczamy poniższy opis — przyp. tłum. 220 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Należy jednak pamiętać — choć zapewne czytelnicy zauważyli, że pliki MUI i tak będą po- trzebne — że dla pakietu LIP wymagany jest przynajmniej jeden język nadrzędny. Nie ma jednak potrzeby zaprzątania sobie głowy pamiętaniem o tym, użytkownik zostanie poinfor- mowany o warunku podczas pobierania pakietu LIP. Jak już wspomniano, elementy interfejsu, które nie zostały przetłumaczone w pakiecie LIP, będą wyświetlane w języku nadrzędnym. Podczas pobierania pakietu LIP użytkownik zosta- nie poinformowany o wymogach dla tego języka dla określonego pakietu. Jednym z nich jest konieczność zainstalowania go przed dodaniem do systemu samego pakietu. Kiedy najlepiej sprawdza się pakiet LIP? Na przykład gdy firma potrzebuje oprogramowania obsługującego wiele języków, ale nie chce inwestować w aktualizację systemu operacyjnego. Takie rozwiązanie sprawdzi się w niewielkich przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowni- ków z różnych obszarów językowych. Zamiast inwestować w licencję umożliwiającą korzy- stanie z wersji Enterprise (i jednocześnie z pakietu MUI), można z powodzeniem wykorzystać pakiet LIP. Odpowiednie pliki językowe można pobrać też z innych lokalizacji, takich jak płyta DVD, miejsca sieciowe czy dysk komputera. Instalowanie dodatkowych pakietów językowych Po teoretycznym wstępie, który dotyczył zagadnienia korzystania z dodatkowych języków, nadszedł czas na działania praktyczne. Aby móc zacząć korzystać z dodatkowego języka ofe- rowanego w ramach pakietu LIP, należy wykonać poniższą procedurę: 1. W Panelu sterowania przejść do Opcje regionalne i językowe. W przypadku korzystania z wi- doku standardowego opcję tę można znaleźć w części Zegar, język i region. 2. Następnie należy przejść do zakładki Klawiatura i języki. 3. W części Język wyświetlania kliknąć przycisk Zainstaluj/odinstaluj języki. Po ostrzeżeniu wystosowanym przez mechanizm Kontroli konta użytkownika zostanie wyświetlone okno widoczne na rysunku 5.1, w którym użytkownik będzie mógł wybrać języki do zainsta- lowania lub usunięcia z systemu. Od teraz zainstalowanie odpowiedniego języka ogranicza się do wskazania w przeglądarce właściwego pliku językowego. Aby zakończyć cały proces instalacji, wystarczy wykonać wska- zówki podawane przez kreator instalacji. Zmiana języka Jednak zainstalowanie pakietu językowego to dopiero połowa sukcesu. Aby zakończyć cały proces, należy poinstruować system Vista, aby zaczął korzystać z nowego, dopiero co zainsta- lowanego języka. Oto, co trzeba zrobić: 1. Ponownie otworzyć okno dialogowe Opcje regionalne i językowe, a następnie przejść do za- kładki Klawiatura i języki. 2. Teraz wystarczy z dostępnej listy wybrać odpowiedni język, po czym kliknąć OK (ry- sunek 5.2). Zmiana języka i ustawień regionalnych | 221 Rysunek 5.1. Zmiana języków używanych w systemie Vista Rysunek 5.2. Wybór nowego języka 222 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Od tego momentu menu i okna dialogowe systemu Vista będą wyświetlane w nowo wybra- nym przez użytkownika języku. Jeżeli wykorzystuje się wersję Enterprise lub Ultimate, dzięki pakietowi MUI cała operacja zmiany języka jest nieco łatwiejsza. Użytkownicy wymienionych wersji muszą tylko wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć okno dialogowe Opcje regionalne i językowe, a następnie przejść do zakładki Admi- nistracyjne. 2. Kliknąć przycisk Zmień ustawienia regionalne systemu (system może wymagać uprawnień administracyjnych). 3. W oknie dialogowym Ustawienia regionalne i językowe należy zmienić język systemu na jeden z dostępnych na liście (rysunek 5.3). Rysunek 5.3. Zmiana ustawień regionalnych Zastosowane zmiany nie ograniczają się tylko do wybrania języka interfejsu; dotyczą one również danych wprowadzanych za pomocą klawiatury czy myszy. Obejmuje to także starą, sprawdzoną metodę ręcznego wpisywania tekstu, która została opisana poniżej. Rozpoznawanie pisma Tak jak miało to miejsce w przypadku wielu technologii, również pierwsze wersje kompute- rów typu tablet — wraz z nową funkcją rozpoznawania pisma odręcznego — można po- równać do dzieci uparcie stawiających pierwsze, niezgrabne kroki na drodze do opanowania chodzenia. Problemy z tą technologią były dwojakiego rodzaju: po pierwsze, dotyczyły sprzętu obsługi- wanego w większości przez procesory typu Pentium III, których zastosowanie bezpośrednio odbijało się na długości pracy baterii używanych do zasilania tych przenośnych komputerów. Po drugie, oprogramowanie używane na tych urządzeniach miało liczne wady — na przykład Panel wprowadzania tekstu na stałe umieszczony był w dolnej części ekranu. Przenoszenie tekstu pomiędzy tymi wczesnymi wersjami panelu a innymi aplikacjami mogło być nużące. Ponadto rozpoznawanie tekstu działało dopiero po wprowadzeniu go całego, co w przypadku czynienia poprawek powodowało konieczność dokonywania zmian w całym, gotowym ma- teriale, uniemożliwiając wprowadzanie ich na bieżąco. Rozpoznawanie pisma | 223 Problemy jednak zmniejszały się wraz z rozwojem odpowiednich technologii. Producenci sprzętu, tacy jak Intel, wprowadzili platformę Centrino/Pentium M, której zastosowanie po- zwoliło znacząco wydłużyć czas pracy baterii. Z kolei Microsoft kontynuował rozwój samego oprogramowania, a nawet zmienił strukturę organizacyjną działu zajmującego się aplikacja- mi dla tabletów, włączając go w skład sektora odpowiedzialnego za technologie mobilne. Obecnie oprogramowanie dla komputerów typu tablet obejmuje takie udoskonalenia, jak pły- wający panel do wprowadzania tekstu, a także rozpoznawanie pisma w trakcie jego wpro- wadzania. A od czasu pojawienia się systemu Windows Vista funkcje dostępne dla tabletów nie są już traktowane jako osobny system operacyjny. Są one dostępne w następujących wersjach systemu Windows Vista: • Home Premium, • Business, • Enterprise, • Ultimate. Ulepszanie tabletu PC Oprócz ogólnych ulepszeń, które wprowadzono w zakresie sprzętu i oprogramowania dla komputerów typu tablet, w samym systemie Vista również dokonano pewnych modyfikacji, których celem jest wywołanie uśmiechu na twarzach fanów ręcznego pisania w komputerze. Autouzupełnianie Od teraz Panel wprowadzania tekstu w zakresie autouzupełniania może funkcjonować w ten sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku programów typu Microsoft Word czy Outlook. Informacja dla osób, które nie miały okazji wypróbowania tej opcji we wspomnianych aplika- cjach: otóż działa ona następująco — po wprowadzeniu przez użytkownika pierwszych liter wyrazu program podpowiada jego dalszą część, opierając się właśnie na wpisanym początku. Jeżeli propozycja ma zostać zaakceptowana, wystarczy wcisnąć klawisz Enter, a ciąg dalszy zostanie uzupełniony przez system. Dzięki temu użytkownik nie będzie marnować czasu i kla- wiatury. Ta funkcja naprawdę pozwala szybciej wykonać pracę. Autouzupełnianie w systemie Vista zostało również zaimplementowane w Panelu wprowa- dzania tekstu. Gdy będziesz pisać serię listów, funkcja sama podpowie Ci propozycje zakoń- czenia, opierając się na wprowadzonym wcześniej tekście. Jest to szczególnie przydatna opcja w przypadku wpisywania długich ciągów, takich jak adresy stron internetowych lub poczty elektronicznej, a także nazwy plików. Usuwanie znaków Tak jak osoby piszące na klawiaturze potrzebują klawiszy Backspace czy Delete, korzystającemu z funkcji pisma odręcznego przyda się narzędzie do wymazywania znaków. Ale jak skasować tekst na tablecie? Dostępnych jest kilka metod, w dodatku w systemie Windows Vista ułatwiono wprowadzanie poprawek do już zapisanego materiału. 224 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? W systemie Windows XP Tablet Edition użytkownicy mogli usuwać znaki za pomocą gestu w kształcie litery Z. W Viście istnieją dodatkowe możliwości. Można korzystać z gestów (czy też — używając terminologii Microsoftu — szybkich ruchów) w kształcie litery M, W, przekre- ślenia ukośnego lub zakreślenia tekstu. Najnowszy Windows oferuje również wsparcie dla „wymazywaczy” tekstu, wbudowanych w urządzenia oferowane przez niektórych producen- tów tabletów. Oznacza to, że w przypadku części tego typu urządzeń wystarczy odwrócić pióro, po czym użyć jego drugiego końca w charakterze gumki do ścierania. Zmiana położenia Panelu wprowadzania Jak wspomniano w rozdziale 2., również w celu ułatwienia korzystania z tabletów PC wpro- wadzono możliwość zmiany położenia Panelu wprowadzania. Kiedy jest on zamknięty, do- myślnie jego fragment jest widoczny przy lewej krawędzi ekranu. Aby zobaczyć go w całej okazałości, wystarczy kliknąć jego widoczną część, a wysunie się on z krawędzi ekranu. Po za- mknięciu panelu powróci na poprzednie miejsce. Użytkownik może dowolnie przesuwać Panel wprowadzania od lewej do prawej krawędzi ekranu. Podczas wywoływania go z ukrycia będzie on zawsze wyświetlany na takiej wyso- kości, na jakiej znajdowała się jego zakładka przy krawędzi ekranu. To znaczące ułatwienie w porównaniu z czasami, kiedy panel można było wyświetlić tylko w dolnej części monitora. Zmiany można również wprowadzić samodzielnie — bez konieczności obracania ekranu z Panelem wprowadzania. W tym celu należy wybrać przycisk Klawiatura ekranowa, umieszczony w lewej górnej części ekranu Panelu wprowadzania. Ulepszanie rozpoznawania pisma ręcznego Jeżeli użytkownik zamierza używać pióra jako narzędzia do wprowadzania danych, konieczne będzie ułatwienie systemowi Windows rozpoznawania wpisywanego tekstu. Bazgroły czytel- nika mogą przecież wyglądać zupełnie inaczej od tych poczynionych przez autora. Dlatego przed Vistą stoi zadanie nie do pozazdroszczenia, mianowicie rozróżnienie, czy wpisany tekst to litera Z, czy cyfra 2. W systemie Vista dwa komponenty są odpowiedzialne za odczytywanie tekstu wpisywanego w Panelu wprowadzania. Na szczęście żaden z nich nie wymaga wykonania pracy przez użyt- kownika. Są to: Automatyczna nauka Narzędzie to umożliwia systemowi zbieranie danych o wprowadzanych przez użytkow- nika słowach oraz częstotliwości ich używania. Uruchomienie tego mechanizmu jest bar- dzo łatwe, osoby korzystające z tabletów powinny umieć je włączyć. Spersonalizowany aparat rozpoznawania pisma ręcznego Dzięki temu użytkownik będzie mógł samodzielnie wprowadzać próbki pisma, których sys- tem następnie użyje w celu ulepszenia narzędzia do rozpoznawania pisma. Takich próbek należy dostarczać Viście, kiedy tylko nadarzy się okazja. Rozpoznawanie pisma | 225 Jak już wspomniano, uruchomienie i konfiguracja obu tych narzędzi nie są skomplikowane. Oto, co należy zrobić: 1. Uruchomić Panel wprowadzania. Jeżeli nie jest on widoczny na ekranie, można go włą- czyć, wybierając kolejno z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Tablet PC/Panel wprowa- dzania na komputerze typu Tablet). 2. Ponieważ funkcja rozpoznawania pisma nie jest dostępna dla języka polskiego, najpierw trzeba zmienić język na angielski. Następnie należy przejść do menu Narzędzia/ Personalizuj rozpoznawanie pisma ręcznego. Zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma do wyboru dwie opcje (rysunek 5.4). Rysunek 5.4. Pomagając Viście, pomagasz sobie Przeanalizuj konkretne błędy rozpoznawania pisma Opcja ta umożliwia dostarczenie systemowi próbek pisma lub pojedynczych znaków, dzięki czemu będą one poprawnie rozpoznawane (na przykład Z i 2). Naucz aparat rozpoznawania swojego stylu pisma Opcja umożliwia dostarczanie pełniejszych próbek pisma, używanych następnie przez sys- tem do nauki. Opcje te różnią się od siebie wybraną drogą dojścia do celu. Zasadniczo „zmuszają” one użyt- kownika do wpisania czegoś — pojedynczej litery, słowa, cyfry — a następnie informują system, co te znaki dokładnie oznaczają. Opcję automatycznej nauki można włączyć za pomocą jednego kliknięcia. Wystarczy otworzyć okno Ustawienia komputera typu Tablet — ikona jest dostępna w Panelu sterowania. W przy- padku korzystania z widoku standardowego należy szukać jej w części Komputer przenośny. 226 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Następnie w opisywanym oknie dialogowym trzeba przejść do zakładki Rozpoznawanie pisma ręcznego (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Włączanie opcji automatycznej nauki w komputerach typu tablet Teraz wystarczy już tylko zaznaczyć kontrolkę Użyj automatycznej nauki (jeżeli jest ona nie- aktywna i w szarym kolorze, oznacza to, że użytkownik nie korzysta z tabletu, a zatem nie ma specjalnych powodów, dla których czytał ten podrozdział. Autor — pisząc tę książkę — również nie używał komputera typu tablet, ale w samej procedurze nie ma zmian). Jedyna sytuacja, w której korzystanie z opcji automatycznej nauki nie jest dobrym rozwiąza- niem, ma miejsce wtedy, gdy z jednego tabletu korzysta kilka osób. Przykładem może być wete- rynarz pracujący w klinice i używający urządzenia wykorzystywanego również przez innych lekarzy do zapisywania diagnoz i informacji o pacjentach. Jeżeli jednak z tabletu korzysta jedna osoba, automatyczna nauka pozwoli — w długim okresie — zaoszczędzić sporo czasu na wprowadzanie poprawek. Im częściej będzie ona używana, tym lepiej system rozpozna cha- rakter pisma danego użytkownika. Przenoszenie danych o charakterze pisma do innego komputera Użytkownik włożył wiele wysiłku w udoskonalenie rozpoznawania jego charakteru pisma przez system operacyjny, który teraz radzi sobie z tym zadaniem całkiem sprawnie; odcyfro- wuje nawet zapiski, które wyglądają jak recepty nieczytelne dla zwykłych śmiertelników. Ale co w sytuacji, kiedy użytkownik będzie chciał zmienić komputer? Co stanie się z całą tą pracą? Czy trzeba będzie uczyć nowy system całkiem od początku? Rozpoznawanie pisma | 227 Dobra wiadomość: informacje o rozpoznawaniu pisma przechowywane są jako zwykłe dane, dlatego — podobnie jak w ich przypadku — można przenieść je z jednego komputera na inny. Kolejna niespodzianka: dane, o których mowa, są częścią profilu użytkownika. Dlatego też — pamiętając o informacjach z rozdziału 1. — odpowiedź na pytanie „Czy trzeba będzie uczyć nowy system całkiem od początku?” brzmi: „Nie”. Wszystko, co należy zrobić, to uruchomić narzędzie o nazwie Łatwy transfer w systemie Windows. Jednak przed jego włączeniem trzeba się upewnić, że wszystkie dane znajdują się w profilu użytkownika. Aby uruchomić narzędzie łatwego transferu, należy kolejno wybrać z menu Start/Wszystkie programy/Narzędzia systemowe/Łatwy transfer w systemie Windows. Inną metodą jest wpisanie w menu Start liter ła; program ten powinien pojawić się na liście jako pierwszy. Oto dane, które zostaną przeniesione do nowego systemu: • Wszystkie próbki pisma, które użytkownik wprowadził do narzędzia rozpoznawania pisma odręcznego. • Wszelkie dane zgromadzone przez narzędzie automatycznej nauki (obejmują one używane słowa oraz częstotliwość ich wykorzystywania). • Opcje konfiguracyjne, które zostały wprowadzone w zakładce Rozpoznawanie pisma ręcznego okna dialogowego Ustawienia komputera typu Tablet, uruchamianego w Panelu sterowania. Pełne informacje o transferowaniu danych ze starego komputera do nowego, łącznie z obsługą narzędzia łatwego transferu, zamieszczono w rozdziale 7. Użytkownicy korzystający z Windows XP Tablet Edition mogą go po prostu zaktu- alizować do Visty. Wszystkie dane dotyczące rozpoznawania pisma ręcznego znajdą się w nowym systemie. Rozpoznawanie pisma ręcznego w innych językach System Vista umożliwia również włączenie opcji trenowania rozpoznawania pisma ręcznego w odniesieniu do języków innych niż angielski. Gdy ta książka powstawała, narzędzie to do- stępne było również dla języków: japońskiego, chińskiego (tradycyjnego), chińskiego (uproszczonego) i koreańskiego. Dla użytkowników wymienionych języków mam jednak dwa ostrzeżenia: • Nauka i rozpoznawanie pisma odręcznego dostępne są tylko dla języka angielskiego. • Automatyczne uczenie się słownictwa dostępne jest również tylko dla tego języka. Konfigurowanie rozpoznawania pisma odręcznego dla innych języków przebiega dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w opisanym powyżej przykładzie. Jedyne, co użytkownik powinien sprawdzić, to czy został określony właściwy język wprowadzania tekstu do panelu. Aby to zrobić, należy wykonać poniższe czynności: 1. Uruchomić Panel wprowadzania, a następnie sprawdzić, czy na pasku wyświetlany jest odpowiedni język. Panel wprowadzania powinien wyglądać podobnie do tego widocznego na rysunku 5.6 (w tym przypadku w menu wyświetlany jest skrót EN, który oznacza, że aktualnie używany jest język angielski. 228 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Rysunek 5.6. Tutaj rozpoczyna się proces personalizowania rozpoznawania charakteru pisma 2. Następnie należy wybrać Narzędzia/Personalizuj rozpoznawanie pisma ręcznego) i skorzystać z jednej z dwóch metod dostępnych w kreatorze. Procedura jest taka sama — inny jest tylko język. Używanie systemu Vista do tłumaczeń Kiedy już dodatkowe pliki językowe zostaną zainstalowane, można używać komputera jako tłumacza, nawet za pomocą takich programów, jak Microsoft Word, czy raczej zwłaszcza za pomocą tego typu aplikacji. Wszystko, co użytkownik musi zapamiętać, to kliknięcie prawym klawiszem myszy. I tak na przykład po zaznaczeniu bloku tekstu w edytorze Word: I’ve Got Positive Mental Attitude! Ask me why. — należy kliknąć prawym klawiszem myszy; w menu pojawi się opcja Przetłumacz. Aby z niej skorzystać, najpierw trzeba wskazać język źródłowy, a następnie wybrać pozycję Przetłumacz. Edytor tekstu Word wyświetli wówczas okno dialogowe Poszukiwanie (rysunek 5.7). W panelu Poszukiwanie dostępnych jest kilka opcji. Nas interesuje jego część o nazwie Tłumacze- nie. Użytkownik może również nakazać programowi przetłumaczenie całego dokumentu, wy- starczy wybrać odpowiednią opcję. Efekty pracy aplikacji będą widoczne pod częścią panelu o nazwie Przetłumacz słowo lub zdanie. I tak na przykład powyższe przykładowe zdanie przetłumaczone za pomocą serwisu WordLingo będzie wyglądać następująco: J’ai l’attitude mentale positive ! Demandez-moi pourquoi. — ponieważ jako język docelowy został wybrany francuski. Jak już wspomniano, w panelu do- stępne są również inne opcje. Program Word podczas tłumaczenia korzysta z internetowych słowników, dlatego do działania tego mechanizmu konieczne jest aktywne połączenie z siecią. Windows Journal Dotychczas czytelnicy mogli się przekonać, że Panel wprowadzania umożliwia użytkowni- kom tabletów PC przekształcanie pisma ręcznego w wersję elektroniczną w przypadku niemal każdej aplikacji systemu Windows. Zamiast wstukiwać poranną porcję e-maili, można po prostu wpisać je do Outlooka, korzystając właśnie z Panelu wprowadzania. Rozpoznawanie pisma | 229 Rysunek 5.7. Word może również służyć jako tłumacz wielu języków Taka możliwość dostępna jest: • We wszystkich wersjach systemu Windows Vista obsługujących rozpoznawanie pisma ręcznego. • Opcja „pióra” dla tabletów PC dostępna jest w wersjach Home Premium, Business, Enterprise i Ultimate. Istnieje jednak specjalny program, który zaprojektowano właśnie do obsługi pisma odręczne- go. Nazywa się Windows Journal. Umożliwia on używanie pisma ręcznego na większej po- wierzchni, niż ma to miejsce w przypadku Panelu wprowadzania tekstu. Jeżeli użytkownik korzysta z kołonotatnika, notesu czy chociażby z serwetki barowej, może się okazać, że już nigdy nie będzie chciał wrócić do papieru. Ale trzeba oddać sprawiedliwość zapiskom czynio- nym na serwetkach barowych; przypuszczam, że pierwszą strategię rozwoju Netscape’a Jim Clark napisał właśnie na takim kawałku papieru, i — co ważne — zadziałała ona całkiem nieźle, przynajmniej do czasu pierwszej oferty publicznej akcji spółki. Warto też pamiętać o związku J.K. Rowling i Harry’ego Pottera z notatkami sporządzanymi w restauracjach. W każdym razie połączenia kawy, serwetek i notowania nie należy lekceważyć. 230 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Powyższe akapity zostały napisane z założeniem, że użytkownicy używają elektro- nicznego pióra w celu wprowadzania danych do komputera. I chociaż jest to zupeł- nie normalne w przypadku korzystania z rozpoznawania pisma ręcznego, należy pamiętać, że używanie myszy również nie jest zabronione przepisami. Warto zwrócić uwagę, że kiedy kursor myszy zostanie umieszczony nad programem Windows Jo- urnal lub Panelem wprowadzania, zmieni się we wskaźnik. Po kliknięciu na ekranie pojawi się ekwiwalent „kropli atramentu”. Jeżeli użytkownik wciśnie i przytrzyma klawisz myszy, będzie mógł wpisywać litery, cyfry i inne znaki, konwertując je na tekst „maszynowy” lub pozostawiając jako pismo ręczne. Oczywiście nie rekomen- duję korzystania z myszy jako pióra, ale warto wiedzieć, że jest taka możliwość. Aby uruchomić program Windows Journal, wystarczy w menu Start wpisać jo; program powinien pojawić się na liście jako pierwszy. Jeżeli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, należy kolejno z menu Start wybrać Wszystkie programy/Akcesoria/Tablet PC. Nim przejdę do szczegółowego omówienia programu, przypomnę, że funkcja pisma ręcznego nie będzie działać w programie Windows Journal, dopóki nie zostanie włączone rozpozna- wanie pisma ręcznego. Jest to co prawda domyślne ustawienie programu, jednak na wszelki wypadek podaję metodę na sprawdzenie, czy się nie mylę. Należy kolejno wybrać z menu Narzędzia/Opcje; zostanie otwarte okno dialogowe Opcje. Następnie trzeba przejść do zakładki Inne, po czym zaznaczyć opcję Włącz rozpoznawanie pisma ręcznego (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Sprawdzanie, czy włączona jest opcja rozpoznawania pisma ręcznego Rozpoznawanie pisma | 231 Konwertowanie pisma ręcznego na tekst Po uruchomieniu programu Windows Journal użytkownik powinien dostrzec na ekranie kom- putera coś w rodzaju notatnika gotowego na wypełnienie ważnymi rzeczami do zrobienia. Nie należy więc zwlekać z wpisywaniem, w końcu aplikacja właśnie do tego celu jest prze- znaczona. Jak już wspomniałem, zadaniem omawianego programu jest przekształcanie pisma ręcznego w tekst, z którym następnie użytkownik może zrobić wszystko, czego zapragnie. Można je też: zapisać w celu późniejszego wykorzystania, przekształcić w tekst, który następnie wklei się do innego programu, a także wkleić do innego programu w postaci pola tekstowego. Oto instrukcja, jak to wszystko zrobić: 1. Korzystając z pozycji Pióro, należy wprowadzić tekst w programie. Narzędzie to jest wybrane domyślnie po uruchomieniu programu Windows Journal; aby wyświetlić dostępne dla niego opcje, trzeba rozwinąć listę z ikony umieszczonej na pasku narzędzi. 2. Po wprowadzeniu tekstu użytkownik dysponuje materiałem, na którym można dalej pra- cować; teraz należy wskazać tekst, który zostanie poddany dalszej obróbce; służy do tego narzędzie Lasso. 3. Korzystając z narzędzia Lasso, należy „złapać” tekst, który będzie dalej edytowany. 4. Następnie trzeba wybrać kolejno z menu Akcja/Konwertuj pismo ręczne na tekst. 5. W oknie dialogowym Korekta tekstu (rysunek 5.9) użytkownik ma do dyspozycji kilka moż- liwości pracy z tekstem. Oto one: Rysunek 5.9. Powyższe okno umożliwia użytkownikowi zdecydowanie, co zrobić z wprowadzonym tekstem 232 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? • Przycisk Opcje umożliwia na przykład zdecydowanie, czy mają zostać zachowane linie podziałów wierszy. Jeżeli wprowadzony tekst został rozmieszczony w kilku linijkach, przy czym ważne jest, aby taki układ został zachowany w tekście (bo dotyczy na przy- kład porządku spotkania lub jest to poemat), należy zaznaczyć pozycję Zachowaj podziały wierszy z notatek. Jeśli jednak użytkownik szybko wpisywał informacje, a podział wierszy nie ma znaczenia, można pominąć tę opcję. • Część Tekst konwertowany umożliwia wprowadzanie zmian do skonwertowanego tekstu. W części Tekst alternatywny użytkownik może wybrać jedną z propozycji zmian wska- zanych przez program. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ dzięki niemu istnieje szansa uniknięcia konieczności samodzielnego poprawiania tekstu. • Pismo ręczne, „pochwycone na lasso”, zostanie wyświetlone w części Pismo odręczne z notatki. Jeżeli tekst nie zostanie rozpoznany zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, przyczyną może być niedokładne zaznaczenie go za pomocą Lasso. 6. Jeżeli rozpoznanie tekstu zostało wykonane właściwie, należy kliknąć przycisk OK. Teraz użytkownik będzie miał dwie możliwości: • Kopiuj do schowka — po wybraniu tej opcji będzie można wstawić przygotowany tekst do dowolnego innego programu; oryginalny zapis zostanie zachowany w dzienniku. Po zaznaczeniu opcji Zawsze kopiuj tekst do schowka to działanie programu zostanie usta- wione jako domyślne; użytkownik nie będzie już o nim informowany. • Wstaw w tej samej notatce dziennika — po wybraniu tej opcji program wstawi tekst do notatki w Windows Journal w postaci pola tekstowego (rysunek 5.10). Pismo ręczne zo- stanie usunięte. Rysunek 5.10. Konwertowanie pisma ręcznego na pole tekstowe wstawiane w programie Windows Journal 7. Aby zakończyć cały proces, należy kliknąć przycisk Zakończ. Jeżeli użytkownik wybrał opcję z użyciem schowka, może wkleić tekst do dowolnego programu. Rozpoznawanie pisma | 233 O ile nie istnieje konieczność zachowania szczególnej dbałości podczas konwertowania tekstu, nie trzeba korzystać z narzędzia Lasso. W takim przypadku wystarczy wybrać z menu Edycja/ Zaznacz wszystko. Użytkownicy zapewne zauważą, że na pasku narzędzi dostępna jest również pozy- cja Wyróżnienie, ale konwersji na tekst można dokonać tylko w przypadku pisma wprowadzanego za pomocą narzędzia Pióro. Nawet jeżeli przy użyciu pozycji Wy- różnienie użytkownik wprowadzi tekst lub cyfry, nie zostaną one przekonwertowane na tekst. O ile ten fakt zniechęcił czytelnika, zawsze może przestać czytać, po czym wrócić do sporządzania notatek za pomocą ołówka. Używanie wyłącznie pisma ręcznego Jak wspomniano wcześniej, użytkownik może zdecydować, że będzie używał tylko pisma ręcznego. Dzięki temu urozmaici standardowe dokumenty — sprawi, że niektóre informacje będą bardziej widoczne od innych (może to być przydatne zwłaszcza w przypadku umieszcza- nia komentarzy czy notatek). Aby wkleić tekst zapisany pismem ręcznym do innego programu, należy: 1. Podobnie jak poprzednio, zaznaczyć odpowiedni tekst (lub bazgroły) za pomocą narzę- dzia Lasso. 2. Następnie kliknąć zaznaczony obszar prawym klawiszem myszy, po czym z menu wy- brać Kopiuj. „Obrazek” z pismem ręcznym zostanie umieszczony w schowku, dzięki czemu będzie można go użyć w dowolnym programie. Można go nawet umieścić w jakiejś naprawdę dobrej książce, jak na przykład tutaj: Czyż to nie jest lepsze od serwetek z baru? I inspirujące jednocześnie? Korzystanie z mechanizmu rozpoznawania pisma w programie Windows Journal Program Windows Journal korzysta z własnego mechanizmu rozpoznawania pisma ręcznego. Co więcej, ten język może być zupełnie inny niż język główny ustawiony w systemie. Zostało to omówione wcześniej. Oczywiście ustawienie języka rozpoznawania tekstu zgodnie z faktycznym językiem używa- nym do robienia notatek spowoduje, że zapis będzie odczytywany tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Jeżeli natomiast ustawiony język będzie inny od używanego, mechanizm z pewnością zacznie popełniać błędy. Jeżeli dany język nie jest dostępny, najlepszym rozwiązaniem będzie zapewne wyłączenie mechanizmu rozpoznawania pisma ręcznego. 234 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Oto, jak zmienić lub wyłączyć mechanizm rozpoznawania pisma ręcznego: 1. Z menu programu Windows Journal należy kolejno wybrać Narzędzia/Opcje. 2. Następnie przejść do zakładki Inne, po czym w części Rozpoznawanie pisma ręcznego usunąć zaznaczenie z pola Włącz rozpoznawanie pisma ręcznego (rysunek 5.11). Aby zapisać wpro- wadzone zmiany, należy kliknąć przycisk OK. Rysunek 5.11. Włączanie mechanizmu rozpoznawania pisma ręcznego Po wyłączeniu tej opcji nie przydarzą się już przypadkowe zaznaczenia wpisywanych słów, ale jednocześnie wprowadzane pismo ręczne nie będzie konwertowane na tekst. Napisz wiadomość pocztową, naprawdę: napisz ją! Jeżeli czytelnik nie rozpoczął lektury tej książki właśnie od tego miejsca, zapewne dowiedział się już, że za pomocą programu Windows Journal można przekształcić pismo ręczne wprost w treść elektronicznego listu. Oto instrukcja, jak to zrobić: 1. Tak jak to miało miejsce w poprzednim poleceniu, najpierw korzystając z narzędzia Pióro, należy wprowadzić treść, która ma znaleźć się w wiadomości e-mail. Następnie za pomocą pozycji Lasso trzeba ją zaznaczyć. 2. Z menu programu należy kolejno wybrać Akcja/Konwertuj zaznaczenie na Wiadomość e-mail. 3. W oknie dialogowym Konwertowanie na Wiadomość e-mail kliknąć przycisk Opcje (rysu- nek 5.12), dzięki czemu użytkownik będzie mógł zdecydować, co zrobić z podziałem na wiersze. Oto dostępne możliwości: Rozpoznawanie pisma | 235 Rysunek 5.12. Konwertowanie pisma ręcznego na wiadomość e-mail • Zachowaj podziały wierszy z notatek, • Dołącz zaznaczone pismo odręczne, • Wyświetl przekonwertowany tekst dużą czcionką. Teraz — w razie potrzeby — można wprowadzić konieczne poprawki. Ponieważ ten proces omówiono już wcześniej, nie będę się powtarzać. W polu Konwertowany tekst można łatwo wprowadzać zmiany i edytować tekst; jeżeli dany wyraz jest podświetlony na zielono, oznacza to, że może wymagać korekty. W polu Tekst alternatywny dostępne są poprawki proponowane przez program. Aby zakończyć cały proces, należy kliknąć przycisk Konwertuj. Program Windows Journal na- wiąże komunikację z programem pocztowym, a użytkownik zobaczy nowe okno z wiadomo- ścią e-mail. W polu treści wiadomości znajdować się będzie przekonwertowany tekst. Jeżeli wcześniej w opcjach użytkownik zaznaczył również pole Dołącz zaznaczone pismo odręczne, w wiadomości pojawi się także pismo jako grafika. Przed wypróbowaniem działania tego mechanizmu należy się upewnić, że program pocztowy jest odpowiednio skonfigurowany. Aplikacja Windows Journal nie obsłu- guje samodzielnie poczty elektronicznej, a tylko konwertuje pismo ręczne na tekst, który następnie jest wysyłany do osobnego programu pocztowego. Jeżeli aplikacja pocztowa jest nieskonfigurowana lub w ogóle jej nie ma, Windows Journal wyświetli komunikat o „nieoczekiwanym błędzie”. Zdolność konwertowania przez system Windows Vista pisma ręcznego na tekst jest bardzo wygodna, ale w praktyce mogą z niej korzystać tylko posiadacze tabletów. Czyż nie byłoby wspaniale móc wydawać polecenia komputerowi za pomocą głosu? Oczywiście — to również jest możliwe; więcej szczegółów na ten temat zamieszczono poniżej. 236 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Korzystanie z rozpoznawania mowy Komputery są głupie. Co prawda wypełniają szczegółowe instrukcje, ale też trzeba dokładnie powiedzieć im, co mają zrobić. W rzeczywistości te urządzenia są tak głupie, że nawet nie mo- żemy przekazać im wprost, o co chodzi. Zamiast tego — korzystając z klawiatury — musimy wpisywać znak po znaku polecenia, w dodatku w ich własnym języku. Ale tak jak ma to miejsce w przypadku rozpoznawania pisma ręcznego, ta sytuacja powoli ulega polepszeniu (choć oczywiście można dyskutować na temat tempa tych zmian, ponieważ niektórzy twierdzą, że dzieje się to zdumiewająco szybko). Oprogramowanie jest dostosowy- wane do współpracy z językiem mówionym, a sprzęt potrzebny do rozróżniania i identyfiko- wania fal dźwiękowych, po czym przekształcania ich na polecenia systemowe (jak na przykład uruchomienie programu czy wysyłanie wiadomości pocztowej) — powszechniej dostępny. Dzięki systemowi Windows Vista użytkownik może kontrolować swój komputer za pomocą własnego głosu — w stopniu dotychczas niespotykanym. Uogólniając: za pomocą głosu można ułatwić sobie korzystanie z tego urządzenia — i to na dwa sposoby: • Poprzez wymawianie poleceń, które następnie będzie wykonywał komputer. • Dyktując lub edytując tekst w programach. Rozpoznawanie mowy może być korzystne zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i dużych firm. Niejednokrotnie słyszałem opowieści o tym, jak dzięki tej funkcji przedsiębiorstwa zaosz- czędziły tysiące złotych, a użytkownicy końcowi — sporo cennego czasu. Rozpoznawanie mowy dostępne jest w następujących wersjach systemu Windows: • wszystkich. I działa dla języków: • angielskiego (Stany Zjednoczone), • angielskiego (Wielka Brytania), • niemieckiego (Niemcy), • francuskiego (Francja), • hiszpańskiego (Hiszpania), • japońskiego, • chińskiego (tradycyjny), • chińskiego (uproszczony). Użytkownik zapewne sam jest w stanie podać kilka sytuacji, w których korzystanie z poleceń wydawanych głosem będzie wygodniejsze od wprowadzania ich za pomocą klawiatury. Tak jest na przykład w przypadku osób, które dziennie wpisują duże ilości tekstu (wystarczy po- myśleć o centrach obsługi klientów, których pracownicy komunikują się głównie za pośred- nictwem poczty elektronicznej, a także o sekretariatach kancelarii prawnych, gdzie codzien- nie przygotowuje się wiele różnorodnych pism, pozwów, opinii itd.); dzięki rozpoznawaniu mowy mają szansę uniknąć kontuzji. Mechanizm rozpoznawania mowy może uchronić pra- cowników przed nadwyrężeniem stawów i jednocześnie przed znużeniem, co w przypadku firm przekłada się bezpośrednio na oszczędności spowodowane brakiem konieczności wypła- cania odszkodowań, a także z zyskami płynącymi z wyższej efektywności pracy. Korzystanie z rozpoznawania mowy | 237 I jeszcze jeden aspekt: wystarczy pomyśleć o tym, jak bardzo zwiększy się wydajność pracy niezbyt sprawnych maszynistek, kiedy zamiast wstukiwać mozolnie znak po znaku, będą mogły po prostu dyktować komputerowi to, co ma zostać zapisane. Dlatego z pewnością jest to dobre rozwiązanie, ale należy pamiętać o kilku zastrzeżeniach. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji trzeba oczywiście skonfigurować mikrofon. Cza- sami wymaga to zainstalowania dodatkowych sterowników, choć tego typu sytuacje powin- ny być stosunkowo rzadkie. Kiedy mikrofon zostanie podłączony, należy jeszcze przeszkolić komputer w rozpoznawaniu głosu użytkownika poprzez stworzenie profilu głosowego. Będzie on później wykorzystywany przez system Windows Vista do rozpoznawania głosu użytkow- nika i wykonywania poleceń. Konfigurowanie rozpoznawania mowy Mechanizm rozpoznawania mowy dostępny w systemie Windows Vista to doskonałe roz- wiązanie, które wraz upływem czasu jest ulepszane (oznacza to na przykład, że im więcej użyt- kownik pracuje z tym narzędziem, tym lepiej potrafi ono rozpoznawać wypowiadane słowa). Nim jednak zostanie ono uruchomione, należy wykonać kilka czynności wstępnych. Konfigurowanie rozpoznawania mowy w Windows Vista ogranicza się właściwie do trzech etapów. Są to kolejno: 1. Podłączenie mikrofonu. 2. Nauczenie się, w jaki sposób trzeba mówić do komputera. 3. Trening komputera w rozpoznawaniu mowy użytkownika. Jest to pełny opis całej procedury. Poniżej omówiono każdy z etapów. Podłączanie mikrofonu Oto, co należy zrobić, aby zacząć korzystać z rozpoznawania mowy. Podłączenie i skonfigu- rowanie mikrofonu wymaga wykonania poniższych czynności: 1. W Panelu sterowania trzeba uruchomić aplet Speech Recognition Options. Jeżeli włączo- ny jest widok standardowy, wówczas można ten aplet odnaleźć w części Ease of Access (Ułatwienia dostępu). Następnie należy użyć łącza Start Speech Recognition (Uruchom rozpo- znawanie mowy). 2. Aby przejść do konfigurowania mikrofonu, trzeba kliknąć przycisk Next. Następnie użyt- kownik musi wskazać, z jakiego typu mikrofonu będzie korzystał (rysunek 5.13). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej najlepszym wyborem będzie mikrofon połączony ze słuchawkami. 3. W dalszej kolejności należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreato- rze. Jednym z ważniejszych ustawień, co do których użytkownik podejmuje na tym eta- pie decyzję, jest to, czy mechanizm rozpoznawania mowy ma być uruchamiany przy starcie systemu. 238 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Rysunek 5.13. Wskazanie typu używanego mikrofonu Jak łatwo można się domyślić, skuteczność rozpoznawania mowy zależy od czułości używanego urządzenia. Użytkownicy mikrofonów połączonych ze słuchawkami mają większą szansę na osiągnięcie lepszych wyników. Dzieje się tak, ponieważ mikrofon znajduje się blisko ust, co powoduje, że w mniejszym stopniu jest on wrażliwy na pozostałe dźwięki w pomieszczeniu. Więcej informacji na temat tego typu urządzeń można znaleźć na stronach Microsoftu po wpisaniu w polu wyszukiwarki słowa „mikrofon”. Po odpowiednim skonfigurowaniu mikrofonu czas na naukę, jak komunikować się werbalnie z własnym komputerem. Nauka przemawiania do komputera A teraz część druga instruktażu. Po skonfigurowaniu mikrofonu użytkownicy mają możliwość uruchomienia samouczka, który ułatwi rozpoczęcie pracy z mechanizmem rozpoznawania mowy. Cała nauka trwa około pół godziny — usilnie nalegam na wygospodarowanie czasu na odbycie tego kursu. Ale niekoniecznie trzeba odbyć tę lekcję na etapie podłączania mikrofonu. Samouczek można też włączyć później, już po poprawnym skonfigurowaniu mikrofonu. Oto, jak samodzielnie uruchomić proces szkoleniowy: 1. W Panelu sterowania włączyć aplet Speech Recognition Options, a następnie łącze Take Speech Tutorial (warto pamiętać o możliwości odszukania potrzebnych programów za pomocą menu Start; wystarczy tylko wpisać to, czego się szuka). 2. Szkolenie prowadzi kobieta o idealnie kształtnych brwiach. Aby ukończyć kurs, należy wypełniać jej polecenia. Chociaż niewątpliwie cały proces wymaga poświęcenia czasu, sta- nowi element, który zdecydowanie ulepszy jakość osiąganych rezultatów. Korzystanie z rozpoznawania mowy | 239 Opcje standardowe Raczej nie lubię, kiedy w książce tuż obok siebie znajdują się dwie obszerne tabele, ale w końcu to podręcznik, dlatego też wykorzystałem te dostępne w materiałach Microsoftu, po czym połączyłem je w jedną (tabela 5.1). Mam nadzieję, że takie zgromadzenie informacji w jednym miejscu pomoże czytelnikom lepiej zrozumieć zasady działania mechanizmu rozpoznawania mowy dostępnego w systemie Windows Vista, dzięki czemu sam proces nauki ulegnie skróce- niu. Nie musicie samodzielnie szukać informacji na temat różnych funkcji omawianego mecha- nizmu, zrobiłem to za Was. Tabela 5.1. Funkcje mechanizmu rozpoznawania mowy Funkcja Polecenia Poprawnie błędów Dyktowanie Ujednoznacznianie Polecenie „How do I” (tylko dla języka angielskiego) Innowacyjny interfejs użytkownika Interaktywny samouczek Dostosowywanie Wsparcie dla wielu języków Opis Polecenia typu „powiedz, co widzisz” pozwalają w naturalny sposób kontrolować komputer oraz wykonywać zadania, takie jak: formatowanie i zapisywanie dokumentów, otwieranie, kopiowanie i usuwanie plików. Można nawet przeglądać strony internetowe, wystarczy tylko podać adres. Pozwala szybko poprawiać błędy popełnione podczas rozpoznawania dyktowanych wyrazów; można po prostu wybrać inne słowo z wyświetlonej listy propozycji. Umożliwia dyktowanie dokumentów i wiadomości poczty elektronicznej, a także wprowadzanie korekt i zapisywanie plików. Pozwala na rozstrzyganie wątpliwości za pomocą interfejsu użytkownika. Po wypowiedzeniu polecenia, które może być zinterpretowane na różne sposoby, system wyjaśni intencje użytkownika. Użytkownik — korzystając z tego zwrotu — może zadać pytanie dotyczące wykonania określonego zadania, na przykład: „How do I change my desktop background?”. Nowy interfejs użytkownika umożliwia łatwe i efektywne korzystanie z funkcji dyktowania i korekty tekstu, jego edycji oraz sprawowania kontroli nad komputerem. Interaktywny samouczek dotyczący rozpoznawania mowy, który dostępny jest w systemie Vista, pozwala użytkownikowi zapoznać się z działaniem tego mechanizmu. Natomiast dla systemu jest to początek procesu dostosowywania się do głosu użytkownika. Nieustannie prowadzone dostosowywanie się komputera do głosu i akcentu użytkownika znacząco wpływa na jakość osiąganych rezultatów. Rozpoznawanie mowy w systemie Vista jest dostępne dla ośmiu języków. W tabeli zamieszczono listę najczęściej wykorzystywanych funkcji mechanizmu rozpozna- wania mowy w systemie Windows Vista. Kiedy już czytelnicy poznali niektóre możliwości omawianego mechanizmu, czas na zazna- jomienie się z komendami, dzięki którym można powiedzieć Viście, co dokładnie ma zrobić. Polecenia słowne W tabeli 5.2 zamieszczono wiele poleceń, dzięki którym można skłonić system Windows Vista do wykonania konkretnych czynności. Teraz pozostało już tylko przeszkolenie systemu Vista w rozpoznawaniu głosu użytkownika. I tak jak miało to miejsce w przypadku rozpoznawania pisma ręcznego — im częściej będzie wykorzystywany mechanizm rozpoznawania mowy, tym lepsze będą efekty jego działania. 240 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Tabela 5.2. Polecenia używane podczas korzystania z rozpoznawania mowy Działanie Wybór pozycji menu poprzez podanie jej nazwy Wybór pozycji Podwójne kliknięcie wybranego elementu Przejście do uruchomionego programu Przewijanie zawartości ekranu Wstawianie nowego akapitu lub wiersza w dokumencie Zaznaczenie słowa w dokumencie Zaznaczenie słowa i rozpoczęcie jego korekty Zaznaczenie słowa i jego usunięcie Wyświetlenie listy dostępnych poleceń głosowych Odświeżenie listy aktualnie dostępnych poleceń głosowych Włączenie rozpoznawania głosu użytkownika przez komputer Wyłączenie rozpoznawania głosu użytkownika przez komputer Przeniesienie paska mikrofonu Zminimalizowanie paska mikrofonu Polecenie słowne File, Start, View Click Recycle Bin, Click Computer, Click File Double-click Recycle Bin, Double-click Computer, Double-click File Switch to Paint, Switch to WordPad, Switch to nazwa program, Switch nazwa programu Scroll up, Scroll down, Scroll left, Scroll right New paragraph, New line Select word Correct word Delete word What can I say? Refresh speech commands Start listening Stop listening Move speech recognition Minimize speech recognition Trenowanie systemu Vista w lepszym rozpoznawaniu głosu użytkownika Jednym z najważniejszych elementów korzystania z rozpoznawania mowy jest przystosowa- nie Visty do jak najlepszego rozpoznawania indywidualnego stylu mówienia użytkownika oraz tonu jego głosu. Aby osiągnąć w tym zakresie jak najlepsze wyniki, należy używać kreatora Voice Recognition do trenowania umiejętności systemu. Użytkownik może — tak jak poprzednio — uruchomić ten moduł na etapie podłączania i konfi- gurowania mikrofonu lub przeprowadzić proces później. Oto, co należy zrobić: 1. Z Panelu sterowania uruchomić aplet Speech Recognition Options (wcześniej podano, gdzie można go odnaleźć). 2. Następnie wybrać łącze Train your computer to better understand you. 3. Kreator poprowadzi użytkownika przez pozostałą część procesu. Ograniczy się to do od- czytania przez niego serii zdań, dzięki czemu system będzie mógł dopasować się do jego głosu (rysunek 5.14). Jest jeszcze jedna metoda rozpoczęcia ćwiczenia rozpoznawania mowy w systemie Windows Vista. Polega ona na poprawianiu tekstu w trakcie jego wymawiania. Vista oczywiście może popełniać błędy podczas rozpoznawania słów wypowiadanych przez użytkownika. Przepro- wadzanie korekty na bieżąco może znacznie usprawnić działanie samego mechanizmu, dzięki czemu można osiągać coraz lepsze wyniki. Korzystanie z rozpoznawania mowy | 241 Rysunek 5.14. Korzystanie z modułu nauki rozpoznawania głosu Aby zastosować tę metodę, należy: 1. Uruchomić moduł rozpoznawania mowy. W zależności od tego, jakie opcje konfigura- cyjnych wybierzesz, mechanizm może być włączany już podczas uruchamiania systemu. Jeżeli tak nie jest, wystarczy w menu Start wpisać litery spee; program powinien zostać wyświetlony na początku listy. 2. Aby poprawić ostatnie słowo wprowadzone podczas dyktowania tekstu w programie Micro- soft Word, Outlook, Notatniku czy podobnym, wystarczy wypowiedzieć komendę correct that. Użytkownik będzie miał do wyboru dwie opcje: • Aby dokonać korekty pojedynczego słowa, należy wypowiedzieć polecenie correct, a tuż po nim słowo, które ma zastąpić wprowadzone poprzednio. • W oknie dialogowym Speech recognition — Alternates wyświetlona jest lista propozycji: wystarczy podać numer pozycji, która ma zostać wprowadzona (rysunek 5.15). Można również wprowadzić zmianę w propozycjach podanych przez system. W tym celu wystarczy przed numerem wybranej pozycji podać polecenie spell. Trenowanie rozpoznawania mowy za pomocą Speech Dictionary W celu odprawiania swoich czarów mechanizm rozpoznawania mowy korzysta ze specjalnego słownika (Speech Dictionary). Kiedy użytkownik dyktuje słowa, system próbuje dopasować je do wzorca umieszczonego w słowniku — jeżeli ta sztuka się powiedzie, odpowiedni wyraz zo- stanie wstawiony do programu. 242 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Rysunek 5.15. Mechanizm rozpoznawania mowy w działaniu Można również używać słów, które nie znajdują się w słowniku. Imiona, nazwy markowe, żargon firmowy to przykłady często używanych wyrazów, których nie znajdziesz w oryginal- nym słowniku. Ale — czego można było się spodziewać — użytkownik może dodawać własne słowa do słownika, aby system mógł je rozpoznać. Aby to zrobić, należy: 1. Przy włączonym rozpoznawaniu mowy wydać polecenie open speech dictionary. 2. Pojawią się następujące opcje do wyboru (rysunek 5.16): • Aby dodać nowe słowo do słownika, należy wydać polecenie add new word lub kliknąć przycisk Add, a następnie zastosować się do poleceń kreatora; • Aby zapobiec rozpoznawaniu określonych słów przez system, trzeba wydać polecenie prevent, po którym należy podać dane słowo, a następnie zastosować się do poleceń kreatora; • W celu zmiany słowa już znajdującego się w słowniku należy podać polecenie change existing words, a następnie zastosować się do poleceń kreatora. Jeśli wykonasz powyższe procedury, jeszcze lepiej dostosujesz rozpoznawanie mowy do wła- snych potrzeb. Dzięki dyktowaniu tekstu zamiast mozolnego wprowadzania go za pomocą klawiatury zaoszczędzisz sporo czasu. Korzystanie z rozpoznawania mowy | 243 Rysunek 5.16. Wprowadzanie zmian do słownika rozpoznawania mowy Rozpoznawanie mowy można stosować w większości programów, w których wprowadza się tekst. Doskonałe przykłady stanowią Microsoft Word, Outlook czy Notatnik. Właściwie opcji tej można używać w każdej aplikacji dostępnej w systemie Windows Vista. Niestety nie można zastosować tego mechanizmu w odniesieniu do każdego programu ob- sługującego tekst. Dotyczy to głównie większości aplikacji innych producentów, ale obejmuje też kilka znajdujących się w pakiecie Microsoft Office. Na przykład: • Microsoft Excel, • PowerPoint, • WordPerfect, • Eudora, • Lotus Notes. Automatyczne uruchamianie rozpoznawania mowy Jak było widać przy konfigurowaniu mikrofonu, użytkownik może ustawić rozpoznawanie mowy w taki sposób, aby było automatycznie włączane podczas uruchamiania komputera. Jest to w pełni konfigurowalne działanie systemu. Jeżeli użytkownik dojdzie do wniosku, że wygodniej byłoby mu odpowiedzieć na kilka porannych wiadomości pocztowych poprzez dyktowanie komputerowi odpowiedzi, ale poprzednio nie aktywował opcji automatycznego uruchamiania rozpoznawania mowy, wystarczy, aby wykonał kilka kliknięć myszą w celu zmiany ustawień. 244 | Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze? Oto, co należy zrobić: 1. Uruchomić w Panelu sterowania aplet Speech Recognitions Options. 2. Z lewego panelu wybrać łącze Advanced speech options; zostanie otwarte okno dialogowe Speech Properties. 3. Zaznaczyć pole wyboru Run Speech Recognitions at start-up (rysunek 5.17). Rysunek 5.17. Zmiana ustawień uruchamiania automatycznego rozpoznawania mowy Wprowadzone ustawienia są zapisywane w profilu danego użytkownika. Jeżeli do systemu zaloguje się inna osoba, narzędzie rozpoznawania mowy nie będzie uruchamiane przy starcie, przynamniej dopóki użytkownik nie skonfiguruje odpowiednio systemu. Ułatwienia dostępu Oprócz funkcji rozpoznawania pisma ręcznego i mowy w Viście znajduje się wiele mechani- zmów, których zadaniem jest ułatwienie widzenia, słyszenia i w ogóle korzystania z kompute- ra. W poprzednich wersjach systemu Windows wprowadzono funkcje, które miały ułatwiać używanie urządzenia osobom niedowidzącym, niedosłyszącym, a także takim, które w ograni- czonym stopniu mogą korzystać z rąk. Ułatwienia dostępu | 245 Windows Vista pod tym względem nie różni się od poprzednich wersji — również używa ta- kich technologii. Kreator Opcji ułatwień dostępu, znany z Windows XP, został za
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: