Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 005691 18441316 na godz. na dobę w sumie
Windows XP PL. 100 najlepszych sztuczek i trików - książka
Windows XP PL. 100 najlepszych sztuczek i trików - książka
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-414-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj potencjał systemu Windows XP

Windows XP jest pełny nowych funkcji. Nie wszystkie z nich są udokumentowane i opisane. Kiedy pozna się podstawy jego obsługi, nadchodzi czas na opanowanie zaawansowanych możliwości i odkrycie tych, które przy pierwszym kontakcie są niewidoczne.

Sprawna praca z komputerem wymaga nie tylko opanowania funkcji systemu operacyjnego, ale również poznania innych, szybszych sposobów korzystania z nich. Często jednak trudno samodzielnie znaleźć rozwiązanie niektórych problemów. W takich sytuacjach przydaje się ilustrowany przewodnik, przedstawiający sposoby wykonania zadań.

W książce 'Windows XP PL. 100 najlepszych sztuczek i trików' znajdziesz przejrzyście zilustrowane instrukcje wykonania 100 zadań. Pozwolą one odkryć nieznane możliwości systemu i zawierają sztuczki, które gwarantują, że praca z systemem Windows XP stanie się bardziej wydajna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP PL. 100 najlepszych sztuczek i trików Autorzy: Ruth Maran, Kelleigh Johnson T³umaczenie: Piotr Pilch, £ukasz Zieliñski ISBN: 83-7361-414-1 Tytu³ orygina³u: Windows XP Top 100 Simplified Tips Tricks Format: B5, stron: 232 Odkryj potencja³ systemu Windows XP Windows XP jest pe³ny nowych funkcji. Nie wszystkie z nich s¹ udokumentowane i opisane. Kiedy pozna siê podstawy jego obs³ugi, nadchodzi czas na opanowanie zaawansowanych mo¿liwoġci i odkrycie tych, które przy pierwszym kontakcie s¹ niewidoczne. Sprawna praca z komputerem wymaga nie tylko opanowania funkcji systemu operacyjnego, ale równie¿ poznania innych, szybszych sposobów korzystania z nich. Czêsto jednak trudno samodzielnie znaleĥæ rozwi¹zanie niektórych problemów. W takich sytuacjach przydaje siê ilustrowany przewodnik, przedstawiaj¹cy sposoby wykonania zadañ. W ksi¹¿ce „Windows XP PL. 100 najlepszych sztuczek i trików” znajdziesz przejrzyġcie zilustrowane instrukcje wykonania 100 zadañ. Pozwol¹ one odkryæ nieznane mo¿liwoġci systemu i zawieraj¹ sztuczki, które gwarantuj¹, ¿e praca z systemem Windows XP stanie siê bardziej wydajna. • Poprawa efektywnoġci pracy z plikami i folderami • Dostosowanie wygl¹du pulpitu do w³asnych przyzwyczajeñ • Poprawa wydajnoġci systemu • Kopiowanie zdjêæ z aparatu cyfrowego • Nagrywanie p³yt CD • Rozwi¹zywanie problemów z systemem operacyjnym • Przegl¹danie stron WWW, korzystanie z poczty elektronicznej i faksu WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:36 Page 6 SPIS TREŚCI 11 Maksymalizuj efektywność obsługi plików i folderów Zadanie #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 Otwieraj pliki i foldery pojedynczym kliknięciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Zmień program, w którym otwierasz plik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Powstrzymaj innych użytkowników przed oglądaniem Twoich prywatnych plików . . . . . . . . . .14 Szybko uzyskuj dostęp do ostatnio używanych plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Zmieniaj nazwy wielu plików naraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Szybko wysyłaj pliki w wybrane miejsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Umieszczaj wycinki dokumentów na pulpicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Skutecznie usuń poufny plik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Odnajdź zaginione pliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Popraw wygląd ikon folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Otwieraj każdy folder w nowym oknie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Niech foldery otwierają się same po ponownym zalogowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Usuń różnice w wyglądzie folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Wybierz kolumny widoczne w widoku szczegółów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Oszczędzaj miejsce na dysku dzięki folderom skompresowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Wyodrębniaj pliki z folderu skompresowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 22 Zadanie #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 Aby Twój komputer miał Twój styl Nadaj systemowi Windows styl retro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Udekoruj pulpit swoim ulubionym zdjęciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wyświetlaj na pulpicie strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Ustaw ciekawe ikony skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Przygotuj wygaszacz ekranu pokazujący slajdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Popraw czytelność tekstu dzięki technologii ClearType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Chroń oczy, ustaw częstotliwość odświeżania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Zmień obraz obok nazwy użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Dostosuj optymalnie ustawienia myszy dla leworęcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Zainstaluj w komputerze dodatkowe czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Wpisuj teksty w obcych językach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Ukryj animowanego pieska z panelu Pomocnik wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Przygotuj komputer na przyjazd gości WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:36 Page 7 33 Zadanie #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 44 Zadanie #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 To jest wydajność! Korzystaj ze skrótów na paskach narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Wyświetlaj foldery jako paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Ułóż alfabetycznie elementy menu Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Blokuj grupowanie przycisków paska zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Wyświetlaj zawartość folderów w menu Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Wskazówkom zdmuchnij dymki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Zamykaj system Windows podwójnym kliknięciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Szybko blokuj komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 W jednej chwili posprzątaj pulpit, ukrywając ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Posprzątaj dysk komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Usuwaj programy i zwalniaj miejsce na dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Oszczędzaj czas dzięki skrótom klawiaturowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Wyzwól możliwości drzemiące w komputerze Spraw, aby komputer był bardziej energooszczędny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Zoptymalizuj wydajność komputera przez zamianę systemu plików na NTFS . . . . . . . . . . . . . .92 Zwiększ obszar pulpitu przez zastosowanie kilku monitorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Zwiększ poziom zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Spraw, aby w trakcie zabawy komputer też trochę popracował . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Automatycznie uruchom ulubiony program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Spraw, aby komputer przemówił . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Podłącz komputer do sieci bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Chroń komputer przy użyciu firewalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Ogranicz przestrzeń dyskową dostępną dla użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Zainstaluj wcześniej odrzucone aktualizacje systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Rozszerz możliwości komputera przy użyciu narzędzia Microsoft PowerToys . . . . . . . . . . . .114 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:36 Page 8 SPIS TREŚCI 55 Przekonaj się, jak rozrywkowy może być komputer Zadanie #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60 #61 #62 #63 Skopiuj obrazy z aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Utwórz własny systemowy schemat dźwiękowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Pobierz więcej karnacji dla programu Windows Media Player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Zamień komputer w radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Skopiuj piosenki z płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Utwórz własne listy odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Nagraj własną płytę CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Skopiuj piosenki do odtwarzacza MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Umieść na jednej płycie CD 100 lub więcej piosenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Obejrzyj filmy DVD na komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 66 Proste rozwiązania problemów z komputerem Zadanie #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 Zamknij nieprawidłowo działający program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Wykonaj zrzut ekranu przy użyciu klawisza Print Scrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Uniknij przypadkowego uaktywnienia wirusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Dodaj temat pomocy do ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Uzyskaj pomoc na stronie internetowej firmy Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Wyłącz funkcję raportowania błędów przez system Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Uruchom w systemie Windows XP starszy program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Interweniuj, gdy system Windows nie zostanie poprawnie uruchomiony . . . . . . . . . . . . . . . .156 Gdy pojawią się problemy z komputerem, cofnij czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Usuń problemy z komputerem, korzystając z Centrum Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Uzyskaj pomoc od znajomego za pośrednictwem sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Ustaw ponownie zapomniane hasło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Wykonaj kopię zapasową danych i śpij spokojniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:36 Page 9 77 Inteligentne przeglądanie stron internetowych Zadanie #77 #78 #79 #80 #81 #82 #83 #84 #85 Wyślij stronę internetową lub odnośnik jako załącznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Uporządkuj ulubione strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Wyświetl strony internetowe powiązane z aktualnie przeglądaną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Posortuj ostatnio przeglądane strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Zapisz pliki pobrane z internetu, aby je później wykorzystać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Szybciej wyświetlaj strony WWW regulując wielkość foldera plików tymczasowych . . . . . . . .187 Zadbaj o ochronę prywatności w trakcie przeglądania stron internetowych . . . . . . . . . . . . . .188 Tak skonfiguruj program Internet Explorer, aby używał Twojej ulubionej wyszukiwarki . . . . . .190 Szukanie informacji w internecie przy użyciu wyszukiwarki Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 8 8 Zadanie #86 #87 #88 #89 #90 #91 #92 #93 #94 #95 #96 #97 #98 #99 #100 AA Rady dotyczące wysyłania e-maili, faksów i wiadomości błyskawicznych Połącz się za pomocą programu Outlook Express ze swoim kontem Hotmail . . . . . . . . . . . . .196 Utwórz wiele podpisów wiadomości poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Utwórz wyróżniającą się wyglądem wiadomość poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Wyślij potwierdzenie przeczytania odebranej wiadomości poczty elektronicznej . . . . . . . . . . .203 Utwórz skrót dla osoby, z którą regularnie korespondujesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Wyślij błyskawicznie obraz za pośrednictwem poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Wysyłaj automatycznie odpowiedzi podczas nieobecności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 Opróżnij katalog wiadomości usuniętych przy zamykaniu programu Outlook Express . . . . . . .212 Wyłącz funkcję automatycznego dodawania osób do książki adresowej . . . . . . . . . . . . . . . .213 Wydrukuj zawartość książki adresowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Wyślij faks przy użyciu komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Przeglądaj faksy znajdujące się w komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Zablokuj innym możliwość skontaktowania się z Tobą przy użyciu Windows Messengera . . .222 Zobacz inną osobę i porozmawiaj z nią za pośrednictwem internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Udostępnij program za pośrednictwem sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 88 Wyzwól możliwości drzemiące w komputerze Jak często zastanawiałeś się, czy faktycznie wykorzystałeś już wszystkie możliwości komputera? Po zapoznaniu się ze wskazówkami i sztuczkami dotyczącymi systemu Windows XP omówionymi w tym rozdziale, będziesz zadziwiony możliwościami oferowanymi przez Twój komputer. Możesz uruchomić na komputerze nudne zadania, takie jak defragmentacja dysku, a sam w tym czasie z dala od biurka zajmować się bardziej interesującymi rzeczami. Jeśli priorytetem jest ochrona komputera przez nieupoważnionym dostępem, zainteresujesz się informacjami wyjaśniającymi, w jaki sposób dla komputera utworzyć klucz uruchomieniowy lub w celu jego zabezpieczenia po podłączeniu do internetu użyć firewalla. Dowiesz się też, w jaki sposób w celu zwiększenia wydajności i stopnia zabezpieczeń komputera zamienić dotychczasowy system plików dysku twardego na system plików NTFS. Dalsza lektura pozwoli zapoznać się ze wszystkimi sposobami ulepszania metod wykonywania zadań i pracy z systemem Windows XP, które są oferowane przez rozszerzenia, takie jak funkcja aktualizacji systemu Windows i narzędzie Microsoft PowerToys. W tym rozdziale pokazano również, w jaki sposób przez użycie dodatkowego monitora zwiększyć powierzchnię pulpitu oraz jak poszerzyć horyzonty przez podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej, dzięki czemu z dowolnego miejsca uzyskamy dostęp do internetu. WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 89 #42 #43 Spraw, aby komputer był bardziej energooszczędny ............................90 Zoptymalizuj wydajność komputera przez zamianę systemu plików na NTFS ....................................................................92 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 Zwiększ obszar pulpitu przez zastosowanie kilku monitorów ..............................94 Zwiększ poziom zabezpieczeń .......................................................................96 Spraw, aby w trakcie zabawy komputer też trochę popracował ...............................98 Automatycznie uruchom ulubiony program ........................................................102 Spraw, aby komputer przemówił ...................................................................104 Podłącz komputer do sieci bezprzewodowej ...................................................106 Chroń komputer przy użyciu firewalla ........................................................108 #51 #52 Ogranicz przestrzeń dyskową dostępną dla użytkowników .........................110 Zainstaluj wcześniej odrzucone aktualizacje systemu Windows ............112 #53 Rozszerz możliwości komputera przy użyciu narzędzia Microsoft PowerToys .......................................................114 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 90 SSpprraaww,, aabbyy kkoommppuutteerr bbyyłł BBAARRDDZZIIEEJJ EENNEERRGGOOOOSSZZCCZZĘĘDDNNYY Aby wydłużyć okres użytkowania baterii komputera przenośnego lub zredukować pobór mocy komputera stacjonarnego, należy zmodyfikować ustawienia związane z energią. To, które opcje zasilania będą dostępne, zależy od komponentów sprzętowych zainstalowanych w komputerze. Przy zmianie wartości opcji zasilania można wybrać schemat zasilania, będący zbiorem ustawień zarządzających sposobem zużywania energii przez komputer. System Windows może zaoszczędzić energię przez automatyczne wyłączenie monitora i dysku twardego, gdy przez określony okres czasu komputer będzie się znajdował w trybie bezczynności. System Windows może też przełączyć komputer w tryb wstrzymania, który po stwierdzeniu, że przez określony okres czasu komputer nie jest używany, wyłącza komponenty zużywające energię. Ponieważ system Windows przed przełączeniem się w tryb wstrzymania nie zapisuje dokumentów, możesz utracić wyniki pracy, jeśli w trakcie pracy w tym trybie dojdzie do zaniku zasilania. Wiele komputerów obsługuje też tryb hibernacji, w przypadku którego po upłynięciu określonego czasu bezczynności komputera jest on przełączany dopiero po zapisaniu wszystkich danych. Po przywróceniu systemu Windows do normalnego trybu pracy wszystkie otwarte programy i dokumenty będą wyglądały tak samo jak przed włączeniem trybu hibernacji. Aby była możliwa zmiana ustawień opcji zasilania konieczne jest zalogowanie jako użytkownik z uprawnieniami administratora systemu. 11 22 Kliknij przycisk Start. Aby zmienić ustawienia komputera, należy kliknąć pozycję Panel sterowania. Zostanie otwarte okno Panel sterowania. 33 Kliknij ikonę Wydajność i konserwacja. Zostanie otwarte okno Wydajność i konserwacja. 44 Aby zmienić wartości opcji zasilania komputera, należy kliknąć ikonę Opcje zasilania. 9090 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 91 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 CCzzyy wwiieesszz?? Istnieje możliwość natychmiastowego przełączenia komputera w tryb wstrzymania lub hibernacji. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie ikonę Zamknij system. Aby przełączyć komputer w tryb wstrzymania, musisz kliknąć pozycję Stan wstrzymania. By z kolei przełączyć komputer w tryb hibernacji, należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty klawisz Shift, do momentu gdy opcja Stan wstrzymania zmieni się na opcję Hibernacja, a następnie ją kliknąć. SSpprróóbbuujj tteeggoo!! Istnieje możliwość określenia operacji, która zostanie wykonana przez komputer po naciśnięciu przycisku zasilania. Po jego naciśnięciu komputer nie wykona już żadnej operacji, może natomiast zapytać, co ma dalej robić, przełączyć się w tryb wstrzymania lub hibernacji bądź wyłączyć się. W oknie dialogowym Właściwości: Opcje zasilania należy kliknąć zakładkę Zaawansowane, a następnie wybrać jedną z pozycji znajdujących się w polu Kiedy w komputerze zostanie naciśnięty przycisk zasilania. Zostanie otwarte okno Właściwości: Opcje zasilania. Kliknij zakładkę Schematy zasilania. Aby wyświetlić listę dostępnych schematów zasilania, należy kliknąć to pole. 55 66 77 Kliknij schemat zasilania, który najbardziej odpowiada sposobowi użytkowania komputera. System Windows wyświetli opcje powiązane z wybranym schematem zasilania. W tych polach znajdują się okresy czasu, przez jakie komputer musi się znajdować w stanie bezczynności, aby doszło do automatycznego wyłączenia monitora i dysku twardego oraz przełączenia systemu w tryb wstrzymania lub hibernacji. 88 99 Aby zmienić okres czasu, należy kliknąć odpowiednie pole i wybrać inną wartość określającą czas. Aby zatwierdzić dokonane zmiany, kliknij przycisk OK. 9191 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 92 ZZooppttyymmaalliizzuujj wwyyddaajjnnoośśćć kkoommppuutteerraa pprrzzeezz ZZAAMMIIAANNĘĘ SSYYSSTTEEMMUU PPLLIIKKÓÓWW NNAA NNTTFFSS Wydajność komputera może zostać zoptymalizowana przez zamianę systemu plików FAT lub FAT32 dysku twardego na system plików NTFS. System plików decyduje o sposobie przechowywania danych na dysku twardym. wiele zalet. System plików NTFS oferuje lepszą wydajność i wyższy stopień zabezpieczeń plików, kompresję danych, a obsługuje pojemniejsze dyski twarde. System plików NTFS bez wpływu na wydajność może obsłużyć dysk twardy prawie dowolnej wielkości. System Windows XP obsługuje trzy rodzaje systemów plików — FAT, FAT32 i NTFS. FAT jest systemem plików używanym przez system DOS i starsze wersje systemu operacyjnego Windows. System plików FAT32, nowsza wersja systemu FAT, cechuje się lepszą organizacją danych redukującą ilość straconego miejsca na dyskach twardych o pojemności przekraczającej 512 MB. System plików NTFS jest zalecany w przypadku systemu Windows XP i w porównaniu z systemem plików FAT posiada Przed zamianą systemu plików dysku na system NTFS musisz zamknąć wszystkie otwarte programy i pliki. Jeśli dysk twardy podlegający konwersji jest aktualnie używany, system Windows wykona tę operację po ponownym uruchomieniu systemu. Aby dokonać konwersji systemu plików dysku twardego do systemu NTFS, zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. 11 22 Kliknij przycisk Start. Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych w systemie, należy kliknąć pozycję Wszystkie programy. 33 44 Kliknij pozycję Akcesoria. Kliknij pozycję Wiersz polecenia. Zostanie otwarte okno Wiersz polecenia. 55 Wpisz polecenie convert i naciśnij klawisz spacji. 66 77 Podaj literę dysku, którego system plików zostanie zamieniony, a za nią znak dwukropka (:) i naciśnij klawisz spacji. Wprowadź łańcuch /fs: ntfs, a następnie naciśnij klawisz Enter. 9292 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 93 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 WWaażżnnee!! Po dokonaniu konwersji systemu plików dysku twardego do systemu NTFS nie jest możliwa operacja odwrotna. OOssttrroożżnniiee!! Przed dokonaniem konwersji systemu plików dysku twardego do systemu NTFS, w celu zabezpieczenia się przed utratą w trakcie konwersji ważnych informacji, powinno się wykonać kopię zapasową danych zapisanych na dysku twardym. Aby uzyskać informacje na temat archiwizacji danych, należy zapoznać się z zadaniem 76. SSpprróóbbuujj tteeggoo!! Aby określić, jaki aktualnie system plików znajduje się na dysku twardym, należy kliknąć przycisk Start, a następnie pozycję Mój komputer. W oknie Mój komputer prawym przyciskiem myszy trzeba kliknąć dysk twardy, który chcesz sprawdzić, i z wyświetlonego menu podręcznego wybrać pozycję Właściwości. W celu wyświetlania informacji na temat systemu plików w otwartym oknie dialogowym należy kliknąć zakładkę Ogólne. 88 W tym celu należy wprowadzić literę T, a następnie nacisnąć klawisz Enter. System Windows informuje, że system plików dysku twardego jest aktualnie używany. System Windows informuje, że nie może dokonać konwersji, ponieważ aktualnie dysk twardy jest zajęty. Przed dokonaniem konwersji dysku twardego konieczne jest anulowanie jego zamontowania. Jeśli system Windows nie jest teraz w stanie dokonać anulowania zamontowania dysku twardego, operacja jego konwersji może zostać wykonana po ponownym uruchomieniu komputera. 99 Aby konwersja dysku twardego została wykonana przy następnym uruchomieniu systemu, należy wpisać literę T, a następnie nacisnąć klawisz Enter. 1100 Aby zamknąć okno Wiersz polecenia, wpisz polecenie exit i naciśnij klawisz Enter. Przy następnym uruchamianiu komputera system Windows dokona konwersji systemu plików dysku twardego do systemu plików NTFS. 9393 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 94 ZZWWIIĘĘKKSSZZ OOBBSSZZAARR PPUULLPPIITTUU pprrzzeezz zzaassttoossoowwaanniiee kkiillkkuu mmoonniittoorróóww W celu zwiększenia obszaru pulpitu system Windows pozwala na wykorzystanie kilku monitorów. Przykładowo z wielu monitorów często korzystają artyści graficy, aby na jednym z nich wyświetlić obraz, natomiast na innym używane narzędzia. Wielu monitorów można też użyć do wyświetlenia jednocześnie zawartości kilku plików lub zwiększenia okna, tak aby było widoczne na więcej niż jednym monitorze, dzięki czemu będzie możliwe wyświetlenie większej ilości danych w nim zawartych bez konieczności przewijania. Do komputera maksymalnie można podłączyć 10 monitorów. Przy korzystaniu z wielu monitorów jeden z nich będzie podstawowym. Podstawowy monitor wyświetla pasek zadań i okno powitalne pojawiające się każdorazowo przy ładowaniu systemu Windows. Okna większości uruchamianych programów też będą wyświetlane na podstawowym monitorze. Istnieje możliwość zmiany kolejności ikon monitorów widocznych w oknie dialogowym Właściwości: Ekran, tak aby była ona zgodna z ich fizycznym uporządkowaniem. Kolejność ikon monitorów decyduje o tym, w jaki sposób pozycje widoczne na pulpicie będą przenoszone z monitora na monitor. 11 Prawym przyciskiem myszy kliknij puste miejsce pulpitu. Zostanie wyświetlone menu podręczne. 22 Kliknij pozycję Właściwości. 33 Kliknij zakładkę Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości: Ekran. W tym obszarze pojawi się ikona każdego monitora podłączonego do komputera. 44 W celu użycia drugiego monitora należy kliknąć jego przyciemnioną ikonę. 55 66 Zaznacz opcję Powiększ pulpit systemu Windows do rozmiarów tego monitora (ikona zmieni postać na ). Aby zatwierdzić dokonane zmiany, kliknij przycisk Zastosuj. 9494 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 95 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 DDooddaajj!! Aby podłączyć drugi monitor, musisz zainstalować w komputerze kolejną kartę graficzną. Obie karty graficzne powinny dysponować możliwością współpracy z wieloma monitorami. Można też użyć karty graficznej zwanej dwugłowicową, która obsługuje dwa monitory. Aby zainstalować taką kartę graficzną, trzeba postępować zgodnie z instrukcjami jej producenta. Po włączeniu komputera system Windows zwykle wykryje nową kartę graficzną i automatycznie zainstaluje odpowiednie oprogramowanie. SSpprraawwddźź!! Z łatwością można określić, która ikona widoczna w oknie dialogowym Właściwości: Ekran reprezentuje wybrany monitor. W oknie należy kliknąć zakładkę Ustawienia, a następnie przycisk Identyfikuj. Każdy monitor wyświetli numer ikony, z którą jest powiązany. 77 W celu zmiany kolejności ikon monitorów, tak aby była ona zgodna z ich fizycznym uporządkowaniem należy umieścić kursor nad jedną z ikon, a następnie przeciągnąć ją w nowe miejsce. Uwaga: Położenie ikon decyduje o tym, w jaki sposób elementy widoczne na pulpicie będą przenoszone między monitorami. 88 Aby wybrać monitor, który będzie spełniał rolę podstawowego, należy kliknąć jego ikonę. 99 Zaznacz opcję Użyj tego urządzenia jako monitora głównego (ikona ). zmieni postać na Uwaga: Opcja jest niedostępna, jeśli monitor już spełnia rolę podstawowego. 1100 Aby zatwierdzić dokonane zmiany, kliknij przycisk OK. Jeśli nie jest już Ci dłużej potrzebny drugi monitor, wykonaj kroki od 1. do 5. (w kroku 5. ikona zmieni postać na a następnie krok 10. ), 9595 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 96 ZZwwiięękksszz PPOOZZIIOOMM ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃ Tworząc specjalny kod dostępu nazywany kluczem uruchomienia (zezwala na załadowanie systemu Windows), możemy zwiększyć poziom zabezpieczeń komputera. Program Syskey pozwala na zapisanie na dyskietce danych powiązanych z kluczem uruchomienia. Dyskietka będzie musiała zostać umieszczona w stacji przy każdorazowej próbie załadowania systemu Windows. Po utworzeniu dyskietki z kluczem uruchomienia prawie niemożliwe jest zalogowanie się w systemie nieupoważnionego użytkownika, ponieważ warunkiem uruchomienia komputera jest dostęp do dyskietki. Dodatkowo, ze względu na to, że ekran powitalny systemu Windows umożliwiający zalogowanie nie zostanie wyświetlony bez wcześniejszego użycia dyskietki, włamywacz nie będzie mógł przeprowadzić próby złamania hasła. Kiedy utworzymy dyskietkę z kluczem uruchomienia, po włączeniu komputera pojawi się okno dialogowe proszące o włożenie do stacji dyskietki. Po umieszczeniu jej w napędzie kliknij przycisk OK, aby kontynuować inicjalizację systemu Windows. Aby użyć narzędzia Syskey, musisz zalogować się w systemie jako użytkownik z uprawnieniami administratora. 11 22 Kliknij przycisk Start. Kliknij pozycję Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 33 44 9696 Wpisz polecenie syskey. 55 Kliknij przycisk Aktualizuj. 66 Aby uruchomić program Syskey, kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zabezpieczanie bazy danych kont systemu Windows XP. Zostanie otwarte okno dialogowe Klucz uruchomienia. Aby utworzyć dyskietkę z kluczem uruchomienia, która będzie umieszczana w stacji przy ładowaniu systemu, należy wybrać opcję Przechowaj klucz uruchomienia na dyskietce (ikona ). zmieni postać na 77 Aby kontynuować, kliknij przycisk OK. WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 97 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 CCooffnniijj ttoo!! Jeśli nie chcesz być już dłużej zmuszony do umieszczania dyskietki z kluczem w stacji, aby załadować system, możesz dokonać zmian w ustawieniach programu Syskey. W tym celu należy wykonać kroki od 1. do 7., z tą różnicą, że w kroku 6. trzeba zaznaczyć opcję Przechowuj klucz uruchomienia lokalnie (ikona zmieni postać na ). Po pojawieniu się prośby konieczne będzie umieszczenie w stacji dyskietki, na której zapisano klucz uruchomienia. OOssttrroożżnniiee!! Zadbaj o to, aby dyskietka zawierająca klucz uruchomienia była przechowywana w bezpiecznym miejscu, ponieważ ktoś, kto ją znajdzie, może jej użyć w celu uzyskania dostępu do komputera. Ty sam bez dyskietki także nie będziesz w stanie uruchomić komputera. Warto też wykonać kopię zapasową zawartości dyskietki przez skopiowanie przechowywanego na niej pliku o nazwie StartKey.Key na inną dyskietkę. Zostanie otwarte okno dialogowe Sukces, w którym pojawi się potwierdzenie, że klucz uruchomienia bazy danych kont uległ zmianie. 88 Aby kontynuować, kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz klucz uruchomienia z prośbą o umieszczenie w stacji dyskietki. 99 Umieść w stacji dyskietkę, która będzie używana podczas inicjalizacji komputera. 1100 Aby kontynuować, kliknij przycisk OK. Po udanej operacji kopiowania klucza uruchomienia na dyskietkę pojawi się potwierdzenie. Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć przycisk OK. 9797 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 98 SSpprraaww,, aabbyy ww ttrraakkcciiee zzaabbaawwyy KKOOMMPPUUTTEERR TTEEŻŻ TTRROOCCHHĘĘ PPOOPPRRAACCOOWWAAŁŁ Istnieje możliwość planowania uruchamiania na komputerze programów w odpowiednich dla Ciebie porach. Można tak skonfigurować komputer, aby podczas Twojej nieobecności wykonywał monotonne lub czasochłonne zadania, takie jak defragmentacja dysku twardego. Kreator zaplanowanych zadań, krok po kroku, przeprowadzi Cię przez proces planowania nowego zadania. Do listy automatycznie uruchamianych programów znajdujących się w oknie Zaplanowane zadania można dodać dowolną aplikację zainstalowaną w systemie. Operacja planowania zadania idealnie nadaje się dla regularnie uruchamianych programów konserwacyjnych, takich jak Oczyszczanie dysku lub Defragmentator dysków. Musimy mieć świadomość tego, że program Zaplanowane zadania w celu określenia pory uruchomienia zaplanowanego zadania posługuje się datą i czasem systemowym. Przed zaplanowaniem uruchomienia programu należy sprawdzić, czy systemowa data i czas są poprawnie ustawione. 44 55 Kliknij pozycję Narzędzia systemowe. Kliknij pozycję Zaplanowane zadania. Zostanie otwarte okno Zaplanowane zadania. 66 Aby zaplanować automatyczne uruchamianie programu, należy dwukrotnie kliknąć ikonę Dodaj zaplanowane zadanie. 11 22 Kliknij przycisk Start. Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych w systemie, należy kliknąć pozycję Wszystkie programy. 33 Kliknij pozycję Akcesoria. 9898 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 99 UUwwaaggaa!! Przed zaplanowaniem automatycznie wykonywanego zadania dla konta użytkownika trzeba ustawić hasło. W tym celu należy kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać pozycję Panel sterowania i ikonę Konta użytkowników. Kliknij ikonę konta użytkownika, a następnie odnośnik Utwórz hasło, po czym w celu zdefiniowania hasła postępuj zgodnie ze instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ZZaattrrzzyymmaajj!! Aby system Windows nie uruchamiał dłużej automatycznie programu, konieczne jest usunięcie go z okna Zaplanowane zadania. W celu wyświetlenia okna Zaplanowane zadania należy wykonać kroki od 1. do 5. Kliknij program, który nie ma być automatycznie uruchamiany, a następnie naciśnij przycisk Delete. W wyświetlonym oknie potwierdzenia w celu usunięcia programu z listy należy kliknąć przycisk Tak. Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 CIĄG DALSZY CIĄG DALSZY Zostanie wyświetlone okno Kreator zaplanowanych zadań. W tym miejscu zawarte są informacje ma temat kreatora. 77 Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. W tym oknie znajduje się lista programów zainstalowanych w systemie. 88 Kliknij program, który ma być automatycznie uruchamiany przez system Windows 99 Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. Aby powrócić do poprzedniego kroku i dokonać zmian ustawień, w dowolnej chwili można kliknąć przycisk Wstecz. 9999 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 100 SSpprraaww,, aabbyy ww ttrraakkcciiee zzaabbaawwyy KKOOMMPPUUTTEERR TTEEŻŻ TTRROOCCHHĘĘ PPOOPPRRAACCOOWWAAŁŁ Istnieje możliwość podania daty i czasu uruchamiania programu przez system Windows. Aplikacja może być uaktywniania codziennie, co tydzień lub co miesiąc. W zależności od wybranej częstotliwości uruchamiania mogą być dostępne dodatkowe opcje. Jeśli przykładowo zdecydowano się na cotygodniowe uruchamianie, można określić dni tygodnia i godzinę, o której program zostanie uaktywniony. Istnieje też możliwość określenia, czy program zostanie uruchomiony tylko raz, czy każdorazowo po załadowaniu systemu Windows lub przy logowaniu do niego. Po zaplanowaniu zadania należy zadbać o to, aby komputer był włączony, gdy nadejdzie pora jego wykonania. CIĄG DALSZY CIĄG DALSZY Program Zaplanowane zadania jest uruchamiany każdorazowo przy ładowaniu systemu Windows i działa w tle. Jeśli jednak dysponujesz dostępem do konta z uprawnieniami administratora systemu, w dowolnej chwili możesz przerwać działanie programu Zaplanowane zadania. Aby wyświetlić okno Zaplanowane zadania, należy wykonać kroki od 1. do 5., a następnie kliknąć menu Zaawansowane i wybrać pozycję Zatrzymaj pracę Harmonogramu zadań. 1100 1111 System Windows wyświetli nazwę programu. W celu zmiany nazwy należy wprowadzić nową. Aby określić, kiedy program będzie uruchamiany, należy kliknąć opcję (ikona ). zmieni postać na 1122 Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. Uwaga: To, jakie opcje będą dostępne w kolejnym oknie, zależy od opcji wybranej w kroku 11. 1133 1144 Aby określić, o jakiej godzinie program będzie uruchamiany, trzeba kliknąć w polu Godzina rozpoczęcia, a następnie podać nowy czas. System Windows będzie uruchamiał program raz w tygodniu. Przez dwukrotne kliknięcie w tym polu można określić inną liczbę tygodni. 1155 Zaznacz każdy dzień tygodnia, w którym program ma być uruchamiany (ikona ). zmieni postać na 1166 Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. 100100 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 101 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 CCzzyy wwiieesszz?? System Windows może informować o pominiętych zadaniach. Aby tak było, w oknie Zaplanowane zadania z menu Zaawansowane należy wybrać pozycję Powiadom o pominiętych zadaniach. ). Po zaznaczeniu pozycji obok niej pojawi się ikona ( Gdy zaplanowane zadanie nie może zostać wykonane, na przykład na skutek wyłączenia programu Zaplanowane zadania, po jego ponownym uruchomieniu pojawi się komunikat powiadomienia. Jeśli w czasie, gdy zaplanowane zadanie miało zostać wykonane, był wyłączony komputer, po jego ponownym uruchomieniu system Windows może również powiadomić o takim pominiętym zadaniu. Aby uaktywnić funkcję powiadamiania przez system Windows o pominiętych zadaniach, konieczne jest zalogowanie jako użytkownik z uprawnieniami administratora. W tym polu jest wyświetlana nazwa komputera i konta użytkownika. 1177 Kliknij w tym polu i podaj hasło przypisane do konta użytkownika. 1188 Kliknij to pole, aby potwierdzić hasło przez jego ponowne wpisanie. 1199 Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Kreator informuje, że operacja planowania uruchomienia programu zakończyła się powodzeniem. W tym miejscu są podane data i czas uruchomienia programu przez system Windows. 2200 Kliknij przycisk Zakończ. Program zostanie wyświetlony w oknie Zaplanowane zadania. 2211 Aby zamknąć okno Zaplanowane zadania, należy kliknąć ikonę . 101101 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 102 AAuuttoommaattyycczznniiee UURRUUCCHHOOMM UULLUUBBIIOONNYY PPRROOGGRRAAMM Jeśli codziennie używasz tego samego programu, istnieje możliwość jego automatycznego uruchamiania każdorazowo przy ładowaniu systemu. Wymuszenie automatycznego uruchamiania aplikacji jest przydatne, gdy zależy Ci na natychmiastowym jego użyciu po załadowaniu systemu. Aby program uruchamiał się automatycznie, należy umieścić jego skrót w katalogu Autostart. Skrót jest odnośnikiem do programu. Menu Start zawiera skróty programów zainstalowanych w systemie. Z łatwością można skopiować skrót programu z menu Start do katalogu Autostart. Każdy program, którego skrót znajduje się w katalogu Autostart, będzie automatycznie uruchamiany za każdym razem, gdy zostanie załadowany system. Jeśli skrót programu, który ma być automatycznie uruchamiany, nie znajduje się w menu Start, można poszukać aplikacji na dysku komputera, a następnie utworzyć potrzebny skrót. Po zlokalizowaniu programu należy prawym przyciskiem myszy kliknąć jego ikonę i z wyświetlonego menu podręcznego wybrać pozycję Utwórz skrót. Po wykonaniu tej operacji trzeba utworzony skrót przeciągnąć do katalogu Autostart. 11 22 Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start. Pojawi się menu. Wybierz pozycję Otwórz. Zostanie otwarte okno Menu Start. 33 Dwukrotnie kliknij katalog Programy. Zostanie wyświetlona zawartość katalogu Programy. 44 Dwukrotnie kliknij katalog Autostart. 102102 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 103 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 ZZaattrrzzyymmaajj!! Aby program nie był już dłużej automatycznie uruchamiany, konieczne jest usunięcie jego skrótu z katalogu Autostart. Po otwarciu jego okna należy kliknąć skrót programu, który już dłużej nie ma być automatycznie uruchamiany, a następnie nacisnąć klawisz Delete. Aby usunąć skrót, w wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia należy kliknąć przycisk Tak. DDoossttoossuujj!! Automatycznie uruchamiany program po załadowaniu może pojawić się na pasku zadań w postaci zminimalizowanej identyfikowanej przez przycisk. W tym celu w katalogu Autostart należy prawym przyciskiem myszy kliknąć skrót programu, a następnie z wyświetlonego menu wybrać pozycję Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości należy kliknąć zakładkę Skrót, a następnie w polu Uruchom wybrać pozycję Zminimalizowane. Na końcu kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlona zawartość katalogu Autostart. 55 66 Aby wyświetlić menu Start, kliknij przycisk Start. Aby zapoznać się z listą programów zainstalowanych w systemie, wybierz pozycję Wszystkie programy. 77 88 Umieść kursor myszy nad skrótem programu, który ma być automatycznie uruchamiany. Naciśnij i trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i jednocześnie przeciągnij skrót programu w pusty obszar okna Autostart. W oknie Autostart pojawi się skrót programu. Jego ikona zawiera symbol strzałki ( ). 99 Aby zamknąć okno Autostart, kliknij ikonę . Od tej chwili program będzie automatycznie uruchamiany przy każdym ładowaniu systemu. 103103 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 104 SSpprraaww,, aabbyy KKOOMMPPUUTTEERR PPRRZZEEMMÓÓWWIIŁŁ Jeśli identyfikacja informacji wyświetlonych na ekranie sprawia Ci trudność, w celu przeczytania ich na głos możesz użyć programu Narrator. Aby było możliwe skorzystanie z programu Narrator, komputer musi dysponować urządzeniem przetwarzającym dźwięk. Narrator potrafi czytać na głos informacje wyświetlone przy użyciu aplikacji, takich jak Notatnik, WordPad, Internet Explorer, a także nazwy elementów znajdujących się na pulpicie lub w oknie Panel sterowania. Program Narrator może nie współpracować poprawnie z niektórymi aplikacjami i czyta tekst tylko w języku angielskim. w aktywnych oknach i oknach dialogowych. Takie zachowanie programu Narrator może zostać zmienione, tak aby aplikacja czytała na głos tylko teksty zawarte w wybranych oknach, oknach dialogowych i menu. Program Narrator potrafi też czytać na głos każdy wprowadzony znak, a także dowolne klawisze specjalne, takie jak Shift, Ctrl i Tab. Narrator oferuje opcję, która powoduje, że kursor myszy jest automatycznie przemieszczany do każdej pozycji wybranej przy użyciu klawiatury. Dzięki temu istnieje możliwość wybrania opcji bez konieczności posługiwania się myszą. Istnieje możliwość dostosowania programu Narrator do własnych wymagań. Domyślnie program czyta na głos wszystkie łańcuchy tekstowe widoczne Program Narrator może też po uruchomieniu automatycznie pojawić się na pasku zadań w postaci zminimalizowanej identyfikowanej przez przycisk. 11 22 Kliknij przycisk Start. Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych w systemie, należy kliknąć pozycję Wszystkie programy. 33 Kliknij pozycję Akcesoria. 44 55 Kliknij pozycję Ułatwienia dostępu. Kliknij pozycję Narrator. 104104 Zostanie otwarte okno dialogowe Program Narrator firmy Microsoft zawierające opis aplikacji. Uwaga: Program Narrator natychmiast rozpocznie odczytywać łańcuchy tekstowe widoczne w oknie dialogowym. 66 Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK. Zostanie również wyświetlone okno Narrator. WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 105 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 UUżżyyjj sskkrróóttóóww kkllaawwiisszzoowwyycchh!! Typ informacji odczytywanych przez program Narrator można określać przy użyciu skrótów klawiszowych. Aby program odczytywał zawartość aktywnego okna lub okna dialogowego, należy wykonać skrót klawiszowy Ctrl+Shift+klawisz spacji. Żeby program Narrator odczytał zawartość wybranego elementu, trzeba wykonać skrót klawiszowy Ctrl+Shift+Enter. Aby z kolei tymczasowo program nie odczytywał żadnych informacji, naciśnij klawisz Ctrl. ZZmmiieeńń!! Aby zmienić głos narratora, trzeba w oknie programu Narrator kliknąć przycisk Głos. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia głosu umożliwiające zwiększenie lub zmniejszenie szybkości, głośności i wysokości głosu narratora. Aby ustawić inne wartości, należy kliknąć ikonę obok pól Szybkość, Głośność i Wysokość. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić zmiany. znajdującą się Uaktywnienie opcji spowoduje, że będą odczytywane na głos elementy aktywnych okien i okien dialogowych. Opcja powoduje odczytywanie na głos wpisywanych znaków. Opcja powoduje przeniesienie kursora myszy zaznaczonych przy użyciu klawiatury. do elementów 77 Opcja powoduje, że po uruchomieniu programu Narrator jego okno zostanie zminimalizowane do postaci przycisku widocznego na pasku zadań. 88 Kiedy zakończysz korzystanie z programu Narrator, kliknij przycisk Zakończ. Aby włączyć opcję, należy ją kliknąć (ikona opcji aktywnej ma postać wyłączonej — , natomiast ). Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzające operację zamknięcia programu Narrator. 99 Kliknąć przycisk Tak, by zamknąć program Narrator. 105105 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 106 PPooddłłąącczz kkoommppuutteerr DDOO SSIIEECCII BBEEZZPPRRZZEEWWOODDOOWWEEJJ Aby uzyskać dostęp do sieci lokalnej lub internetu bez konieczności korzystania z okablowania bądź linii telefonicznej, należy podłączyć komputer do sieci bezprzewodowej. Komputer, który zostanie podłączony do sieci, musi być wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową. Poza tym sieć bezprzewodowa, z którą chcesz się połączyć, musi być obsługiwana przez router. Bezprzewodowa karta sieciowa komputera i router obsługujący sieć bezprzewodową przy przesyłaniu danych używają sygnałów radiowych i przydzielonej częstotliwości. Technologia stosowana w większości sieci bezprzewodowych jest związana ze standardem 802.11. W sieciach bezprzewodowych stosuje się kilka odmian tego standardu oferujących różne częstotliwości i szybkości transmisji danych. Dowolna sieć oparta na standardzie 802.11 może być określana mianem sieci Wi-Fi lub Wireless Fidelity. Przy nawiązywaniu połączenia z siecią bezprzewodową może być konieczne podanie klucza sieci, który przez szyfrowanie przesyłanych danych chroni połączenie przed nieautoryzowanym dostępem. Większość sieci bezprzewodowych szyfruje informacje przy użyciu technologii WEP (Wired Equivalent Privacy). 11 Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, należy kliknąć ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej ( ). Zostanie otwarte okno dialogowe Łączenie z siecią bezprzewodową. 22 Kliknij sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć. 33 Kliknij to pole i podaj klucz sieci wymagany do połączenia się z siecią bezprzewodową. Aby uzyskać informacje na temat klucza sieci, należy skontaktować się z jej administratorem. 44 Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, należy kliknąć przycisk Połącz. 106106 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 107 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 UUwwaaggaa!! Jeśli sieć bezprzewodowa, z którą chcesz się połączyć, nie chroni transmitowanych danych przy użyciu klucza sieci, w oknie dialogowym Łączenie z siecią bezprzewodową pojawi się komunikat ostrzeżenia. Aby nawiązać połączenie z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową, trzeba zaznaczyć opcję Zezwalaj na połączenie z wybraną siecią bezprzewodową, mimo braku zabezpieczeń (ikona zmieni postać na ), a następnie kliknąć przycisk Połącz. PPuunnkkttyy ddoossttęęppoowwee!! Coraz więcej miejsc użyteczności publicznej, takich jak kawiarnie, hotele i lotniska, oferuje klientom możliwość połączenia się z internetem za pośrednictwem lokalnie utworzonych sieci bezprzewodowych. Miejsca umożliwiające połączenie z siecią są nazywane punktami dostępowymi i oferują wygodny dostęp do internetu, gdy znajdujesz się poza biurem lub domem. Po połączeniu się z siecią bezprzewodową pojawi się taki komunikat. Od teraz dysponujesz dostępem do danych znajdujących się w sieci lokalnej lub internecie. 55 Aby sprawdzić status połączenia z siecią bezprzewodową, należy kliknąć ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej ( ). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Stan: Połączenie sieci bezprzewodowej. W tym miejscu są zawarte informacje dotyczące połączenia, takie jak czas połączenia, szybkość transmisji i moc sygnału. Aby w dowolnej chwili przerwać połączenie z siecią bezprzewodową, kliknij przycisk Wyłącz. 66 Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe. 107107 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 108 CChhrroońń kkoommppuutteerr PPRRZZYY UUŻŻYYCCIIUU FFIIRREEWWAALLLLAA Można uaktywnić lub wyłączyć program Zapora połączenia internetowego, który chroni komputer połączony z internetem przed nieautoryzowanym dostępem. Uaktywnienie programu Zapora połączenia internetowego pozwala zapobiec uzyskaniu przez włamywaczy dostępu do współdzielonych zasobów lub uszkodzeniu komputera. Gdy jednak włączony program Zapora połączenia internetowego spowoduje niepoprawne działanie niektórych aplikacji internetowych lub realizujących komunikację sieciową, można go wyłączyć. Program Zapora połączenia internetowego może być włączany lub wyłączany na komputerze bezpośrednio połączonym z internetem przy użyciu modemu kablowego, modemu DSL (Digital Subscriber Line) lub modemu telefonicznego. Jeśli masz do czynienia z siecią, w której jeden komputer udostępnia połączenie z internetem innym systemom, upewnij się, że włączono na nim program Zapora połączenia internetowego. Nie powinno się uaktywniać tego programu na komputerach, które nie są bezpośrednio połączone z internetem. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, w której już funkcjonuje firewall lub serwer proxy, nie jest konieczne włączanie programu Zapora połączenia internetowego. Aby włączyć lub wyłączyć program Zapora połączenia internetowego, konieczne jest zalogowanie jako użytkownik z uprawnieniami administratora systemu. 11 22 Kliknij przycisk Start. Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych w systemie, należy kliknąć pozycję Wszystkie programy. 33 Kliknij pozycję Akcesoria. 44 55 Kliknij pozycję Komunikacja. Kliknij pozycję Połączenia sieciowe. Zostanie otwarte okno Połączenia sieciowe. 66 Kliknij to połączenie z internetem, dla którego chcesz uaktywnić lub wyłączyć firewall. 77 Kliknij odnośnik Zmień ustawienia tego połączenia. 108108 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 109 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 SSpprraawwddźź!! Aby sprawdzić, czy aktualnie komputer jest połączony z internetem i czy włączono firewall, należy wykonać kroki od 1. do 5., ich efektem jest wyświetlenie okna Połączenia sieciowe. W dalszej kolejności z menu Widok należy wybrać pozycję Szczegóły, co spowoduje wyświetlenie kolumny Stan informującej o tym, czy komputer jest podłączony do sieci i firewall jest aktywny. KKoolleejjnnaa ooppccjjaa!! Zamiast uaktywniać program Zapora połączenia internetowego dołączony do systemu Windows XP można użyć inny firewall, taki jak ZoneAlarm firmy Zone Labs lub Norton Personal Firewall utworzony przez firmę Symantec. Programy spełniające rolę firewalla mogą oferować dodatkowe funkcje chroniące komputer. Po zainstalowaniu firewalla bez obaw można wyłączyć program Zapora połączenia internetowego będący na wyposażeniu systemu Windows XP. Dla połączenia zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości. 88 Kliknij zakładkę Zaawansowane. 99 Opcja uaktywnia firewall i ogranicza dostęp do komputera z internetu. ) Aby włączyć (ikona lub wyłączyć (ikona ) opcję, trzeba ją kliknąć. 1100 Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić dokonane zmiany. Jeśli w kroku 9. wyłączono firewall, zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Aby je zamknąć, należy kliknąć przycisk Tak. 1111 Aby zamknąć okno Połączenia sieciowe, kliknij ikonę . 109109 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 110 OOGGRRAANNIICCZZ PPRRZZEESSTTRRZZEEŃŃ DDYYSSKKOOWWĄĄ ddoossttęęppnnąą ddllaa uużżyyttkkoowwnniikkóóww Aby ograniczyć przestrzeń dyskową udostępnianą użytkownikom do przechowywania plików, możemy zdefiniować limity przydziałów. Zmniejszenie dostępnej przestrzeni dyskowej jest przydatne, gdy z komputera zawierającego dyski twarde o ograniczonej pojemności korzysta wielu użytkowników. Możesz na przykład swoim dzieciom możliwość zapełnienia dysku twardego plikami MP3. Aby ograniczyć przestrzeń dyskową dostępną dla użytkowników, musisz być zalogowany jako użytkownik z uprawnieniami administratora systemu. Dodatkowo dysk twardy musi korzystać z systemu plików NTFS, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie możliwe ograniczenie przestrzeni dyskowej. Limit przydziału definiowany dla użytkowników musi mieć pojemność wynoszącą przynajmniej 2 MB. Jeśli zostanie utworzony limit przydziału mniejszy niż 2 MB, użytkownik może nie mieć możliwości zalogowania się. Limit przydziału może zostać zdefiniowany dla nowych użytkowników, dla których konta utworzono w systemie, ale już nie w przypadku wcześniej istniejących kont. 33 Prawym przyciskiem myszy kliknij dysk, dla którego chcesz ograniczyć dostępną przestrzeń. Pojawia się menu. 44 Kliknij pozycję Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości powiązane z dyskiem. 55 Kliknij kartę Przydział. 66 Zaznacz opcję Włącz zarządzanie przydziałami (ikona zmieni postać na ). 11 22 Kliknij przycisk Start. Aby wyświetlić zasoby komputera, należy kliknąć pozycję Mój komputer. Zostanie otwarte okno Mój komputer. 110110 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 111 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 UUwwaaggaa!! System Windows pozwala określić poziom ostrzegawczy, po jego przekroczeniu użytkownicy są informowani, że zbliżają się do limitu przydzielonej przestrzeni dyskowej. Poziom ostrzegawczy powinno się ustawić odpowiednio poniżej limitu przydziału, tak aby użytkownik nie próbował zapisać pliku, którego wielkość jednocześnie osiągnie poziom ostrzegawczy i limit przydziału. Odległość między poziomem ostrzegawczym i limitem przydziału zależy od rozmiaru plików regularnie zapisywanych przez użytkownika, któremu zdefiniowano limit przydziału. CCzzyy wwiieesszz?? Rzadko używane pliki użytkownicy mogą zapisywać w skompresowanych katalogach, dzięki czemu mogą zmniejszyć zagrożenie osiągnięcia limitu przydziału. Skompresowane katalogi zajmują mniej przestrzeni dyskowej komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat skompresowanych katalogów, zapoznaj się z zadaniem 15. 77 88 Kliknij opcję, aby uniemożliwić zapis danych użytkownikom, którzy przekroczyli udostępnioną im przestrzeń dyskową (ikona zmieni postać na ). Kliknij opcję, aby ograniczyć przestrzeń dyskową udostępnioną użytkownikom (ikona postać na zmieni ). 99 Dwukrotnie kliknij to pole i podaj limit pojemności przestrzeni dyskowej, która będzie dostępna dla każdego użytkownika. W tym polu jest wyświetlana jednostka pojemności. Aby określić inną jednostkę pojemności, trzeba kliknąć to pole. 1100 Dwukrotnie kliknij to pole i podaj pojemność przestrzeni dyskowej, której każdy użytkownik będzie mógł użyć przed pojawieniem się komunikatu ostrzeżenia. W tym polu jest wyświetlana jednostka pojemności. Aby określić inną jednostkę pojemności, należy je kliknąć. 1111 Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić dokonane zmiany. Może pojawić się okno dialogowe potwierdzenia. W celu uaktywnienia przydziałów dyskowych należy kliknąć przycisk OK. 111111 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 112 ZZaaiinnssttaalluujj wwcczzeeśśnniieejj ooddrrzzuuccoonnee AAKKTTUUAALLIIZZAACCJJEE SSYYSSTTEEMMUU WWIINNDDOOWWSS Gdy system Windows pobiera aktualizacje automatycznie z internetu, można zdecydować, czy zostaną one zainstalowane, czy nie. Jeśli postanowisz nie instalować jednej lub kilku aktualizacji, system Windows nie będzie więcej o nich przypominał. Jeśli jednak później zmienisz zdanie, istnieje możliwość takiej konfiguracji systemu Windows, aby zaoferował poprzednio odrzucone aktualizacje następnym razem, gdy pojawią się nowe poprawki. Windows przez porównanie informacji zawartych w komputerze z najnowszymi danymi dostępnymi w internecie określi, które aktualizacje należy zainstalować. W razie konieczności system Windows może zainstalować w systemie nowe oprogramowanie, takie jak sterowniki, i w celu zwiększenia wydajności komputera usunąć problemy związane z już używanymi programami. System Windows może też pobrać uaktualnioną wersję pomocy. Automatyczne aktualizacje ułatwiają uaktualnianie komputera na bieżąco. Zamiast spędzać czas na ręcznym wyszukiwaniu najnowszych aktualizacji dla komputera, można to zadanie zlecić systemowi Windows, który automatycznie znajdzie w internecie najważniejsze poprawki. System Aby było możliwe przywrócenie wcześniej odrzuconych aktualizacji, konieczne jest zalogowanie jako użytkownik z uprawnieniami administratora systemu. 11 22 Kliknij przycisk Start. Aby zmienić ustawienia systemu, należy kliknąć pozycję Panel sterowania. Zostanie otwarte okno Panel sterowania. 33 Kliknij ikonę Wydajność i konserwacja. Zostanie wyświetlone okno Wydajność i konserwacja. 44 Aby zapoznać się z informacjami na temat komputera, kliknij ikonę System. 112112 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 113 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 ZZmmiieeńń ssppoossóóbb ppoowwiiaaddaammiiaanniiaa!! Istnieje możliwość zmiany sposobu powiadamiania o dostępności aktualizacji dla systemu. W tym celu wykonaj kroki od 1. do 5., a następnie uaktywnij opcję, aby określić sposób powiadamiania o dostępności aktualizacji (ikona zmieni postać na ). ZZaajjrrzzyyjj nnaa ssttrroonnęę iinntteerrnneettoowwąą!! Aktualizacje, które wcześniej zostały odrzucone, można pobrać ze strony internetowej Windows Update. Strona sprawdza zasoby Twojego komputera, aby określić, które aktualizacje mogą zostać zainstalowane w systemie Windows. Aby wyświetlić stronę internetową Windows Update, należy kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać pozycję Wszystkie programy i Windows Update. Po otwarciu strony należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości systemu. 55 Kliknij zakładkę Aktualizacje automatyczne. Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacje odrzucone. 77 Aby przywrócić wcześniej odrzucone aktualizacje, należy kliknąć przycisk Tak. 66 Jeśli wcześniej odrzuciłeś aktualizacje, kliknij przycisk Aktualizacje odrzucone, aby system Windows ponownie powiadomił o ich dostępności. Uwaga: Jeśli przycisk jest nieaktywny, oznacza to, że nie odrzucono żadnej aktualizacji. 88 Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić dokonane zmiany. Jeśli dowolna z wcześniej odrzuconych aktualizacji nadal może zostać użyta w Twoim komputerze, informacja na ich temat pojawi się następnym razem, gdy system Windows powiadomi o dostępności aktualizacji. 113113 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 114 RRoozzsszzeerrzz mmoożżlliiwwoośśccii kkoommppuutteerraa pprrzzyy uużżyycciiuu nnaarrzzęęddzziiaa MMIICCRROOSSOOFFTT PPOOWWEERRTTOOYYSS Przy użyciu narzędzia Microsoft PowerToys można rozszerzyć możliwości systemu Windows o kilka funkcji. Narzędzie PowerToys zawiera kilka dodatkowych programów ułatwiających obsługę systemu Windows lub sprawiających, że korzystanie z niego jest przyjemniejsze. Narzędzie Microsoft PowerToys przeznaczone dla systemu Windows XP za darmo może zostać pobrane ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.asp. PPrrooggrraamm AAlltt--TTaabb RReeppllaacceemmeenntt Można pobrać wszystkie lub wybrane programy wchodzące w skład narzędzia PowerToys, ale należy pamiętać o tym, że nie są one objęte pomocą techniczną firmy Microsoft. Instalację narzędzia PowerToys może przeprowadzić wyłącznie użytkownik dysponujący uprawnieniami administratora systemu. Program wchodzący w skład narzędzia PowerToys rozszerza system Windows o funkcję, która umożliwia przełączanie między programami uruchomionymi na komputerze. W celu przełączenia się pomiędzy aplikacjami należy przytrzymać wciśnięty klawisz Alt, a następnie naciskać klawisz Tab do momentu, gdy na liście otwartych okien zostanie wyróżnione żądane. Aby wyświetlić okno, należy następnie zwolnić klawisz Alt. Program Alt-Tab Replacement pozwala wyświetlić podgląd wyróżnionego okna, a nie tylko jego ikonę. Funkcja ta jest przydatna, gdy przy użyciu tego samego programu otwarto więcej niż jeden dokument. Gdy nagrywamy pliki obrazów na dysk CD, program CD Slide Show Generator wchodzący w skład narzędzia PowerToys umożliwia utworzenie serii slajdów obrazów, automatycznie uruchamianej po umieszczeniu dysku CD w napędzie. Funkcja jest szczególnie przydatna do wyświetlania slajdów obrazów pod starszymi wersjami systemu Windows, takimi jak 95, 98 lub Me. W przypadku nagrywania plików obrazów na dysku CD przy użyciu kreatora Kreator zapisywania na dysku CD należy zaznaczyć opcję Yes, add a picture viewer, która spowoduje wyświetlenie obrazów w postaci pokazu slajdów. PPrrooggrraamm CCDD SSlliiddee SShhooww GGeenneerraattoorr 114114 WXPSimplified.qxd 2004-09-13 15:39 Page 115 Wyzwól możliwości Wyzwól możliwości drzemiące drzemiące w komputerze w komputerze 4444 PPrrooggrraamm VViirrttuuaall DDeesskkttoopp MMaannaaggeerr PPrrooggrraamm IImmaaggee RReessiizzeerr Program Virtual Desktop Manager jest przydatnym narzędziem dla osób, które w tym samym czasie korzystają z wielu aplikacji. Aby ułatwić zarządzanie programami, narzędzie wyświetla maksymalnie cztery wirtualne pulpity. Aby na pasku zadań wyświetlić pasek narzędziowy programu Virtual Desktop Manager, należy prawym przyciskiem myszy kliknąć pasek zadań, wybrać pozycję Paski narzędzi, a następnie Desktop Manager. W celu wybrania pulpitu należy kliknąć jeden z przycisków oznaczonych numerami od 1 do 4. Inna metoda polega na kliknięciu przycisku podglądu ( ) wyświ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP PL. 100 najlepszych sztuczek i trików
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: