Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 005728 18441751 na godz. na dobę w sumie
Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-721-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy informatyka jest dla Ciebie dziedziną wiedzy równie tajemniczą jak kabała lub indiańska magia? Tak właśnie postrzega ją wielu ludzi, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z komputerami. Tymczasem komputer to nic innego jak tylko narzędzie, które można opanować tak samo jak wszystkie inne. Wymaga to jedynie odrobiny cierpliwości i praktyki -- jak każda nauka.

'Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik' to książka, dzięki której przestaniesz traktować komputer jak magiczną skrzynkę robiącą dość dziwne rzeczy -- w dodatku nie wiadomo dlaczego i jak. Poznasz Windows XP, a ponieważ obsługa systemu operacyjnego jest właściwie równoznaczna z obsługą komputera -- nauczysz się korzystać z peceta! Dowiesz się, jak dostosować wygląd Windows XP do własnych wymagań i używać różnych jego funkcji i narzędzi. Nauczysz się drukować pliki, pobierać zdjęcia z aparatu cyfrowego oraz korzystać z poczty elektronicznej i WWW. Co więcej -- może nawet zaczniesz rozumieć dowcipy dla informatyków.

Po przeczytaniu tej książki przestaniesz traktować informatyków jak przybyszów z innej planety, przełamiesz lęk przed komputerem i przekonasz się, że korzystanie z niego wcale nie wymaga nadprzyrodzonych zdolności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 83-7361-721-3 Format: B5, stron: oko³o 190 Czy informatyka jest dla Ciebie dziedzin¹ wiedzy równie tajemnicz¹ jak kaba³a lub indiañska magia? Tak w³aœnie postrzega j¹ wielu ludzi, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z komputerami. Tymczasem komputer to nic innego jak tylko narzêdzie, które mo¿na opanowaæ tak samo jak wszystkie inne. Wymaga to jedynie odrobiny cierpliwoœci i praktyki — jak ka¿da nauka. „Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik” to ksi¹¿ka, dziêki której przestaniesz traktowaæ komputer jak magiczn¹ skrzynkê robi¹c¹ doœæ dziwne rzeczy — w dodatku nie wiadomo dlaczego i jak. Poznasz Windows XP, a poniewa¿ obs³uga systemu operacyjnego jest w³aœciwie równoznaczna z obs³ug¹ komputera — nauczysz siê korzystaæ z peceta! Dowiesz siê, jak dostosowaæ wygl¹d Windows XP do w³asnych wymagañ i u¿ywaæ ró¿nych jego funkcji i narzêdzi. Nauczysz siê drukowaæ pliki, pobieraæ zdjêcia z aparatu cyfrowego oraz korzystaæ z poczty elektronicznej i WWW. Co wiêcej — mo¿e nawet zaczniesz rozumieæ dowcipy dla informatyków. (cid:129) Podstawy obs³ugi Windows XP (cid:129) Pliki, foldery i kosz (cid:129) Porz¹dkowanie pulpitu (cid:129) Aplikacje do³¹czone do systemu (cid:129) Korzystanie z Panelu sterowania (cid:129) Drukowanie (cid:129) Sieci i internet (cid:129) Multimedia Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki przestaniesz traktowaæ informatyków jak przybyszów z innej planety, prze³amiesz lêk przed komputerem i przekonasz siê, ¿e korzystanie z niego wcale nie wymaga nadprzyrodzonych zdolnoœci. WXPPL_R00.qxd 10-02-05 16:21 Page 3 Spis treœci Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Porównanie systemów Windows XP Home Edition i Windows XP Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Wymagania systemu Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Rozdział 1. Witaj w świecie Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Windows znaczy okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Wyłączanie komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Rozdział 2. Obsługa folderów i plików . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Operacje na plikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Operacje na folderach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Kosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Eksplorator Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Rozdział 3. Pulpit, czyli porządki na biurku . . . . . . . . . . . . . . .36 Wygaszacz ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Kompozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Pasek zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Konfigurowanie skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Rozdział 4. Aplikacje i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 WordPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Wstawianie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Notatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Kalkulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Kształty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Zaawansowane opcje menu Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 HyperTerminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Tablica znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 3 WXPPL_R00.qxd 10-02-05 16:21 Page 4 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Informacje o systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Rozdział 5. Windows XP w krainie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Konfigurowanie protokołu TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Udostępnianie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Outlook Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Tworzenie i konfigurowanie konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Tworzenie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Dołączanie plików do wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Wysyłanie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Odbieranie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Odpowiadanie na wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Tworzenie filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Książka adresowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Korzystanie z grup w Książce adresowej . . . . . . . . . . . . . . .99 Korzystanie z folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Importowanie i eksportowanie wiadomości . . . . . . . . . . . .100 Szukanie ważnych wiadomości w folderach . . . . . . . . . . .101 Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Wyświetlanie strony WWW w oknie przeglądarki . . . . . . . .103 Inne funkcje paska adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Pasek łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Definiowanie strony głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Rozdział 6. Instalowanie i usuwanie aplikacji . . . . . . . . . . .110 Korzystanie z apletu Dodaj/usuń programy . . . . . . . . . . . . . . . .111 Usuwanie aplikacji z systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Instalowanie i usuwanie składników systemu Windows XP . . . .114 Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne . . . . .116 4 WXPPL_R00.qxd 10-02-05 16:21 Page 5 Spis treœci Rozdział 7. Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Korzystanie z drukarki sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Konfigurowanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Usuwanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Wstrzymywanie i anulowanie drukowania . . . . . . . . . . . . . . . .127 Rozdział 8. Funkcje multimedialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Windows Media Player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Kopiowanie ścieżek z płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Biblioteka multimedialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Pobieranie muzyki z sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Szybkie przeglądanie plików multimedialnych . . . . . . . . . .132 Kolejność odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Oblicze odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 DVD, wideo CD lub audio CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Tworzenie własnych płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Windows Movie Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Pokaz slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Program Podgląd obrazów i faksów systemu Windows . . .143 Rozdział 9. Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Kategoria Wygląd i kompozycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Dodatkowe menu okna Wygląd i kompozycje . . . . . . . . . .152 Dźwięki, mowa i urządzenia audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Wydajność i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Konta użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Data, godzina, język i opcje regionalne . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Rozdział 10. Opcje ułatwień dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Funkcja KlawiszeTrwałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Funkcja KlawiszeFiltru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Funkcja KlawiszePrzełączające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 5 WXPPL_R00.qxd 10-02-05 16:21 Page 6 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Funkcja WartownikDźwięków i PokażDźwięki . . . . . . . . . . . . . .171 Funkcja Duży kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Funkcja KlawiszeMyszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Zakładka Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Kreator ułatwień dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Ułatwienia dostępu systemu Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Lupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Klawiatura ekranowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Menedżer narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 6 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 36 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku Nawet najbardziej wytrwałym wielbicielom zieleni i falistego pejzażu krainy Windows XP może się w końcu znudzić domyślne propo- nowane przez system tło pulpitu. A nie ma nic prostszego niż zmiana tła pulpitu w systemie Windows XP. Możesz wybrać jednolite tło w dowol- nym kolorze lub zastosować jako tło wzór, obraz lub zdjęcie. Zdjęcie możesz pobrać z sieci WWW lub użyć zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym lub zeskanowanego z odbitki. Jeśli interesuje Cię jednolite tło, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowol- nym miejscu pulpitu i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. Podob- ny efekt uzyskasz, wybierając z menu Start/Panel sterowania/Ekran. Pojawi się okno dialogowe Właściwo- ści: Ekran. Przejdź na zakładkę Pulpit i z listy Tło wybierz opcję Brak. Z listy Kolor możesz wybrać jeden z kolorów lub kliknąć przycisk Inne i wybrać dowolny kolor z palety kolorów. Klik- nij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić jak będzie wyglądało tło po wprowa- dzeniu zmian. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. System zawiera predefiniowane tła, z których możesz skorzystać w swoim pulpicie. Aby zastosować takie tło, w oknie dialogowym Właściwości: Ekran (Start/Panel sterowania/Ekran) przejdź na zakładkę Pulpit i z listy przewijanej Tło wybierz jedną z propozycji. W gór- nej części okna widać podgląd pulpitu z wybranym tłem. Po wybraniu dowol- 36 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 37 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku nego tła w oknie podglądu zobaczysz jak będzie wyglądał Twój pulpit. Su- wak pozwoli Ci na przemieszczanie się po liście Tło. Jeśli wybrany obrazek nie jest wy- starczająco duży, aby wypełnić cały pulpit, z menu Położenie możesz wy- brać jedną z trzech opcji. Oprócz wbudowanych kompozycji systemu, możesz przy pomocy przy- cisku Przeglądaj wybrać plik, którego chcesz używać jako tło. Jako że system Windows XP jest nastawiony na obsłu- gę multimediów, możesz nawet im- portować zdjęcia z kamery cyfrowej lub skanera i używać ich jako tło pulpitu. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj, wskaż lokalizację pliku, którego chcesz użyć jako tło. Wybrany obraz pojawi się w oknie podglądu. Wybranie opcji Rozciągnięcie powoduje, że obrazek jest rozciągany w taki spo- sób, aby wypełnił cały pulpit. Powo- dzenie tej operacji jest zależne w dużym stopniu od jakości obrazka, który wybrałeś jako tło. Jeśli jest to zdjęcie zrobione kamerą cyfrową o niskiej rozdzielczości, to efekt nie będzie zachwycający. Wybranie opcji Do środka powoduje, że obrazek jest umiesz- czony dokładnie na środku pulpitu. Wybranie opcji Sąsiadująco powoduje, że obrazek jest umieszczany w taki sposób, aby wypełnić cały pulpit. Opcja ta działa równie dobrze dla plików zawierających obrazy, jak i wzory. W systemie Windows XP nie jesteś skazany na jedno tło, kolor czy tekstu- rę. Możesz korzystać z witryny sieci Web jako pulpitu, dzięki czemu zaraz po zalogowaniu się do systemu zoba- czysz swoją ulubioną witrynę. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dostosuj pulpit w oknie Właściwości: Ekran i przejdź na zakładkę Sieć Web. Na skróty Jeśli przeglądając strony w sieci WWW znalazłeś obraz, którego chciałbyś użyć jako tło pulpitu, wskaż go i kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie prze- glądarki Internet Explorer, a nas- tępnie z menu kontekstowego wybierz opcję Ustaw jako tło. 37 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 38 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Jeśli masz już ustawioną stronę główną w aplikacji Internet Explorer, to pole wyboru Moja bieżąca strona główna będzie zaznaczone. Kliknij przycisk Nowa, jeśli chcesz używać innej witryny jako pulpitu. Kiedy pojawi się okno Nowy element pulpitu, wpisz adres witryny sieci Web w polu Lokalizacja. Kreator pozwoli Ci na wybór pomię- dzy synchronizacją tylko po wybraniu polecenia Synchronizuj z menu Narzędzia a utworzeniem własnego harmono- gramu. Użytkownik może ustawić godzinę, o której komputer ma się łączyć z wybraną witryną w celu odświe- żenia zawartości pulpitu. Kliknij przy- cisk Dalej, aby kontynuować. Następnie pojawi się okno dialogowe Dodawanie elementu do pulpitu Active Desktop z pytaniem, czy dostęp do wybranej przez ciebie witryny wymaga podania hasła. Możesz kliknąć przy- cisk Dostosuj, aby uruchomić Kreatora ulubionych w trybie offline. Kreator pomo- że Ci zdefiniować w jaki sposób witry- na ma być używana jako pulpit. Pierwszym krokiem, jaki wykonasz przy użyciu kreatora, będzie stworze- nie harmonogramu synchronizacji witryny z zawartością pulpitu. 38 Jeśli masz aktywne połączenie z siecią Internet i klikniesz przycisk OK, sys- tem będzie próbował się połączyć z wybranym adresem i umieścić zawar- tość witryny na pulpicie. Kiedy proces synchronizacji zostanie zakończony, użytkownik powróci do aktywnego okna Elementy pulpitu. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć wybieranie tła pul- pitu. Jeśli chcesz kontynuować proces konfigurowania ustawień tła pulpitu, kliknij przycisk Właściwości. Zakładka Wygląd okna Właściwości: Ekran pozwala na wprowadzenie zmian wyglą- du poszczególnych elementów sys- temu Windows XP. Za każdym razem, gdy zmienisz jedną z dostępnych opcji, w górnej części okna zobaczysz przy- kładowy wygląd elementów systemu z aktywną wybraną opcją. Dostępne na tej zakładce listy wyboru to: WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 39 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku Okna i przyciski — lista stylów wizual- nych dostępnych w przypadku kompo- zycji aktualnie zaznaczonej na karcie Kompozycje. Schemat kolorów — lista schematów kolorów dostępnych w przypadku aktualnie zaznaczonego stylu wizualnego. Rozmiar czcionki — lista opcji rozmiarów czcionek dla aktualnie zaznaczonego schematu kolorów. Kliknij rozmiar czcionki, który chcesz zastosować. Efekty wizualne wykorzystywane przez system Windows mogą być aktywne lub wyłączone. Domyślnie, system Windows XP używa efektów przejścia do wyświetlania menu, kiedy pojawiają się i znikają z ekranu. Aby ustawić efekty wizualne menu, ikon i czcionek, w oknie Właściwości: Ekran kliknij przycisk Efekty. Pierwsza lista rozwija- na pozwala wybrać stosowany efekt przejścia. Wybranie opcji Efekt przewi- jania sprawia, że menu, listy i etykietki narzędzia są wysuwane i wsuwane. Opcja Efekt przejścia pozwala uzyskać efekt zbliżenia podczas otwierania menu i efekt rozpraszania podczas ich zamykania. Wskazówka Jeśli klikniesz przycisk Zaawansowane, możesz samo- dzielnie definiować zaawanso- wane ustawienia elementów ekranu. W oknie dialogowym Wygląd zaawansowany zdefiniuj ustawienia wyglądu okien, menu, czcionek i ikon — wybierz odpo- wiedni element z listy Element lub kliknij w oknie podglądu elementu, którego ustawienia chcesz zmody- fikować. Zmień ustawienia według własnych upodobań i zatwierdź zmiany, klikając przycisk OK. Druga lista pozwala wybrać metodę wygładzania czcionek ekranowych. Możesz wybrać między metodą stan- dardową TrueType i nowym rodzajem czcionek ClearType. ClearType to nowa technologia ostatnio opracowana przez firmę Microsoft, ułatwiająca odczyty- wanie tekstu na płaskim ekranie. Zaznaczenie pola wyboru Użyj dużych ikon pozwala na reprezentowanie pli- ków, folderów i skrótów na pulpicie w postaci dużych ikon. Należy jednak 39 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 40 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik pamiętać, że korzystanie z dużych ikon zmniejsza wydajność komputerów z małą ilością pamięci operacyjnej. widoczne na pulpicie (usuń zazna- czenie pola wyboru, jeśli nie chcesz, aby ikona była widoczna). Opcja Pokaż cienie pod menu pozwala określić, czy menu mają rzucać nie- wielkie cienie, co nadaje im trójwy- miarowy wygląd. Opcja Ukryj podkreślone litery do nawi- gacji klawiaturą, dopóki nie nacisnę kla- wisza Alt określa, czy rysunki skrótów klawiaturowych (podkreślone znaki w menu) i wejściowe wskaźniki fokusu (prostokąty rysowane linią przerywa- ną wokół obiektów) mają być pomi- jane do momentu użycia klawiatury do nawigowania w systemie Windows, głównie za pomocą klawiszy Alt, Tab i klawiszy strzałek. Pole wyboru Pokaż zawartość okna pod- czas przeciągania określa, czy zawartość okna ma być wyświetlana podczas jego przesuwania lub powiększania. Usu- nięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje, że podczas przesuwania okna widoczny jest jedynie jego kontur. Jeśli korzystałeś z poprzednich wersji systemu Windows, z pewnością za- uważyłeś, że w tej wersji systemu na pulpicie brakuje takich ikon jak Moje dokumenty, Mój komputer, Moje miejsca sieciowe oraz Internet Explorer. Możesz je przywrócić na pulpit korzystając z okna Właściwości: Ekran. Za zakładce Pulpit kliknij przycisk Dostosuj pulpit, co spowoduje, że pojawi się okno dialo- gowe Elementy pulpitu. W sekcji Ikony pulpitu zaznacz ikony, które mają być 40 Możesz również zastąpić domyślne ikony innymi ikonami. W tym celu wskaż ikonę, którą chcesz zamienić, kliknij przycisk Zmień ikonę i w oknie Zmienianie ikony wskaż ikonę, której chcesz użyć. Możesz również zmienić opisy ikon przez zaznaczenie ikony przez kliknięcie i ponowne kliknięcie, które spowoduje, że przejdziesz do edycji nazwy ikony. W dolnej części zakładki Ogólne okna Elementy pulpitu znajduje się sekcja Oczyszczanie pulpitu. Pozwoli Ci ona na utrzymanie porządku na twoim pul- picie. Domyślnie system Windows XP usuwa z pulpitu ikony, które nie były używane przez ostatnie 60 dni. Mo- żesz usunąć zaznaczenie opcji Urucha- miaj Kreatora oczyszczania pulpitu co 60 dni, jeśli nie chcesz, aby system robił za Ciebie porządki na pulpicie. WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 41 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku Jeśli opcja Oczyszczanie pulpitu będzie aktywna, to po upływie 60 dni, w ciągu których dana ikona nie była używana, system zapyta czy może usunąć z pulpi- tu nieużywane ikony. Możesz zabronić systemowi usunięcia nieużywanych ikon. Jeśli jednak zgodzisz się i ikony zostaną usunięte z pulpitu, po czym uznasz, że któraś ikona będzie Ci jeszcze potrzebna, nie musisz prze- instalowywać programu, na który wskazywała. Ikony usunięte z pulpitu są przechowywane w specjalnym katalogu, z którego mogą zostać przy- wrócone na pulpit, jeśli uznasz, że chcesz z nich korzystać. Pamiętaj, że funkcja Oczyszczanie pulpitu usuwa jedy- nie ikony, nie usuwa natomiast progra- mów ani danych, na które wskazują usunięte ikony. Możesz również samodzielnie wywołać okno Elementy pulpitu i kliknąć przycisk Oczyść pulpit teraz w sekcji Oczyszczanie pulpitu, a proces automatycznego czysz- czenia pulpitu zostanie uruchomiony. Kreator oczyszczania pulpitu zapyta, które ikony ma usunąć. 41 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 42 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Wygaszacz ekranu Wygaszacz ekranu to program, który wyświetlając ruchome obrazy na ekra- nie zapobiega jego zużywaniu się. Wygaszacz może być uruchamiany automatycznie, gdy komputer pozo- staje bezczynny przez określony czas. Możesz zmienić wygaszasz na inny, który kupiłeś lub wybrać jeden z dostarczanych razem z systemem Windows XP. Aby wybrać jeden z systemowych wygaszaczy ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Wybierz opcję Właściwości i przejdź na zakładkę Wygaszacz ekranu. Następnie wybierz wygaszacz z listy. Podgląd wygaszacza jest dostępny w górnej części okienka. Podgląd, jeśli chcesz zobaczyć, jak wyga- szacz będzie wyglądał w rzeczywistości. Aby powrócić do okna Właściwości: Ekran, porusz kursorem myszy. W polu Czekaj ustaw czas, po jakim wygaszacz ekranu ma być uruchamiany. Zaznacz opcję Po wznowieniu wyświetl ekran powi- talny, aby uruchomić zabezpieczanie hasłem po uruchomieniu wygaszacza ekranu. W dolnej części zakładki Wygaszacz ekranu znajduje się sekcja Zasilanie monitora. Kliknij przycisk Zasilanie, aby przywołać okienko Właściwości: Opcje zasilania. Zakładka Schematy zasilania pozwala na tworzenie schematów zasilania poszczególnych urządzeń sprzętowych komputera, jak również na przełączanie komputera w stan uśpienia lub hibernacji. Po kliknięciu przycisku Ustawienia możesz konfigurować ustawienia do- stępne dla danego wygaszacza. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno wła- ściwości wygaszacza. Kliknij przycisk Możesz stworzyć własny wygaszasz ekranu, korzystając z obrazów znajdu- jących się w folderze Moje obrazy. 42 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 43 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku Po zebraniu obrazów, które chcesz wykorzystać w swoim wygaszaczu ekra- nu, możesz go utworzyć wybierając z list dostępnych wygaszaczy ekranu opcję Pokaz slajdów z folderu Moje obrazy. Jeśli chcesz dodatkowo ustawić opcje tego wygaszacza, kliknij przycisk Ustawienia. Pojawi się okno dialogowe Opcje wygaszacza ekranu Moje obrazy, w polu Użyj obrazów z tego folderu możesz wpisać lokalizację, z której mają być losowane obrazy do wygaszacza ekranu lub wybrać ją, klikając przycisk Przeglądaj. Możesz również zdecydować jak często obrazy mają być zmieniane (od sześciu sekund do trzech minut) oraz rozmiar, w jakim obrazy mają być przedstawiane na ekranie. Dostępne są również dwie dodatkowe opcje, które można wybrać zaznacza- jąc następujące pola wyboru: Użyj efektów przejścia między obrazami — Win- dows XP może zastosować różnego rodzaju efekty przejścia pomiędzy kolejnymi obrazami. Sprawdź, czy proponowane efekty przypadną Ci do gustu. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, kolejne obrazy będą po prostu wyświet- lane jeden po drugim. Zezwalaj na przewijanie obrazów za pomocą klawiatury — określa, że do przewijania obrazów przy działają- cym wygaszaczu ekranu będą używane klawisze strzałek. 43 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 44 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Kompozycja Kompozycja to zestaw elementów wi- zualnych tworzących jednolity wy- gląd pulpitu komputera, takich jak okna, ikony, czcionki, kolory oraz obrazy tła i wygaszacze ekranu. System instaluje na komputerze kilka kompozycji, pomiędzy którymi użyt- kownik może wybierać. Aby zmienić kompozycję, przejdź do okna Właści- wości: Ekran i przejdź na zakładkę Kom- pozycje (jeśli nie jest aktywna). Rozwiń listę Kompozycja i wybierz jedną z dostęp- nych w systemie kompozycji. Jedną z dostępnych w liście kompo- zycji jest kompozycja Klasyczny Windows. Wybranie tej kompozycji spowoduje przywrócenie wyglądu pulpitu znanego zpoprzednich wersji systemu Windows. 44 Uwaga Zmiana kompozycji na Klasyczny Windows nie wpłynie na sposób działania menu Start, paska zadań i innych elementów systemu. Dla aktywnego pulpitu, zastosowanie tej kompozycji nie usunie tych ustawień — nadal będziesz miał dostęp do doku- mentu html na pulpicie. Możesz również zmodyfikować swój pulpit i inne elementy systemu Win- dows, a następnie zapisać zmiany w postaci niestandardowej kompo- zycji pulpitu. W tym celu kliknij przycisk Zapisz jako na zakładce Kom- pozycje, aby zapisać własną kompo- zycję. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kompozycję i kliknij przycisk OK. Zakładka Ustawienia okna Właściwości: Ekran pozwala na zmianę rozdziel- czości ekranu i ilości wyświetlanych kolorów. Dostępne opcje są zależne od zainstalowanej w systemie karty wideo i typu monitora podłączonego do komputera. Standardowa rozdziel- czość ekranu to zwykle 800×600. Aby zmienić rozdzielczość ekranu, przeciągnij suwak w wybrane miejsce. WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 45 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku Kliknij przycisk Zastosuj, system Win- dows XP wyświetli testowy obraz o wybranej rozdzielczości, aby użyt- kownik mógł się upewnić, czy wybrane ustawienia będą poprawnie wyświetla- ne przez monitor. Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz zachować nowe ustawie- nia ekranu. Jeśli przez 20 do 30 sekund od kliknięcia przycisku Zastosuj moni- tor nie wyświetli żadnego obrazu, system automatycznie przywróci poprzednie ustawienia. Pole Jakość kolorów wyświetla bieżące ustawienia kolorów monitora podłą- czonego do karty graficznej. Aby skorzystać z innego ustawienia kolo- rów, należy rozwinąć listę i wybrać ilość kolorów, które mają być wyświetlane. Kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli po wybra- niu jednej z opcji pojawiły się problemy z poprawnym wyświetlaniem obrazu, kliknij przycisk Rozwiązywanie proble- mów. System Windows XP zadając Ci proste pytania spróbuje zidentyfikować problem i pomoże go rozwiązać. Kliknięcie przycisku Zaawansowane spowoduje pojawienie się okna Wła- ściwości: typ karty wideo. Ilość dostęp- nych opcji w oknie Właściwości jest uzależniona od typu karty wideo i monitora. Zakładka Ogólne zawiera sekcję Zgodność, gdzie użytkownik może ustawić ilość używanych kolo- rów na 256, czego wymagają niektóre starsze gry i programy. Funkcje dostosowywania w systemie Windows XP nie obejmują wyłącznie atrakcji wizualnych. Można także do- dawać efekty dźwiękowe. Są one dosko- nałym uzupełnieniem dostosowanego 45 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 46 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik pulpitu a dodawanie ich jest niezwy- kle łatwe. Kliknij przycisk Start/Panel sterowania. Kliknij ikonę Dźwięki, mowa i urządzenia audio. W obszarze Wybierz zadanie kliknij przycisk Zmień schemat dźwiękowy. Na karcie Dźwięki w obszarze Zdarzenia programu kliknij zdarzenie, do którego chcesz przypisać dźwięk. Na liście Dźwięki kliknij dźwięk, z którym chcesz powiązać dane zdarzenie. Aby usłyszeć dźwięk, kliknij przycisk od- twarzania po prawej stronie listy Dźwięki. Jeśli wybór okaże się zadowalający, kliknij przycisk OK. Aby zapisać ustawienia w spersonalizowanym sche- macie dźwięków, kliknij przycisk Zapisz jako. Wpisz nazwę schematu dźwiękowego, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK ponownie, aby zakończyć procedurę i zapisać schemat dźwiękowy. 46 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 47 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku Pasek zadañ Pasek zadań to pasek wyświetlany do- myślnie na dole pulpitu. Na pasku za- dań umieszczony jest przycisk Start. Po uruchomieniu zadania, jego przy- cisk pojawia się na pasku zadań. Ustawienia paska zadań są dostępne w oknie dialogowym Właściwości paska zadań i menu Start, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pasku zadań i wybraniu z menu kontekstowego opcji Właściwości. Właści- wości paska zadań są dostępne na zakładce Pasek zadań. Pasek szybkiego uruchamiania, stano- wiący część paska zadań, jest niestan- dardowym paskiem narzędzi, który pozwala na szybki dostęp do pulpitu oraz szybkie uruchamianie niektórych programów. Aby pasek szybkiego uruchamiania był widoczny, na zakładce Pasek zadań okna Właściwości paska zadań i menu Start w sekcji Wygląd paska zaznacz pole wyboru Pokaż pasek szybkiego urucha- miania, a następnie kliknij przycisk OK. Domyślnie pasek zadań jest zabloko- wany, ale istnieje możliwość usunięcia blokady i przeniesienia go w inne miejs- ce. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w pustym obsza- rze paska zadań i wybrać z menu kon- tekstowego opcję Zablokuj pasek zadań. Aby przesunąć pasek szybkiego uru- chamiania, umieść wskaźnik myszy nad liniami podziału wyodrębniają- cymi pasek szybkiego uruchamiania i poczekaj, aż przybierze on postać dwukierunkowej strzałki. Kliknij i przeciągnij pasek w kierunku menu Start. Aby dostosować rozmiar paska — złap ponownie za linię rozdzielającą i pociągnij. Aby dodać program do paska szyb- kiego uruchamiania, w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows klik- nij ikonę tego programu i przeciągnij ją do obszaru szybkiego uruchamia- nia na pasku zadań. Ikona programu pojawi się obok innych ikon, a klika- jąc ją uruchomisz powiązany z nią program. 47 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 48 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Oprócz paska szybkiego uruchamiania, do paska zadań możesz również dodać inne paski narzędzi. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pasku zadań i wybierz opcję Paski narzędzi, a następnie kliknij pasek narzędzi, który chcesz dodać. Pasek języka pozwala przełączać się pomiędzy językami i układami kla- wiatury. W polskiej wersji systemu pasek języka jest uaktywniany do- myślnie. Aby przełączyć język lub układ klawiatury, kliknij przycisk reprezentujący języki lub układy klawiatury i z menu, które się pojawi, wybierz język lub układ klawiatury. Pasek Adres umożliwia uruchamianie strony WWW o podanym przez użyt- kownika adresie. Pasek Łącza zawiera łącza do infor- macji o produktach w sieci WWW i umożliwia dodawanie łączy sieci WWW przez przeciąganie ich na pasek narzędzi. Po wyświetleniu paska języka można go kliknąć prawym przyciskiem my- szy, aby wyświetlić menu. Korzystając z tego menu, można zmieniać usta- wienia paska języka, takie jak doko- wanie na pasku zadań czy dodawanie etykiet tekstowych. Pasek Pulpit umieszcza na pasku za- dań elementy pulpitu, np. Kosz lub Mój komputer. 48 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 49 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku Na pasku zadań możesz również umieszczać własne paski narzędzi. Aby utworzyć pasek narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadań i wybierz z menu kontekstowego opcję Nowy pasek narzędzi. W oknie dialogowym, które się poja- wi, wybierz folder, w którym zgroma- dzone będą skróty do programów umieszczonych na pasku lub utwórz nowy folder (za pomocą przycisku Utwórz nowy folder). Nazwa tego folderu pojawi się na pasku jako nazwa paska. Kliknij przycisk OK, aby pasek narzę- dzi został dodany do paska zadań. pliki do okna folderu paska narzędzi  utworzone zostaną skróty. Jeśli pasek ma zawierać skróty do programów, przeciągnij ikonę pliku wykonywalnego programu. Przeciągnij okno paska narzędzi po- nownie na pasek zadań i zablokuj go. Aby umieścić skróty do programów na własnym pasku narzędzi, odblo- kuj pasek zadań i przeciągnij własny pasek na pulpit. Na pulpicie będzie on wyświetlany jako okno. Następnie otwórz okno Mój komputer i zaznacz programy lub pliki, do których skróty chcesz umieścić na swoim pasku narzędzi. Przeciągnij Skróty możesz dodawać również na bieżąco, przeciągając plik na pasek skrótów. Jeśli pasek zadań jest zablokowany, pozostaje on cały czas w określonej pozycji. Jeśli jednak usuniesz blokadę, możesz przesunąć go w inne miejsce. Klikając prawym przyciskiem myszy 49 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 50 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik w pustym obszarze paska zadań mo- żesz się przekonać, czy pasek ten jest zablokowany. Jeśli pozycja Zablokuj pasek zadań jest zaznaczona, kliknij na niej, aby usunąć blokadę paska zadań. Teraz możesz przeciągnąć pasek zadań w nowe miejsce i ponownie go zablo- kować, klikając na nim prawym przy- ciskiem myszy i zaznaczając opcję Zablokuj pasek zadań. Gdy pasek zadań jest odblokowany, możesz również zmienić jego szero- kość, co pozwoli Ci uzyskać więcej miejsca na ikony zadań. W tym celu najedź kursorem na krawędź paska zadań. Gdy kursor przyjmie postać dwukierunkowej strzałki, kliknij i trzy- mając wciśnięty przycisk myszy prze- ciągnij, zmieniając rozmiary paska. Jeśli potrzebujesz maksymalnie dużo miejsca na ekranie, możesz ukryć pa- sek zadań, włączając opcję autoukry- wania paska zadań lub wyłączając opcję wyświetlania go na wierzchu. W tym celu kliknij prawym przy- ciskiem myszy przycisk Start i z menu kontekstowego wybierz opcję Właści- wości. Na zakładce Pasek zadań zaznacz pole wyboru Włącz autoukrywanie paska zadań. Teraz domyślnie pasek zadań będzie ukryty, ale pojawi się, gdy najedziesz kursorem myszy na obszar, w którym powinien się znajdować. 50 Na zakładce Pasek zadań okna Wła- ściwości paska zadań i menu Start możesz również usunąć zaznaczenie pola wyboru Trzymaj pasek zadań na wierzchu. Operacja ta spowoduje, że teraz pasek zadań będzie zasłaniany przez okno aplikacji. W takim wypadku, aby uzys- kać dostęp do paska zadań, musisz zminimalizować okno. Aby wyeliminować efekt „zatłoczo- nego paska zadań”, nowy pasek zadań wykorzystuje rozwiązanie pod nazwą Grupowanie przycisków. Jeśli uruchomisz więcej niż jedną kopię danego pro- gramu, zamiast wielu przycisków na pasku zadań (po jednym dla każdej kopii tego programu) pojawi się poje- dynczy przycisk reprezentujący wszyst- kie uruchomione kopie. Funkcja grupowania przycisków jest domyślnie aktywna, ale jeśli chcesz ją WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 51 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku wyłączyć, to na zakładce Pasek zadań okna Właściwości paska zadań i menu Start usuń zaznaczenie pola wyboru Grupuj podobne przyciski paska zadań. Właściwości. W sekcji Obszar powiado- mień zakładki Pasek zadań zaznacz pole wyboru Ukryj ikony nieaktywne i kliknij przycisk Dostosuj. Znajdujący się z prawej strony paska zadań obszar, zawierający między innymi zegar, nazywa się obszarem powiadomień. Nazwa pochodzi od tego, że możesz umieszczać w nim ikony powiadomień, które będą się pojawiać podczas występowania nie- których zdarzeń (np. otrzymanie wiadomości lub wykrycie wirusa). Jeśli chcesz dostosować powiado- mienia, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz opcję Pojawi się okno dialogowe Dostoso- wywanie powiadomień. Wskaż powia- domienie, które chcesz dostosować, w kolumnie Zachowanie rozwiń listę zachowań i wybierz z niej interesującą Cię pozycję. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. W obszarze powiadomień możesz umieścić ikonę głośności, która nie jest tam umieszczona domyślnie. W tym celu wybierz z menu Start/Panel sterowania i dwukrotnie kliknij ikonę Dźwięki i urządzenia audio. W oknie dialogowym, które się pojawi, zaznacz pole wyboru Umieść ikonę głośności na pasku zadań, znajdującą się w sekcji Głośność urządzenia zakładki Głośność. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK. W obszarze powiadomień pojawi się ikona głośnika, która pozwala otworzyć okno regulacji głośności. 51 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 52 Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik Konfigurowanie skrótów System Windows XP oferuje wiele sposobów konfigurowania skrótów. Użytkownik może tworzyć skróty, zmieniać ich nazwy i ustawienia. Skró- ty to istotny element systemu Win- dows, pozwalający użytkownikowi oszczędzić dużo czasu. W tym punkcie dowiesz się, jak dopasować skróty do Twoich upodobań. Aby utworzyć skrót, znajdź program przy pomocy menu Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie programu. Z menu konteksto- wego wybierz opcję Wyślij do, a następ- nie wybierz Pulpit (utwórz skrót). Ikona wybranego programu zostanie umiesz- czona na pulpicie, co ułatwi użytkowni- kowi szybki dostęp do tego programu. Uwaga W nazwie skrótu możesz używać większości znaków alfa- numerycznych dostępnych na klawiaturze, oprócz znaków : / * ? ” |. Aby zmienić nazwę skrótu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu, którego nazwę chcesz zmienić, i wybierz opcję Zmień nazwę (ten sam efekt uzyskasz, dwukrotnie powoli kli- kając lewym przyciskiem myszy na iko- nie skrótu). Pojawi się pole, w którym możesz wpisać nową nazwę skrótu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Właściwości pojawia się okno Właściwości: naz- wa_skrótu. Na zakładce Skrót użyt- kownik może zmienić zawartość pola Element docelowy. Pole to określa nazwę elementu wskazywanego przez ten 52 WXPPL_R03.qxd 09-02-05 02:27 Page 53 Rozdzia³ 3. Pulpit, czyli porz¹dki na biurku skrót oraz zawiera miejsce na wpisanie innego elementu. Pole Rozpocznij w określa folder zawierający element oryginalny lub pliki pokrewne. W nie- których programach używane są pliki z innych lokalizacji, i aby mogły one być odnalezione przez program, może być konieczne określenie folderu, w którym znajdują się te pliki. Gdy odkryjesz, że skrót przestał działać, bo ktoś zmienił nazwę pliku, na który skrót wskazywał, użyj przycisku Znajdź element docelowy. Spowoduje to otwarcie folderu zawierającego plik wykonalny programu, na który wskazuje skrót. Kliknij przycisk Zmień ikonę, jeśli chcesz zmienić ikonę powiązaną ze skrótem. Uwaga Następujące klawisze nie mogą być użyte do utworzenia skrótu klawiaturowego: • Esc • Enter • Tab • Spacja • Print Screen • Delete • Backspace Pole Klawisz skrótuto miejsce na wpisanie skrótu klawiaturowego, którego naciś- nięcie powoduje uruchomienie lub przełączenie się do programu. Klawisze skrótów automatycznie uwzględniają funkcje klawiszy Ctrl+Alt. Aby utworzyć skrót klawiaturowy, naciśnij klawisz, który chcesz dodać do tej kombinacji. Rozwijalna lista Uruchom pozwala użytkownikowi wybrać sposób wy- świetlania elementu w oknie po uru- chomieniu skrótu: • w oknie standardowym, • w trybie pełnego ekranu, • jako przycisk na pasku zadań. Kliknięcie przycisku Zaawansowane spo- woduje pojawienie się okna Właściwości zaawansowane, w którym użytkownik znajdzie dwie dostępne opcje wyboru. Pierwsza z nich to Uruchom z innymi po- świadczeniami. Opcja ta umożliwia uru- chamianie tego skrótu pod inną nazwą użytkownika lub nadal samodzielnie przy jednoczesnej ochronie komputera i danych przed działaniem nieautory- zowanych programów. Druga opcja pozwala uruchamiać program woddziel- nym obszarze pamięci, co jest szczegól- nie przydatne dla aplikacji 16-bitowych. 53
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: